Sunteți pe pagina 1din 13

Student: Balan Anton

Anul: II

Grupa: 10301 I.M.E - U.P.P

PROIECT LA MECANISME
Tema nr. 1

Data primirii temei: Data predarii Proiectului:

Titular disciplina:
Prof. dr. ing. Badoiu Dorin
CUPRINS

1. Analiza structurala a mecanismului;.................................................................


2. Calculul vitezelor pentru 12 pozitii echidistante ale elementului conducator
(reprezentare grafo-analitica) incepand cu f 1=00; ................................................
3. Calculul acceleratiilor pentru 6 pozitii echidistante ale elementului
conducator ( rezolvare grafo-analitica) incepand cu f 1=00;..................................
4. Determinarea fortei de echilibrare Fe si a momentului de echilibrare Me prin
metoda parghiei lui Jurovski pentru 6 pozitii echidistante ale elementului
conducator incepand cu f 1=00; ............................................................................
5. Calculul momentului motor din conditia Lm=Lr pentru un ciclu cinematic
c=2; .................................................................................................................
1.Analiza structurala a mecanismului;
Gradul de mobilitate:
M3 =3n-2C5C4 =3*7-2*10-0=1
Mecanismul e desmodrom sil are un singur element conducator (motor).

Clasa si ordinul mecanismului:

Din schema structurala a mecanismului se extrage diada (6-7) si se observa ca ramane un


mecanism cu gradul de mobilitate:
M3 =3*5-2*7-0=1
Se extrage diada (4-5) si ceea ce ramane e un mecanism cu gradul de mobilitate
M3 =3*3-2*4-0=1
ln final se extrage diada (2-3) si ceea ce ramane e mecanismul fundamental format din
elementul conducator si legatura sa la baza.
Clasa si ordinul mecanismului sunt date de clasa si ordinul diadelor componente, adica
clasa a ll-a si ordinul 2.

Pentru a realiza schema cinematica a mecanismului pentru 12 pozitii, se adopta scara


1
lungimilor KL: [ ], astfel ca elementele cinematice se masoara pe desen in (mm)
140
cu urmatoarele valori numerice:
Ex:(O1A)= O1A/KL=0.14/1/140=0.14*140 [mm]
( O1A) 0.14 140 19.6
( AD) 0.74 140 103.6
( BF) 0.48 140 67.2
( O2E) 0.62 140 86.8
( FG) 0.45 140 63
( a) 0.41 140 57.4

Centrele de masa se gasesc la jumatatea elementelor cinematice;


2. Calculul vitezelor pentru 12 pozitii echidistante ale elementului
conducator (reprezentare grafo-analitica) incepand cu f 1=00;

Pentru rezolvarea vitezelor grafo-analitic se foloseste ecuatia lui Euler combinata cu


teorema asemanarii.

VA=1O1A=0.7=(42), VA OA; sensul e dat de 1;

VD=VA+VDA ; VDA AD
VD II (x-x)
VB=Vc2 se determina prin asemanare (in epura (ab)=(bd));
VD=VB+VEB ; VEB EB
VD=VO2+VEO2 ; VEO2 EO2
VF se determina prin asemanare (n epura (be)=(ef));
VG=VF+VGF ; VGF GF
VG II (x-x)
VC1, VC5, VC6 se determna prin asemanare (n epura (pc1)=(c1a); (pc5)=(c5e);
(fc6)=(c6g))

1
Se alege scara de lucru: Kv = [ ] si se construiesc epurele de viteze.
60

ln continuare se calculeaza marimlie rezultate din epura vitezelor astfel:
Kv = [ ];

VD=Kv*(pd)
VDA=Kv*(da)
VB=Kv*(pb)
VE=Kv*(pe)
VEB=Kv*(eb)
VF=Kv*(pf)
VG=Kv*(pg)
VGF=Kv*(fg)
VC1=Kv*(pc1)
VC5=Kv*(pc5)
VC6=Kv*(c6)
Valorile vitezelor unghiulare se calculeaza cu urmatoarele relatii:

w2= VDA/O1A
4= VEB/EB
5 = VEO2/EO2
6= VGF/GF
V[m/s] ; w[rad/s];

f1 00 300 600 900 1200 1500 1800 2100 240o 2700 3000 3300
VA 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
VD 0 0.4 0.665 0.7 0.54 0.292 0.017 0.292 0.549 0.7 0.66 0.4
VDA 0.7 0.609 0.355 0 0.355 0.609 0.7 0.609 0.354 0 0.35 0.60
VB 0.35 0.49 0.659 0.7 0.603 0.442 0.359 0.442 0.602 0.35 0.65 0.49
VE 0.33 0.156 0.33 0.79 0.525 0.957 0.025 0.311 0.476 0.94 0.47 0.42
VEB 0.10 0.446 0.733 0.91 0.654 0.11 0.34 0.55 0.64 0.66 0.5 0.24
VF 0.341 0.445 0.927 1.529 1.524 0.617 0.322 0.799 0.954 1.59 0.725 0.49
VG 0.17 0.445 0.465 0.321 1.603 1.25 0.59 0.957 0.59 0.94 0.135 0.077
VGF 0.27 0.0015 0.799 1.59 1.99 1.066 0.694 1.194 1.136 1.01 0.695 0.495
VC1 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
VC5 0.165 0.079 0.165 0.41 0.477 0.263 0.012 0.155 0.239 0.47 0.239 0.211
VC6 0.23 0.46 0.612 0.771 1.243 0.799 0.326 0.647 0.553 1.20 0.39 0.254
w1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
w2 0.946 0.923 0.49 0 0.49 0.923 0.946 0.924 0.49 0 0.49 0.923
w4 0.433 1.959 3.054 3.579 2.725 0.45 1.417 2.329 2.667 2.75 2.09 1.021
w5 0.531 0.252 0.532 1.323 1.544 0.947 0.04 0.502 0.77 1.51 0.771 0.679
w6 0.644 0.0033 1.79 3.511 4.217 2.369 1.542 2.631 2.524 2.22 1.544 1.07

3. Calculul acceleratiilor pentru 6 pozitii echidistante ale elementului


conducator ( rezolvare grafo-analitica) incepand cu f 1=00;
Ecuatiile pentru rezolvarea problemei sunt:

aA=21O1A; II O1A; de la A la O;
aD=aA+anDA+atDA;
anDA=22AD, II AD; de la D la A;
atDA DA;
aD II (x-x);
aB=aC2 se determina prin asemanare in epura (ab)=(bd);
aE=aB+anEB+atEB
anEB=24BE, II BE; de la E la B;

atEBBE;
aE=a02+anEO2+atEO2
anEO=5O2E, II O2E; de la E la O2 ;

atEO O2E;
aF se determina prin asemanare (be)=(ef);
aG=aF+anGF+atGF
anGF=26FG, II FG; de la G la F
atGF FG;
aG II (x-x);
aC1, aC5, aC6 se determna prin asemanare (n epura (pc1)=(c1a); (pc5)=(c5e);
(fc6)=(c6g))
m
2
1 s
Se alege scara de lucru: Ka = si se construiesc epurele de viteze.
10

[ ]
ln continuare se calculeaza marimile rezultate din epura acceleratiilor astfel:

m
2
1 s
Ka =
10

[ ]
atDA =Ka*(n1d)
atEB =Ka*(n2e)
atEO2 =Ka*(n3e)
atGF =Ka*(n3g)
Valorile acceleratiilor unghiulare se calculeaza cu urmatoarele relatii:

e2= atDA /DA


e4= atEB /EB
e5= atEO2/EO2
e6= atGF /GF

f1 00 600 1200 1800 2400 3000


aA[m/s2] 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
anDA[m/s2] 0.662 0.17 0.17 0.662 0.17 0.7
anEB[m/s2] 0.045 2.239 1.779 0.479 1.707 1.049
anEO[m/s2] 0.175 0.175 1.479 0.000992 0.365 0.369
anGF[m/s2] 0.190 1.456 7.99 1.07 2.967 1.073
atDA[m/s2] 0 3.044 3.045 0 3.044 2.956
atEB[m/s2] 3.49 2.123 4.032 2.35 0.326 2.064
atEO[m/s2] 1.346 4.939 1.726 0 0.963 0.667
atGF[m/s2] 2.459 7.665 1.199 12.24 1.279 2.566
e2[rad/s2]; 0 4.114 4.115 0 4.114 3.995
e4[rad/s2]; 14.54 8.846 16.79 9.792 1.357 8.6
e5[rad/s2]; 2.171 7.905 2.794 0 1.553 1.076
e6[rad/s2]; 5.464 17.033 2.664 27.2 2.942 5.702

4. Determinarea fortei de echilibrare Fe si a momentului de echilibrare Me


prin metoda parghiei lui Jukovski pentru 6 pozitii echidistante ale
elementului conducator incepand cu f 1=00;
Se calculeaza fortele de inertie Fij dezvoltate de centrele de masa a elementelor
cinematice:

m1=1.5 Kg; m2=7 Kg; m3=1.5 Kg; m4=4.5 Kg; m5=5 Kg; m6=4 Kg; m7=1.8 Kg;
f1 00 600 1200 1800 2400 3000
aC1[m/s2] 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
aC2[m/s2] 3.931 2.245 2.445 3.169 2.443 2.394
aC3[m/s2] 4.162 1.419 2.09 2.939 2.079 1.956
aC4[m/s2] 1.357 4.949 2.273 3.62 1.03 0.763
aC5[m/s2] 0.679 2.421 1.137 1.79 0.515 0.379
aC6[m/s2] 2.979 4.379 6.192 4.101 2.963 1.205
aC7[m/s2] 2.732 2.776 8.14 9.024 4.505 0.779

Fij=mjaCj
f1 00 600 1200 1800 2400 3000
Fi1[N] 2.625 2.625 2.625 2.625 2.625 2.625
Fi2[N] 26.917 15.715 17.115 22.179 17.101 16.757
Fi3[N] 6.243 2.129 3.135 4.257 3.119 2.934
Fi4[N] 6.106 21.916 10.229 16.29 4.635 3.434
Fi5[N] 3.395 12.105 5.679 9.05 2.5751 1.905
Fi6[N] 11.924 17.516 24.769 16.404 11.752 4.79
Fi7[N] 4.9179 4.997 14.652 16.243 8.109 1.402

Se calculeaza cuplurile de inertie Mij dezvoltate de centrele de masa a elementelor


cinematice:

JC1=0.03 kgm2; JC2=0.3 kgm2; JC4=0.08 kgm2; JC5=0.15 kgm2; JC6=0.065 kgm2;
JC3 si JC7 se neglijeaza;
f1 00 600 1200 1800 2400 3000
e2[rad/s2] 0 4.114 4.115 0 4.114 3.995
e4[rad/s2] 14.54 8.846 16.79 9.792 1.357 8.6
e5[rad/s2] 2.171 7.905 2.794 0 1.553 1.076
e6[rad/s2] 5.464 17.033 2.664 27.2 2.942 5.702

Mij=ecj Jcj

f1 00 600 1200 1800 2400 3000


Mi2[Nm] 0 1.234 1.234 0 1.234 1.197
Mi4[Nm] 1.163 0.709 1.343 0.779 0.109 0.690
Mi5[Nm] 0.326 1.171 0.417 0 0.233 0.161
Mi6[Nm] 0.355 1.107 0.173 1.769 0.19 0.371

Se calculeaza momentele transformate:M*j=


1
Kv = [ ]
60
f1 00 600 1200 1800 2400 3000
w2[rad/s] 0.946 0.923 0.49 0 0.49 0.923
w4[rad/s] 0.433 1.959 3.054 3.579 2.725 0.45
w5[rad/s] 0.531 0.252 0.532 1.323 1.544 0.947
w6[rad/s] 0.644 0.0033 1.79 3.511 4.217 2.369

f1 00 600 1200 1800 2400 3000


*
M 2[Nmm] 0 35.53 35.53 0 35.53 34.5
M*4[Nmm] 30.21 129.73 219.57 66.57 17.44 86.15
M*5[Nmm] 10.39 37.37 38.63 0 10.73 7.44
M*6[Nmm] 13.71 119.42 43.77 16.35 28.02 34.36

Se calculeaza fortele de greutate: Gj = mjg; g=9.81;

G1=14.715 N
G2=68.67 N
G3=14.715 N
G4=44.145 N
G5=49.05 N
G6=39.24 N
G7=17.658 N

Se calculeaza valorile rezistentelor tehnologice:


Qdr3T=2150 [N];
Qst3T=0.1Qdr3T=215 [N];
Qdr7T=1600 [N];
Qst7T=0.1 Qdr7T=160 [N];

Avem urmatoarele valori pentru bratele fortelor in epura Jukovski fata de polul epurei
in mm:
f1 00 600 1200 1800 2400 3000
(hF1) 0 0 0 0 0 0
(hF2) 0 21.31 20.66 0.5 20.55 11.09
(hF3) 0 39.9 32.9 0.99 32.9 39.9
(hF4) 19.61 19.76 43.7 0 26.71 25.09
(hF5) 9.79 9.9 21.9 0 13.36 12.54
(hF6) 6.52 7.93 31.37 19.45 14.51 19.9
(hF7) 10.19 27.92 96.15 35.45 35.5 8.12
(hG1) 21 10.5 10.5 21 10.49 10.5
(hG2) 21 10.5 10.5 21.03 10.51 10.5
(hG3) 0 0 0 0 0 0
(hG4) 18.87 19 49.36 1.12 23.35 25.91
(hG5) 9.43 9.5 24.67 0.56 11.67 12.96
(hG6) 8.37 24.25 44.11 9.64 29.11 20.66
(hG7) 0 0 0 0 0 0
(hQ7) 10.19 27.92 96.15 35.45 35.5 8.12
(hQ3) 0 39.9 32.9 0.99 32.9 39.9
(hFe) 42 42 42 42 42 42

Se face ecuatia de echilibru pentru forta de echilibrare:


Ex: 2400:
Fi2hFi2+Fi3hFi3+Fi4hFi4+Fi5hFi5-Fi7hFi7-Fi6hFi6-G1hG1-
G2hG2+G4hG4+G5hG5+G6hG6+ M*4- M*6+ M*5- M*2+Qdr3ThFi3+Qdr7ThFi7-FehFe=0
Fe=3077.012 N

Me=FeO1A;
f1 00 600 1200 1802 2400 3000
Fe[N] 468.096 3100.3 413.11 1297.332 3077.012 2139.894
Me[Nm] 65.533 434.042 57.79 181.62 430.79 299.57

5. Calculul momentului motor din conditia Lm=Lr pentru un ciclu


cinematic c=2;

Relatia de lucru pentru momentul redus al fortelor si momentelor de rezistenta


tehnologica de pe mecanism:
|3 |+|7|
Mredru= ;
1

Valorile rezistentelor tehnologice:


Qdr3T=2150 [N];
Qst3T=0.1Qdr3T=215 [N];
Qdr7T=1600 [N];
Qst7T=0.1 Qdr7T=160 [N];

Alegem scarile de lucru Kf pentru f 1 si Km pentru Mrured :


1
Kf= = 0.052[ ] = [ ]
180 0.333 0.333
1
Km= [ ];
0.2

Se alege (H)=50mm;

f1 00 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300
vd=v3 0 0.409 0.665 0.7 0.549 0.292 0.017 0.292 0.549 0.7 0.665 0.409
[m/s]
vg=v7 0.17 0.445 0.465 0.321 1.603 1.259 0.591 0.957 0.59 0.949 0.135 0.037
[m/s]
Mredru 54.4 159.99 177.39 40.372 74.956 52.909 190.21 431.79 424.397 604.3279 290.27 177.9
[Nm]
Mredru/ 10.9 31.999 35.479 8.074 14.971 10.562 37.97 86.36 84.879 120.866 58.054 35.572
Km

Din graficul Mrured(f) rezulta MN=104:


Km()()
Mm= =215.177[Nm]
2

Bibliografie :

1. Dorin Badoiu --- ,,Analiza structural si cinematica a


mecanismelor , Editura Tehnica , Bucuresti 2001:
2. Gheorghe Panait --- ,, Teoria mecanismelor si masinilor
-vol. 1 --- ,,Analiza mecanismelor, Ploiesti, 1995;
-vol. 1 partea 2-a: --- ,,Analiza dinamica a
mecanismelor si masinilor , Ploiesti, 1996;
-vol. 2: --- ,,Notiuni de sinteza a mecanismelor
Editura Universitatea Petrol Gaze, Ploiesti, 1998;
3. Dorin Badoiu , Gheorghe Panait --- ,,Teoria masinilor si
mecanismelor - indrumar de lucrari de laborator si lucrari
aplicative, Editura Sinteze, Ploiesti, 1997;
4. Ion Popescu --- ,,Proiectarea mecanismelor plane, Editura Scrisul
romanesc, 1997;
5. Gheorghe Panait --- ,,Analiza structural si cinematica a
mecanismelor , Editura Universal Cartfil, Ploiesti, 1998: