Sunteți pe pagina 1din 112

acidify = a acidula

A acidity = aciditate
acidness v. acidity
acidulate = a acidula
abandon = a abandona, a parasi
aclinal = orizontal
abandonment = parasire, abandonare
acline = strat orizontal
ability = capacitate
acme = virf
\cutting a. = capacitate de taiere, capa-
acre = acru
\ citate de dislocare
acreage = suprafata (in acri)
\plugging a. = capacitate de inchidere, ca-
\prospective a. = regiune posibil petrolifera
\ pacitate de etansare
acting = in functiune, in lucru
\running a = caracteristica de exploatare
\direct a. = cu actiune directa, cu efect
\sealing a. = capacitate de inchidere, ca-
\ direct
\ pacitate de etansare
\double-a. = cu actiune dubla, cu efect
abradability = uzura
\ dublu
abradant = abraziv
\fast-a. = cu efect rapid
abrasion = abraziune, eroziune, uzura
\quick-a. = cu efect rapid
prin frecare
\self-a. = automat
absence of fosiles = lipsa de fosile
action = actiune
absorb = a absorbi
\abrasive a. = actiune abraziva
absorbability = capacitate de absorbtie, ab-
\back a. = actiune inversa
sorbtie
\bending a. = actiune de incovoiere
absorbent = absorbant
\braking a. = actiune de frinare, frinare
absorbing = absorbire
\erosive a. = actiune eroziva
absorption = absorbtie
\Jamin a. = efect Jamin
absorptivity v. absorbability
\mudding a. = actiune de colmatare
abundent = abundent, raspindit
\pellet a. = actiunea alicelor
acceleration of gravit = acceleratia gravitatiei
\rotative a. = actiune rotativa
accelerator = accelerator
\scouring a. = actiune eroziva
\cement set(ting) = accelerator de priza ciment
\solvent a. = actiune de dizolvare
\hardening a. = accelerator de priza
actual = actual, efectiv, real
\set(ting) a. = accelerator de priza
actuate = a actiona, a pune in functiu-
accessories, safety a. = echipament de siguranta
ne, a pune in miscare
account = calcul, evidenta, bilant
actuated, piston-a. = actionat cu piston
accounting = calculatie, contabilitate
actuated, power-a. = actionat cu transmisie
\cost a. = calculul pretului de cost
mecanica
accumulate = a acumula
adamantine = alice de foraj
accumulation = acumulare
adapter = reductie, manson de reductie
\a. of petroleum = acumulare de titei
\casing a. = reductie de burlan
\gas a. = acumulare de gaze
\conical a. = manson de reductie conic
\oil a. = acumulare de titei
\tubing head a. = reductia capului de tubing,
\screened oil a. = zacamint petrolifer ecranat
\ reductia dispozitivului de
accuracy = exactitate, precizie
\ sustinere a tevilor de
accurate = precis
\ extractie
acetylene = acetilena
add a new joint = a adauga un nou pas
acetify = a (se) oxida
addition = adaugare, racordare
acicular = aciform, acicular
adhere = a adera, a (se) lipi
acid = acid
adhesion, selective a = adeziune selectiva
\benzoic a. = acid benzoic
adjust = a regla, a ajusta
\fluorhydric a. = acid fluorhidric
adjustable = reglabil
\hydrochloric a. = acid clorhidric
adjuster = ajustor, montor, dispozitiv
\hydrofluoric a. = acid fluorhidric
de reglare
\muriatic a. = acid clorhidric
adjustment = reglare, ajustare
\naphthenic a. = acid naftenic
Š \coarse a. = reglare aproximativa
\nitric a. = acid azotic, acid nitric
\fine a. = reglare fina, reglare precisa
\oleic a = acid oleic
adjutage = ajutaj
\organic a.-s = acizi organici
admixture = adaos, adaugare, amestec,
\silicic a. = acid silicic
in-
Š \sulphonic a. = acid sulfonic
cluziune
acid-proof = rezistent la acizi
adobe = deluvial, aluvionar, argila
acid-resistant = rezistent la acizi, antiacid
slaba
acid-resisting v. acid-resistant
adsorb = a adsorbi \fusing a. = fondant, flux
adsorbed = adsorbit \precipitating a. = agent de precipitare, preci-
adsorbtion = adsorbtie \ pitant
adsorbtive = adsorbant \propping a. = agent de sustinere, material
adulterant = material de ingreunare \ de sustinere
advance = avansare, a avansa \reducing a. = agent reducator
\frontal a. = avansarea frontului de apa \thinning a. = diluant
\penetration a. = viteza de avansare mecanica \wetting a. = agent de udare
advancing = avansare agglomerate = aglomerat, a (se) aglomera
\water front a. = avansarea frontului de apa agglomeration = aglomerare
\water-oil a. = avansarea contactului apa- agglutinate = a aglutina
\ titei agglutination = aglutinare
aerating the liquid = aerarea noroiului de foraj, aggregate = agregat, material inert (la
gazeificarea noroiului de fo- beton), a (se) agrega, a se
raj reuni
aerating of the oil = aerarea titeiului \concrete a. = agregat pentru beton
aerial = aerian, denudat \inert a. = material inert (la beton)
aerify = a gazifica, a aera \squeeze a. = agregat de cimentare
aerometer = aerometru aggregation = agregat, conglomerat,
affinity = afinitate agrega-
\chemical a. = afinitate chimica re, acumulare
\water a. = umidibilitate, capacitate aging v. ageing
\ umezitoare, hidrofilitate agitation = agitare, amestecare
aff - age agitator = agitator , amestecator
affluent = afluent, afluenta aid, first-a. = aer, a aerisi, a ventila
afflux = aflux, afluenta \compressed a. = aer comprimat
after-expansion = expansiune reziduala, \fixed a. = bioxid de carbon
destin- \inlet a. = aer de introducere, aer in-
dere reziduala \ trodus, aer aspirat
age = virsta, epoca, perioada, se- \intake a. v. inlet air
col air-driven = actionat pneumatic
\a. of the beds = virsta stratelor airlift = eruptie artificiala cu aer,
\geologic(al) a. = virsta geologica aerlift
\ice a. = perioada glaciara \intermitent a. = aerlift intermitent
\mine a. = durata de exploatare a unei airproof = etans la aer, impermeabil
\ mine fata de aer, ermetic
ageing = imbatrinire, protejarea beto- air-tight v. airproof
nului (pina la intarire) Albian = Albian
agent = agent, mediu albite = albit
\anti-foam a. = antispumant alcohol, methyl-a. = alcool metilic
\binding a. = substanta de legatura aleurite = alevrit
\bonding a. = substanta de legatura aleurolite = alevrolit
\break-down a. = agent de fisurare alga = alge
\carrying a. = agent de antrenare, agent de algal = de alge
\ transport algonkian = Algonkian, era proterozoica
\cementing a. = substanta de cimentare, ci- alignment = coaxialitate, centrare
\ ment de legatura alkali = alcalii, baza, alcalin
\driving a. = agent activ, agent motor, \white a. = solonet
\ agent de lucru, agent de dez- alkalimeter = alcalimetru
\ locuire Šalkaline = alcalin, bazic
\emulsifying a. = emulgator, substanta de alkali-resistant = rezistent la alcalii
emul- alkalization = alcalinizare, alcalizare
\ gare, agent de emulsionare all, catch a. = scula de instrumentatie
Š \expulsive a. = agent motor, agent de allied = aliat, legat genetic
lucru, allotropy = alotropie
\ agent de transport allowable = admisibil
\flocculating a. = agent floculant, floculant allowance = toleranta, adaos
\flooding a. = agent de spalare, agent de \corrosion a. = adaos pentru corodare
\ lucru \tear-and-wear a. = adaos de uzura,
\foaming a. = spumant, substanta supradimen-
spumogena, \ sionare pentru uzura
\ agent de spumare \wear a. = adaos de uzura
\frothing a. v. foaming agent alloy, hard a. = aliaj dur

2
all-purpose = universal analyser = analizor
alluvial = aluvionar anamorphism = anamorfism
alluvium = Aluvium anchor = a ancora, ancora, bulon de
alter = a (se) schimba ancorare
alteration = schimbare \christmas-tree a. = ancora pentru fixarea
alternate = cu alternanta, a (se) capului
alterna \ de eruptie
alternating = alternativ \dead-line a. = mort, pilot de ancoraj
alternation = alternanta \derrick a. = ancora de turla
\a. of beds = alternanta stratelor \earth a. = mort, pilot de ancoraj
altitude above sea level = inaltimea deasupra \gas a. = separator gaze-titei de fund,
nivelului marii \ separator de fund
alum = alaun \guy a. = ancora tirantului
alumina = alumina \packer a. = ancora pentru packer
aluminium = aluminiu \pumping well a. = ancora pentru pompe
alundum = alundum \tubing a. = rac de fixare a tevilor de
amalie = petrolatum lichid \ extractie
ambar = batal, haba aneroid = aneroid
amber = ambru, chihlimbar angle = unghi
ambrite = ambrit \a. of bedding = unghi de stratificatie
ambrosine = ambrosin, rasina galbena \a. of contact = unghi de contact, unghi
ameripol = cauciuc sintetic peri-
ammeter = ampermetru \ feric
ammonal = amonal \a. of deflection = unghi de derivatie, unghi
ammonia = amoniac de
ammonite = amonit (exploziv) \ deviatie
\pyritized a. = amonit piritos \a. of deviation = unghi de deviatie, unghi de
amorphous = amorf \ derivatie
amortization = amortizare \a. of dip = unghi de incidenta, unghi de
amount = suma, cantitate \ inclinare
\a. of dip v. amount of inclination \a. of elevation = unghi de urcare pe panta,
\a. of inclination = grad de inclinare, unghi \ unghi de elevatie
de \a. of emergence = unghi de emergenta
\ inclinare \a. of inclination = unghi de inclinare
\overburden a. = grosimea stratului \a. of repose = unghiul frecarii de repaus
acoperis \a. of rotation = unghi de rotatie, unghi de
amplifier = amplificator \ rotire
amplify = a amplifica \a. of skew = unghi de tesire, unghi de
analcime = analcim \ inclinare
analyse = a analiza \a. of slide = unghi de alunecare
analysis = analiza Š \a. of slip = unghi de deplasare, unghi
\check a. = analiza de control de
\chemical a. = analiza chimica \ alunecare
\grain-size a. = analiza cu site, analiza gra- \a. of throat = unghi de ascutire
\ nulometrica \a. of torsion = unghi de torsiune
\granulometric a. = analiza granulometrica \a. of twist = unghi de torsiune
\gravimetric a. = analiza gravimetrica \a. of unconformity = unghi de discordanta
\mesh a. = analiza cu site \back a. = unghi de asezare
\proximate a. = analiza de orientare \bit face a. = unghi de ascutire a taisului
\qualitative a. = analiza calitativa \bit wing a. = unghiul lamei de sapa
\quantitative a. = analiza cantitativa \cutting a. = unghi de ascutire, unghi de
\screen a. = analiza granulometrica, ana- \ aschiere
\ liza cu site \declination a. = unghi de declinatie
\sieve a. = analiza cu site \etch a. = unghi de inclinare
\size a. = analiza granulometrica, ana- \fleet a. = unghi de deviere, unghi de
\ liza cu site \ derivatie
\sizing a. = analiza cu site \pitch a. = unghiul conului de divizare,
\soil a. = analiza solului \ unghi de inclinare
\structural a. = analiza structurala \polarizing a. = unghi de polarizare
\ultimate a. = analiza elementara \refraction a. = unghi de refractie
\water a. = analiza apei \shear a. = unghi de aschiere
\well-core a. = analiza unei carote \slope a. = unghiul taluzului, unghi de
analytical = analitic \ inclinare

3
\taper a. = unghiul de tesire archy = boltit
\wing a. = unghi de ascutire a taisului area = suprafata, sector, arie, pe-
angular = radial, unghiular rimetru
anhidrite = anhidrit \a. of consumption = loc de consum
anhydrous = anhidru \bearing a. = suprafata portanta
anisotropy = anisotropie \bow a. = zona cutata
annuity = renta anuala, anuitate \catchment a. = capcana petrolifera
annular = inelar,circular \crestal a. = sector de creasta
annulus = spatiu inelar \drain(age) a. = suprafata de deplasare a ti-
anomaly, gravity a. = anomalie gravimetrica \ teiului, suprafata de golire
anomaly, magnetic(al) a. = anomalie magnetica \ a zacamintului
anomaly, radioactive a. = anomalie radiometrica \draining a. = suprafata de deplasare a ti-
anthracene = antracen \ teiului, suprafata de golire
anticlinal = anticlinal \ a zacamintului, suprafata de
anticline = anticlinal \ drenare
\asymmetric(al) a. = anticlinal asimetric \drilled a. = sector forat
\closed a. = anticlinal inchis \flat a. = suprafata plana (a lagarului)
\deeply eroded a. = anticlinal adinc atacat de \infiltration a. = suprafata de infiltrare
\ eroziune \marketing a. = piata comerciala
\faulted a. = anticlinal faliat \oil a. = zona petrolifera, sector pe-
\plunging a. = anticlinal cu inclinare mare \ trolifer, perimetru petrolifer
\quaquaversal a. = anticlinal radial \oil producing a. = sector productiv de titei,
\recumbent a. = anticlinal rasturnat \ perimetru petrolifer
anticlinorium = anticlinoriu(m) \payable a. = sector exploatabil, sector
antidetonator = antidetonant \ productiv, perimetru productiv
antiknock = antidetonant, antidetonatie, \petroliferous a. = sector petrolifer, perimetru
antidetonanta \ petrolifer, zona petrolifera
anvil = nicovala \potential a. = sector posibil petrolifer,
aperture = orificiu, orificiu \ perimetru de explorare
\screen a. = marimea ochiului sitei \producing a. = sector productiv, perimetru
apex = apex, virf, crestet Š \ productiv
\deposit a. = partea superioara a zacamin- \prospective a. v. prospective acreage
\ tului \proved a. = sector explorat
apical = de virf, apical \seepage a. = suprafata de infiltrare
apparatus = aparat \swept a. = suprafata de spalare
Š \alarm a. = aparat de semnalizare \swept-out a. = suprafata spalata
\contour tracing a. = profilograf \undeveloped a. = perimetru neexploatat,
\fire a. = stingator, extinctor peri-
\recording a. = aparat inregistrator \ metru nevalorificat
\registering a. = aparat inregistrator \unexplored a. = sector neexplorat
\seismic a. = aparat seismometric \wild-cat a. = sector in curs de explorare
apparent = aparent areal = regional, de suprafata
appliance = dispozitiv, instrument, arenaceous = arenaceu, nisipos, grezos
aparat areometer = areometru
\measuring a. = instrument de masura argillaceous = argilos
apportioning = distributie proportionala argillous v. argillaceous
approach = apropiere, a se apropia, arising = provenit, ridicat
acces, a aborda arm = brat, cot, pirghie
\scientific a. = abordarea stiintifica a pro- \brake a. = pirghie de frina
\ blemei \crank a. = bratul manivelei
Aptian = Aptian \stylus a. = tija de ghidare a stilului
aquadag = grafit coloidal armature = armatura, indus
aqueous = apos, acvifer, saturat cu apa armour-clade = armat, blindat
aquifer = acvifer, orizont acvifer, armoured = armat, blindat
purtator de apa arrangement = amplasare, dispozitiv,
aquiferous = acvifer aran-
Aquitanian = Acvitanian jare
arborescent = arborescent, dendritic \a. of wells = amplasarea sondelor
arc = arc, bolta \damping a. = dispozitiv de amortizare
arch = arc, bolta, anticlinal \magnifying a. = aparat de marit
Archean = Arhaic, era arhaica \registering a. = aparat inregistrator
arched = boltit \winding a. = dispozitiv de ridicare, me-
Archeozoic = Azoic \ canism de ridicare

4
arrest = a opri, a deconecta atomicity = atomicitate, valenta
arrester = mecanism de oprire, opritor atomisation (atomization) = pulverizare, prafuire
\flame a. = opritor de flacari \a. of liquid = pulverizarea combustibilului
\spark-a. = stingator de scintei, extinc- \ lichid
\ tor de scintei atomizer (atomiser) = pulverizator, injector,
artfact, instrumental a. = specificul instrumentului ajutaj
artificial = artificial \pressure a. = injector cu presiune
Artinskian = Artinskian attachment = accesoriu, imbinare
asbestos = azbest \screw(ed)-on a. = legatura prin filet (a sapei
ascending = ascendent, ascensional \ cu prajina)
ascensive v. ascending \slip-on a. = imbinare cu mufa(si cep)
ash = cenusa, continut de cenusa \taper a. = imbinare cu mufa(si cep)
\volcanic a. = cenusa vulcanica attendance = reglare, ingrijire, intreti-
ashpit = cenusar nere
asphalt = asfalt attendants = personal de serviciu
\air-blown a. = bitum suflat, asfalt oxidat attraction = atractie
\ (suflat) \capillary a. = capilaritate,atractie capilara
\artificial a. = asfalt artificial attrition = abraziune, atritiune
\blown a. = asfalt oxidat, asfalt suflat auger = burghiu, burghiu elicoidal
\cast a. = asfalt turnat \hand a. = sapa-lingura pentru forajul
\hard a. = asfalt tare \ cu sondeze manuale
\lake a. = asfalt de Trinidad \helical a. = burghiu elicoidal
\land a. = asfalt de calitate inferioara \mud a = burghiu cilindric
\liquid a. = bitum lichid \(shell) a. = burghiu cilindric
\limmer a. = afalt calcaros austenite = austenita
\native a. = asfalt natural Š aut - azo
Š \natural a. = asfalt natural automation = automatizare
\petroleum a. = asfalt de petrol, bitum de auxiliaries = utilaj auxiliar
\ petrol available = disponibil, existent, acce-
\rock a. = asfalt de roca sibil
\sand a. = asfalt nisipos, nisip asfaltos average = mediu
\Trinidad a. = asfalt de Trinidad axe, grub a. = tirnacop, sapalug
asphaltenes = asfaltene, asfalt tare axe, pick a. v. pick
asphaltic = asfaltic, bituminos axial = axial
asphyxia = asfixie, asfixiere axis = axa, creasta
aspirating = aspiratie \a. of a fold = axa cutei
ass - aus \anticlinal a. = axa anticlinalului
assay = proba, analiza, incercare, \fold(ing) a. = axa cutei
a proba, a analiza \pitching a. = axa de scufundare
assaying = incercare \plunging a. = axa de scufundare
assemblage = asamblare, montaj, \polar a. = axa polara
asociere \synclinal a. = axa sinclinalului
\foraminiferal a. = asociatie de foraminifere axle = ax, arbore
\heavy-mineral a. = asociatie de minerale \powered a. = ax conducator, arbore
grele motor,
assemble = a asamblare, a monta \ ax motor
assembly = asamblare, montare azimuth = azimut
\field a. = montare pe teren, asamblare Azoic = Azoic
\ de santier
\on-the-job a. = montare pe loc, asamblare B
\ de loc
\well head assambly = amenajarea gurii sondei
back off = a desuruba
assessment = evaluare, apreciere
back, boiler b. = ecran de tevi
assistant = ajutor
back, hole b. = talpa sondei
assumption = ipoteza, premiza,
backfiller = masina de astupat santuri
supozitie,
backfilling = umplere (a putului), incar-
consideratie
care (a putului)
astatic = astatic
backhead = parte posterioara
astatize = a astatiza
back hole = gaura de sonda
asymmetric(al) = asimetric
back(ing)-off = desurubare, indepartare
atmosphere = atmosfera
backsight = vizare inversa
atolein = petrolatum lichid
backwashing = spalare inversa
atolin v. atolein
baffle = deflector, sicana, ecran
5
\mud b. = aparatoare de noroi \kelly b. = tija patrata, prajina patrat
baffler = deflector, regulatorul cir- \sinker b. = prajina grea
culatiei de ulei, toba de \slide b-s = ghidaj, patina
esapament barefooted = netubat
bail = toarta, ochi de agatare, a barograph = barograf
lacari barrel (bbl) = baril, butoi
\b. down = a lacari \core b. = tub carotier, carotiera
\b. out v. bail down \core receiving b. = tub carotier interior
\oil b. = extractie titei prin lacarit \deep-well working b. = cilindrul motor al
bailer = lingura de lacarit pompei hi
\dump b. = lingura de cimentare \ draulice de fund
bailing = lacarit \double(-tube)core b. = carotiera dubla, tub
\b. up = lacarit carotie
balance = balanta, echilibru, bilant \ dublu
\analytical b. = balanta analitica \inner core b. = tub carotier interior
\buoyant torsion b. = variometru,balanta de \mud b. = lingura de lacarit cu clapa
torsiu \outer core b. = tub carotier exterior
\chemical b. = balanta analitica \pump b. = cilindrul pompei,corpul
\double-beam torsion b. = variometru cu doua pomp
pirghii \single core b. = tub carotier simplu, caroti-
\gas b. = balanta pentru determinarea \ era simpla
\ greutatii specifice a gazelo \slack b. = butoi pentru parafina
\jolly b. = balanta pentru determinarea \wire line core b. = tub carotier introductibil s
\ greutatii specifice \ extractibil prin prajini,
\magnetic b. = variometru magnetic, \ portcarota amovibila
balant \working b. = cilindrul motor al pompei
\ magnetica hi
\magnetic field b. = variometru magnetic \ draulice de fund
\magnetic torsion b. = balanta de torsiune barren = steril, neproductiv, arid
magnetic bar - bau
\material b. = bilant material \b. spot = zona neproductiva a stratulu
\precision b. = balanta de precizie barrow = roaba, targa
\torsion b. = balanta de torsiune \wheel b. = roaba
\spring b. = dinamometru barytes = barit, baritina, spat greu
balanced = echilibrat, compensat, rever base = baza, caracter, fundatie,
sibil soclu
balancing = echilibrare, compensare \derrick b. = fundatia turlei
ball = bila, sfera, BULA \oil b. = caracterul titeiului
\valve b. = bila supapei \petroleum b. = caracterul chimic al titeiul
bal - bar \rig b. = fundatia turlei
ball-float = oala de condensat basement = fundatie, soclu
ball-up = mansonare (a sapei), incarca basic = de baza, alcalin
re (a sapei), formare de man basin = bazin, depresiune
soane de marna \coal b. = bazin carbonifer
balling(up) v. ball-up \settling b. = batal de decantare, bazin de
band = intercalatie, incluziune, ba \ decantare, batal de noroi
da, fisie, a lega basket = umbrela, sorb
\brake b. = banda de frina, panglica de \cement(ing) b. = umbrela de cimentare
\ frina \fishing b. = paianjen
\bullwheel brake b. = banda de frina a tobei de \pump b. = sorbul pompei
ma \suction b. = sorb, crepina
\ nevra basset = descoperirea stratului,
bank = grupa, serie, banc, fascicul afloriment, a aflora
\b. of oil = banc de titei bat v. batt
\b. of tubes = fascicul de tevi, fascicul batch = incarcatura, sarja, partida,
\ tubular ratie, periodic, discontinuu
\sand b. = banc de nisip doza, a doza
bar = filon transversal, bara, tij \b. of concrete = incarcatura de ciment
ranga, prajina \b. of grout = incarcatura de lapte de cime
\commutator b. = lamela de colector batcher = haba de masurat
\crow-b. = ranga, pirghie de manevra \volumetric b. = buncar volumetric
\guide b. = tija de ghidare, bara de con \weigh(ing) b. = buncar gravimetric
\ ducere batching = dozare

6
\volume b. = dozare volumica \double-row tapered roller b.= lagar cu doua rinduri
\weigh b. = dozare gravimetrica de rol
bath = baie \ conice
\oil b. = baie de ulei, baie de titei bea - bed
bathyal = batial \journal b. = crapodina, lagar axial
batt = argila sistoasa \liner b. = lagar cu cuzineti
battery = baterie \locating b. = lagar axial
\b. of boilers = baterie de cazane de abur \magnetic b. = azimut magnetic
\b. of tanks = parc de rezervoare \main b. = lagar principal
\dry b. = pila uscata \oil-b. = petrolifer
\secondary b. = baterie de acumulatoare \outboard b. = lagar palier
\storage b. = baterie de acumulatoare \outer b. = lagar palier, palier auxilia
baulk = efilare stratigrafica \pinion shaft b. = lagarul arborelui cu
bauxite = bauxita pinioan
bay - bea \pitman b. = lagarul bielei
bay = golf, bazin de apa, distanta \pivoted b. = lagar oscilant
deschidere \radial b. = rulment radial
beaker = cilindru gradat \ring oil b. = lagar cu inele de ungere
beam = balansier, grinda, fascicul \roller b. = rulment cu role
de raze \roller thrust b. = rulment cu role axial
\walking b. = balansierul unitatii de \self-aligning b. = lagar oscilant
\ pompare \self-aligning ball b. = rulment cu bile oscilant
\water table b.-s = perna geamblacului \shaft b. = lagarul axului, lagarul arbo
\working b. = balansier pentru transmisie, \ relui
\ unitate de pompare \sleeve b. = lagar de alunecare
bean = duza \sliding b. = lagar de alunecare
\b. back = a reduce debitul prin duze, \spherical roller b. = rulment cu role cilindrice
\ a limita debitul prin duze, \step b. = crapodina, lagar axial
\b. up = a mari debitul prin duze \taper(ed) roller b. = rulment cu role conice,
\adjustable (flow) b. = duza reglabila laga
\bottom(hole) flow b. = duza de fund \ cu role conice
\flow b. = duza pentru sondele in erupt \thrust b. = crapodina, lagar axial
\interchangeable flow b. = duza interschimbabila \water-b. = acvifer
pentru beche = tuta
\ sondele in eruptie bed = strat, culcus
bearing = lagar, palier, rulment, capa \b. of passage = strat de tranzitie
citate portanta, purtator, \bottomset b.-s = depuneri din culcus
directie a stratului \capping b. = strat superior,strat protect
\b. of trend = intinderea stratului, direc- \carrier b. = strat permeabil
\ tia stratului \commercial b. = strat productiv, strat
\b.with barrel shaped rollers= rulment cu role-butoi explo
\angular b. = rulment radial \ atabil
\antifriction b. = lagar antifrictiune, rulment \confining b.-s = strate limitatoare
\axle b. = lagar axial \continuous b. = strat continuu, strat nein-
\ball b. = rulment cu bile \ trerupt
\ball thrust b. = rulment cu bile axial \contorted b. = strat strivit
\barrel b. = rulment cu role-butoi \filter b. = strat filtrant
\burned-out b. = lagar topit \flat-dipping b. = strat cu inclinare mica
\burnt b. = lagar topit, lagar supra- \fossil-bearing b. = strat fosilifer
\ incalzit \fossiliferous b. = strat fosilifer
\camshaft b. = lagarul arborelui cu came \guiding b. = strat dominant,strat princip
\collar b. = lagar canelat, lagar-piepten \impermeable b. = strat impermeabil
\compass b. = drum la compas, declinatia \impervious b. = strat impermeabil
\ busolei \key b. = strat reper
\connecting-rod b. = lagarul bielei bed - ben
\crank b. = lagar principal, lagarul arb \lower b. = strat inferior, strat-talpa,
\ relui cu came \ pat
\crank-pin b. = lagarul butonului de \lowermost b. = strat inferior, strat-talpa,
manivel \ pat
\crankshaft b. = lagarul arborelui cotit,laga \overlying b. = strat superior,strat protect
\ principal \pay b. = strat productiv
\cross-head b. = lagarul capului de cruce \penetrated b. = strat forat
\permeable) b. = strat permeabil

7
\pervious b. = strat permeabil bevel-pinion = pinion conic, roata dintata
\petroliferous b. = strat petrolifer conica
\reservoir b. = strat colector, strat magazi bevelled = conic
\test b. = banc de incercare, banc de biche = tuta
\ proba bill, box b. = tuta
\transition b. = strat de tranzitie bin = lada, recipient, buncar
\upper b. = strat superior bind = sist bituminos, a lega
\uppermost b. = strat acoperis, strat superi binder = material liant, liant,sarnie
\water bearing b. = strat acvifer binding = intepenirea coloanei, liant,
bedded, poorly b. = usor stratificat legatura
bedded, thin(ly) b. = in strate subtiri, lamelar birdcage = formare de ochiuri la cablu
bedded, well b. = bine stratificat bit = sapa, coroana sapei de foraj
bedding, conformable b. = stratificare burghiu
concordanta \a b., dress a b. v. dress a bit
bedding, current b. = stratificare diagonala \auger b. = burghiu melc, burghiu elicoi
behavio(u)r of well = comportarea sondei \ dal, sapa lingura
bell = manson, pilnie, capatul larg \balled b. = sapa incarcata cu detritus
al unei tevi \bore b. = sapa de foraj
bellows = foale, suflanta, burduf \boring b. = sapa de foraj
belly = umflarea stratului,a se umfl \cable drilling b. = sapa pentru foraj cu cablu
belt = curea de transmisie, centura \casing shoe b. = sapa pentru frezarea
zona cimentu
\chain b. = curea articulata, curea de \(chilled) shot b. = coroana pentru alice, freza
\ fisii de piele \ pentru alice
\cog(ged) b. = curea trapezoidala \chisel (-shaped) b. = sfredel cu taisul in forma
\half-crossed b. = curea semiincrucisata d
\halved b. = curea semiincrucisata \ dalta
\drive b. = curea de transmisie \churn-drill b. = sapa de tip percutant, trepa
\driving b. = curea de transmisie bit - bit
\leather b. = curea de piele \collapsible drilling b. = sapa cu lame articulate,
\life-b. = centura de salvare, colac de sap
\ salvare \ expandabila
\safety b. = cordon de siguranta, centura \cone b. = sapa conica
\ de siguranta \cone rock b. = sapa conica
\travelling b. = banda transportorului \cone-type b. v. cone b.
\V-shaped b. = curea trapezoidala \core b. = sapa carotiera
\wedge b. = curea trapezoidala \coring = sapa carotiera
belt-driven = actionat prin curea \counter-sink b. = zencuitor, tesitor, adincito
bench = banc de lucru, masa de lucru \cross b. = sapa in cruce
banc de atelier, strat \cross roller b. = sapa cu role in cruce
ben - bit \cutting b. = sapa taietoare
\lazy b. = banca \diamond b. = sapa cu diamante
benchmark v. bench, mark b. \diamond boring b. = sapa cu diamante
bend (pipe) = curba, cotul tevii, a indoi \diamond-point(ed) b. = sapa in forma de lance,
\pipe b. = cotul tevii sapa
\return b. = curba de retur, curba de in- \ virf, sapa-spit
\ toarcere, indoitura dubla \diamond-set b. = sapa cu diamante
bender, pipe b. = masina pentru fasonarea \disk b. = sapa cu discuri
arma \drag b. = sapa cu lame, sapa cu bacuri
turii, masina pentru indoit \drill(ing) b. = sapa de foraj
tevi, banc de curbat \dull(ed) b. = sapa uzata
bending = incovoiere, curbare, indoire \eccentric b. = sapa excentrica
flexiune \enlarging b. = largitor, sapa largitoare
bent = curbat, incovoiat, panta \expansion b. = sapa cu lame articulate,
\cable b. = sageata cablului sap
bentone v. bentonite \ expandabila
bentonite = bentonita \fish-tail b. = sapa "coada de peste"
benzene = benzen \four-way b. v. four-wing bit
benzine = benzina \fourwing b. = sapa in cruce
\natural b. = gazolina \hard metal-insert type b. = sapa incarcata cu metal
benzol = benzen dur,
bernstein v. amber \ sapa armata cu metal dur
bevel = con, fateta, tesitura

8
\hard metal b. = sapa incarcata cu metal blanket = imbracaminte rutiera, pinza
dur de filtru-presa, strat supe-
\jet b. = sapa cu jet rior
\jumper(ing) b. = burghiu de foraj manual blast = explodare, impuscare, a expl
\multiple blade b. = sapa cu mai multe lame da, a aprinde incarcatura, a
\oil-field rotary b. = sapa pentru foraj rotativ sufla, a purja
\pilot(-type) b. = sapa-pilot \sand b. = aparat de sablat
\plugged b. = sapa incarcata cu detritus bla - blo
\reamer b. v. reaming bit blasting = explodare, impuscare, torpi-
\reaming b. = largitor, sapa largitoare lare,aprinderea incarcaturil
\removable core b. = sapa carotiera amovibila blastophone = receptor de unde sonore
\removable drill b. v. removable core bit blau-gas = aragaz, amestec de propan,
\retractable rock b. = sapa cu lame articulate, butan si pentan
sap bleeder = ventil de purjare, robinet d
\ expandabila golire, supapa de siguranta
\rock b. = sapa cu role bleeding = sinereza, exsudatie, purjare
\rock core b. = carotiera pentru roci tari blend = amestec, a amesteca
\roller(-type) b. = sapa cu role blender = malaxor, amestecator
\rolling cutter b. = sapa cu role blending = amestecare
\rotary b. = sapa cu role blind = blinda, flansa oarba, capat
bit - bla orb, linie moarta
\rotary core b. = carotiera pentru foraj rotat block = bloc, a bloca, scripete, muf
\sharp b. = sapa ascutita, sapa-lance, \brake b. = sabot de frina
\ trepan \breakout b. = patratul mesei rotative
\side-tracking b. = sapa pentru forajul unei \casing b. = macara pentru burlane
gau \chain b. = scripete cu lant
\ noi alaturi, sapa de deviere \crown b. = geamblac, coroana turlei
\spoon b. = sapa lingura \cylinder b. = blocul motorului, blocul ci-
\spudding b. = sapa de tip percutant, sapa- \ lindrilor
\ cirja, trepan \derrick b. = scripete
\star(-shaped) b. = sapa in cruce \drive b. = soneta pentru infigerea bur-
\step b = sapa cu premergator,sapa pil \ lanelor
\stuck b. = sapa intepenita, sapa prinsa \end b. = placa de calibrare
\three-blade b. = sapa cu trei lame, sapa cu \engine b. = blocul motorului, blocul ci-
\ trei bacuri \ lindrilor
\three cone b. = sapa cu trei role conice \fault b. = masiv
\three-way b. v. three-wing b. \hoisting b. = scripete
\three-wing b. = sapa cu trei lame \impresion b. = model de plumb, model de
\tricone(-type) b. = sapa cu trei role conice par
\two-way b. v. fish tail b. \ fina, bucsa de ceara
\two-way lead b. v. pilot b. \motor-b. = motor cu cilindrii intr-un
\unfaced b. = sapa neincarcata cu \ singur bloc
material \overthrust b. = bloc transgresiv
\ dur, sapa nearmata \pulley-b. = palan, sistem de scripeti
\worn b. = sapa uzata \snatch b. = rola de deviere, moleta de
bitum(en) = bitumene, bitum \ ghidare
\soluble b. = bitum solubil \travelling b. = macara de manevra, macara
bituminiferous = bituminos de
bituminous = bituminos \ foraj
bitusol = bitusol, asfalt de Trinidad \upthrow(n) fault b. = falie de ascensiune
bivalves = scoica bivalva \wedge b. = broasca cu pene
black = negru de fum, funingine blockage = blocare, infundare, formare
blackband = siderit de dopuri
blacksmith = fierar, forjar \pipe b. = infundarea conductei
blacksmithing = forjare blood-stone = hematit, blustenit
blackstone = sist bituminos bloom = fluorescenta
blade = tais, lama, bac, paleta \oil b. = fluorescenta titeiului
\bit b. = lama sapei, bacul sapei blo - bol
\fan b. = paleta ventilatorului \petroleum b. = fluorescenta titeiului
\impeller b. = paleta rotorului, paleta blow = lovire, percutie, a sufla
\ activa \b. in = a injecta
\reamer b. = lama largitorului \b. off = a evacua, a purja
blank = steril, gol \b. out = a erupe,a purja,a (se) efila

9
\b. up = a exploda, explozie boom = bratul macaralei
blow down a boiler = purjarea unui cazan boomer = dispozitiv de intindere
blower = ventilator de refulare, su- boost = a mari, a spori
flanta, suflor booster = auxiliar,instalatie auxiliar
\sand b. = aparat de sablat boot, seal b. = manseta de etansare
\turbo b. = turbosuflanta border = margine
blowing = eruptie borderline = linie limitrofa, limita
\oil-well b. = eruptia sondei de petrol bore = foraj, sapare, gaura de sond
blow-out = eruptie libera, a erupe a sapa, a fora, a gauri, a
\gas b. = eruptie de gaze perfora, calibru, alezaj
blow-pipe, welding b. = arzator de sudura, \bottom well b. = talpa sondei
suflai \cylinder b. = diametrul interior al cilin-
de sudura \ drului, alezaj
board = degetul turlei, scindura, co \inclined b. = foraj dirijat, foraj inclina
ducere, consiliu, comitet \pipe b. = diametrul interior al prajin
\adjusted b. = placa de compensatie \prospecting b. = foraj de prospectiune
\cycle timer b. = tablou de comanda a bored = sapat, forat
regulato borehole = gaura de sonda
\ rului automat \cased b. = sonda tubata
\dash b. = tablou de distributie \exploratory b. = sonda de explorare
\finger b = pod cu degete, degetul turle \lined b. = sonda tubata
\fourble b. v. finger board \upward b. = sonda verticala
\monkey b. = pod de manevra borer, sounding b. = sonda pentru luarea
\quadruple b. v. finger board probelor
\rod b. v. finger board spion
\switch b. = tablou de distributie boring = foraj, sapare, sonda
board(ing), checker b. = amplasare in forma de \b. journal = jurnal de foraj
sah \b. with line = foraj cu cablu
bob = fir cu plumb, cumpana \auger b. = foraj cu sapa-lingura
\pendulum b. = pendul \diamond b. = foraj cu diamante
body = corp, caroserie \exploratory b. = foraj de prospectiune
\bit b. = corpul sapei bor - box
boiler = cazan, caldare \method of b. = metoda de foraj,regim de
\fire-tub b. = cazan ignitubular for
\flue b. = cazan cu tevi de fum \mud-flush b. = foraj cu spalare
\gas fired b. = cazan cu tevi de fum \percussion b. = foraj percutant
\steam b. = cazan de abur \rod b. = foraj cu prajini
\tube b. = cazan tubular \rope b. = foraj cu cablu
\tubular b. = cazan cu tevi de vaporizare, \rotary b. = foraj rotativ
\ cazan tubular \shot b. = foraj cu alice
\water tube b. = cazan acvatubular \test b. = foraj de prospectiune
bolt = surub, bulon, bolt, a string \trial b. = foraj de prospectiune, foraj
cu surubul \ de explorare
\anchor b. = surub de ancorare \well b. = forajul sondelor
\clamping b. = surub de stringere bottom = talpa sondei, fund
bol - bor \b. of the hole = talpa sondei
\countersunk head b. = surub cu capul inecat \sea b. = fundul marii
\double-end b. = surub cu filet dublu \water b. = perna de apa, saltea de apa
\drop b. = surub oscilant bottomed = adincimea de tubare a
\eye-b. = surub cu cap-inel stratu
\flexibke stay b. = surub oscilant lui productiv, adincime fina
\hexagon head b. = surub cu cap hexagonal bottoms = reziduuri, depuneri de fund
\king b. = pivot boulder = bloc
\lag b. = tirfon boulder-rock = roca eratica
\round-head(ed) b. = surub cu cap rotund bowel = subsol
\stud b. = prezon, prizon bowing, anticlinal b. = treapta anticlinala
\tie-b. = surub de imbinare, tirfon de bowl = tuta, rotorul centrifugei,
\ imbinare depresiune
bond = legatura atomica, legatura, \casing b. = tuta pentru instrumentatie
a lega \ dupa burlane
bonding = legatura, imbinare \slip-socket b. = tuta cu bacuri
bonnet = husa, manta, capota, capac bowlder v. boulder
book, field b. = carnet de teren box = mufa, doza, bucsa, lada, cu-

10
tie, bucea \line the b. = a captusi cu metal antifric-
\b. and pin = imbinare cu mufa \ tiune
\connecting b. = doza de conectiune, cutie brea = kir, scursori de titei cu pa
de mint
\ jonctiune, cuplaj breadth = latime, grosime
\core b. = cutie pentru carote \b. of outcrop = latimea aflorimentului
\double b. = racord dublu, manson dublu bre - bri
\gear b. = cutie de viteze break = fisura, fractura, rupere, a
\grease b. = cutie cu unsoare rupe, intrerupere, a intreru
\junction b. = doza, cutie de jonctiune, pe, a deconecta
\ cutie de legatura, colector \b. out = a desuruba, desurubare
\ de abur \b. the circuit = a intrerupe circuitul
\look b. = felinar de receptie \b. the joint = a desuruba
\packing b. = cutia presetupei, cutia pres \drilling b-s = intreruperi in foraj, schimb
\ garniturii \ rea regimului de foraj, sfa-
\slide b. = cutie de sertar, cutie de \ rimaturi, aschii
\ distributie \fatigue b. = rupere de oboseala
\sludge b. = cutie de decantare, haba \pin b. = ruperea cepului
\smoke-b. = camera de fum, cutie de \shale b. = intercalatie sistoasa, inter
fum \ calatie argiloasa
box - bre \slate b. = intercalatie sistoasa
\stuffing b. = presgarnitura, cutie de etan breakage, bit b. = ruperea sapei
\ sare breakage, fatigue b. = rupere de oboseala
\switch b. = cutie de comutare breakdown = deranjament, avarie,
\tool b. = lada de scule rupere,
\wheel b. = cutie de viteze fracturare, cadere
braces, derrick b. = diagonalele turlei breaker, bit b. = amnar pentru desfacerea
bracket, bearing b. = montant pentru lagar, sape
suport lor
lagarului breaker, core b. = retinator de proba,
bradenhead = cap de coloana ciupitor
brake = frina breaking = rupere, intrerupere, sparger
\apply the b. = a frina fractura, fisura
\release the b. = a slabi frina \drill pipe b. = ruperea prajinii de foraj
\air b. = frina cu aer, frina pneumati \emulsion b. = ruperea emulsiei, spargerea
\back b. = frina tobei de lacarit, frin \ emulsiei
\ troliului de lacarit breakout = viitura, rabufnire (a apei)
\band b. = frina cu banda, frina cu pan breaktrough = viitura, rabufnire (a apei)
\ glica break-trust = sariaj
\block b. = frina cu saboti breather = supapa de respiratie, supapa
\cable b. = frina cu cablu de aerisire
\cone b. = frina cu con breathing = extractie de titei prin erup
\disc b. = frina-disc, frina cu discuri tie naturala intermitenta
\drum b. = frina cu banda,frina cu tamb \tank b. = respiratia rezervorului
\foot b. = frina de picior, frina cu pe breccia = brecie
\ dale \collapse b. = brecie tasata
\hydraulic b. = frina hidraulica \fault b. = brecia faliei
\hydromatic b. = frina hidromatica \friction b. = brecie tectonica, brecie de
\post b. = frina tobei de lacarit, frin \ dislocatie
\ troliului de lacarit brecciated = breciform, breciat
\safety b. = frina automata, frina de si- bridge = pod, punte, formare de punti
\ guranta blocare, inchidere, montaj i
\shoe b. = frina cu saboti derivatie, legare in paralel
\solenoid (operated) b. = frina cu solenoid a bloca, a inchide
branch = ramificatie, bifurcatie, ra- \cement b. = manson de etansare
mificat, a se ramifica, a se \Wheatstone b. = punte Wheatstone
bifurca bridging, pore b. = blocarea porilor,
branch off = a se ramifica inchiderea
brand = marca fabricii, marca comer- bri - bul
ciala porilor
brass = alama, cuzinet, bucsa brimstone = sulf natural, sulf nativ
\babbit the b. = a captusi cu metal antifric- brine, salt b. = apa sarata din strat, saramu
\ tiune ra, solutie de sare

11
bring in a well = a pune in productie sonda \b. of the pipe = plutirea prajinilor
bring out a string = extragerea garniturii de buoyant = plutitor, emergent
for buret(te), Winkler b. = biureta pentru analiza
bring up = a nivela gazelor
bringing in of well = punerea in productie a burial = imersare, ingropare
sonde burner = arzator, injector
bringing out = extragere \gas b. = arzator de gaz,injector de g
briquetting = brichetare \gas atomizing b. = injector de gaz
brittle = casant, fragil \mechanical atomizing b. = injector cu
brittleness = friabilitate, fragilitate pulverizatie
broach = alezor, a brosa, a deschide \ mecanica
(un strat) \oil b. = arzator de titei, injector d
broaching = brosare, alezare \ titei
brush = perie \steam atomizing b. = injector cu vina de abur
\wire b. = perie de sirma \straight seat b. = arzator cu fanta,
bryozoa = briozoare \ arzator dreptunghiular
bubble = BULA burning, core b. = arderea carotei
\gas b. = BULA de gaze burst = explozie, a exploda, rupere
buck(ing) = sfarimare din cauza presiunii interioa
buckling = flambaj \gas b. = eruptie de gaze
\b. of the drilling string = flambajul garniturii de bursting = explodare, impuscare
foraj \b. of barrels = explodarea butoaielor
\pipe b. = flambajul tevilor bush = bucsa, cuzinet, bucea
buffalo = tractor amfibiu \guide b. = bucsa de ghidare, bucea de
bug = indicator de pozitie, \ ghidare, manson de ghidare
deranjament \neck b. = bucsa fixa, mansonul presgar
buggy = vagonet \ niturii
build up = a asambla, a imbina, a bushing = patrat, cuzinet, bucsa, buce
monta reductie
a spori \bearing b. = bucea de palier, bucsa laga-
build-up of pressure = refacerea presiunii, \ rului
creste- \drill stem b-s = patratii mici
rea presiunii \drive b-s = patratii mici, patratii tije
building, mountain b. = orogeneza, formarea \ patrate
muntilor \(driving) kelly b.-s = patratii mici, patratii tije
building up = refacere, formare, crestere bus - byp
bulb = bila, sfera, balon, ingrosar \ patrate
bulge = ingrosare, umflare \pipe b. = cuplaj cu reductie
\anticlinal b. = umflare anticlinala \rotary table b-s = patratii mari, patratii mese
\monoclinal b. = horst monoclinal \ rotative
bulk = vrac, varsat, neambalat,volu \spacing b. = bucsa de distantare
capacitate \split (master) b-s = patratii mari, patratii mese
bulking = umflare \ rotative, bucsa sectionata
bulky = voluminos \stuffing box b. = bucsa de presare a
bulldog = rac de instrumentatie presgarni
bulldozer = buldozer \ turii
bullet = glont \table b-s = patratii mari, patratii mese
bulling = dislocare, colmatare \ rotative
bullwheel v. bull, wheel b. buster, collar b. = scula de instrumentatie
bum - bus butter, petroleum b. = petrolatum
bump = a lovi, a tampona, a amortiz butterfly = supapa de reglare a debitulu
bumper = amortizor, tampon vana-fluture, echer de ghida
\jar b. = geala-foarfece, culisa pentr button, push b. = buton
\ instrumentatie, corunca pent by-pass(ing) = by-pass, ocolire, derivatie,
\ instrumentatie alunecare (a gazelor)
\rubber safety b. = amortizor cu cauciuc B
bumping = izbitura back off = a desuruba
bunch = manunchi, punga back, boiler b. = ecran de tevi
bundle = fascicul, manunchi back, hole b. = talpa sondei
\b. of tubes = fascicul tubular, manunchi backfiller = masina de astupat santuri
\ de tevi, fascicul de tevi backfilling = umplere (a putului), incar-
buoyancy = flotabilitate, emersiune, pl care (a putului)
tire backhead = parte posterioara

12
back hole = gaura de sonda \c. for electrical surveys = cablu pentru
back(ing)-off = desurubare, indepartare prospectiune
backsight = vizare inversa \ electrica
backwashing = spalare inversa \pay out a c. = a desfasura cablu
baffle = deflector, sicana, ecran \armoured c. = cablu armat
\mud b. = aparatoare de noroi \drill(ing) c. = cablu de foraj
baffler = deflector, regulatorul cir- \power c. = cablu de forta, cablu de
culatiei de ulei, toba de \ transmisie
esapament \single(-conductor) c. = cablu monofilar, cablu
bail = toarta, ochi de agatare, a mono-
lacari \ conductor
\b. down = a lacari \single(-core) c. = cablu monoconductor,
\b. out v. bail down cablu
\oil b. = extractie titei prin lacarit \ monofilar
bailer = lingura de lacarit \stranded c. = cablu torsadat
\dump b. = lingura de cimentare \triple(-lead) c. = cablu cu trei conductoare,
bailing = lacarit \ cablu trifilar
\b. up = lacarit \twin(-lead) c. = cablu biconductor
balance = balanta, echilibru, bilant \well-logging c. = cablu de carotaj
\analytical b. = balanta analitica \wire c. = cablu de sirma, cablu cu mai
\buoyant torsion b. = variometru,balanta de \ multe conductoare
torsiu cage = sorb, colivia rulmentului cu
\chemical b. = balanta analitica bile, caseta
\double-beam torsion b. = variometru cu doua \ball c. = colivia rulmentului
pirghii \(derrick) safety c. = gratar de siguranta
\gas b. = balanta pentru determinarea \safety c. = gratar de siguranta
\ greutatii specifice a gazelo \ladder c. = casa scarii, colivia scarii
\jolly b. = balanta pentru determinarea caging, bird c. = destramarea cablului,
\ greutatii specifice formar
\magnetic b. = variometru magnetic, de ochiuri la cablu
balant Cainozoic (Cenozoic) = Cainozoic
\ magnetica cake = turta, coaja, crusta
\magnetic field b. = variometru magnetic \filter c. = turta de filtrare, strat de
\magnetic torsion b. = balanta de torsiune \ colmatare
magnetic \mud c. = strat de colmatare, turta de
\material b. = bilant material \ noroi
\precision b. = balanta de precizie calcareous = calcaros
\torsion b. = balanta de torsiune calcariferous = calcaros
\spring b. = dinamometru calculation, design c. = calcul teoretic
balanced = echilibrat, compensat, rever calculation, oil reserve c. = calculul rezervelor de
sibil titei
balancing = echilibrare, compensare calculator, memory c. = dispozitiv de memorare
ball = bila, sfera, BULA caldera, explosive c. = caldeira de explozie
\valve b. = bila supapei calibrate = a calibra, a etalona
bal - bar cal(l)iper = calibru, compas de grosime,
ball-float = oala de condensat cavernometru
ball-up = mansonare (a sapei), incarca \inside c-s = calibru pentru interior, cal
re (a sapei), formare de man \ bru pentru gauri
soane de marna \outside c-s = calibru de grosime, sublerd
balling(up) v. ball-up \ exterior (pentru grosimi)
band = intercalatie, incluziune, ba cal - cap
da, fisie, a lega \rig b. = fundatia turlei
\brake b. = banda de frina, panglica de basement = fundatie, soclu
\well c. = compas de interior, cavernom
\ tru, calibru pentru gauri,
C \ compas pentru gauri
calk(ing) v. caulk(ing)
calyx = calyx
\bullwheel brake b. = banda de frina a tobei de
cam = cama, excentric
ma
Cambrian = Cambrian
\ nevra
Šcamera, galvanometric c. = camera
cab = cabina
galvanometrica
cable = cablu, conductor
camshaft = arbore cu came

13
can, lubricating c. = gresor, ungator \tank c. = vagon-cisterna, autocisterna
can, oil c. = gresor, ungator carbide, aluminium c. = carbura de aluminiu
cant = segmentul mosorului carbon = carbon
cantilever = consola, suport suspendat, \black c. = carbon pur
cantilever, suspendat \fixed c. = carbon legat, carbon asociat
cap = cap, capsa \organic c. = carbon organic
\c. for the casing = cap de coloana \total c. = carbune total
\blasting c. = capsa, amorsa, explozor carbonaceous = carbonifer, carbonat,
\casing head c. = cap de coloana carbon
\driving c. = cap de batere, inel de pro- carbonado = carbonado, diamant negru
\ tectie carbon-bearing = carbonifer, carbonat
\electrical (blasting) c. = detonator electric Carboniferous = Carbonifer
\gas c. = cap de gaze, dom de gaze, carbonite = carbonit
\ gaz-cap carburettor = carburator
\protecting c. = cap de protectie, capul pilo \atomizing c. = carburator cu jiclor
\ tului \down-draft c. = carburator inversat
\protective c. v. protecting cap \duplex c. = carburator dublat, carburato
\thread protecting c. = protector de filet \ jumelat
capacitance = capacitanta, reactanta \spray c. = carburator cu pulverizare
capa- carburizing = cementare
citativa, capacitate (elec- card, indicator c. = diagrama indicata
trica) carinate = izoclinal, carenat
capacity = capacitate, debit, randament carload = vagon cisterna, cisterna
putere carrier = purtator, transportor, vehi-
\c. of pump = debitul pompei cul, portant, suport
\bearing c. v. carrying capacity \c. of water = acvifer
\carrying c. = capacitate portanta, sarcina \pull rod c. = reazemele prajinilor de
\ admisibila, forta ascensiona pom-
\daily (delivery) c. = capacitate de productie \ pare
zil- carry off = a evacua, a antrena, a inde-
\ nica parta
\flow c. = randament, debit, capacitate car - cas
\ de productie \pitman b. = lagarul bielei
\lifting c. = capacitate de ridicare (a ma \pivoted b. = lagar oscilant
\ caralei), capacitate portant carry on = a efectua, a conduce, a rea-
\load(ing) c. = capacitate de incarcare, sar liza
\ cina admisibila carry out coring = a carota
\nominal c. = putere niminala carry over = a antrena
\pipe c. = capacitate de transport a cart, tip(ping) c. = tomberon, cotiga
\ conductei cartography = cartografie
cap - car cartridge = incarcatura, cartus cu capsa
\ unitate de pompare \blasting c. = cartus exploziv
bean = duza case = cutie, a tuba
\productive c. = capacitate de productie, \c. off a hole = a tuba sonda
\ productivitate \chain c. = aparatoare de lant
\racking c. = capacitatea podului \gear c. = cutie de avansuri, carcasa
\stacking c. = capacitatea podului \ ambreiajului
\through-put c. = capacitate de productie, cased = tubat
deb case-harden = a cimenta, a cementa
\useful c. = capacitate utila casing = burlan de foraj, coloana de
capillary = capilar burlane, coloana de tubaj,
\network of c. = retea capilara tubaj, tubare
capper = robinet cu pana pentru cap d \insert c. into the hole = a introduce coloana de
eruptie, vana pentru cap de tubaj
eruptie \ a cobori coloana de tubaj
capping = strat protector, strat acope \land c. = a lasa coloana in talpa,
ris, decapare, captarea erup \ a fixa coloana in talpa
tiei, captarea sondei \line with c. = a tuba sonda
capstan = cabestan, mosor fix, virtej \pull(ing) c. = extragerea burlanelor, detu-
car = vagon, automobil, carucior \ bare
\anchor c. = remorca \pull(up) c. = a extrage coloana de tubaj,
Š \petroleum c. = vagon-cisterna, \ a detuba
autocistern

14
Š \recovery of c. = recuperarea burlanelor, \core c. = retinator de proba, prinzato
det \ de proba
\ bare Š \grit c. = deznisipator, separator de
\remove c. = a extrage coloana de tubaj, \ nisip
\ a detuba \tubing c. = rac de prindere pentru tevil
\run c. = a introduce coloana de tubaj \ de pompaj
\ a tuba, a cobori coloana de catchment of water = captarea apei,
\ tubaj colectarea ap
\set c. = a lasa coloana in talpa, a cathead = mosor pentru desurubarea
\ fixa coloana in talpa pra
\string of c. = coloana de burlane, coloana jinilor, mosor fix, mosor au
\ de tubaj tomat
\withdraw c. = a extrage coloana de tubaj, \drawworks c. = mosorul fix al troliului de
\ a detuba \ foraj
\withdrawal of c. = extragerea coloanei de cat - cen
tubaj bending = incovoiere, curbare, indoire
\ detubare flexiune
\cemented c. = coloana cimentata catline = cablu de interventie
\conductor c. = coloana de ghidaj cat-walk = podet, pasarela
\electric weld c. = burlan sudat electric caulk = a stemui, a calafatui,
\frozen c. = coloana prinsa a astupa cu cilti
\gear c. = carcasa cutiei de viteze, caulking = stemuire, astupare cu cilti
cas - cat cave, blaster c. = pestera vulcanica
\petroliferous b. = strat petrolifer caved = surpat
\reservoir b. = strat colector, strat magazi cave in = surpare, prabusire, a se sur
\ carcasa ambreiajului pa, a se prabusi
\hot-rolled seamless c. = burlan (laminat) fara cavernous = cavernos
sudura caving = surpare, prabusire, darimare
\intermediate c. = coloana intermediara \c. of the walls = surparea peretilor
\landed c. = coloana de tubaj lasata in \wall c. = surparea peretilor, prabusir
\ talpa \ peretilor
\oil-string c. = coloana de exploatare caving-in = surpare, prabusire
\perforated c. = burlan perforat, coloana cavity = cavitate, gol, caverna
per \solution c.-s = goluri carstice
\ forata \well c. = caverne in sonda in foraj
\protective c. = coloana tehnica, coloana cawk = baritina
\ intermediara cellar = beciul sondei
\recovered c. = burlan recuperat cement = ciment, a cimenta
\riveted c. = burlan nituit \c. a string of casing = a cimenta coloana
\seamless c. = burlan tras \asphalt c. = ciment asfaltic
\stuck c. = coloana prinsa \calcareous c. = ciment calcaros
\surface c. = coloana de suprafata, coloan \flash-set(ting) c. = ciment cu priza
\ de ancoraj instantanee
casing-head = cap de coloana \neat c. = ciment curat
casing-off = tubare \quick c. = ciment cu priza rapida
cast = fluorescenta titeiului, tur- \quick-set(ting) c. = ciment cu priza rapida
nare, mulaj \slow-set(ting) = ciment cu priza lenta
\external c. = mulaj extern cementation = cimentare
\internal c. = mulaj intern cementing = cimentare
casting = piesa turnata, turnare \multi(ple)-stage c. = cimentare in mai multe
\sand c. = turnare in nisip trept
\steel c. = piesa turnata din otel \ cimentare in mai multe etaje
cat, boom c. = macara pe senile \oil-well c. = cimentarea sondelor de titei
cat, wild cat = sonda de explorare, sonda \squeeze c. = cimentare sub presiune
sa \stage c. = cimentare in etaje
pata pe teren neexplorat center = centru, a centra
catch = prinzator, dispozitiv de \c. of gravity = centru de greutate, centru d
prindere, prindere, a prinde \ gravitate
\wrench c. = furca de prajini \c. of gyration = centru de rotatie, centru de
catch-all = scula de instrumentatie uni- \ giratie
versala \dead c. = punct mort
catcher = limitator de cursa, dispozit \hemp c. = inima de cablu de cinepa
de prindere, suport \inner dead c. = punct mort interior

15
\lower dead c. = punct mort inferior \c. of the bit = schimbarea sapei
\outer dead c. = punct mort exterior \c. of the drilling bit = schimbarea sapei
\upper dead c. = punct mort superior \bit c. = schimbarea sapei
Š cen - cha channel = canal,a (se) canaliza,a form
\cross roller b. = sapa cu role in cruce canale
\cutting b. = sapa taietoare Š \capillary c. = canal capilar
\wire-line c. = inima de cablu \drainage c.-s = canale de drenaj, canale de
\wire-rope c. = inima de cablu \ golire, canale de drenaj
centering = centrare channelling = formare de canale,
centralizer = centror, ghidaje de centrare producere
\casing c. = ghidaje de centrare a coloan canalizarii, alunecare (a ga
\ centror de coloana zelor),canalizare (a fluidu-
centre v. center lui), canelura
centrifugal = centrifug chapapote v. chapopote
centrifuge = centrifuga, a centrifuga chapopote = ciapapot, asfalt viscos
centring v. centering character of service = regim de functionare,
ceresine = cerezina regim
cessation of deposition = discontinuitate de lucru
stratigrafic character, drilling c. = forabilitate
chad = pietris character, optical c. = caracter optic
chain = lant characteristics, reservoir c. = proprietatile fizice ale
\c. of mountains = lant de munti ro-
\double strand roller c. = lant cu doua zale cilor colectoare
\driving c. = lant de actionare, lant de charge = cheltuieli, incarcatura
\ transmisie, lant de avansare \overhead c.-s = cheltuieli de regie, cheltu-
\endless c. = lant fara sfirsit \ ieli indirecte
\gear c. = lant de actionare \powder(ed) c. = incarcatura exploziva
\link c. = lant cu eclise \shaped c. = incarcatura de alta forma
\power take-off c. = lant de actionare, lant de \ decit cea cilindrica
\ transmisie, lant de avansare chart = harta, diagrama, desen, tabe
\roll(er) c. = lant cu role schema
\rotary c. = lant rotary \calibration c. = tabela de masuratoare
\sprocket c. = lant cu role \drill c. = schema de foraj
\steel roller c. = lant cu role de otel charting = cartare
\surveying c. = lant de masura chat = roca sterila, ganga
\surveyor's c. = lant de masura chattering = vibrare, oscilare
chalcopyrite = calcopirita check, borehole c. = verificare prin sondaj
chalk = creta check, flash back c. = inchizator hidraulic de
chalybeate = feruginos sigu
chalybite = siderit ranta
chamber = camera, cutie chemawinite = cemavinit(varietate de
\combustion c. = camera de ardere, camera rasin
de chert = sist silicios, chert
\ combustie cherty = silicios
\living c. = incapere de locuit, spatiu d chest, slide valve c. = cutie de sertar, cutie de di
\ locuit tributie
\pump c. = casa pompelor chest, steam c. = camera de abur,cutie de
\refuge c. = camera de refugiu sert
\sample c. = camera de recoltare a cutie de distributie
probel chill down = a raci
change = a schimba, a muta, chipping = taiere, aschiere, despicare
schimbare chi - cir
mutarea curelei blender = malaxor, amestecator
\c. of (the drilling) bit = schimbarea sapei de foraj blending = amestecare
\c. of (the drilling) tools = schimbarea garniturii de chippings = detritus, sfarimaturi
for chips = sfarimaturi, detritus
\c. over = a comuta chisel = sapa de tip percutant, trepa
\gear c. = schimbator de viteza, mecani a percuta, a fora cu trepanu
cha - chi chloride = clorura
\step b = sapa cu premergator,sapa pil \aluminium c. = clorura de aluminiu
\stuck b. = sapa intepenita, sapa prinsa \barium c. = clorura de bariu
\ de schimbare, cutie de vitez \sodium c. = clorura de sodiu
changing = schimbare choke = duza, strangulare, drosel

16
\c. the pipe = a infunda conducta \collar c. = manson de etansare
\adjustable c. = duza reglabila \hose c. = colier pentru furtun, brida
\adjustable bottom-hole c. = duza de fund reglabila \ furtunului
\bottom-hole c. = duza de fund \pipe c.-s = colier pentru tevi, brida
\subsurface c. = duza de fund \ pentru tevi
\surface c. = duza de suprafata Š \rope c. = clema de cablu, sarniera de
\top-hole c. = duza de suprafata \ cablu
choker v. choke \safety c. = sarniera pentru suspendarea
Šchoking, pipe choking = infundarea conductei \ prajinilor de foraj
chopper, rope chopper = cutit pentru taiat cablu clarifier = decantor
chuck = manson, mandrina, suport claroline = absorbantul gazelor naturale
chute = jgheab classification of rocks = clasificarea rocilor
circle of compas = cerc orar clastic = clastic, detritic
circle, bolt c. = circumferinta surubului clattering = bataie (a motorului), zanga-
circle, pitch c. = cerc primitiv, cerc de rular nire (a masinii)
cerc de divizare clay = argila
circuit = circuit, contur, retea \band(ed) c. = argila rubanata
\put into c. = a pune contactul, a introduc \boulder c. = argila cu blocuri, argila
\ in circuit, a anclansa \ eratica
\closed c. = circuit inchis \firm c. = argila tare
\electric c. = circuit electric, contur ele \iron c. = argila feruginoasa
\ tric \plastic c. = argila plastica
\feed c. = curent de excitatie \quick c. = argila fluida
\ignition c. = circuit de aprindere, circui \red c. = argila rosie
\ de amorsare \sticky c. = argila lipicioasa
\open c. = circuit deschis, circuit in- cla - clo
\ trerupt \stud b. = prezon, prizon
\power c. = circuit de forta \tie-b. = surub de imbinare, tirfon de
\short-c. = scurtcircuit, a scurtcircuit clay(ey) = argilos
circulate = a circula cleaner, core c. = dispozitiv pentru
circulation = circulatie extragerea
\c. with clear water = spalare cu apa pura, fluidelor din carota
\ circulatia apei cleaning out = purificare, rafinare
\c. with crude oil = spalare cu titei, circulatia clearance = joc, distanta, spatiu liber
\ titeiului \c. of piston = joc la piston
\c. with mud = spalare cu noroi de foraj, \crest c. = distanta dintre capete
\ circulatia noroiului, circu- \cylinder c. = joc la piston
\ latia fluidului \ground c. = inaltimea deasupra nivelului
cir - cla \ pamintului
\sand b. = aparat de sablat \hole c. = spatiu inelar dintre coloana
\turbo b. = turbosuflanta \ de tubaj si peretii sondei
\air c. = circulatia aerului \piston c. = joc la piston
\continuous c. = spalare continua, circulatie \running c. = jocul lagarului
\ continua \side c. = joc lateral, joc intre
\lost c. = pierdere de circulatie \ flancuri
\normal c. = spalare directa cleat = clivaj, pana, clema, brida,
\reserve(d) c. = circulatie inversa, spalare scoaba
\ inversa cleavable = scindabil
\sludge c. = circulatia noroiului cleavage = despicarea rocilor, desfacer
\straight c. = circulatie directa, spalare rocilor, divizibilitate natu
\ directa rala, clivaj, scindare
\water c. = circulatia apei \slaty c. = sistozitate, clivaj sistos
cistern-car = vagon-cisterna cleaving = despicare, scindare
clad = imbracat, placat cleet = clivaj vertical
\armour c. = blindat, armat clevis = toarta, gambet, inel, bratar
\metal c. = blindat, placat \casing c. = toarta pentru suspendarea bu
clamp = clema, brida, broasca, borna \ lanelor
colier, bratara, a fixa, cliff = panta, terasa, stinca
a stringe cliff, fault c. = terasa faliei,falie in teras
\belt c. = agrafa de curea clip = clema, bratara, sarniera
\cable c. = clema de cablu, bratara de \cvable c. = clema de cablu, sarniera de
cablu, sarniera de cablu \ cablu, bratara de cablu
\casing c. = broasca \hose c. = brida furtunului, colier pen

17
\ tru furtun \brown c. = carbune brun, lignit
\pipe c. = bratara pentru suspendarea \caking c. = carbune cocsificabil
\ conductei Š coa - coi
Š \rope c. = clema de cablu, sarniera de brake = frina
\ cablu \apply the b. = a frina
\safety c. = etriera de siguranta \cannel c. = carbune cannel, carbune cu
\wire-rope c. = fixator de cablu, clema de \ flacara lunga
\ cablu \cherry c. = carbune moale necocsabil
clipper = cleste de taiat sirma \dull c. = carbune mat
clivers = toarta pentru suspendarea pr \forge c. = carbune de forja
jinilor de foraj \gas c. = carbune cu flacara lunga
clockwise = (in) sensul acelor de ceasor \leaf c. = carbune in foi, carbune lame
nic \ lar
clo - coa \moor c. = carbune brun de mlastina
\ de explorare \stellar c. = stelarit
\well b. = forajul sondelor coal-bearing = carbonifer
\counter c. = (in) sens opus acelor de cea coalesce = a (se) reuni
\ sornic coalescence = coalescenta, concrestere
clockwork = mecanism de ceasornic coalification = carbonizare
\contact c. = mecanism de contact coaly = carbonos, de carbune
\driving c. = mecanism de antrenare, coarse = brut, grosier
meca- coarse-grained = macrogranular, cu
\ nism motor granulatie
clog(up) = a colmata, a infunda, a bloc mare
\c. up pores = blocarea porilor, blocarea coast = coasta, litoral
\ stratului productiv coat(ing) = invelis protector, acoperire
clogged(up) = colmatat, infundat, blocat protectoare
clogging = colmatare,infundare \pipe c. = izolatia conductei
\filter c. = infundarea filtrului \protective c. = invelis de protectie, acoper
\line c. = infundarea conductei \ de protectie
\pipe c. = infundarea conductei, astupa cobble = galeti, bolovani
\ rea conductei cock = robinet, ventil
\sand c. = innisipare \ball(-gauge) c. = robinet cu bila, robinet cu
closed = inchis \ flotor
close-grained = cu granulatie mica, \drain c. = robinet de golire, robinet d
microgra \ evacuare
nular \two-way c. = robinet cu doua cai
closing in = oprire, inchidere \water c. = robinet de apa
closure = inaltimea cutei, inchidere coefficient = coeficient
\c. of anticline = inaltimea anticlinalului \c. of expansion = coeficient de expansiune,
cloth, asbestos c. = tesatura de azbest \ coeficient de dilatatie
clothing, protective c. = haine de protectie \c. of friction = coeficient de frecare
cloudiness = turbiditate, tulbureala \discharge c. = coeficient de debit
cloudy = tulbure, tulburat \safety c. = coeficient de siguranta
cluster, dual-bore c. = sonde gemene \saturation c. = coeficient de saturatie
clustered = fasciculat \transmission c. = coeficient de filtratie
clutch = ambreiaj, cuplaj cofferdam = cheson, batardou, coferdam
\air c. = ambreiaj pneumatic cogged = dintat
\claw c. = cuplaj cu gheare cogging = angrenaj cu fusuri, angrenaj
\cone c. = ambreiaj cu con in lanterna
\disc c. = ambreiaj cu lamele, ambreiaj cognate = inrudit
\ lamelar, ambreiaj cu disc, cohesion = coeziune
\ cuplaj-disc coil = spirala, bobina, serpentina
\dog c. = ambreiaj, cuplaj cu gheare coi - col
\friction c. = ambreiaj cu frictiune \fatigue b. = rupere de oboseala
\gear c. = ambreiaj cu dinti, cuplaj cu \pin b. = ruperea cepului
\ dinti \cooling c. = serpentina de racire
\jaw c. = cuplaj cu gheare \field c. = bobina de cimp, bobina de in
\multiple-disc c. = ambreiaj multilamelar \ ductie
coal = carbune \finned c. = racitor cu nervuri, racitor
\bituminous c. = carbune bituminos \ cu aripioare
\black c. = huila \heating c. = serpentina de incalzire
\bright c. = carbune lucios

18
\induction c. = bobina de inductie, \geologic c. = profil geologic
inductor \liquid c. = coloana de lichid
Š \secondary c. = bobina secundara \stratigrafic c. = profil stratigrafic
\shunt(field) c. = bobina in derivatie \water c. = coloana de apa
\spark(ing) c. = bobina de inductie, columnar = sistos in sens vertical
inductor Šcombustible = inflamabil, combustibil,
\steam heating c. = serpentina de incalzire cu carburant
\ abur combustion, spontaneous c. = autoaprindere,
\steam(pipe) c. = serpentina de incalzire cu aprindere
\ abur, serpentina de incalzir spontana
\tapped c. = bobina sectionata, bobina cu come down = a se prabusi, a se precipita
\ prize intermediare come in = a incepe forajul, punere in
coke = cocs, calamina, a (se) cocsi productie
fica come out to (the) day = a aflora, a se denuda
\petroleum c. = cocs de petrol come up to grass v. come out to (the) day
coking = cocsificare coming out to the day = afloriment
cold-worked = prelucrat la rece commencement of drilling = inceperea forajului,
collapse of the casing = turtirea coloanei de pornire
tubaj forajului
collapsible = pliabil, pliant, rabatabil, commencement of production = punere in
telescopic productie
collapsing = turtire, strivire commercial =
\c. of bubbles = spargerea basicilor la industrial,rentabil,comercia
emuls commutator = comutator
collar = manson, mufa, flansa, inel, compaction = tasare, indesare
gura sondei, a fixa coloana compass = busola, compas
de suprafata \surveying c. = busola miniera
\baffle c. = inel de retinere, inel oprit completion = completare, terminare
\bit c. = prajina grea \c. of well = echiparea sondei, deschidere
\bottom drill c. = ultima prajina grea \ orizontului productiv, prega
\cementing c. = niplu de cimentare, mufa \ tirea gaurii de sonda pentru
de \ exploatare
\ cimentare \barefoot c. = deschiderea orizontului pro-
\die c. = corunca moarta \ ductiv fara echiparea sondei
\drill c. = tija grea, prajina grea \dual c. = echiparea sondei pentru expl
\float c. = mufa siului cu valva de plu- \ atarea a doua orizonturi pro
\ tire \ ductive
\stout c. = inelul penei de deviere, gu- \multiple zone c. = echiparea sondei pentru
\ lerul penei de deviere expl
collection of sample = colectarea probelor \ atarea mai multor orizonturi
collection, fossil c. = colectarea fosilelor com - com
collection, gas c. = colectarea gazelor \b. of tubes = fascicul tubular, manunchi
column = coloana \ de tevi, fascicul de tevi
\c. of casing = coloana de burlane, coloana \ productive
\ de tubaj composition, petroleum c. = compozitia titeiului
\c. of fluid = coloana de fluide compound = a amesteca, a compune, a
col - com com
briquetting = brichetare punda
brittle = casant, fragil \aromatic c.-s = compusi aromatici
\c. of gas = coloana de gaze \chain c. = compus aciclic, transmisie
\c. of mud = coloana de noroi \ prin lant
\c. of oil = coloana de titei \cutting c. = amestec refrigerent
\c. of pipe = coloana de extractie, tubing \impregnating c. = amestec impregnant,
\ coloana de exploatare amestec
\c. of sucker rods = garnitura prajinilor de \ de impregnare
pom- \sulphur c. = compus cu sulf
\ pare compressibility of gases = compresibilitatea
\casing c. = coloana de tubaj, coloana de gazelor
\ burlane compression = compresiune
\drill c. = garnitura de foraj compressor = compresor
\extracting c. = coloana de exploatare, air c. = compresor de aer
coloa \axial flow c. = compresor axial
\ na de extractie

19
\booster c. = compresor de condition = conditie
recomprimare, \c. of equilibrium = conditie de echilibru
\ compresor auxiliar, compreso \c. of ground = conditii litologice
\ ajutator \boundary c.-s = conditii la limita
\centrifugal-type c. = compresor centrifug \field c.-s = conditii de schela, conditii
\compound c. = compresor compund \ de santier
\double stage c. = compresor cu doua etaje, \reservoir c.-s = conditii de zacamint
com \working c.-s = conditii de lucru, conditii
\ presor bietajat \ de exploatare
\duplex c. = compresor cu dublu efect conditioner, mud c. = haba de noroi
\multiple-stage c. = compresor multietajat conditioning, mud c. = prepararea noroiului,
\multistage c. = compresor multietajat tratar
\piston c. = compresor cu piston fluidelor de foraj
Š \radial flow c. = compresor radial conductivity, thermal c. = conductibilitate
\rotary c. = compresor rotativ termica
\rotary vane c. = compresor rotativ conductor, current-carrying c. = conductor de curent
\single-acting c. = compresor cu un etaj, cone = con, rola conica, scaun
compre \c.-up = formare de conuri de apa
\ sor unietajat Š \alluvial c. = con aluvionar
\single-stage c. = compresor cu un etaj, \drainage c. = con de golire a
compre zacamintului
\ sor unietajat \ con de drenaj,con de deplasa
\single-step c. = compresor cu un etaj, \pitch c. = con de divizare
compre \truncated c. = trunchi de con
\ sor unietajat \valve c. = scaunul supapei, scaun pentr
\sliding-vane c. = compresor rotativ cu \ supapa
lamele \water c. = con de apa
\thermo c. = termocompresor cone-shaped = coniform, conic
\two-stage c. = compresor cu doua etaje, configuration, bit c. = forma sapei
com con - con
\ presor bietajat confined = limitor, limitativ
compulsion = constringere congeal = a congela, a se solidifica
computation = calcul, estimare, calculare congelation = congelare, solidificare
\c. of oil reserves = calculul rezervelor de titei congeniality = afinitate
compute = a calcula, a estima conglomerate, basal c. = conglomerat de baza
computer = calculator, contor coning = formare de conuri
\analog(ue) c. = calculator analogic, \water c. = formare de conuri de apa
masina coning(in) = formare de conuri
\ de calcul analogic connate = interstitial, interstitial
com - con connection = imbinare, cuplaj,
\table b-s = patratii mari, patratii mese racordare,
\ rotative conexiune
\desk c. = calculator cu masa, calculat \bridge c. = montaj in punte
\ cu pupitru \delta c. = montaj in triunghi
\digital c. = calculator numeric, calculat \earth c. = punere la pamint
\ digital, calculator cifric \parallel c. = legatura in paralel
\electronic c. = calculator electronic, masin \pin-and-eye c. = imbinare articulata
\ de calcul electronic \pipe c. = imbinarea tevilor, racord
concealed = ascuns, mascat \pull-rod c. = imbinarea prajinilor de
conchoidal = concoidal transmisie
concrete = beton, betonat, de beton \screw(ed) c. = imbinare prin suruburi,
\asphalt(ic) c. = beton asfaltic imbi
\reinforced c. = beton armat, fier beton \ nare bulonata
concretion = concretiune, concrestere \series c. = legare in serie, legare in
\pyrite c. = concretiune piritica \ cascada
concussion = soc, lovire, izbitura, trepi \star c. = montaj in stea, conexiune in
datie \ stea
condensate = condensat, a condensa \star-delta c. = montaj stea-triunghi, conexi
condensation, retrograde c. = condensare retrograda \ ne stea-triunghi
condensability = capacitate de condensare \tandem c. = legare in serie, legare in
condenser = condensator \ cascada
\surface c. = condensator prin suprafata, \taper(ed) c. = imbinare cu cep
\ condensator de suprafata \thread(ed) c. = imbinare filetata, imbinare

20
\ cu filet \feed c. = dispozitiv de avansare, regu
\tringle c. = montaj in triunghi \ lator de avansare
connector = racord, conector, cutie de \hydraulic feed c. = reglarea pomparii
jonctiune lichidelor
\cable c. = manson de cablu \ comanda hidraulica
connexion v. connection con - cor
consertal = variat \interface c. = reglarea nivelului interfaci
conservation of resources = conservarea rezervelor \pressure c. = controlul presiunii
mine- \push-button c. = comanda prin butoane
rale, conservarea subsolului \remote c. = telecomanda, comanda la
consolidated = cimentat, consolidat dis-
constant, gas c. = constanta unui gaz \ tanta
constant, optical c. = constanta optica \teletype c. = telecomanda, telecontrol, co
constriction = contractie, contractare \ manda la distanta
construction = constructie, intocmire Šcontroller = regulator, dispozitiv de
\c. of sections = intocmirea diagramelor de reglare
\ profiluri \level c. = regulator de nivel
Š con - con \proportional c. = dozator,regulator
consumption = consum proportion
\c. of power = consum de energie \self-actuated c. = regulator cu actionare
\current c. = consum de curent direc
\fuel c. = consum de combustibil \throttling c. = regulator cu drosel, regulat
\oil c. = consum de ulei \ prin strangulare
contact = contact convergence = convergenta
\break c. = a intrerupe contactul conversion = transformare
\distributor c. = contactul intrerupatorului, converter = transformator, convertizor
\ platina ruptorului \torque c. = convertizor de cuplu,
\gas-oil c. = contactul gaze-titei \ transformator de turatie (re
\oil-water c. = contactul apa-titei \ ductor sau multiplicator)
container = roca magazin, roca conveyer, belt c. = transformator cu banda
colectoar coolant = mediu refringerent
vas de transport cooler = racitor, turn de racire, re-
contaminant = impuritate frigerent
contamination = contaminare, poluare \engine c. = radiator de motor
content = continut \tubular c. = racitor tubular
\c. of fossils = continut de fosile cooling = racire
\asphalt c. = continut de asfalt \c. of the bit = racirea sapei
\heat c. = entalpie \air c. = racire cu aer
\mineral c. = continut mineral \water c. = racire cu apa
\sulphur c. = continut de sulf copper, soldering c. = ciocan de lipit
\thermal c. = entalpie, continut de caldur coquina = cochina
contiguity = contingenta, atingere cordage = cabluri
contiguous = adiacent, alaturat core = carota, nucleu, a carota
contorted = strivit, turtit \c. of anticline = nucleu anticlinal
contortion = formarea cutelor, cutare, \c. of line = inima de cablu
strivire \c. of syncline = nucleu sinclinal
contour = contur, profil, curba de ni- \arch c. v. core of anticline
vel, a contura \bleeding c. = carota imbibata cu titei
\convergence c. = izocora \burnt c. = carota arsa
\depth c. = izobata \cable c. = inima de cablu, conductorul
\subsurface c. = izobata \ cablului
\surface c. = contur topografic \drill c. = carota
control = comanda, reglare, control,a \hemp c. = inima de cablu de cinepa
regla \movable c. = miez mobil
\automatic c. = comanda automata, \orient(at)ed c. = carota orientata
automat de \rope c. = inima de cablu
\ control cor - cos
\button c. = comanda prin butoane \salt c. = simbure de sare
\corrosion c. = combaterea coroziunii \side wall c. = carota laterala
\dash c. = comanda prin butoane \weeping c. = carota imbibata cu titei
\distance c. = telecomanda \well c. = carota
\drilling c. = reglarea avansarii sapei,reg \wire-(line) c. = inima de cablu
\ lator de avansare a sapei

21
core-grabber = persoana insarcinata cu \running c.-s = cheltuieli de exploatare
caro \well c. = pretul de cost al unei sonde
tajul cotter = pana, cui spicat
corer = retinator de proba \crosshead c. = pana capului de cruce
coring = carotaj, luarea unei carote counter = contor, calculator, numarato
\continuous c. = carotaj continuu \Geiger-Muler c. = contor Geiger-Muler,
\electrical c. = carotaj electric contor
\mechanical c. = carotaj mecanic \ de particule
\sidewall c. = carotaj lateral \revolution c. = contor de rotatii, tahograf
cornice, derrick c. = cornisa turlei counterbalance = contragreutate,
corection, capillarity c. = corectie de capilaritate contrabalant
correction, latitude c. = corectie de latitudine contrabalansare, a contraba-
correlation of well logs = corelatia profilurilor de lansa
Š sonda counter-current = contracurent, curent
correlation, geologic(al) c. = corelatie geologica antipa-
correlation, stratigraphic c. = corelatie stratigrafica ralel
corrosion = coroziune, corodare counterfort = contrafort
\atmospheric c. = coroziune atmosferica, Šcountershaft = transmisie intermediara
coroz (la
\ une in atmosfera troliu), arbore de transmisi
\fretting c. = coroziunea suprafetelor de intermediara
\ frecare \rotary table transmission c.= transmisie
\hydrogen sulphide c. = coroziune produsa de intermediara a me
hidroge \ sei rotative
\ sulfurat countersink = a adinci,a tesi, a zencui
\pit c. = coroziune in puncte countersunk = inecat
\stray-current c. = coroziune produsa de couple = cuplu, a cupla, a ambreia
curenti \c. drill pipes = a insuruba prajinile de fora
\ vagabonzi coupling = imbinare, racord special,
\underground c. = coroziune subterana, mu
coroziu fa, cuplare, ambreiaj, ambre
\ in sol iere
corrosion-proof = rezistent la \casing c. = racord de burlan
coroziune,inoxi \die c. = corunca moarta
dabil, anticorosiv \drill pipe c. = racord special al prajinilor
corrosion-resistant v. corrosion-proof \ de foraj
corrosive = corosiv \float c. = mufa siului cu valva de plu-
corrugated = ondulat, zimtat, striat \ tire
corrugation = ondulare, striere \fluid c. = ambreiaj hidraulic, cuplaj
cosmolene = vaselina, cosmolina \ hidraulic
cost = pret de cost, cost,cheltuiel cou - cra
\c. of carrying = cheltuieli de transport, pre \friction c. = ambreiaj cu frictiune
\ tul de cost al transportului \gooseneck c. = luleaua capului hidraulic
\c. of operation = cheltuieli de exploatare \hose c. = holender pentru furtun, ra-
\development c. = pretul de cost al \ cord olandez pentru furtun,
exploatari \ cuplarea furtunurilor
\ zacamintului, pretul de cost \hydraulic c. = cuplaj hidraulic, turbo-
\ al constructiei sondelor \ ambreiaj
\drilling c. = costul forajului, cheltuieli \reduced c. = reductie, manson de
cos - cou reductie
\ de foraj \reducing c. = reductie
\finding c.-s = cheltuieli de descoperire a \right and left c. = mufa cu filet stinga-dreapta
\ unui zacamint course of seam = directia stratului
\first c.-s = cheltuieli initiale,investit course of the hole = directia gaurii de sonda
\grounting c.-s = pretul de cost al cimentarii cover = strat protector, roca-acoper
\initial c.-s = cheltuieli initiale,investit strat superior, a acoperi,
\installation c.-s = investitii capitale,investit manta, camasa, capota, capac
\lifting c.-s = pretul de cost in extractia carcasa
\ titeiului \cylinder c. = chiulasa, culasa
\maintanance c.-s = cheltuieli de intretinere \manhole c. = capul gurii de vizitare
\oil production c. = pretul de cost in extractia \valve c. = cap de supapa, taler de supa
\ titeiului cow = frina automata
\operating c. = cheltuieli de exploatare crab = carucior de macara, palan

22
electric cu carucior cross, straight c. = cruce dreapta egala
crack = fisura, a crapa, crapatura cross-beam = bara orizontala, traversa,
\fatigue c. = crapatura de oboseala rigla, balustrada, parapet
\hair(-line) c. = fisura cross-bearing = intersectie
\mud c. = fisura de contractie cross-bedded = stratificat in diagonala
\shrinkage c. = fisura de contractie, fisura cross- bedding = stratificare diagonala
\ datorita tasarii crosscutting = secanta
\sun c. = crapatura de contractie cross-folding = cutare transversala
cracking = fisurare, cracare crosshead = cruce cardanica, culisou,
cradle = platforma suspendata, rama, patina, cap de cruce
cadru, batiu cross-section, geologic(al) c. = profil geologic
cramp = scoaba, clema, agrafa, a fix cross-stratification = stratificare diagonala
\rope c. = clema de cablu, dispozitiv d crossover = reductie
\ fixare a cablului cross-webs = reticul
crane = macara Š cro - cup
\derrick c. = macara derrick, macara de cross-wires v. cross-webs
ma crowd out = a dezlocui
Š \ nevra crowfoot = scula de instrumentatie
\hoisting c. = macara crown = coroana, cap
\(overhead) travelling c. = macara mobila \c. of diamond drill = coroana cu diamante, cap
\power-operated c. = macara cu actionare de
mecanica \ carotiera cu diamante
crank = manivela, pirghie cotita \boring c. = coroana de foraj
\counter balanced c. = manivela echilibrata, \derrick c. = coroana turlei
manive crown, piston c. = cap de piston
\ cu contragreutate de echilib crude = titei brut, brut
\starting c. = manivela de pornire, pirghie \asphalt-base c. = titei asfaltos
\ de pornire \light c. = titei usor
crankcase = carter \low gravity c. = titei greu
cra - cro \mixed base c. = titei amestec
crankshaft = arbore cotit, arbore princip \naphthenic-base c. = titei naftenic
crater = crater, cos vulcanic \paraffin-base c. = titei parafinos
\explosion c. = caldeira, crater de explozie \petroleum c. = titei brut
crawler = senila \sour c. = titei cu continut mai mare d
crease = a indoi, a faltui \ sulf
creep = alunecare, fluaj, creep \"sweet" c. = titei neagresiv, titei dezod
crest = creasta, virf, prag, pisc,ap \ rizat, titei "indulcit"
\c. of an anticline = creasta unui anticlinal \wax-bearing c. = titei parafinos
\c. of the structure = creasta unei structuri crumble = a sfarima, a farima
\c. of weir = pragul deversorului, culme d crush = sfarimare, a sfarima, a dis-
\ separatie a bazinelor loca, a strivi, concasare, a
\dividing c. = cumpana apelor concasa
\thread c. = virful filetului crusher = concasor
Cretaceous = Cretacic crust of the earth = scoarta terestra
\Lower C. = Cretacicul inferior crystal = cristal
\Upper C. = Cretacicul superior crystalline = cristalin
crevice = crapatura, fisura crystallize (out) = a (se) cristaliza, a (se) se
crew = brigada, echipa para din solutie prin crista
\drill(ing) c. = echipa de foraj, brigada de lizare
\ foraj cubic(al) = volumetric, spatial, cubic
\rig c. = brigada de foraj cull = deseu, rebut
\seismic c. = echipa seismica culm = culm, kulm
\well c. = brigada de foraj cumulative = cumulativ
crinoidal = crinoidal cup = inel, segment, garnitura de
criss-cross = incrucisat etansare, gresor, manseta,
crooked = curbat, deviat gresor, ungator
crop = a aflora, afloriment \deep pump c. = garnitura pompei de
\c. out = a aflora, a se denuda adincime
cropping = afloriment, descoperire, de- \glass c. = ungator cu picurare
nudare \grease c. = pompa de gresare, cutie de
\c.-out v. cropping \ ungere, ungator cu pahar
cross (pieces) of a ladder = fuscei de scara, treptele \oil c. = ungator cu pahar, ungator cu
scarii \ picurare

23
\piston c. = mantaua pistonului \ (a undelor seismice)
cur - cur \yield c. = curba de debit, curba de pro
cured = protejat, conservat,vulcaniz \ ductivitate
curing = protejarea betonului (pina l cushion = amortizor, a amortiza, perna
intarire), vulcanizare, con- \water c. = perna de apa
servare, pastrare cushioning = amortizare
curly = fibros cut = profil, sectiune, a reduce,
current = curent a taia, fractiune
\alternating c. = curent alternativ \c. a core = a carota
Š \direct c. = curent continuu \c. in = a cupla, a anclansa
\earth c. = curent teluric Š \c. off = a taia, a intrerupe (curent
\full-load c. = curent total \c. out = a deconecta, a scoate din ci
\ground c. = curent teluric \ cuit, a intrerupe (curentul)
\high-voltage c. = curent de inalta tensiune \petroleum c. = fractiune petrolifera
\induced c. = curent de inductie, curent \water c. = continut de apa in titei,
\ indus \ fractiune de apa
\inducing c. = curent primar, curent induct cut-out = intrerupator, disjunctor
\low-voltage c. = curent de joasa tensiune cutter = cutit de prajini, freza, rol
\natural c. = curent teluric bac
\no-load c. = curent de mers in gol \biscuit c. = ciupitor
\power c. = curent de forta \casing c. = cutit de burlane
\reverse(d) c. = curent invers, curent antipa \core-c. = retinator de proba
\ ralel \inside pipe c. = cutit de burlane interior
\starting c. = curent de pornire \milling c. = freza
\stray c.-s = curenti vagabonzi \outside pipe c. = cutit de burlane exterior
\terrestrial c. = curent teluric \pipe c. = cutit de burlane, cutit de
\three phase c. = curent trifazic \ prajini
current-carrying = conductor de curent \tube c. = cutit de burlane
curvature = curbura, deviatie \wire c. = cleste de taiat sirma
curve = curba, a curba cutting = filetare, taiere, aschiere,
\c. of borehole = deviatia sondei frezare
\decline c. = curba de declin \c. face = lama coroanei, taisul coroan
\easy c. = curba lina, curba cu raza ma \drill rock c-s = detritus
\family c. = curba caracteristica \oxy-acetylene c. = taiere autogena, taiere cu
\flat c. = curba lina, curba cu panta \ flacara oxiacetilenica
\ dulce \rock c-s = detritus
\isotime c. = curba de intervale egale \thread c. = filetare
\production decline c. = curba declinului de \well c-s = detritus
producti cuttings = detritus, praf de perforare
\resistivity-departure c. = curba timp-distanta, cycling of gas = recircularea gazelor
curba
\ dromocronica
\self-potential c. = curba potentialului spontan D
\smooth c. = curba cu inclinare mica
\spontaneous potantial c. = curba potentialului
dam = dig, baraj, boiandrug, a za-
spontan
gazui
\steep c. = curba cu raza mica
damage = deteriorare, paguba, avarie,
\time c. = curba timpului de parcurgere
a deteriora, a avaria
\ (a undelor seismice), hodogr
\well d. = afectarea sondei, accidenta-
\time-depth c. = curba timp-adincime,
\ rea sondei
hodogra
damm v. dam
\ vertical
damp = a atenua, a amortiza, a ume-
\time-distance c. = curba de timp-distanta,
zi, umed
curb
\white d. = oxid de carbon
cur - cyc
damped = amortizat, atenuat
\ dromocronica, hodograf orizo
damper = amortizor, clapeta
\ tal
\vibration d. = amortizor de vibratii
\time(path) c. = curba timpului de
damping = amortizare, atenuare
parcurgere
Danian = Danian
\ (a undelor seismice)
darcy = darcy
\tract c. = curba de debit, curba de pro
data, geologic(al) d. = date geologice,
\ ductivitate
coordonate
\travel c. = curba timpului de parcurgere
geologice
24
deadman v. man, dead m. density = densitate
deadweight = greutate proprie, greutate \bulk d. = greutate volumetrica, densi-
moarta \ tate aparenta
deadwood = spatiu mort, tampon de \sludge d. = densitatea noroiului
amor- \volume d. = densitate de volum
tizare dentate = dintat, crestat
debris = roca sterila denudation = afloriment, denudare
decantation = decantare depleted = epuizat
decarbonization = decarbonizare, depletion = epuizarea energiei de zaca-
decarbonatare mint, golire, amortizare
decay = dezagregare, putrefactie, \primary d. = exploatare primara
putrefiat, dezagregat, a pu- deposit = zacamint, depunere,
trefia, a se dezagrega sediment
decaying = putrefactie, descompunere, depozit, calamina
dezagregare \d. of fluid hydrocarbons = zacamint de
deck = astereala hidrocarburi flu
declination = deviatie, abatere, declinati \ ide
\magnetic d. = declinatie magnetica \d. of natural gas = zacamint de gaze naturale
declinator = declinometru \d. of petroleum = zacamint petrolifer,
decline = declin, reducere zacamin
\d. of production = declinul productiei \ de titei
\d. of well = declinul productiei sondei dep - der
\pressure d. = cadere de presiune \bathyal d.-s = depozite batiale
declinometer v. declinator \channel d.-s = zacaminte liniare,
declivity = declivitate, inclinare, pant zacaminte
decomposition = descompunere, \ in forma de canal
dezagregare \deep sea d.-s = depozite batiale
deep = adincime, adinc \glacial d.-s = depozite glaciale
deepen a well = a adinci o sonda \lagoon d.-s = depozite lagunare
defective = defectuos, defect \loose d.-s = depozite neconsolidate, cala
deferred = incetinit, frinat \ mina afinata
deflect from the vertical = a devia de la verticala \marine d.-s = depozite marine
def - dep \mineral d. = zacamint de minereuri
deflected = deviat \oil d. = zacamint de titei, zacamint
deflection = deviatie \ petrolifer
\d. of bore hole = deviatia sondei \organic d.-s = depozite organogene
deflocculation = defloculare, peptizare \peneplain d.-s = depozite peneplene
degree = grad \petroleum d. = zacamint de titei
\d. of accuracy = grad de precizie \quarternary d.-s = depozite cuaternare
\d. of compaction = grad de compactitate \replacement d. = zacamint de substituire
\d. of consolidation = grad de consolidare \residual d. = depozite remanente,
\d. of hardness = grad de duritate depozite
\d. of precision = grad de precizie \ reziduale
\d. of purity = grad de puritate \sedimentary d.-s = depozite sedimentare
\d. of saturation = grad de saturatie \shallow-water d.-s = depozite neritice
\d. of slope = grad de inclinare \thick d. = zacamint puternic
\geothermic d. v. geothermal gradient deposition of moisture = precipitarea umezelii
dehydrate = a deshidrata deposition of paraffin(e) = depunere de parafina
dehydrating of crude oil = deshidratarea titeiului depreciation = amortizare, uzura,
dehydration = deshidratare deprecier
dehydrator = deshidrator depth = adincime, grosime(a stratulu
\oil d. = instalatie pentru deshidrata \d. of penetration = adincime de patrundere
\ rea titeiului \d. of plunger = adincimea de fixare a
delayer, hardening d. = incetinitor de priza pompei
delivery, gas d. = emanarea gazelor, \d. of the hole = adincimea gaurii de sonda
degajarea \d.-range = adincimea talpii, interval d
gazelor \ adincime
delivery, pump d. = debitul pompei \d. o the well = adincimea unei sonde
deltaic = deltaic \average d. = adincime medie
demulsifier = dezemulsionant \drilled d. = adincime forata, adincime
demulsifying = dezemulsionare \ atinsa de sapa
demultiplier = demultiplicator, reductor \drilling d. = adincime forata
dendrite = dendrita \geothermic d. v. geothermal gradient

25
\landing d. = adincime de tubare det - dev
\thread d. = inaltimea filetului determination of (the) age = determinarea virstei
\well d. = adincimea unei sonde geologi
derrick = turla determination, void d. = determinarea volumului
\d. roof = acoperisul turlei de po
\cantilever d. = turla de foraj rabatabila, detonator = detonator
\ cantilever, turla de foraj detrial = detritic, clastic
\ plianta detritus = detritus, material detritic
\guyed d. = turla ancorata development = exploatarea zacamintelor
\jack-knife d. = turla de foraj rabatabila, (de
der - det titei), constructia sondelor
\ turla de foraj plianta dezvoltare, perfectionare,
\oil(well) d. = turla unei sonde de titei extindere
\pumping d. = turla de productie \oil(-field) d. = exploatarea zacamintelor de
\telescopic d. = turla telescopica \ de titei, constructia sonde-
\three-pole d. = turla triunghiulara, trepied \ lor de petrol
\wood(en) d. = turla de lemn \simultaneous d. = exploatare simultana
desalter = instalatie de desalinare deviate from the vertical = a devia de la linia
desalting = desalinizare vertical
desand = a deznisipa, a lacari deviation = deviatie
desander = lacar, decantor de nisip, de deviation of the hole = deviatie sondei, devierea
nisipator ga
description, petrographic d. = descriere petrografica urii de sonda
desert = desert, pustiu device = dispozitiv, aparat, mecanism
\stone d. = desert pietros deviz
desiccated = uscat, contractat,deshidrata \calibrating d. = calibru, etalon
desiccation = uscare, secare, contractie, \clamping d. = dispozitiv de blocare,
deshidratare dispo
desiccator = exsicator \ zitiv de stringere, mecanism
design = plan, desen, construire, pro \ de stringere
iect, proiectare, teoretic, \control d. = dispozitiv de control, dispo
nominal, a proiecta \ zitiv de reglare
\bit d. = constructia sapei \damping d. = amortizor
\concentric-string d. = schema de echipare cu \depth sampling d. = aparat de luat probe de
doua fund
\ rinduri de tevi concentrice \flow-control d. = robinet cu pana pentru cap
\parallel-string d. = schema de echipare cu d
doua \ eruptie, vana pentru cap de
\ rinduri de tevi paralele \ eruptie
\single string d. = schema de echipare cu \hold-back d. = dispozitiv de retinere
coloan \interlocking d. = dispozitiv de blocare
\ de extractie unica, schema d \levelling d. = dispozitiv pentru orientare
\ echipare cu un singur rind d \locking d. = mecanism de blocare,
\ tevi mecanis
\tubing string d. = schema de echipare a \ de oprire
sondei \measuring d. = dispozitiv de
desilication = desilicare, desilicifiere masurare,instr
desk, control d. = pupitru de comanda \ ment de masura
destruction of organic matter = dezagregarea \metering d. = dispozitiv de masurare
substantelor or \orienting d. = dispozitiv de orientare
ganice,descompunerea substan \recording d. = aparat inregistrator, instru
telor organice \ inregistrator
desulphurize = a desulfura \safety d. = dispozitiv de siguranta, dis
desulphur(iz)ation = desulfurare \ pozitiv de securitate, dispo
detection = detectare, descoperire \ zitiv de protectie
\oil d. = descoperirea titeiului \sampling d. = aparat de luat probe,
detector = detector dispoz
\crack d. = detector de fisuri \ tiv pentru luarea probelor
\fault d. = defectoscop \scraping d. = curatitor, racleta
\gas d. = detector de gaze dev - dia
\leak d. = detector de scurgere \starting d. = demaror,dispozitiv de pornir
\seismic d. = seismograf \stirring d. = agitator, amestecator, apara
\wave d. = detector de unde \ de amestecare

26
\tell-tale d. = dispozitiv de semnalizare \ cifice
\time d. = marcator de timp, mecanism \potential d. = diferenta de potential
d \pressure d. = diferenta de presiune, cader
\ timp \ de presiune
\time-clock d. = cronometru differential, presure d. = diferenta de presiune,
\timing d. = dispozitiv de sincronizare, cader
\ dispozitiv de cronometrare, de presiune
\ mecanism de timp differential, thermal d. = variatie de temperatura,
devil, go-devil = curatitor de parafina, ca-
go-devil, racleta dere de presiune
devil, pipe go-devil = curatitor de parafina, dig = a sapa, a excava, a extrage
go-devil, racleta digger = miner, sapator, excavator
Devonian = Devonian dike = filon, dig, baraj, dyke
dewater = a deshidrata dilate = a (se) dilata, a expanda
dewatering = deshidratare dilatation = dilatatie, expansiune
dewaxing = deparafinare \cubic d. = dilatatie cubica, dilatatie
diaclinal = incrucisarea cutelor,diaclin \ de volum, dilatatie volume-
diagenesis = diageneza \ trica
diagram = diagrama, schema, grafic \thermal d. = dilatatie termica
\d.of wiring = schema de montaj dilatometer = dilatometru
\circuit d. = schema de conexiune diluent = diluant, solvent
\connection d. = schema de conexiune dilute = a dilua, diluat
\indicator d. = diagrama indicata dilution = diluare, dilutie
\wiring d. = schema de montaj Diluvium = epoca diluviala
diagrammatic = schematic dimensions, thread d. = dimensiunile filetului
dial = limba, cadran, scara, scala dimensionless = adimensional,
\circular d. = cadran circular dedimensional
\compass d. = cadran de busola dinamite, gelatine d. = dinamita, gelatina,
\graduated d. = scara gradata exploziv
diameter = diametru dioxide, carbon d. = bioxid de carbon
\d. of the grains = diametrul granulelor, dioxide, sulphur d. = bioxid de sulf
marime dip = inclinare, panta,a se inclin
\ granulelor a (se) cufunda
\d. of the hole = diametrul gaurii de sonda \d. fault = falie normala
\d. of the mouth = diametrul gurii sondei \d. at high angles = inclinare mare
\inside d. = diametru interior \d. at low angles = inclinare mica
\outside d. = diametru exterior dip - dis
\pitch d. = diametrul cercului de diviza \apparent d. = inclinare aparenta
\ re, diametrul conului de div \average d. = inclinare medie
\ zare, diametru primitiv \centroclinal d. = inclinare centroclinala
\starting d. = diametru initial \down d. = in directia inclinarii
diamonds, black d. = diamant negru, diamant \fast d. = inclinare mare
de fo \flat d. = inclinare mica
raj, carbonado \full d. = inclinare totala
diaphragm = diafragma, membrana \gentle d. = inclinare mica
diastrophism = diastrofism \high d. = inclinare mare
diatom = diatomee \low d. = inclinare mica
dia - dip \magnetic d. = declinatie magnetica
diatomite = diatomit, kieselgur \northeastern d. = inclinare nord-estica
die = stanta, matrita, a stanta, \quaquaversal d. = inclinare radiala,
clupa, filiera, a matrita inclinare
\d. out = efilare, atenuare,amortizare \ in forma de cupola
\ a se efila \regional d. = inclinare regionala
\screw-d. = clupa \reversal d. = inclinare inversa
\threading d-s = falci, bacuri de filiera, ba \reverse(d) d. = inclinare inversa
\ curi de clupa \sharp d. = inclinare mare, cadere abrup
diesel-powered = actionat cu motor Diesel \steep d. = inclinare mare
difference = diferenta \true d. = inclinare reala, unghiul de
\d. of elevation = diferenta de inaltime, dife- \ inclinare real
\ renta de altitudine, diferen dipper = dislocare descendenta, cupa,
\ de nivel caus
\d. of gravity = diferenta de densitate, dife dipping = inclinare, inclinat, masurar
\ renta dintre greutatile spe- (a rezervoarelor), scufundar

27
\flat-d. = cu inclinare mica, cu panta displacing = dezlocuire, epuizare(a
\ mica sonde
\steep(ly) d. = cu inclinare mare, abrupt disposal = evacuare
dipmeter = inclinometru, dipmetru, dissipation = disipatie, difuziune,dispers
pan- \d. of energy = disipare de energie, pierder
dajmetru \ de energie
dipstick v. stick, dip s. dissolve = a (se) dizolva
direction = directie distance, sight d. = distanta vizuala, cimp
\d. of current = sensul curentului vizua
\d. of dip = directie de inclinare, linie distillation, straight(-run) d. = distilatie primara
\ de incidenta distortion = deformare, distorsiune
\d. of drill = directie de forare a sondei distribution = distributie, repartitie, ras
\d. of propagation = directie de propagare pindire
\d. of strata = directia stratului, pozitia \d. of a fossil = raspindire a unei fosile
\ stratului dis - dol
dirt = roca sterila, murdarie, gang \d. of a loads = repartitia sarcinilor
piatra de cazan \d. of magnetic field = distributia cimpului
\paraffin d. = namol parafinos, mil parafin magneti
disc v. disk \d. of oil deposits = raspindirea zacamintelor
discharge = debit, consum, esapament de
\d.of pump = debitul pompei, racordul \ titei, distributia zacaminte
de \ lor de titei
\ impingere al pompei \gravity d. = distributie prin gravitatie,
\gas d. = debit de gaze \ distributie prin segregare
dis - dis \ gravitationala
\pump d. = debitul pompei \pore size d. = morfologia porilor, distribu
disconformity = discordanta de stratificare \ tia porilor dupa marime
disconnect = a deconecta, a scoate din distribuitor, ignition d. = cap distribuitor (delco)
circuit, a intrerupe (curen- disturb = a disloca, a perturba
tul), a decupla disturbance =
discover a deposit = a descoperi un zacamint anomalie,perturbare,dislocar
discovery of deposit = descoperirea unui deranjament
zacamint \rock d. = alterarea rocilor, accidenta
discovery of petroleum = descoperirea \ rea rocilor, degradarea roci
zacamintului de \ lor
titei \seismic d-s = perturbari seismice
discrepancy = divergenta, nepotrivire, dis ditch, drain(age) d. = canal de scurgere, rigola
crepanta, decrepitare de
disengage = a decupla, a debreia drenaj
disengaging = decuplare, debreiaj ditch, mud d. = canal de noroi
disintegration = dezintegrare, dezagregare ditcher = masina de sapat santuri,
disk = disc, taler, rondela excavator
dislocation = dislocare diurnal = zilnic
dislodge = a dezlocui diversion, water d. = indepartarea apei,
dismantle = a demonta, a dezmembra devierea
dismantling = demontare, dezmembrare unui curs de apa, abaterea
\d. of a derrick = demontarea unei turle unei ape
dismountable = demontabil, amovibil divert = a abate, a devia
displacement = dezlocuire, deplasare, divide = cumpana apelor, linie de se-
cilin paratie a apelor
dree, debit, impingere division, stratigraphical d. = diviziune stratigrafica
\cylinder d. = capacitate cilindrica, cilin divot = turba
\ dree doab = argila grezoasa
\engine d. = cilindree, capacitate cilin- dock = platforma de incarcare
\ drica dog = cama, falca, piedica, cliche
\gas d. = impingere de gaze \d. legs = "ingenunchierea" gaurii de
\lateral d. = dislocare laterala \ sonda
\oil d. = dezlocuirea titeiului, \hand d. = cleste pentru prajini
\ impingerea titeiului \knife-d. = suspendarea prajinilor
\parallel d. = dislocare paralela \lifting d. = retinator de proba
\piston d. = cilindree, capacitate cilin- \pipe d. = cheie pentru tevi
\ drica \safety d. = furca de siguranta
\vertical d. = dislocare verticala \underreamer d-s = bacurile largitorului

28
Dogger = Dogger, Jurasicul mediu \gravity d. v. gravitational drainage
dollie = carucior pentru transportul \oil d. = deplasarea titeiului din zac
tevilor \ mint spre gaura de sonda, cu
\casing d. = carucior pentru transportul \ gerea titeiului spre sonda
dol - dra draining-out = evacuare, indepartare
\ burlanelor draught = tiraj
\drill-pipe d. = carucior pentru transportul \boiler d. = tirajul cazanului
\ prajinilor de foraj \chimney d. = tirajul cosului (de fum)
dolly = carucior, birna \stack d. = tirajul cosului (de fum)
\screw d. = contrabuterola draw = tiraj, a desena, a extrage,
dolomite = dolomit a trage, a trefila
dolomitic = dolomitic \d. down = a reduce
dome = cupola, dom \d. off = a evacua, a scurge
\anticlinal d. = cupola anticlinala \d. up = a elabora, a proiecta
\saline d. = dom de sare \d. works v. drawworks
\salt d. = dom de sare drawback = contractie (a metalului),
doming = formare de cupole defect, obstacol
donkey = pompa de mina portativa, drawing = extractie, tiraj, desen
pompa auxiliara, pompa de al \blueprint d. = fotocopie, copie pe hirtie
mentare \ heliografica
door, fire d. = usa de incendiu \diagrammatic d. = desen schematic
door, sliding d. = usa glisanta \wire d. = pierdere de presiune in supa
dope, drill pipe thread d. = unsoare pentru prajini \ pa de reglare a debitului,
de \ trefilarea sirmei
foraj drawn, wire d. = presiune redusa prin
dope, rod d. = unsoare pentru prajini de strangu
foraj lare
double = pas din doua pajini, dublu, drawworks = troliu de foraj
jumelat, cuplat dredge = draga, suspensie, a draga
double-acting = cu efect dublu, cu actiune dredging = dragare
dubla dress the bit = a ascuti sapa
double-duty = cu functiune dubla dresser, tool d. = sculier, ajutor de sondor
double-purpose = cu destinatie dubla dressing = ascutire, imbogatire, concen
doubling = dublare, jumelare trare
dovetail-joint = coada de rindunica, \d. of the bit = ascutirea sapei
imbinare \bit d. = ascutirea sapei
in coada de rindunica drift = inclinare, poanson, galerie,
dovetailed = in forma de coada de aluvionar, a poansona
rinduni \glacial d. = depozite glaciare, depozite
down = descendent, jos \ glaciare
down-dropped = cufundat \lateral d. = deviatie laterala, galerie i
downstructure = inclinarea unui stat \ steril
downthrow = cufundare, falie dri - dri
down-thrown = cufundat \prospecting d. = galerie de explorare
downtime = gol de productie, oprire, st driftmeter = inclinometru
stationare neproductiva drill = garnitura de sapa, a fora, a
downward = descendent sapa
downwarping = sageata de incovoiere, \d. a new hole = a refora, a fora din nou
sub- \d. a well = a fora o sonda
mergenta, scufundare \d. out = a freza (cimentul)
draft = proiect, plan, schita, tiraj \d. shank = cepul sapei, gitul sapei
desen, a proiecta, a desena \adamantine d. = garnitura de sapa cu alice,
draftsman = desenator \ garnitura de sapa cu diamant
drag = rezistenta frontala, draga, \auger d. = sapa lingura, burghiu-melc
a draga, a tiri \breast d. = burghiu de mina, masina de
dragline = draglina \ gaurit
dra - dri \cable d. = garnitura de sapa pentru fo-
drain = drenaj, canal de scurgere, a \ raj percutant cu cablu
drena, golire, a goli \calyx d. = calyx, sondeza Calyx
drainage = drenaj, deplasarea titeiului \churn d. = garnitura de sapa pentru fo-
din zacamint spre gaura de \ raj percutant cu cablu
sonda \compressed-air d. = masina de foraj
\gravitational d. = deplasare gravitationala pneumatica,

29
\ perforator pneumatic \flame d. = foraj termic cu flacara
\core d. = carotiera \full hole d. = foraj cu prajina plina, fora
\crown d. = sapa cu coroana \ fara carota
\diamond d. = perforator cu diamante, \jetting d. = foraj cu spalare, foraj hi-
gar- \ draulic
\ nitura de sapa \multibore d. = foraj in tufa, foraj ramific
\electric d. = electrobur, burghiu electric \off-shore = foraj in mare
\ electrofor \oil well d. = forajul sondelor de titei
\gang d. = masina de gaurit multipla \percussion d. = foraj percutant
\impact d. = garnitura de sapa pentru \percussive-rotary d. = foraj percutant rotativ
\ foraj percutant \petroleum d. = forajul sondelor de titei
\magnetostrictive d. = garnitura pentru foraj \plural d. = foraj in tufa, foraj ramific
magne \pressure d. = foraj sub presiune
\ tostrictiv \rotary d. = foraj rotativ
\percussion d. = garnitura de sapa pentru \rotary percussion d. = foraj percutant rotativ
\ foraj percutant \shot d. = foraj cu alice
\pole d. = garnitura de sapa cu prajini dri - dri
\ de foraj \slant d. = foraj dirijat, foraj inclina
\sonic d. = vibrator sonic, garnitura \structural (core) d. = foraj structural
\ pentru foraj sonic \structural test d. = foraj de cercetare structura
\tap d. = burghiu de filetat, tarod \structure d. = foraj structural
\twist d. = burghiu elicoidal \test-hole d. = foraj de prospectiune
drillability = forabilitate \turbine d. = foraj cu turbina
driller = sondor \turbo-d. = foraj cu turbina, foraj cu
\assistant d. = ajutor de sondor \ turboburul
\foreman d. = brigadierul echipei de foraj \wash d. = foraj cu spalare
drill(ing) steel = prajina de foraj \well d. = forajul sondelor
drilling = foraj \wild-cat d. = foraj de prospectiune
\d. in = foraj in strat petrolifer, drillings = detritus
\ deschiderea unui strat, in- drillman = sondor
dri - dri drillometer = indicator de greutate
\ trare in strat drive = regim de lucru al zacamintu-
\d. out = frezare (a cimentului) lui, actionare, transmisie,
\multiple d. under one conducator, introducere (a
\ location = foraj ramificat, forarea mai coloanei), batere (a piloti-
\ multor gauri din acelasi am- lor), manevrare in jos, des-
\ plasament tindere (a gazelor), a impin
\process of d. = procesul forajului \d. off = a antrena
\aeration d. = foraj cu aer comprimat \air d. = impingere cu aer, spalare cu
\air-d. = foraj cu noroi aerat, foraj \ aer
\ cu aer comprimat \belt d. = transmisie prin curea, actio
\cable(-tool) d. = foraj cu cablu \ nare prin curea
\chilled-shot d. = foraj cu alice \condensing gas d. = impingere cu gaze
\churn d. = foraj percutant cu cablu condensabi
\cluster d. = foraj in tufa, foraj ramific \depletion d. = regim al epuizarii energiei
\combination d. = foraj prin metoda \ gazelor dizolvate, impingere
combinata \ cu gaze din solutie
\controlled d. = foraj dirijat \dissolved gas d. = regim de gaze dizolvate,
\controlled well d. = foraj dirijat re-
\core d. = carotaj, foraj cu carotiera \ gim de gaze din solutie
\counter-flush d. = foraj cu circulatie inversa, \edge water d. = regim cu impingere de apa
\ foraj cu spalare inversa \ marginala
\deep-d. = foraj de adincime \elastic d. = regim elastic al zacamintulu
\development d. = foraj de exploatare \gas d. = regim cu impingere de gaze,
\diamond d. = foraj cu diamante \ regim de expansiune a gazelo
\diamond core d. = foraj cu carotiera cu \gas cap d. = regim cu impingere de gaze
\ diamante \ din zona de gaze libere
\directional(well) d. = foraj dirijat \gravity d. = regim gravitational
\dry d. = foraj neproductiv,foraj usca \kelly d. = patratii mici
\electric bottomhole d. = electroforaj \remote d. = actionare (de) la distanta
\exploration d. = foraj de explorare, foraj de \rope d. = actionare prin cablu, trans-
\ prospectiune \ misie prin cablu
\fast d. = foraj rapid

30
\segregation d. = regim gravitational, a goli
impinge \cement d. = lingura de cimentare
\ gravitationala dumper = camion cu cutie basculanta
\solution gas d. = regim cu impingere de dumping = golire, descarcare in vrac
gaze dune = duna
\ dizolvate, destinderea gaze- duster = sonda sterila, sonda nepro-
dri - dua ductiva
\ lor din solutie duty = debit, regim de lucru, puter
\stream-turbine d. = actionare cu turbina cu \heavy d. = conditii grele de lucru, re-
abur \ gim greu de lucru
\water d. = regim cu impingere de apa \high-d. = de mare putere, de tip greu
\worm(gear) d. = angrenaj prin melc, \light d. = conditii usoare de lucru
actionar dyke = filon, dyke
\ prin melc \sandstone d. = filon de gresie
drivehead = cap de batere, inel de pro- dynagraph = dinamograf
tectie a coloanei dynamiting = dinamitare
driven = condus, actionat, antrenat dynamo, shunt d. = generator cu excitatie in
driver = roata de curea conducatoare, de
roata motoare rivatie
\engine d. = mecanic, masinist dynamometer = dinamometru
\pile d. = soneta pentru baterea pilo-
\ tilor
\screw d. = surubelnita E
driving = actionare, motor, conducator
avansare, inaintare
earth = pamint, sol, a pune la pamin
\gas d. = impingere de gaze
\diatomaceous e. = diatomit, pamintel,
drop = cadere, panta, reducere,
kieselgu
picatura
\rare e. = paminturi rare
\d. fault = falie normala
earthing = punere la pamint, priza de
\first d. = prima picatura
pamint
\pressure d. = cadere de presiune, diferent
earth-oil, mineral oil = titei
\ de presiune, reducere de pre
earthquake = cutremur de pamint, seism
\ siune
echometer = ecometru, sonolog
\temperature d. = diferenta de temperatura,
eddy = virtej, miscare turbionara,
ca
turbionar
\ dere de temperatura
edge = margine, marginal, tais
dropper = ungator cu picurare
\bit e. = taisul sapei
\side d. = filon lateral
\cutting e. = element activ, virf taietor
dropping = cadere
\drilling e. = taisul sapei, lama sapei
drowned = inundat, imersat
effect, Jamin e. = efect Jamin
drum = toba, butoi
efficiency = randament, eficienta, efica-
\bailing d. = toba de lacarit
citate
\brake-d. = toba de frina
\boiler e. = capacitatea cazanului de abu
\bull-wheel d. = toba de instrumentatie,
\displacement e. = eficacitatea dezlocuirii
toba
\mechanical e. = randament mecanic
\ de manevra a prajinilor
\overall e. = randament total
\cable d. = toba pentru cablu
\sweep e. = eficacitatea spalarii, efica
\free-running d. = mosor automat
\ citatea inundarii
\free-wheeling d. = mosor automat
\sweepout e. = coeficient de spalare
\hoist(ing) d. = toba de instrumentatie, toba
\thermal e. = randament termic
\ de manevra a prajinilor, tob
\volumetric e. = randament volumic,
\ de ridicat
randament
\sand reel d. = toba cablului de lacarit,
\ volumetric, coeficient volum
\ friction
\ coeficient de volum
druse = druza
efflorescence = eflorescenta
dry spot = sector neproductiv
effluence = eflux
dual a well = a exploata concomitent
effluent = efluent
doua
efflux = eflux
orizonturi
effusive = eruptiv, vulcanic, efuziv
duc - dyn
elasticity = elasticitate
ducter = ducter
\e. of bulk = rezistenta la compresiune
ductility = ductilitate, maleabilitate
elbow = cot, tub cotit
dump = a bascula, a depozita in vra
electrode = electrod
31
\coated e. = electrod acoperit emulsification = emulsionare
\measuring e. = electrod de masura emu - ene
\non-polarizable e. = electrod nepolarizabil emulsifier v. emulgator
\point e. = electrod punctiform emulsion = emulsie
\potential e. = electrod de masura, electrod \break e. = a sparge emulsia
\ potential \hydrophile e. = emulsie hidrohila
\welding e. = electrod de sudura \hydrophilic e. v. hydrophile emulsion
elevation = inaltime, cota, profil,nivel \hydrophobe e. = emulsie hidrofoba
ridicare, sectiune verticala \oil e. = emulsie de titei
\e. above sea level = inaltimea deasupra \oil-water e. = emulsie de tipul titei in ap
nivelului \ emulsie de tipul ulei in apa
ele - emu \ emulsie de titei hidrofoba
\ marii \refractory e. = emulsie stabila
\e. of well = cota gurii de sonda \true e. = emulsie stabila
\fault e. = profilul faliei \water-oil e. = emulsie de tipul apa in tite
\ground e. = cota terenului \ emulsie de tipul apa in ulei
\ground-water e. = cota nivelului apelor \ emulsie de titei hidrofila
subte- enclosed = blindat, capsat, inchis
\ rane sau freatice enclosure = blindaj, acoperitoare
\sea level e. = inaltimea deasupra nivelului \explosion-proof e. = blindaj antideflagrant
\ marii encroachment = avansare, patrundere
\side e. = profil longitudinal \e. of edge water = avansarea apelor
\rotary e. = nivelul podului sondei in fo marginale
\ raj \water e. = avansarea apei
\well(head) e. = cota gurii de sonda encrust = a depune piatra
elevator = elevator, ascensor end = cap, capat, margine
\casing e. = elevator pentru burlane de \big e. = capul bielei
\ tubaj \blind e. = linie moarta, capat mort,
\drill pipe e. = elevator pentru prajini de \ capat orb
\ foraj \connecting rod e. = capul bielei
\hydraulic e. = elevator hidraulic \dead e. = capat orb, capat mort, capa-
\rod e. = elevator pentru prajini de \ tul fix al cablului
\ pompare \little e. = piciorul bielei
\sucker rod e. = elevator pentru tevi de \upset e. = capat refulat, capat ingrosa
pom- endless = fara sfirsit
\ pare endogeneous = endogen
\tubing e. = elevator pentru tevi de ex- endurance = rezistenta la oboseala,
\ tractie durabilitate
eliasite = eliasit energy = energie
elkerite = elcherit \expulsive e. = energie motrica, energie de
eliquation = segregare, licuatie \ lucru
ell = cot, tub cotit \gas e. = energia gazului
elongation = alungire, extensiune \gravitational e. = energie gravitationala
elutration = decantare, elutriere, leviga \hidden e. = energie potentiala, energie
emanation of gas = degajarea gazelor \ latenta
embankment = dig, baraj \internal e. = energie interioara
emergence = ridicare, exondare \kinetic e. = energie cinetica
emergency = caz de necesitate, de \latent e. = energie potentiala, energie
urgent \ latenta
de siguranta \potential e. = energie potentiala
emersion = emersiune ene - eng
emery = smirghel, emeri \reservoir e. = energia zacamintului
emigration of petroleum = migratia titeiului engage = a angaja, a cupla
emission = emisiune, emanatie \e. a clutch = a ambreia, a cupla
\e. of rays = radiatie engine = motor, masina, masina cu
\gas e. = emanarea gazelor, degajarea abu
\ gazelor \atomizing e. = motor cu carburator
\radioactive e. = radiatie radioactiva \blast e. = suflanta
emollescence = inmuiere, fluxare, \compound e. = motor compund, masina
reducerea cu
tariei (rocilor) \ abur compund
emulgator = emulgator,agent de \compression ignition e. = motor cu ardere interna
emulsiona \Diesel e. = motor Diesel

32
\double-cylinder e. = motor cu doi cilindri epoch = epoca
\fixed e. = motor fix, motor stationar, \drift e. = perioada glaciara
\ motor stabil \Eocene e. = Eocen
\four-cycle e. = motor in patru timpi \geological e. = epoca geologica
\four-stroke e. v. four-cycle e. \glacial e. = epoca glaciara
\gas e. = motor cu gaze equalizer = egalizator, contrabalansier
\gas Diesel e. = motor Diesel cu gaze equilibrium = echilibru
\gasoline e. = motor cu benzina \isostatic e. = echilibru izostatic
\high-compression e. = motor cu compresiune \phase e. = echilibru de faze
inalta \thermal e. = echilibru termic
\hoist(ing) e. = motor de ridicat equipment = echipament, utilaj
\hopper-cooled e. = motor cu pilnie de racire \battery-charging e. = instalatie de alimentare
\internal combustion e. = motor cu ardere interna \cable tool drilling e. = utilaj de foraj cu cablu
\jet e. = motor cu reactie, motor \cementation e. v. cementing e.
\ reactiv \cementing e. = echipament de cimentare
\multi-cylinder e. = motor cu mai multi \computing e. = calculator, aparat de
cilindri, calcul
\ motor policilindric \drilling e. = utilaj de foraj
\oil e. = motor Diesel \explosion proof e. = utilaj antideflagrant
\petrol e. = motor cu benzina \fire-fighting e. = utilaj pentru stingerea in-
\reversible e. = motor reversibil \ cendiului
\semi-Diesel e. = motor semi-Diesel \hauling e. = utilaj de transport, mijloac
\single-cylinder steam e. = motor monocilindric, \ de transport
motor c \jacking e. = utilaj de ridicat
\ un cilindru \oil e. = utilaj petrolier
\starting e. = motor de pornire \production e. = utilaj de extractie
\steam e. = masina cu abur \pumping e. = utilaj de pompare
\submersible e. = motor submersibil, motor \snubbing e. = aparat de introdus tevile su
\ scufundat \ presiune
\two-cycle e. = motor in doi timpi equ - eve
\two-stroke e. v. two-cycle e. \surface e. = echipament de suprafata
engineer = inginer, mecanic \well head e. = amenajarea gurii de sonda
\chief e. = inginer sef equipotential (line) = linie echipotantiala
\designing e. = inginer proiectant, inginer equivalent = echivalent
\ constructor era, Cainozoic e. = era cainozoica
\drilling e. = inginer de foraj era, Cenozoic e. v. era, Cainozoic e.
\electrical e. = inginer electrician era, Eozoic e. = era eozoica
\exploitation e. = inginer de exploatare erection = montare, instalare, asamblar
\geological e. = inginer geolog erode = a spala, a eroda
\mechanical e. = inginer mecanic erosion = eroziune, spalare, eroziune
eng - equ eoliana, corodare
\operating e. = inginer de exploatare \glacial e. = eroziune glaciala
\petroleum e. = inginer petrolist \marine e. = eroziune marina
engineering = tehnologie, tehnica \retrogresive e. = eroziune retrograda,
\drilling e. = tehnologia forajului, tehno- \ eroziune retrogresiva
\ logia proceselor de foraj \river e. = eroziune fluviala
\petroleum production e. = tehnologia extractiei \water e. = spalare
de tit \wind e. = eroziune eoliana
\petroleum reservoir e. = fizica zacamintelor de erosive = eroziv
titei erratic = eratic
\ tehnologia exploatarii zaca- error, allowable e. = eroare admisibila
\ mintelor de titei error, index e. = eroare de instrument,
englacial = glaciar eroare de aparat
enlarge = a largi, a extinde, a evaza error, instrumental e. v. error, index e.
enlargement = largire, extindere, evazare eruption = eruptie
enrich = a imbogati, a inobila eruptive = eruptiv, vulcanic
entrainment = antrenare escape = degajare, emanatie, pierdere
environment = mediu inconjurator, roci prin scurgere, evaziune, sca
in- pare, iesire
conjuratoare \e. of gas = degajarea gazelor
Eocene = Eocen escarpment = panta abrupta, taluz
epeirogenetic = epirogenetic \fault e. v. cliff, fault c.
epeirogenic = epirogenic

33
estimating of gas reserves = calculul rezervelor de \ dizolvate, destinderea gaze-
gaze, \ lor din solutie
evaluarea rezervelor de gaze \e. of the gas cap v. gas cap expansion
estimating of oil reserves = calculul rezervelor de \after-e. = destindere reziduala, expan-
titei \ siune reziduala
evaluarea rezervelor de tite \elastic e. = destindere elastica, expansi
etching = decapare, gravare \ une elastica
ethane = etan \gas e. = destinderea gazelor, expansi
ether, petroleum e. = eter de petrol \ unea gazelor
ethyl = etil exp - eyk
ethylene = etilena \gamma-ray e. = prospectiune cu raze
eudiometer = eudiometru gamma
euosmite = euosmit, rasina fosila \geological e. = prospectiune geologica
evaporate = a (se) evapora, a vaporiza \geophysical e. = prospectiune geofizica
evaporation = evaporare, vaporizare \gravitational e. = prospectiune gravimetrica
\selective e. = evaporare selectiva \oil e. = prospectiunea zacamintelor d
events, seismic e. = fenomene seismice \ titei, prospectiunea titeiul
eve - exp \petroleum e. = prospectiunea
everlasting = durabil, trainic zacamintelor d
evolution of gas = degajarea gazelor \ titei
evolution of heat = producerea caldurii, \seismic e. = prospectiune seismometrica
degajar explore = a explora, a cerceta
caldurii exploring v. exploration
evolution of petroleum = formarea titeiului explosion = explozie
evolve = a degaja (gaze), a dezvolta explosive = exploziv
(caldura) \propellant e. = explosiv propulsiv
examination, visual e. = cercetare vizuala expose = a aflora, a (se) descoperi
excavation = excavatie, cavitate exposed = descoperit, deschis, denudat
excavator, ditch e. = masina pentru sapat exposure = afloriment, descoperire
santuri \rock e. = descoperirea rocii
excavator, trench e. = masina pentru sapat extension = directie, intindere, adaugar
santuri, extindere
sapator de santuri \pipe e. = adaugarea bucatii de prajina
excess of mass = exces de masa \ lungirea coloanei de tevi
exchange, base e. = schimb de baza extinction = stingere
exchange, ion e. = schimb de ioni extinguisher = extinctor, stingator
exchanger, counter-current = schimbator de \fire e. = extinctor, stingator
caldura cu \foam e. = extinctor cu spuma, stingato
heat e. contracurent \ cu spuma
exchanger, heat e. = schimbator de caldura extract = a extrage, a scoate, a epuiz
exfoliation = exfoliere, defoliere \e. a core = a extrage o carota
exhalation = degajare, emanatie extraction = extractie
exhaust = evacuare, a evacua, a epuiza extractor = extractor
(rezerve) \core-e. = extractor de carote, pompa
exhausted = epuizat, uzat \ pentru extragerea carotelor
exhaustion = epuizare, evacuare (a \tool e. = cirlig pentru instrumentatie
gazelo \tube e. = baioneta de extractie
arse), aspiratie extraneous = strain
exit, emergency e. = iesire de rezerva exudation = infiltratie, exsudatie
exogenetic = exogen \oil e. = infiltratia titeiului
exogenous v. exogenetic, a (se) dilata, exude = a se infiltra, a exsuda
a expanda eye, gamma e. = aparat pentru
expand = a largi, a aleza determinarea
expander, tube e. = mandrina pentru tevi existentei titeiului in stra
expanding, packer e. = deschiderea eye, lifting e. = bucla de suspendare, gasa
pacherului,intin eykometer = viscozimetru pentru
derea pacherului, extinderea noroiul
pacherului de foraj
expansion = expansiune, dilatatie, deten
ta, destindere
\e. of dissolved gas = expansiunea elastica a F
fazei
\ gazoase, destinderea gazelor
face = fata, partea din fata, parte
34
exterioara \drop f. = falie normala
\f. of bed = capul stratului \gravity f. = falie normala, falie gravita
\cutting f. = lama coroanei, taisul coroan \ tionala
\fault f. = fruntea faliei \lateral f. = falie laterala
facies = facies \longitudinal f. = falie paralela, falie longit
facing = armare (a sapei), strunjire, \ dinala, falie izogonala
captusire, invelis \normal f. = falie conforma, falie normal
\clutch f-s = lamele de ambreiaj \oblique f. = falie diagonala, falie oblic
\hard f. = incarcarea sapei cu material \open f. = falie neetansa
\ dur, armarea sapei cu materi \overthrust f. = falie transgresiva, falie de
\ dur, calire superficiala \ incalecare
factor = factor, coeficient \quaquaversal f. = falie radiala
\f. of safety = coeficient de siguranta \reverse(d) f. = falie inversa, falie de asce
\burst f. = factor de presiune interioar \ siune
\demand f. = coeficient de solicitare \step f. = falie in trepte
\design f. = coeficient de siguranta \strike (striking) f. = falie longitudinala
\formation resistivity f. = factor de formatie \transcurrent f. v. strike f.
\gas f. = ratia gaze-titei (RGT), fac- faulted = faliat, fisurat
\ tor gaze-titei faulting = faliere, defectare,deranjame
\gas recovery f. = coeficient de recuperare a features, design f. = detalii de constructie
\ gazelor features, structural f. = caracteristici structurale
\load f. = coeficient de solicitare features, tectonic f. = caracteristici tectonice
\power f. = factor de putere feed = avans, alimentare, a avansa,
\recovery f. = coeficient de extractie, fac a alimenta
\ tor de recuperare \f. of the bit = avansarea sapei
\safety f. = coeficient de siguranta \f. off = avansarea garniturii, a depa
\shrinkage f. = factor de contractie, factor \auto(matic) f. = avans automat, avansare
\ de tasare, factor al micsora auto
\ rii de volum \ mata
\skin f. = factor de suprafata, factor \gravity f. = alimentare prin diferenta de
\ pelicular \ nivel
\use f. = factor de utilizare \hand f. = alimentare manuala, avans
\void f. = coeficient de porozitate ma
facts, geologic(al) f. = date geologice \ nual
failure = dislocare prin oboseala (a fee - fil
rocilor), avarie, deranjamen \hydraulic f. = avans hidraulic
fall = surpare, cadere \pneumatic f. = alimentare pneumatica,
falling of ground = surparea solului avans
fan = ventilator, a ventila, a am- \ pneumatic
plasa (sondele) in evantai \screw f. = avans diferential, alimentar
\alluvial f. = con aluvionar \ cu surub
fang = lama, tais feeding = avans, avansare, alimentare
fanglomerate = fanglomerat feldspar = feldspat
fanning = impuscare in evantai, torpe- \glassy f. = sanidina
dare in evantai ferrite = ferita
farm, storage (tank) farm = parc de rezervoare de ferrous = feros
depozi ferrugin(e)ous = feros, feruginos
far - fee fiber = fibros
tare fibrous = fibros
farm, tank f. = parc de rezervoare field = regiune, teren, cimp, schela
fastener, belt f. = fixator de cablu (petrol), zacamint, santier
fatigue, metal f. = oboseala metalului \in the f. = in schela, pe santier
fatigue, undue f. = oboseala excesiva \condensate f. = zacamint de condensat
fault = falie, deranjament \depleted oil f. = regiune petrolifera epuizata
\block f. = falie-bloc \distillate f. = zacamint de condensat
\close f. = falie inchisa \earth's magnetic f. = cimp magnetic terestru
\conjugated f-s = falii conjugate \force f. = cimp de forte
\cross f. = falie transversala, falie or \gas f. = zacamint de gaze
\ toganala \gravitational f. = cimp gravitational
\dip(ping) f. = falie normala \magnetic f. = cimp magnetic
\downcast f. = falie conforma, falie catacl \maiden f. = zacamint neexploatat
\ nala \oil f. = zacamint de titei, zacamint
\downthrow(n) f. = falie normala \ petrolifer, santier petrolif

35
\proved f. = zacamint explorat fish = piese ramase la put, a instr
\rotating f. = cimp invirtitor, cimp rotito menta
\terrestrial magnetic f. = cimp magnetic terestru fish up = a instrumenta
fiery = gazos, gazifer fishing = instrumentatie
file, coarse f. = pila aspra fissure = crapatura, fisura, fractura
file, half-round f. = pila semirotunda \conjugated f-s. = fisuri conjugate
fill = de umplutura \desiccation f. = crapatura de contractie
\f. in = a umple, a alimenta fis - fla
\f. up = a face plinul \fault f. = fisura de falie
filler = material incarcat prin sudur \open(-joint) f. = crapatura deschisa
umplutura fissured = fisurat
filling = umplere fit = ajustare, echipare, corespun
film = film, pelicula zator, prevazut, echipat, a
\f. of oil = pelicula de ulei, film de ul echipa, a inzestra
\interfacial f. = film interfacial \f. in = a ajusta, a pasui
\iridescent f. = film iridescent, film fluore \f. on = a cala
\ cent \f. up = a monta, a asambla
filter = filtru, a filtra \force(d) f. = ajustaj presat, ajustat bloc
\f. out = a filtra \running f. = ajustaj cu joc
\air f. = filtru de aer \shrink(age) f. = ajustaj presat la cald
fil - fis fitness = potrivire, utilitate
\button f. = filtru cu butoane fitted = inzestrat, echipat
\coarse f. = filtru cu pietris fitting = fitinguri, armatura, montare
\gravel f. = filtru cu pietris ajustare
\gravity f. = filtru fara presiune, filtru \pipe f-s. = fitinguri, armatura de con-
\ cu scurgere libera \ ducte
\leaf f. = filtru cu placi, filtru-cart fix = a fixa
\oil f. = filtru de ulei fixed = fix, stationar, asociat
\rubble f. = filtru cu pietris flakes = solzi, flocoane
\sand f. = filtru de nisip flaky = solzos
\screen f. = filtru de sita flame = flacara
\suction f. = filtru cu vid, filtru de \heating f. = flacara de incalzire
\ aspiratie \luminous f. = flacara luminoasa
\(well-)tube f. = filtru din teava gaurita \non-luminous f. = flacara neluminescenta,
filtering = filtrare fla-
filter(ing) press = filtru-presa \ cara oxidanta
filtration = filtrare \oxidizing f. = flacara oxidanta
\slugde f. = filtrarea noroiului \oxy-hydrogen f. = flacara oxihidrica
fin = nervura, aripioara de racire \reducing f. = flacara reducatoare
find = descoperire, zacamint nou, a \welding f. = flacara de sudura
descoperi flame-proof = antideflagrant,
finder, sonic depth f. = ecometru neinflamabil
finder, water f. = aparat pentru determinarea flange = flansa, brida
apei in titei \blind f. = flansa oarba
finding = descoperire \brake f. = flansa tobei de frina
fines = maruntis \casing f. = flansa capului de coloana
finger = degetul turlei, a forma limb \grooved and studed f. = flansa cu prag si
fingering, water f. = formare de canale, adincitura
formare d \neck f. = flansa cu creasta, flansa cu
limbi de apa, formare de apo \ prag
fize \saddle f. = flansa rasfrinta, flansa re-
fire = foc, incendiu, a (se) aprind \ bordata
\easily catching f. = inflamabil \screwed f. = flansa filetata, brida filet
\easily set on f. = inflamabil \ ta, flansa cu filet
fireman, boiler f. = fochist \slip-on f. = flansa libera
fireproof(ed) = rezistent la foc, ignifug, \stuffing box f. = flansa presgarniturii
refractar \union f. = flansa de legatura, brida d
fireproofness = rezistenta la foc \ legatura
firestone = cremene, silex fla - flo
firing = impuscare, explodare flank = panta, flancul cutei, picio-
\spontaneous f. = autoaprindere, aprindere rul dintelui
spo \anticlinal f. = flanc anticlinal
\ tana \synclinal f. = flanc sinclinal

36
flat-pitching = cu inclinare mica \mist f. = eruptie in forma de ceata
flattened = aplatisat \multiphase f. = curgerea simultana a mai
flattening = aplatisare (la tevi) mul
flexure = flexura, indoire \ tor faze fluide, curgerea fl
\anticlinal f. = flexura anticlinala \ idelor eterogene
\monoclinal f. = flexura monoclinala \natural f. = eruptie naturala
flint = cremene, flint, silex \non-steady f. = curgere nestationara,
flinty = silicios curger
float = flotor, plutitor \ neuniforma
\casing f. = valva de plutire a coloanei \non-viscous f. = curgere nelaminara
\drill pipe f. = supapa de retinere la prajin \open f. = eruptie libera, curgere libe
\ de foraj \plug f. = curgere in bloc
\water-level f. = flotor pentru indicarea nive \potential f. = curgere potentiala
\ lului de apa \pulsating f. = eruptie intermitenta
floating = plutire, plutitor \radial f. = curgere radiala
\f. in of casing = tubarea cu ajutorul valvei d \reverse f. = spalare inversa
\ plutire \settled f. = eruptie stabilizata, curgere
flocculant = floculant \ stabilizata
flocculation = floculare, coagulare \single-phase f. = curgere omogena, curgerea
flocculent = floconos \ fluidelor omogene
flocs = fulgi, flocoane \solids f. = curgerea solidelor
flood = inundare, injectie de apa, a \steady f. = curgere stationara, curgere
inunda, a injecta apa \ uniforma
\full-scale f. = injectie intraconturala pe \steady-state f. = curgere stationara, curgere
\ intreaga suprafata, inundare \ uniforma
\ pe intreaga suprafata \stream-line(d) f. = curgere continua, curgere
floodability = receptivitate fata de apa \ regulata
flooding = injectie de apa, inundare \surging f. = curgere intermitenta, curger
\contour f. = injectie intraconturala de a \ pulsatoare
\large-scale f. = injectie intraconturala pe i \three-dimensional f. = curgere tridimensionala
\ treaga suprafata, inundare p flo - flu
\ intreaga suprafata \turbulent f. = curgere turbulenta
\peripheral f. = injectie extraconturala \unsteady f. = curent nestationar, curent
floor = roca din culcus, platforma \ neuniform, curgere variata
\derrick f. = podul turlei, podul sondei \unsteady-state f. = curgere nestationara,
\working f. = platforma de lucru a turlei curger
flow = eruptie, curgere, curent \ neuniforma, curgere variata
\f. by heads = eruptie intermitenta \viscous f. = curgere viscoasa, curgere la
\back f. = spalare inversa, curgere in \ minara
\ sens invers \viscous fluid f. v. viscous flow
\continuous f. = eruptie continua \vortex f. = curent turbionar
\cross f. = curgere transversala flowing = eruptie, curgere
\daily f. = productie zilnica \f. by heads = eruptie intermitenta
flo - flo \f. of well = eruptia sondei
\erratic f. = curent turbulent \free-f. = eruptie libera
\fluid f. = curgerea fluidelor \wild f. = eruptie necontrolata, erupti
\free f. = eruptie libera, eruptie neco \ necaptata, eruptie libera
\ trolata flowmeter = debitmetru
\froth f. = eruptie sub forma de spuma, fluctuations, temperature f. = variatii de temperatura
\ curgere sub forma de spuma flue = canal, cos de fum
\gas f. = manifestare de gaze, curgere \boiler f. = canal de cos, canal de fum
\ de gaze \mud f. = canal de noroi
\gas-lift f. = eruptie artificiala fluid = fluid, lichid
\gravity f. = curgere gravitationala, mis- \adherent f. = fluid umezitor
\ care prin cadere libera, cur \aerated drilling f. = noroi de foraj aerat, noroi
\ gere prin gravitatie \ de foraj gazeificat
\induced f. = eruptie provocata, eruptie \bore hole f. = noroi de foraj
\ amorsata \brake f. = lichid de frina
\intermittent = eruptie intermitenta \breakdown f. = fluid de fisurare
\irrotational f. = curgere irotationala \cutting f. = fluid de taiere
\laminar f. = curgere laminara \cutting-laden mud f. = noroi de foraj incarcat
\linear f. = curgere laminara, curgere li cu
\ niara \ detritus

37
\drilling f. = noroi de foraj, fluid de for \recumbent f. = cuta culcata
\driving f. = agent de impingere, agent de \saddle f. = cuta in forma de sa
\ lucru \upright f. = cuta dreapta, cuta verticala
\ethyl f. = tetraetil de plumb fol - for
\flushing f. = fluid de spalare, agent de folded = cutat
\ lucru folding = cutare
\fracturing f. = fluid de fisurare foliated = foliat, lamelar
\invading f. = fluid de injectie foliation = foliatie
\motive f. = agent de lucru, lichid de foolproof = lipsit de pericol
\ lucru foot = talpa sondei, culcusul stra-
\mud f. = noroi de foraj, fluid de for tului, 1 picior = 0.3048 m
\mud-laden f. = noroi pentru impingerea \crow-f. = cirlig de prins prajini de f
cime \ raj, cirlig pentru instrumen
\ tului, fluid de ingreunare \ tatie dupa prajini, furca
\reservoir f-s = fluide de zacamint footage = adincime forata (exprimata i
\rotary f. = noroi de foraj picioare)
\soldering f. = apa tare, lichid de decapare \drill f. = numarul de picioare forate
\true f-s = fluide perfecte, fluide idea foot-pound = picior-livra (0,1383kgm)
flu - fol foot-stone v. piece, foot p.
\wetting f. = fluid hidrofil foraminifera = foraminifera
fluidimeter v. fluidmeter \arenaceous f. = foraminifera arenacee
fluidity = fluiditate, mobilitate force = forta, fortat, a forta
fluidmeter = viscozimetru \f. of attraction = forta de atractie
flume = jgheab, canal \f. of gravity = forta de gravitatie
fluorene = fluoren \f. out = a dezlocui
fluorescence = fluorescenta \bearing f. = capacitate de incarcare, ca-
flush = spalare, a spala \ pacitate portanta
\f. out = a spala cu vina de apa \bending f. = efort de incovoiere
\mud f. = spalare cu noroi de foraj, \buoyant f. = forta de plutire, forta de
\ noroi de foraj \ emersiune
\water f. = spalare cu apa \centrifugal f. = forta centrifuga
flushing = spalarea sondei \disturbing f. = forta perturbatoare
\core f. = spalarea carotei \elastic f. = forta elastica
\direct f. = spalare directa \electromotive f. = forta electromotoare
\indirect f. = spalare inversa \expansive f. = forta de expansiune
\water f. = spalare cu apa \expulsive f. = forta de impingere, forta
flushing-out of core = extragerea carotei \ motrica
flux = flux, curent \film f. = forta interfaciala
\asphalt f. = fluxant, bitum fluxant, fon- \gravitational f. = forta de gravitatie
\ dant, flux \interfacial f. = forta interfaciala
\eddy f. = curent turbionar \shearing f. = forta de forfecare
\magnetic f. = flux magnetic \spring f. = forta arcului
flywhell, engine f. = volantul motorului \traction f. = forta de tractiune
foam = spuma, a spuma \turning f. = efort de torsiune, forta de
\fire f. = spuma de stingere \ torsiune
foaming = stingerea (incendiului cu \twisting f. = forta de torsiune
spuma), spumare foreman of development = maistru sondor
foamite = foamite foreman of production = maistru de productie
fold = cuta foreman, drilling f. = maistru sondor, seful
\anticlinal f. = cuta anticlinala santi-
\basin f. = cuta structurala erului de foraj
\box f. = cuta in evantai forelock = splint
\carinate f. = cuta izoclinala, cuta in for - fra
\ acolada foresight = vizare directa, intersectie
\closed f. = cuta inchisa inainte
\fan (shaped) f. = cuta in evantai forest, prime f. = padure virgina
\faulted f. = cuta faliata, cuta-falie forest, virgin f. = padure virgina
\inverted f. = cuta rasturnata forge = forja, a forja
\isoclinal f. = cuta izoclinala \field f. = forjerie de santier
\major f. = cuta principala forged = forjat
\monoclinal f. = cuta monoclinala forging = forjare
\overlap f. = cuta sariata \drop f. = matritare la cald
\overturned f. = cuta rasturnata fork = furca de prajini

38
\change speed f. = furca de viteze, furca spumare
schim frozen = intepenit, prins
\ batorului de viteza fuel, liquid f. = combustibil lichid
\devil's (pitch) f. = cleste prinzator fuel, smokeless f. = combustibil fara fum
\gear change f. = furca pirghiei de debreiere fulcrum = centru de rotatie, punct de
\gripping f. = prinzator bifurcat, dispozi- sprijin, punct de reazem
\ tiv de prindere in furca funnel = pilnie, cos vulcanic
\shift(ing) f. = furca de viteze, furca schim \filling f. = pilnie de alimentare, pilnie
\ batorului de viteza \ de incarcare
\tuning f. = marcator de timp, diapazon furnace = cuptor, forja
formation = formatiune, formare \annealing f. = cuptor de recoacere
\f. of petroleum = geneza titeiului \hardening f. = cuptor de calire
\bubble f. = aparitia gazelor \oil (-fired) f. = forja de pacura
\caving f. = formatiune cu tendinte de \welding f. = cuptor pentru sudat
\ surpare furrows = zgirieturi de alunecare
\hard f. = formatiune dura fuse = siguranta fuzibila, focos
\heaving f. = formatiune curgatoare \blasting f. = amorsa, capsa, fitil de
\incompetent f. = formatiune neconsolidata \ aprindere
\loose f. = formatiune neconsolidata \cartridge f. = siguranta fuzibila, buson
\oil-bearing f. = formatiune petrolifera \ fuzibil
\oil-producing f. = formatiune petrolifera \electric f. = siguranta fuzibila
\rough f. = formatiune abraziva \safety f. = siguranta fuzibila
fossil = fosila, pietrificat, fosiliz
\guide f-s. = fosile caracteristice
\index f-s. = fosile caracteristice G
fossil-bearing = fosilifer
fossiliferous v. fossil-bearing
gage v. gauge
fossilization = fosilizare
gaged v. gauged
foundation, concrete f. = fundatie de beton
gaging v. gauging
foundation, derrick f. = fundatia turlei
galling = uzura prin frecare, tocire
foundation, pier f. = fundatie pe piloti
gallon, English g. = galon englezesc = 4,5456
fourble = pas din patru prajini
l
fracture = fractura, ruptura, crapatura
gallon, U.S. g. = galon american = 3.7852 l
a sfarima (roca), a fractura
galloping = miscare in salturi, galopare
\even f. = ruptura plana, fractura plan
galvanometer = galvanometru
\granular f. = ruptura grauntoasa
\mirror g. = galvanometru cu oglinda
\lamellar f. = ruptura lamelara
\recording g. = galvanometru inregistrator
\splintery f. = fisura de clivaj
\string g. = galvanometru cu coarda
fra - fus
gang = schimb, tura, echipa, garni-
\uneven f. = ruptura neplana, ruptura ner
tura, set, agregat
\ gulata
\drilling g. = echipa de foraj, brigada de
fracturing, fluid f. = fisurare hidraulica
\ foraj
fracturing, hydraulic f. = fisurare hidraulica
gap = interval, distanta, joc, dis
frame, head f. = turn de extractie
continuitate
framework = carcasa, rama, schelet
\air g. = distanta de strapungere, in-
\tectonic f. = schelet tectonic
\ trefier, distanta desruptiva
freeing of pipe = degajarea prajinilor
\expansion g. = joc pentru dilatatie termica
freezing = prindere, solidificare, con-
\ joc termic
gelare
\piston ring g. = jocul segmentului de piston
friction = frecare
\spark g. = zona arcului, distanta de
\dry f. = frecare uscata
\ strapungere, distanta desrup
\fluid f. = frecare lichida, frecare
\ tiva
\ fluida
\spark plug g. = distanta desruptiva a bujiei
\inner f. = frecare interioara
\stratigraphic g. = discontinuitate stratigrafic
\rolling f. = frecare de rostogolire
\ lacuna stratigrafica
\skin f. = frecare superficiala
garnet = granat
\sliding f. = frecare de alunecare
garnetiferous = granatit
\viscous f. = frecare viscoasa
gas = gaz
front = front, frontal
\bradenhead g. = gaze de sonda, gaze
frost = inghet
petrolie
froth = spuma, a face spuma
\casing-head g. = gaze petroliere din
frothing = formare de spuma,
coloana
inspumare,
\cleaned g. = gaze epurate
39
\combination g. = gaze umede, gaze bogate \casing-head g. = gazolina
\combustible g. = combustibil gazos, gaz \compression g. = gazolina
infla \ethyl g. = benzina etilata
\ mabil \natural g. = gazolina
\compressed g. = gaz comprimat \straight-run g. = benzina de distilare
\dissolved g. = gaze dizolvate, gaze din so- primara
\ lutie gas - gau
\dry natural g. = gaze naturale uscate, gaze gasometer = gazometru, contor de gaze
d gas-proof = etans la gaze, impermeabil
\ sonda sarace fata de gaze
\enriched g. = gaze bogate, gaze umede gasser = sonda de gaze
\exhaust g-es = gaze arse, gaze de ardere, gassy = gazifer
\ gaze de combustie gastropods = gastropode
\expanding g. = gaze expandate gas-tar = gudron de gaz
\fixed g. = gaz permanent, gaz gatch = gaci
neconden- gathering of oil = colectarea titeiului
gas - gas gauge = calibru, etalon, indicator d
\ sabil nivel, manometru, a calibra,
\free g. = gaze libere a etalona
\fuel g. = combustibil gazos \bit g. = sablonul sapei, calibrul sap
\ideal g. = gaz ideal \bottom-hole pressure g. = manometru de fund
\inert g. = gaz inert \depth g. = manometru de fund,
\injected g. = gaze injectate, gaze de inje indicator
\ tie \ de adincime, masurator de
\input g. = gaze injectate, gaze de inje \ adincime, subler de adincime
\ tie \differential (pressure) g. = manometru diferential
\liquefied g. = gaze lichefiate \drill pipe g. = sablon de prajini de foraj
\marsh g. = gaz de balta, metan \gas pressure g. = manometru de gaze
\natural g. = gaze naturale \hole g. = calibru pentru gauri
\occluded g. = gaze ocluse \indicator g. = calibru cu indicator,
\oil g. = gaze de sonda, gaze petrolie manome
\olefiant g. = etilena, gaz olefiant \ tru cu indicator
\petroleum g. = gaze de sonda, gaze \level g. = indicator de nivel
petrolie \master g. = calibru etalon
\pit g. = metan, gaz de mina \oil g. = manometru de ulei, areometru
\rare g-es = gaze rare \ pentru produse petroliere
\residue g. = gaze sarace, gaze uscate, ga \oil level g. = nivela de ulei, indicatorul
\ ze dezbenzinate \ nivelului de titei
\rich g. = gaze umede, gaze bogate \pitch diameter g. = calibru pentru masurarea
\rock g. = gaze naturale dia
\sour (natural) g. = gaze de sonda sulfuroase, \ metrului cercului primitiv
ga \Pitot's g. = tub Pitot
\ de sonda cu continut mare de \precision g. = calibru de precizie
\ sulf \pressure g. = manometru, indicator de
\stack g-es = gaze de cos pre-
\stripped g. = gaze dezbenzinate, gaze stri \ siune
\ pate \recording g. = aparat inregistrator,
\"sweet" natural g. = gaze naturale manome
dezodorizate, \ tru inregistrator
\ gaze naturale "indulcite" \recording pressure g. = manometru inregistrator
\waste g-es = gaze de ardere, gaze arse \remote-reading tank g. = aparat pentru
\wet g. = gaze umede masurarea nive
\wet natural g. = gaze naturale umede, gaze \ lului de la distanta
na \ring g. = calibru pentru prajini de fo
\ turale bogate \ raj, calibru tampon, calibru
gas-bearing = gazifer, purtator de gaze \ inel
gas-lift = eruptie artificiala, gazlift \screw g. = calibru de filet, calibru cu
\continuous g. = eruptie artificiala continua \ surub
\intermittent g. = eruptie artificiala intermi- \screw pitch g. = sablon de filet
\ tenta, gazlift intermitent \slide g. = subler, calibru reglabil
gasification, underground g. = gazeificare subterana gau - gea
gas-mask = masca de gaze \strain g. = tensometru
gasoline = benzina \tank g. = aparat pentru masurarea nive

40
\ lului de lichid in rezervor \ unitatii de pompare
\thickness(measuring) g. = calibru de grosime, \reducing g. = transmisie
subler demultiplicatoare
\ pentru masurat grosimi \ angrenaj demultiplicator
\thread g. = calibru de filet, sablon de \reduction g. v. reducing gear
\ filet \release g. v. releasing gear
\tool g. = sablon de scula \releasing g. = declic, mecanism de
\torque g. = indicator de cuplu deconec-
\water g. = contor de apa, sticla de ni- \ tare, mecanism de decuplare,
\ vel, indicator de nivel, apo \ declansor
\ metru \reversing g. = mecanism de inversare,
\wire g. = calibru pentru sirma meca-
gaged, gauged = calibrat \ nism inversor, transmisie re
gaging, gauging = calibrare, etalonare, \ versibila
sablo- \snubbing g. = aparat de introdus tevile su
nare, masurare \ presiune
gauge-pole = stanga gradata, mira pentru \spiral g. = angrenaj eliciodal
masurat \spur g. = angrenaj cilindric frontal,
geanticline = geanticlinal \ priza directa
gear = roata dintata, angrenaj, me- \steering g. = directie, mecanism de direct
canism de actionare \switch g. = mecanism de deconectare,
\in g. = angrenat, ambreiat de-
\out of g. = debreiat, decuplat, dezangre \ clansator, intrerupator
\ nat \sun-and-planet g. = transmisie planetara
\put into g. = a cupla, a angrena \transmission g. = angrenaj intermediar
\throw into g. = a cupla \valve g. = mecanism de distributie cu
\throw out of g. = a decupla, a debreia \ supape
\to change the g. = a schimba viteza \variable change g. = mecanism de schimbare
\g. down = a reduce viteza (prin angre- in
\ naje) \ trepte
\g. up = a mari viteza(prin angrenaje \variable-speed (wheel) g. = transmisie cu roti in
\bevel(led) g. = angrenaj conic trepte
\cam g. = mecanism de distributie, me- \worm g. = roata melcata, angrenaj cu
\ canism cu came \ melc, angrenaj elicoidal
\change g. = roata dintata de schimb gearbox = cutie de viteze, cutie de an
\change-speed g. = schimbator de viteza grenaje
\cone g. = roata dintata conica, angre- gearing = angrenare, transmisie
\ naj conic \bevel g. = angrenaj conic
\differential g. = mecanism diferential, \friction g. = transmisie prin frictiune
difere gel = gel
\ tial gel-cement = gel-ciment
\feed g. = mecanism de inaintare, gelatine, blasting g. = gelatina detonanta,
meca- gelatina
\ nism de avansuri, mecanism d exploziva
\ alimentare gel - gla
\friction g. = transmisie prin frictiune gelatinous = gelatinos
\helical g. = angrenaj elicoidal gelation = rezistenta gelului, rigidita
\hering-bone g. = roata dintata cu dinti in sa tea gelului, gelatie
\ geata, angrenaj cu dinti in gelification v. gelling
gea - gel gelling = gelatinizare
\hypoid g. = roata dintata hipoida, angre generation, power g. = generarea energiei,
\ naj hipoid producer
\internal(ly) toothed ring g.= roata dintata cu dinti energiei
inte- generator, direct-current g. = generator de curent
\ riori continuu
\meshing g. = transmisie prin angrenaj generator, steam g. = generator de abur
pi- genesis = geneza, origine
\ nion gentle = cu inclinare mica, panta lin
\planetary g. = transmisie planetara, meca- plan
\ nism planetar, angrenaj pla- genus = gen
\ netar geocerain v. geocerite
\pumping g. = angrenajul pompei, geocerite = geocerite
reductoru geochemistry = geochimie

41
geode = geoda \tool g. = cirlig pentru instrumentatie
geoid = geoid \ dupa scule
geodesy = geodezie \whipstock g. = scula de instrumentatie
geologic(al) = geologic dupa
geologic(al) observations = observatii geologice \ pana de deviere
geologist = geolog grab-bucket = bena apucatoare
\field g. = geolog de santier grab-dredger = draga cu cupe, excavator
geology, applied g. = geologie de santier, cu
geologi bena
aplicata graben = graben
geology, areal g. = geologie regionala grade = grad, marca, sortiment
geology, petroleum g. = geologia petrolului \easy g. = panta dulce
geophone = geofon, seismograf gradient = gradient, panta
geophysics, applied g. = geofizica de santier, \g. of gravity = gradient de gravitatie
geofi- \g. of graund = unghiul taluzului
zica aplicata \g. of presure = gradient de presiune
geosyncline = geosinclinal \geothermal g. = gradient geotermic
geothermal = geotermic \hydraulic g. = gradient hidraulic
geothermic v. geothermal \thermal g. = gradient de temperatura, gra
giant-powder = dinamita \ dient termic
gilsonite = gilsonit gra - gra
gin = troliu, virtej, capra grading = clasificare, nivelare, legar
girder = bara orizontala, rigla in cascada
\derrick g-s. = riglele turlei, barele ori- \g. of oils = clasificarea titeiurilor
\ zontale ale turlei graduation = clasificare, calibrare,
\truss g. = grinda cu contrafisa gradare
girt(h) v. girder \logarithmic g. = gradare logaritmica
glacial = glaciar, glacial graham = perforator de burlane
glaciation = inghetare grahamite = grahamit, bitum casant
glacier = ghetar, glaciar grain = granula, granular
gland = bucsa de presare a garnituri \sand g-s = granule de nisip
\stuffing box g. = cutia presgarniturii \g. shape = forma granulelor
glass, magnifyng g. = lupa grained coarse g. = macrogranular, cu
gla - gra granulatie
glass, watergauge g. = sticla de nivel mare
glauconite = glauconit grained fine g. = microgranular, cu
glide = alunecare, alunecator granulatie
globular = sferoidal, sferic, globular mica
globule = globula, bila grained medium g. = mezogranular, cu
gneiss, pelitic g. = gnais pelitic granulatie
gobbing = roca sterila, rambleiere medie
go-devil = go-devil, racleta, curatitor grant = concesie
dispozitiv pentru explodarea grantee = concesionar
nitroglicerinei granular = granular
goods, tubular g. = material tubular granule = granula
gooseneck = luleaua capului hidraulic granulite = granulit
gossan = palarie de fier graph = grafic, reprezentare grafica
governor = regulator, supapa regulatoar curba
\centrifugal g. = regulator centrifugal \time g. = curba timpului de parcurgere
\pressure (regulating) g. = regulator de presiune \ (a undelor seismice), hodogr
\speed g. = regulator de viteza graphite = grafit
grab = prinzator, corunca, scula de \artificial g. = grafit artificial
instrumentatie \colloidal g. = grafit coloidal
\bailer g. = corunca pentru lingura de la \deflocculated g. v. colloidal graphite
\ carit, cirlig pentru instrum \flacky g. = grafit solzos
\ tatie dupa lingura de lacari \natural g. = grafit natural
\bucket g. = bena apucatoare grapple = dispozitiv de prindere
\pipe g. = rac de prindere, corunca, ra grate = gratar, plasa, a freca
\ de instrumentatie \boiler g. = gratar, gratar cu bare
\rope g. = ghimpar,cirlig pentru instru grating = gratar, plasa, reticular
\ mentatie dupa cablu \floor g. = gratarul platformei
\screw g. = dorn de instrumentatie pentr gravel = pietris, prundis
\ burlane \coarse g. = pietris grosier

42
\fine g. = pietris marunt \ blului de mosor
gravelly = cu pietris \chain g. = aparatoare de lant
gravimeter, astatic g. = gravimetru astatic \rope g. = aparatoare de cablu
gravimetroscope = gravimetroscop gudgeon = ax, fus
gravitation = gravitatie \piston g. = bolt de piston
gravitational = gravitational guess-work = exploatare la nimereala,
gravity = forta de gravitatie, gravita estimare
tie, gravitational, densitat guhr = kieselur
gra - gua guide = piesa de ghidare, ghidaj, pa
greutate tina
\specific g. = greutate specifica \casing g. = ghidaj de coloana
gravity-balance = gravimetru \rope g. = ghidaj de cablu
graywacke = grauwacke \sinker-bar g-s = ghidajele prajinii grele
grease = unsoare consistenta, a unge \tappet g. = ghidajul tachetului
\lubrication g. = unsoare consistenta \valve g. = ghid de supapa
griefstem v. stem, grief s. \valve(-stem) g. = ghid de supapa
grill(age) = zabrele, gratar \wire-line g. = ghidaj de cablu
\derrick g. = zabrelele turlei guideway = culisa de ghidare
grind = a sfarima, a rectifica guiding = ghidare, ghidaj
grindability = capacitate de macinare, gullet v. gully
capa gulch = ripa, vilcea, strimtoare,
citate de sfarimare defileu
grinder = piatra de polizor, disc de gully = canal de scurgere, rigola,
rectificat, concasor ripa, cotlon, vilcea, defile
grinding = rectificare, ascutire, rodaj gum = guma
sfarimare gumbed = ozocherita
grindstone = piatra de polizor, tocila gun = perforator, pusca (de perfo-
grip = prindere, dispozitiv de prin rat), tecalemit
dere, cleste prinzator, clem \bullet (type) g. = perforator cu gloante,
\finger g. = scula de instrumentatie pusca
\pipe g. = cleste articulat, cheie arti \ de perforat
\ culata \casing g. = pusca de perforat
gritty = nisipos, grezos \grease g. = tecalemit, pompa de unsoare
groove = canelura, sant, canal, reinu \jet type g. = perforator cu vina, perfora-
\guide v. guiding grove \ tor balistic
\guiding g. = sant de directie \oil g. = tecalemit, pompa de unsoare
\key g. = canal de pana \spray g. = masina de torcretat
\oil g. = canal de ungere gun-barrel = separator de apa
\piston ring g. = canal pentru segment gunite = beton torcretat, a torcreta
\pulley g. = santul rotii de transmisie gunpowder, smokeless g. = pulbere fara fum
ground = pamint, sol, a pune la pamin gush = a erupe
\below g. = subteran gusher = sonda in eruptie
grout = lapte de ciment guy = ancora de turla, tirant
\cement grout = lapte de ciment guyed = ancorat
grouting = cimentare, prepararea guying = ancorare
ameste gyp - gyp
cului de ciment gyp = selenit, gips
\casing g. = cimentarea coloanei de tubaj gypsiferous = gipsifer
\cement g. = cimentare, lapte de ciment gypseous = de ipsos, de gips
grout take = consum de lapte de ciment gypsum = gips, ipsos
grouting = cimentare, prepararea gypsum-bearing = gipsifer
ameste
cului de ciment
\casing g. = cimentarea coloanei de tubaj H
\cement g. = cimentare, lapte de ciment
growth = afluenta, aflux, crestere
habitat of oil = localizarea titeiului
\mud-cake g. = formarea turtei de noroi
hack = tirnacop, sapa, a taia
guard = dispozitiv de protectie, a
hade = inclinare, panta, cadere
proteja, balustrada, gratar
hading = inclinat
gua - guy
haematite v. hematite
de protectie
\brown h. = limonit
\belt g. = protectia curelei
hairs, cross h. = reticul
\catline g. = dispozitiv de protectie a ca
hairs, stadia h. = fire stadimetrice
43
halite = sare gema, halit \cat h. v. cathead
hammer = ciocan, a stemui \cementing h. = cap de cimentare
\pneumatic h. = ciocan pneumatic \circulating h. = cap hidraulic, cap de spalar
\riveting h. = ciocan de nituit \ cap de injectie
\sledge-h. = ciocan de forja, baros \cleaved h. = cap crestat, cap cu caneluri
\steam h. = ciocan cu abur \control h. = cap de coloana
\water h. = lovitura de berbec \control casing h. = vana capului de coloana
hand = muncitor \core barrel h. = cap de carotiera
\derrick h. = podar, turlist \core cutter h. = cap de carotiera
\devil's-steel h. = scula de instrumentatie \cutter h. = cap taietor, cap de taiere
\floor h. = podar, turlist \cylinder h. = chiulasa, culasa
handle = manivela, maneta, miner, a \delivery h. v. discharge head
manipula \discharge h. = presiune utila, inaltime de
\control h. v. operating handle \ refulare (a pompei)
\operating h. = manivela de comanda, \dividing h. = cap divizor
maneta \drilling h. = coroana de foraj
\ de comanda \flow h. = cap de eruptie
\shifting h. = miner de comutare \fluid h. = inaltimea coloanei de lichid
\starting h. = manivela de pornire, \ presiune hidraulica
manivel \gravity h. = presiune datorita gravitatie
\ de demarare \hydraulic h. = inaltimea coloanei de
handling = manipulare, tratare lichid
hanger = agatator \ presiune hidraulica
\beam h. = agatator pentru prajini de \hydrostatic h. = presiune hidrostatica
\ pompare \impact h. = presiune dinamica
\casing h. = agatator pentru coloana de \landing h. = cap de coloana
\ tubaj \piezometric h. = inaltime piezometrica
\liner h. = agatator pentru liner, agata \pressure h. = presiune hidrostatica
\ tor pentru coloana pierduta \pump(ing) h. = inaltimea de refulare a
\pull rod h. = agatator pentru prajini de pom-
\ pompare hea - hei
\sucker rod h. = policandru, agatator pentru \ pei
\ prajini de pompare \pump suction h. = inaltimea de aspiratie a
\tubing h. = agatator pentru tevi de ex- pom
\ tractie \ pei
harbour, oil h. = port petrolier \rivet h. = cap de nit
hardener, cement h. = accelerator de priza a \stuffing box casing h. = capul coloanei cu
cimen presgarni-
tului \ tura
hardening = calire, priza (a cimentului) \suction h. = inaltime de aspiratie
\case h. = cimentare \swivel flow h. v. flow h.
\surface h. = calire superficiala \tubing h. = cap de tubing, dispozitiv de
har - hea \ sustinere a tevilor de extra
hardness = duritate, tarie \ tie, capul tevilor de extrac
\h. of rock = taria rocilor, duritatea ro- \ tie
\ cilor \valve h. = cap de supapa, taler de supa
\h. of water = duritatea apei \velocity h. = presiune dinamica
\Brinell h. = duritate Brinell \water h. = presiune hidrostatica, inal-
\Rockwell h. = duritate Rockwell \ timea coloanei de apa
\temporary h. = duritate temporara \well-h. = gura sondei
harness = mecanism de transmisie headboard = grinda, traversa
hartite = hartit header = colector, claviatura, manifo
hat, iron h. = palarie de fier \pump h. = claviatura pompelor
haulage = transport, tractiune, camion \steam h. = colector de abur
hazard, fire h. = pericol de incendiu headgear = suprastructura turlei, turn
head = presiune hidrostatica, presi de extractie
unea coloanei de apa, sarcin head-phone = casca telefonica
hidrostatica, parte frontala headwater = bief amonte
cap, a conduce headway = avansare, inaintare, galerie
\bolt h. = capul surubului principala
\bumped h. = calota sferica(a heat = caldura, termic, a incalzi
rezervorulu \h. of combustion = caldura de combustie,
\casing h. = cap de coloana caldur

44
\ de ardere de incovoiere, razatoare
\h. of fusion = caldura de topire hoist = troliu de interventie,
\h. of reaction = caldura de reactie a ridica
\latent h. = caldura latenta \h. out = a extrage, a instrumenta
\specific h. = caldura specifica \chain h. = palan cu lant
\waste h. = caldura evacuata hoisting = extragere, ridicare
heater, feed water h. = preincalzitorul apei de hol - hol
ali- holder = suport, caseta, recipient
mentare \gas h. = rezervor de gaze, gazometru
heat-proof = rezistent la caldura, termo- hole = gaura de sonda, sonda
stabil \blast(ing) h. = gaura de mina, sonda
heat-resisting = rezistent la caldura, termo- torpila
stabil \blow h. = gaura de mina
heave = umflare, infoiere, deplasare \bore h. = gaura de sonda
orizontala \bottom h. = talpa sondei
heaving = umflare, infoiere, curgator \cased h. = sonda tubata
heavy, extra h. = ingrosat, ingreunat \crooked h. = sonda cu gaura deviata
height = inaltime \deep h. = sonda adinca
\h. of water = nivel de apa, coloana de apa \deflected h. = sonda deviata
hei - hoi \diverted h. = sonda dirijata
\capillary h. = ascensiune capilara \"dog leg" h. = gaura frinta, gaura
\derrick h. = inaltimea turlei ingenun-
helenite = helenit \ chiata
helix = spirala \drill h. = sonda, sonda de foraj
helper, driller h. = ajutor de sondor \dry h. = sonda sterila, sonda nepro-
helper, rig h. = ajutor de sondor \ ductiva
hematite = hematit \flushing h. = duza de spalare, orificiu de
\brown h. = limonit \ spalare
hemp-rope = funie de sondaj \gusher h. = sonda in eruptie
hercynite = hercinit \hand h. = ochi de observatie, orificiu
herderite = herderit \ de control
herringbone = in unghi \inclined h. = sonda inclinata
heterogeneous = eterogen, variat \kelly h. = gaura prajinii patrate
heteromorphism = heteromorfism \observation h. = sonda de observatie
heterotropic = heterotropic \open h. = sonda netubata
Hettangian = Hettangian \post h. = sonda de explorare, put de
heulandite = heulandit \ prospectare
heumite = heumit \prospect h. = sonda de explorare
hew = a hava \proving h. = sonda de explorare
hewer = lucrator in abataj \rat h. = gaura prajinii patrate
hewing = abataj, havare \rivet h. = gaura de nit
hiatus = discontinuitate stratigrafic \shallow h. = sonda de mica adincime,
lacuna stratigrafica gaur
high = inaltime, ridicare \ de sonda de mica adincime
\geologic(al) h. = ridicare geologica, \shot h. = gaura de mina, sonda torpila
formati- \slant(ing) h. = gaura inclinata, sonda incli
\ une geologica recenta \ nata
\gravity h. = inaltime dinamica \slim h. = sonda cu diametru mic
\stratigraphic h. = inaltime geologica \straight h. = gaura dreapta, sonda vertica
\structural h. = ridicare structurala \structural test h. = sonda de explorare, put de
\topographic h. = inaltime topografica \ prospectare
high-duty = de tip greu, de mare putere \structure h. = sonda de explorare, put de
hill = deal, colina \ prospectare
hinge = articulatie \test h. = sonda de explorare
\joint h. = articulatie, imbinare arti- \trial h. = sonda de explorare
\ culata \uncased h. = sonda netubata
hircite = hircit (hidrocarbura amorfa) hole-bottom region = spatiul din jurul talpii
hitch = agatator, cirlig, a agata hol - hor
hodograph = hodograf, curba timpului sondei
de hollow = adincitura, gol, tubular,
parcurgere(a undelor seismic cav, a scobi
hoe = tirnacop homocline = monoclinal
hog = sapator, incovoiere, sageata homogeneous = omogen

45
hones = sist petrolifer \mud h. = furtun pentru noroi
hood = capac protector, protector \mud suction h. = furtun de tragere a
hock = cirlig noroiulu
\h. off = dispozitiv de dezagatare, \rotary h. = furtun pentru foraj rotativ
\ a dezgata, a decupla \rubber h. = furtun de cauciuc
\h. on = a agata, a suspenda \wire-wrapped rubber h. = furtun blindat
\h. out = a dezagata, a decupla hot = cald
\bit h. = cirlig pentru instrumentatie \run h. = incalzit la functionare
\ dupa sapa house = sala, hala, baraca, cladire
\cant h. = cirlig pentru instrumentatie \boiler h. = sala cazanelor, hala cazanel
\ dupa cablu \dog h. = baraca pentru sondori, barac
\casing h. = cirlig pentru manevrarea co- \ pentru scule
\ loanei \engine h. = sala masinilor, hala masinil
\disconnecting h. = cirlig de dezagatare \pump h. = sala pompelor, casa
\drilling h. = cirlig pentru foraj pompelor
\fishing h. = cirlig pentru instrumentatie \run-down h. = sectie de receptie
\pipe h. = cleste pentru prajini, cirli \tool h. = scularie
\ pentru prajini housing, bumper h. = locasul amortizorului
\recovery h. = cirlig pentru instrumentatie housing, motor h. = sala motoarelor
\rope h. = cirlig pentru instrumentatie housing, pump h. = corpul pompei
\ dupa cablu, cirlig de cablu hub = sist bituminos, bucsa, sabot
\rotary h. = cirlig pentru foraj de frina, mira de nivel
\spring (safety) h. = cirlig cu arc humates = humati
\sucker-rod h. = cirlig pentru prajini de humidity = umiditate
\ pompare humps, round h. = berbeci
\swivel h. = cirlig pentru foraj hut = baraca
\throw-off h. = cirlig de dezagatare, dispoz \observation h. = baraca de observatie
\ tiv de dezagatare hyaline = vitros, sticlos
\tubing h. = cirlig pentru tevi de extrac hybrid = amestecat, mixt
\ tie hydrant, fire h. = hidrant de incendiu
\wall h. = cirlig pentru instrumentatie hydrate = hidrat
\ cirlig pentru indreptat hyd - hys
hook-up = schema de montaj, schema \lead h. = hidroxid de plumb
de hydration = hidratare
conexiune, gura sondei, inst hydraulic = hidraulic
latie, a cupla, a conexa hydrocarbons = hidrocarburi
hopper = pilnie, buncar \chain h. = hidrocarburi cu catena
\cement h. = pilnie de cimentare, buncar \gaseous h. = hidrocarburi gazoase
\ de cimentare \paraffin series h. = hidrocarburile seriei parafi
horizon = orizont \ nice
\datum h. = orizont de referinta \saturated h. = hidrocarburi saturate
\gas h. = orizont gazifer, orizont de \unsaturated h. = hidrocarburi nesaturate
\ gaze hydrogen, carburet(t)ed h. = metan
hor - hyd hydrogen, sulphuretted h. = hidrogen sulfurat
\geologic(al) h. = orizont geologic hydrology = hidrologie
\key h. = orizont de reper, orizont de \ground water h. = hidrologia apelor freatice,
\ sprijin \ hidrologia apelor subterane
\oil h. = orizont petrolifer hydrometer = areometru, hidrometru
\producing h. = orizont productiv \Baume h. = areometru Baume
\productive h. = orizont productiv \specific gravity h. = areometru pentru
\stratigraphic h. = orizont stratigrafic determinare
horsehead = cap de balansier, cap de cal \ greutatii specifice
horsepower(H.P.) = cal-putere \thermometric h. = areometru cu termometru
\boiler h. = capacitatea cazanului de abu hydrostatics = hidrostatica
\brake h. = forta de frinare hydrothermal = hidrotermic
\electrical h. = forta electrica hydrous = apos, hidrat
\gas engine h. = puterea motorului de gaze hydroxide, lead h. = hidroxid de plumb
\indicated h. = putere indicata hypsometer = hipsometru, altimetru
\nominal h. = putere nominala hysterezis = histerezis
hose = furtun, tub flexibil
\armoured h. = furtun armat, furtun
blindat I
\compressed air h. = furtun de aer comprimat

46
identification = identificare imprint = amprenta
idler = rola conducatoare, rola de \i-s of leaves = amprente de frunze
ghidaj, roata dintata inter- impurity = impuritate
mediara inbreaking = intruziune, invazie, viitura
\belt i. = rola de intindere, roata de inch = tol = 2.54 cm
\ intindere \cubic i. = tol cubic = 16.387 cm3
idling = mers in gol, cursa moarta incipient = embrionar, initial, incipient
igneous = eruptiv, vulcanic inclination = inclinare, deviere
ignitable = inflamabil \i. of drill hole = deviatia sondei, devierea
ignite = a arde, a (se) aprinde \ gaurii de sonda
ignition = aprindere \i. of strata = inclinarea unui strat
\advanced i. = aprindere prematura, incline = panta, inclinare, a (se)
aprindere inclina
\ timpurie inclined = inclinat
\autogenous i. = autoaprindere inclinometer = inclinometru
\compression i. = aprindere prin incoalation = carbonizare
compresiune increment = increment, spor, crestere
\electric i. = aprindere electrica, electro- incrust v. encrust
\ aprindere incrustation = incrustatie, crustificare,
\high tension i. = aprindere prin magnetou la formarea crustei
\ inalta tensiune incursion, water i. = viitura de apa
\hot bulb i. = aprindere prin incalzirea index = indice, indicator
\ unei sfere metalice \i. of friction = coeficient de frecare
\hot tube i. = aprindere prin \i. of refraction = indice de refractie
incandescenta, \depletion drive i. = coeficient de extractie la
\ aprindere cu tub incandescent \ zacamintele epuizate din
\low tension i. = aprindere prin magnetou la \ punct de vedere energetic
\ joasa tensiune \gas cap drive i. = coeficient de extractie prin
\magneto i. = aprindere prin magnetou \ expansiunea gazelor din capul
\make and break i. = aprindere cu distribuitor \ de gaze
\premature i. = aprindere prematura, \injectivity i. = indice de receptivitate
aprindere \producible oil i. = factor de recuperare,
\ timpurie coefi-
\retarted i. = aprindere cu intirziere, aprin \ cicient de extractie
\ dere tirzie \production i. = indice de productivitate (a
\spark i. = aprindere prin scinteie \ sondei)
\spark(ing) plug i. = aprindere cu bujie \refractive i. v. refraction i.
\spontaneous i. = aprindere spontana, autoa- ind - inf
\ prindere \refraction i. = indice de refractie
illumination = iluminat \water drive i. = coeficient de extractie prin
imbibition = imbibare \ impingere de apa
imbue = a imbiba, a impregna indicated = indicat
immiscible = nemiscibil indication = indicatie (a aparatului),
impact = soc, impact, ciocnire, impuls ivire
impair = a deteriora \i-s of oil = manifestari de existenta a
impairment = deteriorare, deranjament \ titeiului
\productivity i. = alterarea productivitatii \oil i-s = manifestari de existenta a
\ stratului \ titeiului
impeller = impeller, impulsor, rotor cu \surface i-s = manifestari de suprafata,
palete \ iviri de suprafata
impermeability = impermeabilitate indicator = indicator
imp - ind \depth i. = indicator de adincime, masu-
impermeable = impermeabil \ rator de adincime
impervious = impermeabil \drift i. = inclinometru
imperviousity v. impermeability \drilling i. = indicator de greutate
imposite = imposit (varietate de asfalt) \flow i. = indicator de debit, debitmetru
impound = a bara, a indigui \pressure i. = indicator de presiune, mano-
impounded = indiguitor, statator \ metru
impregnated = impregnat \rate i. = tahimetru
impregnation, asphalt i. = impregnatie cu asfalt \speed i. = vitezometru, indicator de vi-
impression = impresiune \ teza, contor de rotatii
\i-s of fishes = impresiuni de pesti \temperature i. = indicator de temperatura,
\i-s of plants = impresiuni de plante \ creion termic

47
\water-level i. = indicatorul nivelului de apa \depth pressure recording i. = aparat inregistrator a
\weight i. = indicator de greutate presi-
induce = a amorsa, a excita, a \ unii de fund
provoca, \fishing i. = scula de instrumentatie
a induce \graphic i. = aparat inregistrator
induration = solidificare, intarire \recording i. = aparat inregistrator
industry, oil (well) i. = industrie de petrol \surveying i. = aparat de control, aparat
industry, petroleum i. = industrie de petrol \ geodezic
infiltration = infiltratie instrumentation = aparat de control si de
inflammability = inflamabilitate masu-
inflammable = inflamabil rat, aparataj, aparatura
inflow = aflux, afluenta insulate = a izola
\water i. = aflux de apa insulated = izolat
influx = aflux, afluenta insulation = izolatie, izolare
\i. of oil = aflux de titei ins - inu
infuse = a injecta insulator = izolator
infuser = instalatie pentru injectarea intake = admisiune, aspiratie, injecti-
apei in strat vitate, receptivitate (a son-
infusibility = rezistenta stratului la dei)
injectarea apei intensity of curent = intensitatea curentului
infusible = infuzibil, refractar interbedded = interstratificat, intercalat
infusion = injectare interbedding = intercalatie, interstratifi-
\water i. = injectie de apa catie
ing - ins intercalary = intercalat
ingot = lingou intercalation = intercalatie
inhibitor = inhibitor \lenticular i. = intercalatie lenticulara
injection = injectie, pompare interchangeability = interschimbabilitate
\i. of water = injectie de apa intercooler = racitor intermediar
\cement i. = injectarea cimentului, interface = suprafata de separatie, plan
\ pomparea cimentului de separatie, suprafata in-
\external i. = injectie extraconturala terfaciala, interfacial
\gas i. = injectie de gaze (in strat) \gas-oil i. = suprafata de contact titei-ga-
\grout i. = pomparea cimentului \ ze, suprafata de separatie ti-
\water i. = injectie de apa, pomparea \ tei-gaze
apei \oil-water i. = suprafata de separatie apa-
injectivity = injectivitate ti-
injector, cement i. = injector de ciment \ tei, plan de separatie apa-ti-
injury = accident, avarie, deteriorare, \ tei
stricaciune, ranire interfacial = interfacial
inlet (suction i.) = admisiune, orificiu de interfere = a interactiona, a interfera
admi- interference, well i. = interferenta sondelor,
sie, orificiu de aspiratie inte-
inlier = fereastra tectonica ractiunea sondelor
input = putere consumata, admisiune interfingering = interpatrundere
\power i. = putere furnizata interior, earth i. = subsol
inrush = viitura, rabufnire interlaid = intercalat
\gas i. = degajare instantanee de gaze, interlayer = intercalatie
\ scapari de gaze interlock = dispozitiv de blocare, dispo-
\sand i. = viitura de nisip zitiv de sincronizare, a bloca
\water i. = viitura de apa interlocking = blocare, concrestere
insert = cuzinet, bucsa, insertie, a intermediate = intermediar
introduce intermingle = a amesteca
\i. casing = a introduce coloana de tubaj, intermix = a amesteca
\ a cobori coloana de tubaj interpret = a interpreta
inspissated = zvintat, condensat, interpretation, geologic(al) i. = interpretare geologica
concentrat interruption = intrerupere
inspissation = evaporarea partilor usoare, \circuit i. = intreruperea circuitului
asfaltizare interstices, capillary i. = spatii capilare, goluri
installation = instalatie capi-
\indoor i. = instalatie interioara lare
\outdoor i. = instalatie exterioara interval, producing i. = interval productiv
instrument = instrument, aparat, intrusion of water = patrunderea apei,
dispozitiv intruziunea

48
apei \boot j. = scula de instrumentatie dupa
intrusion, granite i. = intruziune de granit \ lingura, cirlig de instrumen-
inundation = inundare \ tatie
inv - iso \car j. = cric de automobil
invasion = avansare (a mediului de dez- \hoisting j. = cric, vinci
locuire), viitura, invazie \hydraulic j. = cric hidraulic, vinci hidrau-
\sand i. = viitura de nisip \ lic
\water i. = avansarea apei \latch j. = cirlig pentru instrumentatie
inversion = inversiune \lift(ing) j. = cric de ridicat
invert = a rasturna, a inverti \oil j. = balansier jack, capra balan-
inverted = rasturnat, inversat \ sierului
investigation = cercetare, explorare \pumping j. = jack, capra de pompare
\geological i. = cercetare geologica \sucker rod j. = agatator pentru prajini de
\geophysical i. = explorare geofizica \ pompare, policandru
involve = a implica, a infasura, jacket = manta, camasa
a incolaci \boiler j. = mantaua cazanului de abur
iridescente = iridescenta \cooling j. = manta de racire, camasa de
iron = fier ra-
\angle i. = corniera, fier coltar \ cire
\cast i. = fonta \cylinder j. = camasa cilindrului
\center i-s = lagarul principal al balansi- \water-j. = camasa de apa, manta de apa
\ erului jacketed = captusit, blindat, inzestrat
\corrugated (sheet) i. = tabla ondulata, tabla cu camasa
striata jackshaft = arbore intermediar
\flat i. = fier lat, otel lat, otel plat jagged = crestat, dintat
\gamma i. = fier polimorfic jam = intepenire, gripare, a ramine
\grab i. = scula de instrumentatie blocat, a ramine intepenit
\gray pig i. = fonta cenusie jamming = gripare, intepenire
\hoop i. = otel balot, otel de bandaje jar = trepidatie, geala, a fora cu
\malleable i. = fier forjabil, fonta geala
maleabila jarring = vibratie, trepidatie, instru-
\pig i. = fonta de furnal mentatie cu ajutorul gealei
\plate i. = tabla de otel jars = geala, dispozitiv cu cadere
\rolled i. = otel laminat libera, geala foarfece
\soldering-i. = ciocan de lipit \drilling j. = geala de sapat
\sheet i. = tabla de otel \fishing j. = geala de instrumentatie
\white i. = tabla cositorita jaw = falca
\white pig i. = fonta alba \vice j. = falca menghinei
\wrought i. = fier forjabil, fier maleabil jel = gel
iron-ore, red i. = hematit jerk = lovire, izbire, percutie,
ironstone, clay i. = sferosiderit percutant, a percuta
isobar = izobara jet = duza, jet
isobases = izobaze \j. of mud = jet de noroi
isobutane = izobutan \j. of water = jet de apa, vina de apa
isochor = izocora jetting = spalarea sondei cu un jet de
isoclinal = izoclinal apa, foraj hidraulic
isocline = izoclina jib = bratul macaralei, sageata ma-
isogal = izogala job - joi
isogam = linie izogama caralei
isograde = izograde job = lucru, operatie
isogram = izograma \casing cementing j. = operatie de cimentare a
isopachyte = izopahite \ coloanei
isoperm = linie de egala permeabilitate \cement j. = operatie de cimentare
iso - ixo \fishing j. = instrumentatie
isostatic(al) = izostatic \squeeze-cement j. = cimentare sub presiune
isotherm = izoterma \turnover j. = operatii de reparatie capitala
isotopes, labelled i. = izotopi marcati \workover j. = lucrari de interventie, ope-
ixolyte = ixolit \ ratii de reparare capitala a
\ sondei
joint = imbinare, lacat, racord, buca-
J ta de teava, cupon de teava,
diaclaza
\abutting j. = imbinare cap la cap
jack = cric, vinci
49
\ball and socket j. = legatura prin articulatie joints = prajini
\ sferica joist = bara, grinda
\bell-and-spigot j. = imbinare cu cep si mufa, journal = fus, git, jurnal de foraj
\ imbinare cu mufa \boring j. = jurnal de foraj
\butt j. = imbinare cap la cap \log boring j. = fisa geologica-tehnica de
\butt and strapped j. = imbinare cap la cap prin \ foraj, jurnal de foraj
\ eclise jump = dislocare, discontinuitate,
\butt-welded j. = imbinare sudata cap la cap a fora manual
\cash j. = imbinare cu mufa din corp jumper = burghiu scurt pentru initie-
\casing j. = imbinare tubulara, pasul bur- rea gaurii
\ lanelor, burlan jumping-up = refulare, ingrosare
\cooling j. = crapatura de racire junk = deseu, fier vechi
\expansion j. = manson de dilatatie Jurassic = Jurasic
\flange(d) j. = imbinare cu flanse
\flexible j. = imbinare mobila, articulatie
\ mobila K
\flush j. = imbinare cu mufa din corp
\hinge j. = imbinare articulata
kabaite = cabait (varietate de ozoche-
\horizontal j. = flexura orizontala
rita)
\inserted j. = imbinare fara manson
keeping = intretinere, mentinere, con-
\internal-flush (tool) j. = imbinare cu mufa din
servare
corp,
kelly = prajina patrata, tija patrata
\ racord special cu gaura larga,
\k.-bar v. kelly
\ racord special larg
kelp = chelp
\knee j. = imbinare articulata, cuplare
kerogen = cherogen
\ cardanica
kettle = depresiune, cazan, bac
\knock-off j. = racord special
key = cheie, pana, banc de nisip
\knuckle j. = deflector cu articulatie,
\flat k. = pana plata
\ imbinare articulata
\round k. = pana rotunda
\married j. = innadirea cablului, spraitui-
\saddle k. = pana de frictiune
\ rea cablului
\sunk k. = pana ingropata
\nipple j. = imbinare cu niplu
\tong(ued) k. = pana de cheie
\safety j. = legatura de siguranta, racord
\Woodruff k. = pana Woodruff, pana
joi - jur
semiro-
\ de siguranta
\ tunda
\screw(ed) j. = imbinare prin suruburi
key-way = canal de pana
\shrink type j. = ajustaj presat la cald
kick off = a porni, a amorsa
\shrunk-on j. v. shrink type joint
kicking-off = amorsare, pornire
\sleeve j. = imbinare cu mufa
kill a well = a innoroi sonda, a opri erup-
\socket-and-spigot j. = imbinare cu cep si mufa
tia
\step j. = imbinare in dinte, imbinare
killing of well = innoroirea sondei,
\ cu dinti
omorirea
\strapped j. = imbinare prin eclise,
sondei, oprirea eruptiei
imbinare
kindle = a aprinde
\ cap la cap prin eclise
kink = ochi, bucla, a se rasuci,
\sucker-rod j. = racord special pentru
circel
prajini
kinking = rasucire, producere de circei
\ de pompaj
kir = kir
\swing j. = imbinare articulata
kit = garnitura de scule, trusa de
\swivel j. = imbinare articulata
scule
\tongue(d)-and-grove(d) j. = imbinare cu canal in
knap = a sparge piatra
pana, im-
knife = cutit, racleta
\ binare cu lamba si uluc
\casing k. = cutit de burlane
\tool j. = racord special
\rope k. = cutit pentru taiat cablu
\universal j. = articulatie cardanica, cruce
\wire-line k. v. rope knife
\ cardanica
\wire-rope k. v. rope knife
\upset end j. = racord special refulat din
knocking = detonatie, bataie (a motoru-
\ corp
lui)
\welded j. = imbinare sudata, cusatura
knuckle = articulatie
su-
\steering k. = fuzeta
\ data
knuckle-joint = deflector, imbinare articu-
jointed = articulat
lata, genunchi
jointing = imbinare, fisurare
knurling = striere, zimtare, moletare
50
lapping = imbinare prin suprapunere,
rodaj
L lash, back l. = mers in gol, alunecare,
angrenare partiala
latch, safety l. = catea de siguranta, clichet
label = alidada, eticheta, plomba
de asigurare
labelled = marcat
latching = ridicare miniera, catea de
labelling = marcare
siguranta, clichet
labile = labil,instabil
late-glacial = postglacial
laboratory = laborator
lateral = derivatie de teava, lateral
labour, skilled l. = forta de munca calificata
laterite = laterita
labourer, unskilled l. = muncitor necalificat
laterolog = laterolog, diagrama carota-
laccolite = lacolit
jului lateral
laccolith v. laccolite
lathe = strung
lacquer = lac
\thread-cutting l. = masina de filetat
ladder = scara, scara mobila
\turret l. = strung revolver
lag = intirziere, incetinire, deca-
lathlike = aciform
laj, raminere in urma,
latitude = latitudine
a captusi
lattice = zabrele, gratar, retea cris-
\ignition l. = aprindere cu intirziere, aprin
talina
\ dere intirziata
law = lege, regula
\time l. = intirziere, decalaj, inceti-
\l. of mass action = lege actiunii maselor
\ nire, timp de intirziere
\l. of superposition = lege de suprapunere
lagging = incetinire, intirziere, defa-
\l. of suply and demand = lege cererii si ofertei
zaj, invelis de protectie,
\hyperbolic l. = dependenta hiperbolica
manta
\mining l. = legea minelor
\oil l. = teaca cu ulei pentru termo-
\parabolic l. = dependenta papabolica
\ metru
lay = cablaj, strat, a cabla, a ra-
laid-down = pozat, asezat, depus
suci, a torsada
laid-up = demontat
\l. down = a aseza conducta, a poza
lake = lac, ghiol
con-
\salt l. = lac sarat
\ ducta
lamellar, laminated = lamelar, foliform
\l. off = a opri
lamellibranchiata = lamelibranhiata
\l. out = a amplasa, a trasa, a proiec-
laminal v. laminar
\ ta, a intocmi planul, a elabo-
laminar = laminar
\ ra planul
laminated = laminare
\cross l. = cablaj incrucisat, cablaj in
lamination = stratificare, exfoliere,
\ cruce
laminare
\Lang l. = cablaj direct, cablaj paralel
lamp = lampa
\left l. = cablaj stinga, infasurare S
\hand l. = lampa portativa
lay - lea
\head l. = far
\ (stinga)
\safety l. = lampa de siguranta
\regular l. = cablaj incrucisat
land = pamint, teren, sector, peri-
\right l. = cablaj dreapta, infasurare Z
metru, a cobori coloana
\ (dreapta)
\bad l. = sector steril
\universal l. = cablaj direct, cablaj paralel
\oil l. = perimetru petrolifer, sector
layer = strat
\ petrolifer
\impervious l. = strat impermeabil
\probable oil l. = perimetru probabil
\pipe l. = instalator de conducte, tevar
petrolifer,
\shallow l. = strat subtire
\ sector probabil petrolifer
\superficial l. = strat protector
\prospective oil l. = perimetru probabil
\weathered l. = zona de eroziune eoliana,
petrolifer,
\ zona alterata
\ sector probabil petrolifer
layered = stratificat
lan - lay
laying = pozare, asezare (a conductei)
\proved oil l. = perimetru dovedit
\l. down = pozare, asezare (a
petrolifer,
conductei)
\ sector dovedit petrolifer
\cable l. = intinderea cablului, pozarea
landing, casing l. = tubare, lasarea coloanei in
\ cablului
talpa
\pipe l. = pozarea conductei
landslide = alunecare de teren
\wire l. = tragerea conductelor electrice
lap = scula de rodat, rodaj, supra-
laying-out = amplasare
punere, a imbina prin supra-
layout = amplasare, trasare, pichetaj,
punere
51
proiectare, proiect, plan lessee = arendas
\oil piping l. = schema conductelor de ulei lessor = propritar (care da in arenda)
leached = dezalcalizat level = nivel, nivela, a nivela
leaching = dezalcalizare \l. out = a nivela
leaching-out v. leaching \bench l. = nivela cu bula, boloboc,
lead = anticipare, devansare, avans nive-
de faza conductor, plumb, fi- \ lare dupa repere
lon, pasul filetului \bubble l. = nivela cu bula, boloboc
\earth(ing) l. = conductor de legare la \circular spirit l. = nivela circulara
pamint, \dynamic l. = nivel dinamic
\ conductor de punere la pamint \ground water l. = nivelul apelor freatice
\red l. = miniu de plumb \hand l. = boloboc, nivela, orizont
\slive valve l. = oglinda sertarului plan \ auxiliar
\sounding l. = fir cu plumb, cumpana \hydrostatic l. = nivel hidrostatic
\tetraethyl l. = tetraetil de plumb \interface l. = nivel interfacial
\white l. = ceruza de plumb, alb de lev - lif
plumb \oil l. = nivelul titeiului in sonda,
\wild l. = blenda (de zinc) \ nivelul de ulei
leader = conductor \sea l. = nivelul marii
leak = pierdere prin scurgere, \static l. = nivel static
infiltratie, a se infiltra, \surveyor's l. = raportor, nivela
a se scurge \tubular spirit l. = nivela tubulara
\l. off = pierdere prin scurgere \water l. = nivela de apa, boloboc, nive-
\casing l. = neetanseitatea coloanei \ la cu bula
leakage = infiltratie, scurgere, leveller = topometru
pierdere prin scurgere levelling = nivelare, egalizare
\earth l. = pierderi de curent, scurgeri lever = pirghie, levier
\ de curent \brake l. = pirghie de frina, levier de
lea - lev \ frina
leakless = ermetic, etans \bull wheel brake l. = pirghie de frina a tobei
leakproof = ermetic, etans de
leaky = neetans \ manevra
lean = inclinare, sarac, a (se) \clutch l. = pirghia cuplajului cu gheare
inclina \contact l. = pirghie de contact
leaning = inclinare \disengaging l. = pirghie de decuplare, de
lease = schela, santier, perimetru pe- de-
trolifer, inchiriere, arendare \ breiere
\mining l. = perimetru minier \gear(shift) l. = levierul cutiei de viteze,
leasehold = perimetru minier, arenda ma-
ledge = strat, zona terigena \ neta de schimbare a vitezelor
leg = picior, suport, brat, flanc \reverse l. = pirghie pentru inversarea
\bit l. = falca sapei \ sensului de miscare
\derrick l. = piciorul turlei \reversing gear l. = pirghie pentru inversarea
length = lungime, bucata, cupon \ sensului de mers, pirghie pen-
\laid l. of pipe = lungimea asezata a \ tru inversarea sensului de
conductei, \ miscare
\ lungimea conductei \speed change l. = levierul de schimbare a
\l. of drill pipe = bucata de prajina, prajina \ vitezelor
\l.of life = durata de functionare lias = Lias, Liasic
\l. of pipe = bucata de teava liberation of gas = degajarea gazelor
\l. of (rope) cut-off = lungime taiata din cablu life = durata de functionare, durata
\l. of stroke = lungimea cursei de serviciu
\path l. = lungimea drumului parcurs \bit l. = durata de functionare a sapei
\wave l. = lungime de unda \drilling l. = durata de functionare a uti-
lens = lentila, obiectiv \ lajului de foraj
\oil l. = lentila de titei \field l. = durata de exploatare a zaca-
\sandstone l. = lentila de gresie \ mintului
lensing = zacamint lenticular, strati- \flood l. = durata injectiei de apa
ficare lenticulara \flowing l. = durata eruptiei
lens-shaped = lenticular \service (able) l. = durata de functionare,
lenticular = lenticular durata
lentil v. lens \ de exploatare, durata de ser-
leptometer = leptometru \ viciu

52
\well l. = durata de exploatare a unei \shaly l. = calcar sistos
\ sonde \shell l. = calcar cochilifer
lift = ridicare, inaltime de ridi- \siliceous l. = calcar silicios
care, lift limit = limita
lif - lim \l. of endurance = rezistenta la oboseala
\l. of pump = inaltimea de refulare a \breaking l. = rezistenta de rupere
pompei \creep l. = limita de fluaj
\artificial l. = sistem mecanic de extractie a \elastic l. = limita de elasticitate
\ titeiului \fatigue l. = limita de oboseala
\chamber gas l. = eruptie artificiala cu \plastic l. = limita de plasticitate
camera \yield l. = limita de curgere
\ de acumulare limonite = limonit
\dynamic suction l. = inaltime dinamica de limy = calcaros
aspiratie lin = cascada, cadere de apa
\gas-l. = eruptie artificiala, gaz-lift line = linie, curba, conducta, cablu
\intermittent (gas) l. = eruptie artificiala intermi- de palan
\ tenta, gaz-lift intermitent \l. of demarcation = linie de demarcatie
\pump l. = inaltimea de refulare a pom- \l. of dip = linie de cadere, linie de in-
\ pei,cursa pistonului de pompa \ clinare, linie de incidenta
\suction l. = inaltime de aspiratie \l. of equal interval = izocora
lifter, core l. = ciupitor \l. of equal thickness = izopahite, izopaga, linie
lifter, valve l. = cleste de scos supape de
lifting, artificial l. = eruptie artificiala, exploa- \ egala grosime
tare prin eruptie artificiala, \l. of (inter-)section = linie de intersectie
sistem mecanic de exploatare \l. of rods = coloana de prajini de
lifting, oil l. = liftarea titeiului, extractie pompare,
de titei \ garnitura de prajini de pompar
light = lumina, usor, a lumina \l. of saturation = linie de saturatie
\head l. = far \l. of sight(ing) = linie de vizare
\polarized l. = lumina polarizata \l. of strike = directie (a stratului), linie
lignosulphonate = lignosulfonat \ de directie
limb = piesa, limba, flanc \l. up = a centra
\anticlinal l. = flanc anticlinal \parting l. of the water = linie de separatie a
\middle l. = flanc median apelor,
\synclinal l. = flanc sinclinal \ cumpana apelor
lime = var \adiabatic l. = linie adiabatica
\hydrated l. = var stins \aerial l. = linie aeriana
\lump l. = var bulgari \agonic l. = agona, curba agonica
\quick-l. = var nestins \ancient cost l. = linie antica de coasta
\slacked l. = var stins \backwash l. = conducta pentru spalare
\unslacked l. = var nestins invers
lime-spar = calcit \bailing l. = cablu de lacarit
limestone = calcar \base-l. = linie de baza, axa neutra,
\arenaceous l. = calcar grezos \ linie de referinta
\asphaltic l. = calcar bituminos \big inch l. = conducta cu diametru mare
\crinoidal l. = calcar cu crinoide, calcar cu \blowdown l. = teava de evacuare, teava
\ entroce de
\crystalline l. = calcar cristalin lin - lin
\dolomitic l. = calcar dolomitic \ purjare
\granular l. = calcar granular, calcar \buried l. = conducta ingropata
graun- \calf l. = cablu de interventie, cablu
\ tos, marmura \ de foraj
\nodular l. = calcar cu nodule, calcar re- \casing l. = cablu de foraj, cablu pentru
\ niform \ manevrarea coloanei
\nummulitic l. = calcar numulitic \cat(head) l. = cablu de cabestan, cablul
\oil-impregnated l. = calcar petrolifer, calcar mo-
sa- \ sorului de manevra
lim - lin \coast l. = linie de litoral, litoral
\ turat cu titei \compressed air pipe l. = conducta de aer
\oolitic l. = calcar oolitic comprimat
\porous l. = calcar poros \connecting l. = bransament, conducta de
\reef l. = calcar recifal lega-
\sandy l. = calcar grezos \ tura

53
\contour l. = izolinie, izoterma, linie \isothermal l. = izoterma
\ de contur, curba de nivel \jerk l. = cablu pentru foraj percutant
\crest l. = linie de creasta \lead l. = conducta de receptie, fir cu
\dash(ed) l. = linie intrerupta \ plumb
\datum l. = axa neutra, linie de referinta \loop l. = linie de derivatie, conducta
\ aliniament initial \ de ocolire
\dead l. = conducta oarba, capatul orb \main l. = conducta principala, conduc-
al \ ta magistrala
\ conductei, cablu mort, capatul \oil l. = conducta de titei, conducta
\ fix al cablului, capatul mort \ de ulei
\ al cablului \oil-water l. = contact apa-titei
\discharge l. = conducta de descarcare, \outcrop l. = linia aflorimentului
con- \overthrust l. = linie de sariaj, linie de in-
\ ducta de evacuare \ calecare
\dividing l. = linie de separatie \pitch l. = linie divizoare, cerc de
\dominant fault l. = linia faliei dominante \ rulare, cerc primitiv
\dotted l. = linie punctata \power l. = prajina de transmisie a cen-
\drilling l. = cablu de foraj \ tralei de pompare, linie de
\drop-out l. = linie de siguranta, linie de \ forta, retea de forta
\ evacuare \pressure l. = conducta de refulare,
\edge water l. = contur de alimentare, conducta
contu- \ de presiune
\ rul apei marginale \products l. = conducta de produse
\encrochment l. = conturul de avansare a petroliere
apei \pull l.-s = prajini de transmisie, tijele
\ marginale, contur de alimen- \ de transmisie de la centrala
\ tare \ de pompare
\equilibrium l. = curba de echilibru \pumpout l. = linie de evacuare, conducta
\expansion l. = curba de expansiune \ de evacuare
\fault l. = linie de falie lin - lin
\feed l. = linie de alimentare, conducta \rod l.-s v. pull lines
\ de alimentare \run-down l. = conducta de receptie,
\fill l. = conducta de incarcare conducta
\flare l. = teava pentru evacuarea gaze- \ de evacuare
\ lor pentru ardere \sand l. = cablu de lacarit
\flow l. = conducta de refulare, \shackle l. v. pull lines
conducta \shore l. = litoral, linia litoralului
\ de evacuare, conducta spre se- \sighting l. = linie de vizare
\ parator, traiectoria curentu- \solid l. = linie plina, linie continua
\ lui de fluid \sounding l. = fir cu plumb
lin - lin \steam l. = conducta de abur
\flushing l. = contur de spalare \steel l. = cablu de otel, cablu de foraj
\fracture l. = linie de fisurare, linie de \straight l. = linie dreapta
\ fringere \strand l. = litoral, linie litorala
\gas input l. = conducta de injectie, linie \strike l. = linie de directie
\ de refulare \subsurface contour l. = izobata
\gas outlet l. = teava pentru evacuarea \suction l. = linie de aspiratie, conducta
gaze- \ de aspiratie
\ lor de ardere \surface contour l. = contur topografic
\gathering l. = conducta de colectare, linie \suture l. = linie de sutura
\ de colectare \tape l. = ruleta de masurat, panglica
\generating l. = generatoare \ de masurat
\ground-water l. = nivelul apelor subterane \transmission l. = conducta de transport,
\guide l. = linie de vizare trans-
\high-pressure l. = linie de inalta presiune \ misie
\intake l. = conducta de receptie, teava \trunk l. = conducta magistrala
\ de aspiratie, niplu de refugiu \underground l. = retea subterana, conducta
\isoclinic l. = linie izoclinica \ subterana
\isodynamic l. = curba izodinamica, linie \water l. = nivel de apa, oglinda apei,
izo- \ conducta de apa
\ dinamica \wire l. = cablu de otel, cablu de palan
\isogonal l. = izogona, linie izogonala \zero l. = axa neutra, linie zero
\isogonic l. = linie izogonala, izogona lined = tubat, captusit

54
lined out = reglat \mobile l. v. movable l.
liner = liner, coloana pierduta, \movable l. = sarcina mobila
bucsa, cuzinet, camasa \pay l. = sarcina utila
\l. of a pump = camasa unei pompe \peak l. = sarcina maxima, sarcina de
\cylinder l. = camasa cilindrului, vir
camasuiala loa - loc
\ cilindrului \permissible l. = sarcina admisibila
\perforated l. = coloana perforata, liner per- \rated l. = sarcina teoretica, sarcina
\ forat \ nominala
\prepack(ed) l. = coloana perforata la \safe l. = sarcina admisibila
suprafata \tensile l. = sarcina de tractiune, efort
\slotted l. = liner slituit, coloana preva- \ de rupere
\ zuta cu slituri \tension(al) l. = sarcina de tractiune
line-shaft = arbore conducator, arbore de \torque l. = efort de torsiune, solicitare
antrenare, arbore de transmisi \ la torsiune
lining = tubare, captuseala, captusire, \ultimate l. = sarcina limita
ridicare miniera, cuzinet de \wind l. = actiunea vintului
lagar, garnitura \work(ing) l. = sarcina utila, sarcina de re-
lin - loa \ gim, sarcina de lucru
\borehole l. = tubarea sondei loading = sarcina
lining-up = centrarea tevilor \off-center l. = sarcina excentrica
link = za, veriga, chiolbasi, lega- \tensile l. v. tension(al) l.
tura chimica \tension(al) l. = efort de intindere, efort de
\l-s of a chain = zale de lant \ tractiune, forta de tractiune
\connecting l. = culisa, cercel \torque l. = solicitare la torsiune, sar-
\elevator l-s = chiolbasii elevatorului, \ cina de torsiune
\ brate pentru elevatoare \unit l. = efort unitar
\end l. = za loam = argila grasa, lehm
liquefaction = lichefiere loamy = marnos
liquid = lichid lobe = loba, iesind, cama
\fracturing l. = lichid de fisurare \lateral l. = loba laterala, depresiune la-
\wetting l. = lichid umezitor, lichid \ terala
umec- locate = a amplasa, a localiza
\ tant locating = amplasare, localizare, repe-
list, check l. = tabela de control, lista rare
liter v. litre \oil l. = prospectiunea zacamintelor de
litharge = litarga \ titei, prospectiunea titeiului
lithologic(al) = litologic location = locatie, amplasare, raspin-
lithology = litologie dire, loc
lithosphere = litosfera \l. of well = locatia sondei,
litre = litru amplasamentul
load = sarcina, a incarca \ unei sonde
\allowable l. = sarcina admisibila \geographic l. = raspindire geografica
\bending l. = sarcina de incovoiere \seismic detector l. = punct de observatie
\breaking l. = sarcina de rupere, incarcatu- seismica
\ ra de rupere locator, fault l. = defectoscop
\buckling l. = sarcina de flambaj lock = inchizator, lacat, opritor, a
\compressive l. = sarcina de compresiune inchide
\dead l. = sarcina statica, sarcina con- \dead l. = oprire totala
\ stanta, greutate proprie, gre- \gas l. = dop de gaze
\ utate moarta \nut l. = contrapiulita, piulita de
\design l. = sarcina teoretica, sarcina \ oprire
\ nominala locked = inchis, blocat
\dynamic l. = sarcina dinamica locking = blocare, oprirea rotatiei
\excess l. = suprasarcina lock-nut = contrapiulita, piulita de
\failure l. = sarcina de rupere loc - log
\full l. = sarcina totala, sarcina limita stringere
\hook l. = sarcina la cirlig locus of concentration = loc de concentratie
\impact l. = sarcina de soc, sarcina dina- lode = filon
\ mica \mother l. = filon principal
\instantaneous l. = sarcina instantanee log = diagrama, profilul sondei,
\live l. = sarcina dinamica, sarcina diagrafie, jurnal de foraj
\ temporara, sarcina variabila \acoustic l. v. continous velocity log

55
\caliper l. = cavernograma, \ taj
cavernometrie \shielded-electrode l. = carotaj cu electrozi
\continuous velocity l. = inregistrarea continua a ecranati
vi- \temperature l. = carotaj termic,
\ tezei sunetului termocarotaj
\drill-l. = profilul sondei, fisa geolo- \well l. = intocmirea profilului geolo-
\ go-tehnica de foraj, raport \ gic al sondei
\ de foraj loop = bucla, spira, ochi, conducta
\driller's l. = fisa geologo-tehnica de foraj, de ocolire, conducta de deri-
\ jurnal de foraj vatie
\drilling-time l. = graficul variatiei vitezei de \expansion l. = bucla de dilatatie, lira de
\ avansare, diagrama vitezei de \ dilatatie, compensator de di-
\ avansare, cronograma de foraj \ latatie
\gamma-neutron l. = diagrafie gamma loose = liber, in gol, amovibil, afi-
neutronica, nat, pulverulent, a afina
\ diagrama carotajului gamma lorry = camion
\ neutronic \bulk l. = autocisterna
\gamma-ray l. = diagrama carotajului \flat l. = camion-platforma
gamma, \tip(ping) l. = camion cu cutie basculanta
\ diagrafie gamma loss = pierdere
\neutron l. = diagrafie neutronica, diagra- \l-es of circulation = pierdere de circulatie, fil-
\ ma carotajului neutronic \ trarea noroiului
\oil l. = fisa geologo-tehnica de foraj \l. of core = pierderea carotei
\porosity l. = diagrama de porozitate, \l. of gauge = reducerea diametrului prin
curba \ uzura
\ diferentei de potentiale \l. of pressure = pierdere de presiune
\radioactivity l. = diagrama carotajului radio- \l. of returns = pierdere de circulatie
\ activ \breather, breathing l-es = pierderi prin evaporare,
\rate-of-penetration l. = diagrama vitezei de pier-
avansare, \ deri prin aerisire, pierderi
\ inregistrarea vitezei de avan- \ prin respiratie
\ sare \circulation l. = pierdere de circulatie
\resistivity l. = inregistrarea rezistivitatii, \conveyance l-es = pierderi la transport
\ determinarea rezistivitatii, \core l. = pierderea carotei
\ curba rezistivitatii \evaporation l-es = pierderi prin evaporare
\self-potential l. = curba potentialului spontan \filtration l. = filtrarea noroiului
\sonic l. = inregistrarea continua a vi- \fluid l. = pierderi de circulatie, fil-
\ tezei sunetului \ trarea noroiului, influxul
\temperature l. = diagrama temperaturii in los - lyi
son- \ fluidelor de foraj
\ da, diagrafia temperaturii in \friction(al) l-es = panta hidraulica, pierderi
\ sonda \ prin frecare
\well l. = fisa geologo-tehnica de foraj, \gauge l. = reducerea diametrului prin
\ profilul gaurii de sonda \ uzura
logger = aparat pentru carotaj electric \heat l. = pierdere de caldura
logging = carotaj \mud water l. = filtrarea noroiului
\continuous velocity l. = carotaj sonic \pressure l. = pierdere de presiune
log - los \seepage l-es = pierderi prin filtrare
\drilling-fluid l. = inregistrarea rezistivitatii \weight l. = pierdere de sarcina, pierdere
\ noroiului de foraj \ de greutate
\drilling-time l. = carotaj mecanic, lost = pierdut
inregistrarea low, geologic l. = formatiune geologica
\ variatiei vitezei de avansare veche
\electric l. = carotaj electric low, gravity l. = minimum gravitational
\formation dip l. = pandajmetrie, lower = inferior, a cobori
determinarea lowering-in = coborire
\ inclinarii stratelor lubricant = lubrifiant
\gamma-ray l. = carotaj gamma lubricate = a unge, a gresa, a lubrifia
\induction l. = carotaj prin inductie, caro- lubrication = ungere, gresare, lubricare
\ taj inductiv \central(ized) l. = ungere centrala
\neutronic l. = carotaj neutronic \forced (feed) l. = ungere sub presiune
\radioactive l. = carotaj radioactiv, \ring l. = ungere cu inele
radiocaro- \spray l. = ungere prin barbotaj, ungere

56
\ prin improscare principala, principal
lubricator = lubricator, gresor, ungator \gas m. = conducta de gaze magistrala
\mud l. = lubricator \power m. = linie de forta
\sight feed l. = ungator cu picurare, adaos \pumping m. = conducta de refulare
\ turnat, bosaj, ochi maintenance, pipe-line m. = reparatia materialului
lug = bosaj, ochi tubu-
\cable l. = bratara de cablu, papuc de lar, baza tubulara
\ cablu maintenance, pressure m. = mentinerea presiunii
\clamping l. = falca de stringere de strat
\fastening l. = gheara de fixare make = a produce, a face, marca
\reamer l-s = bacurile largitorului \m. the joint = imbinarea pasilor, insuruba-
lump = bulgare, cocolos mak - map
lumpy = glomerular, granular \ rea pasilor
lying = culcat, asezat \m. up = a adauga un pas nou, a
complet
makes-and-breaks = operatie de insurubare-
M desu-
rubare
make-up = adaugarea unui pas nou, a
macaroni = tevi de extr. cu diametru
in-
mic
suruba, a completa
machine = masina
making, mountain m. = orogeneza, formarea
\creasing m. = masina de indoit
muntilor
\dressing m. = masina de ascutit sape
malm = malm
\drilling m. = masina de perforat
maltha = malta
\drill-sharpening m. = masina de ascutit
man = muncitor
sape
\dead m. = mort, pilot de ancoraj
\piper bending m. = masina de indoit tevi
\derrick m. = podar, turlist
\portable drilling m. = masina de perforat
\drill m. = sondor
portativa,
\floor m. = podar
\ instalatie de foraj transpor-
\old m. = sonda parasita, sonda
\ tabila
abando-
\portable pulling m. = instalatie portativa
\ nata
pentru
\pump m. = pompagiu
\ ridicat, instalatie transpor-
\sample m. = probagiu
\ tabila pentru manevra
\skilled m. = muncitor calificat
\pulling m. = troliu de interventie
management = administratie, conducere,
\rock-drilling m. = masina de perforat
or-
\shake-out m. = centrifuga
ganizare, directie
\shaker = vibrator
mandrel, casing m. = dorn de instrumentatie
\well pulling m. = troliu de interventie la
pentru
sonde
burlane
\winding m. = masina de ridicat
mandrel, drift m. = birna, sablon
machining = uzinare
mandril, casing m. v. mandrel, casing m.
macro-fossil = macrofosila
manganese = mangan
maggie = minereu de calitate
mangling = cilindrare, mandrinare
inferioara
manhead v. manhole
magma = magma
manhole = gura de vizitare, gaura de
magmatic = magmatic
control, gura de om
magnet = magnet
manifold = claviatura, manifold, colec-
\deflecting m. = magnet de deviere
tor, distribuitor
\fleeby m. = slab magnetic
\exhaust m. = colector de evacuare, teava
\permanent m. = magnet permanent
\ de esapament
\strongly m. = puternic magnetic
\intake m. = colector de aspiratie
magnetism, terrestrial m. = magnetism terestru
\oil m. = distribuitor de ulei, conducta
magnetization = magnetizare
\ de ulei
\remanent m. = magnetizare remanenta
\suction m. = colector de aspiratie
magnetize = a magnetiza
manometer = manometru
magneto = magnetou
manpower = forta de munca
magnetometer = magnetometru
mantel v. mantle
magnifier = lupa
mantle = manta de protectie, roca aco-
magnitude = marime, dimensiune
peris, cap rock
main = conducta magistrala,
\gas m-s = lampi incandescente
conducta
57
\incandescent l. = sita incandescenta marsh = balta, mlastina
manway, roof m. = gura de vizitare mash = a turti, a strivi
map = harta, a intocmi o harta mass = masa
map - mar \disturbing m. = masa perturbatoare
\base m. = harta de baza, harta \stationary m. = masa fixa, masa inerta
schematic \steady (or dead) m. = masa fixa, masa inerta
\contour m. = harta schematica, harta mast = mast
struc- \cantilever type m. = mast rabatabil, mast
\ turala, harta cu curbe pliant
\convergente m. = harta de convergenta \drilling m. = mast de foraj
\dip arrow m. = schita de orientare \folding m. = mast rabatabil, mast pliant
\field m. = harta de zacamint \free-standing portable m. = mast portabil
\formation m. = harta formatiunii neancorat, mast
\geologic(al) m. = harta geologica \ transportabil neancorat
\geological reconnaissance m.= harta de \guyed portable m. = mast portabil ancorat
recunoastere geolo- \jack-knife drilling m. = mast rabatabil, mast
\ gica pliant
\isopach(ous) m. = harta cu izopahite \lattice (column) m. = mast cu zabrele
\layered m. = harta ipsometrica \portable m. = mast portabil, mast mobil
\outcrop m. = harta aflorimentelor \telescoping m. = mast telescopic, mast
\reconnaissance m. = harta de recunoastere, glisant
harta \treble m. = mast triplu
\ schematica \tubular steel m. = mast tubular
\sketch m. = harta schematica \tubular telescoping m. = mast tubular telescopic
\structure contour m. = harta ipsometrica a match, slow m. = fitil de aprindere, fitil
structurii aprinzator
\ harta schematica a structurii material = material, substanta
\subsurface contour m. = harta structurala \argillaceous cementing m. = ciment (de legatura)
\subsurface isopach m. = harta cu izopahite argilos,
\surface contour m. = harta topografica \ material de cimentare argilos
\topographic m. = harta topografica \bridging m-s = material de blocare a
mapping = cartografie, cartare porilor
\aerial m. = ridicare de planuri din avion \calcareous cementing m. = ciment (de legatura)
\geologic(al) m. = cartare geologica calcaros,
\planetable m. = ridicare cu planset \ material de cimentare calcaros
\surface m. = ridicare topografica \cementing m. = ciment de legatura,
marble = marmura material
margin = rezerva, marja, margine, \ liant, substanta lianta
zona \clad m. = material de protectie
\safety m. = rezerva de siguranta, coefi- \ferrugineous cementing m. = material de
\ cient de siguranta cimentare ferugi-
marginal = marginal \ nos, ciment (de legatura) fe-
mark = reper, semn, marca(a \ ruginos
fabricii) \insulating m. = material izolant
\bench m. = reper, cota de nivel \packing m. = material de etansare,
\datum m. = reper material
\elevation m. = cota de nivel \ de umplutura
\ripple m-s = urme de ondulatii, semne \raw m. = materie prima
de \shortage m-s = materiale deficitare
\ valuri \siliceous cementing m. = ciment (de legatura)
\time-m. = marcarea timpului silicios,
marker = orizont de demarcare, indi- \ material de cimentare silicios
cator, marcator, marker \weight(ing) m. = material de ingreunare
\time-m. = marcator de timp matrix = roca-mama, masa de baza,
marking = trasare, jalonare, marcare, ciment de legatura, matrita
reperare mat - met
marl = marna matter, foreign m. = corpuri straine,
\clay(ey) m. = marna argiloasa impuritate
\globigerine m. = marna cu globigerine matter, organic m. = materie organica,
mar - mat substanta
\siliceous m. = marna silicioasa, kieselgur organica
marlaceous = marnos maturing of petroleum = maturizarea petrolului
marly = marnos maz(o)ut = pacura

58
meal, drilling m. = detritus metering = masura, masurare, dozare
mean = mediu methane = metan, gaz metan
\m-s of comunicaton = mijloace de method = metoda
comunicatie \m. of operation = metoda de exploatare
measure = masura, strat \m. of test(ing) = metoda de cercetare
\barren m. = roca sterila \asphalt m. = metoda de determinare a
\oil m. = strat petrolifer con-
\overlying m. = strat acoperis \ tinutului de asfalt in titei
\running m. = roca friabila \ball-and-ring m. = metoda cu inel si bila
\safety m-s = masuri de siguranta \cable-drilling m. = regim de foraj percutant
measurement = masura, masurare cu
\check m. = masuratoare de control \ cablu, regim de foraj cu cablu
\deviation m. = masurarea devierii, \cable tool m. of drilling = regim de foraj cu cablu
masura- \cementation m. = metoda de cimentare
\ toare de deviatie \churn-drilling m. = regim de foraj percutant
\field m-s = masurari de teren cu
\gravimetric m-s = masurari gravimetrice \ cablu
measuring, head differential m. = masurarea \circular m. = metoda (de sapare) cu
diferentelor de circula-
presiune \ tia noroiului
mechanics, soil m. = mecanica solului, \cut-and-try m. = metoda aproximatiilor
mecanica succe-
pamintului \ sive
mechanism = mecanism \differences m. = metoda diferentelor
\arresting m. = dispozitiv de oprire \differential m. = metoda diferentiala
\clock m. = mecanism de ceasornic \displacement m. = regim de lucru al unui
\counting m. = mecanism de calculat zaca-
medium = mijloc, agent, mediu, \ mint, metoda de dezlocuire,
mijlociu \ regim de zacamint
\circulating m. = mediu de circulatie \drilling m. = metoda de foraj, regim de
\flushing m. = agent de spalare, mediu de fo-
\ spalare \ raj
medium-grained = cu granulatie medie, \electric reflection m. = metoda reflectiei
mezogranular electrice
melting = topire, fuziune \flooding m. = metoda de injectie a apei
mender = reparatie curenta, maistru in
pentru reparatii \ zacamint
mesh = ochiul unei site, angrenaj, \gas-injection m. = metoda (de exploatare
devizeu secun-
Mesozoic = era mezozoica, Mezozoic \ dara) cu injectie de gaze
metal, admiralty m. = aliaj antifrictiune (Cu \gas lift m. = metoda de exploatare prin
70%, in-
Zn 29%, Sn 1%) \ jectie de gaze in sonda
metal, babbit(t) m. = metal babbit, metaj \geophysical m. = metoda geofizica
antifric- \gravimetric m. = metoda gravimetrica
tiune \inductive m. = metoda inductiva
metal-bearing = metalifer \infusion m. = metoda de injectie
metalliferous = metalifer met - mic
metamorphic = metamorfic \magnetic m. = metoda magnetica
met - met \magneto-(metric) m. = metoda
metamorphism, contact m. = metamorfism de magnetometrica
contact \material balance m. = metoda bilantului
metamorphism, dynamic m. = metamorfism material
dinamic \oil mining m. = metoda de extractie a
metamorphism, thermal m. = metamorfism termic titeiu-
meter = metru, contor \ lui prin minerit
\distance m. = telemetru \production m. = metoda de extractie,
\flow m. v. flowmeter metoda
\gravity m. = gravimetru \ de productie
\orifice m. = contor diferential, contor cu \production-decline-curve m. = metoda declinului de
\ diafragma productie
\positive displacement m. = contor volumetric \ (pentru calculul rezervelor)
\recording m. = aparat inregistrator

59
\pumping m. = metoda de extractie prin \ laterala, migratie secundara
pom- mileage = distanta in mile, parcurs in
\ pe de adincime, sistem de ex- mile
\ ploatare cu pompe de adincime mill = freza, laminor, a freza,
\reflection m. = metoda undelor elastice re- a sfarima
\ flectate \drilling m. = masina de gaurit
\refraction m. = metoda undelor elastice re- \rolling m. = laminor
\ fractate \tube rolling m. = laminor de tevi
\reservoir storage-capacity = metoda volumetrica de millidarcy = milidarcy
stabi- milling = frezare
\ m. lire a rezervelor mine = mina
\resistivity m. = metoda rezistentei electrice miner = miner
\rotary-drilling m. = regim de foraj rotativ mineral = mineral
\secondary recovery m. = metoda de exploatare \useful m-s = minereuri utile
secun- mingle = a (se) amesteca
\ dara (a titeiului) mingling = amestecare
\seismic m. = metoda seismometrica mining = exploatarea subsolului
\seismic reflection m. = metoda prin reflectie a minor = mic, secundar, minor
unde- minute = minut, marunt
\ lor (la prospectiunea seismo- Miocene = Miocen
\ metrica) mirror = oglinda
seismic refraction m. = metoda prin refractie a \adjustable m. = oglinda laterala, oglinda
unde- \ reglabila
\ lor (la prospectiunea seismo- miscibility = miscibilitate
\ metrica) misfire = rateu
\sonic m. = metoda acustica misfiring v. misfire
\spontaneous polarization m. = metoda polarizarii mismeasurement = eroare de masura
spontane mixer = malaxor, amestecator
\storage-volume-of-the = metoda volumetrica de \cement m. = amestecator de ciment
stabi- \mud m. = malaxor de noroi
\ reservoir m. lire a rezervelor \paddle m. = amestecator cu palete,
\telluric curents m. = metoda cu ajutorul agita-
curentilor \ tor cu palete
\ telurici mixture = amestec
\trial-and-error m. = metoda aproximatiilor \eutectic m. = amestec eutectic,
succe- compozitie
\ sive, metoda aproximatiei \ eutectic
\water flooding m. = metoda de exploatare \explosive m. = amestec exploziv
secunda- mix - mot
\ ra cu injectie de apa in za- \freezing m. = amestec refrigerent,
\ camint amestec
\well-logging m. = metoda de cercetare a \ frigorigen
sondelor \gas-oil m. = amestec gaze-titei
metre v. meter model = model
mica = mica moisture = umezeala, umiditate
micaceous = micaceu \soil m. = umiditatea solului
microfossil = microfosile moisture-proof = rezistenta la umiditate,
microlaterolog = microlaterolog, diagrama hi-
ca- drofug
rotajului microlateral mold v. mo(u)ld
mic - mix mole = dig, mol, a sapa
microlog = diagrama microcarotajului mollusca v. mollusks
micrometer, inside m. = micrometru pentru mollusks = moluste
gauri moment = moment
micropaleontology = micropaleontologie \bending m. = moment incovoietor
microscrew = surub micrometric \braking m. = moment de frinare
microsection = slif \inertia m. = moment de inertie
microseisms = microseisme \rotative m. = cuplu motor, cuplu de torsi-
microwave = microunda \ une
migrate = a migra \torsion m. = cuplu motor, moment de
migration = migratie torsi-
\m. of petroleum = migratia titeiului \ une
\lateral m. = migratie orizontala, migratie

60
\turning m. = cuplu motor, moment de \m. of underground waters = avansarea apelor
torsi- subterane
\ une \coarse m. = ajustaj brut, calaj brut
\twisting m. = cuplu motor, moment de \continent-making m. = miscare epirogenica
torsi- \epeirogenetic m. = miscare epirogenica
\ une \epirogenic m. = miscare epirogenica
monitoring = control, supraveghere, \mountain-making m. = miscare orogenica
infor- \orogenic m. = miscare orogenica
mare \rotating m. = miscare de rotatie
monkey = carucior de macara, berbec \tectonic m. = miscare tectonica
monoclinal = monoclinal mover, prime m. = motor primar
monocline v. fold, monoclinal f. mud = noroi de foraj, noroi de cir-
monoxide, carbon m. = oxid de carbon culatie, fluid de foraj
moor = mlastina, teren mlastinos \m. baffle = aparatoare de noroi
moraine = morena \m. conditioner = haba de noroi
\end m. = morena frontala \m. conditioning = prepararea noroiului,
\ground m. = morena de baza, morena de tratarea
fund \ noroiului
\lateral m. = morena laterala \m. off = a colmata
\marginal m. = morena marginala \aerated m. = noroi de foraj aerat, fluid
\median m. = morena mediana de
\medial m. = morena mediana \ foraj aerat, fluid gazeificat,
motion = miscare \ noroi de foraj gazeificat
\anticlock-wise m. = miscare in sensul contrar \bentonitic m. = noroi de foraj de bentonita
\ acelor de ceasornic \bore m. = detritus
\back and forth m. = miscare rectilinie mud - mus
alternati- \boring m. = detritus
\ va, miscare de "du-te-vino" \clay m. = noroi de foraj
\downward m. = cursa de intoarcere \clay base m. = noroi de foraj pe baza de
\jerking m. = miscare imtermitenta ar-
\reciprocating m. = miscare rectilinie \ gila
alternativa \conventional m. = noroi de foraj normal,
\rotating m. = miscare de rotatie noroi
mot - mud \ de foraj obisnuit
\viscous m. = miscare laminara \drilling m. = noroi de foraj
motor = motor \emulsion m. = emulsii de foraj, fluide,
\cranking m. = motor de pornire \ emulsii, noroi emulsionat
\enclosed (electric) m. = motor blindat, motor \fresh water m. = noroi dulce, noroi nesalin
capsat \lime m. = noroi pe baza de var
\explosion-proof electric m. = motor electric \loaded m. = noroi de foraj ingreunat,
antideflagrant \ noroi greu
\four-stroke m. = motor in patru timpi \natural m. = noroi de foraj natural
\sealed m. = motor blindat, motor capsat \oil-base m. = noroi negru, noroi pe baza
\series m. = motor-serie de
\shunt m. = motor-derivatie, motor cu \ produse petroliere, fluide
ex- \ negre
\ citatie in paralel \surfactant m. = fluid de foraj tensioactiv
\starter m. = motor de pornire, demaror \weighted (drilling) m. = noroi de foraj
\two-stroke m. = motor in doi timpi ingreunat,
mo(u)ld = forma, matrita, mulaj, \ noroi greu
humus mud-jacking = pomparea noroiului
\external m. = mulaj extern mudding = colmatare
\internal m. = mulaj intern \m. off = colmatare
mound = colina, rambleu, dimb muddy = namolos, noroios
mountain = munte mudsill = grinda
\cragged m-s = munti abrupti mudstone = argilite
\craggy m-s = munti abrupti muffler = amortizor, toba de evacuare,
\slate m-s = munti sistosi toba de esapament
mountain-ridge = creasta muntilor multiplier = multiplicator
mountainous = muntos muskeg = teren mlastinos, mlastina
mousetrap v. trap, mouse t.
mouth of the (bore)hole = gura sondei
movement = miscare, avansare N
61
bumbac exploziv
nail = prezon, prizon, stift, cui noddle = nod, druza, nodula
nail-head = capul cuiului, floarea node = nod, ramificatie
cuiului nodule v. noddle
naphta, benzine n. = benzina grea noise = zgomot, paraziti
naphta, raw n. = titei brut noiseless = fara zgomot
naphta, solvent n. = benzina-solvent nonconformity = discordanta (unghiulara)
nappe = strat superior, strat acoperis non-corrosive = inoxidabil, necorodabil
narrowing = efilare, strangulare nonmagnetic = nemagnetic, amagnetic
native = nativ, natural nonparaffinaceous = neparafinos
nature of petroleum = caracterul titeiului, nose = muchie, tais, element activ,
originea ridicatura structurala, anti-
titeiului clinal scufundat, ajutaj
near-surface = aproape de suprafata notch = riz, crestatura, fanta, renura
neck = neck, cos vulcanic, fus, git canal de pana, depresiune, re-
\goose n. = luleaua capului hidraulic per trasat, a rizui
\swivel n. = luleaua capului hidraulic notching = imbinare cu cep, canal de
needle = ac pana, crestatura, rizuire
\carburettor float n. = carburator cu flotor nozzle = duza, ajutaj, injector, jiclor
\compass n. = ac de busola, ac magnetic \bit n. = duza sapei
\dip(ping) n. = busola de inclinatie, incli- number = numar, cifra
\ nometru \n. of revolutions = numar de revolutii, numar
\magnetic n. = ac magnetic de
\Vicat n. = ac(ul lui) Vicat, prizometru \ rotatii
neokerogene = neocherogen \n. of rotations per minute = numar de rotatii pe
Neozoic = Neozoic, Cainozoic minut
nest = punga, cuib, set, garnitura, \n. of strokes = numar de curse
caverna \n. of turns = numar de spire, numar de
\crown n. = podetul geamblacului, plat- infa-
\ forma coroanei \ surari
\crown's n. = podetul geamblacului, plat- \Brinell hardness n. = cifra de duritate Brinell
\ forma coroanei \hardness n. = cifra de duritate, valoarea
\gas n. = punga de gaze, cuib de gaze \ duritatii, grad de duritate
net, guard n. = plasa protectoare, retea \octane n. (N.O.) = cifra octanica
pro- nut = piulita
tectoare \cotter a n. = a asigura piulita cu cui spin-
net, safety n. = plasa protectoare, retea pro- \ tecat
tectoare \adjusting n. = piulita de reglare, piulita de
network = tesatura metalica, zabrele, \ fixare
gratar, retea nut - nut
\n. of capillary = retea capilara \(butter)fly n. = piulita fluture
\n. of pipelines = retea de conducte \counter n. = contrapiulita
nichrome = crom-nichel, nicrom \crown n. = piulita crenelata
nippers, (cutting) n. = cleste ascutit, cleste de \fly, (butter)fly n. = piulita-fluture
taiat sirma \hexagon n. = piulita hexagonala
nipple = niplu, racord, duza \knurled n. = piulita zimtuita, piulita mo-
\close n. = racord drept, niplu cu filet \ letata
\ pe toata lungimea \slotted n. = piulita canelata
\die n. = cirlig pentru instrumentatie, \square n. = piulita patrata
\ dorn de instrumentatie,corunca \thumb n. = piulita-fluture
nip - nut \tight n. = piulita de intindere
\flow n. = duza pentru sondele in \union n. = piulita olandeza, piulita de
eruptie \ cuplare
\grout n. = niplu de cimentare \wing(ed) n. = piulita fluture
\landing n. = niplu de fixare, niplu de re- nut-wrench = cheie pentru piulite
\ glare, racord interior
\pipe n. = niplu, racord de tevi
\pipe union n. = niplu de legatura, niplu de O
\ racordare a tevilor
\seal n. = niplu de etansare
oblate = aplatizat, turtit, latit
\swage n. = niplu cu reductie
observations, geologic(al) o. = observatii geologice
nitriding = nitrurare
obsolete = demodat, invechit, perimat
nitrocotton = fulmicoton, nitroceluloza,
occlude = a oclude, a absorbi
62
occlusion = ocluziune \heavy crude o. = titei greu
occur = a exista in natura, a fi pre- \inspissated o. = titei zvintat, titei asfaltiza
zent, a se inmagazina \light o. = titei usor, ulei usor
occurence = existenta, prezenta, \low gravity o. = titei greu, ulei viscos
ocurenta, \lubricating o. = ulei de uns
raspindire, pozitie \migratory o. = titei migrat
\o. of (natural) gas = prezenta gazelor naturale, \mineral o. = ulei mineral, titei, produse
\ existenta gazelor naturale \ petroliere
\o. of oil = existenta titeiului, prezenta \mixed o. = ulei amestec
\ titeiului \mother o. = titei primar
\o. of oil deposits = existenta zacamintelor \naphtene-base, naphtenic o. = titei naftenic
petro- \occluded o. = titei oclus in roca
\ lifere \paraffin-base o. = titei parafinos
\o. of petroleum = existenta petrolului \raw o. = titei brut
\fossil o. = existenta fosilelor \recoverable o. = titei recuperabil
odour = miros \residue o-s = reziduuri petroliere, pacura
offset = sonda vecina, sonda de \solar o. = motorina
aspira- \sour crude o. = titei sulfuros, titei cu con-
tie, scula de instrumentatie, \ tinut mare de sulf
bransament de tevi, deplasare, \sweet o. = titei neagresiv, titei dezo-
decalare, ramificatie, compen- \ dorizat, titei "indulcit"
sare, iesind, a compensa \tar o. = catran, gudron de huila
offshore = de litoral, de coasta, marin \tary o. = titei asfaltos, titei rasinos
oil = titei, ulei, produse petrolier \trapped o. = titei colectat, titei captat
\o. bath = baie de ulei, baie de titei \wax-bearing o. = titei parafinos
\o. (-well) industry = industrie de petrol oil-bearing = petrolifer, purtator de titei
\o. lens = lentila de titei oildag = oildag, unsoare cu grafit
\o. series = formatiune petrolifera oiler = sonda productiva, sonda
\o. traces = urme de titei petro-
\asphalt o. = titei asfaltos liera, gresor, ungator
\asphalt-base o. = titei asfaltos \needle o. = ungator cu ac
\black o. = reziduuri petroliere grele, \self acting o. = ungator automat
\ pacura \snap-lever o = ungator cu arc
\blasting o. = nitroglicerina oil-impregnated = saturat cu titei, impregnat
\bolt o. = ulei pentru buloane cu
\capillary-held o. = titei retinut in canalele oil - ore
\ capilare titei
\castor o. = ulei de ricin oil-stained = imbibat cu titei, impregnat
\clean o. = titei pur cu
\compound o. = ulei compundat titei
\cottonseed o. = ulei de bumbac oilway = canal de ungere
\crude o. = titei brut oil(-well) industry = industrie de petrol
\cut o. = titei emulsionat, titei murdar oleaginous = uleios
\cylinder o. = ulei pentru cilindru oleate = oleat
\dead o. = titei mort, titei fara gaze olefiant = generator de titei
\ dizolvate, titei degazat olefin(e) = olefina
oil - oil oleic = oleic
\dewaxed o. = ulei deparafinat, titei depa- oleometer = areometru pentru ulei
\ rafinat Oligocene = Oligocen
\earth o. = titei omission of beds = discontinuitate
\engine o. = ulei de motor, ulei de stratigrafica,
masina, subpresiunea stratelor
\ ulei pentru motoare onflow = aflux
\explosive o. = nitroglicerina onshore = de coasta, de litoral
\frothy o. = titei spumos, titei spumat oolite = oolit
\fuel o. = combustibil de petrol, ooze = supurare, infiltratie, mil,
combus- namol, a supura
\ tibil lichid, pacura \globigerine o. = mil cu globigerine
\fulminating o. = nitroglicerina \pteropod o. = mil pteropoid
\gas-o. = motorina opalescente = opalescenta
\gear case o. = ulei de angrenaje opalescent = opalescent
\gross o. = titei brut dupa deshidratare opening, circulation o. = canal pentru fluidul de
\heavy o. = titei greu, ulei viscos foraj,

63
orificiu de spalare, duza de \fault o. = aflorimentul faliei
spalare \subterraneous o. = afloriment mascat
opening, clean-out o. = gura de curatire outcropping = descoperirea stratului,
operating plan = plan de productie aflo-
operation = exploatare, operatie riment
\o. of producing = operatie de extractie a outer = extern, exterior
tite- outfit = echipament
\ iului \cable tool drilling o. = echipament pentru foraj
\drilling o-s = operatie de foraj per-
\rig o. = manevrarea prajinilor \ cutant cu cablu
\squeeze-cement o. = operatii de cimentare \cementing o. = echipament de cimentare,
sub pre- scu-
\ siune, cimentare sub presiune \ le de cimentare
\trouble-free o. = functionare normala \diamond drill(ing) o. = echipament pentru foraj
\water-flood(ing) o. = injectie de apa cu di-
Ordovician = Ordovician \ amante
ore = minereu \drilling o. = echipament pentru foraj
\clay iron o. = sferosiderit \rotary drilling o. = echipament pentru foraj
\iron o. = minereu de fier \ rotativ
\lead o. = minereu de plumb outflow = eflux, scurgere, izvorire,
\lean o. = minereu sarac out - ove
\magnetic o. = minereu magnetic izvorul unui curs de apa
\sparry iron o. = siderit outgush = a erupe
\spathic iron o. = siderit outlay, capital o. = investitii capitale
\sulphide o. = minereu de sulf outlet = orificiu de golire, orificiu
ore - out de evacuare, evacuare, esapa-
\swamp o. = limonit ment, izvorul unui curs de apa
orientation = orientare outlier = ramasita de sariaj,dimb-
\o. of whipstock = orientarea penei de martor
deviere, outline = contur, schita, schitare
\ orientarea dispozitivului de outlining = conturare
\ deviere out-of-roundness = ovalizare
orientator, core o. = aparat pentru orientarea outposts = sonda de conturare, sonda in
caro- extindere
tei output = productie, randament, debit,
origin of petroleum = originea titeiului putere
origin, organic o. = origine organica \actual o. = productie reala, putere reala,
original = initial, primar, original \ debit real
orographic = orografic \average o. = productie medie
ortogneiss = ortognais \daily o. = productie zilnica
orthorock = roca vulcanica, roca \engine o. = puterea motorului
eruptiva \estimate o. = productie teoretica, putere
oscilation, pendulum o. = oscilatia pendulului, \ calculata
oscilati \nominal o. = putere nominala
de pendulare \overall o. = productie totala, productie
oscillator, timing o. = marcator de timp cu \ globala, putere maxima
vibrator \pump o. = debitul pompei
oscillograph, recording o. = oscilograf inregistrator \ultimate o. = coeficient final de extractie,
osmosis = osmoza \ coeficient de exploatare final
osmotic = osmotic outreach = deschiderea bratului, raza
ostracods = ostracode de
ounce = uncie = 28.35 g actiune (a macaralei)
outage, tank o. = golul rezervorului outrush = viitura
outbreak = afloriment, explozie, eruptie outwash = spalare, erodare, corodare
outburst = eruptie brusca, degajare ovality, casing o. = ovalizarea coloanei,
brusca, afloriment, impuscarea ovaliza-
rocii rea burlanelor
\gas o. = degajare brusca de gaze, overall = total, general
erup- overburden = strat superior, strat
\ tie brusca de gaze acoperis
outcrop = afloriment, descoperire, a strat protector
(se) descoperi, a aflora \o. amount = grosimea stratului acoperis
\concealed o. = afloriment mascat overflow = deversor, revarsare

64
overfold = cuta rasturnata \ in coloana
overhanging = atirnat, treapta de faliere \cup type p. = pacher cu mansoane,
overhaul(ing) = reparatie generala, revizie pacher in
generala \ teren, pacher cu cupe
overheads = cheltuieli de regie, cheltu- \disk wall p. = pacher in teren cu disc
ieli indirecte, cheltuieli \dual p. = pacher dublu
neprevazute \gas anchor p-s = pacherele separatorului de
overheat(ing) = supraincalzire \ fund pentru gaze
overlap(ping) = transgresiune, \grout(ing) p. = retinator de ciment, pacher
suprapunere, \ fix
ove - ozo \hook-wall p. = pacher in teren cu pene,
sariaj \ pacher pentru coloana
overlay = a se suprapune, a forma aco- \inflatable p. = pacher expandabil
peris \open hole p. = pacher pentru sonda
overload(ing) = suprasarcina, netubata
supraincarcare \removable, retrievable p. = pacher amovibil,
overlooked = neobservat (la foraj de pacher recu-
explo- \ perabil
rare), omis \square kelly p. = garnitura prajinii patrate
overpressure = suprapresiune \tubing p. = pacher de tubing
overshot = corunca \well p. = pacher de sonda
\dog type o. = corunca cu clapa packing = umplutura, garnitura,
\releasing bowl o. = corunca dezgatabila, manso-
corunca nare a sapei
\ universala \gravel p. = umplutura de pietris, inve-
\releasing and circulating \ lire cu pietris
\ multiple bowl o. = corunca universala cu \piston p. = garnitura de piston
mai \rod p. = garnitura presgarniturii ti-
\ multe rinduri de bacuri si cu \ jei lustruite
\ spalare \stuffing box p. = garnitura presgarniturii
\single bowl o. = corunca cu un rind de packless = fara pacher, fara garnitura
bacuri pad, oil(ing) p. = perna de ungere
\three bowl o. = corunca cu trei rinduri de paddle = racleta, paleta
\ bacuri Paleocene = Paleocen
overstrained = supratensionat paleontology = paleontologie
overthrust = sariaj, transgresiune Paleozoic = Paleozoic
overtilted v. overturned pallet = paleta, diblu
overtime = suplimentar pal - par
overturned = rasturnat paludification = procesul de formare a
oxbow = albie veche turbei
ozocerite v. ozokerite pan = jgheab, minereu de fier
ozokerite = ozocherita \drip p. = captator de ulei
\oil p. = colector de ulei, carter de
\ ulei
P panel = panou, tablou de distributie
\control p. = tablou de comanda, pupitru
de
pack = impachetare, rambleiere, a
\ comanda, panou de comanda
inchide, a etansa, a tasa,
\instrument p. = tablou de aparate, plansa
a ambala,
de
\p. off = a infunda
\ bord
\p. up = a fixa, a cala
\remote control p. = tablou de comanda la
package, oil p. = ambalaje pentru uleiuri
distanta
packed = tasat, compact, ambalat
\surveying p. = planseta topografica
packer = pacher
paper = hirtie
\anchor(-type) p. = pacher cu picior, pacher
\blue printing p. = ozalit, hirtie pentru
cu
heliogra
\ tevi de ancorare
\coordinate p. = hirtie cu patratele
\bottom-hole p. = pacher de fund
\emery p. = hirtie abraziva, hirtie de
\casing anchor p. = pacher pentru coloana cu
\ slefuit
pi-
\filter(ing) p. = hirtie de filtru
\ cior (tevi de ancoraj)
\graph p. = hirtie pentru aparate inre-
\casing p. = pacher pentru coloana,
\ gistratoare
pacher
65
\litmus p. = hirtie de turnesol parcurs
\log p. = hirtie logaritmica \p. of current = cale de curent
\log-log p. = hirtie logaritmica cu doua \flow p-s = traiectoria curentului de
\ retele de linii \ fluid
\photographic p. = hirtie de fotografiat \refraction p. = drumul undei refractate
\pitched p. = carton asfaltat, carton \seismic wave p. = drumul undei seismice
gudro- \wave travelling p. = drumul undei seismice
\ nat pattern = model, forma, gabarit de
\plotting = hirtie milimetrica sonde, sistem de amplasare
\profile p. = hirtie cu patratele, hirtie \displacement p. = regim de lucru al unui
\ milimetrica zaca-
\quadrille p. = hirtie cu patratele, hirtie \ mint, metoda de dezlocuire
\ milimetrica \drilling p. = gabarit de sonde, sistem de
\recording p. = hirtie pentru inregistrari \ amplasare a sondelor
\sand p. = pinza abraziva, hirtie abra- \five-spot p. = sistem de amplasare in cinci
\ ziva, hirtie sticlata \ puncte(a sondelor de injectie)
\scale p. v. plotting p. \flood p. = metoda de injectie a apei in
\tar p. = carton gudronat, carton as- pat - pel
\ faltat \ zacamint, metoda de spalare
\test-p. = hirtie indicatoare \fracture p. = metoda de fisurare
\thieving p. = hirtie zaharata \line(ar) p. = sistem de amplasare liniara
paraffin(e) = parafina \ (a sondelor de injectie)
\cheese p. = gaci de parafina \radial drilling p. = sistem de amplasare
\native p. = ozocherita radiala
paragneiss = paragnais \ (a sondelor de injectie),
part = piesa \ sistem de amplasare a sonde-
\interchangeable p-s = piese de schimb \ lor in evantai
\machine p-s = organe de masini \seven spot p. = sistem de amplasare in
par - pat sapte
\machinery p-s = organe de masini \ puncte(a sondelor de injectie)
\renewal p-s = piese de rezerva, piese de \staggered-(line) p. = sistem de amplasare in
\ schimb forma
\repair p-s = piese de rezerva, piese de \ de sah, grupare in sah (a son-
\ schimb \ delor)
\service p-s = piese de rezerva \sweepout p. = metoda de spalare, metoda
\spare p-s = piese de rezerva de
\wearing p-s = piese supuse uzurii \ dezlocuire
\working p. = parte activa, portiune de \tectonic p. = structura tectonica
\ lucru, element activ \test-hole p. = sistem de amplasare a
parting = strat de separare, interca- sonde-
latie, separare \ lor de explorare
\p. of casing = ruperea coloanei, spargerea \well p. = gabarit de sonde, sistem de
\ coloanei de tubaj \ amplasare a sondelor
\impervious p. = intercalatie impermeabila pawl = clichet, declic, inchizator,
\pressure p. = fisurare hidraulica catea
party = echipa, grup pay = productiv, rentabil, industria
\seismic p. = echipa seismica \p. off = a amortiza
\survey p. = echipa de prospectiuni, \p. out a cable = a depana cablul, a da
echi- drumul
\ pa de explorare \ cablului
\torsion balance p. = grup de balante de payable = rentabil, productiv, indus-
torsiune trial, exploatabil
pass = trecere, orificiu de trecere payload = sarcina utila, capacitate util
\by-p. = derivatie, by-pass pay-off, capital p. = amortizare
passageway, oil p. = conducta de ulei, canal peak = virf, maxim
de pe(a)rlite = perlita
ungere peat = turba
paste, jointing p. = unsoare pentru racorduri \bituminous p. = turba grasa
speciale, chit de etansare peaty = de turba
patch = platbanda, petic, incluziune, pebble = pietris, galeti
enclava pebbly = cu pietris
patchy = patat, impestritat pedal, brake p. = pedala de frina
path = cale, traiectorie, drum, pedal, clutch p. = pedala de ambreiaj

66
peeling = decorticare, descuamare performance = functionare, caracteristica
peen = fata ciocanului de exploatare, performanta
peg = jalon, pichet, jalonare, \down-hole p. = caracteristica de
stift, splint functionare
\reference p. = reper \ a sapei
pegging-out = trasare, jalonare, pichetare \field p. = functionare in conditii de
pegmatite = pegmatita \ schela
pelagic = pelagic, marin period = perioada
pel - per \curing p. = durata protejarii betonului
pelecypoda = pelesipode \glacial p. = perioada glaciara
pelitic = pelitic, cu granulatie mica \observation p. = timp de observatie
pen, ruling p. = penita de desen, tragator perlitic = perlitic
pendulum = pendul permafrost = inghet permanent, inghet
\conic p. = pendul conic etern
\inverted p. = pendul reversibil, pendul permeability = permeabilitate
ro- \mean p. = permeabilitate medie
\ tativ \rock p. = permeabilitatea rocii
peneplain = peneplena \water p. = permeabilitate fata de apa
penetrate = a patrunde, a avansa (la fo- permeable = permeabil
raj), a traversa, a strabate permeameter = permeametru
stratul Permian = Permian
penetrating v. penetration permutite = permutit
penetration = penetratie, avansare (la fo- persistence of a bed = continuitate de
raj), traversare (a zacamin- sedimentare,
tului) continuitate stratigrafica
\p. of rock = permeabilitatea rocii personnel, supervisory p. = personal de
\bit p. = avansare mecanica supravegere, per-
penetrometer = penetrometru sonal de conducere
\wash point p. = penetrometru hidraulic perturbation = perturbare
penstock = conducta de evacuare, perusal = examinare vizuala
conduc- pervious = permeabil
ta de refulare, jgheab perviousness = permeabilitate
pentane = pentan pet-cock = robinet de descarcare, robi-
peptization = peptizare net de scurgere, robinet de
perbituminous = perbituminos siguranta
percentage = raport procentual, continut petrification = petrificare, fosilizare
procentual petrified = petrificat, fosilizat
\p. of sulphur = continut procentual de sulf petrify = a se petrifica
percolate = a percola, a se infiltra, a petrofabrics = petrotectonica, petrologie
filtra structurala
percolation = percolare, infiltratie, fil- petrographic(al) = petrografie
trare petrography = petrografie
\capillary p. = infiltratie capilara petrol = benzina
perforate = a perfora petrolene = petrolen
perforated = perforat petroleum = titei
perforation = perforare \asphalt-base p. = titei asfaltos
\casing p. = perforarea coloanei de tubaj \asphalt-bearing p. = titei asfaltos
\gun p. = perforare cu gloante \brown p. = titei degradat
\jet p. = perforare cu vina, perforare pet - pie
\ balistica, perforare cu jet \crude p. = titei brut
perforator = perforator \paraffin-asphalt p. = titei amestec, titei parafi-
\bullet p. = perforator cu gloante, pusca \ no-asfaltos
\ de perforat \paraffin-base p. = titei parafinos
\casing p. = perforator de burlane petroliferous = petrolifer, petrolier
\gun p. = perforator cu gloante, pusca \p. region = regiune petrolifera
\ de perforat petrology = petrologie
\jet p. = perforator balistic, perfora- petrolo-shale = sist petrolifer
\ tor cu vina, perforator cu jet phacoidal = lenticular
per - pet phase = faza
\knife p. = perforator mecanic \p. equilibrium = echilibru de faze
\shaped-charge p. = perforator balistic, \folding p. = faza de cutare
perfora- \liquid p. = faza lichida
\ tor cu vina, perforator cu jet

67
\nonwetting p. = faza neumezitoare, faza \piston p. = bolt de piston
neu- \shear p. = stift de forfecare, cui de
\ mectanta \ forfecare
\wetting p. = faza umezitoare, faza \swivel p. = boltul articulatiei, surub
umectant \ oscilant
photocell = celula fotoelectrica \wrist p. = bulonul capului de cruce,
photogrammetry = fotogrammetrie \ bolt de piston
photography, aerial p. = fotografie aeriana pinch = efilare, a se efila
photometer = fotometru \p. out = a se efila
phreatic = freatic pinching-out = efilare
phytogenic = fitogen pinion = pinion, satelit
piauzit(e) = piauzit, varietate de asfalt \driving p. = roata dintata conducatoare,
pick = tirnacop, sapa \ pinion de atac
\p. out = a selectiona, a sorta pipage = retea de conducte, pompare
\p. up = a receptiona, a capta, a ri- prin conducta, transport prin
\ dica, a introduce conducta
picker, cherry p. = tuta pipe = teava, conducta
picking-up = ridicare, extragere \p. extension = adaugarea bucatii de
pickling = decapare prajina,
pick-up = pick-up, doza, seismograf, \ lungirea coloanei de tevi
camioneta, a intra in viteza \p. saddle = bratara pentru tevi, colier
\p. the heat = priza de caldura \ pentru tevi
\seismic p. = seismograf \ascending p. = conducta de legatura la
picnometer = picnometru fur-
piece = piesa \ tun, teava verticala, teava
\connecting p. = piesa de legatura \ de refulare
\eye p. = ocular \ascension p. v. ascending p.
\foot p. = grinda, crapodina, siul coloa- pip - pip
\ nei de tubaj \belled p. = teava cu mufa, teava
\head p. = grinda de acoperis, grinda mansonata
ca- \bent p. = teava curbata, racord curbat,
\ drului \ cot
\pole p. = piesa polara \bitumen-coated p. = teava izolata cu bitum
\reducing p. = reductie \by-pass p. = conducta de derivatie, con-
\repair p-s = piese de rezerva \ ducta de ocolire, by-pass
\test p. = proba de incercat, epruveta \casing p. = burlan de foraj
pierce = a strapunge, a perfora \cold-drawn p. = teava trasa la rece
pie - pip \collapsed p. = conducta turtita
piercement = strapungere, perforare \collar p. = coloana de suprafata,
piestic = piezometric coloana
piezometer = piezometru \ de ancoraj
pile = stiva, pilot, palplansa, a \collared (drill) p. = prajina cu mufa
stivui \conductor p. = burlan de ghidaj, coloana
piled = stivuit de
pillar = coloana de reazem, stilp de \ ghidaj
reazem \connecting p. = racord, bransament,
pillow-like = in forma de saltea conducta
pin = fus, cep, bolt \ de legatura
\bit p. = cepul sapei \delivery p. = teava de debitare, teava de
\crank p. = butonul manivelei, boltul \ refulare, conducta de refu-
ma- \ lare
\ nivelei \diverting p. = teava de derivatie
\cross-head p. = axul capului de cruce, \drawn p. = teava trasa
boltul \drill p. = prajina de foraj
\ capului de cruce \drive p. = burlan de foraj, coloana de
\drill pipe p. = cepul prajinii de foraj \ tubaj
\gudgeon p. = axul capului de cruce, \exhaust p. = teava de esapament, tub de
capul \ evacuare
\ bielei \expansion p. = compensator de dilatatie
\hinge p. = prezon, surub prizonier, \external up-set drill p. = prajina de foraj cu
\ stift, boltul articulatiei ingrosare
\knuckle p. = boltul articulatiei, pivot de \ exterioara, prajina de foraj
\ fuzeta \ refulata in exterior

68
\extra-heavy p. = prajina ingrosata, prajina \ prajina de foraj intepenita
\ ingreunata \suction p. = teava de aspiratie, niplu de
\extra-strong p. v. extra-heavy p. \ refugiu
\flange(d) p. = conducta cu flansa, teava \swing p. = teava articulata
cu \tail p. = coloana pierduta, liner, sorb,
\ flansa \ niplu de evacuare
\flow p. = teava de refulare, teava de \thick-walled p. = teava cu peretii grosi
\ eruptie, conducta de presiune \threaded p. = teava filetata, teava cu filet
\flush joint drill p. = prajina de foraj cu trecere \three-way p. = teu
\ normala, prajina cu mufa din \upset drill p. = prajina cu mufa din corp,
\ corp calibrat pra-
\force p. = teava de refulare, teava pen- \ jina cu racord special refulat
\ tru fluid sub presiune pip - pit
\full hole drill p. = prajina de foraj cu gaura \ din corp
\ larga, prajina de foraj cu \vent p. = teava de respiratie, racord
\ trecere larga \ de respiratie, conducta de
\galvanized p. = teava galvanizata \ aspiratie
\gas p. = conducta de gaze \wash over p. = teava de spalare, teava de
pip - pip \ noroi
\gravel-screen p. = filtru de fund cu pietris \water p. = conducta de apa
\grout(ing) p. = teava de cimentare \welded p. = teava sudata
\guide p. = burlan de ghidaj \weldless drawn p. = teava trasa, teava fara
\internal upset drill p. = prajina de foraj cu cusa-
ingrosare \ tura
\ interioara, prajina de foraj \worm p. = serpentina
\ refulata in interior pipe-line = conducta
\lost p. = coloana pierduta, liner \p. transportation = transport prin (pe)
\outlet p. = teava de evacuare, teava de conducta
\ esapament \bare p. = conducta neizolata
\overflow p. = teava de preaplin \crude-oil p. = conducta de titei
\perforated p. = burlan perforat, liner, \gas p. = conducta de gaze
coloa- \lateral p. = conducta secundara
\ na pierduta \oil p. = conducta de titei
\plain-end p. = teava fara filet, burlan \petroleum p. = conducta de titei
drept \trunk p. = conducta magistrala
\pressure p. = conducta sub presiune, pipeliner = instalator de conducte, tevar
conduc- pipelining = pozarea conductei, pompare
\ ta de presiune, conducta de prin conducta
\ refulare piping = conducta, pozarea conductei
\reducing p. = teava reductoare piston = piston
\ribbed p. = teava cu nervuri, teava cu \p.-actuated = actionat cu piston
\ aripioare \free p. = extractie prin piston liber
\rising p. = tub de refulare, teava verti- \pump p. = pistonul pompei
\ cala de debitare, incarcator \seized p. = piston blocat, piston gripat
\rolled p. = teava trasa \sliding p. = pistonul sertarasului
\run-down p. = teava de evacuare \stuck p. = piston blocat, piston gripat
\salvage p. = teava recuperata pit = put,mina, coroziune in puncte
\screen(ed) p. = filtru de fund \blind p. = put orb
\seamless p. = teava trasa, teava fara \digging p. = put de prospectare, put de
sudura \ explorare, put de proba
\seamless drill p. = prajina de foraj fara \mud p. = batal de noroi, haba de tra-
sudura, \ gere
\ prajina trasa \prospect(ing) p. = put de prospectare
\shop-perforated p. = filtru construit la \settling p. = bazin de decantare, decantor,
suprafata \ batal de decantare
\slotted p. = filtru cu slituri, filtru cu \slime p. = cutie de decantare, decantor
\ fante \ de noroi
\socket p. = teava cu manson, teava cu \slope p. = cariera de ardezie
mufa \slush p. = batal de noroi
\stand p. = incarcator, tub de refulare, \stone p. = cariera de piatra
\ conducta de refulare la furtun \suction p. = put absorbant, batal de noroi
\stove p. = burlan nituit \test p. = put de prospectare
\stuck drill p. = prajina de foraj prinsa, pit - pla

69
\trial = put de prospectare, put de \thrust p. = suprafata de incalecare, su-
\ explorare \ prafata de sariaj
pit-saw = joagar \water p. = oglinda apei, nivelul apelor
pitch = rasina, panta, inclinare, pas \ subterane
\p. of chain = pasul lantului planimeter = planimetru
\p. of teeth = pasul dintilor, pas de dintare planking = podina
\p. of the axis = scufundare axiala planks = dulapi
\p. of thread = pasul filetului, pas de filet plant = instalatie, intreprindere,
\chain p. = pasul lantului fabrica
\glance p. = smoala casanta, smoala \central jack p. = centrala de pompare cu
lucioas virte-
\heavy p. = inclinare mare \ juri
\hole p. = distanta dintre sonde \compressor p. = instalatie de compresoare
\lake p. v. asphalt, lake a. \flowing p. = instalatie de compresoare
\light p. = inclinare mica \ pentru injectie, statiune de
\mineral p. = bitum natural \ compresoare
\petroleum p. = smoala de petrol \jerking p. = centrala de pompare
\pipe p. = panta hidraulica a conductei \mud mixing p. = instalatie de preparare a
\screw p. = pasul surubului \ noroiului
\tar p. = gudron de huila \pilot p. = instalatie pilot
\thread p. = pasul surubului \power p. = instalatie de forta, centrala
pitching = de scufundare, cu inclinare \ de forta, centrala electrica
mare \pumping p. = instalatie de pompare,
\heavy p. = cu inclinare mare centra-
pitchy = rasinos \ la de pompare, statiune de
pitman = biela balansierului, biela \ pompare
excentricului, miner \pumping well power p. = instalatie de forta
pitometer = tub Pitot, pitometru pentru
pitted = corodat in puncte \ centrala de pompare
pitting = coroziune in puncte, \steam power p. = instalatie de forta cu abur
coroziune \topping p. = instalatie de degazolinare,
punctata, explorare, sondare \ instalatie de stabilizare
pivot = pivot, articulatie plastic = plastic
place = loc plasticity = plasticitate
\in p. = in zacamint plate = placa, foaie
placer = zacamint aluvionar, \baffle p. = sicana, deflector
aluvionar \base p. = fundatia piciorului turlei,
placing, well p. = amplasarea sondelor \ soclu
plain = cimpie, ses, plan, neted \check(ered) p. = tabla striata, placa de pro-
\coastal p. = cimpie de coasta, plan pla - plu
plan = plan \ tectie, tabla riflata
\operating p. = plan de productie \clutch p. = ambreiaj cu frictiune, disc
plane = plan \ de ambreiaj, disc de frictiune
\p. of bedding = plan de stratificare \steel p. = tabla de otel
\p. of cleavage = plan de clivaj \surface p. = placa de control
\p. of contact = plan de contact \tin p. = tabla cositorita
\p. of symmetry = plan de simetrie plateau = platou
\axial p. = plan de simetrie, plan axial platform = platforma, podet
\datum p. = plan de baza, orizont \crown p. = podetul geamblacului, plat-
absolut \ forma geamblacului
\deposition p. = plan de depunere \derrick p. = platforma de lucru a turlei
pla - pla \drilling p. = pod la sonda in sapa
\fault p. = planul faliei \landing p. = rampa de descarcare
\fracture p. = plan de rupere \quadruple = podul podarului,pod de
\overthrust p. = suprafata de sariaj manevra
\parting p. = plan de stratificare, suprafa- \racking p. v. quadruple p.
\ ta de sistozitate, separatie \working p. = pod de manevra
\ dupa fete de strat platy = lamelar, plan, aplatisat
\reference p. = plan de comparatie, nivel play = joc
\ fundamental \p. of working parts = joc
\shear p. = plan de forfecare, plan de \side p. = joc lateral, joc intre flancur
\ lunecare play-out = efilare
\slip p. = plan de alunecare Pleiocene v. Pliocene

70
Pliocene = Pliocen \ ratie, punct initial de fier-
plot = plan, grafic, diagrama, sec- \ bere
tor, a reprezenta grafic \casing p. = adincimea siului coloanei
\time p. = hodograf, curba timpului \cementing p. = inaltime de cimentare
par- \cutting p. = virf taietor, element activ,
\ curs \ tais
plotted = reprezentat grafic \datum p. = punct de referinta, punct de
plotting = reprezentare grafica, carto- \ reper
grafie, cartare,ridicare to- \dead p. = punct mort
pografica \dew-p. = punct de roua, temperatura
plug = dop, fisa, banana, a inchide de
dopul \ condensare
\p. back = podirea talpii \dropping p. = punct de picurare,
\bottom p. = dop inferior, dop in talpa temperatura
\cement p. = dop de ciment, podul talpii \ de picurare
\cementing p. = dop de cimentare \ebullition p. = punct de fierbere
\drain p. = dop de scurgere, dop de \explosion, firing p. = punct de explodare, punct
golire de
\safety p. = buson de siguranta, patron de poi - pon
\ siguranta \ detonare
\salt p. = dom de sare, stoc de sare \final boiling p. = punct final de fierbere,
\spark(ing) p. = bujie tempe
\top p. = dop superior \ ratura finala de fierbere
\wall p. = fisa de curent \firing p. = punct de explodare, punct de
\wire line p. = dop cu cadru de otel \ detonare
plugged = astupat, infundat, colmatat \flash(ing) p. = temperatura de
plugging = podire, blocare, inchiderea inflamabilitate
plu - poi \ temperatura de inflamare
apelor, colmatare \flow p. = punct de curgere,
\p. of pores = blocarea porilor, astuparea temperatura
\ porilor \ de topire
\p. of wells = infundarea sondelor \freezing p. = punct de inghetare,
\line p. = infundarea conductei, astupa- temperatur
\ rea conductei \ de inghetare
plugging-back = podirea talpii, cimentare \ignition p. = punct de aprindere
in \initial boiling p. = punct initial de fierbere,
talpa \ temperatura initiala de fier-
plumb = fir cu plumb, vertical \ bere
plumbago = grafit, roca grafitica \luminous p. = punct luminos
plumbeous = de plumb, cu plumb \melting p. = punct de topire, punct de
plunge = inclinare, scufundare \ fuziune
\p. of the axis = scufundare axiala \pour p. = temperatura (sau punct) de
plunger = piston plonjor, piston cu \ congelare, punct de curgere
tija, plunjer \reference p. = punct de referinta, punct de
\cup-packed p. = piston cu segmenti de \ reper
compre- \seismic observation p. = statiune de observatie
\ siune seis-
\pump p. = piston plonjor al pompei, \ mica, punct de observatie se-
\ plunjer de pompa \ ismica
plutonic = plutonic \setting p. = punct de congelare, tempera-
plywood = placaj, furnir \ tura de solidificare
pocket = punga de minereu, caverna \shot-p. = punct de explodare
petrolifera \(survey) triangulation p. = punct de triangulatie
\gas p. = punga de gaze, cuib de gaze \vanish(ing) p. = punct de fuga
\valve p. = scaunul supapei \zero p. = punctul zero
poikilitic = poichilitic \yield p. = limita de curgere
point = punct, loc, talpa sondei, pointer = indicator, ac
tais, virf poise = poise, a echilibra
\boiling p. = punct de fierbere, polar = polar
temperatura polarity = polaritate
\ de fierbere polarization = polarizare
\break(er) p. = punct de rupere polarizer = polarizor
\bubble p. = presiune de saturatie, satu- polarograph = polarograf

71
polarography = polarografie \p.-actuated = actionat cu transmisie
pole = pol, prajina de foraj percu- meca-
tant, capra, suport \ nica
\gin p. = capra geamblacului \actual horse p. = putere reala
polish = lustruit, a lustrui, a poliza \brake horse p. (BHP) = putere de frinare,
pond = iaz, batal putere
\mud p. = batal de noroi, decantor de \ reala, putere efectiva, forta
\ noroi \ de frinare
pon - pow \cementation p. = capacitate de legare
\slush p. = batal de noroi, decantor de \central pumping p. = centrala de pompare,
\ noroi pompaj
pool = zacamint, sector, comasare \ prin transmisie
\distillate p. = zacamint de condensat \effective p. = putere reala, putere efectiva
\oil p. = zacamint de titei \electric(al) p. = energie electrica
poor = sarac, inferior \engine p. = puterea motorului
pore = por \geared p. = mecanism de antrenare,
porosimeter = porozimetru mecanis
porosity, actual p. = porozitatea reala \ de actionare
porosity, effective p. = porozitate efectiva \heating p. = putere calorifica
porous = poros \peak p. = putere de virf, putere
porousness v. porosity maxima
port = orificiu, port \penetration p. = efort de avansare
\exhaust p. = orificiu de evacuare, canal
\ de evacuare
\intake p. = orificiu de admisie, gura de \pumping p. = mecanism de actionare a
\ intrare, orificiu de aspiratie pompelor de adincime,
\outlet p. v. exhaust p. actionare
portable = portabil, portativ, mobil, \ in grup a pompelor de adincime
transportabil \push and pull pumping p. = transmisie cu biela-
position, interface p. = curba conturului de manivela a pompelor de adincime
contact \rated p. = putere nominala
post = capra, suport, reazem, stilp \resolving p. = putere de separatie
\bull wheel p. = capra tobei de manevra \solvent p. = capacitate de dizolvare,
\derrick foundation p-s = pilotii de fundatie ai \ putere de dizolvare
turlei, \steam p. = energia aburului
\ capra de fundatie a turlei \wetting p. = capacitate umezitoare,
\headacke p. = limitator de cursa al \ umidibilitate
balansi- powered = actionat
\ erului, pop limitator de cursa practice = practica, metoda, procedeu
\jack p. = capra tobei de manevra pozzolana = tuf vulcanic, puzzolana
\knuckle p. = reazem articulat Pre-Cambrian = Precambrian
\sam(p)son p. = capra balansierului precautions, safety p. = masuri de siguranta
\swing p. = capra de transmisie, capra precipitate = precipitat, a se precipita
ba- precipitation = precipitare
\ lansierului, capra de pompare predicted = teoretic, calculat
\tool p. = suport pentru scule preheater = preincalzitor
pot = creuzet preheating = preincalzire
potential = potential presence of petroleum = prezenta titeiului,
\diffusion p. = potential de difuziune existenta
\electrofiltration p. = potential de titeiului
electrofiltratie, press = presa, a presa
\ potential cinetic \filter(ing) p. = filtru-presa
\electrokinetic p. = potential electrocinetic pressure = presiune
\spontaneous polarization p. = potentialul polarizarii \p. differential = diferenta de presiune,
spon- cadere
\ tane \ de presiune
pound = livra, pfund \p. replacement = refacerea presiune
1 pfund englez = 453.6 g pre - pre
powder = praf, pulbere exploziva \p.restoration = refacerea presiune
\blasting p. = pulbere exploziva \maintain p. = a mentine presiune
power = putere, forta, energie, capa- \atmospheric p. = presiune atmosferica
citate \back p. = contrapresiune
pow - pre \bar(ometric) p. = presiune barometrica

72
\boost p. = suprapresiune, presiune \overburden p. = presiunea rocilor, presiune
supli- \ litostatica
\ mentara \pore p. = presiunea fluidelor din pori
\bottom-hole p. (BHP) = presiune de fund, \pore fluid p. = presiunea fluidelor din pori
presiune la \pore-water p. = presiunea apei interstitiale
\ talpa \pump p. = presiunea pompei
\bubble point p. = presiune de saturatie \reservoir p. = presiune de zacamint
\bursting p. = presiune interioara de \rock p. = presiunea rocilor, presiune
rupere, \ litostatica
\ presiune de explodare \shut-in p. = presiune statica in sonda
\capillary p. = presiune capilara \ inchisa
\casing-head p. = presiune in capul de \side p. = presiune laterala
coloana, \suction p. = presiune de aspiratie
\ presiune la coloana \surface p. = presiunea la capul de eruptie
\circulating p. = presiune noroiului, \sweling p. = presiunea umflarii,
presiune presiunea
\ de circulatie \ infoierii
\closed-in p. = presiunea statica in sonda \test(ing) p. = presiune de incercare
\ inchisa \underground p. = presiune litostatica
\collapsing p. = presiune de turtire \unit p. = presiune specifica
\compaction p. = presiune de tasare, \uplift(ing) p. = contrapresiune
presiune \vapour p. = presiune de vapori, tensiune
\ litostatica, presiune de strat \ de vapori
\compresion p. = presiune de comprimare, \velocity p. = presiune dinamica
sar- \wind p. = presiune vintului
\ cina de comprimare \working p. = presiune de regim
\critical p. = presiune critica preventer, blowout p. = prevenitor de eruptie
\differential p. = diferenta de presiune, prevention, accident p. = tehnica securitatii,
cadere protectia
\ de presiune, presiune diferen- muncii
\ tiala preventive = masuri preventive,
\discharge p. = presiune de evacuare, preventiv
presi- \corrosion p. = masuri preventive contra
\ une de refulare coro-
\excess p. = suprapresiune, presiune \ ziunii, inhibitor de coroziune
exce- \rust p. = antioxidant, anticoroziv
\ dentara primary = era paleozoica, Paleozoic,
\field p. = presiune de strat primar
\flowing p. = presiune de evacuare, presi- primer = amorsa, exploziv de initiere,
\ une de refulare din sonda cartus cu capsa
\flow-line p. = presiune conductei de priming = amorsare, initiere (a
evacu- incarca-
\ uare, presiune conductei de turii de explozivi)
\ refulare pri - pro
\fluid p. = presiune de lichid, presiune \pump p. = amorsarea pompei
\ hidrostatica print, blue p. = copie pe hirtie heliografica,
\gas p. = presiune de gaze ozalit
\ground p. = presiune litostatica print, leaf p. v. imprints of leaves
\heavy p. = inalta presiune probe = sonda pentru luarea probelor,
\high p. = inalta presiune a sonda
\hydraulic p. = presiune hidraulica probing = sondaj, sondare, luarea pro-
\hydrostatic(al) p. = presiune hidrostatica belor
\indicated p. = presiune indicata probitumen = probitum
pre - pri process = proces, procedeu, a prelucra
\intake p. = presiune de injectie, presiu- \hydraulic fracturing p. = procesul fisurarii
\ nea la gura sondei de injectie hidraulice
\internal p. = presiune interioara processing = tratare, prelucrare
\low-p. = joasa presiune producer = sonda productiva, generator
\mud p. = presiune de noroi \flush p. = sonda in eruptie in perioada
\normal p. = presiune normala \ initiala
\operating p. = presiune de regim \gas p. = gazogen, sonda de gaze
\osmotic p. = presiune osmotica \idle p. = sonda cu debit redus
\outlet p. = presiune de evacuare production = productie, extractie, debit

73
\beam pumping p. = exploatare prin property = proprietate, capacitate, ca-
pompare de racteristica, particularitate
\ adincime, exploatare prin \bridging p-s = proprietatile de blocare ale
\ pompare \ porilor
\controlled p. = productie cu debit reglabil, \chemical p-s = proprietati chimice
\ productie controlata \flow p-s = proprietati reologice
\crude (oil) p. = extractie de titei, productie \gelling p-s = capacitate de gelatinizare
\ de titei \insulating p. = proprietate izolanta
\cumulative p. = productie cumulativa \physical p. = proprietate fizica
\daily p. = productie zilnica \wetting p. = capacitate umezitoare,
\daily average p. = productie medie zilnica umidi-
\deferred p. = productie incetinita, \ bilitate
produc- proportion = proportie, dozare
\ tie frinata \p. of sulphur = continut de sulf
\flush p. = productia necontrolata a proportioning = dozare
\ sondei in eruptie proration = rationalizare, repartizare pro
\gas p. = extractie de gaze, productie portionala, limitarea artifi-
\ de gaze ciala a productiei
\gross p. = extractie globala, productie prospect = prospectiune, a prospecta
\ totala prospecting = prospectiune, prospectare
\initial p. = productie initiala, debit ini- \p. for oil = prospectiunea titeiului, pros-
\ tial \ pectiunea zacamintelor de ti-
\initial daily p. = productie zilnica initiala, pro - pul
\ debit zilnic initial \ tei
\oil p. = extractie de titei, productie \electrical p. = prospectiune electrometrica
\ de titei \geophysical p. = prospectiune geofizica
\potential p. = debitul potential al sondei, \gravitational p. = prospectiune
\ productie potentiala gravitationala,
\settled p. = productie stabilizata \ prospectiune gravimetrica
\total p. = productie totala \magnetic p. = prospectiune
\ultimate p. = productie totala magnetometrica
pro - pro \mineral p. = prospectiunea zacamintelor
\water flood p. = extractie de titei prin de
injec- \ minereuri utile
\ tie de apa \oil p. = prospectiunea titeiului, pros-
productivity = productivitate \ pectiunea zacamintelor de ti-
profile = profil \ tei
\p. in elevation = profil in lung \radioactive p. = prospectiune radioactiva
\p. in plane = profil plan \radiometric p. = prospectiune radiometrica
profiling = profilare \seismic p. = prospectiune seismica
profile-shooting = profilare seismica, prospection = prospectiune
impuscare prospector = prospector
in profil protection = protectie, masuri de
program(me) = program protectie
\casing p. = diagrama de tubaj, program \cathodic p. = protectie catodica
de \corrosion p. = protectie contra coroziunii
\ tubare, proiect de tubaj \ground p. = punere la pamint
\daily drilling p. = avansare zilnica protector, casing p. = protector de burlan,
\drilling p. = avansarea forajului, viteza manson
\ de avansare de protectie pentru coloana
projecting = proiectare, proiectat protector, drill-pipe p. = manson de protectie
projection = ridicatura, proeminenta, pentru
cep, prajini de foraj
cama, proiect, proiectare, protector, (pipe) thread p. = protector de filet
proiectie Proterozoic = Proterozoic
proof = incercare, proba protobitumen = protobitumen
\explosion-p. = antideflagrant, protejat protogene = primar, protogen
con- protopetroleum = titei primar
\ tra exploziei protractor = raportor, echer
propagation = propagare proved = dovedit, explorat
\p. of explosion = propagarea exploziei prover, pipe p. = dispozitiv pentru
\wave p. = propagarea undelor incercarea
propel = a pune in miscare, a propulsa etanseitatii tevilor

74
provision = aprovizionare \bottom-hole p. = pompa de fund
provisional = provizoriu, neregulat \bull p. = pompa cu prajini
proximity = vecinatate \centrifugal p. = pompa centrifuga
psychrometry = psicrometrie, higrometrie \circulation p. = pompa de noroi
puddle = argila plastica, a colmata \controlled volume p. = pompa cu debit reglabil
pull = tractiune, efort de intindere, \deepwell p. = pompa de adincime,
a extrage, a detuba, a trage pompa de
\p. out = a extrage, a detuba \ fund
\p. of gravity = atractie terestra \delivery p. = pompa de refulare, pompa
\gravitational p. = forta de atractie de
\rope p. = intinderea cablului pum - pum
puller = elevator, extractor \ debitare
\compressed-air-operated \diaphragm p. = pompa cu diafragma,
\ rod p. = elevator pneumatic de prajini pompa cu
pul - pum \ membrana
\pneumatic rod p. = elevator pneumatic de \donkey p. = pompa pentru alimentarea
prajini \ cazanelor, pompa de mina por-
\rod p. = elevator de prajini \ tativa
\standing-valve p. = extractorul supapei fixe \double-acting p. = pompa cu actiune dubla,
\steel p. = elevator de prajini pompa
pulley = scripete, roata de curea, rola \ cu efect dublu
\angle p. = rola conducatoare, rola de \dredge p. = pompa de noroi, draga
\ ghidaj \drill p. = pompa de foraj
\belt p. = roata de curea \duplex-p. = pompa duplex
\casing line p. = palanul cablului pentru \emergency p. = pompa de rezerva
mane- \feed p. = pompa de alimentare
\ vrarea coloanei \fire p. = pompa de incendiu
\crown(ed) p-s = rolele geamblacului \flushing p. v. injection p.
\grooved p. = roata de transmisie cu \gear p. = pompa cu roti dintate
santuri \infusion = pompa de injectie
\rope p. = saiba cu cablu, roata de trans \injection p. = pompa de injectie
\ misie pentru lant \jet p. = ejector, pompa cu vina
\sand-line p. = roata de lacarit, saiba \mud p. = pompa de noroi
cablu- \oil p. = pompa de ulei
\ lui de lacarit \oil-line p. = pompa pentru conducta de
\sand pump p. = rola de lacarit, saiba titei
cablu- \oil-well (plunger) p. = pompa de adincime,
\ lui de lacarit pompa de
\split p. = roata de transmisie asamblata, \ fund
\ roata demontabila \petroleum p. = pompa pentru titei
\tug p. = roata de transmisie \piston p. = pompa cu piston
pulling = extragere \power p. = pompa de actionare
\p. up = ridicare \priming p. = pompa de pornire, pompa
pulse = impuls, soc de
pulsometer = pulsometru \ amorsare
pumice (stone) = piatra ponce \reciprocating p. = pompa cu miscare
pump = pompa, a pompa alternativa,
\p. out = a evacua prin pompare \ pompa cu piston
\p. up = a pompa, a injecta \rod p. = pompa cu prajini
\air p. = pompa de aer \rodless p. = pompa fara prajini, pompa
\American p. = lingura de lacarit \ fara tije
\Archimede's p. = elevatorul lui Arhimede \rotary p. = pompa rotativa
\beam p. = pompa de adincime \sand p. = lingura de curatat
actionata \screw p. = pompa elicoidala
\ cu balansier \self-priming p. = pompa cu autoamorsare
\booster p. = pompa auxiliara, pompa \sheet p. = lingura de lacarit
ajuta- \shell p. = lingura-pompa
\ toare, pompa de suprapresiune \sludge p. = pompa de noroi, lingura de
\bore-hole p. = pompa de adincime, pompa \ lacarit
de \slush p. = pompa de noroi, pompa de
\ fund, pompa submersibila foraj
\boring p. = pompa de foraj, pompa de \subsurface p. = pompa de fund, pompa de
noroi adin-

75
\ cime
\sucker rod p. = pompa cu tije rabbet = mina
\suction p. = pompa aspiratoare, pompa race, ball r. = colivia rulmentului cu bile,
de vi inelul rulmentului
pum - pyr race, tail r. = canal aval, canal de fuga,
\surge p. = pompa cu membrana canal de evacuare
\tubing p. = pompa cu tevi rack = rastel pentru tevi, stelaj
\twin p. = pompa duplex pentru tevi, rampa, pod in
\vacuum p. = pompa de vid fata sondei
\water p. = pompa de apa \loading r. = rampa de incarcare
\wing p. = pompa cu aripi, pompa cu \oil-loading r. = rampa de incarcare a
palet produ-
pumper = sonda in pompaj, pompagiu \ selor petroliere
pumping, back-crank p. = pompaj combinat \pipe r. = rastel pentru tevi, stelaj
pumping, beam p. = pompaj de adincime \ pentru tevi
punch = poanson, perforator, priboi racking = stivuire
punching = poansonare, perforare radiator, coiled r. = radiator cu serpentina
punner = mai,batator radius, drainage r. = raza de drenaj, raza de
pusher, core p. = extractor de carote, pompa go-
pentru extragerea carotelor lire a zacamintului
pusher, tool p. = maistru de foraj, maistru radius, hydraulic r. = raza hidraulica
sondor rag = a farima
put down a well = a adinci o sonda ragging = farimitare, concasare
put into operation = a pune in functiune rail = balustrada, parapet, sina
put on production = a pune in productie \slide r. = glisiera, sina de ghidare
put out of circuit = a deconecta, a scoate din railing = balustrada, zabrele, grilaj
circuit \guard r. = contrasina, sina de ghidare
pycnometer = picnometru raise = ridicare, a ridica
pyrite = pirita raised = ridicat, bombat
\iron p. = pirita raising = ridicare
pyrobitumen = pirobitumen rake, coal r. = strat carbonifer
pyroschist = sist bituminos ram = plunjer, piston plonjor,
pyroshale = sist bituminos placa vanei, pana vanei
\pipe r-s = penele vanei de inchidere
ramp = rampa
Q \loading r. = rampa de incarcare
rancidity = alterare (a titeiului)
range = rind, sir, serie, gama, in-
quadrant = cvadrant, sector
terval, domeniu de raspindire,
quake = seism, cutremur
catena
quantity = cantitate, marime
\r. of fosil = grosimea substantei minerale
quarry = cariera
\r. of mountains = lant de munti, catena
\sand q. = cariera de nisip
\depth-r. = adincimea talpii, interval
\slate q. = cariera de ardezie
\ de adincime
\stone q. = cariera de piatra
\dividing r. = cumpana apelor, linie de
quartering = luarea probelor
sepa-
Quarternary = Cuaternar
\ ratie a apelor
quartz = cuart
\temperature r. = intervalul temperaturilor
\bull q. = cuart fumuriu
rank = clasa, tip, a clasifica
\milk(y) q. = cuart laptos
rare = rar
\smoky q. = cuart fumuriu
rasp = scula de instrumentatie,
quartziferous = cuartifer
rat - rea
quartzite = cuartit
raspel
quartzous = cuartos
ratchet = mecanism cu clichet
quenching = calire
ratchet-whell = roata de clichet
quest for oil = prospectiunea zacamintelor
rate = viteza, ritm, valoare, a eva-
de titei
lua, a etalona
quid = largitor
\drilling r. = viteza de avansare mecanica,
quiescent = imobil, stabil
\ viteza mecanica
quoatation = evaluare
\feed-off r. = viteza de avansare a garni-
\ turii
\filtration r. = viteza de filtratie
R \flow r. = debitul sondei

76
\linear r. = viteza liniara conditionat (la sape)
\mud r. = debit de noroi receiver = seismograf, receptor, reci-
\penetration r. = viteza de avansare pient
mecanica, \radio r. = radioreceptor
\ viteza mecanica receptacle = rezervor de receptie, priza
\predicted r. = viteza teoretica de curent
\production r. = ritmul de productie, debitul reconditioning, bit r. = reconditionarea saqpei,
\ sondei ascu-
rathole, kelly's r. = gaura prajinii patrate tirea sapei
rating of well = debitul sondei, etalonarea reconditioning, spot r. = reparare pe loc
sondei reconnaissance = explorare prealabila,
ratio = ratie, coeficient explo-
\air-fuel r. = dozajul amestecului, raport rare preliminara, cercetare
\ de amestec preliminara
\air-liquid r. = ratia aer-lichid \field r. = recunoastere pe teren
\air-mud r. = ratia aer-noroi de foraj record = inregistrare, inscriere,
\carbon r. = coeficient de carbon notare, a inregistra
\compression r. = grad de compresiune, \drill-hole r. = raport de foraj
coefici- \drilling r. = raport de foraj
\ ent de compresiune \geological r. = profil geologic, raport geo-
\expansion r. = coeficient de dilatatie \ logic
\explosion r. = dozajul amestecului \seism(ographic) r. = seismograma
\gas-liquid r. (GLR) = ratia gaze-lichid (RGL) recorder = aparat inregistrator
\gas-oil r. (GOR) = ratia gaze-titei (RGT) \bottom hole pressure r. = manometru de fund cu
\gear r. = raport de transmitere inregis-
\head r. = raport de presiuni \ trare
\mobility r. = grad de fluiditate, coefi- \drift r. = inclinometru
\ cient de mobilitate rec - ree
\poresolids r. = coeficient de porozitate \earthquake r. = seismograf
\recovery r. = coeficient de exploatare, \flow r. = debitmetru automat, debitme-
\ coeficient de recuperare \ tru inregistrator
\reduction r. = raport de transmitere \lea r. = fluometru
\slenderness r. = coeficient de flambaj \pen r. = aparat inregistrator, inre-
\use r. = factor de utilizare \ gistrator automat
\utilisation r. = factor de utilizare \pressure r. = manometru inregistrator,
\void r. = coeficient de porozitate \ inregistrator de presiune
\water-oil r. (WOR) = ratia apa-titei (RAT) \stylus r. = stil inregistrator
reaction, torque r. = moment de torsiune \temperature r. = termometru inregistrator,
reactiv \ aparat inregistrator de tem-
rea - rec \ peratura
reading = citirea indicatiilor, indica- recovery = exploatare, extractie, recu-
tie (a aparatului) perare
\check r. = citirea indicatiilor aparate- \r. of oil = exploatarea zacamintelor de
\ lor de control \ titei, extractie de titei
\remote r. = citirea indicatiilor aparatu- \break-through r. = exploatare prin avansarea
\ lui de la distanta spre
readjustment = reglare, rectificare, corec- \ sonda a agentului de lucru
tare \condensate r. = exploatarea zacamintului
ream = a largi gaura de sonda, de
a aleza \ gaze condensate
reamer = largitor, sapa largitoare \expansion oil r. = exploatare prin
\collapsible r. = largitor cu lame articulate destinderea
\pilot shoulder r. = largitor in trepte \ elastica a titeiului
\roller r. = largitor cu role \oil r. = exploatarea zacamintelor de
\star r. = largitor in stea \ titei
\tapered r. = largitor conic \primary r. = exploatare primara
reaming = largirea gaurii de sonda \secondary r. = exploatare secundara,
\reverse r. = largire inversa a (gaurii de recupe-
\ sonda) \ rare secundara
\straight r. = largire directa a (gaurii de \total r. = coeficient total de exploa-
\ sonda ) \ tare, productie totala
reassembly = reasamblare \ultimate r. = productie totala, productie
rebuilt = restabilit (la presiune), re- \ finala

77
recycling = recirculare \ ratura
red-hot = incandescent la rosu releasable = degajabil
redrill = a refora release = degajare, reducere, ruptor,
reducer = reductie, reductor, manson a degaja (gaze), a decupla,
de a deconecta
reductie \r. the brake = slabirea frinei, a slabi frina
\gear r. = transmisie reductoare, reduc- \r. of dissolved gas = degajarea gazelor
\ tor cu angrenaje dizolvate
\tapered r. = reductie conica \r. of pressure = reducere de presiune
reef = recif \energy r. = degajarea energiei,
\coral r. = recif de coral eliberarea
reel = mosor, tambur, bobina, a in- \ energiei
fasura, a bobina \gas r. = degajarea gazelor, eruptie de
\r. off = a depana, a desfasura, a derul rel - rep
\sand (pump) r. = friction, toba de lacarit \ gaze
reeve ropes = echiparea sistemului de \sudden r. = degajare brusca, eruptie
scri- brusc
peti, a petrece cablul peste releaser = declansator, mecanism de
ref - rel de-
saiba clansare
refine = a rafina releasing = degajare, decuplare,
refinery, oil r. = rafinarie de petrol deconec-
refinery, petroleum r. = rafinarie de petrol tare, dezagatabil
refining = rafinare reliability = siguranta, rezistenta (la
\oil r. = tehnologia titeiului functionare)
\petroleum r. = tehnologia petrolului, reliable = sigur, rezistent (la functio-
rafina- nare)
\ rea titeiului relict = relictic
reflection = reflectie relief = relief, reducere
reflectivity = capacitate reflectoare \sudden r. = degajare brusca, eruptie
reflexion v. reflection brusc
refract = a (se) refracta \topographic(al) r. = relief topografic, forma
refractory = refractar topo-
refrigerant = refrigerent, mediu \ grafica
refrigerent relieve = a degaja, a descarca, a reduce
regenerator, oil r. = economizor, instalatie relieving = degajare, descarcare, redu-
pentru cere, descarcator
regenerat ulei \stress r. = detensionare
region, petroliferous r. = regiune petrolifera remains = resturi, ramasite
region, hole bottom r. = spatiul din jurul talpii \fossil r-s = resturi fosilizate
de \organic r. = ramasite organice
sonda \plant r-s = resturi de plante
register = contor, inregistrator remanent = remanent, restant
\tally r. = podometru, pedometru, remedial = de reparatii, de intretinere
odometru removal = indepartare, evacuare
registration, optical r. = notare optica \r. of cuttings = evacuarea detritusului, adu-
regrinding = reascutire \ cerea la suprafata a detritu-
regulator = regulator, compensator \ sului, evacuarea materialului
\pressure r. = regulator de presiune \ sfarimat
\pump r. = regulator de debit al pompei \r. of sulphur = desulfurare
\shunt field r. = regulator de derivatie \chip r. = aducerea la suprafata a de-
\tension r. = regulator de tensiune, stabi- \ tritusului
\ lizator de tensiune removing a core = extragerea carotei
\vacuum r. = camera de aer, clopot de removing the cuttings = evacuarea detritusului,
aer adu-
reinjecting = reinjectare cerea la suprafata a detritu-
relay = releu sului
\stepping = releu cu actiune esalonata reniform = reniform
\temperature r. = releu termic, releu de repair = reparatie, a repara
tempe- repetition of beds = repetitia stratelor
\ ratura replaceable = inlocuibil, interschimbabil,
\thermal r. = releu termic, releu de amovibil
tempe-

78
replacement = inlocuire, substituire, \impact r. = rezistenta la soc, rezilienta,
schim- \ rezistenta dinamica
bare \rolling r. = rezistenta la frecare
\pressure r. = refacerea presiunii \shear(ing) r. = rezistenta la alunecare, re-
report, daily drilling r. = raport zilnic de foraj \ zistenta la forfecare
report, drill r. = raport de foraj \shunt regulating r. = reostat de derivatie
rep - res \slide r. v. sliding r.
repressuring = restabilirea presiunii, refa- \sliding r. = rezistenta la alunecare
cerea presiunii \specific r. = rezistenta specifica
rescue = salvare, a salva \starting r. = rezistenta de pornire
research = cercetare \stretch(ing) r. = rezistenta la tractiune,
\oil r. = prospectiunea zacamintelor de \ rezistenta la intindere
\ titei \ultimate r. = rezistenta la rupere
reserves = rezerve \variable r. = rezistenta variabila
\actual r-s = rezerve reale \wear r. = rezistenta la uzura
\oil r-s = rezerve de titei \with-drawal r. = rezistenta la smulgere, re-
\possible r-s = rezerve posibile \ zistenta la extragere
\probable r-s = rezerve probabile resistant = rezistent
\proved oil r. = rezerve de titei sigure \acid-r. = rezistent la acizi
reservoir = zacamint, roca-magazin, \corrosion-r. = anticoroziv
roca \fire-r. = rezistent la foc
colectoare, rezervor \shock-r. = rezistent la soc
\r. characteristics = proprietatile fizice ale resistivity = rezistivitate, rezistenta
\ rocilor colectoare specifica
\r. conditions = conditii de zacamint \apparent r. = rezistivitate aparenta
\depletion drive r. = zacamint cu regim de \electric(al) r. = rezistivitate electrica
gaze di- resources = rezerve
\ zolvate, zacamint cu regim de respond = a reactiona, a corespunde
\ gaze in solutie response = reactie, comportare, sensi-
\dissolved gas drive r. v. depletion drive r. bilitate, receptivitate
\expansion type r. = zacamint cu regim elastic restoration, pressure r. = refacerea presiunii
\gas-cap r. = zacamint cu regim de results, reproducible r. = rezultate reproductibile
expansi- resurgent = resurgent
\ une a gazelor din zona cu ga- retainer = roca impermeabila, colivia
\ ze libere rulmentului, suport
\gas-condensate r. = zacamint de condensat, \cement r. = inel de retinere, retinator
zaca- \ de ciment
\ mint de gaze condensate retarder, cement (setting) r. = intirzietor de priza,
\oil r. = zacamint de titei inceti-
\solution-gas drive r. v. depletion drive r. nitor de priza a cimentului
\water-drive r. = zacamint cu regim de retention, capillary r. = retentie capilara
impinge- retrievable = amovibil, extractibil
\ re a apei retrieve = a extrage, a ridica
resin = rasina, guma return = retur, recirculare, evacuarea
\ion-exchange r. = rasina de schimb de ioni detritusului
\mineral r. = bitum natural ret - rin
\oleo r. = rasina fluida \drilling r-s = detritus
resinous = rasinos reverse(d) = invers, rasturnat
resistance = rezistenta reverser, current r. = intrerupator, comutator
\r. to fatigue = rezistenta la oboseala revolution = rotatie, revolutie
\r. to motion = rezistenta la frecare \r. counter = contor de rotatii, tahograf
\buckling r. = rezistenta la flambaj rheology = reologie
\bursting r. = rezistenta la presiune inte- ribbed = nervurat
\ rioara ribs = nervuri
\collapse r. = rezistenta la presiune exte- rider = strat dominant, insotitor
\ rioara ridge = creasta muntilor, lant de
\flow r. = rezistenta la curgere, rezis- munti
\ tenta hidraulica \anticlinal r. = creasta anticlinala
\friction(al) r. = rezistenta la frecare \granit r. = creasta de granit
res - ret riffled = striat, zimtuit
\heat r. = stabilitate termica, rezistent riffling = striere, zimtare
\ la caldura rift = defileu, crapatura, nervura
\hole r. = rezistenta sondei rig = instalatie

79
\r. out = a demonta ripper, casing r. = spintecator de burlane
\r. up = a monta, a instala rise = ridicare, urcare, spor
\boring r. = instalatie de foraj \r. of pressure = ridicarea presiunii
\cable tool drilling r. = instalatie de foraj \temperature r. = ridicarea temperaturii
percutant riser = teava de refulare, teava ver-
\ cu cablu ticala de debitare
\cable r. = instalatie de foraj cu cablu \pipe r. = dispozitiv pentru ridicarea
\combination r. = instalatie de foraj \ tevilor, suvei
combinata rivet = nit, intercalatie
\ (pentru foraj rotativ si \round-head r. = nit cu cap rotund
\ percutant) riveted = nituit
\diamond drill(ing) r. = instalatie de foraj cu dia- riveting = nituire
\ mante road = drum
\drill(ing) r. = instalatie de foraj rock = roca
\oil r. = instalatie de foraj \acid r. = roca acida, acidit
\portable r. = instalatie de foraj portativa \allied r.-s = roci legate genetic
\ instalatie de foraj transpor- \arenaceous r. = roca arenacee
\ tabila \argillaceous r. = roca argiloasa
\pumping r. = centrala de pompare \asphalt r. = roca bituminoasa
\rotary drill(ing) r. = instalatie de foraj rotativ \barren r. = roca sterila
\well r. = instalatie de foraj roc - roc
rigged up = montat, instalat \bastard r. = intercalatie de roca dura
rigging-up = montare, asamblare, \bituminous r. = roca bituminoasa
amenajare \calcareous r. = roca calcaroasa
right, mineral r. = drept de proprietate asupra \cap r. = strat superior, cap-rock,
zacamintului \ roca acoperis
rim, brake r. = toba de frina, tambur de fri- \carbonaceous r. = roca carbonata
na, roata de frina \carboniferous r. = roca carbonifera
rim, wheel r. = bandajul rotii \container r. = roca-magazin, roca
ring = inel colectoare
\apron r. = virola de jos (a rezervorului \country r. = roca de fundament, roca de
\ vertical) \ baza
\carrying r. = inel de reazem, inel de \cover r. = roca din acoperis
spijin \crystalline r. = roca cristalina
rin - roc \dead r. = roca sterila
\casing packing r. = pacher in coloana \decayed r. = roca alterata, roca dezagre-
\chuck r. = inel de fixare \ gata
\clamping r. = inel de fixare, inel de strin- \detrital r. = roca detritica, roca clastica
\ gere \deuterugene r. = roca secundara
\core trap-r. = retinator de proba, prinzator \effusive r. = roca efuziva
\ de proba \enclosing r. = roca inglobanta, roca incon-
\drive pipe r. = broasca \ juratoare
\expansion r. = manson de dilatatie, \endogenetic r. = roca endogena
compensa- \eruptive r. = roca eruptiva, roca
\ tor inelar magmatica
\guard r. = inel de protectie, inel de \flow r. = teren curgator, teren fugitiv
\ garda \friable r. = roca friabila, roca farimi-
\obturating r. = inel deflector, inel de oprire \ cioasa, roca casanta
\oil r. = segment de ungere \gas r. = roca gazifera, roca purtatoa-
\packing r. = inel de etansare, garnitura \ re de gaze
\ inelara, segment de compresiun \hard r. = roca dura, roca tare
\piezometric r. = inel piezometric \heaving r. = roca infoiata
\retainer r. = inel opritor, inel de retinere \igneous r. = roca eruptiva, roca
\scraper r. = segment de raclaj vulcanica,
\slip r. = inel colector de curent \ roca magmatica
\snap r. = inel arcuitor, segment arcu- \intrusive r. = roca intruziva, roca
\ itor plutonica
\space r. v. spacing r. \ roca abisala
\spacing r. = inel de distantare \key r. = roca de referinta
\spray r. = inel de stropire, inel stro- \mantle r. = roca din acoperis, cap-rock
\ pitor \metamorphic r. = roca metamorfica
\stuffing box r. = inel de presgarnitura \micaceous r. = roca micacee
\tubing r. with wedges = rac de siguranta \mother r. = roca-mama

80
\native r. = roca-mama \pump r. = prajina de pompare
\oil-bearing r. = roca petrolifera, roca purta- \pump sucker r. = prajina de pompare
\ toare de titei \push r. = tachet
\oil-stained r. = roca impregnata cu titei \shackle r-s = prajini de transmisie
\original r. = roca de fundament, roca \sounding r. = prajina de sondaj
gene- \stadia r. = mira pentru distante mari,
\ ratoare, roca autohtona \ mira de nivel
\panidiomorphic r. = roca panidiomorfica \steering tie r. = bara principala de directie
\parent r. = roca-mama \steering track r. = bara principala de directie
\pebble r. = roca de pietris \sucker r. = prajina de pompare
roc - rod \suction r. = prajina de pompare
\permeable r. = roca permeabila \surveying r. = trasor, mira, stadie
\plutonic r. = roca abisala, roca plutonica, \surveyor's r. = mira, stadie
\ roca de adincime \target r. = mira de nivel
\porous r. = roca poroasa \valve r. = tija sertarului, tija supapei
\reservoir r. = roca-magazin, roca \wantage r. = prajina de masurat
colectoare, \welding r. = vergea de sudura, sirma de
\ roca-rezervor \ sudura
\seat r. = roca din culcus rod-line = linie de transmisie de la cen-
\sedimentary r. = roca sedimentara trala de pompare
\shell r. = lumachelle rodman = manipulant de prajini,
\slide r-s. = surpatura purta-
\soft r. = roca moale torul mirei
\solid r. = roca de fundament, roca de roll = anticlinal, cilindru de lami-
\ baza, roca solida nare, rola
\source r-s = roca-mama \crushing r-s. = valturi de sfarimare,
\stratified r. = roca stratificata, roca sedi- cilindri
\ mentara \ de concasare, valturi de con-
\volcanic r. = roca vulcanica \ casare
\water-bearing r. = roca acvifera roller = rola
rocker = balansier, capra pentru pra- \belt-expanding r. = rola de intindere
jini de transmisie \casing r. = birna pentru burlane, para
\valve r. = culbutor de supapa, culbutor \ pentru burlane
rocking the well to production = amorsarea sondei, \guide r. = rola de ghidaj
pornirea rolling = rostogolire, amestecare
sondei \tube r. = laminare de tevi
rocky = stincos roof = capac de rezervor, acoperis
rod = prajina, tija, stanga, bara de rezervor
\bore r. = prajina grea pentru foraj \breather r. = acoperis plutitor, capac plu-
\ percutant \ titor
\boring r. = prajina de foraj \derrick r. = acoperisul turlei
\bull r. = prajina de foraj \floating r. = acoperis plutitor
\connecting r. = biela \hanging r. = acoperis
\control r. = tija de comanda room, engine r. = sala masinilor, hala
\dip r. = stanga de masurat, indicator masinilor
\ de nivel, spion root = radacina, golul dintilor,
\divining r. = vergea pentru sondaj baza filetului
\drill(ing) r. = prajina de foraj \r. of thread = baza filetului, fundul filetu-
\eccentric r. = bara de excentric, biela roo - rou
\ excentricului \ lui
\ga(u)ge r. = mira pentru masurat, stanga \r. of tooth = piciorul dintelui, golul din-
\ gradata \ telui
\gauging r. v. ga(u)ge r. rope = cablu
\guide r. = tija de ghidare, tija de \aloe r. = cablu de aloe
\ conducere \asbestos r. = cablu de azbest
\hollow drill r. = prajina de foraj tubulara \bailing r. = cablu de lacarit
\jerker r-s = prajini de transmisie \bull r. = cablu de interventie
\measuring r. = rigla de masurat \drag r. = cablu de tractiune
\piston r. = tija de piston \drilling r. = cablu de foraj
\polish(ed) r. = tija lustruita, prajina lus- \guy r. = tirant, ancora, cablu de
rod - roo \ ancorare
\ truita \hemp r. = fringhie de cinepa
\pull r-s = prajini de transmisie

81
\hoist(ing) r. = cablu de exploatare, cablu rungs, ladder r. = treptele scarii, fuscei de
de scara
\ extractie, cablu de productie runner, drill r. = sondor
\Lang lay r. = cablu cu infasurare directa, running = coborire, mars (al garniturii
\ cablu torsadat paralel de foraj), manevrare, functio-
\left lay r. = cablu cu infasurare S, cablu nare
\ cu infasurare la stinga, cablu \r. down = coborire, introducere
\ torsadat la stinga \ahead r. = avansare
\regular-lay r. = cablu torsadat incrucisat, running-in = introducere, rodaj
ca- running-out of oil = epuizarea zacamintului
\ blu cu infasurare incrucisata de
\right lay r. = cablu cu infasurare la dreap- titei
\ ta, cablu cu infasurare Z, rupture = ruptura, fisura, rupere
\ cablu rasucit la dreapta, ca- rush = viitura
\ blu torsadat la dreapta \r. of water = viitura de apa
\travelling r. = cablu de foraj, cablu de \sand r. = viitura de nisip
\ interventie rust = rugina
\wire r. = cablu de sirma, cablu metalic \iron r. = rugina
rope-socket = manson de cablu, clema de rusting = ruginire
cablu rustless = inoxidabil
ropy = ondulat rusty = ruginit
rosin = rasina, a smoli
rot = a putrezi, a se descompune
\rock r. = eroziune eoliana a rocii, S
\ dezagregarea rocii
rotary = rotativ
sabulous = nisipos, grezos
rotatable = pivotant, tuirnant
saddle = etriera, bratara, cuta anti-
rotate = a (se) roti
clinala, curmatura
rotor, tubing r. = dispozitiv de rotire a praji-
\pipe s. = bratara pentru tevi, colier
nilor de pompare
\ pentru tevi
roughneck = sondor
saddle-shaped = in forma de sa
roughness = asperitate, rugozitate
safeguarding = protectie, masuri de
roustabout = ajutor de sondor, muncitor
siguranta
semicalificat
safety accesories = echipament de siguranta
routine of work = practica stabilita, regim
sag(ging) = sageata (a curelei), sageata
de
de incovoiere
lucru, program de lucru,
salient = treapta, proeminenta
row - rus
saliferous = salifer
row = rind, sir
saline = salin
\r. of wells = baterie de sonde, rind de
saliniferous = de solonet, salinifer
son-
salinity = salinitate
\ de, sir de sonde, grup de sond
salt = sare, salin
rub = frecare, a freca
\rock s. = sare gema
rubbing = frecare
salting-out = dezalcalizare, levigare,
rubble = pietris, balast
desalifiere
rubbly = detritic, clastic
salvage = scursori utilizabile
rudaceous = detritic, conglomeratic
sample = proba, a recolta proba, a lua
rugged = rugos, accidentat
proba
rule, phase r. = regula fazelor
\all-level s. = proba medie
rule, slide r. = rigla de calcul
\average s. = proba medie
rules, safety r. = regulile tehnicii de securi-
\boring s. = carota
tate
\bottomhole s. = proba de fund
run = coborire, introducere (in son-
\check s. = proba de control
da), mars (al garniturii de
\core-s. = carota, proba de teren
foraj), a introduce, a cobori
\ditch s. = proba de noroi din jgheab
(coloana de tubaj)
\grab s. = proba la intimplare, proba
\r. over = a deborda
\ din cupa
\bit r. = marsul sapei, ciclul de lucru
sampler = gradelnita, aparat de recoltat
\ al sapei
probe, sonda pentru luarea
\core r. = extragerea carotei
probelor, ciupitor, probagiu
\pipe line r. = cantitatea de produs
\bottomhole s. = ciupitor din talpa, aparat
transpor-
de
\ tata prin conducta
\ luat probe de fund
82
\oil s. = aparat de luat probe san - saw
sampling, sidewall s. = carotaj lateral, preluare \asphaltic s. = gresie asfaltica, gresie as-
la- \ faltoasa
terala a probelor \calcareous s. = gresie calcarosa, gresie
sand = nisip car-
\tap the oil s. = a deschide un strat de titei \ bonata
\s. out = a curata sonda de nisip \close(-grained) s. = gresie impermeabila
\asphaltic s. = nisip bituminos \coarse-grained s. = gresie grosiera, gresie
\barren s. = nisip steril, nisip neproduc- ma-
\ tiv \ crogranulara
\bituminous s. = nisip bituminos \conglomeratic s. = gresie conglomeratica,
\close s. = nisip putin poros, nisip gresie
san - san \ detritica
\ compact \ferruginous s. = gresie feruginoasa
\coarse(-grained) s. = nisip cu granulatie mare, \fine-grained s. = gresie cu granulatie mica,
ni- \ gresie microgranulara
\ sip grosier, nisip macrogra- \limy s. = gresie calcaroasa
\ nular \medium-grained s. = gresie cu granulatie
\collecting s-s = nisip colector medie,
\consolidated s. = nisip consolidat, nisip ci- \ gresie mezogranulara
\ mentat \marly s. = gresie marnoasa
\cross-bedded s. = nisip cu stratificatie incru- \micaceous s. = gresie micacee
\ cisata \oil s. = gresie petrolifera
\cross-stratified s. = nisip cu stratificatie incru- \oil-impregnated s. = gresie impregnata cu titei
\ cisata \oil-saturated s. = gresie saturata cu titei
\drift(ing) s. = nisip zburator, nisip aluvio- \siliceous s. = gresie silicioasa
\ nar, nisip miscator \tight s. = gresie impermeabila
\dry s. = nisip steril, nisip neproduc- sand-up = innisipare
\ tiv sandwich(ing) =
\fine(-grained) s. = nisip microgranular, nisip intercalare,interstratificatie
cu sandy = nisipos, grezos
\ granulatie mica sap = roca alterata, roca dezagre-
\float s. = nisip plutitor gata
\gas s. = nisip gazifer sapropel = sapropel
\gas(-carrying) s. = nisip gazifer sapropelite = sapropelit
\glauconitic s. = nisip glauconitic saturated = saturat
\green s. = nisip glauconitic, nisip verde \water-s. = acvifer, saturat cu apa
\heaving s. = nisip curgator, nisip saturation = saturatie
miscator \magnetic flux s. = susceptibilitate magnetica
\lenticular s. = nisip lenticular \oil s. = saturatie in titei
\loose s. = nisip neconsolidat, nisip \partial s. = saturatie partiala
\ necimentat, nisip zburator \water s. = saturatie in apa
\micaceous s. = nisip micaceu saver, high-pressure oil s. = dispozitiv pentru
\oil s. = nisip petrolifer prevenirea
\oil(-bearing) s. = nisip petrolifer pierderii de titei, stergator
\oil(-impregnated) s. = nisip imbibat cu titei de titei de mare presiune
\oil-saturated s. = nisip saturat cu titei saver, oil s. = instalatie de prevenire a
\oil-stained s. = nisip imbibat cu titei pierderii de titei, stergator
\open s. = nisip poros, nisip permeabil de titei
\pay s. = nisip productiv saving = economie
\productive s. = nisip productiv saw = ferastrau
\quartz s. = nisip cuartos \cross-cut s. = joagar, ferastrau
\quick s. = nisip zburator \hand s. = ferastrau de mina
\river s. = nisip de riu \pit s. = joagar, ferastrau
\running s. = nisip zburator saw - sch
\shifting s. = nisip curgator, nisip miscator scaffold(ing) = schela (constructie), podest
\shoestring s. = nisip lenticular scale = scara, scala, crusta, piatra
\water(-bearing) s. = nisip acvifer de cazan, solzi, bascula
sandblasting = sablare \s. a boiler = dezincrustare, curatirea
sanded up = innisipat \ pietrei
sand-out = depunerea nisipului \automatic s-s = balanta automata
sandstone = gresie \boiler s. = piatra de cazan, crusta
\argillaceous s. = gresie argiloasa \exaggerated s. = scara marita

83
\full s. v. natural s. scratcher = curatitor, racleta
\hardness s. = scara de duritate \wall s. = curatitor, racleta
\height s. = scara verticala, scara de scratching = rizare
\ inaltimi screen = sita, ciur, filtru de fund,
\large s. = scara mare ecran, a ecrana
\length s. = scara de lungimi \s. out = a cerne
\natural s. = marime naturala, scara natu- \belt s. = sita banda
\ rala \gravel-packed s. = filtru cu pietris
\pan s. = crusta, piatra de cazan \guard s. = scut de protectie, ecran de
\plotting s. = scara unui plan \ protectie
scale-paper = hirtie cu patratele \jigging s. = ciur vibrator
scaling = crustificatie, formarea crus- \mud s. = sita de noroi, filtru de noroi
tei, depunerea pietrei \oil well s. = filtru pentru sonde de titei
scalp = a cerne, a ciurui \oscillating s. = sita vibratoare, ciur vibrator
scalping = cernere, ciuruire \prepacked gravel s. = filtru cu pietris
scaly = foliform, solzos impachetat
scarp = panta abrupta, treapta \ la suprafata
\fault s. = terasa faliei \revolving s. = sita rotativa
scatter = a imprastia, a devia \shaking s. = sita vibratoare, ciur bascu-
scattering = imprastiere, deviere, disper- \ lant
sare \vibrating s. = sita vibratoare, ciur vibrator
\drilling s. = deviatie la foraj \wire(-mesh) s. = filtru cu sirma
\hole s. = deviatia sondei \ wire-wrapped s. = filtru cu sirma
scavenge = a purja, a sufla screening = ciuruire, cernere, ecranare
scavenging = purjare, suflare, baleiaj, screenings = refuzul ciurului
evacuare (a gazelor arse) scr - sea
schedule = grafic, plan, program screw = surub, bulon, a insuruba
\work s. = grafic de lucru, plan de lucru \s. off = a desuruba
schist = sist \s. on = a insuruba
\bituminous s. = sist bituminos \s. up = a insuruba, a stringe cu piu-
\chloritic s. = sist cloritic \ lita
\clay s. = sist argilos \s. with cleaved head = surub cu cap crestat,
\combustible s. = sist bituminos surub
\crystalline s. = sist cristalin \ cu caneluri
\curly s. = sist fibros \Archimedean s. = elevatorul lui Arhimede
\mica s. = micasist, sist micaceu \cheese head s. = surub cu cap rotund
\quartz s. = sist cuartos \coach s. = tirfon
\siliceous s. = sist silicios \countersunk s. = surub cu cap inecat
\spotted s. = sist cu pete \endless s. = transportor elicoidal, surub
sch - scr \ fara sfirsit
schistose = sistos \feed s. = alimentator cu surub
schistosity = sistozitate \female s. = piulita
scintillometer = scintilometru \filister head s. = surub cu cap cilindric
scleroscope = scleroscop \jack(ing) s. = surub de presiune
scoop = hirlet, lopata, adincitura \lag s. = tirfon
score = zgirietura, riz, a zgiria \male s. = surub
scoriae = zgura vulcanica \regulating s. = surub de reglare
scoring = zgirietura, crestatura, riz \right-hand(ed) s. = surub cu filet (pe) dreapta
scotch = sabot de frina \round(-head) s. = surub cu cap rotund
scour = eroziune, a eroda, a spala \square thread s. = surub cu filet patrat
scouring = eroziune, spalare, \temper s. = surub de compensare
scout = prospector, a explora \triangular thread s. = surub cu filet triunghiular
scouting = explorare preliminara, recu- \wood s. = surub pentru lemn
noastere preliminara screw-die = clupa
scraper = curatitor, racleta, razuitor scrubber = scruber, epurator de gaze
\casing s. = curatitor de coloana, racleta seal = dispozitiv de oprire a pier-
\ pentru curatirea coloanei derilor, garnitura, etansare,
\pipe-line s. = go-devil, curatitor de con- a inchide, a izola
\ ducte, racleta pentru curati- \s. off = a etansa, a izola, a colmata
\ rea conductelor \hydraulic s. v. liquid s.
\wall s. = curatitor, racleta \liquid s. = inchizator hidraulic
scraping = razuire, curatire \stuffing-box s. = presgarnitura
scratch = riz, zgirietura \water s. = inchizator hidraulic

84
sealing = etansare, inchidere sedimentation = sedimentare
sealing-off = izolare, etansare, colmatare seep(age) = supurare, infiltratie, perco-
seam = strat, intercalatie, cusatura lare
\butt-jointed s. = cusatura cap la cap \capillary s. = infiltratie capilara
\caulked s. = cusatura stemuita \gas s. v. seeps, gas s.
\coal s. = strat carbonifer see - sen
\contiguous s-s = strate adiacente \oil s. = infiltratia titeiului, supu-
\gassy s. = strat gazifer \ rarea titeiului
\impermeable s. = strat impermeabil \side s. = infiltratie laterala
\lap(ped) s. = cusatura prin suprapunere \water s. = infiltratia apei
\longitudinal s. = cusatura longitudinala seeping of oil = infiltratia titeiului
sea - see seeps, gas s. = iviri de gaze, degajari de
\payable s. = strat productiv gaze, emanatii de gaze, sca-
\reinforced s. = cusatura ingrosata pari de gaze
\soldering s. = cusatura lipita, lipitura seeps, oil s. = infiltratia titeiului, mani-
\upper s. = strat superior festari de titei
\welded s. = cusatura sudata segment = segment
\welding s. = cusatura sudata segregation = segregare, separare
search = prospectiune, explorare, \gravity s. = separare dupa greutate speci-
cercetare \ fica, separatie gravitationala
\s. for natural gas = prospectiunea seise v. seize
zacamintelor de seismic(al) = seismic
\ gaze naturale seismogram = seismograma
\s. for oil = prospectiunea zacamintelor seismograph = seismograf
de \critically damped s. = seismograf cu
\ titei amortizare
\s. for petroleum v. s. for oil \ critica
\oil s. = prospectiunea zacamintelor de \horizontal (component) s. = seismograf orizontal
\ titei, prospectiunea titeiului \horizontal motion s. = seismograf orizontal
seat = scaun, locas \vertical (component) s. = seismograf vertical
\ball s. = scaunul bilei \vertical motion s. = seismograf vertical
\casing s. = scaunul coloanei tubate seismologist = seismolog
\firm casing s. v. tight casing s. seismology = seismologie
\key s. = canal de pana, gaura de cheie seismometer = seismometru
\ (in sonda) \torsion s. = seismometru cu torsiune
\tight casing s. = scaunul etans al coloanei seismocope = seismocop
seated = asezat seize = intepenire, a gripa, a inte-
seating, key s. = prinderea garniturii in peni, a bloca
gaura seizing v. seizure
de cheie seizure = gripare, intepenire, blocare
seating, valve s. = scaunul supapei, oglinda \bit s. = intepenirea sapei, prinderea
ser- \ sapei
tarului \steel s. v. bit s.
section = sectiune, profil sel, ground s. v. sill, ground s.
\annular cross s. = sectiune inelara select = a alege
\circular cross s. = sectiune circulara selection = alegere
\columnar s. = profil normal, profil selector, gear s. = furca de viteza
geologic self-cleaning = cu autocuratire
\cross s. = sectiune transversala, profil self-feeding = cu avans automat, cu
sediment = sediment alimen-
\basic s-s = sedimente de fund, depuneri tare automata
de self-regulation = autoreglare
\ fund sensibility = sensibilitate, susceptibili-
\bottom s-s = sedimente de fund, tate
depuneri de sensitivity = sensibilitate
\ fund sep - set
\marine s-s = depozite marine separation = separare
\organogenous s-s = sedimente organogene, \gravitational s. = separare dupa greutate
depozite speci-
\ organogene \ fica, separatie gravitationala
\terrigene s-s = sedimente terigene, separator = separator
depozite \centrifugal s. = separator centrifug
\ terigene \gas s. = separator de gaze

85
\gravity s. = separator dupa greutatea \ noroi
\ specifica \bottom s-s = sedimente de fund,
\oil s. = separator de titei, separator depuneri
\ de ulei, decantor de titei \ de fund, reziduuri de fund
\steam s. = separator de abur \brown s. = reziduuri de fund
\water s. = separator de apa, decantor de \gravity s. = decantare gravitationala, de-
\ apa \ cantare dupa greutatea speci-
\well s. = separator de sonda \ fica
septaria = septarii severing, casing s. = ruperea burlanelor,
sequence = succesiune, ordine, sir exploda-
\drilling s. = program de foraj, schema de rea burlanelor
\ foraj sewage = ape de scurgere, ape
\stratigraphic s. = succesiune stratigrafica reziduale
\washing s. = program de spalare (a sewer = teava de scurgere, a scurge
sondei) shackle = toarta, cercel
series = serie, suita shaft = arbore, ax, put
\aromatic s. = serie aromatica \band wheel s. = arbore motor, arbore de
\bed s. = suita de strate, serie de an-
\ strate, succesiune de strate \ trenare, arbore de transmisie
\ethylene s. = serie etilenica \cat(head) s. = arborele mosorului de
\hydrocarbon s. = serie de hidrocarburi manevra,
\oil s. = formatiune petrolifera \ arbore intermediar
\paraffin s. = serie parafinica \drilling s. = garnitura de foraj
serrate(d) = dintat, zimtuit, crestat, \driven s. = arbore condus, arbore
striat antrenat
serviceable = exploatabil \driving s. = arbore conducator, arbore de
set = rind, sir, trusa (de scule), \ antrenare
complet, a presa coloana, \drum s. = arborele tobei de manevra
a face priza \eccentric s. = arbore cu came
\s. (a string of) casing = a presa coloana, a fixa \escape s. = put de salvare, adapost
co- \gear s. = arbore de transmisie inter-
\ loana \ mediar
\s. on fire = a aprinde \hollow s. = arbore tubular, arbore cav
\s. up = a monta, a instala \jack s. = arbore intermediar, arbore de
\drill(-steel) s. = garnitura de foraj sha - sha
\electric welding s. = grup electrogen de sudura \ transmisie intermediar
\welding s. = agregat de sudura \lay s. = arbore intermediar, arbore
\wrench s. = garnitura de chei \ secundar
set-back = degetul turlei, scaunul pasi- \line s. = arbore de transmisie
lor de prajini, a opune re- \main s. = arbore principal
zistenta, a reactiona \motor s. = arbore motor, arbore
setting = montare, instalare, priza conduca-
(a cimentului) \ tor, arbore de antrenare
set - sha \output s. = arbore condus, arbore
\casing s. = presarea coloanei, fixarea antrenat
\ coloanei, asezarea coloanei \pinion s. = arbore de pinion
\time s. = reglarea timpului \propel(ler) s. = arbore cardanic, arbore arti-
\valve s. = pasuirea supapei \ culat
setting-up = priza rapida a cimentului, \prospect(ting) s. = put de prospectare
asamblare, montare \pump s. = arborele pompei
settle = a depune, a (se) decanta \reverse s. v. reversing s.
settled = stabilizat, echilibrat, \reversing s. = arborele mecanismului
stratificat inver-
settlement = decantare, precipitare \ sor, arbore reversibil
settler = decantor, instalatie de \solid s. = arbore masiv
decantare \transmission s. = arbore de transmisie,
\mud s. = cutie de decantare, decantor arbore
\ de noroi \ de transmisie intermediar
\salt s. = instalatie de desalinizare \tubular s. = arbore tubular, arbore cav
\water s. = decantor de apa shake = a agita, a vibra
settling(s) = sedimente de fund, depuneri shaker = vibrator, ciur vibrator
de fund \dual s. = sita vibratoare jumelata
\s. basin = batal de decantare, batal de shale = argila sistoasa, sist argilos,

86
marna \flow s. = schema procesului tehnologic
\alum s. = argila alaunifera, alumina \geological s. = harta geologica, profil geo-
\bituminous s. = sist bituminos \ logic
\brittle s. = argila sistoasa casanta \iron s. = tabla de otel, placa de otel
\calcareous s. = argila sistoasa calcaroasa \(over)thrust s. = pinza de incalecare, pinza
\carbon(-aceous) s. = argila sistoasa de
carbonoasa \ sariaj
\clay s. = sist argilos \plane table s. = desen topografic
\combustible s. = sist bituminos \survey s. = harta topografica
\curly s. = argila sistoasa fibroasa \tube s. = placa tubulara
\gas s. = sist bituminos sheeted = stratificat, lamelar
\heaving s. = sist argilos curgator she - sho
\kerosene s. = sist bituminos sheeting = stratificare, captusire,
\laminated s. = ardezie, sist lamelar blindaj, cofraj
\leaf s. = sist lamelar shelf = roca din culcus, zona terige-
\limy s. = sist calcaros na, platforma continentala
\nodular s. = sist cu nodule shell = tub de cartus, corp, carcasa,
\oil s. = sist bituminos, sist petrolife cochilie, scoica, tubular
\paraffin s. = sist petrolifer \s. of (a) mollusk = cochilie de molusca
\petroliferous s. = sist petrolifer \s. of pipe = mantaua tevii
\petrolo-s. = sist petrolifer \pulley s. = carcasa muflei
\pyrobituminous s. = sist petrolifer \pump s. = carcasa pompei, corpul
\resinoid s. = sist petrolifer pompei
\sandy s. = sist argilo-nisipos \tank s. = mantaua rezervorului
sha - she shell-like = concoidal
\sloughing s. = marna sistoasa, sist shield = manta de protectie, carcasa
mocirlos de protectie, ecran
shallow = neritic, de mica adincime, \face s. = masca de sudor
subtire \protective s. = scut de protectie, ecran de
shallowness = adincime mica \ protectie
shaly = argilos, sistos \welding s. = masca de sudor
shank = flancul cutei, gitul sapei, shielding s. = ecranare, ecran protector,
cepul sapei protectie, blindaj
\bit s. = gitul sapei, cepul sapei shift = tura, schimb, schimbarea vite-
\drill s. = gitul sapei, cepul sapei zei, falie oblica, deplasare,
shape of the pores = forma porilor migrare, mutarea curelei
shape, bit s. = forma sapei \day s. = schimb de zi
shape, grain s. = forma granulelor \dip s. = dislocare verticala, dislocare
shaping = profilare \ normala
share = participatie \drill(ing) s. = echipa de foraj, schimb de
sharp = ascutit, abrupt \ foraj
sharp-edged = ascutit, coniform, conic \night s. = schimb de noapte
sharpen the bit = a ascuti sapa shifting = mutarea curelei, schimbarea
sharpener, bit s. = masina de ascutit sape vitezei, deplasare
sharpener, drill(-steel) s. = masina de ascutit sape shims, bearing s. = cuzinet de lagar
sharpening, bit s. = ascutirea sapei shingle = pietris, galeti
shatter = sparturi, a zgudui, a sfarima, ship, tank s. = tanc petrolier
a disloca shipment, oil s. = transportul titeiului, trans-
shattering = zguduire, clatinare, sfarima- portul titeiului cu petroliere
rea rocii, dislocarea rocii shock = soc, lovitura
shear(ing) = efort de forfecare, forfecare, \hydraulic s. = lovitura de berbec
lunecare shock-absorber = amortizor, tampon
sheath = tub de protectie shock-proof = amortizat, rezistent la soc
sheathing = invelis de protectie, captu- shock-resistance = rezistenta la soc,
sire rezistenta
sheave = saiba, rola dinamica
\belt s. = roata de curea shoe = siu, sabot
\catline s. = rola cablului de mosor \brake s. = sabot de frina
\crown s-s = rolele geamblacului \cable s. = papuc de cablu, papuc
\rope s. = saiba de cablu terminal
\sand(-line) s. = rola de lacarit \casing s. = siu de coloana, sabot de co-
sheet = foaie, tola, schema, diagrama \ loana
\bottom s-s. = tole de fund sho - sho

87
\casing float s. = siu cu valva de plutire \soil s. = contractia solului, contractia
\cement (casing) s. = dop de cimentare, sabot \ pamintului
de \volume s. = contractie volumetrica
\ cimentare, siu de cimentare shrinking, tool joint s. = contractia racordului
\drag s. = coroana de foraj cu alice, special
\ sondeza cu alice shut-down = intrerupere, oprire
\drive(-pipe) s. = siu de coloana shut in = a opri, a inchide
\float s. = sabot cu valva de plutire shut-off = inchidere, decuplare
\foot s. = siu de coloana \defective water s. = inchiderea defectuoasa a
\guide s. = siu de ghidare apei
\guiding s. v. guide s. \formation s. = inchiderea formatiunii, in-
\milling s. = freza-coroana \ chiderea stratului
\pipe (drive) s. = siu de coloana, sabot de co- \water s. = inchiderea apelor, izolarea
\ loana \ apelor
\tubing s. = sabot pentru tevi de extractie shutting = inchidere, oprire
shoot = a torpila \s. of water = inchiderea apelor
shooter = artificier shutting-down = intrerupere, suspendarea
shooting = torpilare, prospectiune seis- lu-
mometrica, explodare crului, oprirea masinii
\oil well s. = torpilarea unei sonde de shutting-off, water s. = inchiderea apelor
\ petrol sial = sial
\reflection s. = prospectiune seismometrica side = latura, lateral
\ prin metoda undelor elastice \s. track = luarea unei gauri noi
\ reflectate \downdropped s. = buza scufundata, flanc
\refraction s. = prospectiune seismometrica scu-
\ prin metoda undelor elastice \ fundat
\ refractate \running of s. = capatul care se desfasoara
\seismic s. = prospectiune seismometrica \shell s. = spatiu inelar
\well s. = torpilarea unei sonde, torpe- \upthrown s. = flanc ridicat
\ darea unei sonde sieve = ciur, sita
shop = sectie, atelier \jigging s. = sita vibratoare
\bit-sharpening s. = atelier de ascutit sape \shaking s. v. jigging
\machine s. = atelier mecanic \vibrating s. = sita vibratoare
\maintenance s. = atelier de reparatii sight, back(ward) s. = vizare inversa,
\repair(ing) s. v. maintenance s. intersectie
shore = litoral, coasta, tarm inapoi
short = scurt, scurtcircuit, sight, fore s. v. sight, forward s.
a scurtcircuita sight, forward s. = vizare directa, intersectie
shortage = lipsa, deficit inainte
\water s. = lipsa de apa sig - siz
short-circuit = scurtcircuit signal, receipt s. = semnal de informare
shot = perforarea burlanelor, explo- signalling = semnalizare
zie, incarcatura de explozivi, \remote s. = semnalizare de la distanta
incarcatura exploziva, inre- \selective s. = semnalizare selectiva
gistrarea aparatului silencer = amortizor de zgomot, toba de
\chilled s. = alice esapament
\eye s. = cimp vizual silica = silice, cuart
shoulder = prag de reducere, fereastra \glassy s. = silice topita, sticla de si-
sho - sig \ lice
in coloana de burlane, cant, siliceous = silicios
guler silicification = silicifiere
\s. of the box = umar special al racordului silicon = siliciu
\s. of tool joints = umar special al racordului sill = grinda, traversa, filon-culcus
show = ivire de titei sau de gaze \derrick s. = traversa inferioara a turlei,
showings, gas s. = iviri de gaze \ traversa cadrului turlei
showings, oil s. = iviri de titei, manifestari \ground s. = grinda, prag, cataracta
de titei \mud s. = traversa inferioara a turlei,
shows, gas s. = scapari de gaze, iviri de \ bustean de fundatie
gaze \sub s. v. mud s.
shows, oil s. = iviri de titei sillimanite = silimanit
shrink = a se contracta, contractie silt = namol, mil
shrinkage = contractie, pierdere prin silting = impotmolire (la rezervoare),
evaporare depunerea milului

88
siltstone = alevrit \connecting s. = cuplaj, racord, manson de
Silurian = Silurian, perioada silurica \ legatura
simulation = modelare \packoff s. = manson de etansare
single-action = cu efect simplu \sliding s. = cuplaj alunecator
sink = a adinci, a inainta la foraj \threaded s. = mufa cu filet interior
\s. a well = a adinci o sonda sleeving, insulating s. = tub izolant, impletitura
sinker = miner la inaintare ex-
\well s. = sondor terioara
sinking, well s. = saparea unui put, adincirea slickenside = plan de alunecare, oglinda
unei sonde de
sinter = tuf, a aglutina, a sinteriza alunecare
sintering = aglutinare, sinterizare slide = alunecare, alunecare de teren,
siphonage = sifonare sanie, glisiera, culisou,
site = amplasare, loc de amplasare sli - slu
\s. of the well = locul de amplasare a sondei jilip
situ, drilling s. = amplasarea sondelor sliding = alunecare
situ, in s. = pe loc, pe teren slime = detritus
size = dimensiune, marime sling = cablu de extractie, ochi de
\s. of bit = diametrul sapei cablu, a ridica cu macaraua
\s. of the hole = diametrul gaurii de sonda slip = deplasare, alunecare, patinare
\grain s. = marimea granulelor \dip s. = dislocare normala, dislocare
\mesh s. = marimea ochiului sitei \ verticala
sizing = sortare volumetrica, dimensi- \fault s. = alunecarea faliei
onare slippage = alunecare, patinare, mutarea
ske - sli \ in picioare a turlei, trans-
skelp = semifabricat pentru tevi \ port pe sanie
sudate slips = patratii mici, pene de prin-
sketch = schema, schita, a schita dere
sketching, field s. = ridicare vizuala, schitare \drill pipe s. = patratii mici, patratii tijei
skid = sabot de frina, sanie, sina \ patrate
de ghidare, a patina \power s. = pene de sustinere, pene de
skidding = patinare, transport pe sanie \ prindere, pene automate
\s. of the derrick = transport pe sanie al turlei, \rotary s. = patratii mici
mutarea "in picioare" a turlei \serrated s. = pene de sustinere, gheare de
skid-mounted = montat pe sanie \ prindere
skids = sanie, glisiere, patine, slitter = tirnacop
ghidaje sliver = sparturi, bucata, a despica
skilled = calificat slope = inclinare, cadere
skills = specialisti \dip s. = versant paralel cu inclinarea
skimming = decantarea titeiului, \gentle s. = panta mica
separa- \steep s. = panta abrupta, inclinare mare
rea fractiunilor usoare sloping = inclinat
skin = pojghita, pelicular, superfi- slot = nut, slit, fanta
cial sloughing = acoperire cu mlastini, trans-
\impervious s. = invelis etans, pelicula formare in mlastina
etansa sloughy = mocirlos, mlastinos
skip = bena basculanta sludge = depuneri de fund, noroi de
skirt, piston s. = mantaua pistonului \ foraj
slab = captuseala, latunoaie, placa \s. density = densitatea noroiului
slag = zgura, scorie \s. filtration = filtrarea noroiului
slapping = bataie (a motorului), vibra- \acid s. = gudron acid
tie puternica \slime s. = noroi de foraj
slash, hole s. = largirea gaurii de sonda sludger = pompa de noroi
slate = sist, ardezie slug = dop
\alum s. = alumina, sist de alaun \s-s of gas = dopuri de gaze
\argillaceous s. = sist argilos \s-s of oil = dopuri de titei
\calcareous s. = argila sistoasa calcaroasa sluice = jgheab, canal
\clay s. = sist argilos slurry = lapte de ciment
slate-like = sistos \cement s. = lapte de ciment
slaty = sistos \clay s. = noroi de foraj pe baza de
sleeve = manson, mufa, bucsa \ argila
\bearing s. = cuzinet de lagar slu - soc
\collar s. = coloana de ghidaj slush = noroi de foraj

89
slushing = a lucra cu screperul, lucru \bottom s. = subsol
cu screperul \foundation s. = teren de fundatie
slushpit v. pit, slush p. \top-s. = strat fertil al solului
smell, sulphur s. = miros de sulf solder = aliaj de lipit, lipire
smelting = topire \hard s. = aliaj pentru lipire tare,
smooth = a netezi, a slefui, lin, neted \ aliaj pentru brazura
snap = buterola, capuitor, clichet, soldering = lipire, lipitura
a inclicheta sole = grinda
snub = a cobori (prajinile) sub solid = solid, masiv
presiune solidification = solidificare, intarire (a
snubber = aparat de introdus tevile betonului)
sub presiune solubility = solubilitate
snubbing = coborire sub presiune soluble = solubil
soak = a (se) imbiba, a impregna solubleness v. solubility
\s. up = a umezi solution = solutie, dizolvare, rezolvare
soakage = imbibare, impregnare \mud s. = fluid de foraj, lichid de cir-
soaked = imbibat, impregnat \ culatie
soaking v. soakage \normal s. = solutie normala
socket = tuta, manson, dulie sonde = aparat de luat probe, sonda
\bell s. = tuta pentru luarea probelor, spion
\collar s. = scula de instrumentatie sort = sort, a sorta, a clasifica
\combination s. = corunca combinata sound = sunet, sonor, a sonda
\corrugated friction s. = scula de instrumentatie, sounder, acoustical well s. = ecometru, sonolog
\ corunca cu frictiune sounder, echo s. = ecometru
\fishing s. = tuta sour = sulfuros, acid
\flanged s. = racord cu flansa source = sursa, izvor
\friction s. = tuta, corunca \s. of power = sursa de energie
\horn s. = corunca cu frictiune \point s. = sursa punctiforma
\jar(crotch) s. = corunca pentru space = spatiu, distanta
instrumentatie \annular s. = spatiu inelar, spatiul din
\ dupa geala \ spatele unei coloane
\mandrel s. = dorn de instrumentatie cu \clearance s. = joc, distanta, spatiu
pa- vatama-
\ larie \ tor
\pump-rod fishing s. = dorn de instrumentatie \dead s. = spatiu mort
dupa \idle s. = spatiu mort, spatiu vatamator
\ prajini de pompaj \interstitial s. = spatiu poros
\reducing s. = reductie spa - spe
\releasing s. = corunca dezagatabila \open s-s = spatii libere, goluri
\rope s. = clema de cablu \pore s. = volumul porilor, spatiu poros,
\slip s. = corunca cu bacuri, corunca cu \ porozitate
\ falci, manson de cablu \void s-s = spatii libere
\sucker-rod s. = corunca pentru prajini de spacing = distanta, amplasare
\ pompare \s. of contours = distanta dintre contururi
\tubing s. = corunca pentru tevi de \s. of wells = distanta dintre sonde,
extrac- numarul
\ tie \ sondelor
\wall s. = dulie de perete, priza de pe- \bottom-hole s. = amplasarea sondelor
\ rete \close(well) s. = amplasarea sondelor la
socket-joint = imbinare articulata, distan-
imbinare \ ta mica, numarul mare de sonde
soc - spa \electrode s. = distanta dintre electrozi
cu mufa \hole s. = distanta dintre sonde,
soda, caustic s. = soda caustica, hidroxid de numarul
sodiu \ sondelor
soft = moale \tooth s. = golul dintilor
softener = emolient, agent de inmuiere, \well s. = amplasarea sondelor, distanta
plastifiant \ dintre sonde
softening = inmuiere, indulcire, deduri- \wide(well) s. = amplasarea sondelor la
zare distan-
\water s. = indulcirea apei \ ta mare, numarul mic de sonde
softness of rock = duritate mica a rocii span, girder s. = deschiderea orizontalei
soil = sol, pamint spanner = cheie tubulara, cheie pentru

90
piulite \ avansare
\adjustable s. = cheie reglabila, cheie \peripheral s. = viteza periferica, viteza li-
univer- \ niara
\ sala, cheie franceza \rotation(al) s. = viteza de rotatie
\box s. = cheie tubulara \rotative s. = viteza de rotatie
\chain s. = cheie pentru tevi, cleste cu \running s. = viteza de coborire, viteza
\ lant \ de mars
\double-ended s. = cheie dubla \table s. = viteza mesei rotative
\fork s. = cheie-furca, cheie tubulara speedometer = vitezometru
\pipe s. = cheie pentru tevi, cheie cu spent = uzat, epuizat
\ lant spheric(al) = sferic
\universal s. = cheie reglabila, cheie uni- spicules, sponge s. = particule spongioase, ace
\ versala spongioase
spar = spat spider = broasca cu pene
\calc(areous) s. = spat calcaros, calcit \casing s. = broasca automata cu pene
\fluor s. = fluorina spi - spo
\heavy s. = baritina \ pentru burlane
spares = piese de rezerva \lifting s. = broasca pentru burlane
spark = scinteie, a aprinde cu scin- spigot = cep
teie spike = cui, cirja, crampon
spear = sper, rac de instrumentatie, spindle = tija, bara
ghimpar \feed s. = alimentator cu surub, surub
\casing s. = rac de prindere \ de miscare
\drive down casing s. = rac cu decuplare \valve s. = tija sertarului, tija supapei
automata, spiral = spiral
\ rac decuplabil spire = spira
\fishing s. = ghimpar, ghimpe, spin spirit, motor s. = benzina auto
\releasable casing s. = rac decuplabil, rac cu splash = stropi, a stropi, a pulveriza
decu- splice = spraituire, matisare, a matisa
spe - spi \cable s. = innadirea cablului, imbinarea
\ plare automata \ cablului, spraituirea cablului
\rope s. = ghimpar, cirlig pentru instru- splicing = spraituire, matisare, innadire
\ mentatie dupa cablu \blind s. = matisare oarba
\sucker-rod s. = corunca pentru prajini de \rope s. = spraituirea cablului, innadi-
\ pompare \ rea cablului
\trip casing s. = rac de prindere splint = cui spintecat, splint
\tubing s. = burlan sper, corunca pentru split = despicare, crapatura, demon-
\ tevi de extractie tabil, compus, a despica, a
species = specie scinda, a diviza, a separa
specification = specificatie, conditii splitter = cutit spintecator, despicator
tehnice de carote, sonda auxiliara
norma tehnica \casing s. = spintecator de burlane, cutit
specimen = mostra, epruveta \ spintecator
\hand s. = proba de minereu \core s. = retinator de proba, dispozi-
spectrometer = spectrometru \ tiv de rupere, ruptor
spectrum, band s. = spectru de banda splitting = sectionare (a carotei)
speed = viteza spoil = ganga, roca sterila, halda, a
\s. of propagation = viteza de propagare defecta
\s. of pulling = viteza de extragere sponge = burete, spongios
\s. of registration = viteza de inregistrare sponginess = stare spongioasa
\s. of revolution = viteza de rotatie spongy = spongios
\s. of rotation = viteza de rotatie spool = toba, bobina, a bobina,
\s. of running-in = viteza de coborire a depana
\s. of transmission = viteza de propagare \bull wheel s. = toba de manevra a
\s. up = a accelera prajinilor
\drilling s. = viteza de foraj \sand-line s. = friction, toba cablului de
\forward s. = viteza mecanica, viteza de \ lacarit
\ avansare spooler, wire-line s. = depanator de cablu
\idling s. = viteza in gol spoon, sampling s. = cancioc
\hoisting s. = viteza de ridicare, viteza de spot = pata, punct, spot, a amplasa,
\ extragere a introduce intr-un loc
\operating s. = viteza operativa \s. of light = spot de lumina
\penetration s. = viteza de foraj, viteza de \barren s. = zona neproductiva a stratului

91
\dry s. = sector neproductiv te, ramificatie, brat
spo - spu spurt of gas = izvor de gaza
spot reconditioning = reparare pe loc sqew = tesire, inclinare
spotted = patat square = patrat
spotting, hole s. = amplasarea sondelor, \base s. = latura bazei (de turla)
incepe- squeegee = valt curatitor, valt de pre-
rea forajului siune
spout = lulea, pilnie-manloc, a erupe squeeze = pompare sub presiune
\gas s. = jet de gaze \s. aggregate = agregat de cimentare
spouter = sonda eruptiva squeezed = presat
spread of electrodes = amplasarea squeezing-out = presare, stoarcere
seismografelor, squib = explozor, detonator, amorsa
distanta dintre electrozi electrica
spring = izvor, sursa, arc, resort squibbing = impuscare, torpilare
\s. of sulfur water = izvor sulfuros stabbing = coborirea coloanei in sonda,
\s. of the casing = tensiunea coloanei, tractiu- strapungere
\ nea coloanei stabilizer, drill s. = ghidaje de centrare, centror,
\s. of the line = intinderea cablului, tractiu- stabilizator
\ nea cablului, tensiunea cablu- stack = stiva de tevi, stivuire
\ lui de foraj \smoke s. = cos de fum
\boiling s. = izvor termal, sursa fierbinte stadia = telemetru, teodolit
\brine s. = izvor cu apa sarata staff = personal de serviciu, mira
\chalybeate s. = izvor feruginos \cross s. = alidada
\coil(ed) s. = arc spiral, arc elicoidal \levelling s. = mira de nivel
\compression s. = arc de presiune, arc de stage = etaj, treapta, perioada, sta-
rapel diu, podet, platforma
\core s. = retinator de proba \equilibrium s. = stare de echilibru
\earthy s. = izvor noroios \flood s. = perioada de injectie
\ferruginous s. = izvor feruginos \flush s. = perioada de eruptie
\hot s. = izvor termal, sursa de caldura \pressure s. = treapta de presiune
\leaf s. = arc lamelar stagger = a amplasa in zigzag, a
\mineral s. = izvor mineral ampla-
\mineral oil = izvor de titei, eruptie de sa in forma de sah
\ titei staggered = amplasat in zigzag
\petroleum s. = izvor de titei, eruptie de staging = pod la sonda in sapa, plat-
\ titei forma de lucru
\plate s. v. leaf s. stagnant = fix, statator, stationar
\retaining s. = arc inchizator, arc de sigur stain = rugina, pata
\ anta, lacat cu arc, resort de \oil s. = pata de titei
\ siguranta stained, oil s. = imbibat cu titei
\salt (water) s. = izvor sarat sta - sta
\spiral s. = arc elicoidal, arc spiral stainless = inoxidabil
\spouting s. = izvor eruptiv stake = jalon, jalonare
\sulphurous s. = izvor sulfuros stake-out = jalonare, balizare, plantarea
\tension s. = dispozitiv de tractiune, arc semnalelor
\ de tractiune stalactite = stalactita
\valve s. = arc de supapa stalagmite = stalagmita
\well-s. = gura sondei, eruptie libera stalk = vangul scarii, miner
sprocket = roata dintata stall(ing) = incetinire, oprire, impanare
spud = roata de lant, a incepe fora- (a sapei)
jul unei sonde, prinzator de stamp(er) = piua, mojar, pisalog
cablu stand = pas (de prajini), banc, ste-
spu - sta laj, rastel
\s. in a well = a incepe forajul unei sonde, \s. of drill pipe = pas de prajini de foraj
\ a porni forajul unei sonde stand by = a interveni, de rezerva
spudder = scula de instrumentatie standby v. stand by
spudding the well = pornirea forajului unei standing = oprire, stationare
sonde, neproducti-
inceperea forajului unei sonde va, statator, fix
spudding-in = inceperea forajului, standpipe = incarcator, tub de refulare
pornirea standstill = oprire
forajului starch = amidon
spur = dintele rotii, ramura de mun- start a well = a incepe forajul unei sonde,

92
a porni forajul unei sonde \deoxidized s. = otel dezoxidat
start, drilling s. = a incepe forajul unei sonde, \die s. = otel calmat
a porni forajul unei sonde \drill(ing) s. = prajina de foraj
starter = burghiu scurt, demaror \electric furnace s. = otel de cuptor electric,
\pneumatic s. = demaror pneumatic \ otel electric
\rheostatic s. = rezistenta de pornire, reostat \hard(ened) s. = otel calit, otel dur
\ de pornire \heat treated s. = otel tratat termic
\star-delta s. = demaror stea-triunghi \high-speed s. = otel rapid
\(well) casing s. = siu de coloana \killed s. = otel dezoxidat, otel calmat
starting (up) = punere in functiune \low-carbon s. = otel cu continut redus de
station = statiune, statie \ carbon
\booster s. v. boosting s. \manganese s. = otel mangan
\boosting s. = statiune de repompare, \medium s. = otel cu continut mijlociu
stati- de
\ une auxiliara \ carbon
\compressor s. = statiune de compresoare ste - sto
\line booster pump s. = statiune de repompare \mild s. = otel cu continut redus de
pe \ carbon
\ conducta \nickel s. = otel nichel
\pipe line pumping s. v. pump(ing) s. \nitrided s. = otel nitrurat
\pump(ing) s. = statiune de pompare \open-hearth s. = otel Siemens-Martin
\receiving s. = statiune de receptie \sheet s. = otel de tabla
\recording s. = statiune de prospectiune \spring s. = otel pentru arcuri
\ seismometrica \stainless s. = otel inoxidabil
\seismic s. = statiune seismometrica \structional s. = otel de constructie, otel pro-
\shooting s. = statiune de prospectiune \ filat
\ seismometrica \tool s. = otel de scule
\survey s. = pozitia observatorului steep = mal abrupt, abrupt, cu incli-
sta - ste nare mare
\torsion balance s. = statiune de balante de steepness of curve = panta curbei
\ torsiune stellarite = stelarit
steam = vapori de apa, abur stem = prajina, tija
\exhaust s. = abur uzat, abur de evacuare \auger s. = prajina grea pentru foraj
\live s. = abur viu, abur proaspat \ percutant
\low-pressure s. = abur de joasa presiune \drill(ing) s. v. auger s.
\overheated s. = abur supraincalzit \grief s. = prajina de actionare, prajina
\saturated s. = abur saturat \ patrata
\superheated s. = abur supraincalzit \kelly s. = prajina de actionare, prajina
\water s. = vapori de apa, abur \ patrata
\wet s. = abur umed \valve s. = tija supapei, tija sertarului
steam-driven = actionat cu abur step = treapta, gradat, in trepte
steam heating coil = serpentina de incalzire \ladder s-s. = fuscei de scara, treptele
cu \ scarii
abur stereoscope = stereoscop
steam-operated = actionat cu abur stick = a ramine intepenit, a ramine
steam(pipe) coil = serpentina de incalzire cu blocat, a ramine prins
abur \dip s. = stanga de masurat, indicator
steamshovel = excavator cu abur \ de nivel
stearate = stearat \proof s. = sonda pentru luarea probelor
steel = otel stickiness = adezivitate
\acid process s. = otel necalmat sticking = intepenire, blocare, prindere
\air hardening s. = otel calibil in aer \s. of tool = prinderea garniturii
\alloy s. = otel aliat sticky = adeziv, lipicios
\annealed s. = otel recopt stiffening = consolidare, intarire
\basic s. = otel bazic stiffness = rigiditate
\carbon s. = otel carbon stirrer = agitator
\carbonized s. = otel cementat, otel calit stirrup = legatura dintre biela si
\case-hardened s. = otel cementat, otel calit balansier (la forajul percu-
\cast s. = otel turnat tant), sarniera, jug, cercel
\cement(ed) s. = otel cementat stock = stoc, stocare, parc de masini,
\cold-drawn s. = otel laminat la rece depozit, a depozita
\crucible s. = otel de creuzet \bright s. = braitstoc (bright stock)
\dead soft s. = otel moale \die s. = clupa, placa de filetat

93
sto - str \ cablului
\residual s-s. = reziduuri stranded = torsadat, cablat
\screw s. v. die s. stranding, wire s. = torsadare, cablare
\tail s. = papusa mobila, papusa de strap = ruleta metalica, curea, coli-
reaze er, banda
stone = piatra, 1 piatra (unitate de \eccentric s. = colierul excentricului
greutate) = 6.35 kg strapping of tank = calibrarea rezervorului
stone, lode s. = magnetit strata = stratificatie, suita de stra-
stool, insulating s. = scaun izolant te, strate
stop-cocking = reglarea presiunii gazelor \overlying s. = strat protector, strat acope-
in \ ris, strat superior
sonda, inchiderea periodica a stratameter = inclinometru, stratametru
sondei stratification = stratificatie
storage = depozit, depozitare, stocaj stratified = stratificat
\bulk s. = depozitare in vrac, depozita- stratigrapher = stratigraf
\ re in rezervoare stratigraphic(al) = stratigrafic
\ground s. = depozit de suprafata stratigraphy = stratigrafie
\lease s. = depozit de santier stratum = strat
\subsurface s. = depozitare subterana \oil-bearing s. = strat petrolifer
\underground s. = depozitare subterana \reservoir s. = strat-magazin, strat colector
store = depozit, depozitare, a depo- streak = apofiza, filon
zita, de rezerva \pay s. = intercalatie productiva
storehouse = depozit, magazie \sand s. = apofiza de nisip
storing, oil s. = colectarea titeiului, depozi- streaked = intercalat, incrustat
tarea titeiului stream = curent, curgere
storm, magnetic s. = furtuna magnetica \solid s. = curent continuu, curent nein-
straight-down = vertical, perpendicular \ trerupt
straight-edge = rigla de verificare \time off s. = durata de oprire
straightening of hole = corectarea gaurii de \time-on s. = durata de functionare
sonda, streamline = linia curentului, linie aero-
indreptarea gaurii de sonda dinamica
straight(-run) distillation = distilatie primara streamlined = aerodinamic, carenat
strain = deformatie strength = rezistenta
\bending s. = deformatie de incovoiere \bending s. = rezistenta la incovoiere
\compressive s. = deformatie de \breaking s. = rezistenta (limita) de rupere
compresiune \ la tractiune
\elastic s. = deformatie elastica \bursting s. = rezistenta la presiune inte-
\plane s. = deformatie plana str - str
\plastic s. = deformatie plastica \ rioara, rezistenta de rupere
\tensile s. = deformatie de intindere, \collapse s. = rezistenta la presiune exte-
\ alungire \ rioara
\tension s. v. tensile s. \compressive s. = rezistenta la compresiune
\twisting s. = deformatie de rasucire \crushing s. = rezistenta la strivire
\yield s. = deformatie la limita de \dielectric s. = rezistenta dielectrica
\ curgere \fatigue s. = rezistenta la oboseala
strain-gauge = tensometru, extensometru \field s. = intensitatea cimpului
strainer = filtru de sonda, filtru de \gel s. = rigiditatea gelului
sita, sorb, crepina, plasa \impact s. = rezistenta dinamica, rezis-
protectoare \ tenta la soc
\basket s. = sorbul pompei \joint s. = rezistenta imbinarilor (prin
\oil s. = sorb, crepina, filtru de ulei \ filet), impedanta
\oil(-wel) s. = filtru de fund, filtru de \shear(ing) s. = rezistenta la forfecare
str - str \tensile s. = rezistenta de rupere, rezis-
\ sonda \ tenta la intindere, rezisten-
\pump s. = sorbul pompei \ ta la tractiune
\well s. = filtru de sonda, liner perfo- \tensional s. v. tensile s.
\ rat, coloana perforata \torsional s. = rezistenta la rasucire, re-
straining = filtrare, tensiune, suprasar- \ zistenta la torsiune
cina \twisting s. = rezistenta la rasucire, re-
strand = toron, suvita, conductor \ zistenta la torsiune
\cable s. = toron de cablu \ultimate s. = rezistenta limita
\rope s. = toron de cablu \(ultimate) bending s. = rezistenta (limita) la
\wire s. = toron de cablu, conductorul inco-

94
\ voiere \ de productie
\(ultimate) tensile s. = rezistenta de rupere, \rod s. = garnitura prajinilor de
rezis- \ pompare
\ tenta (limita) de rupere la \surface s. = coloana de suprafata,
\ tractiune coloana
\yield s. = limita de curgere \ de ancoraj
stress = tensiune, efort \tapered s. = coloana telescopica, coloana
\allowable s. = tensiune admisibila \ combinata
\bending s. = efort de incovoiere, \tubing s. = coloana de extractie
tensiune \water s. = coloana de inchidere a apelor
\ de incovoiere stringer = filon strangulat, apofiza,
\breaking s. = tensiune de rupere tevar, sonda cu debit redus,
\bursting s. = tensiune de rupere la presiu- diagonala
\ ne interioara str - str
\compression s. = tensiune de compresiune stringing, pipe s. = pozarea conductei
\impact s. = sarcina de soc, tensiune strip = a dezbenzina, a stripa, a sta-
\ dinamica biliza,a indeparta roca steri-
\internal s. = tensiune interna la, a exploata, a smulge file-
\radial s. = efort radial, tensiune radiala tul
\shearing s. = efort tangential, efort de for stripped = smuls (filetul) , dezbenzinat,
\ fecare, tensiune de forfecare degazolinat, epuizat
\shrinking s. = tensiune de contractie stripper = striper, instalatie de stabi-
\static s. = statiune statica lizare, dispozitiv de scoate-
\tensile s. = tensiune de intindere, efort re, presa de demontare
\ de intindere stripping = degazolinare, dezbenzinare,
str - str stripare, stabilizare, ruperea
\torsional s. = tensiune de rasucire, efort filetului, smulgerea filetului
\ de rasucire stroke = cursa pistonului
\twisting s. = tensiune de rasucire, efort \back(ward) s. = mers inapoi, cursa de
\ de rasucire inapo-
\ultimate s. = rezistenta de rupere \ iere
\yield s. = tensiune la limita de curgere, \compression s. = cursa de compresiune
\ limita de elasticitate \down(ward) s. = cursa descendenta, cursa
stretch = intindere, alungire, a alungi in
stretcher = intinzator \ jos a pistonului
\belt s. = intinzator de curea \exhaust s. = cursa de evacuare
stretching = intindere, alungire, laminare \firing s. = cursa de lucru
strial = benzi de lumina, zgirieturi \forward s. = mers inainte, cursa inainte,
de alunecare \ inaintare
striated = riflat, striat \idle s. = mers in gol, cursa moarta,
striation = striatie, striere, riflare \ cursa in gol
strike = directie, a da de un zacamint \piston s. = cursa pistonului
\s. of bed = directia stratului, pozitia \power s. = cursa de lucru, cursa utila
\ stratului \pumping s. = cursa pompei
\fault s. = directia faliei \return s. v. back(ward) s.
string = coloana, garnitura de foraj, \scavenging s. = cursa de evacuare
a poza conducta \suction s. = cursa de aspiratie, cursa de
\s. of casing v. casing s. \ admisiune
\s. of rods v. rod string \up-and-down s. = cursa "du-te-vino"
\s. of tools = garnitura de foraj \upward s. = cursa ascendenta, cursa in
\casing s. = coloana de tubaj, coloana de \ sus a pistonului
\ burlane \working s. = cursa de lucru
\combination s. = coloana combinata, strong = durabil, concentrat, puternic
coloana structural = structural, de constructie
\ telescopica structure = structura, constructie
\conductor s. = coloana de ghidaj \s. of the subsurface = structura subsolului
\drill(ing) s. = garnitura de prajini, garnitur \arborescent s. = structura dendritica
\ de foraj \ash s. = structura de cenusa
\drill-rod s. = garnitura de prajini \buried s. = structura imersata
\flow s. = coloana tevilor de extractie \cancellated s. v. crossharching s.
\oil s. = coloana de exploatare \closed s. = structura inchisa
\production s. = coloana de exploatare, \concoidal s. = structura concoidala
coloana \criss-cross s. = structura incrucisata

95
str - stu \swivel s. = reductia capului de spalare,
\cosshatching s. = structura reticulara \ reductia capului hidraulic
\dendritic s. = structura dendritica subdivision of beds = subdiviziunea stratelor
\diapir(ic) s. = structura diapirica submergence, dynamic s. = submergenta
\eutectic s. = structura eutectica dinamica, scufun-
\fibrous s. = structura fibroasa dare dinamica
\filiform s. = structura filiforma submergence, static s. = submergenta statica,
\foamy s. = structura spumoasa scufun-
\foliaceous s. v. foliated s. dare statica
\foliated s. = structura foliata subsidence, ground s. = tasarea rocilor
\framed s. = structura de schelet subsidiary = filiala, sucursala
\gel s. = structura gelatinoasa subsoil = subsol, subteran
\geologic(al) s. = structura geologica substance, incrusting s. = substante pentru
\glassy s. = structura vitroasa, structura incrustare
\ sticloasa sub(stitute) = reductie, substituent
\globular s. = structura sferoidala \casing s. = reductie de burlan
\gneissic s. = structura de gnais \drilling tool s. = reductia garniturii de foraj
\gneissoid s. = structura de gnais \sucker-rod s. = reductie pentru prajini de
\grain s. = structura granulara \ pompare
\granular s. = structura granulara \swivel s. = reductia capului de spalare,
\granulitic s. = structura granulara \ reductia capului hidraulic
\grating s. = structura reticulara substructure = substructura, soclu
\imbricate s. = structura imbricata \derrick s. = substructura turlei
\laminated s. = structura lamelara, subsurface = subsol, subteran
structura subterranean = subteran
\ rubanata succession of strata = succesiunea stratigrafica
\lattice s. = structura reticulara a
\mesh s. = structura reticulara stratelor
\monoclinal s. = structura monoclinala sucker = pistonul pompei, teava de
\net s. = structura reticulara aspiratie
\nodular s. = structura cu nodule, structu- sucking = absorbire, aspiratie
\ ra reniforma suction = aspiratie, admisie
\oil-bearing s. = structura petrolifera, struc- sudden relief = degajare (eruptie) brusca
\ tura purtatoare de titei sulfate v. sulphate
\oolitic s. = structura oolitica sulfur v. sulphur
\petroliferous s. = structura petrolifera sullage = depuneri torentiale de namol
\phacoidal s. = structura lenticulara sulphate = sulfat
\pillow s. = structura in forma de saltea sulphur = sulf
\quadrille s. = structura reticulara \allotropic s. = sulf alotropic
\quaquaversal s. = dom, cupola sul - sur
\relict s. = structura relictica \native s. = sulf nativ
\rodlike s. = structura fibroasa sump = batal, haba
\salt s. = structura salina \drain(ing) s. = put de scurgere
\schistose s. = structura sistoasa \mud(settling) s. = haba de tragere, rezervor
\subsurface s. = structura subsolului de
\synclinal s. = structura sinclinala \ tragere
strum = sorb \oil s. = batal de titei
strut = diagonala, antretoaza \salvage s. = batal pentru captarea
stub = racord, stut, cupon de teava, scurge-
stu - sul \ rilor
capul bielei, bucla \sand s. = decantor de nisip
stuck, become s. = a ramine intepenit, a sump-pump = pompa de colectare
ramine sunken = ingropat, adincit
prins supercharging = suprasarcina, insuflare de
stud(bolt) = prezon, surub prizonier, bolt aer
studies, geological s. = studii geologice superheater = supraincalzitor
stuffing = garnitura de etansare supernatant = emersat, plutitor
stylus = stil inregistrator supernatation = emersiune, plutire
sub = reductie, manson de reductie, superposition = suprapunere
cupon de teava superstructure = suprastructura
\bumper s. = reductie de amortizare supervision = supraveghere, conducere
\drill-pipe s. = reductia prajinii de foraj supplier = furnizor
\kelly s. = reductia tijei patrate supply = alimentare

96
\power s. = alimentare cu energie \spinner s. = prospectiune cu balanta de
\water s. = alimentare cu apa \ torsiune
supplying = alimentare, aprovizionare \traverse s. = ridicare transversala
support = consolidare, suport, a conso- surveying = prospectiune, ridicare topo-
lida grafica
\tubing surface s. = pod pentru tevi de \geologic(al) s. = ridicare geologica,
extractie prospec-
supporting the walls = consolidarea peretilor \ tiune geologica
surface = suprafata \mine s. = ridicare miniera
\s. of the water = oglinda apei \surface s. = ridicare, ridicare topografica
\bearing s. = suprafata de sprijin, supra- \ prospectiune
\ fata portanta surveyor = topograf, arpentor
\braking s. = suprafata de frinare \land s. = topograf, geodez
\contact s. = suprafata de contact \mine s. = topograf de mina
\cooling s. = suprafata de racire susceptibility = receptivitate, sensibilitate
\earth's s. = suprafata pamintului \magnetic s. = susceptibilitate magnetica
\equipotential s. = suprafata echipotentiala suspension, spring s. = suspensor de arc,
\gas-oil s. v. contact, gas-oil c. suspensie
\ground s. = suprafata pamintului, supra- sut - swi
\ fata terestra, suprafata rec- elastica
\ tificata suture = sutura
\oil-water s. v. contact, oil-water c. swab = piston (pentru pistonarea
\rough s. = suprafata aspra, suprafata sondei), curatitor
\ rugoasa \oil well s. = pistonarea unei sonde
\wearing s. = suprafata de uzura swabbing = pistonare
surfactant = agent activ de suprafata, swage v. swedge
agent de udare, agent tensi- swamp = mlastina, mocirla
sur - sus swampy = mlastinos
oactiv swedge, casing s. = birna pentru burlane,
surge = a pulsa, pulsatie, impuls para
surging = pulsare, nestationar, pulsa- pentru burlane
tor sweep = spalare, impingere, a spala,
surroundings = mediu inconjurator, a impinge
impreju- \areal s. = spalare pe suprafata, dezlo-
rimi \ cuire pe intreaga suprafata
survey = ridicare geologica, ridicare \section s. = dezlocuire pe sectiune, spa-
topografica, prospectiune \ lare pe sectiune
\air (borne) s. = ridicare aeriana sweep-out v. sweepout
\constant-depth s. = masurarea continua a sweepout = spalare (prin injectie de
adincimii apa)
\depth s. = cercetarea talpii de sonda, sweetening = indulcire, dezodorizare
\ controlul talpii de sonda swelling = infoiere, umflare
\Geological S. = Comitetul geologic \s. out = infoiere, umflare
\geologic(al) s. = prospectiune geologica, \shale s. = infoierea sistului argilos
ridi- swilling-up = infoiere
\ care geologica, studii geolo- swept = spalat
\ gice \s. out = spalat
\gravimeter s. = prospectiune gravimetrica swing = rotire, amplitudinea oscila-
\hydrographic s. = releveu hidrografic tiilor, schimbator de direc-
\gravimeter s. = prospectiune gravimetrica tie, fluture pentru prajini
\hydrographic s. = releveu hidrografic de transmisie
\land s. = ridicare topografica \boom s. = rotirea bratului macaralei
\magnetic s. = ridicare cu folosirea azimu- switch = intrerupator, comutator
\ tului magnetic, prospectiune \s. off = a decupla, a deschide (circu-
\ magnetometrica \ itul), a scoate din circuit
\planetable s. = ridicare cu planseta \s. on = a pune contactul, a introduce
\reconnaissance s. = recunoastere pe teren, \ in circuit, a anclansa
ridi- \s. over = a comuta, a schimba
\ care liniara \change-over s. = comutator cu doua cai
\resistivity s. = prospectiune prin masurarea \disconnecting s. = intrerupator, separator
\ rezistivitatii \double-pole s. = intrerupator bipolar
\seismic s. = prospectiune seismometrica \emergency s. = intrerupator de siguranta
\self-potential s. = prospectiune echipotentiala \float s. = intrerupator cu flotor

97
\hand s. = intrerupator de mina \ ploatare a sondelor), sistem
\knife s. = intrerupator cu cutite, intre- \ de eruptie artificiala inter-
\ rupator cu pirghie \ mitenta
\lightning s. = comutator de antena \key-well s. = sistem de sonde de referinta
\rocker s. = intrerupator basculant \line flood(-ing) s. = sistem de amplasare
swi - sys liniara
\starting s. = intrerupator de pornire \ (a sondelor de injectie)
\tumbler s. = intrerupator basculant \loop s. = sistem inchis
switchboard = tablou de comutare, tablou \mud-flush s. = regim de foraj cu spalare
de \pellet s. = regim de foraj cu alice
distributie \percussion s. = regim de foraj percutant cu
switcher = dispozitiv de schimbare, dis- \ cablu, regim de foraj percu-
pozitiv de comutare, locomoti- \ tant
va de manevra, acar \rod drilling s. = regim de foraj percutant cu
switchgear = aparataj de comutare \ prajini
switching = comutare, schimbare, \rotary drilling s. = regim de foraj rotativ, foraj
manevrare \ rotativ
swivel = cap de spalare, cap hidraulic, \rotary s. of drilling = regim de foraj rotativ
cap de injectie \sewage s. = sistem de canalizare
\s. neck = luleaua capului hidraulic \seven-spot s. = sistem de amplasare in
\rotary s. = cap de spalare, cap hidraulic sapte
\water s. = cap hidraulic \ puncte (a sondelor de injec-
symbols = legenda, insemnare \ tie), sistem hexagonal
conventio- \three-wire s. = retea cu trei conductoare,
nala \ retea trifilara
synclinal, syncline = sinclinal
syphon = sifon, sifonare
system = sistem, regim, metoda T
\s. of drilling = regim de foraj, sistem de
\ foraj
table = masa rotativa, oglinda apei,
\cable drilling s. = regim de foraj percutant cu
tabela
\ cablu
\checking t. = tabela de control, banc de
\cable s. of drilling = regim de foraj cu cablu
\ incercare, banc de proba
\circular drainage s. = sistem de drenaj radial
\ground-water t. = nivelul apelor freatice, ni-
\circular flood s. = sistem de amplasare
\ velul apelor subterane
circulara
\plane-t. = planseta topografica
\ (a sondelor de injectie)
\rotary t. = masa rotativa
\circulating s. = metoda de spalare
\surveyor's t. = planseta topografica
\closed s. = sistem inchis
\turn-t. v. rotary t.
\diamond s. of drilling = regim de foraj cu
\water t. = platforma geamblacului,
diamante
oglin-
\displacement pumping s. = metoda de extractie
\ da apei
prin pom-
tabular = lamelar, tabela
\ pe de adincime, sistem de ex-
tachometer, speed t. = tahometru, indicator de
\ ploatare cu pompe de adincime
tura-
\drainage s. = regim de lucru al unui zaca-
tie
\ mint, regim de golire
tackle = palan
\drilling s. = regim de foraj, sistem de
\fishing t. = scula de instrumentatie
\ foraj
\hoisting t. = mufla de ridicare, palan de
\dual s. = regim de foraj combinat
\ ridicare
\ (rotativ si cu cablu)
tagged = marcat
\electronic flow-meter s. = sistem electronic de
tailing-out = efilare
masurare
tailings = distilat terminal, reziduuri,
\ continua a debitului
deseu
\five-spot s. = sistem de amplasare in cinci
tailored = ajustat
\ puncte (a sondelor de injec-
tail race = canal aval, canal de fuga,
\ tie), sistem patrat
canal de evacuare
\hydraulic s. = metoda de spalare cu fluid
take = consum, a lua, a prelua
de
\t. off = a preleva, a decupla
\ foraj
\t. out = a aflora, a scoate din func-
\intermittent s. = metoda intermitenta (de
\ tiune
ex-
\grout t. = consum de lapte de ciment
sys - sys
take-off, power t. = priza de forta
98
taker, bottom-hole sample t. = aparat de luat probe \taper t. = dorn pentru tevi, tarod de
de fund \ degrosare
taking of samples = luarea probelor \threading t. = tarod pentru filiere
tallow = unsoare consistenta, unsoare, \three-way t. = robinet cu trei cai
grasime tap - tee
\mineral t. = ceara de pamint, cerezina \two-way t. = robinet cu doua cai, robinet
talus = taluz, versant \ cu doua pozitii
tamper = podire (a talpii), dop (in \water t. = robinet de apa
conducta) tape = ruleta, banda
tank = rezervor \gauge t. = ruleta de masurat
\air t. = rezervor pentru aer comprimat \gauging t. v. gauge t.
\barge t. = petrolier, vas petrolier \insulating t. = banda izolata
\breathing t. = rezervor cu acoperis plutitor \measuring t. = ruleta de masurat
\clarifying t. = vas de decantare, rezervor \steel measuring t. = ruleta de masurat de otel
de taper = conicitate, conic, tronconic,
\ decantare coniform
\concrete t. = rezervor din beton \t. out = efilare, a se efila
tan - tap \fishing t. = dorn de instrumentatie, cir-
\cylindrical t. = rezervor cilindric \ lig pentru instrumentatie
\fishing t. = rezervor de decantare tapered = conic, tronconic, ascutit
\flow t. = rezervor de decantare tapering = conicitate, conic
\gas t. = rezervor de gaze tapped = de derivatie, filetat
\gasoline t. = rezervor de benzina tappet = bolt, tachet
\gauging t. = rezervor de masurat \valve t. = tachetul supapei
\globe-roof t. = rezervor cu capac sferic tapping = deschiderea zacamintului,
\lease t. = rezervor de colectare, rezer- des-
\ vor de schela chiderea unui strat, captare,
\metering t. = rezervor de masurat filetare
\oil t. = rezervor de titei tar = gudron, catran, rasina
\riveted t. = rezervor nituit \acid t. = gudron acid
\run-down t. = rezervor de receptie \bituminous t. = gudron bituminos
\settling t. = decantor, rezervor de decan- \coal t. = catran de huila
\ tare \green t. = titei de Barbados
\slurry t. = cutie de decantare, decantor \mineral t. = malta, bitum semifluid
\ de noroi \oil t. = gudron de petrol
\stock t. = rezervor de depozitare \peat t. = gudron de turba
\storage t. = rezervor de depozitare, \rock t. = titei brut
rezer- target = cursor, glisor, registru, cla-
\ vor de stocaj peta, scop, sarcina, suber
\sump t. = rezervor de colectare, decan- tarry = rasinos
\ tor T-beam = otel T
\supply t. = rezervor de alimentare, team = brigada, echipa
rezer- tear = uzura
\ vor de serviciu tear and wear = uzura
\surge t. = rezervor de echilibru, rezer- tear-down = demontare
\ vor de egalizare, rezervor technology, drilling t. = tehnologia proceselor de
\ tampon foraj
\truck t. = autocisterna technology, production t. = tehnologia exploatarii
tap = dorn, scula de instrumentatie, zaca-
racord, derivatie, burghiu de mintelor de titei
filetat, robinet tectonic = tectonic
\bell t. = tuta tectonics = tectonica
\drain t. = robinet de golire, robinet de tee(-piece) = teu
\ evacuare \cross-over t. = dublu teu
\expansion pin t. = dorn (-cep) expandabil \reducing t. = teu de reductie
\fishing t. = dorn de instrumentatie tee - ter
\male fishing t. = dorn de instrumentatie cu teeth = dintare, dinti
\ filet telecontrol = comanda la distanta, teleco-
\master t. = tarod pentru filiere manda
\pipe thread t. = dorn de instrumentatie cu telegauge = aparat pentru telemasurare
\ filet telemetering = telemasura, telemasurare
\recovering t. = dorn de instrumentatie, cir- telethermometer = teletermometru
\ lig pentru instrumentatie temperature = temperatura

99
\t. rise = ridicarea temperaturii \deep t. = controlul talpii de sonda,
\bottom-hole t. = temperatura la talpa, \ cercetarea talpii de sonda
tempera- \dip t. = determinarea unghiului de
\ tura de fund \ inclinare
\operating t. = temperatura de regim \drill-stem t. = incercare prin prajini, proba
\outdoor t. = temperatura exterioara \ de productie prin prajini
\outside t. v. outdoor t. \emulsion t. = determinarea stabilitatii
\reservoir t. = temperatura de zacamint \ emulsiei
template = sablon, calibru \endurance t. = incercare la oboseala,
\thread t. = sablon de filet, calibru de proba
\ filet \ de durabilitate
tender = lot de titei \field t. = incercare pe teren
tenon = cep, fus \fire t. = determinarea temperaturii de
tensile = tractiune, extensibil \ aprindere
tensimeter v. tensometer \flexion t. = incercare la incovoiere
tensiometer v. tensometer \flow t. = determinarea productivitatii
tension = voltaj, tensiune, intindere, \ stratului petrolifer
tractiune \hardness t. = proba de duritate, incercare
\belt t. = intinderea curelei \ la duritate
\cable t. = intinderea cablului \hydraulic t. = proba de presiune la rece
\interfacial t. = tensiune interfaciala \hydrostatic pressure t. = proba de presiune la
\high t. = inalta tensiune rece
\low t. = joasa tensiune \in situ t. = incercare pe teren
\rope t. = intinderea cablului \lab(oratory) t. = proba de laborator
\spring t. = intinderea arcului \leakage t. = proba de etanseitate
\surface t. = tensiune superficiala \load(ing) t. = incercare prin incarcare
\vapour t. = tensiune de vapori \open flow t. = stabilirea debitului de gaze
tensometer = tensometru \ la eruptia libera sau cu ven-
tensor = tensor tes - tex
term = termen \ tilul de la capul de eruptie
\"omnibus" t. = termen general \ complet deschis
terminal = depozit de transbordare, \performance t. = determinarea
statiune de pompare finala, productivitatii
clema, borna \ stratului petrolifer
\connexion t. = borna \permeability t. = proba de filtratie,
terrace = terasa determina-
\fault t. = treapta faliei \ rea permeabilitatii
terrestrial = terestru \potential t. = determinarea debitului
territory, spotted oil t. = teren sporadic petrolifer poten-
Tertiary = Tertiar \ tial al sondei
\Post-T. = Posttertiar \pour t. = determinarea temperaturii de
tes - tes \ congelare
test = incercare, determinare, proba, \pumping t. = proba de pompare
a incerca, a determina \routine t. = proba uzuala, proba normala,
\abrasion t. = incercare la uzura \ proba curenta
\bench t. = incercare la banc \running t. = incercare in exploatare
\bend(ing) t. = incercare la incovoiere \service t. = incercare in exploatare, in-
\block t. = incercarea motorului pe banc \ cercare in servici
\breaking strength t. = incercare la rupere \shear(ing) t. = incercare la forfecare
\buckling t. = incercare la flambaj \shock t. = incercare dinamica,
\bursting t. = incercarea rezistentei la incercare
\ presiune interioara \ prin lovire
\casing t. = proba de etanseitate a coloa- \spot t. = metoda petei, analiza in pi-
\ nei de tubaj \ catura
\check t. = proba de control \starting t. = proba de pornire
\cloud t. = determinarea temperaturii de \strength t. = incercarea rezistentei
\ tulburare \swelling t. = proba de umflare
\cold t. = determinarea temperaturii de \tar t. = determinarea continutului de
\ congelare \ gudroane
\colo(u)r t. = determinarea culorii \tensile t. = incercare la tractiune, incer-
\compression t. = incercare la compresiune \ care la intindere
\corrosion t. = proba de coroziune \torsion(al) t. = incercare la rasucire
\creep t. = determinarea limitei de fluaj \trial t. = incercare prealabila

100
\void t. = determinarea volumului de \oil t. = aparat de luat probe
po- thiefing = colectarea probelor, luarea
\ ri, determinarea porozitatii probelor
\wear t. = incercare la uzura thill = talpa
tester = cercetator, dispozitiv de in- thimble = gasa, ochete, gambet, papuc
cercare, aparat de incercare thi - thr
\Abel closed t. = aparat Abel-Pensky de cablu
\casing t. = aparat pentru incercarea thin = a dilua, diluat
\ etanseitatii coloanei \t. away v. t. out
\flow t. = aparat pentru incercarea \t. out = a se efila
\ productivitatii stratului thin-bedded = lamelar, in strate subtiri
\formation t. = aparat pentru incercarea thinner = reductor de viscozitate,
\ stratului diluant
\twist t. = torsiometru thinning = reducerea viscozitatii, di-
testing = incercare, proba luare
\formation t. = incercarea stratelor thin-section = slif
\well t. = cercetarea sondelor thixotropic = tixotrop
texture = textura, structura thixotropy = tixotropie
tex - thi thorn = dorn de instrumentatie, cir-
\close-grained t. = structura microgranulara, lig pentru instrumentatie
\ structura cu granulatie mica thread = filet, filetare, spira de fi-
\coarse t. = structura macrogranulara let, apofiza
\flaky t. = structura imbricata, struc- \cut t-s = a fileta, filetare
\ tura in solzi \box t. = filet de racord special, fi-
\hiatal t. = structura poroasa \ let interior, filet de piulita
\hyaline t. = structura vitroasa, structu- \drill pipe t. = filet de prajina de foraj
\ ra sticloasa \female t. = filet de mufa, filet interior,
theory = teorie, ipoteza \ filet de piulita
\mineral t. = ipoteza originii minerale \fine (pitch) t. = filet marunt
\ (a titeiului) \inside t. v. female t.
\organic t. = ipoteza originii organice \left-hand(ed) t. = filet stinga
\ (a titeiului) \male t. = filet exterior
\(terrestrial) vegetation t. = ipoteza originii vegetale \pin t. = cep special de racord, file-
\ (a titeiului) \ tul cepului
\volcanic t. = ipoteza originii vulcanice \pipe t. = filet de prajina
\ (a titeiului) \right-hand(ed) t. = filet dreapta
thermal = termal, termic \screw t. = filet
thermic = termic \taper(ed) t. = filet conic
\t. differential = cadere de temperatura, va- "thribble" = pas din trei prajini
\ riatie de caldura throat = ascutire
thermocouple = cuplu termic, termocuplu throttle = drosel, supapa de reglare a
thermodynamics = termodinamica debitului, vana-fluture
thermometer, bottom hole t. = termometru de fund through-put, line t. = capacitatea de transport a
thermometer, differential t. = termometru diferential conductei
thermometer, recording t. = termometru throw = anvergura, deplasare
inregistrator verticala
thick = puternic, gros falie
thickener = ingrosator, substanta de \t. into gear = a ambreia
ingrosare \t. of an eccentric = anvegura unui excentric
thickening = ingrosare, concentrare, \t. of piston = cursa pistonului
priza \t. of pump = inaltimea de aspiratie a
(a cimentului) unei
thickness = grosime (a stratului) \ pompe
\actual t. = grosimea reala a stratului \t. off = dispozitiv de dezagatare,
\average t. = grosime medie \ dezagatator
\cake t. = grosimea turtei thr - tim
\cover t. = grosimea stratului protector, \t. out = a debreia, a decupla, a opri
\ profunzimea zacamintului thrust = apasare pe talpa, apasare
\overall t. = grosime totala axiala, incalecare, sariaj
\true t. = grosimea reala a stratului \axial t. = apasare axiala
\unknown t. = grosime necunoscuta \earth t. = impingerea terenului, impin-
\wall t. = grosimea peretilor \ gerea pamintului
thief = aparat de luat probe \lateral t. = presiune laterala, efort

101
\ tangential \ dere
\pump t. = presiunea pompei tin = cositor, a cositori
\shear t. = efort de forfecare tip = virf, element activ, bucsa de
\side t. = joc lateral, deplasare late- sprijin
\ rala tipped = incarcat cu metal dur, armat
\tangential t. = efort tangential tipple = basculator, culbutor, bascu-
tide = sezon, aflux-reflux, maree lant
tie = legatura, a lega tire = pneu, cauciuc
\t. on = a insuruba, a imbina prin \pneumatic t. = anvelopa, anvelopa
\ insurubare pneumatica
\datum t. = corelare titration = titrare
tight = etans, ermetic, impermeabil tolerance = toleranta
\gas t. = etans la gaze ton = tona
\water t. = impermeabil fata de apa tongs = cleste pentru prajini
tightener = intinzator, rola de intindere \back-up t. = cleste pentru blocarea praji-
\belt t. = intinzator de curea, rola de \ nilor
\ lant \break-out t. = cleste pentru prajini
\chain t. = intinzator de lant \carrying t. = scula de transportat tevi
\rotary t. = intinzator de lant \casing t. = cleste pentru burlane
tightening = intindere, stringere \chain pipe t. = cleste cu lant pentru tevi
tightness = etanseitate, \pipe t. = cleste pentru tevi
impermeabilitate, \power t. = cleste pentru prajini
stringere \rotary (slide) t. = cleste pentru prajini
till = till, argila eratica \structural t. = cleste pentru burlane
tillite = tillit, tealit \tubing t. = cleste pentru tevi de extrac-
tilted = inclinat \ tie, cleste pentru tubing
tilt(ing) = inclinare, inclinat tongue = cep, spunt, pana, limba de
time = timp, durata, a sincroniza nisip
\t. of advent = timp de sosire (a undelor se- tool = scula, unealta
\ ismice) \air t. = unealta pneumatica, scula
\t. of incidence = timp de sosire (a undelor \ pneumatica
se- \cable(-drilling) t. = garnitura de foraj cu cablu
\ ismice), timp de incidenta \cementing t. = scule de cimentare
\t. of transit v. t. of travel \countersink t. v. bit, countersink b.
\t. of travel = timp de parcurgere (a too - tou
undelor \cutting t. = scula aschietoare
\ seismice) \deflecting t. = deflector, genunchi, scula
\arrival t. = timp de sosire (a undelor se- de
\ ismice) \ deviere, aparat de deviere
\cement-waiting t. = timpul de priza a \drilling t. = garnitura de foraj
cimentului \fishing t. = scula de instrumentatie
\down-t. = oprire, intrerupere \hand t. = scula manuala
\hardening t. = timpul de priza a \hollow drill(ing) t. = garnitura de foraj tubulara
cimentului \machine t. = masina-unealta
\rig t. = durata forajului \machinist t. v. masine t.
tim - too \milling t. = freza
\round-trip t. = timp de manevra, durata \percussion t. = scula percutanta
mar- \pneumatic t. = scula pneumatica, unealta
\ sului \ pneumatica
\running t. = timp net de functionare, \pole t-s = garnitura pentru foraj percu-
timp \ tant cu prajini
\ de utilizare \side-tracking t. = scula pentru frezarea unei
\setting t. = timpul de priza a cimentului \ ferestre, scula pentru luarea
\thickening t. = inceputul prizei \ unei gauri noi
timed = sincronizat, sincron \testing t. = instrument de incercare
timer = releu de timp, traductor de toolie = sculier
timp, regulator de timp toolpusher = maistru de foraj, brigadier
\cycle t. = regulator automat de timp, tooth = dinte
\ traductor periodic toothed = dintat
timing = sincronizare, cronometrare, top = acoperis, virf, creasta
reglarea timpului \argillaceous t. = acoperis argilos
\ignition t. = reglarea momentului de \hole t. = gura sondei
aprin- \well t. = gura sondei

102
topography = topografie transition = tranzitie
topped = trunchiat, crestat translucent = translucid, semitransparent
topping = indepartarea fractiunilor de transmission = transmisie
benzina si petrol \t. of power = transmisie de putere, trans-
torbanite = torbanit \ misie de energie
torch = arzator, bec \gear(ed) t. = angrenaj
\cutting t. = aparat de taiat \planetary t. = transmisie planetara
\welding t. = arzator de sudura, suflai de transmutation = transformare, conversiune
\ sudura tra - tre
torpedo = torpila transportation, bulk t. = transportul produselor
torpedoing = torpilare neam-
torque = cuplu motor, cuplu, moment balate
de transportation, pipe-line t. = transport prin conducta,
torsiune transport pe conducta
\engine t. = cuplu motor transshipment = transbordare
\make up t. = cuplu motor la insurubare transverse = transversal, bara
\starting t. = cuplu de pornire, cuplu de transversala
\ demarare trap = capcana, separator, a capta,
torsion = torsiune, rasucire a colecta
tough = tare, rigid, trainic, tenace \fault t. v. stratigraphic t.
toughness = rezilienta, tenacitate, tarie \gas t. = separator de gaze
tou - tra \mouse t. = corunca cu clapa
tour = tura, schimb, ciclu \oil t. = separator de ulei, capcana
tow = a remorca, a da in geamblac \ stratigrafica de titei
tower, cooling t. = turn de racire \sand t. = deznisipator, bazin de dez-
tower, scrubber t. = epurator de gaze cu turn \ nisipare
trace = urma, drum \steam t. = oala de condensare
\fault t. = linie de falie \stratigraphic t. = capcana stratigrafica
\oil t-s. = urme de titei \water-t. = separator de apa
tracer = trasor, atom marcat, indica- trapped = captat
tor izotop trapping = captare
\radioactive t. = trasor radioactiv, atom travel = migratie, transferare, a migra
marcat \oil t. = migratia titeiului
track = senila, inelul rulmentului, \piston t. = cursa pistonului, deplasarea
sant de rulare, traseu \ pistonului
tracking, side t. = frezarea unei ferestre, lua- traveller, shop t. = pod rulant, macara mobila
rea unei gauri noi travelling = mobil, transportabil, porta-
tractor, caterpillar t. = tractor pe senile bil, portativ
tractor, crawler t. = tractor pe senile traverse = traversare, traversa, a tra-
trailer = remorca versa
\truck t. = autoremorca traversing = ridicare transversala, traver-
\two-wheel t. = remorca cu doua roti sare
train = grup, sir, serie, tren tray, core t. = lada pentru pastrarea carote-
\gear t. = angrenaj, transmisie prin lor
\ roti dintate treatment = tratament, tratare
\rolling mill t. = transportor cu role \acid t. = acidizare
transducer = traductor, sesizor \heat t. = tratament termic
\pressure t. = traductor de presiune tree, christmas t. = armatura capului de
\receiving t. = traductor de receptie eruptie,
\resistance t. = traductor rezistiv, traduc- cap de eruptie
\ tor de rezistenta trench = transee, canal, sant, a sapa
transfer = transfer, transmitere, trans- \exploratory t. v. prospecting t.
port, a transfera, a transmite \prospecting t. = transee de explorare
\custody t. = transportul titeiului de la trencher = masina pentru sapat santuri
\ schela la consumator (rafi- trench-hoe = masina pentru sapat santuri
\ narie) trend = directie, intindere,
\heat t. = transmitere de caldura, a se intinde
schimb \average t. = directie medie, intindere
\ de caldura medi
transgression = transgresiune \general t. = directie medie, intindere
\marine t. = transgresiune marina medi
transit = pompare, transport, teodolit tri - tub
\surveyor's t. = teodolit trial = incercare, proba

103
\field t. = incercare pe teren \ pica, coloana de exploatare
triangular = triunghiular \ combinata
triangulation = triangulatie \tapered t. v. graduated t.
Triassic = Triasic \upset t. = teava de extractie cu ingro-
tribble = pas din trei prajini \ sare exterioara
trig = sabot de frina, a frina tufa = tuf calcaros
trigger = dispozitiv de pornire, de- turbine = turbina
clansor, clichet, declic \gas t. = turbina cu gaze
trimming, specimen t. = cioplirea probei, \steam t. = turbina cu abur
pregatirea turbodrill = turbina de foraj, turbobur
probei turbodrilling = foraj cu turbina
trip = mars (al garniturii de foraj), turbulence = turbulenta
dispozitiv de dezgatare, turbulent = turbulent
a dezgata turn = spira, rotatie, a roti, a in-
\round t. = manevra completa de fasura, a bobina
introdu- \t. off = a intrerupe, a decupla, a des-
\ cere si extragere, mars (al \ chide (circuitul), a inchide
\ garniturii de foraj) \ (robinetul)
tripod = trepied \t. on = a anclansa, a cupla,
\drill t. = trepied de foraj \ a deschide (robinetul)
tripping = decuplare \rough t. = strunjire de degrosare, strun-
trolley = carucior de macara, fire de \ jire bruta
contact \smooth t. = strunjire de finisare
troop = brigada, echipa turn-around = rulaj, durata de functionare
trouble = defect, deranjament, defecti- dintre doua reparatii, repara-
une, accident, avarie tie curenta
trough = jgheab, sinclinal turnbuckle = intinzator cu filet, piulita
\mud t. = jgheab de noroi, canal de de stringere
\ noroi turnover = rulaj, circulatie, fluctuatie
truck = autocamion (a cadrelor), pivotant, tur-
\cement t. = autocamion de cimentare nant
\instrument t. = autocamion cu statiune turntable = masa rotativa
\ seismica turrelite = turelit (roca bituminoasa de
\recording t. = autocamion cu statiune Texas)
\ seismica twin = jumelat, nacla, a jumela
\tank t. = autocisterna twi - twi
trunk = conducta magistrala twinning = maclare
trunnion = fus, cep twist = cablaj, cablare, rasucire,
truss = diagonala, contrafisa a cabla
tub, bailing t. = cada de lacarit, haba de \back t. = contratorsiune
lacarit twisting = torsiune, torsionare, cablare,
tube = tub, teava rasucire
\air t. = camera de anvelopa twist-off = ruperea cusaturii longitudi-
\backward-wave t-s = tuburi cu unde inverse nale
\bailing t. = lingura de lacarit
\core retaining t. = tub carotier inferior
\free fall coring t. = tub carotier cu cadere U
libera
\inner (pneumatic) t. = camera de anvelopa
uintahite = gilsonit
tub - twi
ultimate = total, final, limita
\Pitot's t. = tub Pitot
uncoil = a desfasura
\rolled d. = teava laminata
uncoiling = desfasurare
\sampling t. = carotiera, ciupitor
unconformability = stratificare discordanta
\shield t-s = tuburi de protectie
\u. of dip = discordanta unghiulara
\test t. = eprubeta
\u. of lap = discordanta transgresiva
\Venturi t. = tub Venturi
unconformity v. unconformability
\weldless t. = teava trasa
unconsolidated = neconsolidat, necimentat
tubing = teava de extractie, tubing
uncover = a descoperi
\t. anchor = rac de fixare a tevilor de
unctuous = onctuos
\ extractie
undercut(ting) = largirea gaurii de sonda
\flow t. = coloana de extractie
underflow = curent subteran
\graduated = coloana de extractie
underground = subsol, subteran
telesco-
underlay = inclinarea unui strat,
104
a zace sub refulare
underlayer = strat-culcus, strat-talpa, upstream = amonte
strat inferior upstructure = panta ascendenta a stratului
underlie v. underlay upthrow = flanc ridicat, falie de as-
underlying = din culcus censiune
underream = a largi gaura de sonda upthrown = ridicat, faliat
underreamer = largitor, sapa largitoare upthrust = falie de ridicare
underreaming = largirea gaurii de sonda upward = ascendent
undersized = subdimensionat upwarp(ing) = umflare
undersurveying = ridicare miniera useful minerals = minereuri utile
underwater = apa subterana utilization, waste heat u. = utilizarea caldurii
undisturbed = intact evacuate
undulation = ondulatie
unexplored = neexplorat
unhook = a decupla V
uniflow = echicurent
uniform = uniform
vacuity = vid, gol
union = imbinare, legatura
vacuum = vid, gol, rarefiere
\female u. = mufa cu filet interior
vadose = vados
\flange u. = imbinare cu flanse
valence = valenta
\male u. = mufa cu filet exterior
\hydrocarbon v. = valenta hidrocarburii
\pipe u. = imbinare tubulara
valley = vale
unit = unitate, centrala
\anticlinal v. = vale anticlinala
\beam (pumping) u. = unitate de pompare cu
valuation = evaluare, estimare
balan-
value = valoare, marime
\ sier, centrala de pompare cu
\bearing v. = capacitate portanta, capaci-
\ balansier
\ tate de incarcare
\deep well pumping u. = centrala de pompare
\calorific v. = putere calorica
cu pompe
\cementing v. = capacitate de legare
\ de adincime
\delivery v. = capacitate de debitare,
\long stroke pumping u. = unitate de pompare cu
capa-
cursa
\ citate de transport
\ lunga
\dimensionless v. = marime adimensionala,
\power u. = centrala electrica, instala-
marime
\ tie de forta
\ fara dimensiune
uni - uti
\economic v. = valoare aconomica
\pumping u. = unitate de pompare,
\gross v. = valoare globala
statiune
\hardness v. = valoarea duritatii, grad de
\ de pompare
\ duritate, cifra de duritate
\scale u. = unitate luata pe scara
\heat(ing) v. = putere calorifica
unitization = exploatare centralizata
\mean v. = valoare medie
unload = a (se) descarca, eruptie
\oil saturation v. = grad de saturatie cu titei
unproductive = neproductiv
\scale v. = valoarea unei diviziuni la o
unreel = a desfasura, a depana
\ scara
unsaturated = nesaturat
\thermal v. = putere calorifica
unscrew = a desuruba
\through-put v. = capacitate de productie,
unspool = a desfasura, a depana
debit
unstable = instabil
valve = supapa, ventil, clapa, lampa
untubed = netubat
electronica
unwind = a desfasura, a depana
\v. ball = bila supapei
unworkable = inexploatabil, neindustrial
\back pressure v. = valva de plutire, supapa
upgrading = perfectionare, imbogatire
de
uphill = ascendent
\ retinere, ventil de retinere
uplift = falie de ridicare
\ball v. = supapa sferica, supapa cu bila
upper = superior
\ball check v. = supapa de retinere cu bila
upright = vertical, montant
\block v. = supapa de inchidere
upset = ingrosarea prajinii, ingro-
\blowdown v. = supapa de evacuare,
sat, a ingrosa, a refula
supapa de
\end u. = ingrosarea capetelor praji-
\ golire
\ nii, intarirea capatului,
\bottom v. = supapa fixa a pompei de ex-
\ refularea capatului
\ tractie, supapa fixa
\pipe u. v. end u.
\breather v. = supapa de respiratie
upsetting = ingrosare, intarirea tubului,
\by-pass v. = supapa de derivatie, supapa
105
\ de ocolire \pressure-relieving v. = supapa de descarcare,
\cement v. = valva de retinere a ventil
cimentului \ de reducere
\check v. = supapa de inchidere, supapa val - vap
\ de retinere \pump v. = supapa de pompa
\clack v. = supapa rabatabila, supapa cu \reducing v. = ventil de reducere, supapa
val - val de
\ clapeta, clapeta \ reductie
\condensing v. = vapori condensati, abur \relief v. = supapa de siguranta, ventil
con- \ de respiratie, supapa de des-
\ densat \ carcare
\conical wing v. = supapa cu lamele \rotary v. = clinchet, sertar rotativ
\cross-over v. = supapa cu trei cai \safety v. = supapa de siguranta
\dart v. = clapa, clapeta lingurii de \safety relief v. = supapa de siguranta, supapa
\ lacarit \ de descarcare
\diaphragm control v. = supapa de reglare cu \shut-off v. = ventil de inchidere, supapa
diafragma \ obturatoare, vana de inchidere
\drop-out v. = supapa de siguranta \slide v. = vana plana, sertar plan,
\equalizing v. = supapa de egalizare \ sertar simplu
\exhaust v. = supapa de evacuare, valva \sluice v. = vana de inchidere
de \spherical v. = supapa cu bila
\ descarcare \spherical feed v. = supapa de alimentare
\expansion v. = sertar de expansiune sferica
\feed v. = supapa de alimentare, supapa \spherical safety v. = supapa de siguranta cu
\ de admisie bila
\feed check v. = supapa de alimentare \standing v. = supapa fixa a pompei de ex-
regula- \ tractie, supapa fixa
\ toare \starting v. = ventil de pornire, supapa de
\float v. = valva de plutire, supapa cu \ pornire
\ plutitor \steam v. = robinet pentru abur
\flow-control v. = supapa de reglare a \stop v. = supapa de inchidere, supapa
debitului \ obturatoare
\foot v. = supapa fixa a pompei de ex- \sucking v. v. suction v.
\ tractie, supapa fixa \suction v. = supapa de admisie, supapa
\gas-trap-relief v. = supapa de siguranta a de
separa- \ aspiratie
\ torului de gaze \three-way v. = supapa cu trei cai, ventil
\gate v. = clapeta, registru, ventil, cu
\ suber \ trei cai
\globe v. v. ball v. \throttle v. = supapa de reglare a
\governing v. = supapa de reglare debitului,
\high-pressure v. = supapa de inalta presiune \ supapa de strangulare, supapa-
\inlet v. = supapa de admisie, supapa de \ fluture
\ aspiratie \throttling v. v. throttle v.
\intake v. = supapa de admisie \travelling v. = supapa mobila a pompei de
\low-pressure v. = supapa de joasa presiune \ extractie, supapa mobila
\master control v. = robinet cu pana pentru \upper v. v. travelling v.
cap de \vacuum v. = supapa de vid
\ eruptie, ventilul principal \vapo(u)r v. = abur, vapori, a (se)
\ al capului de eruptie vaporiza
\mud pump v. = supapa pompei de noroi \vent v. = supapa de rasuflare, ventil
\multiple ring v. = supapa inelara \ de respiratie
\needle v. = supapa cu ac \water v. = vapori de apa
\piston v. = sertar cilindric \working(-barrel) v. = supapa mobila a pompei
\pressure v. = supapa de presiune, supapa de
de \ extractie, supapa mobila
\ refulare vapourization = vaporizare
\(pressure-)reducing v. = ventil de reducere, \latent heat of v. = caldura latenta de
supapa de vaporizare
\ reducere a presiunii vapourize = a (se) vaporiza
\pressure-regulating v. = supapa regulatoare de vap - vie
presiune vapourimeter = vaporimetru
variation = variatie

106
\diurnal v-s = variatii magnetice zilnice epuizare, golire
variety = varietate volatile = volatil
variometer = variometru volatility = volatilitate
vegetable = vegetal volatilization = volatilizare
vehicle, motor v. = transport auto, automobil volatilize = a se volatiliza
vein = filon, filonian volcanic = vulcanic
\breccia v. = filon brecios volcano = vulcan
\ladder v. = filon in trepte \active v. = vulcan activ
\mixed v. = filon compus \burning v. = vulcan activ
veined = filonian \dormant v. = vulcan stins, vulcan inactiv
veinlet = apofiza \extinguished v. = vulcan stins
vein-rock = roca filoniana \mud v. = vulcan noroios
velocity = viteza voltage = voltaj, tensiune
\v. of discharge = viteza de scurgere \no-load v. = tensiunea functionarii in
\v. of flow = viteza de curgere \ gol, tensiune in circuit des-
\v. of propagation = viteza de propagare \ chis
\angular v. = viteza unghiulara \open-circuit v. = tensiune in circuit deschis
\annular v. = viteza in spatiul inelar \working v. = tensiune de regim, tensiune
\efflux v. = viteza de eflux \ de lucru
\entrance v. = viteza mecanica, viteza de volume = volum
\ avansare \v. of pores = volumul porilor, spatiu
\linear v. = viteza liniara poros
\mud return v. = viteza de circulatie a noro- \void v. = volumul porilor, spatiu poros
\ iului volution = voluta, spirala
\peripheral v. = viteza periferica voog = adincitura, gol
\settling v. = viteza de decantare vortex = turbion, turbionar
\upward v. = viteza de ascensiune, viteza vug(g) = adincitura, gol
\ de ridicare vuggy = poros
vent = gura de evacuare, cos vulca-
nic, supapa de rasuflare,
ventil de respiratie W
\gas v. = supapa de respiratie
ventilator = ventilator
walchowite = valcovita
venule = apofiza
walking beam = balansierul unitatii de
verifier = aparat de luat probe de fund
pom-
vernier = vernier
pare
vibration = vibratie, oscilatie
walkway = pasarela, podet
\rod v. = vibratia prajinilor de foraj
\roof w. = podet pe acoperisul rezervo-
\rod string v. = vibratia garniturii de prajini
\ rului, pasarela pe acoperisul
\rope v. = vibratia cablului
\ rezervorului
\torsional v-s = oscilatii de rasucire
wall = perete, flanc
vice = menghina
\hanging w. = acoperis
\parallel v. = menghina paralela
\pipe w. = peretii tevii
\pipe v. = menghina pentru tevi
\well w. = peretii sondei
view, outside v. = aspect exterior
walnut = nuciform
vie - vug
warehouse = magazie, depozit de
view, sectional v. = sectiune
materiale
viscid = viscos, adeziv
warp(ing) = deformare, curbare, indoire
viscosimeter = viscozimetru
wash = spalare, eroziune, aluviune
viscosity = viscozitate
\w. away = a spala
\absolute v. = viscozitate absoluta
\w. out = a eroda, a spala
\apparent v. = viscozitate aparenta
\w. over = a inunda
\dynamic v. = viscozitate dinamica
washboring = foraj cu spalare
\kinematic v. = viscozitate cinematica
washer = dispozitiv de spalare, saiba,
\specific v. = viscozitate specifica
rondela
\structural v. = viscozitate structurala,
\check w. v. lock v.
\ viscozitate plastica
\lock w. = inel de siguranta (Grower),
viscous = viscos
\ saiba elastica
visibility = vizibilitate
\spring w. v. lock v.
void = vid, gol, por
\thrust w. = inel fixator, inel opritor,
\v. determination = determinarea volumului
\ inel de reazem
de pori
washes = apa de spalare, aluviuni
voidage = volumul porilor, porozitate,
washing = spalare, eroziune
107
waste = deseu, ramasite, pierdere, \running w. = apa curenta, apa curgatoare
roca sterila \salt w. = apa sarata, apa de mare
watch = supraveghere \shallow w. = apa mica
\stop w. = cronometru \sludging w. = apa de spalare
water = apa \soft w. = apa moale, apa dulce
\w. in suspension = apa in suspensie \spring w. = apa de izvor
\w. of condensation = apa de condensare \standing w. = apa statatoare
\w. of constitution = apa de constitutie \static w. = apa indiguita
\w. of crystallization = apa de cristalizatie \still w. = apa statatoare
\w. of hydration = apa de hidratare \subsurface w. = apa subterana, apa
\w. of imbibition = apa de mina vadoasa
\w. of infiltration = apa vadoasa, apa de infil- wat - wav
\ tratie \subterranean w. = apa subterana, apa
\associated w. = apa asociata vadoasa
\bottom w. = apa din culcus, apa de \sulphur(ous) w. = apa sulfuroasa
talpa, \superficial w. = apa de suprafata
\ apa inferioara \surface w. = apa de suprafata
\bound w. = apa de constitutie, apa \suspension w. = orizont acvifer suspendat
legata \sweet w. = apa dulce
\circulating w. = apa de circulatie, apa de \top w. = apa din strat protector, apa
wat - wat \ superioara
\ spalare \upper w. = apa din strat protector, apa
\combined w. = apa de constitutie \ superioara
\connate w. = apa veterica, apa fosila \vadose w. = apa vadoasa
\cooling w. = apa de racire \void w. = apa interstitiala, apa asocia-
\creek w. = apa de riu \ ta, apa legata
\day w. = apa de suprafata \waste w. = ape reziduale, ape de
\deep w. = apa de adincime scurgere
\drill(ing) w. = apa de spalare \well w. = apa de fintina, apa de izvor
\drinking w. = apa potabila water-bearing = purtator de apa, acvifer
\edge w. = apa marginala, apa de water-drive = impingere de apa
contur water-flooding = injectie de apa, spalare cu
\emulsified w. v. emulsion w. ap
\emulsion w. = apa emulsionata waterproof = impermeabil fata de apa
\feed w. = apa de alimentare water-repellent = hidrofob
\flood(ing) w. = apa de injectie water-saturated = acvifer, saturat cu apa
\flush(ing) w. = apa de spalare watered-out = spalat
\fossil w. = apa fosila, apa veterica watershed = cumpana apelor, linie de
\free w. = apa libera se-
\fresh w. = apa dulce paratie a apelor
\gravity w. = apa gravitationala, apa water-soluble = solubil in apa
libera water-yielding = acvifer
\ground w. = apa freatica, apa subterana watertight = impermeabil fata de apa
\hard w. = apa dura water-wet = hidrofil
\high w. = umflarea apelor wave = unda
\high head w. = apa de inalta presiune \artificially excited w-s = unde de excitatie
\impound w. = apa indiguita, apa artificiala
statatoare \compresion w-s v. compresional w-s.
\internal w. = apa de adincime \compressional w-s = unde de compresiune,
\interstitial w. = apa interstitiala unde
\juvenile w. = apa juvenila, apa \ longitudinale
magmatica \condensational w-s v. compresional w-s.
\lower w. = apa din culcus, apa \earth w-s = unde seismice
inferioara \elastic w-s = unde elastice
\marginal w. = apa marginala \longitudunal w-s = unde longitudinale
\mineral w. = apa minerala \reflected w-s = unde reflectate
\oil-field w-s = ape de zacamint \refracted w-s = unde refractate
\oil-pool w-s = ape de zacamint \seismic w-s = unde seismice
\open w. = apa de suprafata \shear(ing) w-s = unde transversale, unde de
\phreatic w. = apa freatica, apa subterana \ forfecare
\potable w. = apa potabila \sonic w-s v. sound w-s.
\rain w. = apa de ploaie \sound w-s = unde sonore
\reclaimed w. = apa de circulatie \surface w-s = unde superficiale, unde de

108
\ suprafata, unde de sol weighting, mud w. = ingreunarea noroiului
\transversal w-s = unde transversale de foraj
wax - wei weir = deversor
wax = parafina, ceara \overflow w. = pragul deversorului
\amorphous w. = parafina moale, parafina weld = sudare, cusatura, a suda
\ amorfa \butt seam w. = sudare cap la cap
\earth(y) w. = ozocherita \flush w. = cusatura plata, cusatura fara
\fossil w. = ceara de pamint, ozocherita \ ingrosare
\mineral w. = ceara de pamint, \lap(seam) w. = sudare prin suprapunere,
ozocherita, cusa-
\ ceara minerala \ tura sudata prin suprapunere
\montan w. v. mountain w. weldable = sudabil
\montanin w. v. mountain w. weldability = sudabilitate, proprietatea de
\mountain w. = ceara montana, ceara de a se suda
lignit welded = sudat
\paraffin(e) w. = parafina transparenta welder = sudor
\slack w. = gaci de parafina welding = sudare, sudura
way, key w. = canal de pana \arc w. = sudare cu arc electric
wear = uzura, a se uza \bell hole w. = sudare in sant, sudare peste
\w.-and-tear = uzura \ cap
\w. away = a se uza, a se toci, a eroda \butt w. = sudare cap la cap
\w. on bit = uzura sapei \electric w. = sudare electrica
\bit w. = uzura sapei \field w. = sudare pe teren
wear-resistant = rezistent la uzura \flash(butt) w. = sudare cap la cap prin
wearproof = rezistent la uzura topire
weathered = erodat \forge w. = sudare prin forjare
weathering, rock w. = eroziune eoliana a rocii, \fusion w. = sudare prin topire
al- \gas w. = sudare cu gaze, sudare auto-
terarea rocilor \ gena
weatherworn = erodat \jam w. = sudare cap la cap
wedge = patratii mesei rotative, \oxy-acetylene w. = sudare oxiacetilenica
efilare, a (se) efila \point w. = sudare prin puncte
\w. out = a se efila \projection w. = sudare cu cusatura
\deflecting w. = pana de deviere a sapei continua
wedging = impanare, calare \resistance w. = sudare elctrica prin rezis-
wedging-out = efilare \ tenta
weep = a se infiltra, a picura \seam w. = sudare prin cusatura
weeping = infiltratie, picurare, fil- continua
trare \spot w. = sudare prin puncte
weight = greutate, apasare axiala weldless = fara cusatura (teava trasa)
\w.-on-bit = apasare pe talpa, greutate pe well = sonda
\ talpa \w. cavity = caverne in sonda de foraj
\apparent molecular w. = greutate moleculara \w. sinker = sondor
aparenta \bring in a w. = a pune in productie sonda
\axle w. = sarcina axiala \drive a w. = a fora o sonda
\balance w. = contragreutate \shut in a w. = a inchide sonda
\balancing w. v. balance w. \w. out = a erupe
\bit w. = apasare pe sapa wel - wel
\calculated w. = greutate teoretica, greutate \w. up = a erupe
\ de calcul \abandoned w. = sonda abandonata, sonda
\counter-w. = contragreutate para-
\governor w-s = masa grea a regulatorului, \ sita
\ bilele regulatorului \absorbing w. v. absorption w.
\mud w. = greutatea specifica a \absorption w. = put absorbant
noroiu- \artesian w. = put artezian
wei - wel \barefoot(ed) w. = sonda cu talpa netubata
\ lui \barren w. = sonda neproductiva, sonda
\overburden w. = suprasarcina, \ sterila
supraincarcare \beam w. = sonda in pompaj
\shipping w. = greutate bruta \blow(ing) w. = sonda in eruptie
\total w. = greutate totala, greutate \blow-out w. = sonda in eruptie
\ bruta \condensate w. = sonda de condensat
\crooked w. = sonda cu gaura deviata

109
\dead w. = sonda epuizata, sonda \recovery w. = sonda de exploatare
moarta \relief w. = sonda de interventie
\deep w. = sonda adinca \sand-tamped w. = sonda innisipata
\deflected w. = sonda deviata \shallow w. = sonda de mica adincime
\depleted w. = sonda epuizata \slim hole w. = sonda cu diametru mic
\development w. = sonda de exploatare \spouting w. = sonda in eruptie
\deviated w. = sonda deviata, sonda \staggered w-s v. staggering w-s.
dirijata \staggering w-s = sonde amplasate in
\discovery w. = sonda pentru descoperirea zigzag,
za- \ sonde amplasate in linie,
\ camintului, sonda de explorare \ alternativa
\drilling w. = sonda in sapare, sonda in fo- \stepout w. v. outpost w.
\ raj \straight w. = sonda verticala
\driven w. = put abisinian \stripped w. v. stripper w.
\drowned w. = sonda inundata \stripper w. = sonda partial epuizata,
\dry w. = sonda neproductiva, sonda sonda
\ sterila \ cu debit redus
\edge w. = sonda marginala \surging w. = sonda in eruptie
\exhausted w. = sonda epuizata intermitenta
\exhausted gas w. = sonda de gaze epuizata \test w. = sonda de explorare
\exhausted oil w. = sonda de petrol epuizata \tubed w. = sonda cu tevi de extractie
\exploratory w. = sonda de explorare \untubed w. = sonda fara tevi de extractie
\extension w. = sonda de conturare, sonda \water w. = put de apa
de \water-injection w. v. water-input w.
\ explorare in extindere \water-input w. = sonda de injectie a apei
\field-development w. = sonda de exploatare \wild w. = sonda necaptata, sonda in
\field extension w. v. extension w. \ eruptie necontrolata
\flowing w. = sonda in eruptie \wildcat w. = sonda pentru descoperirea
\gas w. = sonda de gaze wel - wid
\gas input w. = sonda de injectie a gazelor \ zacamintului, sonda de explo-
\gas intake w. = sonda de injectie a gazelor \ rare
\gas lift w. = sonda in eruptie artificiala \working w. = sonda de exploatare
\gravel-packed w. = sonda cu filtru de pietris wellhead = gura sondei
\gusher w. = sonda in eruptie well-location = amplasarea sondelor,
\high-pressure w. = sonda de mare presiune locatia
\inclined w. = sonda inclinata sondei
\index w. = sonda de injectie wet = umed, hidrofil, umezitor,
wel - wel umectat, a umezi
\inlet w. = sonda de injectie \oil w. = hidrofob, umezit de titei,
\input w. = sonda de injectie \ umectat de titei
\intake w. = sonda de injectie \water w. = hidrofil, umezit de apa,
\key w. = sonda de injectie \ umectat de apa
\marginal w. = sonda marginala, sonda cu wetability = umidibilitate, hidrofilitate
\ debit redus wheel = roata, saiba, toba
\observation w. = sonda de observatie \band w. = roata de curea
\offset(ting) w. = sonda vecina, sonda de \bull w. = toba de instrumentatie, toba
aspi- \ de manevra a prajinilor
\ ratie \calf w. = toba de manevra
\offshore w. = sonda marina, sonda de \chain w. = roata de lant
coasta \cog(ged) w. = roata dintata
\oil w. = sonda de titei \driving w. = roata conducatoare, roata
\outpost w. = sonda de conturare, sonda mo-
de \ toare
\ explorare in extindere \gear w. = roata dintata
\output w. = sonda productiva \measuring w. = podometru, odometru
\out-stepping w. v. outpost w. \pulley w. = saiba de cablu
\paying w. = sonda rentabila \ratched-w. = roata de clichet
\producing w. = sonda productiva \sand w. = toba de lacarit
\producing gas w. = sonda de gaze \spare w. = roata de rezerva
\producing oil w. = sonda de titei \sprocket w. = roata de lant
\prospect w. = sonda de prospectiune \toothed w. = roata dintata
\pumper w. = sonda in pompaj \worm w. = roata-melc
\pumping w. v. pumper w. wheelbarrow = roaba

110
whip(ping) = sageata de incovoiere, \suspension w. = cablu purtator, cablu
sagea- portant
ta cablului, vibratia cablului \torsion w. = fir de torsiune
whipstock = dispozitiv de deviere, pana wire-cloth = tesatura de sirma
de deviere wire-gauze = tesatura metalica, sita de
\bit w. = pana de deviere a sapei sirma
\permanent w. = pana fixa de deviere wiring = intinderea cablului, retea
\removable w. = pana de deviere wir - wre
recuperabila, electrica
\ pana de deviere amovibila withdraw = a extrage, a detuba
whipstocking = deviatie orientata (a withdrawal = detubare, extractie
sondei) withdrawing = detubare, extractie
whirl = virtej, turbion, miscare tur- wobble = vibratie
bionara, rulou wobbling = vibratie
wick = fitil wold = deal
widen = a largi wool = vata, lina
width = latime, largime, grosime \glass w. = vata de sticla
\w. in the clear = diametru interior \mineral w. = vata de sticla
wid - wir \mountain w. = ceara de pamint
\w. of outcrop = grosimea aflorimentului \rock w. = azbest
wildcat = sonda de explorare, sonda \slag w. = vata de zgura
forata in regiune inca neex- \steel w. = lina de otel
ploatata work = lucru (mecanic), fabrica,
\newpool w. = sonda de explorare pentru a lucra
\ descoperirea unui zacamint nou \dead w. = lucru neproductiv
wildcatting = forare in regiune inca neex- \draw w-s = troliu de foraj
plorata \exploration w. = lucrari de explorare
winch = troliu, vinci, virtej \geologic(al) field w. = lucrari geologice pe
\cable w. = troliu cu cablu teren
\crane w. = vinci de macara \geological reconnaissance w.= lucrari geologice de
\mounting w. = troliu pentru ridicarea recunoas-
turlei \ tere
\rope w. = troliu cu cablu \magnetic w. = prospectiune
wind = vint, troliu, a ridica, magnetometrica
a bobina, a infasura \prospecting w. = foraj de prospectiune,
\w. up = a ridica cu troliul lucrari
winding = ridicare, infasurare, bobinaj \ de prospectare
\field w-s = bobina de cimp, infasurare \repair(ing) w. = lucrari de reparatie, repa-
\ de excitatie \ ratie
\rotary w. = infasurare de rotor in coli- \research w. = munca de cercetare,
\ vie de veverita cercetari
\shunt w. = infasurare in derivatie, in- \shaft w. = saparea unui put
\ fasurare in paralel \test-hole w. = foraj de prospectiune
window, geological w. = fereastra tectonica workable = exploatabil
wing = flanc, lama worker, mine w. = miner
\bit w. = lama sapei workover = interventie, reparatie
wire = sirma, fir electric, conductor workshop = atelier
\cartridge w. = explozor worm = snec
\conducting w. = conductor, cablu \rope w. = prinzator de cablu
\copper w. = sirma de cupru \wheel w. = roata-melc
\earth(ing) w. = conductor de legare la worn (out) = uzat
pamint, wrap = spira, infasurare, a infasura
\ conductor de punere la pamint wrench = cheie pentru piulite
\fourth w. = conductor neutru, conductor \adjustable w. = cheie reglabila
\ de nul \chain pipe w. = cheie cu lant pentru tevi
\ground w. = conductor de punere la \coach w. = cheie reglabila
pamint, \crescent w. = cheie cotita, cheie tubulara
\ conductor de legare la pamint \fork w. = cheie-furca
\insulated copper w. = sirma de cupru izolata \monkey w. = cheie reglabila, cheie
\neutral w. = conductor neutru, conductor univer-
\ de nul \ sala, cheie franceza
\nickel-chromium w. = sirma de crom-nichel wre - wur
\stranded w. = cablu multifilar \pipe w. = cheie pentru tevi, cleste cu

111
\ lant \water z. = zona acvifera
\ratchet w. = cheie cu clichet _
\rotary w. = cleste pentru prajini
\socket w. = cheie tubulara
\sucker rod w. = cleste pentru prajini de
\ pompare
\swivel w. = furca de prajini
\trimo w. = cleste pentru tevi
wrought = forjat
wurtzilite = wurtzilit, wurzit

X
x-ray = raze X, raze Roentgen
xyloretinite = xiloretinit

Y
yard = 1 iard = 0.9144m, depozit
yardage = volum exprimat in iarzi cu-
bici
yield = fluaj, productie, randament,
a produce, a arcui
\internal pressure y. = limita de elasticitate la
\ presiune interioara
\overall y. = productie globala
\safe y. = productie sigura (a orizontu-
\ lui petrolifer)
\specific y. = randament specific, debit
\ specific
yielding = deformatie plastica, moale
yoke = furca, caseta, sarniera,
scoaba, toarta
\pulling y. = scula de instrumentatie dupa
\ tevi, corunca

Z
zeolite = zeolit
zone = zona
\z. of folding = zona de cutare
\z. of loss = zona de pierdere a circulatiei
\z. of saturation = zona de saturatie
\bleached z. = zona de dezalcalizare
\buffer z. = zona de tranzitie, zona inter-
\ mediara
\fault(ed) z. = zona de falie
\flushed z. = zona spalata
\fracture(d) z. = zona de fisurare
\gas z. = zona de gaze
\lost circulation z. = zona de pierdere a
circulatiei
\oil z. = zona petrolifera
\pay z. = zona productiva
\prolific oil z. = zona petrolifera bogata
\prolific water z. = zona acvifera
\shattering z. = zona de distrugere, zona de
\ sfarimare, zona de darimare
\transition z. = zona de tranzitie
112