Sunteți pe pagina 1din 456
Cap. Cap. Cap. CUPRINS 1. INTRODUCERE 1. Definitii 2. Unghiul total de deviere. 3. Intensitati de deviere. 4, Tortuozitatea gaurilor de sondi. 5. Aplicafii ale forajului dirijat. 6. Probleme intalnite la sondele deviate de la verticala, Intrebari Probleme. . 2. MASURATORI DE DEVIERE. 1. Clasificarea inclinometrelor. 2. Fotoinclinometre. 2.1, Fotoinclinometrul Zmieureanu, 2.2. Fotoinclinometre programabile, 3. inclinometre giroscopice. 4. Sisteme inertiale 5. Instrumente de dirijare. 6. Accelerometre si magnetometre. Intrebari : Referinfe bibliografice. 3. STABILIREA TRASEULUI SPATIAL AL SONDELOR. 1. Generalitati, 2. Metoda unghiului mediu..... a 3. Metoda tangentelor. 4. Metoda arcelor de cere 5, Metoda curburii (razei de curbura) constante: lor de deviere constante. 7. Calcule de interpotare 8. Reprezentari grafice. 9. Certitudinea traseului unei sonde Intrebari. Probleme Referinge bibliografice . 4. DEVIEREA SONDELOR. 1. Cauzele devierii sondelor. 1.1. Direefia de inaintare a sapei. 1.2. Comportarea ansamblului de fund 1.3. Efectul anizotropiei rocilor. ul un 3 15 16 7 24 26 26 x 27 30 33 35 37 a 44 50 57 58 59 59 61 62 63 65 68 B 87 91 1 93 95 95 95 101 123 2, Controlul devierii sondelor. 2.1, Micsorarea apis pe sapa : 2.2, Folosirea unor mijloace de dirijare..... 2.3, Ansambluri de prijini grele stabilizate 2.4, Sisteme automate de control al devierii Intrebari - Probleme. : Referinge bibliografice Cap. 5. METODE $I MIJLOACE DE DIRIJARE 1. Clasificari. Aplicabilitate 2. Dirijarea cu pana de deviere 2.1, Pene recuperabile. 2.2. Pene nerecuperabile, 3. Dirijarea cu motoare submersi 4, Dirijarea cu stabilizatori 4.1, Stabilizatori obignuiti 7. Conductori inclinati sau curbati 8. Ansambluri cu prajini articulate 9. Foraj cu tubing infasurat pe tobi 10. Instalafii pentru foraj inclinat. 11, Folosirea tendintei naturale de deviere Inerebari. Referinte bibliografice Cap.6, TEHNOLOGIA DE DIRIJARE. 1. Pozitia deviatorutui ta talpa sondei 2. Corectarea poritiei deviatorului . 2.1, Compensarea unghiului de risueire a gamiturii de forai. 2.2. Corectarea tendintei de deviere naturala, 3. Orientarea deviatorului la talpa sondei . 3.1. Stabilirea pozitiei deviatorului inainte de inceperea avansirii 3.2. Stabilirea pozitiei deviatorului in timpul forajului : ijarea geologica: : Intrebari. Probleme... Referinte bibliografice 4. Cap.7. GARNITURA DE FORAS. SAPE DE FORAJ. 1, Prajini de foraj : 4. Alcituirea garniturii de foraj 5. Comportarea garniturii de foraj in sonde deviate. Apasarea pe sapa 6. Sape de foraj. = . Intrebari Probleme . Referinje bibliografice 130 130 130 131 134 137 137 138 M41 M1 143 144 147 149 160 160 163 167 171 172 174 175 180 181 182 183 185 185 194 194 197 200 201 204 205 208 208 210 21 2u1 216 216 216 219 226 228 228 229 Cap. Cap. 8. FLUIDE DE FORAJ. EVACUAREA DETRITUSULUL 1. Cerinte. 2. Tipuri de fluide 3. Proprietiifi reologice 4, Transportul particulelor solide in sonde directionale gi in cele orizontale. 4.1. Mecanismul de transport. 4.2. Cercetiri experimentale 4.3. Factorii care influenjeaza procesul de evacuare 4A, Viteza critici de curgere. 4.5. Recomandari. 5. Sedimentarea baritei, 6. Stabilitatea peretilor gaurii de sonda. Intrebéiri. Probleme. : . Referinge bibliografice .. -9. TUBAREA SI CIMENTAREA COLOANELOR DE BURLANE 1. Probleme. 2. Introducerea ‘coloanelor de burlane.. 3. Comportarea burlanelor in sonde deviate 4. Centrarea coloanelor de burlane. 4.1. Tipuri de centrori. 4.2. Distanfa dintre centrori.. 5. Cimentarea coloanelor. Intrebari. Referinte bibliografice 10, PERFORAREA COLOANELOR DE BURLANE..... 1. Sisteme de introducere a sculelor i instrumentelor in sonde. 2. Perforarea coloanelor de buriane,.. 2.1. Intervale perforate. 2.2. Densitatea perforaturilor. 2.3. Orientarea perforaturilor. 2.4. Tipuri de perforatoare... 2.5, Perforatoare introduse in coloana cu cablu 2.6. Perforatoare introduse cu cablu prin tubing. 2.7. Perforatoare introduse cu tubingul. Intrebairi Referinte bibliografice - 11, PROIECTAREA SONDELOR DIRIJATE. 1. Traseul sondelor di 2. Sonde cu profil in J. 3. Sonde cu profil in panta. 4. Sonde cu profil in S. 5. Sonde cu doui intervale de crestere a inclinarii separate de unul rectiliniu inclinat. 6. Sonde cu profile catenare. 7. Sonde cu profil spatial 7.1. Profile cu intensitatea de deviere constant 7.2. Profile cu arce de cere. 8. Abateri admisibile 231 231 232 233 240 242 248 249 255 264 265 267 267 268 268 27 273 274 278 279 279 281 284 285 285 287 287 291 291 291 292 293 294 294 296 299 299 301 301 304 308 312 318 325 331 331 336 344