Sunteți pe pagina 1din 30

PROIECTE EUROPENE

EFICIENTE de
TRANSPORT ECOLOGIC

Dr.ing.Ion Irimia ZECHERU


Expert CEN
Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei

Conferinta "Eficienta energetica,


energetica, conditie esentiala pentru
o dezvoltare durabila " editia a IV-a
BUCURESTI – 24 MARTIE 2010
1
2
Transporturile constituie un sistem
complex care depinde de factori multipli,
inclusiv de modelele de asezări umane si
de consum, de organizarea productiei si
de infrastructura disponibilă.

Transporturile sunt o componentă


esentială a economiei europene.

Industria transporturilor, în ansamblu,


generează circa 7% din PIB si peste 5%
din totalul locurilor de muncă din UE.

3
Proiectele Europene de Transport - PET au
contribuit la realizarea unui sistem de
mobilitate comparabil, ca eficientă si
eficacitate, cu cele din regiunile cele
mai avansate economic de pe glob.

S-au înregistrat progrese în ceea ce


priveste reducerea poluării atmosferice.

Mediul rămâne principalul domeniu în care


politica trebuie ameliorată în continuare.
Ritmul de crestere a emisiilor de Gaze cu
Efect de Seră (GES) nu a fost în niciun
alt sector din UE atât de ridicat ca în
transporturi.

4
Aplicând analiza la evolutiile de până
acum din domeniul transporturilor,
se observă că activitatea a crescut
foarte mult, în timp ce progresele în
directia reducerii consumului de
energie al sectorului si a
intensitătii emisiilor de GES au fost
insuficiente.

5
Conform art. 76 din Comunicarea Comisiei
COM(2009) 279 final:
„Un viitor sustenabil pentru transporturi
către un sistem integrat, bazat pe
tehnologie si usor de utilizat”:
Europa trebuie să deschidă calea spre o
mobilitate sustenabilă, furnizând solutii
valabile la nivel mondial si care să poată
fi exportate în alte regiuni ale lumii.

6
Decidentii politici trebuie să introducă
conditii-cadru pentru introducerea pe
piată a tehnologiilor eficient ecologice
promitătoare, astfel încât niciuna să nu
fie incorect avantajată.

În acest scop trebuie :


- să se fixeze standarde deschise;
- să se asigure interoperabilitatea;
- să se majoreze cheltuielile de cercetare/
dezvoltare pentru tehnologiile care nu
sunt încă gata pentru intrarea pe piată;
- să se definească un cadru regulamentar
si juridic clar.

7
Uniunea Europeana are un set de
sarcini pentru cresterea
aportului biocombustibililor si a
combustibililor alternativi, care
includ si gazul natural, in trafic
de la 10 % la 20% pana in 2020.

8
Creş
Creşterea surselor regenerabile de energie-
energie-estimări până în 2020
(Sursa: COM(2006)848 final Energiile regenerabile în secolul XXI: construirea unui viitor mai durabil)
Legenda: Wind offshore = ForŃă eoliană în larg; Wind onshore = ForŃă eoliană pe uscat; Tide and wave = Energie maree şi
valuri; Solar thermal electricity = Electricitate termică solară; Photovoltaics = Energie fotovoltaică; Hydro large-scale =
Hidrocentrale de mare capacitate; Hydro small-scale = Hidrocentrale de mică capacitate; Geothermal electricity = Electricitate
geotermală; Biowaste =Deşeuri biologice; Solid biomass = Biomasă solidă; Biogas = Biogaz

9
Utilizarea drept combustibil conventional
a biogazului/
biogazului/ biometanului si a gazului
natural comprimat – GNCV ofera o
alternativa prietenoasa pentru mediul
inconjurator, dar crearea acestei noi
piete de combustibil pentru motoare si
extinderea retelei de GNCV si a
combinatiei de gaz natural lichefiat-
lichefiat-GNL,
regazificat si comprimat,
comprimat, prin cresterea
numarului de statii,
statii, va contribui la
asigurarea alimentarii unui numar ridicat
de vehicule convertite pentru aceste
tipuri de combustibili.

10
utilizare a biogazului nepurificat sau a
Alternative de utilizare
biometanului obŃinut din cantităŃi mai mari de 10 tone/ an
în greutate proaspătă cu un randament de cel puŃin
200m3 biogaz/ t substanta organică (biogaz produs prin
digestie anaerobă doar din deşeuri din lemn, deşeuri
celulozice de natură vegetală, deşeuri alimentare şi
organice, dejecŃii şi bălegar)1:
 combustibil comprimat pentru vehicule de transport urban, microbuze
şcolare, locomotive de tren pe rute secundare sau de interes turistic;
 combustibil comprimat pentru automobile, în prima etapă cumpărate de
autorităŃile locale şi închiriate la populaŃia zonală;
 combustibil direct pentru uz casnic, în centrale termice de şcoli,
grădiniŃe, spitale, după o uşoară dezodorare, dar fără a se pierde din
vedere alimentarea dintro altă sursă de combustibil;
 utilizare directă în instalaŃii de cogenerare de putere până la 5 MW;
 combustibil uşor comprimat până la 0,3 MPa în instalaŃii de ardere
pentru uscare de cereale, instalaŃii pentru stârpire de dăunători
agricoli;
 combustibil comprimat pentru tractoare;
 combustibil comprimat pentru nave mici, bărci pescăreşti sau de
agrement;
 introducere în reŃeaua locală distribuŃie de GN din localităŃi mici,
condiŃionat de limitarea concentraŃiei de CO2 şi de uscare, având în
vedere că nu se mai odorizează;
1Trebuie să se aibă în vedere refrişarea sursei, deoarece cel mai scurt ciclu, în digestere
performanta durează în jur de 18 - 22 zile. 11
 Compozitia, greutatea specifica si puterea
calorifica a gazelor naturale - GN sunt variabile si
depind de sursa sau zacamantul din care provin.
 GN reprezinta un amestec de gaze, cele mai multe
sunt hidrocarburi si dintre acestea predominant
este metanul, dar si cantitati semnificative de
azot, dioxid de carbon sau sulf (de obicei hidrogen
sulfurat).
 GN care contin sulf si dioxid de carbon sunt in
acelasi timp corozive; aceste substante sunt
eliminate printrun tratament al GN inainte de a fi
transportate la locul de consum.
 Greutatea specifica a GN variaza de la 0, 55 t/m3
la 1,3 t/m3 (GNL), iar puterea calorifica are o
valoarea medie de 37,7 MJ/m3.

12
Eficienta energetica (%) a lantului complet de
combustibili pentru motoare
(CNG-GAZ NATURAL COMPRIMAT; FCV/ HIDROGEN – FUELL CEEL VEHICLE/ H2; HEV – HYBRID ELECTRI VEHICLE; LNG – GAZ
NATURAL LICHEFIAT; LPG – GAZ PETROLIER LICHEFIAT; ICEV – MOTOARE CU ARDERE INTERNA)

13
CARACTERISTICILE BAZATE PE SCHIMBARI TEHNOLOGICE
(INCREMENTAL-RADICAL) SI SOCIO-ECONOMICE DE MEDIU(MODULAR-
DE SISTEM) ALE LANTULUI DE COMBUSTIBII DE MOTOARE
(CERCURILE REPREZINTA REDUCEREA RELATIVA A EMISIILOR DE CARBON)
(Sursa: Energy Policy nr. 33/ 2005)

14
15
16
IMPACTUL COMBUSTIBILILOR ASUPRA INCALZIRII GLOBALE
(SURSA: United Nations Environment Programme UNEP-
UNEP-2009)

17
SISTEME DE UMPLERE IN STATIILE GNCV

18
UMPLERE IN-LINE

UMPLERE SECVENTIALA IN-LINE


19
Proiectul european <<Autostrada Gazului – Gas HighWay>>
promoveaza folosirea combustibililor gazosi (biometanul si
gazul natural comprimat) pentru vehicule si realizarea
unei retele cuprinzatoare de statii de distributie pentru
astfel de combustibili, din nordul Europei, respectiv
Finlanda si Suedia, pana in sudul Itraliei.

Utilizarea drept combustibil conventional a biometanului


si a gazului natural comprimat – GNCV ofera o alternativa
prietenoasa pentru mediul inconjurator, dar crearea
acestei noi piete de combustibil pentru motoare si
extinderea retelei de GNCV si a combinatiei de gaz
natutural lichefiat-GNL , regazificat si comprimat prin
cresterea numarului de statii va contribui la asigurarea
alimentarii unui numar ridicat de vehicule convertite
pentru aceste tipuri de combustibili.

20
Partenerii
Proiectului
GasHighWay -
Autostrada gazului) :
 Finlanda
 Suedia
 Estonia (cu ramuri
din Letonia si
Lituania)
 Polonia
 Republica Ceha
 Germania
 Austria
 Italia.

21
Prezenta proiectului vine ca urmare a succesului
real si a cazurilor de buna practica din tarile
unde acesti combustibili au fost implementati si
unde infrastructura creata a demonstrat
fiabilitatea si oportunitatea activitatii.

Asociatia Europeana a Gazului Natural Comprimat (NGVA-


Europe) a organizat primul seminar international „O sosea
trans-europeana cu mobilitate regenerabila” la Malmo in
Suedia, la inceputul acestui an, dupa ce au fost prezentate
in septembrie 2009 in Republica Ceha, la o masa rotunda
special organizata, cateva istorii de succes ale
municipalitatii din Toledo si Barcelona, Spania, care au
aplicat pe mai multe autobuze IVECO Irisbus Cityclass din
transportul urban folosirea acestor combustibili ecologici.

22
GasHighWay - MALMÖ – 8 FEBRUARIE 2010

23
Alte orase istorice din Spania (Burgos si
Salamanca), din Italia (Roma, Florenta si
Verona) sau Atena din Grecia au urmat
exemplul de succes al Companiei de
transport municipal EMT din Madrid,
Spania care detine un parc de peste 600
autobuze convertite sa opereze pe GNCV
si au introdus pentru transportul public
amestecul de gaz natural comprimat si
biometan, care treptat a devenit un
combustibil preferat; in parallel cu
asigurarea de catre NGVA-Europe a
suportului logistic in cadrul programului
„Orasele verzi”.

24
SALONUL INTERNATONAL DE AUTOMOBILISM DE LA
GENEVA – 4-14 MARTIE 2010

25
INTRODUCEREA GAZULUI
NATURAL LICHEFIAT – GNL
- DREPT COMBUSTIBIL
CURAT PENTRU NAVELE
DIN REGIUNEA MARII
BALTICE ESTE UN
PROGRAM FINANTAT
INTEGRAL DE UNIUNEA
EUROPEANA PENTRU
NORVEGIA, GERMANIA SI
POLONIA
la SEMINARUL de la Bergen,
Norway din 16 January 2007
si la CONFERINTA de la
LUBECK
din 4 Decembrie 2008

www.eu-magalog.eu

26
CELE 10 CRITERII RATIONALE DE INTRODUCERE
A GNL DREPT COMBUSTIBIL PENTRU NAVE
1. Reducerea poluarii aerului in porturi si pe caile de
navigatie – Autostrada marii;
2. Asigurarea cerintelor din Regulamentul MARPOL Anexa
VI si Directiva Europeana a combustibililor;
3. Reducerea cu pana la 100% a emisiilor de PM;
4. Reducerea cu pana la 100% a emisiilor de SOX;
5. Reducerea cu pana la 70% a emisiilor de NOX;
6. Reducerea cu pana la 25% a emisiilor de CO2;
7. Nu sunt necesare filtre pentru PM;
8. Nu este necesara reducerea catalitica la evacuarea
gazelor arse a motoarelor;
9. Beneficii financiare din diferentele de taxe din porturi
pentru nivelul de poluare;
10.Lipsa taxelor de poluare pentru NOX (in Norvegia).

27
Partenerii Programului MAGALOG

28
TEHNOLOGIA MODERNA DE ALIMENTARE CU LNG A
MOTORULUI NAVEI
(Sursa: MARINTEK)

29
30