Sunteți pe pagina 1din 49

Doctorii mor!

i
nu mint: lucruri
pe care nu le vei
aa de la nici un
doctor din
lumea asta
Saturday, 21 June 2014 20:38 via
Autocunoasterea prin Constientizarea Sinelui
Dr. Wallach este vestit la ora
actual! n America. n anul 1991 a
fost promovat pentru acordarea
premiului Nobel. Ceea ce o s! aa"i
din aceast! bro#ur! v! poate
schimba total p!rerile despre
medicina actual! #i astfel, v! poate
schimba radical soarta, la fel #i celor
apropia"i. Citi"i #i ve"i uimi"i de ct
de folositoare #i de simple sunt aceste
sfaturi.
*************************************
**
Sunt foarte bucuros c" ne-am
ntalnit ast"zi. Eu am crescut la o
ferm", la sud de SaintLouis. n
anii 50 am nceput cu cre#terea
vitelor pentru carne. Dac" sunte!i
n domeniu n ceea ce prive#te
cre#terea #i nmul!irea bovinelor,
atunci, probabil #ti!i c" singura
cale de a c#tiga bani la !ar" este
de a cultiva singuri hrana. Noi
tocam porumbul, boabele #i faina
la moara #i ad"ugam n acest
con!inut vitamine #i minerale.
A#a preparam noi hrana
bovinelor. Deja dupa 6 luni,
aceste vite puteau expuse la
pia!" #i vndute.
Noi efectuam o selec!ie, pastrnd
cele mai mari cornute. $i ce-i
interesant, f"cnd acest lucru
pentru vite, noi n#ine, v"
imagina!i, nu foloseam nici un fel
de minerale #i vitamine, ns"
eram tineri #i doream s" tr"im
pn" la vrsta de 100 de ani, f"r"
niciun fel de boli #i neajunsuri.
Acest lucru m-a framntat foarte
mult #i l-am ntrebat pe taic"-
meu:
Tat!, spune-mi, de ce nu faci #i
pentru noi acela#i lucru, pe care-l
faci pentru vite?
Atunci tata m-a f"cut s" gndesc
corect, spunndu-mi:
Mai bine taci; tu trebuie s!
pre"uie#ti faptul c! zilnic m!nnci
produse proaspete de la ferm!; sper
c! n"elegi acest lucru?
Eu, desigur, n-am mai ntrebat
nimic, pentru c" nu voiam s" ma
lipsesc de prnz sau de masa de
sear". Mai tarziu, am intrat la
$coala Agricol" #i primind o
diploma, m-am specializat n
domeniul zootehniei, a culturilor
de cmp #i a solului. Ulterior, am
plecat pentru 2 ani n Africa.
Acolo mi-am realizat visul din
copil"rie, de a lucra cu Maur
Parkins. Mul!i dintre voi l !ine!i
minte dupa cartea sa. Este un om
extraordinar.
Dupa 2 ani am primit o telegrama
#i o invita!ie de a lucra la Gradina
Zoologica din SaintLouis.
Institutul Na!ional al S"n"t"!ii i-a
oferit Gr"dinii Zoologice o suma
n valoare de 78000 $ #i ei aveau
nevoie de un veterinar care s" le
fac" autopsii animalelor ce
mureau de moarte natural". Eu
am fost de acord, dar desigur
eram nevoit s" fac autopsii la
animalele care mureau nu numai
n aceasta gr"dina zoologic", ci #i
n gr"dinile zoologice din
Brukuds, Chicago, New-York etc.
Sub r"spunderea mea era nu
numai autopsia animalelor
decedate pe cale natural", ci #i s"
g"sesc #i s" urm"resc speciile
(exemplarele) suprasensibile la
poluarea mediului nconjur"tor,
deoarece la nceputul anilor 60,
nimeni nu #tia nimic sigur despre
problemele ecologice #i despre
catastrofe.
Urm"rind cauzele deceselor
oamenilor #i ale animalelor, am
efectuat 17.500 autopsii #i am
ajuns la urm"toarea concluzie :
Fiecare om sau animal decedat pe
cale natural! a murit din cauza
hranei s!race, adic! din cauza
decien"ei de substan"e nutritive.
Rezultatele analizelor chimice #i
biochimice ar"tau, cu exactitate
documentara (informativ"), ca
moartea pe cale natural" este
cauzat" de alimenta!ia incorect"
#i acest lucru ne-a uimit att de
mult, ncat m-am ntors la
istorioara cu vitele. Am scris 75 de
articole #i lucr"ri, 8 manuale n
colaborare cu mai mul!i autori #i
o carte, singur. Cartea a fost
vndut" cu 140 $, studen!ilor de
la medicina. Mi-am publicat
tezele n 1700 de ziare #i reviste,
am participat la cteva emisiuni
TV etc.
Dar, n aceasta perioad", lucr"rile
mele referitoare la nutri!ie i
interesa pe foarte pu!ini. Ce-mi
r"mnea de f"cut? Am fost nevoit
s" m" ntorc la nv"!"tur" #i s"
devin medic, iar acest lucru mi-a
permis s" folosesc toate
cuno#tin!ele despre nutri!ie,
acumulate #i din sfera veterinar".
$i acum nu-i de mirare c" totul a
nceput s" func!ioneze. Am
petrecut 15 ani la Torekmint,
Statul Oregon #i m" ocupam cu
practica medical" clasic".
Astazi vreau s" va mpart"#esc #i
dvs. cuno#tintele c"p"tate,
concluziile #i rezultatele la care
am ajuns n ace#ti 10-12 ani.
Dac! lua"i din aceast! lec"ie m!car
10% din ceea ce o sa citi"i, o s! v!
pute"i p!zi de multe nepl!ceri,
suferin"e, o sa economisi"i o
gramada de bani #i o s! v!
prelungi"i cu mul"i ani, via"a.
N-o sa c#tiga!i ace#ti ani
suplimentari, n-o s" atinge!i
potentialul genetic, f"r" nicio
str"duin!" din partea dvs. Acum
vreau s" v" spun ceva foarte
important:
POTEN!IALUL GENETIC AL
LONGEVIT"!II VIE!II ESTE
DE 120 -140 DE ANI
n momentul actual, putem
enumera doar 5 na!ii n care
oamenii tr"iesc pn" la vrsta de
120-140 de ani:
n Orient, n Tibet #i n China de
Sud. Ace#ti oameni au fost
enumera!i nc" n anul 1964, de
c"tre Djemson Hilton, care a
scris cartea Orizontul pierdut.
Cel mai b"trn om, conform
datelor acelei c"r!i (de#i nu neg
ideea unei exager"ri), era
doctorul Li din China, n"scut n
Tibet. La vrsta de 150 de ani, a
primit de la conducerea Chinei
un act care adeverea faptul c"
avea acea vrst" #i c" s-a n"scut n
anul 1677. Cnd a mplinit vrsta
de 200 de ani, el a primit al doilea
Certicat. Acest act adevere#te
faptul c" el a decedat la vrsta de
256 de ani, n anul 1933, despre
acest lucru scriindu-se nNew-
York Times #i London Times,
unde totul era foarte bine
argumentat #i demonstrat prin
acte.
n Pakistanul oriental, locuia un
grup de oameni care erau numi"i
Bogazi. Ace#ti oameni erau vesti"i
prin longevitate. Ei tr!iau 120-140
ani.
n anul 1973, n num!rul din
ianuarie al revistei National
Geographic s-a publicat un articol
aparte despre oamenii care au tr!it
peste 100 de ani. Aceste materiale
erau nso"ite de fotograi
extraordinare prin calitatea c!rora
era vestit! acea vrst!. Din acea
multitudine de fotograi, am
memorat 3.
Pe una din ele era ilustrata o femeie
de 136 de ani. Ea #edea n fotoliu #i
fuma o "igar! cubanez!, bea vodca #i
lua parte la o petrecere. Se distra de
minune, f!r! a legat! la pat, ntr-
unul dintre acele azile pentru
b!trni, unde trebuia s! pl!te#ti
2000$ din contul t!u bancar. Ea se
bucura de via"!, la cei 136 de ani. n
alta fotograe erau ilustrate dou!
cupluri s!rb!torind 100 #i respectiv
115 ani de la c!s!torie.
Pe a treia fotograe era ar!tat un
b!rbat care culegea ceai n mun"ii
Armeniei, ascultnd un mic aparat
de radio. Conform m!rturiei lui #i ale
nscrisurilor datelor de na#tere ale
copiilor lui, el avea vrsta de 167 de
ani ind cel mai b!trn om de pe
planeta, n acea perioad!.
n emisfera de sud, indienii sunt
recunoscu"i prin longevitate, ind
vesti"i printre oamenii Ecuatorului
care au locuit n Anzi, la sud-est de
Peru, la fel sunt vestite #i teritoriile
Titi-Kaka si Machu-Picchu.
Reprezentan"ii celui mai vechi trib
Titi-Kaka, tr!iesc 120 de ani.
Margaret Pich, de origine american!,
din statul Virginia, este nscris! n
cartea recordurilor GUINESS
BOOK, ca ind cea mai b!trn!
americanc!. Ea a decedat la vrsta
de 115 ani, din cauza alimenta"iei
insuciente. Mai exact, ea a murit n
urma unei c!deri. Care din voi mi
va spune din ce cauza putea ea s!
moara? Corect, din cauza
osteoporozei. Femeia a murit din
cauza decien"ei de calciu n
organism.
Ea nu era bolnav! de vreo boal!
cardiovascular! #i nici de cancer #i
nici de diabet. Ea a murit la 3
s!pt!mni dup! c!dere, deoarece n
organismul ei nu era sucient calciu.
Fiica ei ne-a spus un lucru foarte
interesant: nainte s! moar!, M. Pich
avea o insistent! atrac"ie fa"! de
dulciuri. Aceasta boal! este
cunoscuta sub numele de Panica.
Despre acest lucru vom vorbi un pic
mai trziu.
Dar, de obicei, dac" v" r!sf!"a"i
prea mult cu ciocolat! sau dulciuri,
aceasta nseamna c"
organismului dvs. nu-i ajunge
Crom
Cromul #i Vanadiul.
ntr-una dintre !"rile lumii a treia,
n Nigeria, conduc"torul tribului
Baule a decedat la vrsta de 126 de
ani. La nmormntare, una dintre
so!iile sale se l"uda c", atunci
cnd i-a murit so!ul, el avea to!i
din!ii la locul lor #i to!i erau din!ii
proprii, niciunul neind
schimbat, iar aceasta a fost posibil
datorit" faptului c" #i celelalte
organe #i ndeplineau func!iile,
n limitele normale. Un barbat
din Siria a decedat la vrsta de 133
de ani, n iulie 1993. El a fost
nscris n cartea recordurilor
Guiness Book, nu datorit" vrstei
#i nici pentru c" la vrsta de 80 de
ani s-a c"s"torit pentru a patra
oar", ci pentru c" ncepnd cu
acea vrsta a devenit tat" a 9
copii. Dac" o s" calcula!i c"
pentru ecare copil e nevoie de 9
luni plus un an pentru alaptare #i
nc" un an pna la urmatoarea
sarcin", o sa rezulte c" acest
b"rbat a devenit tata #i dup"
vrsta de 100 de ani. Acesta a fost
motivul pentru care a fost nscris
n cartea recordurilor. A#a c", s"
nu va scad" moralul baie!i #i fete,
deoarece mai este o speran!" !
Iar acum, pu$in% #tiin$% !
n noiembrie 1993, n Arizona, s-a
efectuat un experiment foarte
interesant. Trei cupluri au
petrecut 3 ani n izolare, unde se
hr"neau cu alimente #i hran"
s"n"toas", inspirau aer curat #i
beau ap" curat", f"r" impurit"!i.
Cand s-a incheiat experimentul,
au fost examina!i de medicii
gerontologi din Universitatea
Californiana din Los Angeles.
Toate datele analizelor sngelui #i
a altor func!ii vitale ale
organismului au fost introduse n
computerul Universitatii din Los
Angeles. Prognoza computerului
a fost urmatoarea: daca ace#ti
oameni ar continua s" traiasc" n
acest regim, ei ar putea tr"i pn"
la vrsta de 165 de ani. $i toate
acestea demonstreaz" c" s"
tr"ie#ti 120-140 de ani, e posibil.
Ast"zi, longevitatea medie a
oamenilor este de 75,5 ani, iar
longevitatea medie a unui
magistru sau medic este de doar
58 de ani.
A#a c", dac" dori!i s" c#tiga!i de
la via!", nc" 20 de ani (statistic
vorbind),
nu da!i la facultatea de medicin".
Sunt doua lucruri esen!iale care
trebuie urm"rite,
pentru a face parte
dintre longevivi.
Dac! ntr-adev!r dori"i s! ajunge"i
pn! la vrsta de 100-140 de ani,
este foarte important:
1. n primul rnd trebuie s" v"
feri!i de pericole, s" nu c"lca!i pe
grenade, adic" s" v" feri!i de
pericolele pentru care nu merit"
s" risca!i. Desigur, dac" juca!i
ruleta ruseasc", fuma!i, be!i, va
avnta!i spre mijlocul autostr"zii
cu mare viteza, n timpul orei de
vrf, atunci ave!i pu!ine #anse s"
ajunge!i la vrsta de 120 de ani.
Toate acestea sun" hazliu, c"ci
nici nu v" imagina!i c" mii de
oameni mor anual, din aceast"
cauz". $i eu vreau ca voi s" v"
gndi!i asupra acestui lucru.
2. n al doilea rnd, trebuie s"
face!i numai acele lucruri care va
fac bine. Organismului dvs. le
sunt necesare 90 de suplimente
nutritive: 60 minerale, 15
vitamine, 12 aminoacizi de baz" #i
proteine #i 3 acizi gra#i. n total 90
suplimente n dieta zilnica.
n caz contrar, n organism vor
ap"rea bolile cauzate de
insucien!a acestora. Ast"zi,
despre aceste lucruri scrie n
ziare, se vorbe#te la TV #i la
posturile de radio. Medicii
discuta permanent cu noi despre
aceste lucruri, numai c" nu
datorit" obliga!iei profesionale ca
medic. S" nu crede!i c" medicii
sunt aceia care le cer revistelor s"
publice aceste materiale, nu.
Acest lucru se ntmpla deoarece,
aceast" informa!ie contribuie la
vnzarea revistelor.
Articolul meu preferat a aparut n
revista Times, n data de
06.04.1992 #i dac" nu l-a!i citit, v"
recomand insistent s" faceti rost
de acest articol din orice
bibliotec", s" faceti cteva xerox-
uri #i s" le atarna!i pe u#i, pe
frigider #i la baie. n acest
atotcuprinz"tor reportaj se spune
c", vitaminele sunt n stare s"
stagneze cancerul, bolile
cardiovasculare #i actiunea
distrugatoare mb"trnirea.
n acest articol de 6 pagini este
doar o singur" fraz" negativ",
spus" de medicul c"ruia autorul
reportajului i-a adresat
urmatoarea ntrebare:
Ce p!rere ave"i despre vitamine #i
minerale, ca suplimente alimentare
pentru hrana noastr! ?
&i iat% ce r%spunde acest medic:
Folosirea vitaminelor nu e de
niciun folos, toate vitaminele #i
mineralele ca suplimente fac doar
ca urina noastra s" e mai
scump".
Dac" am traduce aceste cuvinte
pe n!elesul tuturor, atunci
rezulta c" noi, urin"m dolari,
adic" cheltuim dolarii, f"ra niciun
folos. $i dac" aceasta s-a publicat,
nseamna c" este ceva. Dar iat",
ce a# vrea s" spun, referitor la
acest lucru, dup" ce am efectuat
17.500 de autopsii la 14.500 de
diferite animale din toata lumea
#i la 3000 de oameni, care
ntotdeauna doreau s" e
s"n"to#i, personal avnd copii #i
nepo!i: Dac" nu investe#ti n tine
nsu!i, n minerale #i vitamine,
atunci vei investi n bun"starea
oamenilor din domeniul
medicinii.
Eu sunt ferm convins de faptul ca
noi contribuim la mbog!"irea
medicilor.
n perioada dintre anul 1776 #i cel
de-al doilea r"zboi mondial, SUA
a cheltuit aproape 8 miliarde $
pentru men!inerea s"n"t"!ii,
pentru cercet"rile #tiin!ice din
domeniul s"n"t"!ii. Acum ns",
pentru studiile n domeniul
s"n"t"!ii se cheltuiesc 1,2 miliarde
$ anual #i tot nu e sucient. $i
ecare vrea ca asisten!a medical"
s" e gratuit". Eu vreau s" v"
spun c" dac" noi am folosi n
gospod"riile agricole mai
concret, n fermele pentru
cre#terea #i nmul!irea animalelor
sistemul din medicina de tip
uman, chiftelele dvs. v" vor costa
275$ pentru 0,5 kg de chiftele, iar
dac" dvs. v" ve!i folosi de sistemul
gospod"riilor agricole, care la noi
folose#te n zootehnie asigurarea
unei familii de 5 persoane, ar de
10 $ pe lun".
A#adar, pute!i s" face!i alegerea.
Eu sunt sigur c" deoarece noi
contribuim la mbog"!irea
medicilor prin intermediul
asigur"rilor, taxelor
guvernamentale, la fel #i ei ne
datoreaz" noua cte ceva. Ei ar
trebui s" ne trimit" m"car scrisori
cu caracter informa!ional, despre
rezultatele ultimelor cercetari
(descoperiri) medicale.
M"car unul dintre dvs. prezen!i
aici n sala a primit vreodat" o
asemenea informa!ie de la
medicul s"u? Nu. Interesant, nu-i
a#a? ns", eu am o cantitate mare
de informa!ii, pe care o pute!i
primi. Vreau s-o mpart cu dvs.
Cauzele deceselor:
Prima informa!ie: ULCERUL
GASTRIC
Unii dintre dvs. au auzit c"
ulcerul gastric este cauzat de
stress, ns" cu 50 de ani n urma,
noi medicii veterinari #tiam c"
ulcerul gastric la porci apare din
cauza bacteriilor. Noi nu ne
putem permite o opera!ie
costisitoare pe stomacul porcului
#i, chiar dac" ne-am permis,
atunci cotletele dvs. de porc v-ar
costat 275 $ / 0,5 kg. Cu ajutorul
medicamentului bizmar, am
putut prentmpina #i trata
ulcerul gastric la porci, far" nicio
implica!ie chirurgical".
Noi a#a am #i f"cut, iar
tratamentul ne costa aproximativ
5$ pentru un porc. Este f"cut cu
ajutorul bizmarului, a altor
minerale #i tetraciclinei.
Institu!iile na!ionale au declarat
doar din februarie 1994, c" ulcerul
gastric este cauzat de bacterii #i
nu de stres #i c" poate tratat.
ns" cercetatorii n medicina
spuneau de obicei ne arat" un
rezultat promi!"tor, care ar putea
benec, iar acum institutele
na!ionale folosesc cuvntul
tratare f"r" subn!elesuri.
Ei spun c" pot trata prin metoda
combinarii mineralului bizmar #i
tetraciclinei. Celor care nu #tiu ce
nseamna bizmar e sucient s"
intre n orice magazin alimentar
sau farmacie #i s" cumpere cu 2 $
o sticlu!" cu un con!inut de
culoare roz. Acest produs se
nume#te Pepto-Bismol.
A#adar, folosind mineralul
denumit mai sus, pute!i trata
ulcerul gastric. $i iara#i ave!i n
fa!" o alegere: s" v" trata!i cu 5 $
sau permite!i s" v" taie. Alegerea
v" apar!ine.
n continuare, care e a doua cauza
a mortalita!ii la americani? Da,
este o boala
nsp"imnt"toare: CANCERUL
n septembrie 1933 la Institutul
National Oncologic al $colii de
Medicin" din Boston, n urma
urm"ririlor bolnavilor de cancer,
s-a naintat o declara!ie despre
descoperirea dietei antimicotice.
Deducerile au rezultat pe baza
cercet"rilor care se efectueaza n
CHINA. Ca regiune de cercetare a
fost aleas" provincia chineza
Xinai, deoarece acolo s-a
nregistrat cel mai nalt nivel de
mboln"viri de cancer. Timp de 5
ani au fost cerceta!i 29.000 de
oameni. Li se administrau
vitamine #i minerale, n doze de
dou" ori mai mari dect normele
recomandate la americani
adic", dac" doza zilnica
recomandat" de Vitamina C era
de 60 mg, bolnavii primeau 120
mg.
Alan Poll omul c"ruia i s-au
acordat dou" premii Nobel,
spunea c", dac" vre!i s"
prentmpina!i cancerul cu
ajutorul Vitaminei C, atunci
trebuie s" folosi!i 100 mg zilnic.
$i iat! rezultatele:
Medicii care se opuneau acestei
idei, care nu erau de acord cu
Allan Poll, sunt deja pe lumea
cealalt" (s" le e !"rna u#oar"!),
iar Alan Poll tr"ie#te #i petrece. El
are 96 de ani, lucreaza cte 14 ore/
zi, 7 zile/s"pt"mn", locuie#te la o
ferm" n California #i pred" la
Universitatea californian" din
San Francisco. Dvs. v" r"mne s"
alege!i: s" asculta!i de sfatul
medicilor deceda!i sau s" !ine!i
cont de p"rerea dr. Poll.
A#adar, e normal s" prime#ti
Vitamina C n cantitate dubl",
Vitamina A n cantitate dubl" #i
Zinc, Riboavina, Molibden,
Calciu etc. ns" o grup" de
substante este extrem de
important": Vitamina E, Beta-
carotenul #i Seleniul. Aceste 3
elemente trebuie primite n doz"
dubl", zilnic.
Dac" prin aceasta o s" ave!i
numai 50 % benecii, deja e bine.
n grupul pacien!ilor c"rora li se
administrau vitamina E, Beta-
carotenul #i Seleniul, timp de 5
ani, mortalitatea, n toate cazurile
a sc"zut cu 10%, adica 10 oameni
din ecare 100 de bolnavi care
erau condamna!i la moarte au
supravie!uit, iar n situa!ia
bolnavilor de cancer care urmau
s" moara #i au primit aceste 3
componente, 13 din 100 au
supravie!uit.
n provincia Xinai predominau
bolile de cancer stomacal #i al
tractului digestiv. Dintre bolnavii
care au luat parte la experiment
au supravie!uit 21 de oameni din
100.
$i n acest caz, medicul dvs
trebuia s" v" trimit" aceast"
informa!ie, iar dac" nu dorea s"-#i
asume r"spunderea, atunci putea
m"car s" v" informeze, ca s"
pute!i alege singuri. Din acest
motiv, un asemenea
comportament fa!" de pacien!i mi
se pare pur #i simplu ridicol, iar
pe de alt" parte este o dovad" a
indiferen!ei din partea lor.
n continuare, ARTRITA
Din septembrie 1993, n Institutul
de medicin" Harward #i n
Spitalul din Boston s-au efectuat
tratamente cu proteine de g"in",
asupra bolnavilor cu articula!iile
tumeate n urma artritei. Erau
selecta!i bolnavii a c"ror stare nu
se mbun"t"!ea n urma
tratamentului medicamentos.
Acestor bolnavi li se administrau
injec!ii de aspirin", mezotrixid",
prednisolon, cortizon, diferite
proceduri de zioterapie. Unicul
lucru care r"mnea de f"cut era
interven!ia chirurgical" pentru
nlocuirea articula!iei. Atunci eu
am spus: Asculta-m" un pic,
ace#ti oameni au suportat dureri
att de mult timp #i dac" ei vor
de acord s" sufere nc" 90 de zile,
adica doar 3 luni, eu voi face un
mic experiment care ar putea s"-i
ajute. Au fost de acord 29 de
oameni.
Ace#ti 29 de oameni, pentru care
toate posibilitatile fusesera epuizate,
au fost supu#i urm!torului
tratament:
n ecare diminea!a li se d"dea
cte o linguri!" plin" cu cartilaj de
g"ina, m"run!it, amestecat cu suc
de portocale. To!i pacien!ii erau
sub urm"rirea $colii de medicin"
Harward. Dupa 10 zile, toate
durerile #i simptomele au
disp%rut; dupa 30 de zile, ei #i
permiteau deja cte ceva, iar
dupa 3 luni, func$iile
articula$iilor s-au restabilit
total.
Dac" nu ave!i chef s" v"
complica!i cu toate astea, pute!i
merge la farmacie s" cumpara!i
direct produsul pe baza de
cartilaj. Femeile cunosc foarte
bine acest produs. Este folosit
pentru int"rirea unghiilor #i a
p"rului.
Componentul de baza este
cartilajul de vit", care la rndul
s"u este substan!a care
mbun"t"!e#te #i nt"re#te
considerabil cartilajul #i oasele.
Preparatul este compus din
cartilajul #i ligamentele
cornutelor #i dac" o s" folosi!i
cte o jumatate de linguri!" zilnic,
cu suc de portocale n corela!ie cu
minerale coloidale, p"i s" #ti!i c"
data viitoare cnd voi veni aici,
ve!i urca pe scar" #i ve!i ncepe s"
ma pupa!i #i s" m" strnge!i n
bra!e.
Cine dintre voi a auzit de boala
ALZHEIMER? (demen$a senila
cu pierderea memoriei).
Acum to!i #tim de ea, dar cnd eu
eram copil, aceast" boal" pur #i
simplu nu exist". ns" acum este
una dintre bolile r"spndite, care
apare la 1 om din 2. Datele sunt
sucient de nsp"imnt"toare.
Cum s" depistam #i s"
trat"m boala Alzheimer, n
stadiu incipient, la animale?
Imagina!i-v" ce pierderi ar avea
fermierii, dac" scroafa ar uita de
ce s-a apropiat de troac"? Din
acest motiv, au nceput s" se
ocupe de aceast" problema, n"
cu 50 de ani n urm", n
zootehnie. Iar acest lucru l
faceau cu ajutorul dozelor mari
de vitamina E.
Voi trebuia s" primiti o scrisoare
de la medicul dvs., n iulie 1992,
deoarece $coala Californiana de
Cercetare $tiin!ic", a
Universit"!ii San Diego, a naintat
un anun! n 1992, precum
c",vitamina E ncetine#te
pierderea memoriei, n
cazul bolii Alzheimer. $i n
aceast" problem", ei au r"mas cu
50 de ani n urm" fa!" de
medicina veterinara. Poate c" de
aceea ar mai bine s" mergeti la
un veterinar. Iar acum, spune!i-
mi, v" rog, cine dintre dvs. a avut
o problema nepl"cut" cum
sunt PIETRELE LA RINICHI?
Da, iat" c" v"d cteva maini
ridicate. Bine. Spune!i-mi de ce
anume v-a spus medicul s" v"
feri!i n dieta dvs., n primul rnd?
De calciu #i de orice fel de
produse lactate ce con!in calciu,
pentru c" exista convingerea
legat" de calciul depus n rinichi,
c" provine din calciul din
produsele care le folose#ti n
alimenta!ie. De fapt, calciul din
rinichi apare din propriile dvs.
oase. Cnd simti!i decitul de
calciu, chiar atunci se formeaza
pietrele la rinichi.
Cu 100 de ani n urm", noi #tiam
deja c" pentru a prentmpina
apari!ia pietrelor la rinichi la
animalele domestice, era necesar
s" le d"m ct mai mult calciu,
magneziu #i bor. Taurii, berbecii,
bovinele pentru lapte au o astfel
de construc!ie anatomic" nct,
atunci cnd se mboln"vesc de
aceasta boal", mor imediat. ns"
la noi, cnd apar pietrele la
rinichi, !i vine s" mori de durere.
Noi #tim cum s" prentmpin"m
aceasta boal". Voi trebuia s"
primi!i de la medicul dvs. o
scrisoare, nc" din anul 1993 #i n
ea trebuia s" se vorbeasc" despre
faptul c" in organism, CALCIUL
IONIC, SOLUBIL
MIC&OREAZ" RISCUL DE
FORMARE A PIETRELOR LA
RINICHI.
Au fost studiati aproape 4000 de
pacien!i, mp"r!i!i n 5 categorii.
n grupul care primea cea mai
mare cantitate de calciu, nu s-a
nregistrat niciun caz de pietre la
rinichi. Mai tine!i minte, eu va
spuneam c" medicii tr"iesc pn"
la 58 de ani, iar noi oamenii de
rnd (pacien!ii) pn" la 75,5.
Deci, grupul de profesioni#ti care
v" spun cum s" tr"i!i #i sus!in c"
voi nu trebuie s" folosi!i sare,
cofein", s" nu mnca!i unt, ci
margarin", s" nu face!i diferite
prostii, mor la vrsta de 58 de ani,
n timp ce oamenii n vrsta de
120-140 de ani #i pun n cana de
ceai o bucata de piatra de sare #i
beau cte 4 c"ni zilnic, adic"
folosesc cte 4 buc"!i de sare/zi,
prepar" mncarea n unt topit, n
loc de ulei de m"sline #i tr"iesc
pn" la 120 de ani. Oare voi o s"-i
crede!i pe cei care tr"iesc pna la
58 de ani? E alegerea voastr"!
Cu atat mai mult, eu i respect pe
unii dintre ei. ntre ace#ti oameni
e doctorul Stupre Cartred. El are
38 de ani, este medic de familie #i
se ocup" de problema
ANEVRISMULUI. Aceasta este
tumeerea arterei sl"bite, din
cauza pierderii elasticitatii
!esutului.
n anul 1957, am aat c" motivul
apari!iei anevrismului este
insucien!a de Cupru n
organism. Pe atunci lucram
asupra proiectului n care
urm"ream 200 mii de curci.
Acestora li se d"dea o ra!ie
special", n care erau incluse 90
de substante nutritive, iar n
primele 13 s"pt"mni au murit
exact jumatate. M"rind de 2 ori
doza de Cupru n ra!ia
alimentara, fermierii au crescut
500 mii de curci #i niciuna nu a
murit din cauza anevrismului.
Acest experiment a fost efectuat
pe cobai, pisici, cini, porci #i alte
animale. $i noi am ajuns la
concluzia c", decien!a de cupru
este motivul apari!iei acestei boli.
CHELIA timpurie este primul
simptom al faptului c% ave$i
nsucien$a de cupru n
organism.
PIELEA devine mai ridat",
deoarece se deregleaz"
elasticitatea !esuturilor. Apar
CEARCANE, ridurile #i ncepe!i
s" sem"na!i cu o pruna uscat". n
afar" de asta, exista nca o
problema, cum ar DILATAREA
VARICOASA A VENELOR, acest
fapt datorindu-se deregl"rii
elasticit"!ii !esuturilor, totul
ncepnd s" atarne pe maini,
piept, burt", obraji. $i merge!i la
cosmetician, ajungnd la opera!ie
plastic". De fapt, mai practic #i
mai sigur ar s" primi!i minerale
coloidale.
Iar acum o s" v" fac cuno#tin!" cu
un alt medic Martin Carter. El a
decedat la vrsta de 57 de ani, a
primit titlul de medic n $coala de
medicina Harward #i titlul de
doctor n medicin", n Yale. Cnd
i-au f"cut autopsia, s-a dovedit c"
moartea i-a fost cauzat" de
anevrismul aortei, el murind din
cauza unui decit de cupru.
Iat% un alt exemplu:
Un avocat foarte vestit din Detroit,
Elen Djoree a murit la 44 de ani. Ea
frecventa unul din cele mai moderne
cluburi sportive (#ti"i c!, acum, toate
femeile doresc s! aib! oasele cele mai
rezistente, cu pu"ine cheltuieli). Cu
toate acestea, ea tot a decedat din
cauza anevrismului. Dup! rezultatul
autopsiei, simptomele aduceau
aminte de paralizii sau hemoragii.
Cauza acesteia este tot decitul de
Cupru
Sora este una din cele mai vestite
personalitati ale medicinii din
Boston. C"r!ile lui con!in diete
pentru sc"derea n greutate. El a
scris aceste c"r!i, pentru cei n
varsta de 20 de ani #i mai mici,
ns" el a murit la vrsta de 40 de
ani. A!i dori, oare, s" urma!i
exemplul #i dieta acestui om? El a
murit la vrsta de 40 de ani, din
cauza cardiomiopatiei, boala
ap"ruta din cauza decitului de
Seleniu. Unii fermieri vin pur #i
simplu la magazinul unde se
vinde hrana pentru animale #i
cumpara Seleniu injectabil sau
pastile pentru animale, c" sa
prentmpine aceast" boal".
Doctorul Stuart Burker, omul
care a scris 5 c"r!i despre
produsele alimentare, a murit la
vrsta de 40 de ani, din cauza
decitului de Seleniu din hran".
Crede!i-m", puteti s"
prentmpina!i cardiomiopatia
doar cu 10 cen!i/zi #i dac" nu #ti!i
acest lucru, sunte!i pur #i simplu
ni#te prostu!i. Ce fel de oameni
sunte!i voi, dac" nu dori!i s"
primi!i seleniu de 10 cen!i/zi, ca s"
v" salva!i propria via!"?
Mul!i dintre voi poate o cunosc
pe aceasta doamn", care se
nume#te Iheil Clark, n vrst" de
47 de ani, ea ind cardiologul
general al !inutului Saint Louise.
Ia ghici!i, din ce cauz" a murit? A
murit de la un atac
cardiomiopatic. Cu siguran!" a!i
v"zut nu o dat" cum vacile care
dau lapte, pierd intens o cantitate
mare de calciu, ling pietrele,
oasele, se str"duiesc s" rumege
lucruri str"ine, acoperi#ul
grajdurilor. Aceasta se nume#te
Panica.
Un fermier bun e obligat s"
asigure ra!ia animalelor cu
minerale, n caz contrar, ele pot
s" m"nnce ntregul grajd. La
oameni, acest fenomen se
ntlne#te des. Femeile gravide se
diferen!iaz", cum #tim cu to!ii,
prin aceea c" tot timpul doresc
ceva. nghiontindu-#i so!ii, ele
spun: Treze#te-te, vreau nghe!at"
cu castravete murat. Acest fapt se
ntmpl" deoarece pruncul ia din
organismul mamei, mineralele de
care el are nevoie.
Un mic sfat:
Uita"i-v! la minile dvs. #i dac! o s!
vede"i pe ele pete de culoare maro,
aceasta denota decitul timpuriu de
seleniu. n cazul dereglarii, ncepe"i
s! primi"i seleniu coloidal, timp de 6
luni. Totul va disparea. n acest timp
de 6 luni, o s! sc!pa"i denitiv de
aceasta afec"iune. Dac! petele vor
disparea de pe exteriorul pielii,
nseamna c! vor disparea #i de pe
organele interioare, creier, inima,
cat #i rinichi.

S-ar putea să vă placă și