Sunteți pe pagina 1din 173

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

MMIIHHAAII AADDRRIIAANN AALLBBUULLEESSCCUU

MECANICA

FLUIDELOR

FRECVENŢĂ REDUSĂ M M I I H H A A I I A A D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului Și Sportului

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI

DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

MIHAI ADRIAN ALBULESCU

MECANICA FLUIDELOR

2012

CUVÂNT ÎNAINTE

Cursul de mecanica fluidelor se adresează studenţilor Secţiei de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă a Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Electrică, fiind un instrument de lucru strict necesar pentru pregătirea acestora în vederea susţinerii examenului la această disciplină. Cartea de faţă trebuie să suplinească, în mare măsură, prezenţa profesorului în faţa studenţilor, firească pentru cei care frecventează formele tradiţionale de învăţământ superior. Elaborarea ei a constituit o mare provocare şi, în acelaşi timp, o mare răspundere, de care sperăm să ne fi achitat cu succes. Verdictul îl vor da, cu siguranţă, beneficiarii acestui curs, prin însuşirea noţiunilor pe care le cuprinde.

Cartea este structurată în 8 unități de învățare. Parcurgerea lucrării trebuie făcută în ordinea numerotării acestora, deoarece abordarea problemelor tratate impune înţelegerea prealabilă a unor noţiuni prezentate în capitole anterioare, la care se fac, de altfel, frecvente referiri în cadrul textului.

Fiecare unitate de învățare se încheie cu teste de evaluare, la care studentul este invitat să răspundă după însuşirea noţiunilor incluse în unitatea respectivă, pentru a se convinge că a înţeles şi a reţinut, în esenţă, materialul parcurs.

Doresc ca studenţii care vor folosi acest manual să poată învăţa mecanica fluidelor la fel de bine ca şi colegii lor de la învăţământul clasic şi le urez mult succes.

Autorul

CUPRINS

 

pag.

UI 1

Introducere .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5

1.1 Obiectul și locul cursului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5

1.2 Obiectivele cursului, structura şi criteriile de evaluare .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6

1.3 Scurt istoric .

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7

1.4 Mărimi fizice şi unităţi de măsură. Sistemul Internaţional

 

9

Teste de autoevaluare .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

UI 2

Principalele proprietăţi ale fluidelor

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

Obiective .

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

Rezumat .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

Lichide .

2.1 .

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

14

2.2 .

Gaze

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

2.3 Câteva caracteristici fizice ale petrolului şi produselor petroliere

 

.

.

.

.

19

2.4 Aplicaţii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

23

Teste de autoevaluare .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

25

UI 3

Cinematica fluidelor .

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

26

Obiective .

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

26

Rezumat .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

26

3.1 Variabilele lui Lagrange şi variabilele lui Euler

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

28

3.2 Derivata materială a integralei de volum .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

31

3.3 Elementele cinematice ale mişcării

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

32

3.3.1 Câmpul vitezelor. Clasificarea mişcărilor

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

32

3.3.2 Traiectorie. Linie de curent

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

33

3.3.3 Suprafaţă de curent. Tub de curent

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

34

3.3.4 Flux hidrodinamic. Debit. Viteză medie .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

34

3.3.5 Câmpul vârtejurilor. Linie de vârtej.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

35

3.3.6 Circulaţia vitezei. Teorema lui Stokes

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

35

3.3.7 Mişcarea irotaţională. Potenţial de

 

.

.

.

.

.

.

.

36

3.4 Câmpul de viteze în vecinătatea unui punct .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

37

3.5 Conservarea masei. Ecuaţia de continuitate.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

41

3.5.1

Ecuaţia de continuitate pentru un tub de curent.

.

3.6 Aplicaţii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

42

43

. Teste de autoevaluare .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

45

UI 4

Ecuaţiile generale ale dinamicii fluidelor

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

46

Obiective .

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

46

Rezumat .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

46

4.1 Starea de eforturi în interiorul unui fluid. Tensorul tensiunilor

 

47

4.2 Ecuaţia de mişcare .

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

50

4.2.1

Expresia

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

50

2

Mecanica fluidelor

 

4.2.2 Simetria tensorului tensiunilor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

51

4.2.3 Legea

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

53

4.2.4 Ecuaţia Navier - Stokes

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

56

4.3 Ecuaţia impulsului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

58

4.3.1 Expresia

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

58

4.3.2 Ecuaţia impulsului pentru un tub de curent.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

58

4.4 Ecuaţia momentului cinetic .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

59

4.4.1 Expresia

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

59

4.4.2 Ecuaţia momentului cinetic pentru un tub de curent

.

.

.

.

.

.

.

60

Teste de autoevaluare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

60

UI 5

Statica fluidelor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

62

Obiective .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

62

Rezumat .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

62

5.1

Ecuaţia de echilibru a

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

64

5.1.1 Condiţiile de echilibru pentru

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

64

5.1.2 Legea de repartiţie a presiunii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

65

5.2

Echilibrul în câmp gravitaţional .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

66

5.2.1 Cazul gazului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

66

5.2.2 Cazul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

67

5.2.3 Aplicaţii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

68

5.3

Forţa hidrostatică

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

69

5.3.1 Cazul suprafeţelor plane .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

70

5.3.2 Cazul suprafeţelor de formă oarecare

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

71

5.4

5.5

Corpuri imerse. Legea lui Arhimede.

. Echilibrul şi stabilitatea corpurilor plutitoare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

72

73

5.6

Echilibrul relativ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

76

5.6.1

Ecuaţia echilibrului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

76

5.6.2

Cazul unui lichid aflat într-un vas în translaţie .

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

78

5.7

5.6.3

Cazul unui lichid aflat într-un vas în rotaţie.

.

Aplicaţii .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

79

80

. Teste de autoevaluare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

88

UI 6.

Dinamica fluidelor ideale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

89

Obiective .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

89

Rezumat .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

90

6.1 Ecuaţiile de mişcare ale fluidelor ideale.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

91

6.2 Ecuaţiile intrinseci de mişcare .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

92

6.3 Integrarea ecuaţiei de mişcare.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

93

6.4 Ecuaţia lui Lagrange

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

95

6.4.1

Aplicaţii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

95

6.5 Ecuaţia lui Bernoulli .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

97

6.5.1 Ecuaţia lui Bernoulli pentru lichide .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

97

6.5.2 Interpretarea geometrică a ecuaţiei lui Bernoulli pentru lichide

 

98

6.5.3 Ecuaţia lui Bernoulli pentru gaze 6.5.4 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

100

100

Cuprins

3

 

6.6

Mişcarea unidimensională a

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

104

6.6.1 Propagarea micilor

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

104

6.6.2 Viteza izotermică şi viteza izentropică a

 

.

.

.

.

.

.

.

108

6.6.3 Numărul lui Mach. Clasificarea mişcărilor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

109

6.6.4 Parametrii de repaus ai unui gaz. Influenţa compresibilităţii

 

110

6.6.5 Parametrii critici ai unui

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

112

6.6.6 Propagarea marilor perturbaţii. Unda de şoc plană.

.

.

.

.

.

.

.

.

114

6.6.7 Mişcarea unui gaz într-un tub de secţiune variabilă.

 

.

.

.

.

.

.

.

117

6.6.8 Aplicaţii.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

119

Teste de autoevaluare .

UI 7.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

120

Dinamica fluidelor reale

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

122

 

Obiective .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

122

Rezumat .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

122

7.1 Metode de cercetare în mecanica fluidelor. Teoria similitudinii

 

125

7.2 Soluţii exacte ale mişcării laminare

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

128

7.2.1 Mişcarea laminară între două plăci plane paralele

 

128

7.2.2 Mişcarea laminară într-un tub de secţiune circulară

 

.

.

.

.

.

129

7.3 Mişcarea turbulentă

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

133

7.3.1 Mişcarea turbulentă în apropierea unui perete solid

 

135

7.3.2 Mişcarea turbulentă prin tuburi cu secţiune circulară

 

137