Sunteți pe pagina 1din 288

Cuprins

I INTERPOLARE S¸I APLICAT¸ II

 

7

1 Diferent¸e finite

8

1.1 Diferent¸e finite

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8

1.2 Ecuat¸ia cu diferent¸e liniar˘a

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11

1.2.1 Sistem fundamental de solut¸ii

 

11

1.2.2 Determinarea unui sistem fundamental de solut¸ii

 

14

1.2.3 Solut¸ia ecuat¸iei cu diferent¸e neomogen˘a

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

17

1.3 Transformarea z

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

2 Elemente din teoria interpol˘arii

 

24

2.1 Sisteme Cebˆı¸sev .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

24

2.2 Interpolare Lagrange

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

29

2.3 Interpolarea Lagrange-Hermite

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

30

2.4 Diferent¸e divizate .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

35

3 Convergent¸a procedeelor de interpolare

 

47

3.1 Spat¸ii liniar ordonate .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

47

3.2 Interpolare ¸si aproximare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

50

3.3 Divergent¸a interpol˘arii Lagrange

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

51

3.3.1 Stat¸iu topologic Baire

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

51

3.3.2 Principiul condens˘arii singularit˘at¸ilor

 

54

3.3.3 Norma operatorilor integrali

 

55

3.3.4 Norma operatorului Fourier

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

56

3.3.5 Divergent¸a polinoamelor de interpolare Lagrange

 

58

4 Formule de derivare numeric˘a

 

64

4.1 Aproximarea derivatei prin diferent¸e

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

64

4.2 Aproximarea derivatei prin interpolare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

65

5 Formule de integrare numeric˘a

 

68

5.1 Natura aproxim˘arii .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

69

5.2 Formule de tip Newton - Cˆotes

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

71

2

CUPRINS

3

 

5.3 Formula trapezului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

72

5.4 Formula lui Simpson

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

75

5.5 Formule de tip Gauss

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

77

5.6 Formula dreptunghiului (n = 1).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

82

5.7 Cazuri speciale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

83

 

5.7.1 Formula de integrare numeric˘a Lobatto

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

83

5.7.2 Formula de integrare numeric˘a Radau

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

85

6 Rezolvarea problemelor Cauchy

 

89

 

6.1 Metode de discretizare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

89

6.2 Scheme de calcul de tip Runge - Kutta

 

96

6.3 Scheme de calcul de tip Adams

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 100

6.4 Schema de calcul predictor - corector

 

103

6.5 A-stabilitatea schemelor de calcul

 

106

7 Metoda celor mai mici p˘atrate

 

114

 

7.1 Determinarea unui polinom de aproximare

 

114

7.2 Polinom trigonometric de aproximare

 

117

8 Polinoame trigonometrice

 

119

 

8.1 O problem˘a de interpolare trigonometric˘a

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 119

8.2 Calculul coeficient¸ilor Fourier

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 121

9 Transformarea Fourier discret˘a

 

126

 

9.1 Transformata Fourier discret˘a

126

9.2 Algoritmul transform˘arii Fourier discret˘a rapid˘a

 

129

9.3 Aplicat¸ii ale transformatei Fourier discret˘a

 

130

 

9.3.1 Calculul coeficient¸ilor Fourier

 

130

9.3.2 Calculul coeficient¸ilor Laurent

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 131

9.3.3 Determinarea funct¸iei analitice cunoscˆand partea real˘a

 

132

9.3.4 Calculul integralei Cauchy

 

133

10 Funct¸ii spline cubice

 

136

 

10.1

Interpolare cu funct¸ii spline cubice

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 136

 

ˆ

˘

II

METODE NUMERICE IN ALGEBRA LINIAR A

 

144

11

Elemente de analiz˘a matriceal˘a

 

145

11.1

Definit¸ii, notat¸ii, propriet˘at¸i .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 145

4

CUPRINS

12 Rezolvarea sistem. algebrice liniare

 

152

 

12.1 Metoda Gauss - Jordan

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 153

12.2 Inversarea unei matrice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 156

12.3 Metoda lui Gauss – Factorizarea LU

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 157

12.4 Factorizarea Cholesky

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 167

12.5 Rezolvarea sistemelor tridiagonale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 169

12.6 Metode iterative

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 170

12.7 Num˘arul de condit¸ionare al unei matrice

 

175

13 Transformarea Householder

 

178

 

13.1 Transformata Householder .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 178

13.2 Descompunerea QR

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 180

13.3 Cea mai bun˘a aproximat¸ie .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 182

13.4 Metoda celor mai mici p˘atrate

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 187

13.5 Bidiagonalizarea unei matrice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 188

13.6 Reducerea la forma Hessenberg

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 190

14 Valori ¸si vectori proprii

 

191

 

14.1 Forma normal˘a Schur

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 191

14.2 Diagonalizarea unei matrice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 194

14.3 Descompunerea valorii singulare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 196

14.4 Raza spectral˘a a unei matrice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 197

14.5 Metoda puterii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 201

14.6 Algoritmul QR

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 201

15 Descompunerea valorii singulare

 

206

 

15.1 Descompunerea valorii singulare

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 206

15.2 Metoda celor mai mici p˘atrate prin DVS

 

209

16 Spat¸ii Krylov

 

211

 

16.1 Definit¸ia spat¸iului Krylov

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 211

16.2 Descompunerea Arnoldi

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 211

16.3 Rezolvarea sistemelor algebrice de ecuat¸ii liniare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 213

16.3.1 Varianta Ritz-Galerkin .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 214

16.3.2 Varianta reziduului minimal

 

215

16.4 Calculul valorilor ¸si vectorilor propri

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 215

16.5 Calculul elementului de cea mai bun˘a aproximat¸ie

.

.

.

.

.

.

.

.

. 216

III

REZOLVAREA ECUAT¸ IILOR NELINIARE

 

217

17

Rezolvarea ecuat¸iilor neliniare

 

218

17.1

Preliminarii de analiz˘a funct¸ional˘a

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

218

CUPRINS

5

 

17.2 Metoda liniariz˘arii

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 222

17.3 Metoda liniariz˘arii modificat˘a

 

227

17.4 Rezolvarea sistemelor algebrice neliniare

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 228

17.5 Rezolvarea ecuat¸iilor algebrice

 

230

17.6 Rezolvarea ecuat¸iilor polinomiale

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 236

IV

REZOLVAREA ECUAT¸ IILOR PRIN OPTIMIZARE

 

242

18 Elemente din teoria optimiz˘arii

 

243

 

18.1 Funct¸ionale diferent¸iabile

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 243

18.2 Funct¸ionale convexe

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 245

18.3 Propriet˘at¸i ale problemei de optimizare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 248

18.4 Metode de descre¸stere

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 249

18.5 Metoda gradientului

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 250

19 Rezolvarea ecuat¸iilor prin optimizare

 

253

 

19.1 Rezolvarea unui sistem neliniar printr-o metod˘a de optimizare

 

253

19.2 Sisteme algebrice liniare ˆın sensul celor mai mici p˘atrate

 

254

19.3 Rezolvarea unei ecuat¸ii liniare prin metode de optimizare

 

.

.

.

.

. 255

V

ANEXE

 

256

A

Not¸iuni de teoria erorilor

 

257

A.1

Eroare absolut˘a ¸si eroare relativ˘a

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 257

A.2

Reprezentarea numerelor ˆın virgul˘a mobil˘a

 

258

A.3

Aritmetica numerelor ˆın virgul˘a mobil˘a

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 259

A.4

Protocolul IEEE 754

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 260

A.5

Controlul erorii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 262

B

Implementarea metodelor iterative

 

266

C

Determinarea unor parametri numerici

 

268

D

Ordinul de convergent¸˘a al unui ¸sir

 

271

E

Determinarea ordinelor de convergent¸˘a

 

272

F

Scheme Runge-Kutta deduse prin calcul simbolic

 

277

F.1

Schema de calcul explicit˘a de tip Runge – Kutta ˆın 4 trepte

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 278

6

CUPRINS

F.2

Schema de calcul implicit˘a de tip Runge – Kutta

ˆın 2 trepte .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

283

G Reprezentarea mult¸imii de A-stabilitate

 

285

Bibliografie

287

Partea I

INTERPOLARE S¸I APLICAT¸ II

7

Capitolul 1

Diferent¸e finite

1.1 Diferent¸e finite

Diferent¸ele finite stau la baza multor metode de calcul numeric privind in- tegrarea ¸si derivarea numeric˘a, integrarea ecuat¸iilor diferent¸iale ordinare ¸si cu derivate part¸iale. Funct¸iile care intervin ˆın acest capitol sunt funct¸ii reale de o variabil˘a real˘a. Printr-o diferent¸˘a finit˘a de ˆınt¸elege un operator de forma

Γ h f (x) = Af (x + ah) Bf (x + bh)

(1.1)

unde A, B, a, b sunt constante reale. Se observ˘a caracterul liniar al operatorului

Γ h (λf + µg) = λΓ h f + µΓ h g.

Diferent¸ele finite de ordin superior se introduc recursiv

Γ h 0 f

Γ n f

h

=

=

f

Γ h n1 f),

h

n > 1.

Diferent¸ele finite uzuale sunt:

diferent¸a finit˘a progresiv˘a

h f (x) = f (x + h) f (x);

diferent¸a finit˘a regresiv˘a

h f (x) = f (x) f (x h);

diferent¸a finit˘a centrat˘a

δ h f(x) = f(x + h ) f(x h ).

2

2

8

1.1.

DIFERENT¸ E FINITE

9

ˆ

In cele ce urmeaz˘a vom studia doar diferent¸ele finite uzuale. Formulele explicite de calcul ale unei diferent¸e finite de ordin superior sunt

Teorema 1.1.1 Au loc egalit˘at¸ile:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

k=0

n f(x) = n

h

k=0

n f(x) = n

h

n

k

n

k

k=0

f (x + nh) = n

k=0

f (x nh) = n

(1) nk f (x + kh);

(1) k f (x kh);

n

k

n

k

(1) k h k f(x).

h k f (x);

(1.2)

Demonstrat¸ie. n f (x) se exprim˘a ca o combinat¸ie liniar˘a a valorilor lui f ˆın

x, x + h,

h

, x + nh, adic˘a are loc o formul˘a de forma

n f(x) =

h

n

k=0

A k f(x + kh).

Pentru determinarea coeficient¸ilor (A k ) 0kn , alegem f (x) = e x ¸si atunci

e x (e h 1) n =

n

k=0

A k e x+kh .

Dezvoltˆand binomul din membrul stˆang g˘asim

n

k=0

n

k

(1) nk e x+kh =

n