Sunteți pe pagina 1din 6

Linia de dialog

Linia de dialog M ă ș ti ț i cu to ţ i, m ă rog,

M ă ș ti ț i cu to ţ i, m ă rog, Sunt linia de dialog. Când vorbe şte ori şicine Cu cine începe? Cu mine!

Linia de dialog arat ă începutul vorbirii fiec ă rei persoane care ia parte la discu ţ ie.

Linia de dialog se scrie la înce- putul rândului, cu alineat.

-

Exemplu

Mihai, mergi la pescuit?

- Ast ă zi, nu. Am bilete la circ. Dac ă vrei, vino cu mine, Drago ș !

- Cu mult ă bucurie!

Semnul exclam ă rii

Oh! Vai! Nu! Mereu exclam, De gânde şti c ă ceva am. Dar şi când spui: Da! Oare?! M ă folose şti, c ă -i mirare!

spui: Da! Oare?! M ă folose ş ti, c ă - i mirare ! Semnul exclam

Semnul exclam ă rii se scrie la sfâr ş itul enun ț urilor care exprim ă :

exclamare (mirare, bucurie etc.)

o urare, o strigare, un salut

o porunc ă , un sfat, îndemn.

Exemple Plecă m la mare! se bucur ă Dan. Nicu, fii atent la traversare! La mulți ani, Corina! Salut, Mircea! Spală-te pe din ți!

Punctul

Eu sunt punct, ştie oricine Şi to ţ i se folosesc de mine. Propozi ţ ia punct are Când exprim ă o constatare.

ţ ia pun ct are Când exprim ă o constatare . Punctul se scrie la sfâr

Punctul

se

scrie

la

sfâr ş itul

unui enun ț prin care se transmite o constatare.

Dup ă punct se scrie întotdea- una cu liter ă iniţială mare.

Exemple Doru ia lecții de înot. Ploaia a inundat ora ș ul. Ghetele Ginei sunt noi. Veverița are coada stufoas ă .

Semnul întrebă rii

M ă ştie mic şi mare:

Sunt semnul de întrebare. Când întrebi m ă folose şti, Şi când scrii şi când cite şti.

folose ş ti, Ş i când scrii ş i când cite ş ti. Semnul întreb ă

Semnul întreb ă rii se scrie la sfâr ş itul enun ț urilor prin care se întreab ă ceva.

Exemple Care este sportul tă u preferat? Cu ce se hr ă neș te ursul? Cum a fost la concurs? Ai câ ș tigat?

De unde vin fulgii? se întreab ă

D ă nu ț.

Virgula

Sunt virgula. Un punct cu codi ţă . De mine, orice b ă iat şi feti ţă Ţ in seama, scriind şi citind.

iat ş i feti ţă Ţ in seama, scriind ş i citind. Virgula se scrie între:

Virgula se scrie între:

cuvintele unei enumer ă ri

între propozi ţ ie ş i cuvântul (sau cuvintele) prin care este chemat ă (strigat ă ) o persoan ă .

Exemple Toamna pleacă : berzele, cucii, rândunelele, pelicanii ș i cocorii. Anghelu ță, prinde mingea! Te rog, Ioana, mă aju ți? Vii cu noi, Mirela?

Dou ă puncte

Dou ă puncte, ne-am unit Şi-n ajutor am venit. Înainte de-a enumera Sau a scrie vorbele cuiva, Ai grij ă s ă ne folose şti Dac ă vrei s ă nu gre şe şti!

ne folose ş ti Dac ă vrei s ă nu gre ş e ş ti! Semnul

Semnul dou ă puncte se scrie:

înaintea unei enumer ă ri

când urmeaz ă

cuvintele unei

persoane care ia parte la dialog. Exemple Ana are în penar: un creion, un stilou, o ascu ț itoare ș i un pix. Tudor o roag ă pe mama:

Te rog, îmi cumperi înghe- ț at ă cu fructe!