Sunteți pe pagina 1din 5

Calitatea reprezint totalitatea performanelor i caracteristicilor unui produs sau serviciu care

determin capabilitatea acestuia de a satisface cerinele directe sau implicite ale consumatorului.

Management-ul calitii: ansamblul activitilor funciei generale de management


care determin politica n domeniul calitii,

Entitate:Ceea ce poate fi descris i luat n considerare n mod individual (o entitate poate fi o activitate
sau un proces, un produs, o organizaie, un sistem sau o persoan, sau orice combinaie a acestora).

O activitate care utilizeaz resurse condus astfel nct s permit transformarea elementelor de
intrare n elemente de ieire poate fi considerat proces.

Procedur: Mod specificat de efectuare a unei activiti.


Principiile managementului calitatii
a.orientarea catre client
beneficii-obtinerea loialitati clientului
-cresterea cifrei de afaceri si a cotei de piata
b. Leadeship
-activitatile sunt evaluate si realizate intr-un mod unitar
-angajatii vor intelege si vor fi motivati in acord cu aspiratiile si obiectivele firmei
c.implicarea personalului
-motivarea si cresterea implicarii angajatilor din organiz
-aparitia inovarii si creativitatii in urmarirea obiect organiz.
d.abordarea bazata pe proces
-reducerea costurilor
-rez mai bune(financiar)
e.abordarea managm la sistem
-furnizarea increderii partilor interesate asupta eficientei consecventei organiz(clienti,furnizori)
f.imbunatatirea continua
-avantajuk cresterii performantei prin imbunatatirea continua a activ desfasurate la nivelul
organiz

Functiile manag calitatii


1-planificarea-interna-stabilirea caract produselor + dezv proceselor
-externa-identif directiilor si stabilirea cerintelor
2.organizarea
3-coordonarea
4-controlul-CTC-auditul calitatii
-indicatori=costul non-calitatii,nr reclamatiilor,ponderea resurselor neconforme
5-asigurarea-interna-garantii managementului superior
-externa

Procesul de calitate
Intrari=>proces=>iesiri
Abordarea bazata pe proces- reprezinta succesiunea logica de activitati desfasurate in cadrul
unei organ pentru atragerea in mod eficient al obiectivelor propuse
O astfel de abordare accentueaza importanta:
-intelegerii si satisfacerii cerintelor clientilor/pietei
-necesitaii de a considera proceselor in functie de valoarea adaugata
-masoara performanta

Clasificarea proceselor de calitate la nivelul unei organ


1.procesele de conducere la varf includ activ precum:
-planificarea
-alocarea de resurse
-analize de management
2.Procesele de realizare includ activ precum
-proiectare
-cercetare-dezvoltare
-productie
-distributie
3.Procesele de sprijin includ activ
-mentenanta
-service
-mentinerea in exploatare
Abordarea bazata pe proces a calitatii se face conform cicluliui ......(PDCA-PLAN DOCHECK-ACT) a carui elemente de baza pot fi explicate astfel
1.Plan-stabilirea obiectivelor si actiunilor necesare in functie de cerintele existente
2-DO-implementarea procesului
3-CHECK-supravegherea si masurarea rezultatelor obtinute precum si compararea acestora cu
rezult propuse
4-ACT- imbunatatirea continua a procesului prin ajustarea obiect propuse la nivelul organ
In prezent se observa 2 tendinte principale in ceea ce priveste struct organiz:
1.structura centralizata-gruparea in cadrul aceluiasi compartiment a tuturor proceselor care
desfasoara activ legate de functiunea de calitate
Avantaje-facilitarea comunicarii-reducerea necesitatii activitatilor de coordonare si intergrare
Dezavantaje-deciziile luate la nivelul compart de calitate pot fi inadecvate
2.structura descentralizata-pp ca responsabilitatea functiilor calitatii sa fie incredintata fiecarui
departament al organiz
Avantaje-decizii corecte si bine fundamentate legate de procesul de cailtate
-cresterea perativitatii pentru punerea in aplicate a masurilor identificate
Dezavantaje-eforturi mari de coordonare si integrare a procesului de calitate
-necesitatea formarii unui grup de lucru la nivelul conducerii de varf a organizatiei

Organizarea compartimentului de calitate se poate face pe:


a.tipuri de activitati
b.induse
c.procese
Rolul compartimentului de calitate poate fi:
a.de linie-responsabilul compartimentului detine autoritarea
b.de staff-resp comp de calitate doar sprijina implementarea procesului de calitate in cadrul
organz
Sistemul de management al calitatii (SMC) se refera la orientarea politicii si obiectivelor in
domeniul calitatii si atingerea acestor obiective
Certificarea-un procedeu prin care un organism, independent, atesta faptul ca organizatia
/produsul/personalul indeplinesc cerintele de conformitate cu un anumit standard
Auditul-totalitatea activitatilor derulate pentru certificarea unei organizatii ,conform standardelor
SMC=>150 9001:2008
|
9001:2015
Auditul poate fi
a.intern-executat la nivelul org
b-extern-executat de organiz la furnizori
c.din exterior executat de organismele de acreditare
Avantajele implementarii unui SMC la nivelul unei organizatii
1-imbunatatirea relatiei cu comunitatea(national si international)
2.recunoastere(idem)
3.asigura oportunitati de marketing
DEzavantaje
1.costurile cu implementarea SMC
2.nevoia de instruire a angajatilor care se vor ocupa de calitate la nivelul organiz
3.nesiguranta privind confidentialitatea informatiilor
Documentatia necesara implementarii unui SMC
1.manualul calitatii
2.declaratia privind politica calitatii
3.proceduri
4.inregistrari,instruct de lucru
5.doc privind planificarea operarea si controlul proceselor
Ierarhia documentelor SMC
1.manualul calitatii-documentul principal al unui SMC si contine elem precum:prezentarea
organiz,politicii referitoare la calitate,hartii proceselor,procedurilor si a instr de lucru,la nivelul
compartim organiz
2.proceduri de sistem
3.proceduri operationale

4.instructiuni de lucru.formulare, inreg


4.instructiunile de lucru si inreg sunt folosite pentru demonstrarea conformitatii
produselor/serviciilor cu cerintele:
-generale-la nivelul organ
-specifice-pt fiecare proces prin care trece produsul
PROCESUL-trans intrarilor in iesirim prin activitati coordonate
Clasificarea proceselor in 2 tipuri
-de sistem
-operationale
Clasificarea in 3 tipuri
-procese de management/conducatoare
-procese principale
-procese suport
Clasificarea in 4 tipuri
-proc de responsabilitate a managementului/conducerii
-proc de control a prod
-procese de planificare a resurselor
-proc de analiza masurare imbunatatire
Harta Proceselor
-reprezentare grafica a proceselor identificate la nivelul unei organizatii. In harta proceselor sunt
identificate fluxurile proceselor care influenteaza calitatea.
Procedura-modalitatea de desfasurare a unei activitati, Orice procedura trebuie sa contina
elemente precum:
-scopul si domeniul de aplicare
-ce trebuie facut si de catre cine
-descrierea activitatii
-necesarul de materiale si echipamente
-cum trebue controlata si inregistrata activitatea
Procedurile de sistem sun obligatorii la nivelul oricarei org care are implementat un SMC
Procedurile de sistem sunt:
1.Controlul documentelor
2.Controlul inregistrarilor
3.Audit intern
4.Controlul produsului neconform
5.Actiuni corective
6.Actiuni preventive
Orice procedura contine 2 parti principale:
1.antetul (sigla ,denumirea procedurii, codul procedurii,numele persoanei care a aprobat
procedura, numele departamentului care a emis procedura, data emiterii procedurii,numarul
editiei pt procedura respectiva,numarul de ordine al paginii)

2.continutul procedurii(scop;domeniul de aparare,responsabilitati,definitii si documente de


referinta ,descrierea procedurii, documente corespondente,documentare, inregistari,distribuire,
modificari,anexe