Sunteți pe pagina 1din 1

fost cu lupta m justice pentru eliminarea CNP-ului (excepfle face prezentui memoriu din cauze care vor fi evidente

dupa
parcurgerea mtregului material). In fa{a autoritatilor statului ma identific cu LivretuI Militar seria BK, nr. 572745 eliberat
de Centrul Militar Judefean Suceava In aprilie 1990, pe care nu este Tnscris CNP-ul.
Cauzele care m-au facut sa Tntocmesc acest memoriu sunt faptul ca s-au Tnmultft Tntr-un mod exponential
ereziile, culminand cu tradarea ORTODOXIEI la sinodul din Creta (v. documentul "Scrisoare deschisa catre arhiereii care
au semnat in Creta" - https:/7s3ccsiv.wordpress.com/2016/08/12/peste-4500-de-preoti-caiugari-si-mireni-au-semnat-oscrisoare-catre-rnitropolitul-teofan-referitoare-la-marele-sinod/)
Concret, ?n calitatea mea de madular (Tnca) viu al Bisericii lui Hristos cea Una, Unica, Sfanta, Soborniceasca,
Apostoleasca Tntreb arhiereii BOR:
(1) De ce au fost Tngaduite spurcarea de catre ter# a 6 (sase) SFINTE TAINE ale Bisericii? Si anume:
a)

Sfanta Taina a Botezului a fost spurcata prin acceptarea CNP-urilor impuse de slujitorii satanei. La data de
25.10.2004, dupa ce am vorbit cu inspectorul general bisericesc Preotul Alexandru Mofoc (la registratura
patriarhiei - cladirea din stanga cum intri Tn curtea manastirii Antim - pe culoarele cladirii la acel moment se
sim^ea un fum de tigara Tngrozitor) am Inregistrat o plangere la registratura generala cu nr. 4591/25.10.2004
la care nu am primit raspuns; vorbind cu PS Galaction (Preasfinfia Sa cunostea acest fapt pentru ca m-a
primit Tn audienja Tnainte Tmpreuna cu sotia si cu Tnca o persoana la data de 1 septembrie 2004 si i-am spus
ce vreau sa fac; ne-a dat sfaturi si ne-a binecuvantat - totodata ne-a spus ca nu crede c3 "Biserica a cerut
aceasta" - ceea ce ne-a spus doamna subcomisar Daniela Gheorghe la Tntrebarea noastra vizavi de cauzele
abrogarii Ordinului 1190/31.07.2001) la data de 25.06.2016 la manastirea Acoperamantul Maicii Domnului
din Dorna Arini, Preasfinfia Sa mi-a zis ca la sfarsitui anului 2004 Sf. Sinod a maintat ministerului respectiv un
memoriu Tn care cerea pentru credinciosi alternative pentru CNP. BineTnJeles ca raspunsul a fost negativ... Tn
lumina acestei informatii pe care nu o detineam, cred ca a fost posibil ca raspunsul la scrisoare sa fi fost
trimis de catre Patriarhie, dar n-a mai ajuns. Prin prezenta rog sa mi se trimita o copie, daca acest raspuns a
existat.

b) SfSnta Taina a Mirungerii a fost spurcata prin acceptarea vaccinurilor. De, omul (Tn viziunea slujitorilor
satanei) iese din pSntecele maicii sale slab, nedesavarsit, puterea sfin$itoare a Sfantului Duh dupa
mirungerea copilului este o poveste [s-a ajuns la aberafia ungerii de catre preot a pruncului cu ulei de
magazin - de la "client" - caz concret (euro)preotul Virgil Bus din Vatra Dornei] si ... trebuie ajutat vaccinat obligatoriu... Teribila hula a unui Dumnezeu limitat Tn putere [SA NU FIE (!)], mai ... destepji sunt
medicii, Tn spe^a pediatrii... S-a uitat ca medicul este Tntr-adevar medic daca-l vede pe pacient Tn mod
holistic, nu pe bucafi si nici fixist... Si ce-au facut preotii ca sa-i scoata pe pastorrfi din Tntunericul Tnchinarii la
idolul Vaccin? Nimic! Ba mai mult, la Tntrebarea mea (adresata preotului Nuju din Gura Humorului) de
cum se poate ca pe de o parte sa existe Tn revista "Familia ortodoxa" (ce apare cu binecuvantarea IPS Pimen
al Sucevei si RSdau^ilor) referiri critice la vaccinuri, iar pe de alta parte sa fie conditionata intrarea Tn
Seminarul Teologic din Suceava de vaccinari (v. rev. Candela a Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor). Preotul
mi-a raspuns Tn mod sincer ca finanjarea vine de la stat si atunci nu au ce face si trebuie sa accepte si unele
lucruri ca acestea. Dar, am continual eu, nu poate Arhiepiscopia sa Tnfiin|eze o scoala fara ajutorul statului?
Nu-i permite legea, mi-a raspuns, toate formele de Tnva^amant sunt supuse la acelasi tipic la acreditare unde
trebuie sa Tndeplinesti anumite conditii. Eu cred ca acest lucru nu este adevarat prin simplul motiv ca
slujitorii satanei n-au reusit Tnca sa introduca vaccinarea obligatorie prin lege. Dar nu a fost nimeni care sa
iasa" din comoditate, etc. pentru a intra Tntr-o astfel de luptS...; ceea ce e cef pu|in trist; poate de aceea a
Tngaduit Dumnezeu sa arda cladirea acestui seminar din vecinatatea manastirii Sf. loan eel Nou de la
Suceava... Mai mult decat atat, acu ca^iva ani Tn eparhia Husilor s-au interzis actiunile Pro-Vita ce luptau
contra vaccinului Gardasil, iar la lasi anul trecut, IPS Teofan i-a dat afara la propriu pe cei ce voiau sa susfina
o conferin^a contra vaccinurilor (Dr. Mircea Puscasu) si impardonabil I-a aproape terminal pe preotui de la