Sunteți pe pagina 1din 468

Brutus Dem¸soreanu

Mecanic˘a teoretic˘a

- cu aplicat¸ii

-

TIMIS¸OARA 2001

Tehnoredactarea ˆın L A T E X2 ε apart¸ine autorului.

Copyright

c 2001, B. Dem¸soreanu

Cuprins

I Mecanic˘a rat¸ional˘a

 

7

1 Concepte generale

 

9

1.1 Scurt istoric

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9

1.2 Spat¸iul, timpul, mi¸scarea .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11

1.3 Masa .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

1.4 Fort¸a .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

16

1.5

Cinematica punctului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

20

2 Principiile Galilei-Newton

 

31

2.1 Enunt¸uri

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

31

2.2 Problema determin˘arii mi¸sc˘arii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

33

2.3 Mi¸scarea relativ˘a

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

39

2.4 Sisteme inert¸iale. Grupul lui Galilei

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

43

3 Dinamica punctului material

 

52

3.1 Integralele prime ale mi¸sc˘arii

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

52

3.2 Teoreme generale

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

53

3.2.1 Teorema impulsului

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

53

3.2.2 Teorema momentului cinetic

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

53

3.2.3 Teorema energiei

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

55

3.2.4 Teorema virialului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

58

3.3 Dinamica punctului supus la leg˘aturi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

62

4 Dinamica sistemelor de puncte materiale

 

74

4.1

Teoreme generale

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

75

4.1.1 Teorema impulsului ¸si teorema mi¸sc˘arii centrului de mas˘a

 

75

4.1.2 Teorema momentului cinetic

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

77

4.1.3 Teorema energiei

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

80

5 Solidul rigid

 

85

5.1 Precizarea pozit¸iei rigidului ˆın spat¸iu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

85

5.1.1 Gradele de libertate ale rigidului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

85

5.1.2 Matricea de rotat¸ie

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

86

5.1.3 Unghiurile Euler. Vectorul rotat¸ie .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

89

5.2 Elemente de cinematica rigidului

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

93

 

3

4

CUPRINS

 

5.2.1 Mi¸scarea de translat¸ie

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

95

5.2.2 Mi¸scarea de rotat¸ie

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

95

5.2.3 Mi¸scarea general˘a a rigidului .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

99

5.3 Momente de inert¸ie. Caracteristici dinamice ale rigidului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

101

5.3.1 Momentul de inert¸ie al rigidului ˆın raport cu o ax˘a

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

102

5.3.2 Elipsoidul de inert¸ie

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

105

5.3.3 Impulsul, momentul cinetic ¸si energia cinetic˘a

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

107

5.4 Dinamica solidului rigid

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

109

5.4.1 Ecuat¸iile de mi¸scare ale rigidului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

109

5.4.2 Mi¸scarea rigidului cu ax˘a fix˘a

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

118

5.4.3 Mi¸scarea rigidului cu punct fix .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

124

6 Mecanica mediilor continue deformabile

 

142

 

6.1 Not¸iuni fundamentale ¸si principii generale

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

142

6.1.1 Conceptul de particul˘a material˘a

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

142

6.1.2 Ecuat¸ia de continuitate a masei

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

145

6.1.3 Caracteristici dinamice ¸si teoreme generale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

147

6.2 Teoria geometric˘a a micilor deformat¸ii

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

149

6.2.1 Vectorul deplasare

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

150

6.2.2 Tensorul de deformat¸ie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

151

6.2.3 Tensorul vitezelor de deformat¸ie .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

157

6.3 Tensorul tensiunilor .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

158

6.4 Ecuat¸iile de mi¸scare ale lui Cauchy

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

165

7 Ecuat¸iile mediilor elastice

 

167

 

7.1 Relat¸ii dintre tensiuni ¸si deformat¸ii

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

167

7.1.1 Legea generalizat˘a a lui Hooke

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

168

7.1.2 Constante elastice fundamentale

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

174

7.2 Ecuat¸iile de mi¸scare ¸si de echilibru ale mediului elastic

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

178

7.3 Torsiunea barelor cilindrice

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

183

7.4 Unde elastice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

193

8 Elemente de mecanica fluidelor

 

201

 

8.1 Legi constitutive ¸si ecuat¸ii de mi¸scare

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

201

8.2 Fluide ideale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

206

8.3 Mi¸sc˘ari potent¸iale plane

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

214

8.4 Fluide vˆascoase. Formula lui Stokes .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

223

II

Mecanic˘a analitic˘a

 

229

9

Bazele mecanicii analitice

 

231

9.1 Leg˘aturi ¸si deplas˘ari

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

231

9.2 Determinarea mi¸sc˘arii. Axioma leg˘aturilor ideale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

237

9.3 Ecuat¸ia general˘a a dinamicii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

238

CUPRINS

5

 

9.3.1

Principiul deplas˘arilor virtuale

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

240

10 Sisteme olonome

 

253

10.1 Coordonate generalizate. Spat¸iul configurat¸iilor

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

253

10.2 Ecuat¸iile Lagrange pentru sisteme olonome

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

255

10.3 Teorema energiei - fort¸e potent¸iale ¸si nepotent¸iale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

259

10.4 Sisteme naturale

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

275

 

10.4.1 Funct¸ia lui Lagrange

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

275

10.4.2 Impulsuri generalizate. Coordonate ciclice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

279

10.4.3 Teoreme generale ¸si legi de conservare

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

280

11 Sisteme neolonome

 

307

11.1

Ecuat¸iile Lagrange pentru sisteme neolonome

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

307

12 Problema celor dou˘a corpuri

 

313

12.1 Masa redus˘a. Problema echivalent˘a

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

313

12.2 Mi¸scarea ˆın cˆamp central .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

315

 

12.2.1 Ecuat¸iile mi¸sc˘arii

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

315

12.2.2 Studiul traiectoriilor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

318

12.2.3 Ecuat¸ia lui Binet

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

322

12.3 Mi¸scarea keplerian˘a

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

323

 

12.3.1

Mi¸scarea pe o traiectorie eliptic˘a. Legile lui Kepler

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

326

12.4 Ciocniri elastice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

332