Sunteți pe pagina 1din 210

UNIVERSITATEA LIBER INTERNAIONAL DIN MOLDOVA

Cu titlu de manuscris
CZU 343.221(043.2)

ZECA Ionela-Cerasela

PERSONALITATEA INFRACTORULUI: ASPECTE CRIMINOLOGICE


Specialitatea tiinific: 554.02 Criminologie

Tez de doctor n drept

Conductor tiinific:

____________

MARI

Alexandru,
conf. univ., dr.

Autorul:

_______________

Chiinu - 2015

ZECA Ionela Cerasela, 2015

CUPRINS:
ADNOTARE

pag
4

LISTA ABREVIERILOR

INTRODUCERE

1. ANALIZA LUCRRILOR TIINIFICE REFERITOARE LA


ASPECTELE
CRUIMINOLOGICE
ALE
PERSONALITII
INFRACTORULUI
I
A
PREVENIRII
INFRACIUNILOR
PUBLICATE N REPUBLICA MOLDOVA I N ALTE STATE
1.1. Studii de referin privind personalitatea infractorului elaborate n spaiul
romnesc
1.2. Analiza lucrrilor tiinifice cu privire la personalitatea infractorului
publicate n literatura de specialitate din alte state
1.3. Abordarea structurii i a condiiilor de formare a personalitiiinfractorului
n criminologie
1.4. Concluzii la Capitolul 1

14

2. ANALIZA CRIMINOLOGIC A TIPOLOGIEI PERSONALITII


INFRACTORULUI
2.1. Concepte i abordri cu privire la clasificarea i tipologia infractorilor
2.2. Tipologia infractorilor minori
2.3. Clasificarea femeilor infractori i particularitile comportamentului lor
infracional
2.4. Aspecte criminologice ale personalitii infractorului recidivist
2.5. Tipologia infractorilor profesioniti
2.6. Personalitatea criminalului n serie
2.7. Concluzii la Capitolul 2

63

3.
PERSONALITATEA
INFRACTORULUI
I
PREVENIREA
INDIVIDUAL A INFRACIUNILOR
3.1. Personalitatea individual a infractorului-obiect al prevenirii infraciunilor
3.2. Prevenirea infraciunilor pe baza clasificrilor i tipologiilor infractorilor
3.3. Asistena social, psihologic i medical a persoanelor care au svrit
infraciuni i msurile de prevenire a infraciunilor cu impact asupra mediului
social
3.4. Concluzii la Capitolul 3

121

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI

169

BIBLIOGRAFIE

173

ANEXE

197

DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII

208

CV-UL AUTORULUI

209

14
29
38
61

67
70
76
82
100
117
119

121
135
154

167

ADNOTARE
ZECA Ionela Cerasela, PERSONALITATEA INFRACTORULUI: ASPECTE
CRIMINOLOGICE. Tez de doctor n drept la specialitatea tiinific 554.02 Criminologie. Chiinu, 2015
Structura tezei: introducere, 3 compartimente, concluzii generale i recomandri, 3 anexe,
bibliografia compus din 438 titluri, 156 pagini text de baz. Rezultatele sunt publicate n 7 lucrri
tiinifice.
Cuvinte cheie: personalitate, tipologia infractorului, criminalitatea minorilor, personalitatea
femeii infractor, personalitatea infractorului recidivist, criminalitatea penitenciar, criminalitatea
profesionist, personalitatea criminalului n serie, prevenirea individual a infraciunilor.
Domeniul de studiu. Teza aparine domeniului criminologiei, dreptului penal, n special, prii lui
generale, psihologiei judiciare.
Scopul lucrriiconst n fundamentarea unui concept de natur criminologic a personalitii
infractorului din perspectiva unor tipologii pentru efectuarea unei caracterizri a tuturor aspectelor ei
prin cunoaterea totalitii nsuirilor sociale, a trsturilor individuale ale infractorului i rolul
acestora n elaborarea msurilor de prevenire a infraciunilor.
Obiectivele lucrrii rezid n a analiza studiilor de referin privind aspectele criminologice ale
personalitii infractorului elaborate n spaiul romnesc i alte state din perspectiva luptei i
elaborarea msurilor de prevenire individual a infraciunilor; clasificarea tipurilor personalitii
infractorilor, inclusiv i n RM; elucidarea conceptului asigurrii informaionale i a metodelor
teoretico-aplicative a prevenirii criminalitii i a modelului preventiv al doctrinei aprrii sociale;
cercetaea prevenirii infraciunilor pe baza clasificrilor i tipologiilor infractorilor;
Noutatea i originalitatea tiinific. Teza se impune prin promovarea unei inovatoare viziuni de
ansamblu, sintetice i interdisciplinare asupra fenomenului personalitii infractorului n
integritatea lui, dar nu numai asupra unor tipuri concrete de infractori. Lucrarea se nscrie printre
puinele studii de acest gen care se refer la tratarea complex a aspectului de personalitate criminal
i a tipologiei lui. S-a ncercat a pune piatra de temelie a unei noi ramuri sau sub-ramuri din studiile
criminologice ntitulat personologia criminal, care are menirea s abordeze contextul respectiv al
personalitii infractorului n mod complex fundat pe pronosticarea i statistica judiciar pe baza
factorilor obiectivi i subiectivi pentru a corela i favoriza politica penal a statului n combaterea i
contracararea fenomenului infracional.
Problema tiinific important soluionat rezid n elaborarea unui concept a personalitii
infractorului i tipologiilor caracteristice acestuia, ca obiect al prevenirii infraciunilor, contribuinduse la completarea cercetrilor criminologice n aceast materie, n vederea realizrii eficiente a
activitii de prevenire speciale i individuale i combatere a infracionalismului.
Semnificaia teoretic i valoarea aplicativ a lucrriiconsist n faptul c rezultatele
investigaiei pot servi drept punct de reper pentru stabilirea mai riguroas i aprecierea adecvat a
motivaiei diferitor categorii de infractori vzui prin prisma unei tipologii apreciat prin intermediul
unor aspecte subiective i obiective i o abordare social complex, corelat interdisciplinar pentru o
mai bun profilaxie, prevenire individual i resocializare a diferitor tipuri de personaliti
infracionale.
Implementarea rezultatelor tiinifice. Lucrarea constituie un punct de reper att n activitatea
didactic, ct i n cea practic a juritilor preocupai de instituia personalitii infractorului.


-, : .
554.01 . , 2015.
: , , , 3
, , 438 , 156 .

: , , ,
, , ,
, ,
.
. , ,
.
c ,

.

,
,
, ; ,
-
;

;
,
, ,
,
.
.

,
,


.

, e
,
.,

.
:
, ,
.
5

SUMMARY
ZECA Ionela-Cerasela, PERSONALITY CRIMINALS: CRIMINOPLOGICAL
ASPECTS, PhD Thesis, Specialty 554.01 - Criminology. Chisinau, 2015
Structure of the thesis: introduction, general conclusions and recommendation, 3 otes,
bibliography, which is made of: 438book titles, 156 pages of the actual text. The results are
published in 7 scientific works.
Keywords: personality typology of the offender, minors delinquency, personality of the
woman offender, recidivist offender personality, crime, delinquency, penitentiary professional
killer personality, individual prevention of criminal offences.
Field of study. The thesis is placed in the criminological and criminal field,especially in the
judicial psychology.
Purpose. The aim of the thesis is that of informing a criminological concept nature of the
personality of the offender from the perspective of some kind for her characterizations of all
aspects through knowledge of all social traits, the offender's individual traits and their role in
developing measures to prevent offences.
The objectives of the work consists in analyzing the reference studies on issues of criminal
offender personality developed in Moldova, Romanian and other space States from the
perspective of the battle and the development of measures for the prevention of crime;
classification of types of personality of criminals, including in Moldova; elucidating the concept
of ensuring information and theoretical and applicable methods of prevention of crime and the
preventive model of social defence doctrine; cercetaea prevention of crime on the basis of the
classifications and patterns of criminals.
Scientific novelty and originality. Sentence is imposed through the promotion of an
innovative vision, synthetic and interdisciplinary phenomenon the personality of the offender
in his integrity, but not only on certain types of offenders. The work falls among the few studies
of this kind, which refers to the treatment of complex criminal personality and appearance of his
typology. An attempt was made to put the foundation stone of a new branches or sub-branches
criminological studies titled personologia criminal who aims to address the context of the
personality of the offender in the complex way of forecasting and founded on judicial statistics
on the basis of objective and subjective factors to correlate and promote criminal policy of the
State in combating and countering the phenomenon of crime.
The theoretical importance and the applicative value of the thesis consists in the fact that the
results of the investigation may serve as a landmark for the establishment of more rigorous and
adequate appreciation of the different categories of offenders motivation seen through the prism
of a typical and valued by means of subjective and objective aspects and a comprehensive
interdisciplinary social, linked to better prevention, individual prevention and re-socialization of
various types of criminal personalities.
Implementation of scientific results. This work constitutes a landmark in both the academic
activity and the practice of lawyers concerned with institution of criminal personality.
6

LISTA ABREVIERILOR
alin.
- alineat
apud
- citat dup
art.
- articol
ASEM
- Academia de Studii Economice din Moldova
AM
- Academia de tiine a Moldovei
B. Of.
- Buletin Oficial
C.P.
- Cod Penal
C.P.P.
- Cod de Procedur Penal
C.A.
- Curtea de Apel
C.D.
- Culege de decizii
C.E.D.O. - Curtea European a Drepturilor Omului
C.P.J.
- Culegeri de practic judiciar
CSI
- Comunitatea Statelor Independente
dec.
- decizia
Dreptul
- Revista Dreptul
Ed.
- Editura
jud.
- judectoria
M. Of. - Monitorul Oficial
O.G.
- Ordonana Guvernului
ONU
- Organizaia Naiunilor Unite
O.U.G. - Ordonana de urgen a Guvernului
nr.
- numrul
parag.
- paragraful
pct.
- punctul
PIB
- Produsul Intern Brut
RM
- Republica Moldova
R.D.P.
- Revista de Drept Penal
R.R.D.
- Revista Romn de Drept
sec. pen. - secia penal
sent. pen. - sentina penal
Trib.
- Tribunalul
Trib. Supr. - Tribunalul Suprem
Trib. jud. - Tribunalul judeean
ULIM
- Universitatea Liber Internaional din Moldova
U.N.B.R. - Uniunea Naional a Barourilor din Romnia
urm.
- urmtoarele
versus
- contra
vol.
- volum.

INTRODUCERE
Actualitatea i importana problemei abordate rezid din necesitatea redresrii strii de
lucruri existente n societatea contemporan, mai ales, n rile care traverseaz o perioad
complicat de transformri sociale de anvergur, de care au profitat elementele criminale care au
declarat un rzboi fi ordinii de drept. n aceast ordine de idei, o important problem
metodologic, epistemologic i practic o reprezint actualmente necesitatea sporirii luptei cu
criminalitatea prin intermediul studierii personalitii infractorului pe motiv c perioada de
tranziie prin care trece RM a devenit o surs puternic de schimbare i dezorientare normativ,
de rsturnare a vechii ordini sociale, care nu poate s nu afecteze n mod profund semnificaiile
contextului normativ, mpiedicnd, o ndelungat perioad de timp, pe indivizi s se orienteze n
aciunile i conduitele lor dup repere certe. n anul 2013 rata infracionalitii a constituit 107
infraciuni nregistrate la 10 mii locuitori, fa de 72 infraciuni n anul 2009. Totodat, n 2013
comparativ cu 2009 au fost nregistrate cu 37% mai multe infraciuni puin grave, iar numrul
infraciunilor uoare s-a dublat n aceti ani. Aceast starea de anomie conduce la suspendarea
temporar a funcionalitii vechilor reglementri i pune n eviden tendinele antinormative.
Retorica ce domin astzi n acest sens, indic faptul c se discut la general despre profunda
stare de anomie din societate, dar nu se cerceteaz activ i constructiv procesul de investigare
temeinic i raionalizare a fenomenului criminalitii i a personalitii criminale pentru a evita
eecurile tranziiei. Prin urmare, un imperativ al societii contemporane, n general, i a situaiei
n care se afl RM, n special, l reprezint profilaxia i combaterea adecvat a criminalitii,
necesitatea sporirii eficienei luptei cu ea, ns pentru aceasta este necesar cunoaterea
personalitii infractorului.n cadrul tuturor tiinelor factorul uman are o importan deosebit.
Studiind fenomenele sociale noi nu putem s facem abstracie de problema personalitii umane,
deoarece omul este, dup expresia plastic a filosofului Protagoras din Grecia Antic, msura
tuturor lucrurilor, baza tuturor evenimentelor ce se petrec n societate.
n ultimul timp, n contextul reformei judiciare i de drept, care se produce n statele
postcomuniste, legislaia penal a cunoscut transformri substaniale impuse de noile realiti
sociale i economice, precum i tendina de a ajusta legislaia la principiile i normele unanim
recunoscute ale dreptului internaional. Eficacitatea combaterii i prevenirii infraciunilor este
strns legat de promptitudinea cu care organele specializate ale statului intervin i trag la
rspundere penal pe cei vinovai de svrirea infraciunii.n opinia noastr, este destul de
actual un studiu complex, interdisciplinar al particularitilor corelaiei i interaciunii factorilor
de reglementare social prin prisma concepiilor i noiunilor criminologice, care ne va permite a
elucida i fundamenta conceptul personalitii infractorului pentru a putea contracara i preveni
criminalitatea din societate.
8

Sarcinile aprecierii personalitii infractorului este de a gsi acele corespondente dinte


cauzalitatea anumitor tipuri i categorii de infraciuni i tipurile de infractori care le-au comis. n
acest context apare problema motivaiei infracionale, precum i baz psihologic pe care o
presupune infractorul i reacia sa n raport cu comiterea infraciunii n diferite situaii ale vieii
sociale. Ceia ce n viziunea noastr constituie un aspect important pentru individualizarea
rspunderii i a pedepsei, dar poate constitui i o baz pentru individualizarea legal i de
aplicare n mod adecvat a legii penale.
Reieind din faptul c n literatura juridic din RM nu sunt surse suficiente cu privire la
subiectul tratat n aceast lucrare, am apelat la unele surse originale din strintate (Romnia,
Federaia Rus, Europa apusean). Bazele teoretice ale investigaiei le-au constituit lucrrile
ilutrilor juriti, criminologi, psihologi i psihiatri autohtoni: Gh. Gladchi, V. Bujor, I. Ciobanu,
M. Brgu, O. Bejan, E. Florea, O. Rotaru, V. Troenco, M. Plmdeal, A. Nacu, S. Rusnac etc.;
romni: T. Pop, T. Amza, T. Butoi, N. Giurgiu, Gh. Mateu, N. Mrgineanu, Gh. Nistoreanu, V.
Ursa; O. Pop, C. Pun, T. Medeanu, R. Stnoiu, I. Oancea, T. Bogdan, H. Oprean, S. Rdulescu,
D. Banciu; apuseni: D. Clemer, J. de Clerck, S. Freud, D. Hopokinsm, O. Suchy, W. Wattenberg,
J. Pintel; H. Mannheim, A. Adller, C. Jung, K. Leonard; rui: Iu. Antonean, V. Vasiliev, M.
Enikeev, Gh. Borzenkov, P. Dageli, A. Dolgova, K. Igoev, V. Kudreavev, N. Kuzneova, G.
Minikovskii etc.
n tez, au fost analizate numeroase surse cu caracter tiinific i practic, precum i cele mai
avansate idei privind personalitatea infractorului selectate din publicaiile periodice scrise de V.
Bujor, E. Florea, I. Ciobanu, Gh. Gladchi, Ox. Rotaru, S. Rusnac. Iu. Antonean, precum i
publicaii plasate pe paginile web din Internet. azele normative ale cercetrii l constituie cadrul
legislativ i normativ din RM, Romnia, Federaia Rus, Frana, Germania etc.
Scopul de baz al investigaiei const n fundamentarea unui concept de natur
criminologic a personalitii infractorului din perspectiva unor tipologii pentru efectuarea unei
caracterizri a tuturor aspectelor ei prin cunoaterea totalitii nsuirilor sociale, a trsturilor
individuale ale infractorului i rolul acestora n elaborarea msurilor de prevenire a infraciunilor.
Pentru realizarea scopului, ne-am propus un ir de sarcini generale i particulare:
- a analiza studiile de referin privind aspectele criminologice ale personalitii infractorului
elaborate n spaiul romnesc;
- a cerceta lucrrile tiinifice elaborate n alte state cu privire la personalitatea infractorului
din perspectiva luptei cu criminalitatea i elaborarea msurilor de prevenire individual a
infraciunilor;
- a reliefa abordarea structurii personalitii infractorului i a condiiilor de formare a lui n
cadrul criminologiei;
9

- a ne referi la concepiile i abordrile existente n literatura de specialitate referitoare la


clasificarea i tipologia infractorilor, inclusiv i n RM;
- a investiga structura personalitii infractorului reieind din abordrile criminologice i ale
psihologiei judiciare;
- a crea o tipologie a infractorilor minori, a corelaiei condiiilor i cauzalitii criminalitii
minorilor cu ali factori determinani ai fenomenului delincvenei juvenile;
- a elucida tipologia i particularitile, sistemului i structurii infraciunilor feminine,
caracteristica lor criminologic, relevnd cauzele criminalitii femeilor;
- a descrie tipologia infractorilor recidiviti, particularitile, cauzele i condiiile
criminalitii lor i tipurile de personalitate ale infractorului recidivist;
- a evidenia tipologia infractorilor profesioniti, cauzele, condiiile i dinamica criminalitii
profesionale, a formelor de organizare i manifestare a profesionalismului criminal i a tipurilor
de criminali profesioniti;
- a explica particularitile personalitii criminalului n serie;
- a scoate n vileag conceptul, asigurarea informaional i metodele teoretico-aplicative a
prevenirii criminalitii i a modelului preventiv al doctrinei aprrii sociale;
- a cerceta prevenirea infraciunilor pe baza clasificrilor i tipologiilor infractorilor;
- a descrie asistena social, psihologic i medical a persoanelor care au svrit infraciuni
i msurile de prevenire a infraciunilor cu impact asupra mediului social.
Baza teoretic al refleciilor noastre cu privire la problematica abordat, precum i analiza
materialului factologic, excerptat din literatura tiinific enunat anterior, l constituie opiniile,
refleciile i sugestiile cercettorilor din domeniul jurisprudenei (criminologiei, dreptului penal,
dreptului procesual penal, dreptului penitenciar, psihologiei juridice etc.), precum i a
psihologiei, sociologiei, filosofiei. Aceste investigaii nu doar c au facilitat abordarea unor
aspecte sau au favorizat apariia altora noi, dar, n multe privine, au determinat cursul
demersului nostru tiinific sau au catalizat formularea concluziilor de rigoare, au determinat
calea optim a investigaiei.
Bazele metodologice ale cercetrii se constituie dintr-o totalitate de metode teoretice i
practice strict determinate, printre care un loc dominant l ocup metodele general-tiinifice:
istoric, sociologic, analiza sistemic, generalizarea, inducia i deducia, analiza i sinteza,
analogia, analiza logic i sociologic, psihologic ce explic comportamentul delicventului. Au
fost utilizate i metode juridice precum: comparativ, analiza complex i interpretativ a actelor
normative, formal-juridic i concret-sociologic. n procesul cercetrii drept punct de reper au
servit sursele principale ale criminologiei generale, criminologiei clinice, psihologiei juridice,
dreptului penal i execuional penal), iar analiza izvoarelor a fost efectuat n conformitate cu
10

principiul obiectivitii, fiind utilizate datele statistice ce se refer la fenomenul criminalitii din
RM.
Noutatea tiinific a rezultatelor obinute. Teza, dei ia n discuie aspecte care, ntr-un fel
sau altul, i-au gsit reflectare n literatura de specialitate din diverse domenii (criminologie,
drept penal, drept penitenciar, psihologie i psihiatrie juridic, sociologie juridic, psihologie
etc.), totui se impune prin promovarea unei inovatoare viziuni de ansamblu, sintetice i
interdisciplinare asupra fenomenului personalitii infractorului n integritatea lui, dar nu
numai asupra unor tipuri concrete de infractori (fr a fi neglijate, firete, chestiunile de detaliu).
n felul acesta, lucrarea se nscrie printre puinele studii de acest gen care se refer la tratarea
complex a aspectului de personalitate criminal i a tipologiei lui. S-a ncercat a pune piatra de
temelie a unei noi ramuri sau sub-ramuri din studiile criminologice ntitulat personologia
criminal, care are menirea s abordeze contextul respectiv al personalitii infractorului mai
complex pe msur de pronosticare i statistic judiciar pe baza factorilor obiectivi i subiectivi
pentru a corela i ajuta politica penal a statului n combaterea i contracararea fenomenului
infracional. De asemenea, s-a efectuat o tentativ de a aborda problema personalitii
infractorului ca obiect al prevenirii infraciunilor axat pe prevenia lor individual n baza
tipologiei infractorilor fundat pe asistena social, psihologic i medical a persoanelor care au
svrit infraciuni.
Problema tiinific important soluionatrezid n elaborarea unui concept a
personalitii infractorului i tipologiilor caracteristice acestuia, ca obiect al prevenirii
infraciunilor, contribuindu-se la completarea cercetrilor criminologice n aceast materie, n
vederea realizrii eficiente a activitii de prevenire speciale i individuale i combatere a
infracionalismului.
Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii consist n faptul c rezultatele
investigaiei pot servi drept punct de reper pentru stabilirea mai riguroas i aprecierea adecvat
a motivaiei diferitor categorii de infractori vzui prin prisma unei tipologii apreciat prin
intermediul unor aspecte subiective i obiective i o abordare social complex, corelat
interdisciplinar pentru o mai bun profilaxie, prevenire individual i resocializare a diferitor
tipuri de personaliti infracionale. Rezultatele obinute pot fi aplicate la precizarea i
concretizarea unor concepte tratate insuficient n jurispruden, psihologie i sociologie juridic
cu privire la aspectele criminologice ale personalitii infractorului, la elaborarea legislaiei
pozitive. Teza are o valoare didactic, instructiv i educativ, iar rezultatele investigaiilor pot fi
utilizate la elaborarea suporturilor de curs la Criminologie, Drept penal, Drept penitenciar.
Lucrarea poate fi utilizat de masteranzi, doctoranzi, lectori, studeni, de cei care intr n contact
cu problemele ce in de personalitatea infractorului.
11

Aprobarea rezultatelor. Ele au format obiectul a 7 lucrri tiinifice, expuse la Facultatea de


Drept a Universitii Alexandru Ioan Cuza din Iai, la Facultatea de Drept a ASEM, la
Departamentul de Drept al ULIM. Lucrarea constituie un punct de reper att n activitatea
didactic, ct i n cea practic a juritilor preocupai de problematica cauzelor care nltur
caracterul penal al faptei, fiind susinute referate cu ocazia unor Congrese i Conferine
tiinifice.
Sumarul

compartimentelor

tezei:

introducere,

trei

compartimente;

concluzii

recomandri; bibliografie; anexe, adnotri; cuvinte-cheie i lista abrevierilor. Compartimentul 1


este dedicat analizei materialelor tiinifice referitoare la tipologiile, clasificrile ale
personalitii infractorului i a prevenirii infraciunilor publicate n Republica Moldova i n
alte sate, la lucrrile publicate n spaiul romnesc a materialelor tiinifice ce au vzut lumina
tiparului peste hotare. Sunt abordate problemele ce in de personalitatea infractorului, de rolul
factorilor biologici, psihologici i sociali n structura comportamentului personalitii deviante.
Compartimentul 2 se refer la analiza i tipologia criminologic a personalitii infractorului, la
fenomenul infracionalitii n RM: a infractorilor minori, a criminalitii femeilor, recidivitilor,
infractorilor profesioniti, a criminalului n serie. Compartimentul 3 este consacrat personalitii
infractorului i prevenirii individuale a infraciunilorabordnd problemele ce in de coninutul
teoretico-aplicativ al preveniei criminalitii.
Rezultatele tiinifice naintate spre susinere:
1. Elaborarea modalitilor eficiente de contracarare a fenomenelor infracionale i a
asigurrii securitii criminologice a societii este imposibil fr tratarea complex a
personalitii infractorului i a tipologiei lui din punct de vedere analitico-sociologic, juridicopenal, psihologic etc., cu scopul de a proteja interesele vitale ale omului, societii i statului.
2. Cauzele ce duc la motivaia criminal sunt strict individuale, ele constituie un mecanism al
forului intrinsec ce se formeaz att din scopuri, motive, necesiti, ci i metode de realizare,
adoptare de decizii, ct i din dinamica activitii infracionale.
3. Condiiile care trebuie s fie plasate la fundamentul cercetrii personalitii infractorului
sunt: criterii de identificare i individualizare la nivelul fiecrui tip de personalitate criminal;
descoperirea nucleuluiindividual care ne denot ntr-un mod univoc caracterele individuale;
observarea i cercetarea infractorului ntr-un context de factori intrinseci i extrinseci, precum i
prin natura sa generic, biologic, social i psihologic, ntr-un context micro i macro-social.
4.Tratarea problemei personalitii infractorului ca obiect al prevenirii infraciunilor trebuie
axat pe un sistem de msuri de prevenie individual n baza tipologiei infractorilor fundate pe
asisten social, psihologic i medical a persoanelor care au svrit infraciuni, iar crearea
noilor strategii naionale n vederea prevenirii i contracarrii criminalitii trebuie elaborate n
12

contextul principalelor schimbri socio-economice i culturale ce au afectat RM care se afl n


tranziie de la societatea totalitarist spre cea democratic,fiind utilizate msuri cu caracter
social.
5. Soluiile elucidate n vederea prevenirii criminalitii constau n elaborarea unor programe
speciale; efectuarea studiilor n acest domeniu; munca asidu n vederea informrii i educrii
publicului; formarea specialitilor ce cunosc programele de prevenie a fenomenului infracional;
organizarea unui centru specializat de documentare axat pe prevenirea i contracararea
criminalitii.

13

1. ANALIZA LUCRRILOR TIINIFICE REFERITOARE LA ASPECTELE


CRUIMINOLOGICE ALE PERSONALITII INFRACTORULUI I A PREVENIRRII
INFRACIUNILOR PUBLICATE N REPUBLICA MOLDOVA I N ALTE STATE
1.1. Studii de referin privind personalitatea infractorului elaborate n spaiul
romnesc
Personalitatea infractorului reprezint una din problemele cardinale ale obiectului de studiu a
criminologiei pe motiv c ea opereaz cu acest concept ca variant a personalitii umane. Un
aport considerabil la elucidarea problemei n cauz l are doctorul n drept Eugen Florea, care n
lucrrile: ? [a se vedea: 420];
[a se vedea: 422];
[a se vedea: 421], constat c motivele i motivaia criminal
a diferitor tipuri i categorii de personaliti infractorice este un aspect ce ine de analiza strict
individual a fiecruia n parte. Motivaia reprezint, n opinia lui, un mecanism intrinsec ce se
constituie din: motive, scopuri, necesiti, ci i metode de satisfacere i de realizare, de
adoptarea hotrrii, de prognozarea, corectarea, schimbarea i modificarea n dinamic a acestora
la comiterea fenomenului, faptului sau activitilor infracionale. El d o determinare noiunii de
personalitate a infractorului artnd c trebuie s ne limitm la constatarea existenei totalitii
proprietilor criminogenice, care determin (sau poate s determine) comiterea de ctre oameni
a infraciunilor. n opinia lui, avantajul determinrii n cauz n comparaie cu altele const n: a)
existena unei frontiere certe ntre trsturile personalitii care au o nsemntate criminologic i
toate celelalte proprieti ale individului; b) universalitatea ei n acel sens, c formularea n cauz
nu exclude din sfera sa proprietile personale biologice, genetice, psihologice i de natura
social, fiecare dintre ele determinnd ntr-un grad mai mare sau mai mic comportamentul
infracional [421, p.6-7].
Regretatul doctor n drept Ivan Macari n lucrarea Dreptul Penal al Republicii Moldova,
Partea general, tratnd personalitatea recidivist i recidiv constat, c ea este recunoscut ca
cea mai periculoas form de pluralitate de infraciuni care demonstreaz c pedeapsa aplicat
pentru fapta precedent nu a dat efectul scontat i persoana iari a pit pe calea criminal,
certificnd i faptul c actul criminal de conduit a devenit pentru ea o norm de comportament
n societate [153, p.199]. n opinia lui, o prim particularitate a recidivistului o constituie
rezistena la procesul de reeducare. n aceast ordine de idei, n literatura de specialitate din fosta
Cehoslovacie, plecnd de la eecul penitenciar i gradul ridicat de antisociabilitate pe care l
presupune, se apreciaz c recidivistul se caracterizeaz printr-o complexitate a trsturilor
negative psiho-sociale spre deosebire deali infractori, printr-o interaciune mai intens a lor,
determinnd promptitudine mai mare n trecerea la actul infracional. Analiznd diferenelede
14

personalitate ntre infractorii primari i recidiviti au fost scoi la iveal factorii tipici pentru
recidiviti: extravertirea, promptitudinea n agresiune, abuzul de alcool etc.
Juritii moldoveni Valeriu Bujor, Octavian Bejan, Sergiu Ilie i Sergiu Casian n lucrarea
Elemente de criminologie, remarc faptul c personalitatea criminalului const din ansamblul
trsturilor, particularitilor bio-psiho-sociale cu un nalt grad de stabilitate ce caracterizeaz
persoana care a svrit o infraciune [53, p.28].n acelai timp, profesorul universitar V. Bujor
i doctorul n drept O. Bejan n studiul Cu privire la esena i pericolul social al criminalitii [a
se vedea: 56], remarc c este incontestabil faptul c orice aciune uman are drept scop
satisfacerea unei necesiti sau realizarea unui interes. De aceea, indiferent cum este ea privit,
fie ca trebuina, ca interes, este inerent existenei umane. Prin urmare, necesitatea
necontientizat sau viceversa constituie mobilul fundamental al activitii umane, adic totul
este ndreptat spre atingerea scopurilor. Dat fiind faptul c att crimele, ct i non-crimele sunt
aciuni similare care difer doar prin atitudinea pe care o comport interesul general, putem
afirma, c crimele au ca scop satisfacerea unor necesiti sau realizarea unor interese egoiste.
Aceiai autori n lucrarea Criminalitatea recidivitilor, relev despre personalitatea
infractorului femeii i constat c, nsuirile psiho-fizice ale lor le predispun spre o alcoolizare i
narcotizare relativ rapid, n plus, opinia public, n mod tradiional, manifest o atitudine mai
puin tolerant fa de femeile condamnate, dect fa de brbaii condamnai, condiionnd astfel
nstrinarea lor de mediul cotidian i profesional normal, de lipsa de comunicare i afeciune
uman. Persoanele care aleg calea infraciunilor nu vd un anumit sens n sporirea nivelului de
educaie, ei sunt refractari, ba chiar se mpotrivesc antrenrii lor n procesele instructive
desfurate n timpul executrii pedepsei [54, p.14-16].
V. Bujor i O. Bejan, n articolul Cu privire la esena i pericolul social al criminalitii scriu
despre criminali i criminalitatea penitenciar, subliniind c criminalitatea, ca una dintre
patologiile sociale, pune n pericol nsi existena sistemului penitenciar, introduce n el
elemente care l dezorganizeaz i dezechilibreaz, subminnd cele mai importante condiii de
existen a mediului penitenciar. Totodat, criminalitatea ndeplinete funcia de a scoate la
iveal contradiciile i disfunciile proprii existenei sociale, fiind un fel de indicator al strii de
facto a societii la etapa dat a dezvoltrii istorice. Ei remarc c stabilirea tradiiilor i
obiceiurilor criminale este ntreinut la nivelul existenei societii n general. Confirmarea
acestei teze se regsete n existena multor cuvinte i expresii argotice, a cntecelor cu substrat
criminal, a obiceiului de a se tatua, care sunt rspndite printre minori i au pentru ei o deosebit
nsemntate ntru afirmarea personalitii. Dintre minori i tineri, conform cercetrilor aleatorii,
40% sunt familiarizai, ctui de puin cu argoul criminalilor. O contribuie negativ o au asupra
lor i unii interprei populari ale cror cntece conin cuvinte sau expresii argotice [56, p.24].
15

Calificarea hoilor se evideniaz, n mod preponderent, la hoii de buzunare, hoii de


apartamente, de magazine cu autoservire i la alte categorii de infractori. Comiterea de
infraciuni identice sau omogene este, indiscutabil, o caracteristic de baz a infractorilor
profesioniti. Cu toate acestea, uneori, n anumite limite, este posibil o recalificare a
criminalilor profesioniti. Totui, continu s persiste caracterul de ndeletnicire a activitii
infracionale, n calitate de surs principal a veniturilor i de specializare a infractorilor, iar
persoana rmne integrat n mediul criminal. Astfel, cei mai muli dintre hoii de apartamente
recidiviti au fost condamnai, pentru prima oar, pentru alte tipuri de infraciuni, de cele mai
multe ori, pentru infraciuni cupidant-violente. Aceiai tendin este valabil i n cazul a
jumtate dintre hoii de buzunare. Fiecare al treilea trior a fost condamnat pentru furt de
buzunare sau pentru un alt tip de escrocherie, iar recalificarea are, de obicei, loc sub influena
infractorilor versai care se bucur de o poziie prestigioas n ierarhia criminal i presupune
transmiterea cunotinelor aferente noului tip de activitate criminal. n aceast ordine de idei, V.
Bujor n articolul Va veni n Moldova mpria tailor vitregi sau nc o dat despre
criminalitatea organizat, relev pericolul social deosebit al criminalitii profesionale care se
manifest prin: a) ea constituie unul dintre cele mai stabile i nevulnerabile tipuri de
criminalitate, din punct de vedere al influenei anticriminale; ncercarea de a influena asupra
criminalitii profesionale se sfrete deseori cu aciuni de teroare (omorul martorilor, a
colaboratorilor organelor de drept etc.) i de extremism criminal att n locurile de detenie, ct i
n condiii de libertate (dezordini de mas, acte de vandalism etc.); b) ea acumuleaz experiena
criminal i asigur transmiterea acesteia generaiilor urmtoare, prezentndu-se astfel, ca
generator al evoluiei criminale; c) ea se prezint ca purttor i generator al subculturii criminale,
care constituie un mecanism important al autoidentificrii cu mediul criminal; d) ea este
rezervorul i sursa criminalitii organizate [a se vedea: 51].
n opinia lui V. Bujor, principalele orientri valorice, care determin stereotipizarea
comportamentului criminalilor profesioniti n relaiile interpersonale, sunt legate de: a)
continuarea preferinei pentru activitatea infracional n raport cu oricare alta; divizarea
participanilor la relaiile din indiferent care sfer n ai lor i strini; b) poziia de alienare i
ostilitate fa de persoanele care au o conduit licit, excepie fcnd un cerc restrns de persoane
apropiate, relaiile cu care sunt bazate pe tinuirea ocupaiei adevrate sau pe neamestecul
mutual tacit n chestiunea sursei de venituri; c) permanenta hotrre de a crea ori a folosi situaii
prielnice pentru urmtorul episod din activitatea criminal (caracterul latent al motivaiei, al
procesului deliberativ i de realizare a unei variante de comportament); d) orientarea spre
respectarea normelor i exigenelor subculturii criminale (tradiiilor i obiceiurilor criminale) n
conformitate cu locul lor n ierarhie; e) grija de meninere i mbuntire a abilitilor criminale,
16

ca garanie n dobndirea venitului i asigurarea securitii (ce nu exclude apariia la un moment


dat a ncrederii n superioritate i imunitate, fapt ce i nlesnete demascarea).
Vasile Florea i Victor Onofrei n articolul Aspectele criminologice ale personalitii
infractorului [a se vedea: 112], remarc c n unele cazuri caracterul celor comise poate s nu
coincid cu particularitile personalitii, care se observ la infraciunile comise din impruden.
Un alt autor autohton, doctorul habilitat, profesorul universitar, Gheorghe Gladchi, n
manualul Criminologie general, susine c dorina reprezint o expresie a instinctului, ceea ce
duce la ideea, c actul criminal, ca orice transgresare a tabuului, are o origine instinctual. n
opinia lui, orientarea psihologic n criminologie include colile tiinifice, concepiile, teoriile
care explic etiologia comportamentului infracional prin prisma trsturilor psihologice crora
le confer o importan hotrtoare [132, p.199]. Abordarea psihologic ncearc s demonstreze
existena anumitor trsturi specifice, de ordin psihologic, care difereniaz infractorul de noninfractor i care determin comportamentul infracional al acestuia. Totodat, el remarc c n
literatura de specialitate se discut diverse definiii ale criminalitii, n care autorii subliniaz
una, sau mai multe, trsturi ale fenomenului antisocial, care nu se refer numai la latura
cantitativ [a se vedea: 132]. Astfel, n opinia unor autori, criminalitatea este una din trsturile
caracteristice ale societii [132, p.211]. Profesia de ho, n opinia lui Sutheriand, poate fi
caracterizat prin cinci semne principale: a) deprinderile (abilitile) complexul de tehnici care
permit comiterea delictului. n pofida ce se crede de obicei, dexteritatea manual i fora fizic
nu sunt dect elemente minore n cazul acestor tehnici. Elementele de baz sunt de fapt isteimea,
ndrzneala i limbajul abil; b) statutul profesional - prestigiul deosebit n lumea infractorilor,
care este determinat att de ctigurile financiare, ct i de deprinderile tehnice, informaiile
avute la dispoziie, legturile cu persoanele importante din universul infracional sau aparinnd
poliiei etc. Nu toi hoii profesioniti posed acelai statut profesional, unii bucurndu-se de un
prestigiu mai mic dect alii; c) consensul - ansamblul valorilor, credinelor i atitudinilor
mprtite n comun de ctre hoii profesioniti n legtur cu victimele furturilor, poliie,
trsturile societii convenionale (legitime) etc. considerndu-se respini de ctre aceast
societate, ei i elaboreaz propria lor subcultur format din norme i valori specifice, i propriul
lor cod de etic, pentru a-i reglementa relaiile i a se proteja contra unor aciuni nocive pentru
grup cum este cazul turntoriei; d) asocierea difereniat - asocierea cu ali infractori
profesioniti prin intermediul crora profesia de ho este nvat ca orice alt profesiune.
Statutul de ho profesionist este acordat numai celor ce li se recunosc calitile i deprinderile
necesare practicrii profesiei. De aceea, ei privesc cu comptimire pe infractorii neprofesioniti
sau amatori; e) modul de organizare ansamblul de activiti profesionale organizate - ntr-un
sistem de reciprocitii, informaii, cunotine, deprinderi i reele de sprijin. Ea confer
17

profesiei de ho caracterul unei adevrate organizaii colective bazat pe selecie, educaie


(nvarea tehnicilor i tutela novicilor).
Gh. Gladchi, n articolul Cercetarea cauzelor i condiiilor infraciunii - direcie prioritar a
criminologiei, susine c pentru relevarea cauzelor generale ale criminalitii sunt analizate
anumite legiti ale evoluiei i contradiciile ce in de acestea, care genereaz fenomene negative
n societate, ns pentru cercetarea legturii cauzale la nivel particular este necesar o detalizare a
determinantelor referitor la circumstane concrete [130, p.100]. Totodat n studiul Omorul la
comand: aspecte victimologice, se remarc c lumea interlop cunoate o stratificare i
ierarhizare destul de precis, care constituie nucleul mediului, latura lui profesionist [128, p.15].
Doctorul n drept Igor Ciobanu, n articolul Factorii ereditari (antropologici) ai
criminalitii, relev faptul c procesul de dezvoltare a fiinei umane de la o perioad de vrst la
alta nu ne d un rspuns cert la ntrebarea: Cnd? n ce condiii de dezvoltare n mediul social se
formeaz convingerile negative care orienteaz persoana spre un comportament deviant? n
opinia lui, este nevoie de a studia personalitatea fiecrui infractor minor n parte i de a stabili la
fiecare caz concret care au fost cauzele ce l-au determinat spre acte criminale i la ce etap de
dezvoltare a sa el a pornit pe calea criminal, astfel ca ulterior s fie posibil a stabili msurile
educative utile pentru corectarea lui n spiritul respectrii legilor i neadmiterii pe viitor a
comiterii de fapte antisociale [76, p.15]. Acelai autor, n monografia Criminalitatea organizat
la nivel transnaional i unele forme de manifestare n Republica Moldova, susine c trecerea de
la un sistem n care interdicia era regula, iar dreptul excepie, la altul, n care dreptul ar trebui s
fie regula, iar interdicia excepia, se dovedete mult mai anevoioas dect, s-a crezut. Prbuirea
sistemelor politice, dezintegrarea structurilor economice cu consecine negative, ca inflaia,
omajul, creterea preurilor, criza moral au lovit din plin societatea. La ele s-a adugat
creterea criminalitii profesionale, unul dintre cele mai grave fenomene sociale [72, p. l0-11].
n general, el susine c pentru categoria dat de infractori profesioniti sunt tipice norme
neformale de conduit: a) propagarea modului de via criminal, a eticii, moralei i a
echitii criminale, lrgirea activ a anturajului su prin atragerea minorilor care au nsuit pe
deplin tradiiile i obiceiurile criminale; b) organizarea fondurilor bneti comune, precum i a
completrii acestora; c) acordarea ajutorului material celor condamnai i familiilor lor, precum
i altor persoane din anturajul lor; d) luarea hotrrilor n mod colectiv privind organizarea de
ntruniri i privind chestiunile ce urmeaz a fi discutate la acestea. ntrunirea hoilor n lege
este o modalitate eficient de luare a hotrrilor n cadrul unei adunri referitor la cele mai
importante chestiuni ce in de activitatea criminal, precum stabilirea surselor de completare a
fondurilor bneti comune, excluderea (eliminarea) persoanelor care au nclcat interesele
asociaiei, reglarea unor conflicte aprute n mediul criminalilor, schimbarea formelor i
18

metodelor de exercitare a activitii criminale; e) coruperea colaboratorilor organelor de drept i


a demnitarilor de stat, colaborarea cu acestea; f) rspndirea de informaii compromitoare
despre liderii i membrii gruprilor concurente, asigurarea securitii liderilor mediului criminal;
g) soluionarea conflictelor aprute ntre criminali, examinarea nclcrilor cornie de acestea,
stabilirea msurii de pedeaps (de obicei, se aplic pedeapsa cu moartea), unde ei apar n calitate
de justiiari.
Autoritile sunt criminalii profesioniti, care ocup o anumit poziie n mediul criminal i
care se bucur de autoritate recunoscut. Ele sunt divizate n dou grupe: la prima putem atribui
acele autoriti care se apropie de categoria hoilor n lege i din care ultimii sunt recrutai,
iar la a doua categorie putem atribui criminalii care sunt independeni n virtutea posibilitilor
materiale. Acestea au anturajul lor, gard i consultani proprii.
A. Corcenco, n articolul Consideraii generale privind personalitatea infractorului minor
scrie c interpretarea determinist a personalitii ca o categorie social-istoric are drept
consecin concluzia, c, unui anumit tip de societate i corespunde un anumit tip de
personalitate [83, p.52-53]. Ea remarc c, orice form de maltratare i las amprenta asupra
personalitii i conduita copilului, astfel pot fi provocate manifestri imprevizibile i
necontrolate mpotriva celor din jur sau mpotriva sa. Astfel, consecinele fenomenului de
maltratare se pot regsi att la nivelul individual al fiecrui copil, ct i la nivelul societii
(delicvena juvenil, prostituie infantil). De-a lungul anilor, maltratarea produce consecine
care in de marginalizarea persoanei, iar adolescentul dezvolt comportamente antisociale, are
tendina de a consuma alcool i droguri, de a se confrunta cu o sarcin nedorit n adolescen, de
a fi delincvent, de a se prostitua etc. Faptul c a trit sau triete un abuz sau neglijare, sporete
posibilitatea de-a fi arestat pentru delicven, violen sau criminalitate. Formarea personalitii
infractorului minor nu este spontan, ci un proces de durat n cadrul cruia se constituie
concepiile i deprinderile antisociale.
Juristul O. Cole, n studiul Factorii dezvoltrii psihice ale infractorului, scriind despre
personalitatea infractorului minor remarc faptul c de regul, aceti copii i supraapreciaz Eu-l
i sunt tentai spre a svri diverse acte ilicite [85, p.83-84]. Aptitudinile emoionale care sunt
formate n familie influeneaz mai mult la dezvoltarea psihic persoanei, dect aptitudinile
intelectuale. n opinia lui, Adolescentul timpului confuz este un termen care caracterizeaz cel
mai bine tineretul de azi. O. Cole, n articolulAspecte sociale privind personalitatea
infractorului minor, remarc faptul c procesul de integrare a tineretului n societate este destul
de dificil pe motiv c unii trec peste dificultile vieii mai uor, alii mai greu, unii aleg calea
legal, alii cea criminal, pe care o consider mai uoar pentru satisfacerea tuturor necesitilor
lor [87, p.64]. n articolul Vrsta ca una dintre coordonatele bio-psiho-sociale de baz ale
19

formrii personalitii infractorului minor, se conchide c diferena existent ntre grupele


stabilite de dreptul penal i statistica judiciar i cele stabilite de criminologie. Lund n
consideraie faptul c persoana este tras la rspundere penal de la vrsta de 16 ani i doar
pentru unele componene de infraciuni de la vrsta de 14 ani, totodat, c la stabilirea
responsabilitii unei persoane este necesar ca s aib vrsta corespunztoare de a putea rspunde
penal pentru cele comise [86, p.71].
n monografia colectiv elaborat de juristul romn Gh. Florian mpreun cuun ir de juriti
moldoveni, Probaiunea presentenial n privina minorilor se scriec vorbind despre
totalitatea factorilor care, n mod direct sau indirect, formeaz personalitatea infractorului minor,
trebuie s evideniem: factorii biologici; psihici i nu n ultimul rnd, cei sociali [117, p. 19].
Vl. Grosu, n articolul intitulat Vrsta rspunderii penale a persoanelor n perspectiv
comparat, arat c n diferite state ale lumii regulile generale de tragere la rspundere penal a
minorilor sunt asemntoare. ns, n ce privete vrsta de la care ea ncepe sunt stabilite totui
unele deosebiri, ea variind, n general, ntre 7 ani (India, Elveia) i 14 ani (Germania, Rusia,
RM) sau 15 ani (Suedia, Danemarca, Polonia). Analiznd etapele de formare a personalitii, este
necesar s remarcm c etapa care ne intereseaz, n mod special i care joac rolul cel mai
important pentru determinarea comportamentului deviant la minor este cea a colaritii mijlocii
i mari. Etapele anterioare i pun, desigur, amprenta asupra profilului socio-moral al minorului,
dar sub aspectul comportamentului deviat pre-infracional al minorului intereseaz numai prin
contingen, tnrul nedispunnd biologic de posibilitatea sintetizrii contiinei morale.
Cercetrile efectuate demonstreaz c vrsta la care sunt comise cel mai des fapte interzise de
legea penal variaz ntre 15 i 25 de ani [141, p.256].
n articolul Condiiile prenatale i calitatea mediului familial ca factori de risc al
delincvenei juvenile, Ox. Rotaru, pornete de la ideea c viitorului copil i se transmite circa 80 la
sut din informaia genetic a mamei, precum i c personalitatea copilului este marcat i de
ceea ce simte, triete viitoarea mam cu 2-3 ani anterior naterii acestuia (i nu doar pe
parcursul sarcinii, cum se credea pn nu demult). Ea consider c fiecare femeie, care prin voia
sorii ajunge a fi mam, este responsabil de destinul copilului su. Iat de ce ea este de prere
c, dei cercetarea criminologic nu a fcut o sistematizare definitiv a factorilor de risc care ar
putea s aib ntr-o msur mai mare sau mai mic o anumit contribuie la comiterea faptelor ce
vizeaz nclcarea legii, condiiile prenatale i calitatea mediului familial reprezint factorii
catalizatori ai delincventei juvenile [218, p.21-27]. ntr-un alt studiu, Ox. Rotaru, Criminalitatea
minorilor ea remarc c totul depinde de structura i conformaia anatomic, de un anumit tip de
metabolism, particularitile organelor de sim i ale sistemului nervos, care reprezint nsuirile
native i sunt difereniate de la individ la individ, rspunznd unor trebuine subiacente, a cror
20

surs este mediul social [215, p.39-40]. Totodat, n articolul, Rolul factorilor psihici n etiologia
criminal, distinge n personalitatea delincventului juvenil un ir de formaiuni psihologice care
denot

tulburri

comportamentale:

interese

aptitudini,

individualiti

tipologice

temperamentale, individualiti de caracter [219, p.192]. n studiul Personalitatea delincvenial


juvenil ca teorie general, Ox. Rotaru susine c posibilitatea de a rspunde pentru consecine,
pentru ordonarea i sistematizarea aciunilor ntr-un comportament distinctiv se asociaz direct
cu capacitatea minorului de a-i coordona activitatea prin adoptarea unui grad mare de stabilitate
[216, p.68]. ntr-un alt studiu, Concepia personalitii criminalului minor, coraportul aspectelor
sociale i biologice, se relev c rezultatul sistemului unitar al trsturilor de caracter este o
anumit concepie despre via, iar caracterul delincventului minor este determinat de tendina
nclcrii normei morale i legale. Dezvoltarea motivelor agresive coincide cu momentul
renunrii la conceptele morale, cu participarea la fapte negative, consolidate pe principii ilicite
[217, p.46-49]. Totodat, Ox. Rotaru, n articolul Omorul la comand: mit sau realitate?, relev
c majoritatea omorurilor la comand, spre deosebire de celelalte, se svresc din motive de
acaparare mbinat cu violena egoist. Chiar i cele puine cazuri de astfel de omor, comise n
rezultatul relaiilor ostile din sfera familiei au la baz interese materiale [214, p.32-34].
S. Rusnac, n studiul Factorii sociali n comportamentul delincvent al minorilor, afirm c
una dintre cele mai importante funcii ale familiei const n educarea i formarea tinerilor n
vederea integrrii lor optime n viaa i activitatea familial. Anume n cadrul familiei, prinii
exercit, direct sau indirect, influene educaional-formative asupra propriilor lor copii [a se
vedea: 222].
Psihiatrii A. Nacu i V. Cazacu n articolul Aspecte actuale ale conceptului de discernmnt
n tulburrile de personalitate, oligofrenii i delincvena juvenil, remarc c responsabilitatea
implic particularitile personalitii fptaului (matur, imatur, nevrotic, dizarmonic,
psihotic, deteriorat i demenial. Cele mai, importante n opinia lor, n aspectul expertizei
psihiatrico-legale a minorilor ar fi urmtoarele: imatur, (infantil)nevrotic, dizarmonic
(psihopatic) psihotic i deteriorat, demenial (retardat mintal) [166, p.382].
O. Pop i V. Troenco n studiul Cercetarea infraciunii de evadare, referindu-se la crima
penitenciar, remarc faptul c dac deinutul evadeaz din locul de deinere datorit unui
cataclism, inundaie, bombardament aerian, el nu svrete infraciunea de evadare, ntruct a
fost determinat a prsi locul de deinere de o stare de necesitate [198, p.6-7].
Psihologul N. Caner n articolul Proiecii teoretice i praxiologice viznd profilul
psihosocial al delincvenilor minori, afirm c la elaborarea caracteristicii minorilor delincveni
se va ine cont de urmtorii indicatori definitorii: a) social-demografici (sex, vrst, studii, statut
social, roluri sociale, origine); b) au atitudini ostile, sunt plini de resentimente, de suspiciuni,
21

sunt ncpnai, dornici s se afirme n grup, cu spirit de aventur, nesupui autoritilor [65,
p.38].
M. Plmdeal n articolul Contracararea crimei organizate i a economiei tenebroase necesitate obiectiv, remarc c problema criminalitii profesionale nu a fost, sau a fost foarte
slab studiat n fosta URSS. Sistemul comunist nu a recunoscut existena criminalitii
profesionale, dect ca un fenomen trector, de proporii reduse, determinat de rmiele
contiinei mic-burgheze n mentalitatea oamenilor i a influenei lumii capitaliste, destinat s
dispar odat cu ajungerea pe o treapt superioar de dezvoltare [191, p.11-15].
Dac ne referim la autorii romni, trebuie s remarcm la acest capitol, studiile efectuate de
T. Amza. n manualul Criminologie, el remarc c, crima, pentru partea ei, nu trebuie s mai fie
conceput ca un ru care nu poate fi nbuit. Nu este nici o ocazie de autofelicitare atunci cnd
ratele criminalitii scad sub nivelul mediu, fiindc pentru noi poate fi sigur c acest aparent
progres este asociat cu anumite dezordini sociale [23, p.129]. Totodat, ntr-un alt studiu
Criminologie teoretic: teorii reprezentative i politic criminologic, susine, c crima aparine
tendinei umane spre agresiune i distructivitate, expresii extravertite ale instinctului morii.
Dup el, bolile mentale nu sunt altceva dect disfunciile creierului. El propune a introduce
anumite principii explicative ale personalitii cum ar fi, spre exemplu, c delirul i alte boli
mentale sunt nite aspecte ale funciilor speciale ale creierului [24, p.189].
Un alt autor, A. Dincu n manualul Bazele criminologiei, relev c controlul
comportamentului periculos al mentalului i emoionalului a constituit o preocupare nc din cele
mai vechi timpuri. Astfel, n societile timpurii, cnd demonologia reprezenta un sistem de
gndire, aceasta a dat o explicaie adecvat att crimei svrite, ct i strii de nesntate a celui
ce a svrit-o. Totodat, susine el, consumul excesiv de alcool va conduce la naterea unor
copii care vor fi marcai de hiperactivitate, inteligen sczut i vorbire defectuoas [99, p.192205].
O. Pop, n lucrarea Aspecte criminologice privind delincvena juvenil n perioada de
tranziie n Romnia, susine c personalitatea este o noiune de ordin psiho-social conform
creia personalitatea uman este un rezultat al interaciunii dialectice, contradictorii, dintre
factorii exogeni ai mediului n care ponderea principal o au factorii socioculturali i factorii
endogeni, ansamblul caracteristicilor organizrii interne a individului. Omul dobndete
personalitate prin nvarea i asimilarea treptat a modelului socio-cultural pe care societatea l
promoveaz n procesul de comunicare i interaciune dintre individ i mediul social [195,
p.14]. ntr-un alt studiu, Executarea pedepsei privative de libertate, referindu-se la personalitatea
criminalului n serie el relev c este necesar de a-i mpri pe deinui n grupe, cu scopul de a
uura tratamentul lor n vederea re-adoptrii lor sociale [197, p.42].
22

T. Medeanu n opera Crima i criminalul: Geneza crimelor i descoperirea criminalilor,


susine c, personalitatea este o noiune de ordin psiho-social conform creia personalitatea
uman este un rezultat al interaciunii dialectice dintre factorii exogeni ai mediului n care
ponderea principal o au factorii socio-culturali i endogeni, ansamblul caracteristicilor
organizrii interne a individului, care cu vinovie au svrit o fapt antisocial [159, p.6].Un
alt autor, I. Grleanu, n studiul Coordonatele psiho-sociale ale delicventei juvenile n perioada
tranziiei, se refer la personalitatea criminalului femeie i susinec aceasta depinde de factorii
de natur social, care in de mediul n care ea triete i condiiile de existen, n atitudinile
celor din jur precum i a societii[a se vedea: 125].
Colectivul de autori ai manualului Criminologie, S. Doru, V. Luminosu i V. Popa, trateaz
aspectul subiectiv a personalitii criminalitii feminine n calitate de sistem, de univers, iar
contiina fiind o reflectare a lumii nconjurtoare este, n acelai timp, un produs al creierului i
un produs social istoric, ea cunoscnd o evoluie contradictorie, fiind supus legii unitii i
luptei contrariilor, are un rol n geneza criminalitii [102, p. 224].
I. Oancea, n studiul Probleme de criminologie, susine c n dependen de volumul
deformrii personalitii delincventului minor putem evidenia careva grupri ale delincvenilor
minori [178, p.117]. Totodat, ntr-un alt studiu, el susine c eficacitatea prentmpinrii
anumitor infraciuni depinde de cunoaterea optim a personalitii criminalului, care reprezint
catalizatorul cauzelor svririi infraciunilor [179, p.149].
R. Stnoiu, n manualul Criminologie, susine n contextul aprecierii personalitii
infractorilor n serie, c criminalitatea ca orice fenomen social reprezint un sistem cu proprieti
i funcii proprii, distincte calitativ de cele ale elementelor componente. n privina personalitii
infractorilor profesioniti ea remarc, n statele ex-sovietice, organele menite s lupte contra
criminalitii profesionale, se afl n astfel de condiii, nct este imposibil activitatea lor
normal, nemaivorbind de rezultate nalte. Colaboratorii lor se confrunt cu probleme de
importan vital, care logic, ar fi s-i preocupe. ns n asemenea mprejurri interesele de
serviciu trec pe plan secundar i are loc concedierea specialitilor, fapt ce contribuie la
rezultativitatea sczut a luptei contra criminalitii profesionale [237, p.21].
N. Mitrofan, V. Zdrenghea i T. Butoi, n studiul Psihologia judiciar, referindu-se la
personalitatea infractorilor minori susin c tipul csniciei dure, care reunete partenerii ntr-o
formul de parial angajare, printr-un comportament relaional reciproc rigid. n opinia lor,
aceste elemente psihice, fizice etc. la criminali sunt uneori mai puternice, de exemplu,
impulsurile, mobilurile (agresivitatea, sexualitatea), iar alteori mai slabe (de exemplu, voina,
stpnirea de sine etc.) [163, p.88].
T. Bogdan n lucrarea Comportamentul uman n procesul judiciar, susine c acest
23

comportament este diferit n familiile deficitare; 24,47% - n familiile nocive; 23,61% - n


familiile corespunztoare[45, p.93]. Rolul autoritii paterne, n special la vrsta prepubertii i
pubertii, este determinat tot prin compararea copiilor delincveni cu cei nedelincveni.
Sociologii S. Rdulescu i D. Banciu n lucrarea Introducere n sociologia delincvenei
juvenile, remarc c perioada formrii unei personaliti este caracterizat printr-un ansamblu de
transformri evolutive, extrem de nuanate, de natur bio-psihosocial, care definesc ncheierea
eteronomiei morale i dobndirea unei creativiti personale marcnd stabilizarea personalitii.
Ei afirm c adolescena este cea mai complex etap de dezvoltare a tnrului n drumul su
spre maturitate, ce pare s ridice cele mai mari dificulti a procesului educativ datorit
frecventelor perturbri fiziologice, dezechilibrare afectiv, devieri caracteristice i tulburri de
conduit care nsoesc adeseori, maturizarea [209, p.13].
Totodat, I. Tnsescu, C. Tnsescu i G. Tnsescu n manualul Criminologie, relev c
pentru a nelege personalitatea i conduita unui minor presupune realizarea unei evaluri
complexe despre istoria vieii copilului, despre mecanismele lui de aprare etc., dar i despre
semnificaia situaiei curente n care se afl copilul. Ea reclam din partea poliistului nsuiri de
personalitate specifice: empatie, toleran, rigurozitate, perseveren, spirit de observaie etc.
[245, p.25]. Necesitatea adaptrii minorului la mediu impune abandonarea condiiei instinctive i
crearea unei structuri unice, avnd ca baz percepiile, gndirea, opiniile i, nu n ultimul rnd,
trsturile de caracter, formarea i dezvoltarea activitii psihice umane depinznd de nzestrarea
ereditar i de educaie. Excitaia i inhibiia, ca fenomene nervoase prezint caractere
difereniate, odat cu vrsta, avnd influen direct asupra reflexelor condiionate.
n studiul elaborat de S. Rdulescu i M. Piticariu, Devian comportamental i social
psihic, se remarc faptul c doctrinarii despre personalitatea infractorului susin c aflndu-se n
societate individul ncearc s se adapteze la mediul dat, respectnd sau negnd normele
prescrise, precum i valorile existente. n cazul nerespectrii lor apare comportamentul deviant,
care poate fi neles n dou moduri: fie ca produsul incapacitii funcionale a individului,
datorit unor deviaii fiziologice sau anormaliti psihice; fie ca rezultat al unui comportament
perfect normal, dar incompatibil cu standardele de normalitate ale grupului [210, p.9].
n acelai timp, S. Rdulescu i D. Banciu n monografia Introducere n sociologia
delincvenei juvenile, constat c att personalitatea infractorului, ct i cea a non-infractorului se
formeaz n aceleai sfere ale vieii sociale familie, coal, microgrupuri. Ceea ce difer este
coninutul informaiilor recepionate i interesul acordat acestora. Mediul social global i
exercit influena prin filiera mediului psihosocial conceput ca realitate social n care minorul
i desfoar activitatea. Numai examinarea condiiilor concrete n care acesta se dezvolt, poate
explica din ce cauz, sub influena acelorai condiii generale, conduita antisocial apare doar la
24

anumite persoane. Perioada formrii unei personaliti este caracterizat printr-un ansamblu de
transformri evolutive, extrem de nuanate, de natur biopsihosocial, care definesc ncheierea
eteronomiei(care se supune unei legi venite din exterior) morale i dobndirea unei creativiti
personale marcnd stabilizarea personalitii. Adolescena este cea mai complex etap de
dezvoltare a tnrului n drumul su spre maturitate. Ea pare s ridice cele mai mari dificulti a
procesului educativ datorit frecventelor perturbri fiziologice, dezechilibrare afectiv, devieri
caracteristice i tulburri de conduit care nsoesc maturizarea [209, p.13].
N. Giurgiu n studiul Elemente de criminologie, efectueaz un portret criminologic al
recidivistului i constat c n general, pentru recidiviti sunt considerate caracteristice
urmtoarele trsturi: 1) tendina de dezintegrare pronunat a structurii i funciilor familiei; 2)
proces intens dereglat de socializare - familia lipsit de caracterul de refugiu, prinii evaluai
negativ, fr putere de exemplu pozitive; 3) eec colar; 4) efect de colarizare redus; 5) absena
unor idealuri pozitive; 6) risc crescut la dereglri psihopatice, abuzul de alcool i dependena de
diverse droguri; 7) agresiunea flagrant prompt, comportament bazat pe fora fizic sau
mecanic etc.; 8) puternic orientare ctre subcultura criminal, dezvoltarea n regim de libertate
a subculturii dobndite n centrele de reeducare sau n penitenciare; 9) absena unor legturi sau
contacte pozitive cu cei din afara locurilor de deinere; 10) existena unui anumit mod de a gndi,
bine fixat, cu tendine de justificare a propriului comportament [124, p.201].
n ceea ce privete categoria particularitilor psihice considerate drept caracteristice,
trstura dominant distinctiv pare s fie cea a intensitii gradului de neadaptare social,
exprimat prin termeni ca, dezintegrare pronunat, eec de integrare, absena unor
aspiraii etc., recidivitii fiind, mai degrab produsul unor procese de integrare negativ,
antisocial.
Literatura de specialitate, analiznd conceptul de orientare antisocial a delincventului, ca
trstur dominant a personalitii lui,o pune, n principal, pe seama contradiciilor dintre
individ i societate, dintre individ i natur sa. Astfel, sunt cunoscute trei grupuri de raporturi
contradictorii: ntre om i natur; dintre oameni, grupuri, clase, comuniti; raportul omului cu
propria sa natur.
T. Medeanu n lucrarea Crima i criminalul: Geneza crimelor i descoperirea criminalilor,
referindu-se la personalitatea infractorului minor apreciaz c: 1.Strategia exagerat de bine
adaptat. Minorii din acest grup se comport n modul n care este ateptat, pentru a ndeplini
ateptrile adulilor. 2. Strategia hiperactiv i distructiv. Cei ce aparin acestui grup prezint
un comportament provocator, agresiv, i distructiv [159, p.6].
A. Ungureanu, n manualulPrelegeri de Criminologie, se refer la fenomenul alienrii
susinnd c alienarea sau nstrinarea este un fenomen tipic de manifestare negativ a acestor
25

raporturi de contradicie cnd individul se ndeprteaz de modelul normativ recunoscut ca


normal, datorit unor dificulti de integrare n sfera relaiilor sociale [250, p.181]. Alienarea
poate fi i efectul contrareaciei la stigmatizare din partea societii i poate produce, la
rndul ei, efecte de inadaptare n zona conflictelor dintre individul stigmatizat i societate,
conflictele putnd fi de natur economic, social sau cultural. Iar n ceia ce privete
dezvoltarea psiho-social a minorului reprezint un proces complex i multifactorial care include
prin ereditate motenete o serie de nsuiri comune pentru ntreaga specie uman-o anumit
organizaie corporal, sisteme anatomice. A doua grup de acest gen o constituie psihopatiile,
care n general sunt rspndite printre delincveni. Persoanele cu psihopaii sunt orientate spre
diverse tipuri de infraciuni.
n studiul Rspunderea juridic pentru faptele penale svrite de minori, C. Tutureanu
relev c capacitatea psihic indispensabil pentru existena capacitii penale, n absena
creia o persoan nu poate rspunde penal const ntr-o sum de nsuiri psihice care formeaz
i se dezvolt treptat, pe msura naintrii n vrst, n faza copilriei i a adolescenei, adic pe
ntreaga durat a perioadei care precede ajungerea la majorat. n dreptul penal i criminologie se
face o alt distincie n categoria minorilor: minorul copil, pn la vrsta de 11-12 ani, minorul
puber (pubertate), pn la vrsta de 13-14 ani i minorul adolescent, pn la vrsta de 16-17 ani
[248, p.13]. Ea este mai potrivit i mai oportun n vederea studierii criminalitii minorilor.
Referindu-se la geneza delicvenei juvenile, Gh. Nistoreanu i C. Pun n manualul
Criminologia, constat c o familie dezmembrat, dar unde mama este afectuoas n raport cu
copiii si, nu reprezint un factor criminogen mai important dect o familie cu conflicte
frecvente sau destul de frecvente ntre prini. ns, o mam iubitoare poate fi capabil, s
acopere lipsa tatlui. Comportamentul - exprim raportul dintre activitatea sistemului nervos
central care regleaz procesele de relaie cu societatea i sistemul neuro-vegetativ care conduce
procesele interne de metabolism. El este rezultatul interaciunii conduitelor personalitii, nscris
ntr-o matrice cu nalt grad de stabilitate, frustrarea ntotdeauna conduce ctre o anumit form
de agresivitate [171, p.159-173]. Complexul de inferioritate poate duce la svrirea de
infraciuni, atrgnd atenia opiniei publice, n felul acesta compensndu-i psihologic propria
inferioritate.
n ceea ce privete criminalitatea profesional, Gh. Nistoreanu i C.Pun, susin, c
corporaia hoilor n lege se atribuie la o form specific de asociaie caracteristic rilor CSI,
ce nu cunoate analogii n practica internaional. Aceasta constituie o cast a hoilor n lege,
creia i sunt caracteristice trsturile organizaiei criminale i, n acelai timp, se deosebete de
aceasta prin: a) lipsa unui teritoriu al activitii criminale, precum i a unui amplasament stabil;
b) structur nedefinit, deoarece formaiunea dat este fundamentat pe tradiiile criminale i
26

legi neformale; c) poziia de egalitate a membrilor corporaiei; d) orientrile criminale diferite


ale hoilor reunii printr-o ideologie criminal comun [171, p.278].
T. Prun, n studiul Psihologie judiciar, se refer la deinuii din penitenciarsusinnd c ei
sunt personaliti care se disting printr-o structur psihologic marcat de o anumit specificitate.
ntre altele, remarc el, cercetrile au evideniat prezena cvasi-universal a nsuirilor:
impulsivitate mrit, agresivitate sporit, egocentrism exacerbat, tendin de opozabilitate
accentuat, indiferen afectiv generalizat i imagine negativ a lumii din afar. Puternic
sturat afectiv, prin ur sau scepticism, aceasta l determin s considere societatea ca un
duman personal, atribuindu-i principala responsabilitate pentru situaia dat. Acesta este un
motiv decisiv ce justific atitudinea sa de rzvrtit, gata s se lupte permanent cu ceilali,
fie pentru a-isatisface propriile aspiraii, fie pentru a se rzbuna pentru rul ce i s-a fcut. n
concluzie, se poate aprecia c muli recidiviti au o personalitate caracterizat printr-o structur
psihologic de tip operaional, orientat spre acte antisociale, de o consisten deosebit. Astfel,
reiese att tendina infractorului de a recidiva, ct i rezistena deosebit pe care o opune la
demersurile educaionale ntreprinse de diveri factori educaionali (penitenciar, familie etc.)
[204, p.78-79].
C. Punescu n tratatul Agresivitatea i condiia uman, scrie c n 67 din cazuri silueta
tatlui le domin pe celelalte, este frecvent realizat cu o apsare excesiv a creionului semnificaia const n tratarea negativ a comportamentului dominant, chiar agresiv al tatlui i,
respectiv, n atitudinea de neacceptare, dumnie a adolescentului n raport cu el [186, p.124130]. Totodat, D. Damir i E. Toader n monografia Discernopatia i delincvena infantilojuvenil, se refer la particularitile expertizei psihiatrice legale la minori n procesul penal. Ei
mai constat c n familiile cu poziie social joas, exist multe lipsuri care duce la o toleran
vizibil fa de nclcarea legii i deci ansele devenirii infracionale pot fi mai frecvente [94,
p.34].
V. Dragomirescu, O. Hanganu i D. Prelipceanu n lucrarea Expertiza medico-legal
psihiatric, propun: Minorul care nu a mplinit vrsta de 14 ani nu rspunde penal. Minorii cu
vrsta mai mare de 14 ani rspund penal doar n cazul cnd au fost supuii expertizei psihiatricolegale, care a constatat prezena discernmntului asupra faptei [104, p.58].
Al. Toma n manualul Sociologie juridic reieind din contextul grupurilor de scop, pe care
la apreciaz ca nite colectiviti organizate planificat n vederea ndeplinirii stricte a unui sau a
unor obiective (n sens larg, toate colectivitile sunt grupuri cu scop: familie, grupuri
profesionale, partide politice, sindicate etc.), ca fenomene n contextul crora trebuie analizat
personalitatea criminalitii la femei [247, p.88], iar G. Politic n Criminologie, note de curs,
atest caracterul interdisciplinar al fenomenului de crim, ceea ce face extrem de dificil
27

abordarea i studierea ansamblului de delicte i crime ce se produc ntr-o instituie penitenciar


[a se vedea 193].
Totodat, L. Savca, trateaz problema instruirii i educaiei minorilor sub aspectul finalitii
de ordin pedagogic, a naturii educaiei n familie, a receptivitii umane n procesul educativ i
educaia minorului n spiritul respectrii legilor, dac ei vor avea condiii necesare pentru o astfel
de dezvoltare. Instruirea i educaia sunt procese de durat, care urmresc ca scop principal
umanizarea minorului sau mai putem numi socializarea lui, au i scopul transmiterii de diverse
cunotine minorului, care s fie utile pentru orientarea sa ulterioar n societate i care s
permit formarea sa ca individ demn de a tri n societate i de a-i satisface necesitile sale.
Educaia trebuie s asigure formarea unei personalitii orientate spre viitor [225, p.7]. I.
Iacobu n manualul Criminologie, susine c familia are o influen formativ asupra copilului,
fiind considerat ca prima coal a omenirii i prima coal a copilului [145, p.168].
N. Mitrofan, V. Zdrenghea i T. Butoi n manualul Psihologie judiciar, referindu-se la
personalitatea infractorului n serie susin c n funcie de motivaia care st la baza conduitei
delincvente: predominant extrinsec (interesul principal orientat spre atingerea unor scopuri);
predominant intrinseci (interesul este orientat predominant spre aspecte de coninut ale activitii
antisociale. Neacceptarea, respingerea social, este un motiv puternic de aciune i, n aceast
conjunctur, evident, comportamentul va fi antisocial. Impactul va fi cu att mai violent cu ct
subiectul va fi mai puternic convins c agentul frustrator a acionat cu intenie [163, p.309-310].
H. Oprean, n manualul Criminologie, susine c cunotinele teoretice privind
profesionalismul criminal i criminalitatea profesional elaborat n urma cercetrilor tiinifice
vor servi multilateral activitatea practic a organelor de drept n procesul de contracarare a
criminalitii profesionale. n primul rnd, vor contribui la adoptarea autoritii publice a unei
politici penale adecvate, innd cont de dimensiunile reale ale criminalitii profesionale,
elemente care se pot transmite sau dobndi, pentru c crima este tot o profesiune care se nva
[181, p.100].
n aceiai ordine de idei, S. Rdulescu n monografia Devian, criminalitate i patologie
social, evideniaz trei tipuri de cariere criminale - obinuit, organizat i profesional. La
categoria criminalilor obinuii sau de ocazie el atribuie persoanele care nimeresc n locurile de
detenie pentru comiterea furturilor, violurilor, omorurilor i altor infraciuni grave (aceste
persoane permanent ncalc legea, dar nu constituie criminali profesioniti). Criminalitatea
organizat este criminalitatea mafiei, iar cei profesioniti sunt acei care, prin comiterea de
infraciuni contra proprietii (furturi, tlhrii etc.), i asigur existena. Dei W.Reckeless
confunda tipurile de criminalitate cu tipurile de criminali, el destul de exact a determinat criteriul
de baz al criminalului profesionist - sursa de existen [207, p.192-193].
28

V. Zdrenghea n studiul Psihologie judiciar, plecnd de la una din cele 5 solicitri majore
adresate psihologiei judiciare, formulate de ctre D. Gottfredson i anume, nevoia mbuntirii
metodelor de clasificare a persoanelor, n spe a infractorilor, consider c aceasta trebuie s fie
extins i asupra celui de-al doilea partener al cuplului penal, adic asupra victimei [260, p.71].
1.2. Analiza lucrrilor tiinifice cu privire la tipurile, clasificrile i categoriile de
personalitate a infractorului publicate n literatura de specialitate din alte state
nc n anii 40 ai sec. al XX-lea, criminologul canadian D. Clemmer n lucrarea The prison
community a semnalat fenomenul de prizonizare, definit ca socializare la cultura deinuilor,
prin care deinutul ajunge s adopte i s mprteasc punctul de vedere al ncarcerailor i,
ceea ce este chiar mai grav, s se supun influenii liderilor negativi din penitenciar [a se vedea:
80].
Despre recidiviti, Julia de Clerck, n Essai sur la personalite morale de recidiviste [a se
vedea: 81], susine c, din punct de vedere psihologic i moral, acetia au pus n eviden cteva
trsturi specifice: o insuficien general a afectivitii; absena sentimentului de culpabilitate;
opinia c sunt asemntori celorlali descriind aproapele ca sec, indiferent, ostil i injust; o solid
organizare mintal pentru a sprijini justificrile antisociale; o slab preocupare pentru adaptarea
la viitor, din punct de vedere clinic recidivistul exprimnd o lips reala de preocupare pentru
durat, un dezinteres aproape total pentru proiectarea destinului propriu n viitor, chiar dac
acesta s-ar situa n perspectiva a ctorva luni sau chiar sptmni. n concepia ei, toate aceste
defecte de personalitate ale recidivistului explic slaba eficien ce o pot exercita mijloacele de
influenare preventiv sau penal ndat ce procesul de constituire a personalitii recidivistului
s-a ncheiat. Ne raliem concluziei puin mbucurtoare a ei, deoarece realitatea, cu prere de ru,
ne demonstreaz justeea acestei opinii. Toate aceste defecte de personalitate ale recidivistului
explic slaba eficien ce o pot exercita mijloacele de influenare preventiv sau penal o dat ce
procesul de constituire a recidivistului s-a ncheiat. Lund n considerare pericolul social sporit
pe care ei l prezint, considerm pe deplin justificat tratarea recidivistului ntr-o seciune
separat pentru a pune n eviden trsturile dominante i particularitile specifice ale
personalitii n cauz.
Filosoful i psihiatrul austriac S. Freud, laureat al premiului Nobel, n celebra oper Eseuri
de psihanaliz aplicat, susine c sinele a fost folosit ca termenul care descrie marele rezervor
de micri biologice i psihologice, adic acei stimuli i acele impulsuri care stau la baza tuturor
comportamentelor. El include libidoul, ntreaga for a energiei sexuale a individului, ca o
dorin de via, difuz i tenace, regsit la toate animalele. inele este n permanen
incontient i rspunde numai la ceea ce autorul a numit principiul plcerii, dac te simi bine,
29

f-o [118, p.75]. ntr-o alt lucrare, Psihanaliz i sexualitateafeminin se remarc c n cazul
unei sublinieri a situaiei menionate anterior, instinctele binelui sunt abtute ctre activitile
aprobate de super eu (spre exemplu, imboldurile agresive i distinctive pot fi abtute spre o
activitate atletic) [119, p.23]. Totodat, S. Freud n Lecii de psihanaliz,arat c prin contrast,
n cazul unei represiuni, aceste instincte sunt reprimate n subcontient i individul neag
existena lor [120, p.94-95]. El nu s-a preocupat n mod nemijlocit de problema criminalitii,
ns explicaiile acestui fenomen le gsim n lucrarea Totem i tabu, unde arat c transgresarea
omorului, incestului reprezint satisfacerea unor dorine refulate [121, p.86]. Trebuie s
remarcm faptul cteoria freudiana a personalitii reprezint prima i cea mai influent teorie
psihologic asupra persoanei. Toate celelalte teorii sau modele (behaviorismul lui Skinner, teoria
umanist a lui Rogers, teoria social-cognitiv a lui Bandura)au aprut n reacie la sau n
prelungirea ei. Conceptul cheie este cel de interaciune (ntre id, ego, supra-ego) ,de unde i
denumirea consacrat de abordare psihodinamic:procesele reflect de fapt funcionarea
dinamic a personalitii, mai precis dinamica instinctelor. Freud afirma despre instinctc acesta
poate fi blocat, poate fi exprimat ntr-o forma modificat, n forma sa primar de existen.
Relaiile de influen reciproc dintre exprimarea i inhibarea unui instinct fundamenteaz
caracterul dinamic al teoriei psihanalitice.
D. Hopkinsm, M. Ainscow i M. West n monografia Perfecionarea colii ntr-o er a
schimbrii, constat c prin influena colii n copilrie, individul poate fi uor manipulat,
ndreptat spre o anumit direcie indiferent de polul acesteia-negativ sau pozitiv. n acest
context, coala este instituia care nsumeaz factori pozitivi de socializare, dar i negativi [142,
p.19].
Criminologul ceh Ol. Suchy n studiul Personalitatea infractorului recidivist - probleme
actuale n cercetarea criminologic cehoslovac, semnaleaz i ali factori negativi
prepondereni la recidiviti: decompensarea agresiv, funcia orgiastic a alcoolului,
instabilitatea vegetativ, viclenia, egocentrism, instabilitate emoional, nivel intelectual mai
sczut. Dintre factorii socio-psihologici incitani, sunt amintii: climatul emoional al educaiei cu
variabile de ostilitate a prinilor, n special, a mamei infractorului fa de acesta i familii cu
tendine conflictuale; eecul procesului de colarizare, frustrare, tendine spre diverse forme de
toxicomanie. Dei ele sunt prezente i la infractorii primari, scorurile cele mai mari le realizeaz
recidivitii. Prin urmare, asistm la o creionare a recidivitilor prin intermediul unor combinaii
de factori de intensitate superioare la ei (ei avnd funcie bipolar gravitnd n sfera infractorilor
primari, mai puin intens, iar n sfera recidivitilor, mai grupat i intensiv) [242, p.19-25].
Criminologul american W. Wattenberg n lucrarea The juvenile delinquent, efectueaz o
clasificare a delincvenei juvenile, plasnd la baza ei cele 6 structuri de reacii comportamentale:
30

1) reacia hiperkinetic, specific copiilor ce prezint afeciuni neurologice minime; 2) reacia de


retragere, ce poate s apar atunci cnd copilului i se ofer puin satisfacie; aceast situaie este
specific copilului cu prini ce adopt n raport cu ei o conduit neadecvat (sunt detaai,
excesiv de permisivi sau exagerai n aplicarea sanciunilor). 3)reacia superanxioas, tinde s
apar n mod particular n clasa de mijloc, n familiile deosebit de ambiioase n plan educaional
n care copiii sunt solicitai s realizeze achiziii comportamentale n baza unor nalte standarde
impuse; 4) reacia agresiv nesocializat, tinde s apar n cazul respingerii parentale, cuplat cu
superprotecia parental; 5) reacia de fug, de evadare, tinde s apar ca o reacie la respingerea
parental integral; 6) reacia grupului delincvent tinde s apar ca rezultat al rebeliunii de grup
din anii adolescenei, n absena supravegherii parentale i, mai ales, a celei paterne [257, p.270].
Criminologul francez J. Pinatel n studiul Criminologie, ajunge la concluzia c din multiple
izvoare privind natura criminalului, att cele de criminologie general, ct i cele de psihologie
criminal, mai ales, cele de criminologie clinic, rezult c ntre criminal i necriminal nu sunt
deosebiri de natur, ci deosebiri de grad. Potrivit acestora, i unul i altul sunt impui la aciuni i
activiti de anumite nevoi, mobiluri; i unul, i altul sunt ajutai sau neajutai de anumite
capaciti (inteligena etc.), de anumite acte de voin etc. [187, p.391]. ntr-o alt lucrare, La
socit criminologi, el arat c la fiecare persoan apare acel prag delincvenial, dincolo de care
ea poate trece la svrirea actului infracional i pentru care trebuie un stimul sczut pentru
unii, iar pentru alii mai puin sczut [188, p.92].
Celebrul savant german H. Mannheim n lucrarea Comparative Criminology, vol. II, relev
c factorii psihici i morali, alturi de cei biologici i sociali, au o pondere grea n etiologia
crimei. E de remarcat c aceste categorii de factori sunt inseparabile n orice crim, bineneles,
cu o pondere specific fiecrei categorii. Astfel, n unele cazuri, factorii fizici i fiziologici pot fi
determinani, n timp ce n alte situaii importan pot avea factorii sociali sau psihici. n opinia
lui, cel mai des factorii psihici sunt mai importani dect ceilali, deoarece att cei fizici, ct i cei
sociali pot aciona numai dac mai nti trec prin factorii psihici, cu condiia c factorii sociali i
cei fizici sunt interiorizai i nsuii de factorii psihici [154, p.202].
Ilustrul pedagog englez . dler n lucrarea ,
remarc faptul c instruirea i educaia minorului n spiritul respectrii normelor morale i legale
joac rolului de baz n formarea sa ca personalitate uman. Tendina spre superioritate i simul
de inferioritate predomin n fiecare dintre noi.ns pentru reglarea mecanismului dat este
necesar o apreciere just a posibilitilor i necesitilor sale i aprecierea adecvat a sa ca
personalitate uman, bine crescut i educat [266, p.66].
Un aport considerabil l-au avut la cercetarea problemelor care in de personalitatea
infractorului i savanii rui. n acest sens, V. Vasiliev n manualul ,
31

scrie c copilul slbatic, trebuie dresate pornirile lui, neaprat urte, trebuie reprimate [293,
p.74], iar A. Iakovlev n monografia , susine c
sarcina nedorit, duce la perceperea copilului ca pe o povar, modelnd o personalitate imatur
sub aspect afectiv, cu un prag redus de toleran [437, p.42].
n manualul , se efectueaz o analiz a personalitii infractorilor care au
comis infraciuni ca rezultat al circumstanelor ntmpltoare, chiar pe neateptate pentru sine
nsui. n aceste ipoteze s-ar cere de a aprecia faptul c pentru aceasta el este un iresponsabil i
nu rspunde penal [313, p.774]. Totodat, Iu. Zubok n articolul
, remarc faptul c
adolescenii nu reprezint un sistem care se dezvolt de sinestttor. Fcnd parte din societate,
ei sunt inclui n totalitatea relaiilor i legturilor, realiznd, simultan, funciile sale specifice i
anume de reproducie, de inovare i de transmitere. Reieind din aceasta dezvoltarea social a
tineretului, i influena lui asupra dezvoltrii normale ntr-un stat au un rol preponderent [328,
p.145].
V. Kudreavev n monografia , susine c clasificarea delincvenilor
minori prezint o mare importan pentru organizarea activitii recuperative, care trebuie s
intervin n direcia restructurrii i rearmonizrii profilului lui. Astfel cunoaterea
particularitilor specifice, n baza crora vom face clasificarea delincvenilor minori ne va
permite s elaborm msuri educative, care s ptrund adnc n substructurile de personalitate
ale minorului delincvent, depindu-se aspectul pur formal prin utilizarea activ i oportun a
unor metode i procedee eficiente terapeutic sportive i constructiv compensatorii. Din
considerentul dat, n literatura criminologic se acord o mare importan clasificrii
delicvenilor, n special a celor minori [356, p.58]. ntr-o alt lucrare,
, el remarc c cuplul conjugal, prin ntreg sistemul su de acte
comportamentale, constituie un veritabil model social care are o influen hotrtoare asupra
copiilor privind formarea concepiei lor despre via, a modului de comportare i relaionare n
raport cu diferite norme i valori sociale [355, p.17]. El folosete sintagma lui Balzac: Familia
constituie celula societii [347, p.237-238]. El constat c noiunea de profesionalism
nseamn a se ocupa cu ceva, n sens de a deine o profesie, n legtur cu ce se prezint mai
raional de a fi preluat n vederea desemnrii activitii criminale, deoarece n cazul dat se are n
vedere nu nsui profesia criminalului, ci doar manifestarea n aciunile lui a trsturilor specifice
profesiei. Iat de ce este, mai corect s definim criminalul prin prisma trsturilor caracteristice
ale profesiei. O astfel de abordare ne permite nu doar s pstrm toate elementele criminalprofesioniste relevate anterior, dar i s le grupm n baza unor criterii mai stricte, ansamblul
crora ne va permite s definim tipul criminalului profesionist. Astfel, putem defini
32

profesionalismul criminal ca un gen de activitate criminal permanent, care constituie pentru


infractori sursa de baz a existenei, ce necesit anumite cunotine i deprinderi ce condiioneaz
anumite legturi cu mediul criminal. Definiia dat conine 5 trsturi ale profesionismului
criminal: 1) activitatea criminal permanent (ndeletnicire criminal); 2) gen identic de
activitate criminal (specializarea); 3) anumite cunotine, priceperi i deprinderi (calificarea); 4)
infraciunile - surs de baz a veniturilor; 5) integrarea n mediul criminal. n lucrarea
vorbind despre hoii n lege apreciaz c o parte din ei au familii,
i posed o ocupaie legal - reieind din interese conspirative [357, p.15-16].
S. Inakov n manualul , relev c recidivitii sunt persoane care au o imagine
negativ despre lume i motiveaz faptul c ei nu sunt numai neglijai de societate dar i respini
ei, se regsesc ntr-un sentiment de inferioritate [a se vedea: 330]. Totodat, C. Igoev, n studiul
, accentueaz faptul
c sistemul general de clasificare a delincvenilor minori trebuie s fie potrivit, pentru folosirea
sa la analiza juridic i criminologic a componenelor de infraciune, precum i la elaborarea
msurilor de profilaxie, de prevenire i de combatere a criminalitii, s caracterizeze complex
tipurile de persoane, care au comis fapte interzise de legea penal, precum i calitile
caracterului care s-au evideniat la comiterea de infraciuni [329, p.11].
Juristul N. Kuzneov n lucrarea, .
, spune c odat ce minorul a avut o conduit
corespunztoare n perioada de prob, instana poate s nu aplice nici o pedeaps, ns dac
minorul nu a avut o conduit corespunztoare, instana poate decide s amne nc o dat pentru
acelai termen aplicarea pedepsei, fie s aplice pedeapsa n limitele prevzute de lege [361, p.36]. n acelai timp, n lucrarea , [a se vedea: 360] ea refer la personalitatea
infractorului n serie constat, c este reflectat de o personalitate accentuat, orientat ferm spre
fapte infracionale.
A. agraieva n lucrarea . ,
afirm c formarea personalitii delincventului minor nu se produce spontan, ci este un proces
de lung durat, pe parcursul cruia are loc o sedimentare a informaiilor receptate i pe baza
crora se constituie concepiile i deprinderile antisociale. Dezvoltarea organismului uman
reprezint o organizare anatomo-fiziologic progresiv pn la vrsta de 23-25 de ani, vrst la
care omul devine adult [432, p.104]. Totodat, V. Kormcikov n studiul
susine c dintre componentele mediului psihosocial atenia trebuie
acordat familiei, colii i locului de munc [342, p.64].
n tratatul A. Iakovlev [438, p.314] i n studiul
psihologului german G. Eysenck , [267, p.60] se relev c caracteristica
33

social-psihologic, ce reflect n general socialul, asocialul sau antisocialul n perseverena


personalitii ce este o verig mijlocie ntre faptele ilicite i cauzele care le-au determinat. Numai
cunoscnd caracteristicele social psihologice ale personalitii vom fi n stare s determinm
cauzele comiterii infraciunilor, precum n baza lor s gsim mijloace pentru combaterea lor.
Comportamentul uman este personalitatea uman, care este influenat de calitile persoanei.
V. Zenikovscii n lucrarea , [326, p.25] constat c alturi de reflexele
necondiionate pe care le are copilul din momentul naterii pe parcursul dezvoltrii sale se
dezvolt i se formeaz reflexe condiionate, care respectiv sunt influenate de un ir de factori.
O. Dudcenko i . Mtili n articolul ,
[319, p.110] i N. Sviridov n studiul , [403,
p.90] susin c procesul de socializare a individuluise desfoar prin diverse conflicte ntre
individ i societate, ntre aspiraiile legitime i mijloacele pe care societatea le pune la dispoziia
individului, care pot duce la inadaptarea individului n societate i la formarea personalitii
discordante.
. Scriptunova i A. Morozov n articolul , [409,
p.105] relev faptul c dorina copiilor de se afirma, de a se integra ct mai repede n lumea celor
aduli, de a fi luate n considerare opiniile sale, i determin pe adolesceni s ntreprind aciuni
i s susin idei, pe care ei singuri le impun i le consider ca atribut al independenei.
M. Enikeev n manualul , [321, p.123] se refer
la tendinele comportamentale ale adolescenilor i consider c ele pot fi evideniate n felul
urmtor: reacia de emancipare, de eliberare de la standardele impuse de aduli, ntr-o form
absolut, negnd valorile i normele sociale impuse de aduli; reacia de opoziie fa de cerinele
sporite, de lipsa de atenie din partea adulilor sau dimpotriv, de interdiciile abuzive ale
adulilor care pot provoca starea de nstrinare, dorina de a-i prsi casa, vagabondaj, iar uneori
chiar comportament antisocial; reacia de imitare a unei persoane anumite sau a unui erou din
oper, a unei imagini personale imaginabile sau implantate de grupul de referin, care ulterior
influeneaz comportamentul deviant unor minori sau aduli de ali minori, care comit astfel de
fapte; reacia de negare a modelului de conduit propus de aduli; reacia de compensare a
insuccesului ntr-un anumit domeniu; reacia de hiper-compensare, de afirmare ntr-un mediu
extrem de dificil; reacia de aderare la grup, n special la acel grup interesele crui sunt
asemntoare cu ale tale; reacia de pasiune fa de un anumit domeniu, care duce la formarea
unei subculturi individuale.
n lucrarea , elaborat sub redacia lui V. Kudreavev se remarc faptul c o
tipologie mai detaliat a infractorilor a fost dat de M. Klainard i P. Quinni, care evideniau
urmtoarele categorii: 1) infractori ce comit infraciuni contra persoanei; 2) infractori ce comit
34

ocazional infraciuni contra proprietii; 3) infractori ce comit infraciuni folosindu-se de situaia


de serviciu; 4) infractori ce comit infraciuni politice; 5) infractori ce comit infraciuni contra
ordinii publice; 6) infractori ce comit infraciuni din obinuin; 7) infractori ce fac parte dintr-o
organizaie criminal; 8) infractori profesioniti. Dup cum ei menioneaz, criminalitatea
profesional se deosebete de criminalitatea organizat nu doar prin tipurile de infraciuni
comise, dar i cu demnitarii de stat (corupia), precum i prin apartenena ei n organizaia
criminal. Au fost evideniate trsturile distinctive ale infractorului profesionist: a) comiterea de
infraciuni ca surs de existen; b) autoaprecierea ca drept criminal; c) ocuparea unei anumite
poziii n lumea interlop i apartenena la mediul criminalilor profesioniti. Aceast poziie n
mediul dat se obine prin intermediul comiterii de infraciuni, iar comportamentul infracional
este prescris de normele neformale ale mediul [347, p.179].
ntr-un alt manual, , se afirm c specializarea presupune comiterea
infraciunilor de un anumit tip i utilizarea unor anumite mijloace i metode de svrire a
infraciunilor [348, p.620]. Dup A. Dolgova, specializarea (de la latinescul species - gen, tip)
se prezint ca un gen de activitate n cadrul unei profesii. Respectiv, specializarea criminal
presupune existena unor deprinderi i priceperi profesionale cu caracter restrns, ndreptate spre
pregtirea, comiterea i tinuirea unor infraciuni identice sau omogene. De asemenea se poate
remarca i poziia pragmatic n caz de tragere la rspundere penal, legat de invocarea
prezumiei de nevinovie, lund n consideraie posibilitile reale ale organelor de ocrotire a
dreptului i posibila reacie a autoritilor criminale, precum i statutul lor n mediul criminal.
n lucrarea . , se remarc c apariia i
dezvoltarea relaiilor de pia a schimbat caracterul activitii criminale a clanurilor hoilor n
lege. De asemenea, nu n ultimul rnd, aceasta a contribuit la schimbarea caracterului formrii
i utilizrii fondului comun de mijloace bneti. Prin aceasta se subnelege ansamblul
vrsmintelor din veniturile ilegale ale criminalilor profesioniti utilizate n vederea lrgirii
sferelor activitii criminale. Dac anterior fondurile erau predestinate pentru acordarea de ajutor
condamnailor i membrilor familiilor lor, pentru organizarea i comiterea infraciunilor
complexe i de amploare, pentru coruperea demnitarilor de stat, n ultimul timp a cptat o larg
rspndire investirea mijloacelor bneti n structurile comerciale i financiare criminale [344,
p.625-626].
G. Hohreakov, n lucrarea , evideniaz elementele suplimentare ale trsturii
analizate ale profesionalismului criminal: a) cunoaterea argoului criminal; b) poreclele
criminale; c) tatuajele criminale, care sunt legate de tradiiile ce s-au stabilit ntre infractorii
versai i reprezint reflectarea exterioar a apartenenei personalitii la categoria criminalilor,
manifestndu-se diferit, ns caracterizeaz atitudinea persoanei fa de anumite valori sociale,
35

reflect subcultura lui. Fiind elaborate de mediul criminal ele au o anumit semnificaie
condiionat de particularitile activitii criminale i joac un rol important n activitatea
acestor criminali [426, p.293-294].
n monografia lui V. Vostreakov : - , se susine c criminalii ce comit infraciuni violente se apropie, dup
caracterul activitii i nivelul de pregtire, a estorcatorilor. n mod condiionat, ei pot fi divizai
n tradiionali i noi. La primii se atribuie cei ce acioneaz prin ameninarea cu deteriorarea
sau nimicirea averii sau prin intermediul ameninrii cu rspndirea unor tiri defimtoare. La a
doua, cei care rpesc persoane, inclusiv copii n vederea rscumprrii lor ulterioare [297, p.49].
. Gurov n lucrarea : ,
remarc faptul c criminalii profesioniti se caracterizeaz printr-un nivel nalt al pregtirii i al
cruzimii: n caz de refuz sau imposibilitate de a plti suma stabilit de bani. Iar copii, conform
datelor, erau omori n fiecare al doilea caz [306, .155].
L. Tss n studiul , susine c hoii n lege sunt cei ce au primit
titlul dat la o ntrunire special a hoilor, care, de regul, au fost condamnai de cteva ori i au
nsuit pe deplin subcultura criminal. Numrul persoanelor ce sunt desemnate cu acest titlu,
considerat n acest mediu de onoare, este limitat i procedura de desemnare este condiionat de
un ir de formaliti, cerine de baz naintate candidailor care sunt: a devotamentul fa de
ideologia criminal; b) posedarea aptitudinilor organizatorice i a experienei criminale; c)
cunoaterea legilor mediului criminal; d) lipsa datelor compromitoare; e) autoritatea n
rndul criminalilor profesioniti, recomandrile scrise sau orale din partea acestora etc. Houl n
lege nu poate s lucreze sau s posede o alt ocupaie legal. De asemenea, el nu poate s
ntemeieze o familie, iar n procesul comunicrii cu colegii el trebuie s utilizeze argoul special
i poreclele. Muli din hoii n lege sunt tatuai. Particularitile de baz ale comportamentului
lor se manifest prin ntruniri regulate, existena unui fond bnesc comun, intra-ajutorarea
material, atunci cnd cineva din ei a nimerit la nchisoare. Ei au propria justiie intern, o
modalitate eficient de a se rfui sau a-i elimina pe cei care nu le convin. [416, p. 2-40].
V. Pirojkov n monografia (
), relev c studiile au demonstrat c o ierarhie analogic se observ i n rndul
minorilor. Ei, de asemenea, se difereniaz n categorii ce respect tradiiile i obiceiurile
mediului criminal i ocup anumite poziii n mediul dat. Membrii gruprilor neformale ale
minorilor, i imit pe criminalii profesioniti, imit modul lor de via, dar i modific legile i
tradiiile acestora n raport cu propria psihologie, instaurnd uneori reguli de conduit care din
punct de vedere al principialitii i cruzimii depesc normele criminalilor n vrst.
Contaminarea cu ideologia criminal are loc att n spitale pentru condamnai unde sunt
36

concentrai reprezentani ai tuturor categoriilor de criminali profesioniti, ct i n locurile de


detenie. O trstur specific a subculturii lor o constituie meninerea disciplinei i asigurarea
securitii n mediul criminal. n acest scop se utilizeaz jurmintele, se instituie sanciuni grave
pentru nclcarea lor i pentru nclcarea normelor de conduit neformale. n ultimul timp,
msurile fizice de influen sunt substituite cu cele materiale, n vederea neadmiterii
transformrii conflictelor n lupta deschis, ce ar putea atrage atenia organelor de drept, dar i
pentru a restabili ordinea i echitatea n relaiile mediului criminal, sunt organizate justiii
interne [388, p.3-7].
S. Dev n monografia . , susine c n
calitatea de justiiari apar, de regul, hoii n lege. n ceea ce privete multitudinea de
conflicte i nenelegeri ce apar ntre gruprile criminale acestea se soluioneaz prin intermediul
aa-numitelor reglri de conturi. Spre deosebire de justiiile interne, aceast modalitate se
caracterizeaz printr-o ordine mai simpl de soluionare a divergenelor, ns nu sunt excluse
cazurile de confruntri armate. Trsturile caracteristice ale gruprilor criminalilor profesioniti
care le difereniaz de gruprile celorlalte categorii de criminali sunt urmtoarele: a) comiterea
unor genuri de infraciuni netradiionale de tipul - racket, rpiri de persoane cu rscumprarea
ulterioar, controlul veniturilor ilegale ale unor categorii de infractori etc.; b) conspirarea
activitii criminale prin intermediul dispunerii de ocupaii legale sau de certificate de
invaliditate; c) deghizarea membrilor gruprilor n ceteni cinstii, care se caracterizeaz pozitiv
att la locul de trai, ct i de munc; d) tendina de a stabili relaii de corupere cu colaboratori ai
organelor de drept, precum i cu demnitari ai altor organe de stat [320, p.372].
S. Olikov, n studiul , ,
demonstreaz c specificul activitii criminalilor profesioniti, legturile lor multiple i normele
de conduit neformale servesc drept condiii obiective pentru apariia formelor organizate ale
activitii criminale, pentru apariia gruprilor criminalilor profesioniti. Activitatea lor se
manifest prin ntruniri, justiii interne, baza material comun etc. [386, p.29].
Totodat, V. Raznikin n tratatul , relev c corporaia
hoilor n lege se deosebete de celelalte formaiuni criminale prin structura sa specific. La
nivel regional sau n orae mari corporaia este reprezentat, de regul, de un ho n lege, care
are anturajul s i conduce activitile de colectare a mijloacelor bneti n fondul comun,
propag ideologia criminal i atrag noi persoane n activitatea criminal. Conducerea
corporaiei se realizeaz prin intermediul ntrunirilor. n activitatea corporaiei hoilor n lege
se manifest tendina spre unificare i conlucrare mai strns, dar n acelai timp, se evideniaz
o serie de divergene ntre hoii n lege de orientri i tendine diferite. Aceste divergene sunt
soluionate n cadrul ntrunirilor, la care mai sunt discutate i alte ntrebri de felul: a) elaborarea
37

politicii criminale, organizarea colectrii de mijloace n fondurile bneti comune, ncetarea de a


se numi hoi n lege de ctre cei care nu au nici o tangen cu fria hoilor n lege; b)
extinderea influenei lor n unele regiuni i orae n care nu sunt reprezentani ai corporaiei
hoilor n lege; dispreuirea i nfruntarea vagabonzilor, celor ce comit acte de huliganism,
precum i pe cei care recurg la violen, considernd c ei formeaz o impresie greit despre
mediul criminal; d) ridicarea nivelului de instruire a hoilor n lege; e) stabilirea de contacte
ilegale cu colaboratorii organelor de drept; f) acordarea (ncoronarea) titlului de ho n lege;
g) stabilirea pedepselor hoilor n lege i altor lideri ai mediului criminal pentru trdarea
intereselor friei [397, p.54].
n acelai timp, S. Lebedev n monografia , , relev c
viabilitatea tradiiilor i obiceiurilor criminale este explicat de permanenta influen pe care ele
o exercit asupra contiinei criminalilor, ca parte constitutiv a subculturii mediului de referin.
Ea este susinut, pe de o parte, de perceperea de ctre criminali a orientrii lor spre aceste
tradiii i obiceiuri ca fiind echitabil, proprie oamenilor adevrai, iar pe de alt parte, de
aplicarea demonstrativ i de o rar cruzime a sanciunilor pentru nclcrile comise, sau, mai
ales, pentru tentativele de prsire samavolnic a mediului criminal. Puterea de influen i
gradul de propagare a tradiiilor i obiceiurilor criminale se amplific pe msur ce societate este
mcinat de tot mai multe contradicii, iar instituiile morale la ora actual cunosc un declin.
Dei, impactul tradiiilor criminale nu poate fi relevat sau msurat prin mijloace statistice, totui,
el poate fi estimat n funcie de consecinele criminale, ele oferind o reflecie relevant [363,
p.59-60].
1.3 Abordarea structurii i a condiiilor de formare a personalitii infractorului n
criminologie
O importan deosebit o are i o va avea ntotdeauna Omul sau Personalitatea uman
care se afl n centrul tuturor aciunilor sociale[21, p.121].Pe parcursul evoluiei Omul
permanent tinde s-i satisfac trebuinele, uurndu-i atingerea scopului prin diferite metode,
uneori contrare normelor juridice. Aadar, personalitatea infractorului nu reprezint un nou tip
sau o nou varietate de personalitate, ci una cu trsturi comportamentale specifice [123, p.131].
Aa au aprut o seam de concepii sau teorii noi despre infractor i natura lui ca:Teoria
criminalului nnscut (Lomrozo); Teoria criminalului antisocial (Alexender); Teoria
criminalului psihomoral (De Greeft); Teoria cunotinei delicvente (Di Tulio); Teoria
personalitii criminale (Pinatel); Teoria criminalului pervers constituional, care dezvluie
personalitatea infractorului [185, p.13].
Majoritatea filosofilor i psihologilor prefer s defineasc personalitatea ca o entitate
38

obiectiv, care exist cu adevrat. n acelai timp, personalitatea este organizarea dinamic
n cadrul individului a acelor sisteme psihofizice care determin gndirea i comportamentul su
caracteristic [211, p.40].Orientrile personalitii trebuie s fie active, dinamice, transformatoare,
accentul cznd nu pe o adaptare pasiv sau conformist la exigenele realitii, ci pe finalitatea
dezvoltrii umane, adic pe procesul crerii de sine [245, p.2].
Personalitatea, dup psihologul Jean Soetzel, poate fi definit din exterior, ca un efect
produs de un individ asupra celorlali, ansamblul trsturilor i conduitelor umane care provoac
rspunsuri psihocomportamentale din partea altora, att i din interior, cu structura intim a
elementelor biologice, nnscute, instincte, tip de activitate nervoas superioar, psihologice,
limbaje, gndire, imaginaie i socio-morale, achiziionate n procesul socializrii, norme
comportamentale, valori sociale, convingeri, idealuri, etc.
Pentru psihologie, personalitatea este o facultate pe care o poate dobndi orice individ uman,
ntr-o anumit etap a dezvoltrii sale, ntrunind anumite note sau caracteristici definitorii.
Renumitul personolog G. Allport o definete ca fiind organizarea dinamic n cadrul individului
a acelor sisteme psihofizice care determin gndirea i comportamentul su caracteristic.
Personalitatea reprezint, ceea ce o persoan este n mod real, indiferent de modul n care ceilali
i percep calitile sau de metodele prin care le studiem [22, p.40].Dup N. Sillamy,
personalitatea este, n esen, elementul stabil al conduitei unei persoane, modul su obinuit de
a fi, ce o difereniaz de altele. Orice om este asemntor cu ali indivizi din grupul su cultural
i diferit de ei prin caracterul unic al experienelor trite, singularitatea sa, fraciunea cea mai
original a eului su constituie esena personalitii sale [21, p.131].
n concepia psihologului P. Popescu-Neveanu, personalitatea este subiectul uman considerat
ca unitate bio-psiho-social, ca purttor al funciilor epistemice, pragmatice i axiologice sau un
microsistem al invarianilor informaionali i operaionali ce se exprim constant n conduit i
sunt definitorii sau caracteristici pentru subiect [168, p.131]. Totodat, S. Chelcea afirm c
personalitatea poate fi definit att din exterior - ca ansamblul trsturilor i conduitelor umane
care provoac rspunsuri psihocomportamentale din partea altora, ct i din interior, ca
ansamblu de elemente biologice, psihologice i socio-morale, achiziionate n procesul
socializrii.
Necesitatea abordrii experimentaliste a personalitii a fost explicit formulat de Stanford:
Studiul personalitii reprezint studiul modului n care oamenii difer pe un registru foarte
ntins n ceea ce au nvat: de aici rezult c fiecare persoan este deci unic. Dar toi au nvat
n concordan cu aceleai legi generale. Utilizarea noiunii de personalitate, presupune
examinarea omului ca subiect (creator) i obiect (oper) a procesului social-istoric,
manifestndu-se sub forma unui sistem de atribuire biopsihosociale: de structuri psihice inedite
39

care se exteriorizeaz n activitatea de cunoatere senzorial i logic a lumii, stri i nsuiri, cu


o structur mai organizat i caracterizate printr-o stabilitate relativ, comportamente,
subordonate manifestrilor caracterial-temperamentale i orientate de valorile individuale produs al motivaiei, toate acestea fiind raportate la ambiana natural i uman [175, p.78].
Cu alte cuvinte, tipul este un stil superior de organizare a personalitii. Pornind de la ideea
c temperamentul este componenta de baz a personalitii - fr a fi exprimat n mod explicit
acest pretins adevr - nc din antichitate, Hipocrat (sec. V .Hr.), a ales drept criteriu al
tipologiei sale predominana uneia din ,,cele patru humori ale organismului uman (snge, bila
neagr, bila galben, flegma), Termenii acetia sunt rspndii i azi n limbajul cotidian, afirm
G. Allport, coleric nseamn irascibil, sanguinicul e considerat optimist, melancolicul - trist, iar
flegmaticul apatic[22, p.151]. Bazndu-se exclusiv pe criterii de natur psihologic C. Jung
consider c exist dou tipuri extreme: cel introvertit i cel extrovertit, ntre care se plaseaz
tipul intermediar (ambivert) avnd caracteristici din ambele tipuri extreme. Ele se regsesc la
fiecare individ, dar una este dominant i contient, ct vreme cealalt e subordonat i
incontient [145, p.86-87].
Dac lum, categoriile lui C. Jung, ele nu pot fi gndite altfel dect c extravertitul pur i
introvertitul pur s-ar afla la polii opui ai unui continuum, unde ns - statistic vorbind - ar
ocupa majoritatea spaiului tipul ambivert [146, p.88-89]. Acest adevr rezult i din constatrile
lui H. Eysenek, care, arata c ...practic, toi criminalii fac parte din categoria extravertiilor i
c acest tip de indivizi se caracterizeaz printr-un nivel slab de excitaie, fenomen care
mpiedic la ei formarea normal a reflexelor condiionate..., deci extravertiii, n general, prin
slbiciunea nnscut a aptitudinii lor de a fi educai socialmente, au toate ansele s nu reziste la
tentaii i astfel s adopte, dac nu neaprat un comportament criminal, cel puin unul
antisocial..., ...exist grupe de indivizi la care comportamentul criminal deriv din cauze
totalmente diferite, ...aa se pare c ucigaii - cel puin cei din Europa - ar fi mai mult introvertii;
totui, poate la cei profesioniti s fie altfel... [267, p.267].
Astfel, putem vorbi despre dou concepii de provenien a omului, a esenei lui, a sferei de
conduit i activitate, concepiile politice i de drept. Sunt clar definite celelalte trei componente
ale personalitii n nelegerea lor contemporan: esena biologic (proveniena, genetica,
evoluia creierului); nceputul social (activitatea, interesele, scopurile, mijloacele, motivarea
conduitei); concepiile politice i de drept (raporturile reglementate de lege la nivelul statpersonalitate, obligaiunile lor reciproce, responsabilitatea, statutul etc.) [301, p.7].
n acest context, exist destule temeiuri de a examina omul, personalitatea n calitate de
sistem nalt organizat [a se vedea: 281]. n special, I. Karpe a separat capitolul privind locul
personalitii n geneza criminalitii, iar A. Gherenzon vedea n studierea personalitii
40

infractorului una din cele mai importante probleme, ce capt tot mai mare actualitate [301, p.7].
Desigur, n acea perioad aceasta nu constituia o abatere de la principiile oficiale despre aceea c
pe de o parte omul este creat de societate, el este o fiin social i n dezvoltarea i conduita sa,
fenomenele sociale sunt determinante, iar pe de alta, ca parte a naturii, omul este i fiin
biologic. Totodat, s-a subliniat, c marxismul respinge tratrile biologice de diverse feluri n
studierea omului i a esenei lui [424, p.76]. n legtur cu aceasta, se pare absolut categoric
afirmarea expus de A. Dolgov, c personalitatea infractorului este fora social a omului,
ce comite infraciunea i nimic mai mult [315, p.274]. Teza dat reproduce dogmele nvechite,
iar, A. Gherenzon, afirma, c nu are rost de a se adnci n esena personalitii i a cuta
izvoarele biologice ale conduitei [301, p.7].
Referitor la caracteristica personalitii infractorului, A. Dolgov, nu se limiteaz la
cercetarea complect a ei, nu numai ca fenomen social, dar i la indici nu mai puin importani,
precum: nsuirile morale, particularitile psihologice i fizice, lumea intrinsec, contiina i
incontientul infractorului [315, p.274]. Anume, de pe astfel de poziii, se expun caracteristicile
de baz i particularitile personalitii persoanei-infractor.
n jurispruden se subliniaz, c particularitile de vrst ale infractorului se afl n legtur
cu caracterul i forma activitii lui criminale, fiindc la fiecare etap de vrst a dezvoltrii,
personalitatea i coninutul ei social nu sunt identice. O form de exprimare a limitelor obiective
a categoriei de persoane examinate i msura de apreciere, acumulate n timp, a calitilor sociale
importante ale personalitii [328, p.32].
Printre cele mai cunoscute definiii ale personalitii se remarc urmtoarea: Personalitatea
este elementul stabil al conduitei unei persoane; ceea ce o caracterizeaz i o difereniaz de o
alt persoan (N. Sillamy). Prin urmare, conduita unei persoane este un rezultat a combinrii
trsturilor de personalitate cu specificul n care se desfoar.
Aadar, circumstanele obiective nglobeaz acele trsturi ale mediului social inedite n
procesul de formare a personalitii. Totodat, n cadrul lor se include i aa-numita situaie
concret de via n care infraciunea a fost comis [24, p.314]. Ea se produce atunci, cnd un
anumit subiect uman este pus ntr-o anumit situaie de via. Societatea nu poate asigura un
filtru protector care s selecteze, naintea receptrii lor de ctre subiecii minori, informaiile
pozitive i s le rein pe cele negative. Prezena informaiilor cu caracter perturbant i are sursa
ntr-o multitudine de cauze, cum sunt influena negativ a altor persoane i, n special, a
anturajului su.
Reprezentantul teoriei inadaptrii sociale Ol. Kinberg enumer printre condiiile inadaptrii
sociale: infirmitile congenitale, tulburrile endocrine, inadaptarea psihologic, psihopatologic
i diverse malformaii organice, anomalii morfologice, disfuncii psihice neurale [apud 21
41

p.156].
Eysenck remarc c prin personalitate trebuie s nelegem un cmp larg de investigaii
asupra fiinei umane concepute ca un ntreg, iar Pende considera c personalitatea este o
piramid biotipologic, a crei baz e format de ereditate, cele patru suprafee care sunt formate
din amprenta morfologic, din temperament, caracter i inteligen, iar vrful piramidei
constituie sinteza global a personalitii. Kinberg susinea c personalitatea i mediul formeaz
o totalitate funcional, iar cnd unul dintre aceste elemente se schimb, se modific i ea [apud
21, p.159].
Concluzionnd, putem spune c personalitatea infractorului reprezint o sum de
componente personale (biologice, psihice i sociale), integrate ntr-un sistem neadecvat celui
social, valori, norme cu caracter deviant ale societii, care determin un comportament
antisocial.
Criminologii J. Pinatel, Di Tullio, Kliniberg, De Greeff etc. au cercetat i au formulat pe baza
acestor trsturi, teoria personalitii criminale, menionnd c trsturile psihologice ale lor
sunt: agresivitatea, egocentrismul, indiferena afectiv, lipsa de inhibiie i altele [153, p.200].
Factorii psihici i morali, alturi de cei biologici i sociali, au o pondere grea n etiologia
crimei, specific H. Mannheim, n unele cazuri, factorii fizici i fiziologici pot fi determinani,
n timp ce n alte situaii, importan pot avea factorii sociali sau cei psihici... deseori, factorii
psihici sunt mai importani dect ceilali... factorii fizici i cei sociali pot aciona numai dac mai
nti trec prin cei psihici, cu condiia c sunt interiorizai i nsuii de factorii psihici [154,
p.202].
n opinia noastr, prezint interes opiniilen care comportamentul criminal i are originea, n
principal, n personalitatea agresorului i nu n condiia lui biologic sau n situaia social. Dup
cum relev V. Dobrinoiu: n teorie, fiecare personalitate este unic. n scopul cercetrii se caut
s se gseasc dimensiuni comune, s se studieze asemnrile i deosebirile [100, p.564].
n acest context, prezint interes teoriile psihanalitice a lui S. Freud, care demonstreaz
existena unei personaliti antisociale ce ine de sfera psihologiei normale i s explice
mecanismul formrii acesteia [119, p.75]. ntr-o explicaie direct cu privire la crim, Freud vede
n ea o expresie a sentimentului de culpabilitate tipic nevrozelor, adic rmas n stare
incontient i anterior faptei: Constatarea c intensificarea acestui sentiment incontient de
vinovie poate face dintr-un om un criminal a constituit o adevrat surpriz i totui, fapta
rmne nendoielnic; la muli criminali, ndeosebi la cei tineri, poate fi descoperit un puternic
sentiment de culpabilitate, anterior i nu consecutive crimei, sentiment care a constituit mobilul
crimei. Prin urmare, persoana dat triete posibilitatea legrii acestui sentiment de ceva real i
actual cape o uurare [22, p.23].
42

Imaturitatea intelectual nu trebuie neleas la delincveni ca fiind identic cu un coeficient


de inteligen sczut. Imaturitate intelectual nseamn capacitate redus de a stabili un raport
raional dintre pierderi i ctiguri n proiectarea i efectuarea unui act infracional. Aceast
latur a personalitii deviantului a fost studiat de P. Coslin, care arat c n trecerea la actul
deviant infractorul trebuie s cntreasc bine ctigurile i sanciunile scontate, s ia n
consideraie i pragurile de toleran social i numai n baza lor accepta sau nu riscul aciunii.
Cei care sunt mai api s estimeze toate probabilitile par s manifeste mai mult pruden dect
alii. Dar este de notat c din cei care trec la act nu toi dau dovad de aceeai nelegere a
conjunciunilor.
Personalitatea infractorului este una din componentele principale ale obiectului de studiu al
criminologiei, pentru relevarea rolului ei n etiologia actului infracional i a utilizrii
posibilitilor de influenare asupra lui pentru a nu admite repetarea aciunilor infracionale. Din
punctulei de vedere, anume personalitatea infractorului poart n sine cauzele svririi
infraciunii, este veriga principal a ntregului mecanism al conduitei criminale, iar
particularitile care genereaz un astfel de comportament, trebuie s formeze obiectul
profilaxiei.
A. Gurov, afirm c personalitatea uman este sistemul trsturilor, proprietilor,calitilor
sociale i psihice ale subiectului relaiilor sociale care este constituit din trei componente
(subsisteme): statutul social al personalitii (apartenena persoanei la un anumit grup social
(demografic): sexul, vrsta, studiile, starea civil, etnia etc.); rolul i funciile sociale ale
personalitii; caracteristica moral-psihologic, care reflect atitudinea personalitii fa de
valorile sociale i funciile sociale exercitate, iar cele mai stabile atitudini ale persoanei creeaz
sistemul de valori sau interese i motivaia comportamentului acesteia [306, p.211].
n literatur criminologic romn personalitatea uman este examinat ntr-o accepiune
larg ca unitatea bio-psiho-social afirmndu-se c integrarea n societate a fiinei umane
depinde ntr-o msur important de componena biologic a individului i este operat de
sistemul nervos central. Prin natura lor, preponderent biologic, se caracterizeaz astfel de
componente ale personalitii ca: aptitudinile, temperamentul i caracterul [a se vedea: 246].
Pericolul social, de regul, nu are un caracter general, ci se exprim prin orientri i motivaii
dominante ale individului cum sunt aviditatea, agresivitatea etc. Orientarea antisocial a
personalitii determin coninutul pericolului ei social i al comportamentului ei infracional [a
se vedea: 99]. Astfel, N. Giurgiu scrie: Personalitatea infractorului trebuie neleas ca o sintez
a tuturor trsturilor bio-psiho-sociale, cu un nalt grad de stabilitate i care atribuie o identitate
de sine inconfundabil individului criminal, prin atitudinea de antisociabilitate. Deci, conform
acestei definiii personalitatea infractorului difer de personalitatea noninfractorului prin
43

atitudinea de antisociabiliate generat de sinteza tuturor trsturilor bio-psiho-sociale [124,


p.180].
Alt definiie este propus de savanii rui: Personalitatea infractorului reprezint ansamblul
trsturilor psihice negative, definitorii personalitii infractorului de o anumit orientare
criminal [324, p.116]. Aadar, n caracteristica criminologic a personalitii infractorului, el
reprezint sistemul de trsturi ce caracterizeaz persoana care a comis o infraciune sau alta,
diferitele aspecte i manifestri ale existenei sociale i a practicii de via a acesteia, care direct
sau indirect sunt legate de comportamentul antisocial al individului, generaliznd sau favoriznd
comiterea infraciunii, ajutndu-ne s nelegem cauzele svririi acesteia [a se vedea: 103].
Profesorul V. Dragomirescu, scrie c dei cerceteaz problemele comportamentului deviant
sub genericul ,,psiho-sociologia comportamentului deviant, mrturisete, o abordare de
sintez, o abordare cu pronunare de caracter sinergetic. Aceasta rezult din faptul c n fiecare
capitol al lucrrii autorul i respect afirmaia din introducere n care spune: Argumentarea
observaiilor i concluziilor noastre, n ansamblu, am fcut-o prin prezentarea rezultatelor
cercetrilor personale pentru fiecare din problemele tratate i la fiecare capitol n parte, urmrind
n permanen scopul aplicativ al acestor observaii n special pentru expertiza larg (psihosocio-medico-judiciar) precum i n cercetarea biomedical, sociologic i criminologic [a se
vedea: 103, 223].
n viziunea noastr, exactitatea acestor concluzii va permite evitarea unor erori judiciare. De
aceea, conceptul de personalitate este esenial pentru o justiie ce se fundamenteaz pe adevr,
tiin i dreptate, n care primeaz ideea de recuperare social a delicventului.
n acest aspect, J. Pinatel subliniaz c personalitatea criminal nu este un tip antropologic,
o variant a speciei umane. Ea nu are vreo legtur cu criminalul nnscut al pozitivitilor italieni
din sec. al XIX-lea, personalitatea lui criminal este un model de care analiza criminologic se
conduce n studiile sale, fiind un instrument clinic, o unealt de lucru, un concept operaional, un
sistem de referine, o construcie abstract care se substituie unei realiti subiective [187,
p.391].
Aadar, criminologia ncearc s dea rspuns la ntrebrile: 1) ce prezint personalitatea
infractorului?; 2) exist ea oare?; 3) care sunt particularitile ei i de ce, spre deosebire de alii,
adopt modelul comportamentului criminal?; 4) care este rolul ei la comiterea infraciunii?; 5)
cum trebuie de influenat asupra ei ca s nu admitem mai multe manifestri infracionale[133,
p.16].
Referindu-ne la teoria lui A. Adler care pleac de la sentimentul de inferioritate al
individului, care declaneaz dorina acestuia de a-i depi condiia proprie, n contextul unor
relaii de compensare sau supra compensare. Din acest motiv, teoria sa a fost n unison cu
44

filosofia puterii a lui Fr. Nietzsche,ce nu aveau ns prea multe elemente comune. n timp ce
Nietzsche este atras n principal de filosofia puterii, Adler acord atenie slbiciunii umane.
Cnd individul devine contient de carenele sale, ncearc s le compenseze ajungnd uneori la
supracompensare. n cazul n care deficiena nu este depit, sentimentul de inferioritate poate
degenera n complex de inferioritate. El poate duce la svrirea de infraciuni, care este o cale
extrem de facil ca individul s atrag asupra sa atenia opiniei publice, astfel compensndu-i
psihologic propria inferioritate. Aceste situaii sunt relativ frecvente n societate, determinate de
sentimentele de frustrare i nstrinare. La sentimentul de inferioritate i slbiciune, care sunt
principalele caracteristici ale acestui tip de infractor, A. Adler adaug lipsa de cooperare ca
urmare a sentimentelor de frustrare aprute n condiiile unei copilrii nefericite [21, p.85].
Criticii teoriei lui A. Adler, dup ce relev importana considerabil a conceptelor i
mecanismelor utilizate, apreciaz c el este nclinat s simplifice n mod exagerat problematica
psihologiei infractorului. n contrast cu psihanaliza lui S. Freud, care apare ca fiind sofisticat, A.
Adler are tendina s renune prea uor la bogia complexitii vieii psihologice examinat de
psihanaliz. Se relev c A. Adler ia n considerare doar partea raional a fenomenelor pe care le
descrie i nu poate vedea dincolo de determinismele raionale ale conduitei umane [21, p.87].
Criminologii americani F. Alexander i H. Stoub au utilizat entitile psihice propuse de S.
Freud pentru analiza diferitelor tipologii infracionale. Astfel, n cazul infractorilor din
obinuin nu ar exista un conflict ntre Eu i Sine, ntruct ei aparin unui mediu antisocial
iar conduita lor este conform normelor care guverneaz mediul. n cazul criminalilor ocazionali,
Sinele lor i suspend funcia moral pentru o perioad de timp, eul fiind incapabil s mai
realizeze echilibrul.
Psihanalistul A. Aichorn a utilizat noiunile referitoare la nevroze i psihoze pentru a explica
anumite comportamente antisociale. El consider c, dei mediul social (factorii exogeni) l
influeneaz pe individ, acesta nu trece la svrirea faptei penale dect dac este predispus n
aceast direcie. Aichorn a numit aceast predispoziie delincvent latent [apud 21, p.89].
O alt teorie care descrie strile afective ale individului, este teoria psiho-moral conceput
de Etienne de Greef, care consider c structurile afective ale individului sunt determinate de
dou grupuri fundamentale de instincte: de aprare i simpatie. n cursul copilriei aceste
instincte se pot altera, determinnd un sentiment de injustiie, o stare de inhibiie i indiferen
afectiv. n opinia lui, personalitatea infractorului se structureaz de-a lungul unui proces lent de
degradare moral, denumit proces criminogen, care l conduce la comiterea actului infracional.
n evoluia acestui proces se disting trei etape. n prima etap, faza asentimentului temperat,
individul normal sufer o degradare progresiv a personalitii ca urmare a unor frustrri
repetate. Convins de injustiia mediului social n care triete, el nu mai gsete nici o raiune
45

pentru a respecta codul moral. n cea de-a doua etap, denumit asentimentului formulat,
individul accept comiterea crimei, i caut justificri, caut un mediu mai tolerant. n cea de-a
treia etap apare criza n decursul creia este acceptat eliminarea victimei, ateptndu-se
ocazia favorabil pentru trecerea la act, iar individul trece printr-o stare psihic periculoas, care
prefigureaz trecerea la act.
Procesul criminogen este axat de E. de Greef pe un Eu care consimte i tolereaz ideea
crimei. Elementul de difereniere ntre infractor i non infractor const n faptul c infractorul
trece mai uor la comiterea actului, ntr-o situaie favorabil, deci o diferen de grad. Trstura
psihic fundamental care permite trecerea la act ar fi indiferena afectiv a individului.
Una din teoriile a crei cercetare este axat pe elementele eseniale ale teoriile anterioare, mai
ales, pe viziunea dinamic asupra entitilor personalitii i abordarea difereniat a
mecanismelor i proceselor criminogene ale trecerii la act din varianta psiho-moral. Respingnd
teza existenei unei diferene de natur uman ntre infractori i non infractori, Pinatel spune c
exist o diferen de grad ntre personalitatea celor dou categorii de infractori (de la ocazional la
recidivistului ntrit). El consider c trsturile frecvent ntlnite la infractori (egocentrismul,
labilitatea psihic, agresivitatea i indiferena afectiv), luate izolat, nu sunt specifice doar acestei
categorii i numai reunirea lor ntr-o constelaie confer personalitii un caracter infracional.
Aceste trsturi ar reprezenta nucleul central al personalitii criminale, care apare ca o rezultant
i nu ca un destin.
Criminologii rui definesc personalitatea infractorului pornind de la conceptul filozofic de
personalitate uman, fixnd numai trsturile ei sociale. Astfel, personalitatea uman este
imaginea social a individului, adic ceea ce a devenit el n procesul dezvoltrii sociale, formrii
i activitii sale n societate [343, p.274].N. Kuzneova afirm c personalitatea uman este
sistemul trsturilor i calitilor sociale i psihice ale subiectului relaiilor sociale fiind
constituit din trei subsisteme: 1) statutul social al personalitii (apartenena persoanei la un
anumit grup social, grup social-demografic: sexul, vrsta, studiile, starea civil, etnia, etc.); 2)
rolul i funciile sociale ale personalitii; 3) caracteristica moral-psihologic, care reflect
atitudinea personalitii fa de valorile sociale i funciile sociale exercitate. Cele mai stabile
atitudini ale persoanei creeaz sistemul de valori sau interese i motivaia comportamentului ei
[360, p.95].Alii consider ns, c utiliznd termenul de personalitate a infractorului se
eticheteaz persoana care a comis o infraciune. De aceea, se propune a fi nlocuit cu alt termen
personalitatea fptuitorului sau persoana care a svrit infraciunea [348, p.26].
n literatura de specialitate exist diverse definiii ale conceptului de personalitate a
infractorului care pot fi grupate, n opinia noastr, n definiii generale ce nu stabilesc anumite
caliti distincte ale personalitii infractorului i definiii prin care se ncearc a deosebi
46

personalitate infractorului de cea a non-infractorului. O definiie general ar fi: personalitatea


infractorului este o sintez a trsturilor bio-psiho-sociale cu un nalt grad de stabilitate,
definitorii pentru individul care a comis o infraciune [204, p.119]. O alt definiie din aceeai
categorie este formulat de A. Alekseev, care afirm c personalitatea infractorului reprezint
ansamblul trsturilor dobndite n procesul de socializare, care, interacionnd cu condiiile
externe (situaia) determin, comportamentul infracional [269, p.84]. Spre deosebire de prima
definiie, ea include n componena personalitii infractorului numai trsturile dobndite n
procesul de socializare. El precizeaz c nu toate trsturile constituie personalitatea
infractorului, dar numai acele care interacionnd cu circumstanele externe determin
comportamentul infracional. ns, n definiie nu se concretizeaz, care anume nsuiri dobndite
determin comportamentul infracional.
Pentru a nelege distinciadintre personalitatea infractorului i non-infractorului vom mai
analiza nc dou definiii. Astfel, M. Ralea i T. Herseni relev c personalitatea infractorului
trebuie neleas ca o sintez a tuturor trsturilor bio-psiho-sociale, cu un nalt grad de stabilitate
i care atribuie o identitate inconfundabil individului criminal, prin atitudinea de
antisociabilitate [205, p.121]. Prin urmare,personalitatea infractorului difer de personalitatea
non-infractorului prin atitudinea de antisociabilitate generat de sinteza trsturilor bio-psihosociale.
Alt definiie este propus de V. Kudriavev, N. Kuzneova, Iu. Antonian, V. Eminov:
Personalitatea infractorului reprezint ansamblul trsturilor psihice negative definitorii ale
personalitii infractorului de o anumit orientare criminal [apud 376, p.96]. Ideile principale
care stau la baza ei sunt: calitile psihice negative ale personalitii infractorului sunt un produs
al interaciunii dintre social i biologic. Elementele pur biologice i sociale din structura lui pot
contribui, favoriza comportamentul criminal, dar nu pot s-1 genereze.
n calitate de cauz a comportamentului infracional pot fi numai trsturile psihice negative.
Ele sunt ale personalitii i nu ale comportamentului, care poate fi privit numai ca indicator al
trsturii, cci comportamentul adesea poate fi vizibil, dar trstura niciodat. Spre exemplu,
asistnd la un meci de box i observnd c un pugilist lupt pn la epuizare (comportament),
ajungem la concluzia c el e persistent (trstur). Tot aa, cnd cineva, ntr-o societate
monopolizeaz toat conversaia (comportament), noi conchidem c e vorbre (trstur).
Trsturile de personalitate evolueaz n cursul vieii individului, deoarece el este n
permanent interaciune cu mediul social i cu cel fizic, n continu transformare. n cadrul
acestei interaciuni, ca i n urma retroaciunii (de la comportament napoi spre trsturi,
ereditate, atitudine etc.) pot aprea i trsturi noi sau se accentueaz cele formate anterior.
Oricare ar fi natura trsturilor, ele au o evoluie ntr-un ritm lent; schimbrile radicale,
47

dramatice, profunde ale personalitii sunt rare, sunt doar excepii care se produc n condiii cu
totul venite din comun.Ar fi greit s credem c alctuind o list de 30-40 de trsturi, noi de fapt
am caracterizat un individ. Personalitatea nu este numai suma acestor trsturi, ci este o
constelaie specific a lor, ntre care una sau cteva obin un caracter dominant, subordonndu-le
pe celelalte, formnd o textur specific, individual. Cunoaterea real a personalitii
presupune cunoaterea dominantei specifice i sistemul de subordonare, fa de dominant, a
celorlalte trsturi.
n literatur sunt evideniate, de regul, ase grupuri de trsturi ale personalitii
infractorului: trsturi social-demografice - sexul, vrsta, etnia, apartenena la populaia rural
sau urban etc.; trsturi juridico-penale - prezena antecedentelor penale, recidivist deosebit de
periculos, etc.; trsturi sociale - cetenia, profesia, grupul social, starea civil, genul de
activitate, studiile etc.; trsturi etico-morale - atitudinea fa de respectarea interdiciilor
juridico-penale; atitudinea fa de religie; lacunele eseniale din contiina moral a persoanei;
denaturri care genereaz conflictul cu normele morale din societate, cu normele morale ale
diferitelor grupuri de populaie etc.; trsturi psihologice - necesitile deformate, interesele
negative i motivaia criminogen, dezvoltarea denaturat a sistemului de valori etc.; trsturi
biologice (anatomice i fiziologice) - prezena diferitelor patologii, disfuncii, dereglri;
deficiene ale statutului fizic, etc.
Studiul criminologic continuu a personalitii infractorului este necesar pentru relevarea i
aprecierea sistematic a trsturilor de caracter specific lui, a intereselor, aspiraiilor i
necesitilor. Este important de stabilit acele caracteristici ale personalitii infractorului ce sunt
definitorii indivizilor care au comis infraciuni, ndeosebi, fapte penale violente grave i deosebit
de grave. Exist trsturi care avertizeaz despre o posibil comitere a infraciunii de ctre
individul respectiv, care fac impresia c personalitatea este predispus spre svrirea infraciunii
(n anumite condiii de via, sub impactul unor sau altor circumstane, a unei situaii concrete)
aceste caracteristici l pot determina la comiterea infraciunii. Dac nu sunt relevate persoanele
cu astfel de trsturi, nu sunt studiate i luate la eviden, este imposibil de a preveni
infraciunile. Prin urmare, obinerea datelor despre personalitatea infractorului este o important
baz de informaii pentru strategiile de lupt mpotriva criminalitii [a se vedea: 54].
n analiza personalitii, n literatura de specialitate i n practica de investigare
pluridisciplinar, se disting dou planuri de analiz: al componentelor personalitii i tipurilor
de personalitate [a se vedea: 99]. V. Ursa, n cursul su de Criminologie, ne propune o definiie
succint: Prin personalitate nelegem individul uman considerat n ansamblul trsturilor sale
bio-psiho-sociale, caracterizate prin sincretism i printr-o relativ stabilitate [252, p.151].
Ne raliem opinieilui G. Nistoreanu i C. Pun, care susin c dispoziiile individuale native
48

constituie premisa formrii personalitii, fiind influenate decisiv de condiiile sociale,


economice, culturale i politice n care se dezvolt fiina uman [174, p.165]. Inventarul
trsturilor de personalitate, realizat de ctre unii oameni de tiin, depete cifra de zece mii,
precizndu-se, totodat, c aceste trsturi sunt prezente, ntr-o form sau alta, n construcia
personalitii adulte [306, p.167]. Dac se iau n calcul diferenele cantitative i calitative
posibile ntre ele, modalitile prin care ele se pot mbina la diferii indivizi, se poate aprecia c
numrul variantelor de personalitate este practic nelimitat [144, p.25].
De-a lungul istoriei criminologiei, Lombrozo i ali autori, au susinut teza cu privire la
criminali, ideea potrivit creia acesta este un tip aparte, ct i teza c, criminalii constituie o
categorie aparte de oameni, care se deosebesc prin natura lor de necriminali [233, p.351]. Dar,
ulterior, n msura n care au avansat cercetrile antropologice, psihologice i sociologice,
susinerile lui Lombrozo - n ceea ce privete esena lor - au fost, n mare parte detaate,
punndu-se accent pe rolul mare al mediului social n geneza crimei. Goring i Hooton i ali
savani au demonstrat c multe din trsturile criminalului se regsesc i la necriminali [24,
p.45].
Dovezile existenei unor trsturi specifice criminalilor, din istoria criminologiei, anume de
la R. Garoffalo, care la acea dat, a menionat existena unei periculoziti criminale la unii
criminali. Aceasta venea, pe de o parte, de la anumite trsturi psihice i morale care inspirau
teama de conduita lui (comportri brutale, lips de mil, acte de indisciplin) i, pe de alt parte,
de la felul de via pe care-1 ducea (parazitism, conflicte cu ali oameni etc.) [245, p.67]. Potrivit
acestor criterii, criminalul sau infractorul este o persoan care trsturi criminale deosebite de
personalitatea necriminal. Aici nu este o deosebire cantitativ, ci de o deosebire de grad. n
acest sens se poate de dat urmtorul exemplu: exist criminali egoiti, dar exist i necriminali
egoiti, ns egoismul criminalului este foarte accentuat, fa de egoismul necriminalului. n
acest fel, s-a ajuns la teoria personalitii criminale, reprezentat de J. Pinatel. n elaborarea teorii
sale, Pinatel a luat n calcul trsturile biologice, psihologice i sociologice din criminologia
contemporan, mai ales, de datele reinute de criminologia clinic, unde teoria sa se verific n
practic. El, de asemenea, menioneaz c pentru 15% din infractori starea periculoas este
episodic, trectoare, c pentru 20% - ea este cronic, iar pentru 55% - ea este marginal; din
aceast categorie se recruteaz cei mai muli infractori recidiviti sau ocazionali. Perfecionat n
cursul anilor 80 de ctre autorul ei, aceast teorie a fost validat printr-o serie de studii
criminologice. Totodat ea a constituit o baz de lansare pentru teoriile trecerii la act, ce
aparine criminologiei dinamice, succesoarea etiologiei criminale [189, p.92]. Se menioneaz
c diferena dintre nedelincveni i delincveni trebuie cutat n pragul delicvenial, n sensul
c unii dintre nedelicveni au nevoie de evenimente, de presiuni grave pentru a le provoca o
49

reacie delincvenial, alii trec dintr-o incitaie exterioar foarte uoar. Spre deosebire de
acestea, delicventul format - n opoziie cu nedelicventul - nu ateapt ivirea unei ocazii, mei
incitaii exterioare, ci provoac el nsui ocaziile n care apoi opereaz. n ultim analiz, arat
mai departe J. Pinatel, ceea ce permite cert distingerea nedelicventului de delicvent, dar chiar i a
delicvenilor ntre ei, este atitudinea mai mult i mai puin pronunat de trecere la act, subliniind
apoi c personalitatea este inseparabil nu numai de organism, dar i de mediu, iar actul criminal
care rezult dintr-o situaie specific constituie rspunsul unei modaliti la aceast situaie. ns
exist situaii nespecifice sau amorfe n care trebuie de cutat personalitatea care este ntr-o
anumit situaie, iar actul criminal este o consecin direct a activitii personalitii respective.
Prin urmare, rezult c factorii de mediu influeneaz att formarea personalitilor ct i a
situaiilor [189, p.92].
Studierea personalitii infractorului este important din urmtoarele considerente: a) permite
s se fac unele distincii ntre infractor i non-infractor precum i intre diferitele categorii de
infractori; b) exprim umanismul profund al dreptului penal; c) creeaz posibilitatea alegerii
celor mai potrivite ci i mijloace de profilaxie i combatere a criminalitii. Dup V. Bujor,
personalitatea infractorului const din ansamblul trsturilor, particularitilor bio-psiho-sociale
cu un nalt grad de stabilitate ce caracterizeaz persoana care a svrit o infraciune [52, p.90].
M. Enikeev consider c personalitatea infractorului este o totalitate de caliti individualtipologice de importana social, dar cu caracter negativ, care determin comportamentul
criminal al individului, iar V. Vasiliev pune accent pe raportul de interdependen dintre
componenta biologic i social n structura personalitii infracionale. Un grup de autori
autohtoni

susine

personalitatea

criminalului

const

din

ansamblul

trsturilor,

particularitilor bio-psiho-sociale cu un nalt grad de stabilitate ce caracterizeaz persoana care a


svrit o infraciune ca infractor. V. Ursa, prin noiunea de personalitate a infractorului
nelege ansamblul trsturilor bio-psiho-sociale ale individului uman, care, la un moment dat,
este marcat de stigmatul social-juridic al svririi unei (sau unor) fapte cu caracter
infracional [252, p.151].
Opernd cu termeni psihologici I. Gheorghiu-Brdet definete personalitatea infractorului
prin existena unei anumite motivaii, aptitudini, pregtire i orientare comportamentalcriminal, dirijndu-se de modele de conduit cu caracter antisocial [126, p.166].
Conceptul de personalitate a infractorului impune i unele clarificri cu privire la accepiunea
criminologic a termenului de infractor [130, p.98]. Personalitatea lui apare acolo i atunci, unde
i cnd este svrit infraciunea. Noi suntem de prere c intervalul de existen a personalitii
infractorului depinde de perioada, pe parcursul creia persoana respectiv este social periculoas.
Omul poate fi social periculos nefiind infractor, totodat, orice persoan infracional se
50

caracterizeaz prin pericol social.


Dei exist i viziunea c numai prin svrirea infraciunii pericolul social al persoanei
capt o obiectivitate deplin. Persoana nceteaz a fi infracional cu ncetarea pericolului social
al acesteia. Faptul c criminalul a fost judecat, a ispit pedeapsa penal sau chiar i-au fost
ridicate sau stinse antecedentele penale nu ntotdeauna asigur izbvirea acestuia de montajul su
antisocial. Infractorul se poate corecta pn la judecarea cauzei, poate s-i pstreze deprinderile
antisociale i dup pedeapsa penal, n cazurile cnd ea nu i-a atins scopurile [245, p.99].
Sintetiznd cele expuse putem conchide, c personalitatea infractorului este un concept
criminologic complex care nglobeaz noiunea psihologic de personalitate i noiunea juridicopenal de infractor. Astfel, n criminologie, personalitatea infractorului este o noiune mai
cuprinztoare dect cea juridico-penal, cuprinznd ansamblul trsturilor, nsuirilor, calitilor
persoanei, care a comis o infraciune, exprimnd totodat interrelaia dintre individualitatea
persoanei i esena social a acesteia [157, p.165].
n raport cu cele relevate, ne raliem definiiei cu cea mai larg deschidere a personalitii
infractoruluiformulate de N. Giurgiu: personalitatea infractorului este o sintez a tuturor
trsturilor bio-psiho-sociale, cu un nalt grad de stabilitate i care atribuie o identitate de sine
inconfundabil individului criminal, prin atitudinea de antisociabilitate [124, p.88].
Reuita luptei cu criminalitatea e posibil doar n cazul n care atenia cuvenit i va fi
acordat personalitii infractorului, deoarece anume aceasta e purttoarea cauzelor n svrirea
infraciunilor, veriga principal a ntregului mecanism al conduitei criminale. Acele
particulariti care genereaz o asemenea conduit trebuie s constituie obiectul nemijlocit al
aciunii preventive.
ntr-o asemenea sfer specific cum e infraciunea, individul acioneaz n calitate de fiin
social i el urmeaz a fi tratat ca un purttor al diferitelor forme ale psihologiei sociale, al
opiniilor i valorilor etice, juridice, morale acumulate. Acest complex prezint sursa conduitei
infracionale, determin necesitatea studierii tuturor aspectelor sociologice, psihologice, juridice,
medicale i altor aspecte ale infractorului. Personalitatea infractorului e totalitatea calitilor
sociale negative, integrate n ea, care s-au format n procesul relaiilor mutuale cu ali oameni.
Dup Gh. Nistoreanu i C. Pun, personalitatea infractorului e o sintez a trsturilor biopsiho-sociale cu un nalt grad de stabilitate, definitorii pentru individul care a comis o
infraciune. Infractorul, n sens juridico-penal, reprezint nu altceva dect o persoan fizic
responsabil, care a atins o anumit vrst i a comis cu vinovie o fapt pedepsit n mod
penal, iar deosebirea datoreaz scopurilor imediate ale cercetrii juridico-penale i
criminologice.Paradoxul const n faptul c factorii ce stau la baza dezvoltrii personalitii nu
pot fi uor identificai. Personalitatea i individul, este produsul proceselor ce stau la baza
51

raporturilor sociale ale subiectului.Exist o trstur distinct a personalitii care este


determinat de natura relaiilor sociale ce au format-o unde se implic doar omul n scopul unei
realizri obiective [a se vedea: 149].
Dac n procesul de formare a omului, a personalitii sale elementul natural (biologic) este
necesar i primordial, elementul mediu social este necesar i decisiv. Indiferent de mrimea i
valoarea zestrei ereditare cu care vine omul pe lume, adic indiferent de dotarea natural
primordial, acesta va deveni om n adevratul neles al cuvntului numai ca urmare a influenei
formative concentrice, concomitente ori succesive, dar n tot cazul, multilaterale i ndelungate,
pe care o va exercita asupra lui mediul social, condiiile vieii materiale n care se va dezvolta,
educaia pe care o va primi n familie, n coal, n practica efectiv a vieii sociale n ansamblul
su i, mai cu seam, n cadrul relaiilor de munc, de intercomunicare uman i de consum.
n formarea personalitii o contribuie esenial o are educaia n familie, n coala,obinut
n activitatea practic, micromediul specific al fiecrui individ, precum i societatea n ansamblul
ei, care, prin mii i mii de ci directe sau indirecte, exercit asupra individului o influen
formativ nentrerupt de-a lungul ntregii sale viei.Se poate spune c, nu numai prin structura
sa bio-psihic, dar mai ales, prin trsturile sale sociale, omul este produsul cel mai complex,
sofisticat i valoros, al evoluiei ntregii lumi materiale cunoscute pn n prezent [251, p.155156].
Personalitatea infractorului este produsul unei mbinri relativ neizbutite, necesare sau
ntmpltoare, permanente, sau temporare a factorilor care concur la formarea sa, mbinare care
d natere unei personaliti temporar imperfecte, dizarmonice, care ntmpin greuti de
diferite grade, n procesul de adaptare la cerinele vieii n societate [179, p.86].
V. Vasiliev, cercetnd procesul formrii personalitii infracionale, relev rolul
particularitilor psihofiziologice, al tipului sistemului psihic, temperamentului, caracterului,
factorilor sociali, care determin procesul socializrii individului [293, p.329-330]. Socializarea
este un proces prin care individul nsuete i interiorizeaz anumite norme i valori sociale,
modele de comportament, atitudini i evaluri, devenind membru al unei comuniti sau grup
social. Socializarea este o condiie primordial n formarea i afirmarea personalitii [221, p.78].
n cadrul procesului de maturizare biologic i social, individul i formeaz propria
personalitate prin nvarea i asimilarea treptat a modelului socio-cultural predominant,
socializarea devenind pozitiv sau negativ ca urmare a preexistentei unui complex de factori
sociali care determin sau favorizeaz orientarea antisocial a lui [172, p.165]. Personalitatea lor
are o structur psihologic de tip operaional, orientat spre acte antisociale, de o consisten
deosebit, de unde decurge att tendina lor de a recidiva, ct i rezistena deosebit pe care o
opune la demersurile educaionale ntreprinse (penitenciar, familie, grup de prieteni).
52

Personalitatea orientat antisocial se formeaz n aceleai sfere ale vieii sociale (familie, coal,
microgrupuri, producie) ca i personalitatea nondelicvent. Ceea ce difer este coninutul
informaiilor receptate i valoarea acordat lor [397, p.111-113].
Orientarea antisocial a personalitii reprezint un proces de durat n care sunt asimilate cu
preponderen informaiile perturbante din mediul social. Caracterizarea unei informaii ca fiind
perturbant are n vedere proprietatea acesteia de a-1 mpiedica pe individ s asimileze sistemul
de norme i valori sociale, de a ecrana i falsifica imaginea valorilor reale, acordnd prioritate
antinormelor i nonvalorilor. Prin aceasta se explic de ce influenele negative se acumuleaz
treptat n contiina indivizilor sub forma unor reprezentri incorecte ale valorilor sociale.
Eficiena modelatoare a informaiilor perturbante este n relaie direct cu trsturile de caracter
ale subiectului. Un individ cu trsturi negative de caracter va fi deosebit de sensibil la
informaiile apte s-i stimuleze, aceste trsturi care, n timp, devin, dominante, determinnd
orientarea antisocial a personalitii [236, p.145].
n consecin, impactul informaiilor perturbante este mult mai semnificativ atunci cnd
subiectul este tnr. Ele vor modifica structura de personalitate, mai alesla nivelul caracterului,
fapt exteriorizat iniial n acte minore de conduit negativ,care, cu timpul, se generalizeaz n
acte de conduit antisocial, infracional. Astfel, personalitatea individului nu este ceva aprut
spontan, ea este consecina unui proces social formativ i poart amprenta condiiilor de existen
ale lui n care pot interveni diverse, informaii, situaii cu caracter perturbator, care duc la
formarea personalitilor cu orientare infracional. Drept modele de formare a lor servesc
alienarea, frustrarea, inadaptarea, nvarea, iar dispoziiile individuale ereditare ce constituie
premiza formrii personalitii sunt influenate de condiiile social-economice, culturale i
politice.
Structura psihologic a individului nu poate fi neleas fr infrastructura biologic pe care
ea se cldete i n afara suprastructurii sociale n care ea se integreaz. Paradoxul const n
faptul c factorii care stau la baza dezvoltrii personalitii nu pot fi uor identificai.
Personalitatea i individul este un produs al proceselor ce stau la baza raporturilor sociale ale
subiectului. Dar exist o trstur distinct a personalitii, ce este determinat de natura
relaiilor ce au format-o: relaiile sociale n care se implic doar omul n scopul unei realizri
obiective [222, p.166].
Datorit interaciunilor permanente care au loc ntre factorii endogeni (individuali) i cei
exogeni (sociali), personalitatea nu este o structur static, ci dinamic, care seformeaz pn la
vrsta de 25 ani i continue s evolueze n timp, ntr-un ritm care depinde de relevana factorilor
exogeni. De aici i tratrile care acord prioritate fie factorilor endogeni (individuali), fie
factorilor exogeni (mediul social). Este logic i prefereniabil s se acorde atenie i valoare egal
53

celor dou categorii, fiecare avnd importan sa n favoarea orientrii antisociale a personalitii
infractorului [171, p.203-206].n realitate, este necesar de recunoscut, c personalitatea
infractorului, precum i aspectul ei criminogen deriv de la vrsta de ctre acestea a faptei
infracional. n aceast ordine de idei, poate fi spus, c aspectul criminogen al personalitii apare
i dispare mpreun cu infraciunea. Latura criminogen a personalitii umane poate fi
conceput nu numai ca un rezultat, dar ca un proces de formare a ei. nceputul lui i are originea
cu mult nainte de comiterea infraciunii, iar finalizarea nu coincide ntotdeauna cu consumarea
faptei infracionale.
Geneza infraciunii n sens larg cuprinde dou etape: 1) formarea denaturat a personalitii
sub influena negativ a condiiilor mediului social; 2) formarea i funcionarea mecanismului
infraciunii. La prima etap, sub impactul nefavorabil al mediului social, are loc dizarmonia i
deformarea necesitilor, intereselor i sistemului de valorialepersoanei concrete, care devin o
premiz a motivaiei criminogene. ns, legtura dintre formarea denaturat a personalitii i
decizia de a svri infraciunea nu poart un caracter inevitabil, ci probabil. De aceea, procesul
de formare a personalitii nu este un domeniu nemijlocit de studii al criminologiei, ce prezint
interes pentru criminologi sub aspectul influenei particularitilor negative ale ei asupra naterii
motivului (mobilului), planificrii i lurii deciziei privind svrirea infraciunii [345, p.20].
Formarea personalitii este un proces interacionist i nu trebuie supraestimat sau subestimat
valoarea factorilor exogeni i endogeni. Este necesar s acordm valoare egal celor doi factori,
fiecare avnd importan n orientarea antisocial a infractorului.
Procesul formrii personalitii umane, este conceput ca socializarea ei, adic procesul de
nzestrare a personalitii cu caliti sociale, formarea contiinei i sistemului de orientare
social, infiltrarea n mediul social i adaptarea la el, nsuirea funciilor i rolurilor sociale
concrete. n procesul de maturizare biologic i social, individul i formeaz propria
personalitate prin nvarea i asimilarea treptat a modelului socio-cultural predominant,
socializarea devenind pozitiv sau negativ, ca urmare a preexistenei unui complex de factori
sociali care determin sau favorizeaz orientarea antisocial a personalitii. n acest sens,
orientarea sociologic n criminologie a produs teoria care acord factorilor de mediu (sociali) o
importan primordial.
Socializarea personalitii ca un proces activ nu dureaz ntreaga via, ci numai perioada, n
care are loc perceperea complexului de norme, roluri, directive etc., sau altfel spus, n decursul
acelei durate de timp necesar pentru formarea individului ca personalitate. Eficiena modelatoare
a informaiilor perturbante este n relaie direct cu trsturile de caracter ale subiectului. Un
individ cu trsturi negative de caracter va fi deosebit de sensibil la informaiile apte s-i
stimuleze aceste trsturi. Impactul informaiilor perturbante este mai semnificativ atunci cnd
54

subiectul este tnr.


n cadrul cercetrilor criminologice important este analiza personalitii n interaciune cu
mediul social, fiindc comportamentul infracional este generat nu de nsi personalitate sau
mediu, ci este un rezultat al interaciunilor lor [292, p.221]. Dintre componentele mediului social
care exercit o influen esenial asupra formrii personalitii individului, atenia criminologiei
s-a ndreptat mai ales asupra familiei, microgrupurilor, colii i locului de munc.
n geneza criminalitii distingem factori multipli, individuali, sociali, fizici i juridici.
Factorii individuali sau antropologici in de organismul uman, rezid n fizicul i psihicul
acestuia, altfel spus, factorii individuali sunt fiziologici i psihologici, sau cu alte cuvinte, fizicopsihologici sau psiho-biologici, dat fiind dualismul organismului uman. Factorii fizicopsihologici sunt caracterele, nsuirile fizico-psihice ereditare sau dobndite.Factori individuali
se numesc i interiori sau endogeni, n opoziie cu ceilali factori, sociali i fizici, care se numesc
exteriori i exogeni. Factorii sociali i fizici in de mediul social i fizic al omului. Ei sunt de
nuan pro social, economic, moral i cultural, ansamblul lor fiind mediul social. Factorii
fizici sunt meteorici, cosmici, telurici ansamblul acestora fiind denumit mediu fizic. n
consecin, individul i mediul sunt factori eseniali n geneza criminalitii [192, p.63].
Complexitatea factorilor criminalitii, adic a etiologiei acesteia, este un punct ctigat n
tiina criminal actual, la fel i faptul c n etiologia complex a crimei nu are o preponderen
constant o categorie de factori asupra celorlali. Privind n general, dar i la modul abstract, nu
se poate vorbi de preponderena vreunei categorii de factori. La concret, aciunea, influena
diferitelor categorii de factori i raportul dintre acestea, vor varia de la caz la caz, de la individ la
individ, combinaiile sub care se pot prezenta aceti factori fiind infinite. Constatm c ntre ei
exist interdependena, interferena, deoarece se creeaz unii pe alii sau se fortific unii pe alii,
se mpletesc i se ntretaie, dnd natere la cele mai variate combinaii cu cele mai variate efecte.
Majoritatea teoriilor criminogene, indiferent de orientare, consider c trstura de baz a
personalitii infractorului este orientarea sa antisocial. Analiznd conceptul de orientare
antisocial a infractorului, n doctrina romn s-a considerat c aceast trstur deriv din
contradiciile existente ntre individ i propria sa natur. n acest sens, s-a considerat c exist
trei grupe de contradicii, i anume: a) contradicii ntre om i natur, n planul infrastructurii
sociale; b) contradicii ntre indivizi, grupuri, clase i comuniti umane; c) contradicii ntre
individ i natura sa proprie. n timp ce primele grupuri de contradicii vizeaz relaii dintre
indivizi i colectivitate, fiind n legtur cu gradul de socializare, care se nate la nivel micro i
macrosocial, al treilea grup de contradicii vizeaz dificultile individuale de adaptare la
exigenele sociale.
Studiind rolul factorilor biologici, psihologici i sociali n structura comportamentului
55

infractorului vom face o serie ntreag de remarce n raport cu aceste determinante ale
comportamentului infracional individual. Opusul strii de conformitate este nonconformitatea
sau, mai exact, deviana, care se poate defini ca lips de adeziune la modelul normativ i
axiologic al grupului, manifestat printr-un comportament ,,atipic care ncalc prescripiile
normative i violeaz cerinele instituionale. Muli cercettori au evideniat influena culturii i
simbolurilor evaluative ale grupului social asupra calificrii comportamentelor ca fiind deviante
sau marginale, accentund asupra ideii relativitii criteriilor de etichetare a normalitii i
anormalitii [173, p.141]. Ei ajung la concluzia unilateral c violarea normelor sociale este
svrit de ctre indivizi ,,deficieni, caracterizai prin tulburri de comportament i
personalitate a cror incapacitate de a se adapta la cerinele sociale i face s adopte frecvent
comportamente deviante i antisociale. n consecin, deviana include acele comportamente care
se abat sau intr n conflict cu ,,standardele sociale sau culturale n cadrul unui grup sau sistem
social, care violeaz ateptrile instituionalizate, acele ateptri care ,,sunt mprtite sau
recunoscute ca legitime n cadrul unui sistem social [195, p.9-10], care genereaz reacii
puternice din partea societii.
Deviana nu poate fi neleas, n opinia lui H. Mannheim, ca fenomen sau ca un
comportament detaat de contextul social. Fiind intim legat de condiiile oricrei viei sociale,
deviana reprezint un fenomen normal n cadrul evoluiei societii, a moralei i a dreptului, iar
individul deviant nu trebuie considerat neaprat ca o fiin nesocializat, un element parazitar,
neasimilabil, introdus n corpul societii, el avnd uneori rolul unui agent reglator al vieii
sociale [154, p.98].
Delincvena este un fenomen deosebit de complex, incluznd o serie de aspecte i dimensiuni
de natur statistic, juridic, sociologic, psihologic, economic, prospectiv i cultural [a se
vedea: 130]. Ea nu constituie un fenomen nou, apariia i evoluia ei fiind strns legat de
evoluia indivizilor, grupurilor, organizaiilor i societii. Pentru acest motiv unii cercettori i
specialiti consider c deviana reprezint o permanen uman, fiind intens legat de esena
uman i de funcionarea societii. Ea este amplificat n prezent de acte de terorism, crim
organizat, comise cu scopul de a inspira fric, spaim i groaz n rndul opiniei publice, dar i
de delicte i crime, ce violeaz drepturile i libertile individului (omoruri, asasinate, violuri,
jafuri) [4, p.48].
Deosebirea ntre noiunea de problem social i cea de devian i crim care vizeaz, de
fapt, o serie de aspecte. Primul se referea la coninutul celor dou noiuni. Astfel, spre deosebire
de devian, care semnific abaterile de la norma ce pot fi ntlnite n orice tip de societate,
problema social, care poate fi definit ca o stare colectiv indezirabil, se circumscrie numai
unui spaiu geografic particular definit, ntr-o anumit perioad a dezvoltrii sale, de un
56

ansamblu de dificulti cu caracter distinct fa de alte spaii geografice. Univers ns este sensul
c toi sociologii recunosc c exist probleme sociale i c ele trebuie eliminate [78, p.158]. Al
doilea, se referea la coninutul definiional al celor dou noiuni, apreciindu-se c, spre deosebire
de conceptul de problem, social care presupune definiii i interpretri lipsite de unitate
teoretic, conceptul de devian satisface, n mod mult mai adecvat, exigenele unei definiii
tiinifice [a se vedea 7]. Dar o asemenea definiie, care pune accent pe caracterul indezirabil al
problemelor sociale nu poate evita judecile de valoare. Al treilea, viza caracterul ambiguu i
echivoc al noiunii de problem social a crei interpretare implic abandonarea considerentelor
tiinifice n favoarea cerinelor cu caracter terapeutic sau organizaional, care impun soluii
numai din perspectiva culturii dominante. Al patrulea, era axat pe ideea c, n timp ce sociologia
problemelor sociale nu se poate baza pe o teorie cuprinztoare i unitar, dat fiind multitudinea
situaiilor sociale de care se ocup, sociologia devianei poate beneficia de un cadru teoretic cu
caracter unitar, n msura n care orice conduit deviant presupune abaterea de la orice tip de
norm. Din acest punct de vedere, o anumit problem, poate genera altele (srcia sau omajul
poate fi o condiie favorizant pentru delincven) [67, p.82]. Aceste concepii relev c noiunea
de problem social are un caracter mai larg dect cel de devian, n msura n care interpretarea
violrilor normative reprezint numai un subdomeniu tiinific al unui domeniu mai larg.
Charles S. Suchar ofer, n acest sens, aprecierea c aria problemelor sociale, cu perimetrul
devianei i al infracionalitii aria cea mai general este acoperit de sfera problemelor sociale,
care include ca subdomenii deviana social i criminalitatea. Aceast delimitare apare necesar
ntruct precizeaz faptul c, dei manifestrile de devian sunt, prin definiie, probleme sociale,
nu toate problemele sociale implic abatere de la norme. La rndul su, criminalitatea este
inclus n sfera devianei, ntruct presupune un anumit tip de abatere de la norm, n raport cu
normele penale. Schem n cauz are calitatea de a localiza ntr-un mod adecvat sferele de
preocupri convergente ale sociologiei problemelor sociale, sociologiei devianei i sociologiei
criminalitii, indicnd, deosebirea dintre ele. [23, p.761].
Referindu-ne la componentele i trsturile personalitii deviante menionm faptul c un
model a personalitii o vedem n aprofundarea procesului de personalizare a lumii externe, de
interiorizare, subiectivizare a vieii sociale, concomitent i corelativ cu operaia de proiectare,
obiectivare i obiectualizare a tririlor interne de integrare a acestor sisteme psihice individuale
n suprasistemul contiinei sociale [185, p.364]. Se poate afirma c personalitatea i descrierea
ei nu este numai terenul vieii psihice, ci l reprezint i pe cel al tulburrilor mintale crora le va
imprima

amprenta

ei

dndu-le

acelai

caracter:

de

unicat

diversitate

[138,

p.223].Componentele personalitii interacioneaz ntre ele, se organizeaz, se relaioneaz


reciproc, se ierarhizeaz, dnd natere unei structuri ce dispune de o arhitectonic specific. n
57

existena concret a individului conteaz nu gradul lor de dezvoltare, ci modul propriu n care ele
se structureaz. Tocmai de aceea, psihologia trebuie s se centreze pe evidenierea structurii
personalitii, a relaiilor reciproce existente ntre laturile i componentele ei care conduc n plan
psihocomportamental, la efecte diverse. Este dificil s se poat separa diversele componente ale
personalitii. Formarea personalitii se realizeaz n condiiile n care trsturile luate separat
evolueaz n ritmuri diferite, atrgnd diverse niveluri de dezvoltare. Personalitatea poate fi
definit ca un tipar - cognitiv, emoional, comportamental i biologic distinct al unei persoane
care: a) i definete stilul personal; b) i influeneaz interaciunile cu mediul. ntre aceste
componente exist interaciuni continui. Gndurile, atitudinile, convingerile, mediaz att modul
n care ne comportm, ct i emoiile pe care le trim. Totodat, un comportament poate deveni
un stimul care declaneaz un gnd, care la rndul lui determin o trire emoional. Prima
component complex a personalitii o reprezint particularitile anatomo-fiziologice ale
sistemului nervos care determin i fundamenteaz temperamentul uman. n ea intr trsturile
formale care se refer la modul n care se desfoar viaa psihic a individului. Al doilea bloc
complex al personalitii este ceea ce se numete caracter. Aici intr unele particulariti care se
formeaz i se manifest n interaciunea social dintre individ i subcultura dat, trsturi care
exprim relaiile eseniale ale individului: a) atitudinea omului fa de sine; b) atitudinea omului
fa de semeni; c) atitudinea lui fa de munc. Analiznd personalitatea delincvenilor, se
observ c marea majoritate a deinuilor din penitenciare are carene eseniale la aceste atitudini.
A treia component a personalitii este cea orientativ, component direcional. Este vorba de
trsturile care exprim trebuinele, interesele, aptitudinile i talentul individului [62, p.32].
Potrivit viziunii filosofilor antici, sursa universal ce a servit ca fundament ideatic pentru sute
de gnditori antici i moderni prezint personalitatea ca pe o masc, ns nu n sensul direct al
cuvntului. Personalitatea este nveliul natural adoptat de spiritul uman cnd se manifest n
lumea concret. Spiritul are nevoie nu numai de o protecie a naturii sale subtile, ci i de un
mijloc de exprimare, reprezentat de personalitate. Conform acestor doctrine, personalitatea este
alctuit din patru componente de natur diferit, prin urmare, putem vorbi despre o personalitate
format, complet, nchegat, sntoas, numai atunci cnd elementele se armonizeaz prin
efortul voinei i a inteligenei. Ea se combin astfel: - Corpul fizic: cu toate elementele organice
din care este constituit; - Vitalitatea: atribut al corpului fizic att timp ct este viu, adic
manifestat. Corpul mort i menine forma pentru un timp, ns nu i vitalitatea; - Psihicul: cu
toat bogia sa de emoii, pasiuni i sentimente; - Mintea: cu capacitile sale latente sau
dezvoltate de a raiona i de a selecta inteligent ideile pentru a face din ele motoare ale aciunii.
Dup cum se observ, nu sunt multe diferene ntre aceste definiii i cele actuale, care se refer
la integrarea factorilor temperamentali biologici cu cei psihologici i intelectuali. Personalitatea,
58

aadar, se schimb pe msur ce omul evolueaz, crete i ajunge la un echilibru prin care atinge
o mai mare maturitate. Astzi se afirm c personalitatea are caracteristicile unui ntreg
organizat, dar cu o stabilitate relativ. Din punct de vedere criminologic, cea mai important
component a personalitii umane este caracterul care odat descifrat i valorificat poate avea
un rol special n prevenirea i combaterea fenomenului infracional dar i n tratamentul i
resocializarea infractorului [41, p.87]. W. Michel consider c trsturile sunt prototipuri, ele nu
descriu dect proprieti tipice sau frecvente n anumite situaii. Deseori oamenii atribuie o
trstur dac aceasta apare n cteva situaii frecvente, chiar dac nu se poate generaliza i astfel
caracteriza pe om [164, p.45].
n analiza personalitii, n literatura de specialitate i n practica de investigare
pluridisciplinar, se disting dou planuri de analiz: planul componentelor personalitii i planul
tipurilor de personalitate care sunt de natur bio-psihologice, precum i componentele sociale.
Componentele bio-psihologice cuprind toat zestrea nativ a individului, indiferent dac
unele se regsesc i la predecesori sau nu. n determinarea comportamentului, dar mai ales a
celui deviant, calitile sau deficienele, caracteristicile temperamentale, precum i constelaia
aptitudinal a individului constituie fore adesea determinate. Totodat, componentele sociale se
refer la efectele aciunii unor ageni de natur socio-culturali traduse n structuri achiziionate
care, odat cu consolidarea lor, devin fore motrice, chiar motive care modeleaz
comportamentul.
Trsturile personalitii sunt considerate ca fiind variabile. Comportamentul poate fi privit
numai ca un indicator al trsturilor, cci comportamentul adesea poate fi vizibil, dar ele
niciodat, evolund n cursul vieii individului, deoarece el este n permanent interaciune cu
mediul social i cu cel fizic, n continu transformare. Astfel, ar fi greit s credem c alctuind o
list de 30-40 de trsturi, noi de fapt am caracterizat un individ. Personalitatea nu este numai
suma lor, ci este o constelaie specific a trsturilor, ntre care una sau cteva dobndesc un
caracter dominant, subordonndu-le pe celelalte, formnd o textur specific, individual, unic
[93, p.56].
Egocentrismul reprezint tendina individului de a raporta totul la el nsui, iar labilitatea este
o trstur care semnific fluctuaia emotivitii, capriciozitii i ca atare o accentuat
deschidere spre influene. Instabilitatea emoional presupune o insuficient maturizare afectiv,
infractorul fiind robul influenelor i sugestiilor, neputnd s-i inhibe pornirile i dorinele n
faa pericolului public i a sanciunii penale, iar agresivitatea apare atunci cnd individul este
mpiedicat s-i satisfac dorinele i se manifest printr-un comportament violent i distructiv.
Indiferena afectiv este strns legat de egocentrism i se numete insensibilitate moral [170,
p.161].
59

Calea spre un model a personalitii o vedem n aprofundarea procesului de personalizare a


lumii externe, de interiorizare, subiectivizare a vieii sociale, concomitent i corelativ cu operaia
de proiectare, obiectivare i obiectualizare a tririlor interne de integrare a acestor sisteme
psihice individuale n suprasistemul contiinei sociale [185, p.364]. Se poate afirma c
personalitatea i descrierea ei nu este numai terenul vieii psihice, ci l reprezint i pe cel al
tulburrilor mintale crora le va imprima amprenta ei dndu-le acelai caracter: de unicat n
diversitate [138, p.223].
Componentele personalitii interacioneaz unele cu altele, se organizeaz, se relaioneaz
reciproc, se ierarhizeaz, dnd natere unei structuri ce dispune de o arhitectonic specific. n
existena concret a individului ceea ce conteaz nu este gradul lor de dezvoltare, ct modul
propriu n care ele se structureaz. Tocmai de aceea, psihologia trebuie s se centreze pe
evidenierea structurii personalitii, a relaiilor reciproce existente ntre laturile i componentele
ei care conduc n plan psihocomportamental, la efecte diverse. Este extrem de greu s se poat
separa diversele componente ale personalitii. Formarea personalitii se realizeaz n condiiile
n care trsturile luate separat evolueaz n ritmuri diferite, atrgnd diverse niveluri de
dezvoltare. Personalitatea poate fi definit ca un tipar - cognitiv, emoional, comportamental i
biologic distinct al unei persoane care: a) i definete stilul personal; b) i influeneaz
interaciunile cu mediul. ntre ele exist interaciuni continue. Gndurile, atitudinile,
convingerile, mediaz att modul n care ne comportm, ct i emoiile pe care le trim.
Totodat, un comportament poate deveni un stimul care declaneaz un gnd, care la rndul lui
determin o trire emoional. Prima component a personalitii este dat de particularitile
anatomo-fiziologice ale sistemului nervos care determin i fundamenteaz temperamentul uman
n care intr toate acele trsturi formale care se refer la modul n care se desfoar viaa
psihic a individului. Al doilea bloc complex al personalitii este dat de ceea ce se numete
caracter. Aici intr unele particulariti care se formeaz i se manifest n interaciunea social
dintre individ i subcultura dat, trsturi care exprim relaiile eseniale ale individului: a)
atitudinea omului fa de sine; b) atitudinea omului fa de semeni; c) atitudinea omului fa de
munc. A treia component a personalitii este cea orientativ, component direcional. Este
vorba de trsturile care exprim trebuinele, interesele, aptitudinile i talentul individului [62,
p.32]. Considerm just opinia S. Rusnac, care consider c toate componentele personalitii
infractorului se pot dezvolta separat, normal n totalitatea lor, alctuind o conformaie orientat
antisocial, iar elementele ce constituie personalitatea uman, trebuie s fie percepute i nelese
n complexitatea lor, ca un tot unitar [220, p.39].

60

1.4. Concluzii la Capitolul 1


1. Analiza literaturii cu privire la subiectul magistral al lucrrii, denot un tablou divers i
complex. Dac ne-am ghida de principiul abordrilor personalitii infractorului propriu-zise,
atunci scara abordrilor ar reprezenta un numr extrem de vast n publicaiile din spaiul
romnesc i cel din statele apusene, ce trateaz problema n cauz n linii mari, iar dac am
releva doar tema n aspectul disertaional, atunci s-ar constata o necesitate de a efectua studii
criminologice i n psihologia social (structura, coninutul i tipologia comportamentului
personalitii deviante).
2. n scopul studierii diferitor aspecte ale temei, s-a purces la o angrenare a unui contingent
masiv de elaborri tiinifice, atacnd subiecte directe, ce in de fenomenul personalitii
infractorului, sau episoade tangeniale, adiacente cum ar fi criminalitatea n general.
3. ntru perfectarea teoretic a fenomenului personalitii infractorului s-a purces la studierea
ctorva grupuri de surse teoretice. A fost firesc s se nceap cu selectarea unor studii de
referin ce au o anumit atribuie la determinarea fenomenului n cauz. Un grup aparte l-a
constituit lucrrile autorilor autohtoni, care au servit, drept surse de inspiraie, ca baz
factologic n elucidarea subiectelor ce au fost valorificate n acest studiu.
4. Personalitatea infractorului este una din componentele principale ale obiectului de studiu al
criminologiei, care relev rolului ei n etiologia actului infracional i a utilizrii posibilitilor de
influenare asupra acesteia pentru a nu admite repetarea aciunilor infracionale. Importana
studierii personalitii infractorului are ca scop crearea unei nchipuiri mai profunde cunoscnd
aspectele ei generale: fizice, psihologice i sociologice. Astfel putem s delimitm infractorii ca
categorie social, iar ulterior se pot ntreprinde studii pentru cunoaterea aprofundat a diferitor
aspecte, a factorilor care l mping pe infractor spre comiterea crimelor.
5. n principiu, este necesar o cercetare complex a personalitii infractorului cu
participarea specialitilor din diferite domenii. Totodat, nu se exclude i un studiu mai restrns
al personalitii infractorului, realizat de specialistul-criminolog care presupune relevarea i
analiza acelor caracteristici ale personalitii, genereaz comportamentul infracional.
6. Sunt necesare studii cu referire la prognoza infracionalitii n dependen de tipul de
personalitate a infractorului i modelarea lui pentru profilaxiei respective a personalitii
criminale sau a infractoruluii evoluia restructurrii i resocializrii sale printr-o metod
corespunztoare.
7. Scopul tezei a constat n fundamentarea unui concept de natur criminologic a
personalitii infractorului din perspectiva unor tipologii pentru efectuarea unei caracterizri a
tuturor aspectelor ei prin cunoaterea totalitii nsuirilor sociale, a trsturilor individuale ale
infractorului i rolul acestora n elaborarea msurilor de prevenire a infraciunilor.
61

8. Pentru realizarea scopului, au fost vizate ca sarcini: analiza studiile de referin privind
aspectele criminologice ale personalitii infractorului elaborate n spaiul romnesc; cercetarea
lucrrilor tiinifice elaborate n alte state cu privire la personalitatea infractorului din perspectiva
luptei cu criminalitatea i elaborarea msurilor de prevenire individual a infraciunilor;
reliefarea abordarea structurii personalitii infractorului i a condiiilor de formare a lui n cadrul
criminologiei; analiza concepiilor i abordrilor existente n literatura de specialitate referitoare
la clasificarea i tipologia infractorilor, inclusiv i n RM; investigarea structurii personalitii
infractorului reieind din abordrile criminologice i ale psihologiei judiciare; elaborarea unei
tipologii a infractorilor minori, a corelaiei condiiilor i cauzalitii criminalitii minorilor cu
ali factori determinani ai fenomenului delincvenei juvenile; elucidarea tipologiei i
particularitilor sistemului i structurii infraciunilor feminine, caracteristica lor criminologic,
relevnd cauzele criminalitii femeilor; descrierea tipologiei infractorilor recidiviti,
particularitile, cauzele i condiiile criminalitii lor i tipurile de personalitate ale infractorului
recidivist; evidenierea tipologiei infractorilor profesioniti, cauzele, condiiile i dinamica
criminalitii profesionale, a formelor de organizare i manifestare a profesionalismului criminal
i a tipurilor de criminali profesioniti; explicarea particularitilor personalitii criminalului n
serie; elucidarea conceptului, asigurarea informaional i metodele teoretico-aplicative a
prevenirii criminalitii i a modelului preventiv al doctrinei aprrii sociale; cercetarea
elementului de prevenie a infraciunilor pe baza clasificrilor i tipologiilor infractorilor;
descrierea asistenei social, psihologice i medicale a persoanelor care au svrit infraciuni i
msurile de prevenire a infraciunilor cu impact asupra mediului social.

62

2. ANALIZA CRIMINOLOGIC A TIPOLOGIEI PERSONALITII


INFRACTORULUI
n cadrul cercetrilor efectuate n vederea conturrii tipologiilor morfo-fizio-psihologice, s-a
ncercat s se stabileasc corelaiile existente ntre structurile bio-constituionale (nlime, aspect
ponderal, proporiile corpului etc.) i caracteristicile psiho-comportamentale realizate de E.
Kreschmer, Benigno di Tullio, N. Pendo, A. Hooton, V.H. Scheldon. Astfel, medicul psihiatru
german E. Kretschmer a considerat c individul uman prezint patru tipuri constituionale
diferite: Picnic, Astenic, Atletic, Displastic. Teoria constituiei predispozant deliceniale a lui
Kretschmer a fost dezvoltat ulterior de ctre italienii Benigno di Tullio i N. Pende, iar n
S.U.A., ea a fost preluat i modificat de ctre Hooton i Scheldon, care susin c printre
indivizi se disting tipurile: endomorf, mezomorf; ectomorf. Conform opiniei lor, printre
infractorii minori, cei mai numeroi sunt mezomorfii, fiind mai redus numrul endomorfilor i
apoi al ectomorfilor.
M. Enikeev utilizeaz n calitate de criteriu de tipologizare gradul de periculozitate social a
individului, ce determin atitudinea fa de valorile sociale, dar relev un alt actor al infraciunii,
capacitatea de dirijare psihic a aciunilor, care poate, la fel, provoca un pericol social.
n opinia noastr, una dintre cele mai interesante i operaionale tipologii ale infractorilor i
aparine criminologului i psihologului american Lewis Yablonski, care a utilizat drept criteriu
de clasificare trsturile de personalitate ale individului care afecteaz comportamentul lui. Fr
ndoial, nu vom gsi nicieri vreun tip pur n nici un sistem tipologic, pe motiv c nsi ideea
de tip este o abstracie, este un construct mintal, care corespunde, mai degrab, necesitilor
noastre logice de a ordona fenomene naturale care, prin esena lor, nu sunt ordonate. n
aceast viziune, nu vom cuta tipologii perfecte, ci sindromuri, ale cror configuraii ne pot
orienta n cunoaterea superficial a unor indivizi implicai n vreo infraciune.
Importana personalitii infractorului este studiat de o serie de discipline nejuridice
(sociologia, psihologia i psihiatria) sau juridice (dreptul penal, dreptului penitenciar). ns ele
nu i propun studierea complex a personalitii infractorului. Astfel, psihologia i psihiatria i
dreptul penal studiaz, n mod special, ansamblul trsturilor psihice, precum i anomaliile i
bolile psihice ale personalitii individului infractor precum: vrsta, sexul, starea de
responsabilitate, ndeplinirea condiiilor necesare pentru a putea fi subiect special al unei
infraciuni. Dar, ele nu studiaz totalitatea trsturilor sociale ale individului, formarea lor i
implicaiile lor n geneza i evoluia comportamentului infracional individual al criminalitii.
Studiind personalitatea infractorului noi ne crem o impresie mai profund i cert n
cunoaterea aspectelor generale ale lui: aspectele fizice (anatomice i fiziologice), psihologice i
sociologice. Odat cu dezvoltarea biologiei, psihologiei i sociologiei, teoria liberului arbitru a
63

intrat n umbr, adoptndu-se teoria determinismului, ce susine c orice fenomen are o cauz,
teorie acceptat i n criminologie.
A. Porot i Th. Kammerer stabilesc urmtoarele trsturi fundamentale ale personalitii
normale: 1) Unitatea i identitatea sa, care realizeaz un tot coerent, organizat i rezistent; 2)
Vitalitatea sa. Aceasta constituie un ansamblu nsufleit, ierarhizat, a crei existen este
condiionat de oscilaiile sale endogene i de stimulii exteriori, la care rspunde i reacioneaz;
3) Contientizarea. n virtutea sensului su cenestezic, a aderenelor sale senzoriale multiple, a
imprimrilor sale subcontient sau a percepiilor contiente, individul i furete o reprezentare
mental a tuturor activitilor sale fiziologice i psihice; 4) Raporturile sale cu mediul ambiant.
Acest contact cu ambiana este de cea mai mare importan. Personalitatea opune Eul lumii
extrinseci i i d astfel contiin i limitele sale. Dar, nu e vorba de o simpl nchistare, cci
personalitatea trebuie s aib o stare de vigilen constant n faa mediului i s regleze
comportamentul n funcie de circumstane.
Criminologia studiaz personalitatea infractorului nu att n sensul direct al ei, ct al
calitilor, trsturilor, care condiioneaz comiterea infraciunii: sexul, vrsta, caracterul,
temperamentul, intelectul, calitile volitive, trsturile social-psihologice etc. Sub aspect
criminologic, noiunea de personalitate a infractorului este mai cuprinztoare dect sub aspect
juridico-penal, cuprinznd ansamblul trsturilor, nsuirilor, calitilor persoanei care a comis o
infraciune, exprimnd, totodat, interrelaia dintre individualitatea persoanei i esena ei social.
Tipologia personalitii infractorului este una cu trimiterea la profilaxia individual a
acestuia, este de asemenea i o problem legat i de prognozarea i statistica comportamentului
infracional, ct i de problema tratrii difereniate i a individualizrii msurilor preventive i de
siguran, adic problema clasificrii personalitii infractorului i a aprecierii tipologiei acestuia
sunt distinse att dup esen i coninut, ct i dup obiectul de amplitudine [a se vedea: 390].
Tipologia, dup cum se remarc n literatura de specialitate [a se vedea: 348], se difereniaz
de clasificarea personalitii prin faptul c aceasta sintetizeaz un grup de particulariti sociale,
pe cnd clasificarea se fundeaz pe un singur criteriu individual. Prima, are un caracter mai mult
obiectiv, se fundeaz pe obiectul de cercetare, al doilea are un aspect mai mult subiectiv. De
aceea, un unele tipologii pot surveni un sistem de clasificri [a se vedea: 309]. Astfel, se
consider eronate ideile care confund i identific aceste noiuni sau concepte [347, p.133-134].
Prin urmare, tipologia constituie un rezultat alierharizrilor, iar caracteristicile iniiale ale
tipului de personalitate se deduce n baza unor criterii sau clasificri. Astfel, tipologia rezult din
acea cale logic a clasificrilor ns, ea reprezint un grad mai nalt al abstractizrii. Gruparea
oamenilor dup categorii exist nc din antichitate, cum ar fi colericul, sangvinicul,
melancolicul i flegmaticul. Dup C. Jung ei se submpart n introvertii i extrovertii [a se
64

vedea: 427].
Enrico Feri pe paginile Sociologiei criminale remarc o tipologie elaborat n anii 40 ai sec.
al XIX-lea de ctre Tulduemcre, care mprea infractorii n: 1) cei care acioneaz din cauza
necesitilor i a sfaturilor proaste; 2) de la natur amorali, tendenioi spre minciun, furt etc.; 3)
cei care comit infraciunile n stare de afect sau emotiv predispus [a se vedea: 419].
n criminologia modern sunt propuse trei direcii de cercetare a tipologiilor criminale: 1)
Fiziologico-constitutiv - cauzalitatea infracionalitii o constituie problemele fiziologicoconstitutive, bolile genetice, devianele fizice, mai cu seam, cele psihice, construcia sistemului
nervos i problemele endocrinale ale omului; 2) Psihologico-psihiatrice - motivaia
comportamentului deviant constituie fundamentul comportamentului care are la baz construcia
psihologico-psihiatric. Studiile se fundeaz pe aprecierile psihiatrilor cliniciti, care constat c
infractorii sunt acele categorii de persoane care au careva devieri emoionale sau patologice; 3)
Direcia sociologic- personalitatea infractorului este produsul factorilor sociali, culturali,
depinde de natura valorilor sociale pe care le nutrete sau mprtete. Aceste direcii nu pot
constitui o tipologie adecvat, pe motiv c la baz stau aprecierile predispozante, iar stabilirea
tipologiei este o utopie pentru c s-ar limita sau stopa cercetarea personalitii odat constatat.
Mai aproape de acest deziderat este tipologia criminalilor ntocmit n 1966 n S.U.A,
realizat n dependen de msurile care se aplic sau pot fi aplicate personalitii infractorilor: 1)
Infractorul asociat, caracterizat ca un nceptor, nencrezut n sine, suspicios la tot ce l
nconjoar. Ei sunt tentai s nvinuiasc totul n jurul lor. Se propun msuri de profilaxie
generale; 2) Infractorul conformist, este acel care apreciaz totul superficial, se orienteaz pe
sarcini mici i scurte, vorbete despre sine ca un individ care nu are probleme. Se propun
metodele terapiei de grup; 3) Infractorul antisocial care este foarte mulumit de sine, prin cinism,
dominan, este autoritar, izolat, predispus spre violen. Se propun aciuni de ridicare a nivelului
social de percepere, n cadru nchis; 4) Persoana care este deviant social ce este determinat de
factorii biologici (prezena persoanelor cu devieri nevrotice sau patologice dar responsabile. Se
propun msuri terapeutice i sociale; 5) Delicvenii parte a culturii, care mprtesc n mod
contient anumite valori sociale i culturale ale societii, parte a creia se consider i el. Se
propun aciuni sociale de schimbare a acestor valori sau de reintegrare a acestora; 6) Infractorii
ntmpltori maturizai psihic i social. Se propun investigaii pentru aprecierea motivelor i
conflictelor individuale de personalitate care l-au determinat la comiterea faptei.
n criminologia sovietic problema n cauz a fost tratat destul de plenar, care, n opinia
noastr, este n mod semnificativ exprimat de C. Igoev [a se vedea: 329], care prezint
urmtoarea tipologie: 1) infractori de obinuin sau ndeletnicire; 2) profesioniti; 3)
ntmpltori. El a constatat c la aprecierea unei tipologii este necesar s se ia n calcul, cel puin,
65

cteva criterii concomitent innd cont de aspectele fiecrei dintre acestea, pentru c numai ntr-o
asemenea situaie noi am putea fi n prezena unei tipologii. n aceast ordine de idei, el propune
o tipologie precum: 1) persoana care atenteaz la valorile social-economice (infraciuni contra
patrimoniului sau cele economice); 2) persoana care atenteaz la valorile politice ale statului
(infraciuni contra drepturilor constituionale, de persoanele cu funcii de rspundere, n sfera
securitii sau cele militare etc.); 3) persoana care atenteaz la valorile social-culturale sau
psihologice (calomnie, injurie, contra sntii persoanei, a drepturilor i libertilor acestora)
[329, p.49]. n cadrul ei este prezent elementul obiectiv, adic obiectul de atentare ale acestor
componene de infraciune, dar i cel psihologic, dup maniera, metodologia i specificul
comiterii infraciunii. n acelai timp, el mai constat c tipologia se nate din dialectica triadei, a
cel puin trei criterii, situaia recidivistului, aspectul obiectiv (legal), subiectiv, i cel faptic,
metodologic [329, p.102].
O alt tipologie propus de C. Igoev, se fundeaz pe starea de veghe a infractorului gata la
tot felul de aciuni n careexist civa factori sau criterii: profesional, amoral i ilegal. El
distinge diverse tipologii de pregtire la diferite activiti sociale, susinnd c n viitor aceast
tipologie va constitui un criteriu de perspectiv pentru socializarea persoanei infractorului. Dup
noi, C. Igoev nu analizeaz factorul social-psihologic de a fi sau nu gata un infractor s se
reintegreze dup o perioad foarte lung de timp de nchisoare. Infractorii nrii, intermediari i
ntmpltori, n opinia noastr, reprezint o tipologie de sistematizare generic dintr-un numr
masiv de infractori, care i-a n calcul 2 criterii: gradul pericolului social i caracterul
infraciunilor comise.
Reieind din diferenierea tipologiei personalitii infractorilor n limitele social-psihologice,
psihologul A. Kovaliov propune o model n dependen de gardul de contaminare a personalitii
infractorului: 1) personalitate infractoric global (contaminare total); 2) parial (parial
contaminat sub aspect criminogen); 3) antiinfractor (persoana care are capaciti psihologice care
situativ l plaseaz n cmpul infracional).
Diferenierea tipologiilor pentru anumite tipuri sau grupri de infractori cum ar fi minorii, sau
delicvena juvenil a fost expus de G. Minkovschii care delimiteaz: 1) comiterea infraciunilor
n mod ntmpltor, cu o orientare generic; 2) comiterea infraciuni n rezultatul concursului de
mprejurri sociale, situaie nestabil de orientare a personalitii infractorului; 3) comiterea
infraciunii n rezultatul factorilor preponderent antisociali de orientare; 4) comiterea infraciunii
n rezultatului orientrii predispozante din partea infractorului, a cutrii i insistrii active a cii
criminale de ctre acesta [374, p.11-12]. Totodat, P. Dagheli submparte tipologiile n categorii
de personaliti ai infractorilor dup: 1) infractori ntmpltori (infraciuni imprudente,
necontientizate pe deplin, sub imperiul situaiilor provocante, sau stri psiho-fiziologice
66

(oboseal, blocare, stare de durere etc.); 2) nehotri, care comit infraciuni imprudente n
situaii normale, fireti, motive anti-sociale, stare de predispoziie antisocial; 3) rutcioi,
motive antisociale evidente, repetate, hotrt etc. [309, p.13].
2.1. Concepte i abordri cu privire la clasificarea i tipologia infractorilor
Problema n cauz este una din cele mai actuale n criminologie. Soluionarea este deosebit
de important pentru: analiza mai profund a personalitii infractorului; cercetarea cauzelor
activitii criminale; previziunea tiinific a probabilitii activitii infracionale; elaborarea
msurilor de influen asupra infractorilor.Clasificarea infractorilor, ca i orice clasificare, poart
un caracter relativ, adic este ntr-o msur oarecare imprecis i schematic. Unii i aceiai
indici pot caracteriza mai multe grupuri sau tipuri; delimitarea unui grup de altul fiind, de regul,
aproximativ; una i aceeai persoan poate aparine la diferite grupuri sau tipuri de infractori.
Ea difer ntre ele n funcie de scopul urmrit: Astfel, clasificarea juridico-penal a infractorilor
are menirea de a contribui la individualizarea corect a rspunderii i pedepsei penale. De aceea
n dreptul penal este utilizat diferenierea infractorilor n funcie de caracterul i gradul de
pericol social al faptei svrite i pericolul personalitii nsi, determinat de aceast fapt
[132, p.245].
Clasificarea infractorilor n dreptul penitenciarpoate contribui la organizarea eficient a
executrii pedepsei, la corectarea i reeducarea condamnailor. De aceea, paralel cu clasificrile
fizice ale infractorilor, este utilizat clasificarea juridico-penal completat cu nsuirile i
calitile moral-psihologice ale condamnailor. Utilizarea acestor clasificri este important la
elaborarea i aplicarea difereniat a msurilor de influen cu caracter pedagogic i psihologic.
Ierharizarea criminologic a infractorilor trebuie s reflecte cauzele comportamentului
infracional individual, specificul acestora i s contribuie la elaborarea i realizarea profilaxiei
eficiente a infraciunilor. Ea poate fi efectuat n baza a diferitelor criterii. Cea mai simpl a
infractorilor este dup categoriile infraciunilor svrite. n conformitate cu ea, infractorii sunt
difereniai n hoi, jefuitori, escroci, perari, ucigai, defimtori, violatori, huligani etc.
n criminologia occidental clasificrile persoanelor delicvente se definesc prin pragmatism,
pozitivism i neopozitivism. Exist ierharizri de tipul: 1) persoanele cu nclinaii criminale,
adic infractorii poteniali; 2) infractorii profesioniti; 3) infractorii ocazionali [132, p.246].
Cele mai serioase ncercri de a clasifica infractorii se ntreprind reieind din urmtoarele
aspecte: 1) Sub aspect etiologic se studiaz factorii endogeni i exogeni de formare i dezvoltare
a personalitii infractorului; 2) Sub aspect caracterologic se analizeaz tipurile de subieci cu
caracter schizotim i ciclotim conform clasificrii propuse de Kretschmer.
Kretschmer deosebete dou tipuri principale de caracter: schizotimie i ciclotimie.
Schizotimia corespunde mai ales tipului leptosom sau astenic (rece, rezervat, nesociabil) i
67

reprezint prin sine o contribuie specific dintre receptivitatea intrinsec senzorial a individului
i cumptarea lui extrinsec. Schizotimii au o capacitate nalt spre dedublare i perseveren
(statornicie n convingeri, n atitudine, hi munc). Contrar opus acestui tip este ciclotimia la
care aparin persoanele cu constituia de picnic. Dispoziia lor oscileaz i poate fi ridicat,
vesel sau depresiv. Ritmul psihologic variaz de la cel mobil spre cel puin mobil. Ciclotimii
sunt preponderent indivizi predispui de a se dizolva n mediul nconjurtor. n aspect
caracterologic se analizeaz de asemenea tipurile de indivizi introvertii i extravertii, conform
clasificrii lui Jung, precum i delicveni adaptivi i dezadaptivi.Sub aspect clinic i n special
psihiatric, criteriul principal de estimare a personalitii este - normal sau anormal. Infractorii
sunt difereniai n: psihic sntoi, psihopai i alienai.Sub aspect sociologic se acord
importan poziiei infractorului, atitudinilor lui i conduitei n condiiile mediului social. Ei sunt
divizai n profesioniti, ocazionali, etc.Sub aspectul de pronosticare, personalitatea infractorului
este examinat i estimat fiind luate n consideraie perspectivele probabile i presupuse ale
comportrii acesteia, precum condiiile de corectare i posibilitile de resocializare a ei.Aspectul
social-demografic include clasificrile infractorilor dup vrst, sex, i statut social.La elaborarea
diverselor clasificri este important de a evidenia dou aspecte [365, p.50-57]:a)criminalitatea n
general, cauzele i condiiile ei, organizarea prevenirii generale; b) persoanele concrete care au
comis infraciuni i profilaxia lor individual. n procesul analizei criminalitii, de regul, sunt
utilizate clasificrile persoanelor ce au svrit infraciuni n baza anumitor indicatori socialdemografici (sex, vrst, statutul social etc.), carecontribuie la cunoaterea profund a strii
criminalitii i relevarea direciilor profilaxiei generale. Ele nu reflect caracterul i gradul
antisocial alpersonalitii care sunt necesare la elaborarea msurilor de profilaxie individual.
Caracterul antisocial i sistemul de valori denaturat al personalitii, care poate fi exprimat
prin: a) atitudinea negativ dispreuitoare fa de persoana uman i valorile ei principale - viaa,
sntatea, inviolabilitatea corporal, cinstea, demnitatea, linitea etc.; b) aviditatea; c) atitudinea
individualist fa de diferite dispoziii, ordine, legi, obligaii proprii; d) atitudinea uuratic,
iresponsabil fa de valorile sociale stabilite i obligaiile sale, ce se manifest n diferite
infraciuni svrite din impruden.
Pe baza acestor dou criterii au fost relevate urmtoarele tipuri de infractori care au svrit
infraciuni intenionate: 1) Infractor ocazional. Persoana care a comis pentru prima dat o
infraciune ce prezint un pericol social redus, fapt care este n contradicie cu caracterul
preponderent social-pozitiv al conduitei anterioare actului infracional; 2) Infractor situaional.
Persoana care a comis pentru prima dat o infraciune, ns grav sub impactul defavorabil al
situaiei externe, fapt care este n contradicie cu caracterul preponderent social-pozitiv al
conduitei anterioare actului infracional; 3) Infractor instabil. Persoana care a svrit pentru
68

prima oar o infraciune, dar care n trecut a comis nclcri de lege i fapte amorale; 4) Infractor
nrit. Persoana care a comis n repetate rnduri infraciuni, inclusiv condamnat anterior; 5)
Infractor deosebit de periculos. Persoana care n repetate rnduri a comis infraciuni grave,
anterior, condamnat, inclusiv recunoscut (declarat) recidivist deosebit de periculos.
A. Kovaliov propune clasificarea social-psihologic a infractorilor [339, p.450] n baza
urmtoarelor criterii: caracterul orientrii morale; gradul de stabilitate al orientrii morale; unele
trsturi psihologice ca temperamentul etc.: 1) Tipul global, pentru care este caracteristic
contaminarea criminal complet (bandiii, recidivitii deosebit de periculoi, membrii grupurilor organizate i organizaiilor criminale etc.); 2) Tipul parial, pentru care este caracteristic
contaminarea criminal parial. Personalitatea acestor indivizi este parc dedublat (mprit
n dou), n ea se acomodeaz trsturile tipului social normal i trsturile infractorului; 3) Tipul
precriminal include indivizii cu excitabilitate emoional sporit, cumptare insuficient, etc. n
situaiile de conflict ei sunt capabili a comite infraciuni (huliganism, omoruri din gelozie etc.).
Generaliznd opiniile asupra acestei probleme criminologice complicate, profesorul rus A.
Alekseev propune urmtoarea clasificare a infractorilor [269, p. 106-109]:
1. Tipul criminal consecvent (statornic) se caracterizeaz prin cel mai nalt grad al
contaminrii criminale, printr-o antisociabilitate stabil i vast a personalitii. Comiterea
infraciunilor pentru ele este un stil obinuit de conduit, deseori fiind o profesie original. n
interaciunea personalitate mediu rolul principal revine viziunilor i depinderilor antisociale
care au luat natere i s-au consolidat n consecina formrii denaturate a personalitii i a
carierei criminale ulterioare.Svrirea infraciunii este posibil i atunci cnd situaia
mpiedic atingerea rezultatului criminal. n cadrul acestui tip se evideniaz infractorii cu
motivaia preponderent agresiv-violent (maniacii sexuali, maniacii-ucigai), sau de acaparare
(hoii, escrocii etc.) precum i acei indivizi la care motivaia de acaparare se mbin cu violena
(ucigaii angajai, membrii bandelor, comunitilor criminale).O ramificare specific a tipului
criminal consecvent sunt aa-numiii infractori asociali, care sunt indivizii ce se caracterizeaz
printr-o antisociabilitate statornic, svresc infraciuni de nenumrate ori n virtutea degradrii
lor morale i devalorizrii sociale a calitilor personalitii. Ei au interese primitive, sau nu le au,
un intelect redus, se caracterizeaz prin lips de voin, simul lipsei unei perspective n via.
Majoritatea infractorilor asociali nu au loc de trai permanent, nu ntrein relaii cu rudele, sunt
vagabonzi i triesc n srcie. Comportamentul lor infracional se caracterizeaz prin
impulsivitate, caracterul primitiv al aciunilor, modaliti necalificate de svrire i tinuire a
infraciunilor. Totodat, ei pot svri infraciuni deosebit de grave, prin pretexte nensemnate.
Trsturile moral-psihologice negative la ei sunt agravate frecvent de alcoolismul cronic,
narcomanie, devieri psihopatologice.
69

2. Tipul criminal-situativ- se formeaz ntr-un mediu contradictoriu, ce influeneaz att


pozitiv, ct i negativ. Ca urmare, personalitatea lor este dedublat fiind format din caliti
pozitive i negative, ultimele dominnd. Interaciunea dintre personalitate i situaia concret de
via se exprim prin mbinarea defectelor considerabile ale personalitii cu rolul atrgtor,
provocator sau alt rol criminogen al circumstanelor externe ce duce la alegerea de ctre subiect a
conduitei infracionale n mai multe variante posibile de comportament. Aciunile contrar
situaiei sau crearea unei situaii favorabile n scopul svririi infraciunii nu sunt caracteristice.
Rolul decisiv n geneza comportamentului infracional revine interaciunii dintre trsturile
negative ale personalitii i caracteristicile negative ale situaiei. n cadrul acestui tip de
infractori este posibil diferenierea subtipurilor n baza motivaiei i a altor indicatori.
3.Tipul situativ. Dup parametrii criminologiei principali tipul respectiv este contrar opus
tipului criminal-statornic. Se caracterizeaz prin defecte morale nensemnate. Trsturile
caracteristice sunt: infantilismul social al personalitii, lipsa resurselor volitive, emoionale i
intelectuale necesare pentru a se descurca cu succes n situaiile complicate. n geneza
comportamentului infracional rolul decisiv revine situaiei criminogene care, de regul, este
impus complet din exterior i nu rezult din comportamentul anterior sau din modul de via al
subiectului. n lipsa impactului criminogen al situaiei, antisociabilitatea redus a persoanei poate
s se manifeste prin fapte ilicite ce n-au caracter infracional, sau poate treptat s dispar. Tipul
respectiv poate fi difereniat n subtipuri n baza motivelor comportrii i altor trsturi.
4. Tipul ocazional.Infractorii respectivi sunt mai puini la numr, comparativ cu acei din
tipurile precedente, i dup calitile personalitii, practic, nu se deosebesc de cetenii care
respect legile. Totodat, ei se caracterizeaz i prin unele trsturi negative care nu se refer att
la personalitatea lor, ct la manifestrile acesteia n situaii concrete: lipsa de pruden, nepsare,
superficialitate, impulsivitate enorm (excesiv) etc. Ei ncalc interdiciile juridico-penale
caracterizndu-se n general pozitiviar, iar infraciunea nu este un stil al conduitei, nu este un
rezultat inevitabil al interaciunii criminogene dintre personalitate i situaie, ci constituie un
episod regretabil, o urmare a concursului nefavorabil de circumstane obiective i subiective. La
acest tip se raport persoanele sensibile, zpcite, adic, care se fstcesc, i pierd cumptul
n faa unei situaii neateptate, stresate. Conform estimaiei unor cercettori, la categoria
analizat se refer 50-60% din infractorii ce au comis fapte penale din impruden [307, p. 12].
2.2. Tipologia infractorilor minori
Abordarea cauzal a delincvenei juvenile presupune descoperirea i relevarea tuturor
circumstanelor interne i externe care au un anumit impact asupra fenomenului de delincven.
Ea nu se limiteaz doar la enumerarea factorilor criminogeni ci reflect i mecanismul de
interaciune a acestora asupra fenomenului cercetat. V. Bujor i O. Pop remarc, c n trecutul de
70

trist faim: Orice eveniment era mediatizat dup cum dorea puterea, mai ales, n rile
socialiste unde se ajunsese la exagerarea evenimentelor minore n detrimentul altora care treceau
neobservate sau care erau special ocolite. S-a creat astfel, o scar a valorilor aprate n aceast
lume a informaiei, scar care s susin autoritatea de stat [58, p.5].
O analiz competent a fenomenului violenei mediatizate prin intermediul televiziunii
necesit abordarea riguros structurat a principalelor funcii pe care le ndeplinete audiovizualul
[19, p.27]. Majoritatea posturilor de televiziune fug de emisiunile culturale, considernd c nu
sunt rentabile. Fa de promovarea pe larg a manelelor i a altor emisiuni de acest tip, emisiunilor
culturale nu li se acord nici o ans [73, p.59]. n schimb, sear de sear, sunt prezentate filme
n care violena, pornografia, crima organizat, vandalismul, satanismul, drogurile sunt la ea
acas.
Ignorarea cu bun-tiin a normelor etice i morale existente n deontologia oricrui jurnalist
risc s conduc la pervertirea mentalitii colective, segmentul cel mai expus fiind cel al
tinerilor. Oferta emisiunilor care au caracter violent este extrem de variat: violena pentru cei
mici - desenele animate; violena pentru adolesceni - manelele, muzica de cartier, film
impregnate, violena pentru cei mari cea din emisiunile de tiri, de sport, pauzele
pornografice.
Tema crimei a fost i este o surs de profit important pentru cinematografie i televiziune,
aproximativ 90% din serialele din lume avnd la baz un scenariu poliist sau criminal. n acest
sens, cercetrile ntreprinse de Asociaia american de psihologie care a stabilit c un copil din
S.U.A. doar n timpul studiilor la coala primar privete la televizor n mediu 8.000 de
omucideri i 100.000 de alte acte de violen. Comunitatea american, nspimntat de aceste
cifre, a creat Coaliia Naional de limitare a violenei demonstrate de televiziune, care a avut
unele rezultate pozitive: pe canalele naionale ale S.U.A. scenele de violen s-au redus de la 8,6
ntr-o or n 1991, la 7,7 n 1992. Mai mult ca att, n conformitate cu noua lege federal
Despre mijloacele informaionale, n fiecare televizor produs n S.U.A. trebuie s fie montat o
microschem ce ar permite prinilor controlul asupra emisiunilor vizionate de copii. La fel,
conform programului federal pe toate canalele TV anual se majoreaz timpul pentru emisiuni
destinate minorilor i tineretului, ce au drept scop educaia lor moral i civic.
O contribuie important la abordarea teoretic a problemei video-violenei a avut
Simpozionul organizat n noiembrie 1993 de Societatea Romn de Criminologie i
Criminalistic, cu genericul mass-media i criminalitatea [a se vedea: 173]. n rezoluia lui s-a
conchis c, violena n cinematografie i televiziune furnizeaz modele de comportament
negativ, cu influene puternice asupra spectatorului tnr. Aceste filme comerciale determin
creterea nivelului agresiv, iar cel ce le vizioneaz este scos din lumea real i determinat s
71

svreasc, pe calea imitaiei, fapte violente, agresive, nechibzuite i spontane.


Oricum am interpreta acest fenomen, el exist cu certitudine i pentru a-l ilustra, putem
utiliza rezultatele studiului efectuat de o echip de psihologi americani de la Universitatea
Columbia i Institutul de Psihiatrie al statului New York, publicat n revista Science, cu titlul
TELEVIZION make us violents? [apud 209, p.78], care a durat 17 ani i a constatat c
televiziunea i pune amprenta asupra conduitei copiilor care pot, n adolescen, s dezvolte un
comportament deosebit de agresiv indiferent dac privesc filme artistice, desene animate sau
buletine de tiri. O singur or de tratament pe zi este suficient ca tnrul s ajung s comit
jafuri armate.
Profesorul american Jeffrey Johnson, cel ce a condus grupul de cercettori, susine c prinii
nu ar trebui s le permit copiilor s stea mai mult de 60 de minute n faa ecranului, pentru c
efectele asupra psihicului celor mici ar putea fi devastatoare (22,5% din participanii care au
privit la televizor scene violente ntre una i trei ore pe zi, n copilrie, au dezvoltat un
comportament violent n adolescen. Nivelul urc pn la aproximativ 30% n cazul celor care
au stat n faa micilor ecrane, zilnic, peste trei ore). Exist chiar o diferen ntre fete i biei - la
biei, riscul apariiei comportamentului agresiv este de patru ori mai mare dect la fete.
Psihologii au studiat comportamentul a 707 copii, descoperind c agresivitatea ncepe s se
manifeste la 16-22 de ani, stabilind i relaia direct proporional ntre timpul petrecut n faa
televizorului i numrul persoanelor devenite agresive [apud 209, p.78].
Psihologul George Gebner, profesor la Universitatea Pennsylvania, a efectuat un experiment
utiliznd 100 de precolari pe care, n diferite perioade de timp, i-a supus unui test: le-a oferit
spre vizionare desene animate violente i apoi nonviolente, studiindu-le n timpul ct vizionau
regulat aceste dou calupuri de filmulee animate comportamentul, pe care l-a comparat, de
fiecare dat, cu cel din starea iniial cnd nu li s-a oferit spre vizionare nimic, luat ca etalon,
concluzionnd c: acetia au un comportament mai energic n cazul desenelor animate violente,
caut s imite comportamentul personajelor, triesc anumite sentimente de ur fa de anumite
personaje, sunt mai distrugtori ca de obicei n ceea ce privete diferite lucruri mrunte, i pierd
deseori starea de calm, i creeaz deseori n minte diverse ipostaze n care se pun drept lupttori,
eroi invincibili, i neglijeaz anumite sarcini obinuite pe care n alte situaii i le ndeplinesc
regulat. Reieind din aceste idei, G. Gebner a sintetizat trei efecte majore ale violenei pe micul
ecran: copiii devin mai puin sensibili la suferina i durerea celor din jur, manifestnd
indiferen sau chiar o atitudine de superioritate fa de cei care se vaiet; cei mici manifest mai
mult team fa de lumea nconjurtoare, o privesc ca pe o jungl a violenei i consider
ulterior c trebuie s rspund n acelai fel, unui numr foarte mare le place s acioneze mai
agresiv, coroborat fiind acest lucru i cu surplusul de energie pe care-l are individul n copilrie
72

i care trebuie consumat (aceasta fiind una foarte bun deoarece, pe lng un comportament fizic
energic, exist i anumite procese psihice care completeaz puterea fizic i ele consumatoare de
energie).
Sunt ntlnite situaii nefaste generate de TV datorit prezentrii deformate a conflictelor
etnice n sensul amplificrii acestora, lucru care a creat la nivelul psihicului copiilor o atitudine
de respingere fa de anumite categorii de persoane, atitudine ce se exteriorizeaz la vrsta
adult. Astfel, s-a ajuns ca imaginea unor minoriti, a femeilor, a unor naionaliti, s fie
degenerat. Specularea unui anumit eveniment trecut sau prezent de ctre televiziune a dus la
etichetarea unor zone sau popoare, grupuri sociale sau chiar indivizi cu o anumit emblem ce se
perpetueaz chiar din generaie n generaie. Astfel, mult timp negrii au fost identificai cu fotii
sclavi, femeile cu inferioritatea intelectual sau cu statut de obiect, popoare precum columbienii oameni care nu cunosc, nu produc, nu comercializeaz altceva dect droguri, chinezii - un popor
foarte numeros care nu mai au loc n propria ar, ruii - o emblem general - dumanii
progresului omenirii, romnii - descendenii lui Dracula. Au fost prezentate diferite statistici care
s reflecte situaia concret, ce au surprins, dar care au ntrit argumentele cercettorilor. Astfel,
un copil sau un tnr are, n general, deschis televizorul apte ore pe zi [225, p.78].
n S.U.A. n timpul programului matinal, excluznd emisiunile de tiri i desene animate, pot
fi vzui de un privitor mediu, de-a lungul unei sptmni: 21 de criminali, 41 de poliiti, 14
doctori, 6 avocai, 5 politicieni, 150 acte de violen, dintre care 15 crime - i aceasta numai
dimineaa n cadrul unor emisiuni care ar trebui s creeze o stare de bun-dispoziie, de bine,
pentru ziua care tocmai ncepe, i nu o atitudine de fric, ur i respingere, nencredere n
instituiile statului, n partenerul de via, n prieteni, chiar n sine [147, p.36]. Cu referire la
diferenierea realitii de fantezie, n mintea copilului, trebuie s spunem c abuzuri cu
alcoolismul, drogurile, sexul, apar prea devreme i prea intens n viaa psihic a copilului,
fcndu-l ulterior s cread c exist i o anumit doz de normalitate n toate acestea, influenat
i de generalizarea fenomenelor respective la nivelul ntregii sale generaii [209, p.78]. O alt
urmare a acestor secvene este orientarea lor spre lucruri n defavoarea oamenilor, nu mai doresc
prieteni, ci doresc anumite obiecte. n adolescen se vor vedea efectele, cnd aceti copii vor da
dovad de insensibilitate crescut care le va uura drumul ctre o fapt antisocial [238, p.6-12].
Argumentul cel mai des invocat este acela c violena mediatic conduce la creterea
violenei i a agresivitii n viaa real, motiv pentru care o cenzur sau ceva n genul acesta nu
ar strica [238, p.6-12]. Violena nu a aprut astzi n societate, pentru c n orice societate exist
agresivitate i violen [209, p.78]. Mai mult, ca att, atunci cnd se prezint scene de violen,
mass-media

nu

determin

apariia

comportamentelor

deviante,

ea

poate

influena

comportamentul oamenilor, dar aceasta se ntmpl pentru c ea este una din prile componente
73

ale sistemului social. Dar, nu cumva aceasta este chiar rolul mass-mediei?, adic de a furniza
modele? Cu siguran c acestea pot fi valorificate pozitiv sau negativ, ceea ce este, cu adevrat
important, din punct de vedere social, nu este violen i agresivitate, ci modul n care acestea
sunt valorificate i interpretate n procesul mediatic [209, p.78].
Dac violena este interpretat n raport cu rul, cu infraciunea, dac este doar un instrument
pentru reliefarea valorilor morale, atunci, cu siguran, ea nu poate avea urmri nefaste [17,
p.36]. ntr-adevr, drama societii noastre este aceea c mass-media, foarte des, insist asupra
violenei, crimei sau devianei ca scop n sine, n absena oricrei valorificri pozitive [17, p.38].
Garofalo susine c, ordinea economic nu este o cauz a criminalitii n general; fluctuaiile
economice pot duce la argumentarea unei forme de criminalitate, care este compensat prin
diminuarea unei alte forme, adic sunt cauze posibile ale criminalitii specifice [168, p.416418]. Astfel, analiza criminalitii prin prisma factorilor economici nu poate, prin urmare, furniza
dect rezultate locale. Aa, analiza criminalitii n cantonul Zurich, duce la concluzii, numai
pentru Zurich i nicidecum pentru toat Elveia (iar pentru criminalitate n general i mai puin).
Interesant ni se par i viziunile printelui criminologiei romne T. Pop, care susine c
printre multiplii factori ai criminalitii se nscriu i factorii economici. Dac nu se poate vorbi de
o prevalare sau predominare permanent a unui sau alt factor, tot astfel nu putem vorbi de
factorul economic. Pot fi situaii cnd ele s aib un rol redus, secundar, iar n altele, dimpotriv,
s fie principal, dominant. Variaia rolului factorului economic, influeneaz, mai ales,
criminalitatea specific [199, p.611-613]. ns, dup el, prin importana influenei factorilor
asupra criminalitii pe primul loc se afl ereditatea, pe urm educaia, iar dup acesta condiiile
economice [199, p.611]. n opinia lui, crizele economice sporesc criminalitatea, existnd o
paralel ntre curba criminalitii i cea a condiiilor economice, iar pe de alt parte, ntre curba
criminalitii contra patrimoniului i contra persoanei. Dac se nrutesc condiiile economice,
crete curba criminalitii contra patrimoniului i invers [199, p.611].
J. Pinatel clasific factorii criminogeni n factori economici, geografici, culturali i politici,
iar cei economici, la rndul lor se formeaz dintr-o serie de factori cu legturi interdependente,
precum: omajul, angajarea pe timp limitat, angajarea sezonier, inflaia etc., care nrutesc
echilibrul economic familial, cheltuind rapid economiile fcute n timp, cu mult greutate.
omajul provoac o instabilitate emoional, atacnd echilibrul interior al individului,
punndu-l n imposibilitatea de a-i mai putea realiza, prin mijloace legale, aspiraiile sale. El
prejudiciaz baza structurii familiale. Autoritatea printelui-omer se diminueaz considerabil,
iar

inversarea rolurilor familiale pot produce stri de confuzie, un dezechilibru interior,

alcoolism, dorina de revan mpotriva societii. De omaj a fost puternic lovit i RM, unde
peste 350 mii de muncitori calificai, funcionari, specialiti, pedagogi, ingineri au fost
74

disponibilizai i transformai n omeri, lund drumul pribegiilor n cutarea unei surse de


existen.
Trecerea de la un sistem n care interdicia era regula, iar dreptul excepie, la un sistem n
care dreptul ar trebui s fie regul iar interdicia ar trebui s reprezinte excepia, s-a dovedit a fi
mult mai anevoios dect s-a crezut n euforia manifestaiilor din Piaa Marii Adunri Naionale.
Prbuirea sistemului politic, dezintegrarea structurilor economice i consecinele negative
(inflaia, omajul, creterea preurilor, scderea nivelului de trai, criza moral) au lovit societatea
noastr. Explozia ego-ului a transformat rapid dreptul ntr-un abuz de drept.
RM, care se afl n tranziie ctre economia de pia se afl ntr-o stare deplorabil, ce se
caracterizeaz prin reducerea capacitii de producie, a productivitii muncii, pierderea pieelor
externe de desfacere a mrfurilor, prin blocaj financiar, omaj i inflaie. Astfel, srcia, i
determin pe unii indivizi la comiterea infraciunilor, adugnd i dorina de mbogire sau de
un trai mai decent, care mpinge un numr impuntor de persoane spre delincven. Cercetrile
criminologice ne arat c cele mai grave infraciuni sunt comise de ctre reprezentanii pturilor
sociale care sunt asigurate material [35, p.67]. n aceast ordine de idei, considerm c nivelul de
trai ca factor criminogen trebuie examinat sub dou aspecte: obiectiv i subiectiv, cum nsui
subiectul i apreciaz starea material i care nivel material i financiar l-ar satisface [35, p.59].
Caracterul criminogen al tendinei abuzive de a deveni bogat este determinat, n primul rnd,
de particularitile socio-psihologice ale persoanei, dar nu, n ultimul rnd, i de raportul dintre
scopurile declarate de societate i posibilitile reale ale diferitelor grupuri sociale de a le realiza
[57, p.64]. nc L. Quetelet a stabilit c omul nu svrete infraciuni datorit strii de srcie, ci
n rezultatul trecerii rapide de la o stare de relativ confort, la una de mizerie [24, p.64]. Pe de alt
parte, una din cele mai importante cercetri criminologice referitoare la influena perturbrilor
familiale asupra delincvenei juvenile a fost realizat S.U.A. de soii Gluek, care, n lucrarea
Delincvena juvenil nerelevat au constatat: un numr important de copii delincveni i-au
schimbat reedina n timpul copilriei, sunt prost ntreinui din punct de vedere material i
igienic, au prini desprii ori necstorii, sunt privai de beneficiul culturii. Personalitatea
copiilor delincveni este mai amorf i mai lipsit de ambiie n faa exigenelor vieii, normele
lor de comportament sunt mai puin numeroase i lipsite de coninut.
Printre primii au recunoscut influena educaiei asupra copilului C. Lombroso [apud 64,
p.173-176], artnd c aceasta l nobileaz, l corijeaz pe individ, astfel ea are un efect distructiv
asupra criminalitii. Cea mai mare rat a criminalitii revine orfanilor i descendenilor
prinilor vicioi, acetia avnd posibilitatea cea mai mic de a beneficia de educaie. De aici,
rezult c educaia are un efect important asupra criminalitii. La fel i copiii abandonai dau un
mare contigent de criminali. n aceste cazuri, la lipsa de educaie se mai adaug influena
75

ereditar, cci copiii nelegitimi, gsii, de regul, sunt fructul unei greeli, unui pcat. Ei nu au un
nume, care s le fac onoare; n-au fru, care s-i opreasc pe povrniul pasiunilor; n-au o
mam, care prin grija, iubirea i sacrificiul su s dezvolte n ei instincte nobile, nbuindu-le pe
cele rele; ei gsesc mai greu mijloacele de a tri onest i astfel sunt mpini n mod inevitabil la
ru. Tot aa i descendenii prinilor vicioi sunt mpini la criminalitate cci, cum s-ar putea
apra de ru un copil nefericit, cnd rul i este prezent n culorile cele mai seductoare i
ndeosebi atunci, cnd el i este impus prin autoritatea i exemplul prinilor [168, p.594].
2.3.Clasificarea femeilor infractori i particularitile comportamentului lor
infracional
Un timp ndelungat, criminalitatea feminin, nu era examinat ca un mod independent de
conduit criminal cu toate caracteristicile sociale, de drept, criminologice, specifice ei. Aceasta
este confirmat de cercetrile tiinifice ale problemei criminalitii feminine, att n
jurisprudena moldoveneasc, precum i n doctrina de drept din alte ri din CSI.
Una din orientrile prioritare ale fenomenului social i de drept penal a criminalitii
feminine este ntr-o strns legtur cu structura ei, care reprezint n RM un fenomen complex.
n aceast ordine de idei, noi evideniem cele mai importante aspecte: metodologic, social, de
drept penal, criminologic, tiinific i metodic, pe care le vom elucida, lund n calcul prioritatea
i nsemntatea aspectului metodologic n structura criminalitii feminine.
O nelegere absolut greit a existat n trecut, fiindc, n primul rnd, prioritatea era acordat
unei singure metode, care n mod vdit reducea cunoaterea realitii, inclusiv i a fenomenului
dreptului - metodei dialectice interpretat din punct de vedere marxist. n al doilea rnd,
metodologia era tratat n mod contradictoriu, fiindc ea era considerat nvtura unic a
cunoaterii realitii, iar pe de alt parte, ca o totalitate de metode aplicate n diferite tiine [66,
399]. O asemenea tratare a metodologiei, se pare mult mai corect, fiindc ofer posibilitatea de
a utiliza pe larg diferite metode de studiere a criminalitii feminine, n general, i a structurii ei,
n particular. Mai mult ca att, folosirea a mai multor metode n cercetarea fenomenului
menionat ne ofer posibilitatea s stabilim mai desfurat caracterul, specificul i legitile lui.
Spre exemplu, filosoful D. Kerimov, respingnd noutatea teoretic i importana metodei
sistemice n cercetare, a afirmat concomitent, c metoda sistemic nu este un fenomen chiar att
de nou.
n aceast corelaie, o importan mare are noiunea de sistem, care este formulat n mod
diferit, dar numaidect, innd cont de urmtoarele teze principiale: noiunea sistemului n
diferite discipline tiinifice se folosete n mod divers i se aplic pentru soluionarea diverselor
probleme; aceste deosebiri sunt condiionate n mod hotrtor de tradiie, metodele specifice i
sarcinile tiinelor aparte [290]. Astfel, P. Acoff consider, c sistemul poate fi definit ca orice
76

esen conceptual sau fizic, care este alctuit din pri reciproc legate ntre ele [268, p.145],
iar A. Klir este de prerea, c nenumratele valori, nivelul analizei, raportul dintre valorile i
nsuirile, ce determin aceste legturi - acestea i sunt indicii de baz ai fiecrui sistem,
indiferent de faptul din care punct de vedere al disciplinei tiinifice se definete obiectul ca
sistem [338, p.288]. Filosofii contemporani trateaz noiunea de sistem ca mulimea
elementelor legate ntre ele, ce alctuiete o nvtur integr definit [66, p.401]. Suntem de
prerea, c tratrile menionate au avut o influen hotrtoare la elaborarea noiunii de sistem
n drept. O astfel de ncercare printre primii a fcut-o D. Kerimov, care prin sistem de drept
nelege unirea obiectiv dup indicii de coninut a prilor de drept, determinate ntr-o unitate
integr, structural, care posed o funcionare independent, stabil i autonom. n continuare,
tratarea de sistem n cadrul cercetrilor a cptat dezvoltare n teoria general a dreptului,
precum i n tiinele juridice de ramur: drept penal, [356, p.7] procesual penal, [360, p.40-42]
criminologie, [346, p.30-33] teoria supravegherii de ctre procuror [419, p.11-14].
Totui, criminalitatea feminin n Moldova prezint un fenomen social de drept independent,
care reiese din caracterul ei de sistem, ns sistemul criminal din punct de vedere al caracterului
ei tiinific i autoreglat se refer la sistemele sistemitii inferioare [346, p.31]. nsi
reglementarea ei se nfptuiete conform legitilor interne ale rudimentului social, iar n cazul
ncetinirii luptei cu sistemul dat, ea ncepe s se dezvolte dup legitile proprii, care duce la
creterea criminalitii, profesionalizarea i creterea nivelului recidivului.
Unitatea de sistem a criminalitii feminine se formeaz n rezultatul sistematizrii de drept, a
actelor de acest gen n dreptul penal, n dependen de obiectul atentrii: mpotriva ornduirii de
stat i obteti, a vieii, sntii, onoarei, demnitii persoanei, mpotriva relaiilor economice,
infraciuni de serviciu, infraciuni mpotriva ordinii de administraie i a securitii obteti etc.
Prin urmare, unitatea de sistem al ei posed o baz normativ, ntregit n legea penal n form
de interziceri. Sistemul infraciunilor, prevzut n dreptul penal este amplasat, respectnd ierarhia
valorilor respective. La baza ei st tratarea valoric condiionat de nsemntatea obiectelor
proteciei de drept penal de ctre legislator, [415 p.60-61] adic de stat, precum i separrii
tuturor infraciunilor n diferite feluri, n dependen de pericolul lor social [273, p.10].
Datorit acestui fapt, se ajunge la dreptatea social, care se prezint ca un principiu general al
reglrii normative a relaiilor sociale, [297, p.9] inclusiv de drept penal unde aciunea ei se
manifest n faptul, c fiecare cetean, care comite un act criminal, trebuie s primeasc
pedeapsa stabilit de lege, indiferent de starea social, apartenena naional, religie, gen etc.
Caracterul inevitabil al pedepsei este unul din principiile democratice i penale ale dreptului
contemporan [389, p.63-64], realizarea cruia depinde de diferii factori: noiunea infraciunii,
politica penal, perfeciunea legislaiei i aplicabilitatea de drept a sistemului penitenciar.
77

Astzi s-a mrit numrul femeilor care comit omoruri intenionate i cauzeaz leziuni
corporale grave, fa de numrul femeilor ce comiteau asemenea infraciuni n perioada
sovietic. Dac n acele timpuri 3-4% din ucigai, erau femei, atunci acum procentul la sut este
de 10-11%. A crescut numrul vtmrilor svrite de femei, de la 2-3% n trecut, iar acum la 78%.
n doctrina dreptului penal moldovenesc i n criminologie, exist puine cercetri, asupra
personalitii infractorului. Pe de alt parte, personalitatea femeii-infractor, ca parte a problemei
examinate, de asemenea nu este studiat, n pofida faptului, c are o mare importan practic i
tiinific pentru crearea tipologiei femeilor-infractori, precum i pentru nfptuirea preveniei
generale i particulare a infraciunilor comise de femei. n legtur cu aceasta, ni se pare
argumentat i convingtoare concluzia despre faptul, c subiectul reprezint izvorul, cauza
oricror aciuni criminale. n egal msur, aceasta se refer i la femeile, care comit aciuni
social-periculoase i ilegale [264, p.107]. Prin urmare, este necesar de a studia personalitatea
femeilor-infractori n RM. Soluionarea ei const n faptul, c, n primul rnd, trebuie de elucidat
aspectele istorice i contemporane ale problemei, pe motiv c studierea ei se efectueazde mai
mult de o sut de ani, acumulndu-se un material bogat, formndu-se concepii tiinifice, care
nu ntotdeauna obineau aprecierea adecvat. Se are n vedere atitudinea fa de femei, ca
infractori i prostituate, aprut n Europa cu un secol n urm, [a se vedea: 335] ce ntruchipeaz
extinderea atitudinii antropologice la explicarea criminalitii feminine.
O astfel de atitudine a dus la aprecieri diferite, concluzii, tratri, ncepnd de la prigonirea ei
n perioada socialismului, cnd era apreciat ca o nvtur reacionar [362, p.107] i pn la
reinterpretarea acestei mrginiri n condiiile post-sovietice, cnd se dezvolt noi atitudini fa de
personalitatea infractorului, inclusiv cele ce se refer la scara antropologic, [267, p.7] iar
femeile au devenit obiect al cercetrilor tiinifice, [a se vedea: 298] avnd scopul de a descoperi
rolul, locul i factorii conduitei criminale a femeii n structura faptelor social-periculoase n RM,
precum i calitile care influeneaz mecanismul de formare a aciunilor criminale.
Soluionarea problemei criminalitii feminine, dup prerea noastr, este legat,de
evidenierea factorului istoric, legat de personalitatea femeii-infractor. n acest sens s-au format
dou concepii, teoria moral, reprezentanii creia consider, c conform naturii sale, femeile
sunt mult mai morale dect brbaii [331, p.9]. A doua, const n faptul, c femeile nicidecum nu
sunt mai morale dect brbaii, dar mai degrab invers. Mult mai acceptabil este prima
concepie, care confirm egalitatea femeii i a brbatului, att n raport social, ct i de drept.
Baza informativ a cercetrii n cauz, o constituie indicii statisticii criminale i sondajul
sociologic al femeilor condamnate, ce i ispesc pedeapsa pentru faptele comise ntr-o instituie
penitenciar a rii. Personalitatea uman este tratat n tiina contemporan, inclusiv n cea
78

juridic, unde predomin concepiile, conform crora omul este un fenomen social i biologic,
[362, p. 43] care ntruchipeaz n mod dialectic aceste nceputuri.
Aadar, personalitatea femeii-infractor, care, conform clasificrilor teoretice prezint, pe de o
parte un contingent determinat de infractori, iar pe de alt parte - un fel determinat specific
criminologic de infractori. La dezvoltarea acestei concepii, (dup prerea noastr corect), A.
Dolgova nu deosebete contingenei sau felurile personalitii femeii-infractor, dar numete n
acest rnd aa contingena de infractori, ca - minori, recidiviti, infractori interesai [314, p.280].
Din punct de vedere teoretic, se pare a fi corect prerea despre faptul, c personalitatea
femeilor-infractori se caracterizeaz printr-un ir de particulariti, ce se refer la motivarea i
scopurile aciunilor lor criminale, sistemul de preri i relaii, coninutul necesitilor, metodele
de satisfacere a lor, ce le deosebete att de personalitatea infractorilor, precum i de
personalitatea femeilor devotate legii [298, p.107]. n acest mod, este separat felul specific,
contingentul femeilor, care comit aciuni criminale. Conform opiniei lui L. Milikivili, n form
concentrat exprim aspectele teoretice ale conduitei criminale a femeilor [298, p.107]. El nu
accept pe deplin prerea despre faptul, c la caracterizarea femeii - infractor, locul principal -1
ocup indicii social-demografici, deoarece fr ei este imposibil mai mult sau mai puin de a
explica pe deplin conduita criminal a femeilor [298, p.107]. ntr-adevr, n structura i sistemul
componentelor, caracteristice personalitii femeilor infractori, indicii social-demografici ocup
un rol important, ns nu nlocuiesc i nu exclud, totui, toate prile lui. Despre aceasta ne
vorbesc realizrile teoriei conduitei deviate, unde n componena social-demografic se include
genul, vrsta, studiile, starea familial, proveniena social, locul naterii, locul de trai i starea
material [302, p.21]. Dincolo de limitele indicilor enumerai, care se refer la personalitatea
femeilor, se afl sferele psihologice, culturale, spirituale normativ valorice ale activitii omului.
Fr ele, desigur, este greu de neles, i cu att mai mult, de explicat conduita criminal a femeii.
Caracteristicile femeilor-infractori, n opinia noastr, prin structura, i coninutul lor, cuprind
sferele social-biologice i de drept ale personalitii [302, p.21].
Ca i la ali autori, n lucrarea dat, examinarea problemei ncepe de la factorul socialdemografic al femeii-infractor. Pe parcursul anilor 2010-2013, n structura personalitilor, care
au comis infraciuni, femeile au constituit 10-12%. Astfel, n corespundere cu starea familial, n
aceast grup criminologic, femeile se mpart n: cstorite, necstorite, divorate i vduve. n
afar de aceasta, difereniem femei, ce-i ispesc pedeapsa, care au copii sau nu. Conform
cercetrilor noastre, circa 75% dintre ele au copii, inclusiv unele din au doi sau trei copii.
Dac atragem atenia la statistica anilor precedeni, n privina crimelor svrite de femei,
atunci putem spune c exist o deosebire ntre statistica de pn la anul 2003 i cea dup el, n
privina clasificrii infraciunilor comise de femei, care se observ n anexa Nr.1 i Nr.2. Aceast
79

schimbare a avut loc deoarece a intrat n vigoare noua legislaie penal n 2003 [a se vedea: 97].
n primele date statistice, clasificarea se efectua, conform competenei organelor de drept
operative. Deci, aceasta avea loc n felul urmtor: pe linia poliiei criminale i linia poliiei
economice i alte servicii. n cea de-a doua clasificare conform datelor statistice, de acum
clasificarea are loc conform gradului prejudiciabil a infraciunilor comise i conform amplasrii
capitolelor din partea special a codului penal. Dac facem o comparaie ntre aceste dou
statistici, atunci observm c cea de a doua statistic este mai reuit dect prima, deoarece
elucideaz ntreaga activitate n general i n special, cea a femeilor. n prima, multe crime
svrite nu sunt menionate, circa 7-8% din volumul crimelor. Dac s atragem atenia asupra
celor svrite de femei atunci observm c acest procent este de 7-9.
Analiznd statistica anilor 2011, 2012 i aprilie 2013, putem meniona, c n anul 2011 din
171 de infraciuni excepional de grave, 18 dintre care au fost comise de femei, adic a zecea
parte din volumul infraciunilor pe an nregistrate pe republic, ce este destul de ngrozitor. n
anul 2012 se nregistreaz o cretere a acestor infraciuni, de acum sunt nregistrate 189 de
infraciuni excepional de grave, dintre care 21 au fost comise de femei, 11%, observm o
cretere n acest compartiment i la infraciunile comise de femei, fie cu puin dar e n cretere.
n anul 2013 au fost svrite 36 de infraciuni, nregistrate de statistica oficial, dintre care 5 au
fost svrite de femei, adic 13,8% [a se vedea: 97].
Din aceste date din anexa Nr.1 i anexa Nr.2, am observat c ritmul infraciunilor excepional
de grave comise de femei, este n cretere. Aceasta ne pune pe gnduri deoarece pe viitor dac
aceast tendin va rmne neschimbat i nu se vor lua msurile corespunztoare, vom ajunge
c majoritatea infractorilor excepional de periculoi vor face parte din rndurile femeilor i
criminalitatea femeilor va ajunge la acelai nivel cu cea masculin. Adic mamele care trebuie s
educe generaia n cretere n spiritul respectrii legii, comit cele mai periculoase infraciuni, care
pun n pericol existena societii. Infraciunile deosebit de grave se consider infraciunile
svrite cu intenie pentru care legea penal prevede pedeapsa maxim cu nchisoare pe un
termen ce depete 15 ani [a se vedea: 7]. Din cadrul acestor infraciuni fac parte: infraciuni
contra vieii i sntii persoanei, infraciuni privind viaa sexual, contra patrimoniului etc. Aa
infraciuni prevzute de art. 172 (Violena sexual), al.3, art. 188 (Tlhria), art. 145 al.1 i 2
(Omorul) etc. n anul 2011 din 1052 de infraciuni deosebit de grave, 175 dintre care au fost
comise de femei, adic 16,5%, iar n anul 2012 se nregistreaz o cretere a acestor infraciuni, de
acum sunt nregistrate 1118 de infraciuni deosebit de grave, dintre care 230 au fost comise de
femei, 20,5%, observm o cretere n acest compartiment i la infraciunile comise de femei, care
este cu mult mai mult de ct la infraciunile excepional de grave, ce la fel trebuie s trezeasc o
alarmare n societate. n anul 2013 pn n luna aprilie au fost svrite 228 de infraciuni,
80

nregistrate de statistica oficial, dintre care 28 au fost svrite de femei, adic 12,2%. La fel se
observ c i la acest capitol criminalitatea femeilor este n cretere.
n anul 2011 din 11308 de infraciuni grave, 1121 dintre care au fost comise de femei, adic
10%. n anul 2012 se nregistreaz o micorare a acestor infraciuni, de acum sunt nregistrate
10697 de infraciuni grave, dintre care 1118 au fost comise de femei, 20,5%, n anul 2013 pn
n luna aprilie de acum au fost svrite 2416 de infraciuni, nregistrate de statistica oficial,
dintre care 243 au fost svrite de femei, adic 10%. Observm o stabilitate n acest
compartiment la infraciunile comise de femei, care este practic neschimbat, ce d dovad c nu
sunt ntreprinse msuri pentru combaterea acestor infraciuni. Aici n comparaie cu anii 2004 i
2005, numrul infraciunilor grave este mai mic, cifra infraciunilor grave, figura n jurul la 4500
de infraciuni pe an. n anul 2000, din 4931 de infraciuni grave 453 au fost comise de femei,
adic 9%, iar n 2001 din 4343 de infraciuni grave svrite, 457 au fost comise de femei,
10,5%. n anul 2002 din 4753 de infraciuni nregistrate pe republic, 495 au fost comise de
femei, 10,4%. Putem conchide n urma analizei datelor statistice,c procentul crimelor grave
svrite de femei este neschimbat i figureaz n jurul la 10%, ce ne spune c n pofida faptului
c a fost adoptat o legislaie penal nou, nu sau redus infraciunile grave, dar dimpotriv
numrul lor a crescut.
Infraciunile mai puin grave se consider faptele pentru care legea penal prevede pedeapsa
maxim cu nchisoare pe un termen de pn la 5 ani inclusiv. Aceste infraciuni la fel sunt
rspndite n ntreaga parte special a CP al RM. n 2011 din 4694 de infraciuni mai puin
grave, 551 au fost svrite de femei, 11,7%, iar n 2012 din 4998 de infraciuni mai puin grave,
575 au fost svrite de femei 11,5%. Totodat, n 2013 n aprilie din 991 de infraciuni mai
puin grave, 114 au fost svrite de femei, 11,5%. Observm c i n la acest compartiment nu
sunt prezente schimbri n combaterea acestui fenomen. Femeile se menin la un nivel destul de
ridicat n svrirea criminalitii, ce nu este un lucru normal.
Infraciunile uoare sunt faptele pentru care legea penal prevede pedeapsa maxim cu
nchisoare pe un termen de pn la 2 ani. Aceste infraciuni la fel sunt elucidate n partea special
a CP al RM. n anul 2011 din 719 de infraciuni uoare nregistrate de statistica oficial, 166 au
fost de femei, 23%. Totodat, n 2012 din 802 de infraciuni uoare svrite, 145 au fost
svrite de femei,18%, iarn aprilie 2013 din 332 de infraciuni uoare, 36 au svrit femeile,
11%.
A nelege esena criminalitii i a descoperi de ce ea crete nseamn a stabili care sunt
cauzele, circumstanele vieii sociale care i dau natere. Totodat, este necesar a scoate la iveal
i a nivela contradiciilor sociale, care au caracteristici criminogene, a mbunti condiiile de
trai a femeilor care au o mare importan la micorarea nivelului nclcrilor de lege [269, p.12].
81

Practica criminal arat, c ntre femeile-infractori a crescut numrul persoanelor cu studii


superioare [297, p.130]. Multe femei au devenit persoane de afaceri, conductori de bnci
comerciale i de firme (spre exemplu, Vlastelina n Rusia, Sanda, Vosa, Rapid n Moldova).
Doar nu ntmpltor, n sistemul motivelor conduitei criminale i a criminalitii exist i cauzele
social-economice, violent egoiste, violent etice, uuratice i lipsite de rspundere [297, p.285],
care se pot manifesta n diferite asocieri, influennd specificul motivrii criminale a diverselor
grupe de infractori, a minorilor i femeilor.
2.4. Aspecte criminologice ale personalitii infractorului recidivist
Dup cum formele pluralitii de infraciuni conform legislaiei n vigoare sunt concursul,
recidiva i pluralitatea intermediar, unii autori consider c recidivistul nu trebuie considerat
mai periculos pentru societate dect autorul unui concurs de infraciuni deoarece i n cazul
acestuia din urm s-ar putea constata o tendin permanent spre svrirea de infraciuni, ceea
ce face ca o persoan s fie realmente periculoas pentru societate [183, p.56]. n schimb, se
remarc faptul c recidivistul ar fi mai vinovat dect autorul unui concurs de infraciuni [a se
vedea: 32]. Pe de alt parte, dei nu este exclus ca i autorul unui concurs de infraciuni s fi
dobndit o tendin permanent spre svrirea de infraciuni, nu trebuie s pierdem din vedere
faptul c el i-a desfurat activitatea n condiiile n care nu a fost sancionat pentru faptele
comise, acest lucru putnd aprea ca o ncurajare n continuarea acesteia. Totodat, recidivistul,
dei a suferit o condamnare menit s-i releve caracterul antisocial al comportamentului su i
dezaprobarea societii fa de acesta, continu totui s se manifeste pe linia conduitei anterioare
[54, p.23].
Dac att concursul de infraciuni ct i recidiva relev o perseveren infracional a
autorului, periculozitatea social a lui este diferit n cele dou situaii. Dac autorul unui
concurs de infraciuni nu a primit nici un avertisment din partea societii nainte de comiterea
celei de-a doua fapte, recidivistul a primit un avertisment solemn i irevocabil, concretizat n
hotrrea definitiv de condamnare, pe care 1-a nesocotit continundu-i activitatea infracional.
Aceasta relev c sanciunea pronunat a fost insuficient pentru atingerea scopului vizat reeducarea infractorului - i c, pe cale de consecin, se impune aplicarea unui tratament
sancionator mai sever n cazul recidivei [54, p.26]. Prin urmare, periculozitii pe care i-o
confer fptuitorului activitatea infracional n materialitatea ei i se adaug, n cazul
recidivistului, pericolul relevat de nesocotirea avertismentului dat de societate i concretizat n
hotrrea de condamnare.
Astfel, vedem c recidivismul reprezint un fenomen infracional complex. El a constituit de
mult timp piatra de ncercare pentru organele judiciare i ali specialiti. Primul studiu n acest
sens a fost fcut de medicul nchisorii Auburn, din S.U.A., ntitulat Studiul asupra deinuilor
82

care au nclcat regulile eliberrii condiionate i s-au ntors la nchisoarea Auburn timp de un
an de zile. Eantionul de persoane a cuprins 451 de deinui (delincveni juvenili) ntre 1934 i
1964, iar ca surs de informare s-au folosit dosarele care, la rndul lor, cuprindeau: aspecte
sociale, rapoarte psihologice, nregistrri infracionale etc. Dup 5 ani de la eliberarea din
nchisoare s-au verificat din nou nregistrrile acestora criminali ca s se vad care dintre ei au
fost condamnai din nou. Au recidivat 69% din eantion. n acest studiu s-a acordat o atenie
sporit conturrii i utilizrii unor instrumente pentru predicia recidivismului: tabelele de
experien, numite uneori i tabelele expectanei bazale, care cuprind informaii diverse (date
biografice, activitatea infracional anterioar, sentine, condamnri, comportamentul ca deinut
etc.) i indicii care estimeaz probabilitatea succesului sau eecului privind eliberarea provizorie
sau eliberarea condiionat, precum i a condamnrii pentru noi infraciuni.
Cercettorii au atras atenia i la validitatea predictiv a judecilor personalitii. Profesorii
au evaluat bieii cnd ei erau ntre 8 i 14 ani, iar infraciunile viitoare ntre 18 i 20 de ani au
fost predictibile din aceste evaluri. Ofierii care se ocupau cu eliberarea provizorie au prezis
care din cei 158 de subieci ntre 11 i 14 ani ar putea sau nu s reapar n instan. Prezicerile au
fost corecte 64% , iar rata de baz pentru cei ce nu s-a ntors n faa instanei a fost de 55%.
Pentru recidiviti, spre deosebire de infractorii primari, este specific reducerea sau totala
abandonare a muncii oneste. Ei nu au, de regul, un loc stabil de munc, prefer ctigurile
ocazionale, cnd nu recurg la infraciuni, care nu necesit o pregtire special. Astfel, s-a
constatat c la momentul condamnrii o ptrime din recidiviti erau fr ocupaie [53, p.15]. Ne
raliem spuselor lui A. Adler care susine c studiul inferioritii organelor i competena lor n
activitate - este una din caracteristicile cele mai generale ale infractorilor.
Componentele biologice se dezvolt i acioneaz n condiiile existenei i ale aciunii
concomitente ale componentelor sociale. Dezvoltarea personalitii se realizeaz n timp, prin
interaciunea celor doua blocuri mari de componente. Dac putem vorbi de o devenire
permanent a personalitii, tot aa i criminogeneza trebuie s fie privit ca un proces de durat
n care factorii biologici individuali sunt ntreinui cu cei sociali, ce se refera la efectele aciunii
unor ageni de natur sociocultural (mediul social) traduse (caracter, atitudini), care, pe msura
consolidrii lor, devin fore motrice, chiar motive care modeleaz comportamentul [a se vedea:
209].
Studiul multirecidivitilor arat o conjugare de deficiene individuale i sociale (E.
Johanson), un cumul de deficiene sanitare, biologice i intelectuale i o lung istorie de
excluderi i respingeri sociale ce i fac marginali fa de comunitate n care triesc (J. Selosse
i alii). n cazul delicvenilor, trecerea la actul infracional este o activare a mecanismelor
psihosociale ca reacie la excluderea i respingerea pe care o sufer. Neacceptarea, respingerea
83

social, dup cum am artat mai sus, este un motiv puternic de aciune i, n aceast conjunctur,
evident, comportamentul va fi direcionat antisocial. Impactul va fi cu att mai violent cu ct
subiectul va fi mai puternic convins c agentul frustrator a acionat cu intenie.
Urmrind s stabileasc principalele caracteristici psihologice de personalitate ale unor
criminali nrii (hardened criminals), deinui la un penitenciar din S.U.A., F.Warbunton i
alii au utilizat teste de personalitate U.I. (Universal Index) n baza crora au putut stabili nu
numai existena unor factori de personalitate care disting delincventul de nedelicvent, ci i unele
constelaii de factori specifici [a se vedea: 210]. Astfel, fat de ceilali, delicvenii arat o
tendin marcant de a ,,merge cu banda, dau semne de neadaptare, sunt vanitoi i egocentrici
etc. Egocentrismul - prin care se nelege incapacitatea de a ine cont de sentimentele, gndurile
i interesele altora (M. Chandler) - este o caracteristic, fundamental a infractorului din
obinuin, relevat de toi autorii care au cercetat problemele psihologice ale infractorilor. M.
Chandler subliniaz c un mare numr de comportamente deviante sunt asociate cu o persistent
gndire egocentric. De asemenea, se mai poate stabili c gndirea egocentric, obinuit, e
nsoit de o slab capacitate de adaptare social etc. Rezultatele testrilor mai arat c
egocentrismul primete greu dezaprobarea, ct vreme aprobarea l stimuleaz pozitiv.
Mult vreme s-a crezut c infractorul este un individ total inferior sub aspect intelectual. E.
de Greef, utiliznd metoda vermevlen, a studiat un eantion de 126 hoi, 105 btui, 80 de
criminali sexuali, 34 escroci i 80 de asasini, sub aspectul unor trsturi intelectuale (atenie,
memorie de fixare, capacitate asociativ, nelegere, judecat, destoinicie i capacitate de a face
combinaii). La acest eantion, asasinii i escrocii n general sunt la nivelul oamenilor obinuii
(normali), ct vreme restul infractorilor se amplaseaz sub linia normalitii la nelegere i
,,judecat.
Imaturitatea intelectual nu trebuie neleas ca fiind identic cu un coeficient de inteligent
sczut. Imaturitatea intelectual nseamn capacitatea redus de a stabili un raport raional dintre
pierderi i ctiguri n proiectarea i efectuarea unui act infracional. Aceast latur a
personalitii deviantului a fost studiat de P. Coslin, care arat c n trecerea la actul deviant
infractorul trebuie s cntreasc bine ctigurile i sanciunile, s ia n consideraie i pragurile
de toleran social i numai n baza unor asemenea socoteli accept sau nu riscul aciunii.
H. Lindnei susine c nelegerea i tratarea criminozei const ntr-o apreciere corect a
motivelor predispozante, care l directiveaz pe individ spre un comportament criminal, pe de
o parte, iar pe de alt parte, spre factorii de precipitare ce inspir i declaneaz crime, oferind
mijloacele prin care ea se perpetueaz. Criminoza apare atunci cnd motivaiile predispozante
sunt aprinse de factorii ambientali cnd comportamentul criminal este o ncercare individului
de a se relaxa prin rezolvarea problemelor interne i restabilirea echilibrului iniial [24, p.43].
84

La concepia lui H. Lindner motivele predispozante includ dorina excesiv de anume feluri
de gratificaie (bani, sex etc.), o ostilitate exagerat fa de orice persoan care refuz vreun fel
de gratificaie, o team excesiv de a prea slab i insuficient de brbat etc. Datorit unor
asemenea stri, situaia (ambiental) precipitat joac rolul de trgaci i explozia de produce.
Privit n acest fel, actul criminal nu este altceva dect o ncercare de a restabili echilibrul iniial
(homeostaza), el duce spre un cerc vicios, pe care ns criminalul nu-1 poate prevedea. n cele
din urm, analiz comportamental duce la concluzia unei imaturiti intelectuale, la constatarea
incapacitii criminalului prin obinuin de a prevedea pe termen lung consecinele aciunii sale
antisociale.
n 1980, un binecunoscut cercettor italian, Giacomo Cnepa, publica rezultatele
investigaiilor sale n care arta existena unor relaii eseniale ntre comportament antisocial i
unele trsturi psihologice ale personalitii. Este vorba, arta Cnepa, de urmtoarele elemente:
impulsivitate mrit, la 68%

dintre delincvenii examinai; indiferen afectiv, la 27%;

egocentrism, la 41%; agresivitate, la 72%; tendina de opoziie, la 46%; scepticism, la 50%.


Totodat, examinrile efectuate de-a lungul anilor de G. Cnepa asupra recidivitilor i a
altor infractori cu tendine de a comite acte antisociale deosebit de grave au relevat tendina de a
percepe realitatea ntr-un mod neobinuit i deformat, n sensul de a considera c toi cei din jur
sunt dumani, c nimeni nu ofer ajutor i c n via totul se petrece conform legilor baftei sau
ghinionului, prezena unor manifestri de indecizie i incertitudine interioar, profunda
dificultate de autoreprezentare, lipsa de capacitate de a se vedea pe sine n mod realist.
Prin urmare, bazndu-se pe tipologia i caracterizarea infractorilor dat mai sus, putem
meniona o multitudine de criterii: a) n funcie de gradul de contientizare i control al
comportamentului criminal: infractori normali; infractori anormali; b) n funcie de tendina de
repetare a aciunilor criminale: infractori recidiviti; infractori nerecidiviti; c) n funcie de
gradul de pregtire infracional: infractori ocazionali; infractori de carier [33, p.3].
Personalitatea infractorului recidivist se distinge printr-o structur psihologic marcat de o
anumit specificitate. Cercetrile au evideniat prezena cvasiuniversal a unor nsuiri:
impulsivitate mrit, agresivitate sporit, egocentrism exacerbat, tendin de indiferen afectiv
generalizat i imagine negativ a lumii din afar. Ele exist sau sunt comune cu cele care sunt
specifice infractorilor nerecidiviti ns, acestea la recidiviti sunt mult ngroate, accentuate.
Astfel spus, este vorba de o personalitate accentuat, orientat ferm spre acte infracionale.
Recidivitii avnd imagine negativ despre lumea din care face parte, manifest un
comportament straniu i exprimat prin tendin permanent de atac. Puternic sturat afectiv,
prin ur sau scepticism, aceasta l determin s considere societatea ca un duman personal,
atribuindu-i principala responsabilitate pentru situaia n care se afl. Din punctul su de vedere,
85

un motiv decisiv care justific atitudinea sa de rzvrtit, gata s se lupte permanent cu


ceilali, fie pentru ai satisface propriile aspiraii, fie pentru a se rzbuna pentru rul ce i s-a
fcut. Aadar, recidivitii sunt nite persoane care au o imagine negativ despre lumea din care
fac parte i se motiveaz pe faptul c ei nu sunt numai neglijai de societate i respini dar, se
regsesc ntr-un sentiment de inferioritate. De aceea, a vrea s relev faptul c una din cele mai
importante teorii psihanalitice pentru analiza criminologic a comportamentului infracional
aparine lui A. Adler, care a devenit cunoscut n urma inventrii conceptului de complex de
inferioritate [21, p.85].
H. Evsenck menioneaz c trstura este ceva ce se manifest la individ ntr-un numr mare
de situaii, care este o tendin de reacie larg i relativ permanent. Putem vorbi de trsturi ale
cunoaterii (ascultate perceptiv, gndire superficial), trsturi ale afectivitii (uor
emoionabil, sentimente profunde), trsturi temperamentale (lent, iute, alert), trsturi dinamice
care se refer la modul de aciune i de decizie, dar i la motivaii i interes [179, p.248].
O prim particularitate a recidivistului o constituie rezistena la procesul de reeducare [144,
p.199]. n literatura de specialitate din Cehoslovacia [144, p.199], plecndu-se de la eecul
penitenciar i gradul ridicat de antisociabilitate, se apreciaz c recidivistul se caracterizeaz
printr-o complexitate a trsturilor negative psiho-sociale care i marcheaz pe ceilali infractori
i printr-o interaciune mai intens a acestora, determinnd o mai mare promptitudine n trecerea
la actul infracional. n analiza diferenelor de personalitate ntre infractorii primari i recidiviti
au fost identificai o serie de factori tipici pentru recidiviti: extravertirea, promptitudinea n
agresiune, abuzul de alcool care sunt n proporii reduse i la infractorii primari.
Totodat, se mai semnaleaz i ali factori negativi prepondereni la recidiviti, precum:
decompensarea agresiv, funcia orgiastic a alcoolului, instabilitatea vegetativ, viclenia,
egocentrism, tensiune energetic mare, instabilitate emoional, nivel intelectual mai sczut.
Dintre factorii socio-psihologici incitani, sunt amintii: climatul emoional al educaiei cu
variabile de ostilitate a prinilor - n special, a mamei infractorului fa de acesta i familii cu
tendine conflictuale; eecul procesului de colarizare, frustrare, tendine spre variate forme de
toxicomanie [213, p.19-25] etc. Dei aceste particulariti de personalitate sunt prezente i la
infractorii primari, scorurile cele mai mari le realizeaz recidivitii. Prin urmare, asistm la o
creionare a personaliti recidivitilor prin intermediul unor combinaii de factori de intensitate
superioare la recidiviti (factori luai n considerare avnd funcie bipolar gravitnd i n sfera
infractorilor primari - mai puin intens, iar n sfera recidivitilor - mai grupat i intensiv).
n general, pentru recidiviti sunt caracteristice urmtoarele trsturi: tendina de dezintegrare
pronunat a structurii i funciilor familiei; proces intens dereglat de socializare - familia lipsit
de caracterul de refugiu, prinii evaluai negativ, fr putere de exemplu pozitive; eec colar;
86

efect de colarizare redus; absena unor idealuri pozitive; risc crescut la dereglri psihomatice,
abuzul de alcool i dependena de diverse droguri; agresiunea flagrant prompt; orientarea ctre
subcultura criminal, dezvoltarea n regim de libertate a subculturii dobndite n centrele de
reeducare sau n penitenciare; absena unor legturi pozitive cu cei din afara locurilor de
deinere; existena unui anumit mod de a gndi, bine fixat, cu tendine de justificare a propriului
comportament.
De observat, c i n cea ce privete categoria particularitilor psihice considerate drept
caracteristice, trstura dominant distinctiv pare s fie cea a intensitii gradului de neadaptare
social, exprimat prin dezintegrare pronunat, eec de integrare, absena unor aspiraii
etc., recidivitii fiind, se pare, mai degrab produsul unor procese de integrare social negativ.
Ali autori confirm, n linii generale, valabilitatea acestui portret criminologie al
recidivistului. Astfel, efectund un studiu de inspiraie psihologic asupra unui grup de 82
recidiviti n materie de furt, n vrst de 20-55 ani i cu un cazier de cel puin 5 condamnri de
acest gen, Julia de Clerck reine c, din punct de vedere psihologic i moral, acetia au pus n
eviden cteva trsturi specifice: o insuficien general a afectivitii; absena sentimentului
de culpabilitate;o solid organizare mintal pentru a sprijini justificrile antisociale; o slab
preocupare pentru adaptarea la viitor, din punct de vedere clinic recidivistul exprimnd o lips
reala de preocupare pentru durat, un dezinteres aproape total pentru proiectarea destinului
propriu n viitor, chiar dac acesta s-ar situa n perspectiva a ctorva luni sau chiar sptmni. n
concepia ei, toate aceste defecte de personalitate ale recidivistului explic slaba eficien ce o
pot exercita mijloacele de influenare preventiv sau penal o dat ce procesul de constituire a
personalitii lui s-a ncheiat. Suntem de acord cu concluzia autoarei [80, p.202], deoarece
realitatea, cu prere de ru, ne demonstreaz justeea acestei opinii.
Normal, definiiile personalitii criminalului sunt perfect acceptabile i pentru recidiviti. Se
impune totui necesitatea unei definiii speciale, tot aa cum recidivismul are specificul su n
cadrul criminalitii n general. O asemenea definiie ar fi urmtoarea: Personalitatea
recidivistului e o totalitate unitar a calitilor i relaiilor negative importante din punct de
vedere social, care, interacionnd cu condiiile i circumstanele din exterior, condiioneaz
comiterea repetat a unei infraciuni. Aceast opinie e susinut i A. Alekseev [269, p.83] i e
apropiat de abordarea personalitii criminale fcut de R. Stnoiu, care consider c
infraciunea reprezint limita superioar a orientrii antisociale a unei persoane aflate n faa unei
situaii concrete de via ce o favorizeaz. Infractorii se recruteaz din rndul persoanelor care
nu-i pot nsui comandamentele integratoare ale societii. n cazul lor, inadaptarea social se
amplific nu numai prin aceea c au dificulti n asimilarea comandamentelor de valori
integratoare menionate, ci i prin a tinde s nlocuiasc acest sistem de valori cu un sistem
87

propriu de valori divergente sau chiar contrarii n raport cu primele [237, p.150].
n opinia lui N. Giurgiu, pentru recidiviti sunt proprii trsturile: 1) tendina de dezintegrare
pronunat a structurii i funciilor familiei; 2) proces intens dereglat de socializare familia
lipsit de caracterul de refugiu, prini evaluai negativ, fr putere de exemple pozitive, eec
colar; 3) efect de colarizare redus; 4) absena unor idealuri pozitive, risc crescut la dereglri
psihosomatice, abuzul de alcool i dependena de diverse droguri; 5) agresiunea flagrant
prompt, comportament bazat pe fora fizic sau mecanic etc.; 6) puternica orientare spre
subcultura criminal, dezvoltarea n regim de libertate a subculturii dobndite n centrele de
reeducare sau n penitenciare; 7) absena unor legturi sau contacte pozitive cu cei din afara
locurilor de detenie; 8) existena unui anumit mod de a gndi, bine fixat, cu tendine de
justificare a propriului comportament [124, p.202].
Credem ns, c studierea principalelor trsturi ale recidivistului e mai uor de realizat,
pornind de la o anumit sistematizare a caracteristicilor personale. Astfel, S. Buznova propune
urmtorul sistem al caracteristicilor personale, care ar explica conduita personal: 1) sfera
necesitilor i de motivaie; 2) caracterizarea contiinei spirituale i a celei juridice; 3) poziiile
i legturile sociale; 4) activitatea social nsemnat. E. Stumbina, la rndul su, relev c, pentru
atingerea scopului studierii practice a personalitii recidivistului, poate fi folosit cea mai
simpl schem, care const n urmtoarele cteva grupuri de caracteristici: a) social-biologice
(sex, vrst, starea sntii, etc.); b) social-demografice (stare social, studii, genuri de
activitate); c) social-psihologice (caliti morale i politice, motivele comiterii infraciunilor,
etc.).
n fond, care n-ar fi unghiul de abordare a acestei probleme, toi cercettorii urmresc
aceleai scopuri, i anume: cunoaterea celor mai tipice trsturi ale personalitii recidivitilor,
pentru a putea preveni apariia unora dintre ele sau, cel puin, s cunoasc grupurile de risc
grupurile potenialilor recidiviti care urmeaz s constituie principalul obiect al msurilor de
influen din cadrul activitii de combatere a recidivismului. Noi ne propunem studierea
personalitii infractorului recidivist, innd cont de urmtoarea schem: 1) caracteristicile socialdemografice i social-psihologice ale recidivitilor; 2) socializarea recidivitilor.
S-a stabilit existena unei legturi, fapt dovedit din punct de vedre statistic, dintre vrsta la
care a nceput cariera criminal i recidivism. Cu ct mai devreme un individ pete pe calea
infraciunilor, cu att e mai intensiv i periculoas recidiva sa n viitor. Majoritatea recidivitilor
i ncep activitatea criminal la vrsta de minor sau imediat dup atingerea majoratului. Circa
70% din recidiviti au comis prima infraciune la vrsta de pn la 18 ani. O dat cu maturizarea,
probabilitatea recidivei scade vdit. Persoanele de vrsta a treia, practic, nu-i ncep biografia
criminal, iar dac i sunt recidiviti la aceast vrst comit infraciuni tot mai puin periculoase.
88

Totodat, brbaii mai frecvent devin recidiviti, ns atunci cnd purttoare a mai multor
antecedente penale devine o femeie, practic, este imposibil a mai vorbi de o eventual corijare a
acesteia, devianele criminale la femeie avnd o mai mare stabilitate.
n privina calitilor social-psihologice, ne intereseaz urmtoarele aspecte: pentru
personalitatea lor e caracteristic nzuina de a compensa sentimentul izolrii sociale, al
neadaptrii prin respectarea i meninerea ostentativ a obiceiurilor i tradiiilor mediului
criminal. Recidivitii sunt orbete ataai de argou, de cntecele hoeti, de tatuaje, etc. Defectele
contiinei spirituale manifest prin individualismul lui, prin substituirea principiilor morale cu
caliti morale josnice. Multor recidiviti le sunt proprii justificarea actelor comise, credina n
posibilitatea de a rmne nepedepsit, credina n noroc, n capacitatea de a evita demascarea. Ei
apreciaz propriile fapte ca fiind echitabile, iar demascarea ca o ntmplare [207, p.12].
n linii generale, muli autori confirm valabilitatea acestui portret psihologic al
recidivistului. Efectund un studiu de inspiraii psihologice asupra unui grup de 82 de recidiviti
n materia de furt, cu vrst cuprins ntre 20-55 de ani i cu un cazier de cel puin 5 condamnri
pentru infraciuni contra proprietii, s-a nregistrat c acetia, din punct de vedere psihologic i
moral, au pus n eviden cteva trsturi: o insuficien general a afectivitii; absena
sentimentului de culpabilitate; opinia c sunt asemeni celorlali, descriindu-i aproapele ca fiind
sec, indiferent, ostil i injust; o slab dezvoltare a simului simpatiei i o accesibilitate slab la
ambivalen; o solid organizare mintal pentru a sprijini justificrile antisociale; o slab
preocupare pentru adaptare la viitor, din punct de vedere clinic recidivistul exprimnd o lips
real de preocupare de durat, un dezinteres aproape total pentru proiectarea destinului propriu n
viitor, chiar dac acesta s-ar situa n perspectiva a ctorva luni sau chiar sptmni [139, p.202203].
Pe de alt parte, cunotinele acumulate de o persoan cu orientri antisociale pot aduce
daune societii, infraciunile fiind comise mai rafinat, cu consecine negative majore. E clar c
educaia duce la lrgirea spectrului de interese, la dezvoltarea propriei contiine i la prevenirea
faptelor sociale. Se vede clar c nivelul de educaie al recidivitilor e mai sczut dect nivelul
mediu al populaii. Ponderea persoanelor cu studii medii incomplete, n comparaie cu infractorii
primari, e de 2 ori mai mic, dei acetia din urm se afl n situaie similar n raport cu restul
populaiei. Recidivitii nu vd nici un rost n ridicarea nivelului de educaie, ei sunt refractari.
n urma investigrii unui lot de 82 de recidiviti, aciune realizat ntr-un penitenciar, lot
alctuit din condamnai din zone geografice i medii sociale diferite, s-au desprins urmtoarele
concluzii: 48,7% aveau coala general incomplet, 39,2% promovaser aceast coal i numai
2,1% aveau o pregtire medie sau superioar. De menionat c 68% din subiecii cu pregtire
colar general au urmat aceste cursuri n timpul executrii unor sanciuni penale privative de
89

libertate. n urma aplicrii testelor de inteligen, s-a constatat c 54% prezentau un intelect la
limita suficienei cu numeroase carene instructiv-educativ, iar 16% un intelect de nivelul
debilitii mintale uoare sau severe [207, p.98].
E curios faptul c, n conformitate cu studiile comparative efectuate, recidivitii cunosc mai
bine legea penal dect persoanele cu o conduit licit. Ei nu realizeaz, de fapt, sau nu accept
imperativele penale, semnificaia juridic a normelor, semnificaia social a dreptului.
Majoritatea renun la legturile sociale pozitive, evitndu-le. Tinznd a comunica preponderent
cu indivizi din mediul celor ce au un trecut penal sau un comportament antisocial, recidivitii
frecventeaz diferite spelunci. Trecutul criminal, determin alegerea prietenilor, prioritate dnduli-se persoanelor cu biografie asemntoare, pentru care e caracteristic comportamentul ilegal i
moral, ce este o expresie a poziiei precriminale a personalitii [36, p.13].
Exist cazuri cnd recidivitii, mai ales cei cu o carier criminal de durat, se prezint ca
persoane culte, erudite i nelepte, care tiu s aprecieze valorile culturale ale societii, au
simul frumosului i al artei, nu-i permit s foloseasc n discuii cuvinte necenzurate, cernd
aceasta i de la interlocutori, alii sunt puternic religioi, cutnd n religie iertarea pcatelor i
cernd ajutor n via, ceea ce nu i mpiedic ns de a-i continua activitatea criminal [127,
p.39].
Predispoziia antisocial a persoanei e determinat nu doar de durata i caracterul activitii
criminale, de numrul condamnailor, dar i de comportamentul din instituiile privative de
libertate. Dup acest criteriu se disting: a) recidivitii penali-activi, orientai permanent spre
comiterea infraciunilor i contraveniilor; b) predispui spre comiterea infraciunilor doar n
condiii favorabile; c) persoane implicate din ntmplare n comiterea infraciunii.
Incontestabil, clasificrile date au o mare importan practic, dar ele nu reflect realizrile
psihologiei juridice. n cazul criminalitii recidive e mai semnificativ factorul subiectiv: e vorba
de oameni care, cu toat asprimea pedepselor, comit cu insisten fapte negative. Clasificarea
psihologic are de asemenea o importan major. Vestitul psiholog rus A. Lazurskii, studiind
tipurile psihologice de oameni, a delimitat tipul desfigurat, deformat. Biografiile celor mai cruni
criminali indic o deformare considerabil a caracterelor lor sau altor elemente de personalitate.
nc din cele mai vechi timpuri s-a observat c exist clase de indivizi care au unele
caracteristici comune, fie pe latura intereselor, a modului de gndire, a temperamentului, a
constituiei lor fizice etc. Ei, n funcie de caracteristica aleas, aparin aceluiai tip. Spre
exemplu, dac un grup de indivizi se caracterizeaz prin persisten, rigiditate, subiectivitate,
timiditate, spunem c aceti indivizi aparin tipului introvertit. Tipul este o noiune supraordonat
celei de trstur. Dup R. Stagner i H. Eysenck, personalitatea este organizat ierarhic pe patru
niveluri: nivelul reaciilor specifice, nivelul reaciilor de deprindere, nivelul reaciilor de trstur
90

i nivelul superior de reacie tipologic [a se vedea: 168].


n ultimii ani, criminalitatea recidivitilor nregistreaz tendine alarmante, nefavorabile i
puin probabil c starea lucrurilor n timpul apropiat se va schimba n bine. Se amplific influena
recidivitilor asupra extinderii i evolurii criminalitii organizate i profesionale, asupra
contagiunii criminale a minorilor i persoanelor de 18-25 de ani. Cercetrile criminologice au
constatat c recidivitii se reorienteaz foarte rapid spre comiterea infraciunilor care pot asigura
un profit maxim. Dimensiunile unui atare pericol devin clare atunci cnd se ia n consideraie c
n RM economia subteran asigur, conform unor estimri, n ultimii ani, n jur de 50% din
PIB. Indicatori relevani formeaz intensitatea i geografia criminalitii recidivitilor.
Intensitatea indic frecvena comiterii infraciunilor, adic timpul scurs din momentul executrii
(liberrii) pedepsei penale pn la comiterea unei noi infraciuni. Ca regul, se calculeaz
numrul (proporia) recidivitilor care au comis infraciuni n timp de un an din momentul
executrii sanciunii sau a liberrii de aceasta pentru fapta penal precedent. Intensitatea cea
mai sporit este atestat la infractorii cupidani: 70% din infraciunile noi sunt comise n primul
an dup liberarea din locurile de detenie. Este sporit intensitatea i n cazul jafurilor, tlhriilor,
huliganismului i ntre recidivitii cu multiple condamnri i cei tineri. S-a constatat c n primii
trei ani de dup liberarea din locurile de detenie sunt comise 60%, n primii cinci ani - 75%, iar
n primii zece ani - 90% din totalul infraciunilor de recidiv.
Analiza corelaiei dintre recidiv i sanciunea aplicat relev faptul c persoanele
condamnate la privaiune de libertate pe termen foarte scurt (pn la un an) i pe termen suficient
de lung (de peste 10 ani) mai frecvent recidiveaz, dect cele condamnate la munc fr
privaiune de libertate sau cu suspendarea pedepsei. Este redus nivelul, recidivei i n cazurile de
liberare de rspundere penal cu aplicarea altor msuri (rspundere administrativ, etc.).
Clasificarea recidivitilor are importan major pentru organizarea raional a procesului
corecional n instituiile de executare a pedepsei i pentru prognozarea recidivei. Mult mai
frecvent se opereaz clasificrile persoanelor condamnate n repetate rnduri dup caracterul
activitii criminale, precum i dup profunzimea i stabilitatea trsturilor antisociale ale
persoanei. Dup primul criteriu recidivitii se mpart n: a) infractori acaparatori general-penali
(hoii, escrocii, jefuitorii, etc.); b) infractori economici (coruptorii, delapidatorii, contrabanditii,
falsificatorii de bani, etc.); c) infractori violeni (ucigaii, huliganii, violatorii, etc.); d) alii
(dezertorii, eschivatorii de la plata alimentelor, condamnaii pentru infraciuni din impruden).
Recidivitii raionali comit preponderent infraciuni cu caracter de profit. Diferena dintre
nivelul mediu i cel slab este determinat de metodele alese i durata activitii infracionale.
Trsturile accentuate ale caracterului pot fi: hipertimice, pedante i demonstrative (isterice).
Aa-numiii egoiti sinceri sunt persoane preponderent pedante. Raionalitatea lor funcioneaz
91

doar pentru satisfacerea necesitilor individuale de aici i acum i nu include prevederea


consecinelor. Acetia se disting prin executarea scrupuloas i grijulie a aciunilor planificate,
totodat nu sunt prea hotri i adeseori sufer de ipohondrie. Cel mai des acioneaz de unii
singuri i au metode standarde sau repetabile de comiterea furturilor sau altor infraciuni.
Farnicii se disting prin caliti intelectuale i volitive dezvoltate care i stimuleaz pentru
poziia de lideri. Trsturile lor accentuate sunt hipertimice i demonstrative. Hipertimicii sunt
activi, amorali, ahtiai dup putere. Ei sunt extroveri, sociabili, provocnd simpatie
conlocutorilor, de care fapt adeseori abuzeaz. Cu voin slab - recidivitii cu voin slab
constituie o categorie relativ numeroas de infractori obinuii. Comportamentul lor e absolut
iraional, ei acioneaz sub influena unei situaii concrete, a unei tentaii sau instigri din partea
coprtailor. La nivelul slab, dintre acetia se afl recidivitii aa-numii apatici, evideniindu-se
astfel temperamentul lor melancolic, pasivitatea, capacitatea de a-i insufla anumite idei,
predispunerea spre depresii, indolene. Trsturile accentuate de caracter sunt distimice. Ei sunt
tcui, nchii n sine, rezervai i bnuitori. Printre inadaptai se ntlnesc adesea i cicloizi.
Pentru ei e caracteristic dispoziia instabil, capacitatea redus de a se opune influenelor
externe i problemelor vieii. Impulsivi-recidivitii impulsivi se deosebesc prin temperament
coleric, dezechilibru emoional, reacii instabile i iraionale la factorii excitani externi. Deciziile
de regul sunt luate dup primul impuls: dorina aprut trece imediat n aciune, fr a fi bine
gndit. De aceea sunt apreciate drept persoane ferme, energice i totodat uuratice. Trsturile
accentuate sunt epileptoide. Epileptoizii se disting prin cruzime i rutate, predispoziii spre
alcoolism i narcomanie. La nivelul mediu se afl recidivitii afectivi care se deosebesc de acei
impulsivi i slabi printr-o socializare sporit: ei comit infraciuni sub influena crizelor afective.
De regul, afectivii au intelect foarte dezvoltat, sunt autocritici i puin dependeni de alcool i
stupefiante. Pe cnd cei impulsivi i slabi sunt nevrotici, alcoolici, narcomani, toxicomani, care
comit infraciuni n special n stare de excitare narcotic.
La energici i nrii-exist dou nivele ale emotivitii: mediu - al recidivitilor energici i
nrii, i slab - al recidivitilor dezgusttori i cruzi. Pentru ultimii e specific imoralitatea,
egocentrismul, sadismul,gndirea primitiv i nrirea. Motivaia comportamentului are caracter
sadic: subiectul simte plcere cnd provoac suferine victimelor. Acetia sunt maniacii ucigaii
i maniacii sexuali. Recidivitii energici i nrii se remarc printr-o vast activitate criminal.
Motivaia acesteia poate fi att sadic, ct i sado-mazahist, adic subiectul tinde s provoace
suferine nu doar altor persoane ci i sie nsui. Mult mai periculoase sunt persoanele
epileptoido-paranoice, care mbin cruzimea i imprevizibilitatea epileptoizilor cu ambiia,
suspiciunea i susceptibilitatea paranoicilor. Drept exemplu literar poate servi Rogojin din
romanul lui F. Dostoievski Idiotul. Schizoizii au o lume intern dezechilibrat, personalitate
92

dublat i sunt lipsii de compasiune, pot comite infraciuni violente, chiar omoruri cu scop
acaparator sau la comand.
ntre recidiviti proporia femeilor este de 2-3 ori mai mic dect n criminalitatea primar, n
condiiile n care n aceasta din urm numrul femeilor este de 6-7 ori mai mic dect cel al
brbailor. Totui, n comparaie cu recidivitii-brbai, recidivistele se disting prin nsuiri
personale negative mai pronunate. Este vorba de alcoolizare, de numrul antecedentelor penale,
de pierderea legturilor sociale pozitive, de lipsa de cmin, de degradarea moral, etc.
O importan deosebit n evaluarea strii criminalitii recidivitilor, n studierea cauzelor i
condiiilor ei i n elaborarea mijloacelor i metodelor de contracarare o are tipologia
recidivitilor. n teoria criminologic sunt distinse urmtoarele tipuri de baz de recidiviti: a)
recidiviti antisociali, ei constituie categoria celor mai periculoi, activi i nrii infractori.
Acetia se disting printr-o activitate criminal intens i stabil. n atare contingent prevaleaz
recidivitii deosebit de periculoi, criminalii profesionali i recidivitii voiajori. Proporia lor este
de circa 40% din totalul infractorilor recidiviti; b) recidiviti situaionali, le este proprie o
atitudine instabil fa de valorile sociale, lipsa unor principii morale statornice, prezena
dominant a trsturilor sociale negative. Caracterul infraciunilor svrite deriv din situaia
criminogen n care s-au pomenit. Proporia lor n totalul infractorilor recidiviti este de circa 3035%;c) recidiviti asociali, le este proprie descompunerea personalitii. Ei au, de regul, multe
antecedente penale i sunt de vrst naintat. Se deosebesc prin intelect redus, mobiluri
primitive, metode primitive de svrire a infraciunilor, alcoolism, narcomanie i deficiene
psihopatice. Lipsesc total relaiile sociale pozitive, iar comunicarea o ntrein cu persoane la fel
de demoralizate [50, p.20].
Analiznd datele obinute n urma studierii dosarelor personale ale condamnailor pentru
infraciuni svrite n stare de recidiv, precum i a sondajului realizat de ctre noi n
penitenciarul nr. 15 din Cricova, am stabilit urmtoarele tipuri: ocazional, profesional, persistentviolent, consecvent-decepionat. La elaborarea ei au fost analizate i sistematizate astfel de
caracteristici ale recidivitilor precum: 1) particularitile moral-psihologice; 2) gradul
inadaptrii sociale; 3) stabilitatea activitii infracionale; 4) pericolul social al personalitii; 5)
motivaia i comportamentul infracional; 6) profesionalismul criminal; 7) tipul i gradul
prejudiciabil al infraciunilor comise; 8) tipul recidivei (special sau general); 9) durata
perioadei ntre condamnarea pentru infraciunea svrit anterior i comiterea noii infraciuni
[207, p.18-19].
Evident, n criminologia penitenciar este important personalitatea infractorului, unde ca
obiect de studiu este deinutul care svrete infraciuni n perioada de deteniune i, de
asemenea, cunoaterea legitilor care determin comportamentul infracional. Impactul deteniei
93

asupra individului se resimte n mod dramatic prin limitarea drastic a spaiului de micare i a
organizrii timpului, care nseamn necesitatea impus de regulamentul instituiei penitenciare ,
a elaborrii unor noi conduite legate de spaiu i de timp radical diferite de cele ale unui individ
uman n libertate. Reducerea perimetrului de micare duce la apariia unor fenomene ancestrale
de teritoriale, comportamentul individului de aprare a teritoriului propriu, care se manifest
printr-o exagerat protecie sau aprare a spaiului personal. Dei fenomenele de teritorialitate se
manifest i n condiiile vieii obinuite, dup definiia lui Anthony Storr i omul este o fiin
teritorial, mai ales n spaii supra-aglomerate (orae, blocuri etc.), unele fenomene de
agresivitate se observ relativ rar, cci individul nva s-i stpneasc impulsurile agresive
generate de prezena cteodat suprtoare a altor indivizi sau grupuri de indivizi. ns, n
condiiile deteniei, fenomenele de teritorialitate devin exacerbate i suscit o agresivitate mrit.
[357, p.43].
ocul ncarcerrii, contractul cu subcultur carceral, n scurt vreme l fac pe deinut s-i
formeze (nu neaprat n mod explicit), o nou viziune asupra propriei persoane i s elaboreze o
strategie de supravieuire. nc n urm cu decenii, criminologul canadian D. Clemmer a
semnalat fenomenul de prizonizare, definit ca socializarea la cultura devenit a deinuilor,
proces prin care deinutul ajunge s adopte i s mprteasc punctul de vedere al ncarcerailor
i mai grav chiar, s se supun influenii liderilor negativi din penitenciar.
Referitor la deinuii din penitenciar, T. Prun, ne spune c aceti tipi sunt nite personaliti
care se disting printr-o structur psihologic marcat de o anumit specificitate. Cercetrile au
evideniat prezena cvasiuniversal a unor nsuiri: impulsivitate mrit, agresivitate sporit,
egocentrism exacerbat, tendin de opozabilitate accentuat, indiferen afectiv generalizat i
imagine negativ a lumii din afar [204, p.78-79].
Aadar, analiznd izolarea fizic, psihic i psiho-social, pe de o parte, i privarea de
libertate prin executarea unei pedepse penale ntr-un loc de deinere, pe de alt parte, vom
constata c ntre ele exist o multitudine de diferene ce prezint aspecte specifice i manifestri
complexe. Deosebirile sunt de ordin fundamental i vizeaz att latura cantitativ ct i cea
calitativ [113, p.241]: a) din punct de vedere cantitativ, fr ndoial, privrile de libertate se
ntind pe perioade mai mari sau mai mici, durata condamnrilor constituind principalul factor
stresor; b) din punct de vedere calitativ, privarea de libertate d natere unei game complexe de
frmntri psihice i psihosociale, ncepnd cu criza de detenie manifestat de la nchiderea n
celulele de tcere pn la comportamentele agresive. Iar, infractorul ajuns pentru prima dat n
penitenciar este traumatizat din punct de vedere psihologic. Venind n locul de detenie deja
tensionat de contactul cu autoritile judiciare, de desfurarea procesului, se vede dintr-o dat
frustrat de ambiana obinuin familial, profesional i nu mai poate dispune de petrecerea
94

timpului su liber. La aceasta contribuie o sum de alte elemente frustrante caracteristice


mediului n care intr, cci locurilor de detenie ca i altor medii nchise, le sunt specifice un set
de particulariti cu influen stresant asupra integritii psihice i psiho-sociale a deinutului
primar [225, p.58].
Diminuarea gamei contactelor fizice, psihice i psiho-sociale, reprezint o alt particularitate
a vieii din penitenciar, lipsa relaiilor avnd implicaii profunde asupra capacitii individului de
a-i juca rolurile, ce reduce posibilitatea de interaciune psiho-social cu semenii [272, p.76].
Relaiile impersonale, activitatea controlat, regimul strict, lipsa informaiilor, desfurarea
monoton a programului zilnic ca i bariera psiho-social dintre deinut i funcionarii
penitenciarului constituie un alt grup de particulariti ale vieii din penitenciar, percepute de cele
mai multe ori de ctre deinutul primar ca o atingere a integritii sale. Se consider c
particularitile vieii de penitenciar, precum i caracteristicile personalitii deinutului primar
genereaz urmtoarele tipuri de situaii adaptive ale acestuia la regimul de detenie: 1)
Comportament agresiv, ce ine de rezisten deschis la regimul vieii din penitenciar, reliefnduse adevrate crize ale deprimrii ce se manifest prin comportamente agresive ndreptate spre ali
deinui, sau chiar cadre, ca i prin reacii auto-agresive automutilri i tentative de sinucidere;
2) Comportament defensiv care semnific interiorizarea, izolarea deinutului primar de
comunitare celorlali deinui i de viaa din penitenciar, el construindu-i o lume imaginar unde
ncearc s se refugieze; 3) Comportament de consimire prin care se nelege conformarea
pasiv a condamnatului la normele i regulile din penitenciar, respectarea acestora fiind fcut n
manier formal, astfel nct s nu atrag sanciuni suplimentare; 4) Conduit de integrare
conform creia deinutul primar se relaioneaz activ cu ceilali deinui i cu mediul de detenie.
Aceast form de adoptare este vizibil mai ales la deinuii condamnai pe termene lungi.
n literatur exist mai multe tipologii ale personalitii infractorilor supui privrii de
libertate i anume, n conformitate cu clasificarea realizat de secretariatul celui de-al VI Congres
al Naiunilor Unite, la care s-a pus n discuie problema prevenirii crimelor i a tratamentului
delincvenilor, au fost difereniate cinci categorii: infractorii inveterai, cu toate c prezint
anumite aspecte ale comportamentului, determinate de contextele sociale, politice, culturale,
posed anumite caracteristici comune; infractorii primejdioi se disting prin anumite stri
afective i psihologice, cu anumite caracteristice; delincvenii dificili - se confrunt cu dificulti
n adoptarea la rigorile i privaiunile deteniei, punnd mai frecvent probleme administrative
dect de securitate; deinuii pe termen lung se confrunt cu penibilitatea situaiei lor,
prezentnd pericol pentru propria lor integritate i inadaptaii sociali sunt persoanele care nu se
pot conforma exigenelor pedepsei. n cadrul acestei categorii se includ delincvenii afectai de o
deficient mintal, care sufer de psihopaii, alcoolism cronic sau narcomanie. Penitenciarul nu
95

poate corecta aceste deficiene, ei fiind doar izolai pentru un anumit termen. Dac vorbim de
criminalii socializai ntr-un mediu criminal, acetia posed orientri antisociale ferme,
mprtesc valorile subculturii criminale, de regul au un comportament echilibrat, nu prezint
dificulti de adaptare la noile condiii. Este nevoie de manifestarea profesionalismului,
convingerilor i directivelor social-pozitive, corectitudinii, tactului,adic imaginea educatorului
trebuie s se impun prin caliti pozitive. Efectul resocializrii const n afirmarea unor valori
social-pozitive, care le-ar oferi adolescenilor din categoria dat posibilitatea de manifestare ntrun mod nou, n conformitate cu normele sociale i juridice.
Respectiv, personalitatea deinutului prezint un univers specific, marcat de contradicii i
frustrare. Soarta i aduce pe aceti oameni n penitenciar dup comiterea unei nclcri grave a
normelor colectivitii, muli din ei prezentndu-se ca persoane neadaptate social, incapabile s
se integreze n comunitatea uman, s-i asimileze valorile s-i subordoneze instinctele i
trebuinele normativitii general acceptate. Trecutul lor este marcat de o moralitate defectuoas,
prezentul, de pierderea alternativelor, a libertii deciziilor, perspectiva este ndreptat i neclar.
De fapt, fiecare deinut o ateapt, calculnd zi cu zi, ateptnd momentul eliberrii.
Motivaia deinuilor prezint o gam de trebuine, aspiraii, motive, orientri i idealuri.
Asupra caracterului ei i pun amprenta condiiile deteniei, necesitatea de adaptare la acestea,
reliefarea unor motive cu caracter mai mult imaginar, a unor idealuri proiectate n perspectiv.
idealurile n viziunea deinutului sunt nite lucruri imaginare dar creznd c n perspectiv vor fi
realizate ns, nu n totdeauna aceste idealuri formate n penitenciar i vor gsi realizarea dup
detenie. Aceste idealuri la ei sunt un mijloc sigur de asigurare a existenei, de depire a strilor
dificile create n circumstanele privrii de libertate.
O alt parte component a personalitii afectivitatea este o oglind a strilor de frustrare, a
frmntrilor interne prin care trece deinutul. Coloratura ei depinde i de coninutul
sentimentului cu care deinutul a venit s-i ispeasc pedeapsa: contientizarea corectitudinii
sentinei sau dezaprobarea ei, lucru care nu exist n totdeauna la recidiviti. n penitenciar se
manifest n mod vdit caracterul personalitii: conformismul sau nesupunerea, reactivitatea sau
nepsarea, tolerana, indiferent, sociabilitate sau nchistarea. Iar agresivitatea dup cum am
menionat anterior, este prezent la condamnai, din aceste motive a vrea s vorbesc despre
aceast trstur din punctul de vedere a lui N. Mitrofan [161, p.82].
Agresivitatea poate fi considerat a fi o caracteristic a acelor forme de comportament
orientate n sens distructiv, n vederea producerii unor daune, materiale, moralpsihologice sau
mixte. Actul agresiv poate viza unele obiecte, fiina uman sau ambele, iar latura contrar a
agresivitii ar fi comportamentul pro-social, care presupune cooperare i echilibru. Pentru a gsi
exemple ale comportamentul agresiv nu este nevoie de eforturi speciale deoarece n penitenciare
96

exist fenomenele de superioritate inferioritate, aglomeraie etc. [132, p.70]. Ea este o trstur
nnscut sau dobndit, este una dintre cele mai vechi i dificile ntrebri adresate psihologilor
care ne rspund la ntrebrile dac echipamentul psiho-comportamental al individului uman
este dependent de factorul ereditar sau de cel de mediu. Totodat, ne putem ntreba dac
agresivitatea este sau nu nnscut, ci i n legtur cu orice alt trstur de personalitate [134,
p.36].
Rspunsurile date de specialiti, privitor la agresivitate, sunt urmtoarele: 1) Agresivitatea
este nnscut, poziie susinut de autori precum S. Freud i K. Lorenz. n viziunea lui Freud,
agresivitatea este un instinct. Oamenii se nasc cu instinctul de a agresa i de a fi violeni. ntruct
aceast presiune ereditar nu poate fi nlturat, este necesar ca, n procesul influenrii
educaional-culturale, s se gseasc modaliti nedistructive de canalizare a tendinelor agresive;
Agresivitatea este un rspuns la frustrare. Acei ce susin aceast afirmaie pleac de la
convingerea c agresivitatea este determinat de condiiile externe. n acest sens, cea mai
cunoscut este teoria frustrare-agresivitate, formulat de Jh. Dollard i ali colegi de la Yale
University [23, p.94-95]:
Teoria lui Dollard a fost supus ulterior unor revizuiri. Astfel L. Berkowitz, consider c
Dollard exagereaz legtura dintre frustrare i agresivitate, susine c frustrarea produce
suprare, o stare de pregtire emoional pentru a agresa. O persoan frustrat poate s dea curs
furiei atunci cnd sunt prezente i anumite semne ale agresivitii sau, uneori, cnd nu sunt
prezente; 2) Agresivitatea este un comportament social nvat. Aceast poziie este legat, n
special, de numele lui A. Bandura, care formuleaz teoria nvrii sociale a agresivitii[a se
vedea: 281]. Conform acestei teorii, comportamentul agresiv se nva prin mai multe modaliti.
Referitor la sursele de influenare a agresivitii, i ele creeaz mari probleme, pentru a cror
rezolvare este nevoie de uriae investiii materiale i eforturi profesionale. De aceia pentru o
clarificare n aceast problem ne-am orientat dup prerea autorilor N. Mitrofan, V. Zdrenghea,
T. Butoi, care elucideaz aa categorii de clasificare a agresiunii ca: surse ce in mai mult de
individ, de conduita i de reactivitatea lui comportamental; surse ale agresivitii n cadrul
familiei, (adic agresivitatea apare ca urmare a violenei din familie, privind aceste surse din
poziie de copil).
Acestor categorii le sunt caracteristice urmtoarele: 1) frustrarea se menine ca una din cele
mai frecvente surse de influenare a agresivitii; 2) atacul sau provocarea direct, fizic sau
verbal, ce atrage, de cele mai multe ori, rspunsul agresiv al celui vizat; i nu de puine ori, irul
rzbunrilor devine practic nesfrit; 3) durerea fizic i moral poate duce la creterea
agresivitii, fapt care este ntlnit foarte des n celulele penitenciarului; 4) aglomeraia n aceste
instituii de corijare, apare n calitate de agent stresor i poate crete agresivitatea; 5) drogurile
97

pot, de asemenea, s afecteze comportamentul agresiv, ns, n ce msur se poate realiza acest
lucru depinde de mai muli factori, cum ar fi: tipul drogului (cocain, marijuana) dimensiunea
dozei i dac subiectul este sau nu realmente ameninat sau pus n pericol; 6) manifestrile n
familie sub form de maltratare i de abuzare a copilului, formele cele mai grave btaia i
incestul. n aceast categorie menionm fenomenul de manifestare a agresivitii n familie i,
desigur, efectele lor asupra dezvoltrii fizice i psihice a copilului, care devenind matur i
pstreaz aceste trsturi.
O categorie aparte de deinui sunt recidivitii, ce sunt condamnaii avnd un comportament
periculos cu trsturi psihice mai deosebite i mai accentuate dect la ceilali condamnai [219,
p.180]. Studiul multirecidivitilor arat o conjugare de deficiene individuale i sociale, un cumul
de deficiene sanitare, biologice i intelectuale i o lung istorie de excluderii i respingeri
sociale ce i fac marginali fa de comunitatea n care triesc. n cazul delincvenilor, trecerea
de la actul infracional este o activare a mecanismelor psiho-sociale ca reacie la excluderea i
respingerea pe care o sufer. Neacceptarea, respingerea social este un motiv puternic de aciune
i, n aceast conjunctur, comportamentul va fi direcionat antisocial. Impactul va fi cu att mai
violent cu ct subiectul va fi mai puternic convins c agentul frustrator a acionat cu intenie
[204, p.57].
Urmrind s stabileasc principalele caracteristici psihologice de personalitate ale unor
criminali ntrii, deinuii la un penitenciar din S.U.A. au utilizat teste de personalitate, n baza
crora au putut stabili nu numai existena unor factori de personalitate care disting delincventul
de nedelincvent, ci i unele constelaii de factori specifici. Astfel fa de ceilali, delincvenii
arat o tendin marcant de a merge cu banda, dau semne de neadoptare, sunt vomitai i
egocentrici etc. Egocentrismul, prin care se nelege incapacitatea de a ine cont de sentimentele,
gndurile i interesele altora, este o caracteristic fundamental a infractorului din obinuin,
relevat de toi autorii care au cercetat problemele psihologice ale infractorilor M. Chandler
subliniaz c un mare numr de comportamente deviante sunt asociate cu o persistent gndire
egocentric. De asemenea, se mai poate stabili c gndirea egocentric, obinuit, e nsoit de o
slab capacitate de adoptare social etc. Rezultatelor testrilor mai arat c egocentricul primete
greu dezaprobarea, ct vreme aprobarea l stimuleaz pozitiv.
Mult vreme s-a crezut c infractorul este un individ total inferior sub aspect intelectual. E.
de Greef, utiliznd metoda vermeylen a studiat un eantion de 126 hoi, 105 btui, 80 de
criminali sexuali, 34 escroci i 80 de asasini, sub aspectul unor trsturi intelectuale (memorie de
fixare, capacitate asociativ, nelegere, judecat, destoinicie i capacitate de a face combinaii).
La acest eantion asasinii i escrocii n general sunt la nivelul oamenilor obinuii (normali), ct
vreme restul infractorilor se amplaseaz sub linia normalului la nelegere i judecat.
98

Din aceste motive are loc separarea condamnailor n anumite categorii omogene deoarece ei
au o practic bun n svrirea infraciunilor i se face aceasta n funcie de caracterul i gradul
de pericol social al infraciunii, de antecedente penale, sex, vrst i de alte particulariti ale
personalitii condamnatului [47, p.85]. n ansamblul Regulilor minime pentru tratamentul
condamnailor se prevede c scopurile separrii trebuie s fie: 1) de a-i mpiedica pe deinuii
care, n baza trecutului lor criminal sau a relelor deprinderi, or exercita o influen nefast asupra
celorlali deinui; 2) de a-i mpri pe deinui n grupe, cu scopul de a uura tratamentul lor n
vederea readoptrii lor sociale.
H. Lindnersusine c nelegerea i tratarea criminozei const ntr-o apreciere corect a
motivelor predispozante, care l directiveaz pe individ spre factorii de precipitare ce inspir
i declaneaz crime, oferind mijloacele prin care ea se perpetueaz. Ea apare atunci, cnd
motivaiile predispozante sunt aprinse de factori precipitani. n aceste condiii,
comportamentul criminal este o ncercare a individului de a se relaxa prin rezolvarea tensiunii
interne i restabilirea echilibrului iniial.n concepia lui motivele predispozante includ dorina
excesiv dup anumite feluri de gratificaie (bani, sex etc.), o ostilitate exagerat fa de orice
persoan care refuz vreun fel de gratificaie o team excesiv de a prea slab i insuficient de
brbat etc. Asemenea stri, situaia precipitat joac rolul de trgaci i explozia se produce. Privit
astfel, actul criminal nu este altceva dect o ncercare de a restabili echilibrul iniial
(homeostaza). Un asemenea comportament exprim multa miopie, cci, n ultima analiz, actul
criminal n sine duce la alt form de dezechilibru: team de pedeaps i necesitatea urgent de a
construi o form de defensiv. Astfel, actul criminal duce spre un cerc vicios, pe care ns
criminalul nu-l poate prevedea. Aceast analiz duce la concluzia unei imaturiti intelectuale, la
constatarea incapacitii criminalului prin obinuina de a prevedea pe termen lung consecinele
aciunii sale antisociale.
Cercettorul italian G. Cnepa publicnd rezultatele investigaiilor sale n care arat existena
unor relaii eseniale ntre comportamentul antisocial i delictual i unele trsturi psihologice ale
personalitii. Este vorba de urmtoarele elemente: 1) impulsivitate mrit, la 68% dintre
delincvenii examinai; 2) indiferen afectiv, la 27%; 3) egocentrism, la 41%; 4) agresivitate,
72%; 5) tendin de opoziie la 46%; 6) scepticism, la 50%.
Pe lng aceste caracteristici, examinrile efectuate de-a lungul anilor de Cnepa asupra
recidivitilor i a altor categorii de infractori cu tendine de a comite acte antisociale deosebit de
grave au relevant [197, p.98]: 1) tendina de a percepe realitatea ntr-un mod neobinuit i
deformat, n sensul de a considera c toi cei din jur sunt dumani, nimeni nu ofer ajutor i c n
via totul se petrece conform legilor baftei sau ghinionului; 2) prezena unor manifestri de
indecizie, i incertitudine interioar; 3) profunda dificultate de autoreprezentare, lipsa de
99

capacitate de a se vedea pe sine n mod realist, la care se adaug i strdania de a ascunde propria
personalitate. Aadar personalitatea infractorului recidivist se caracterizeaz prin a fi o persoan
care se distinge printr-o structur psihologic marcat de o anumit specificitate.
Recidivitii avnd imagine negativ despre lume, manifest un comportament straniu i
exprimat prin tendin de atac permanent. Ei se motiveaz prin faptul c ei nu sunt numai
neglijai de societate i respini dar, se regsesc ntr-un sentiment de inferioritate. De aceia, una
din cele mai importante teorii psihanalitice pentru analiza criminologic a comportamentului
infracional aparine lui A. Adler, care a devenit cunoscut n urma inventrii conceptului de
complex de inferioritate [21, p.85].
2.5. Tipologia infractorilor profesioniti
O trstur indispensabil a personalitii criminalului profesionist este integrarea n mediul
criminal. Proprietile importante ale personalitii criminalului profesionist este integrarea n
mediul criminal. Ele in de apartenena lui la mediul criminal i respectarea regulilor de conduit
acceptate aici, formeaz cunoaterea argoului, a sistemului de protecie i tatuaje.
Argoul evolueaz n timp cunoscnd astfel modificri considerabile. Limbajul utilizat de
infractori la nceputul secolului n mare msur difer de cel folosit n prezent. Dei, limbajul
unor categorii de infractori, n ceea ce privete lexicul i funciile, n multe privine a rmas
acelai. Numrul cuvintelor i expresiilor din limbajul criminalilor este de ordinul miilor. Argoul
poate fi divizat n trei grupe de baz: 1) argoul comun, folosit att de hoii de rnd, ct i de cei
profesioniti; 2) argoul penitenciar, propriu mediilor de detenie; 3) argourile speciale,
profesionale, specifice doar infractorilor profesioniti. Hoii de buzunare folosesc, spre exemplu,
un vocabular de circa 400 de termeni speciali, care reflect particularitile activitii lor, la
triori el este circa 200 de cuvinte, la hoi de anticariat i traficanii de droguri - 100 de cuvinte.
Argoul este utilizat de infractori n scopuri comunicative, pentru a identifica pe ai lor i pe cei
strini, nemijlocit n timpul comiterii unei infraciuni, n vederea schimbului conspirat de
informaii. Hoii de buzunare apeleaz la argou n cursul comiterii infraciunilor n 50%, iar
triorii n 70% din cazuri. Dei unii infractori posed argoul, l folosesc preponderent n
comunicarea dintre ei, fr a recurge, de obicei, la el n timpul infraciunilor, din lips de
necesitate. Folosirea argoului special, n paralei cu cel comun tuturor infractorilor, constituie un
indiciu de personalizare a unor contingente de criminali. n mediul criminalilor profesioniti au o
larg rspndire tatuajele. Proporia deinuilor tatuai variaz, n funcie de antecedentele penale,
de la 75% la 95%. Totui, tatuajele nu mai posed semnificaia comunicativ pe care a aveau mai
nainte. Tatuajele criminalilor profesioniti pot fi divizate n tatuaje noi i vechi. Cele vechi pot fi
ntlnite, n principal, la hoii recidiviti, care i-au nceput activitatea criminal prin anii 50 i
care, prin urmare, cunosc semnificaia acestora. Cele noi sunt preferate de infractorii care au
100

pit pe calea infraciunilor n ultima perioad. Ct toate acestea, o parte din tatuajele vechi, n
conformitate cu legile nescrise ale lumii interlope, sunt bine cunoscute i de infractorii tineri,
fapt care demonstreaz o dat n plus continuitatea tradiiilor i obiceiurilor criminale. Desenele
de pe corpul lor pot fi divizate n trei categorii de baz: tatuaje cu caracter general, tatuajesimboluri i tatuaje cu caracter criptografic. Tatuajele exprim universul intern al criminalului.
Ele relev apartenena criminalului la o anumit categorie de infractori sau atracia spre aceasta.
De aceea, tatuajele reprezint nu doar interes criminologie, ci i unul criminalistic.
Este fals impresia c criminalii profesioniti sunt persoane care nu au loc de trai i, cu att
mai mult, loc (legal) de munc. ntr-adevr, n rndul lor este relativ nalt ponderea persoanelor
declasate (infractori voiajori, vagabonzi), precum i a infractorilor aflai n stare de ilegalitate: la
hoii de apartamente ea constituie pn la 10%, la tlhari peste 15%, la hoii de buzunare - 22%.
Totui, n scopuri conspirative, majoritatea criminalilor profesioniti dispun de o ocupaie legal
i locuiesc n propria locuin sau n a prinilor lor. De asemenea, trebuie luat n calcul i faptul
c unele infraciuni profesionale pot fi svrite doar n condiiile executrii anumitor funcii.
Este vorba de infraciuni ca furturile de la turiti, atunci cnd fptuitorii, pentru a stabili relaii cu
potenialele victime, se angajeaz la hoteluri sau restaurante. De altfel, chiar i infraciunile ce nu
necesit o pregtire sunt comise de infractori profesioniti plasai n cmpul muncii, sau care i
fac studiile, sau au certificat de invaliditate. Astfel, doar fiecare al treilea ho, n momentul
tragerii la rspundere penal, nu era plasat n cmpul muncii. Ponderea celor neangajai, o
perioad ndelungat, este mare la hoii de buzunare (2/3), la triori (70%) i la hoii de
apartamente (2/5).
Examinarea structurii de vrst a criminalilor profesioniti relev date surprinztoare, dar la
prima vedere numai. Necesitatea de a poseda un complex ansamblu de cunotine, de a cpta
anumite deprinderi i priceperi, perfecionate pn la automatism creeaz impresia c criminalii
profesioniti ar trebui s fie de vrst medie ori mai n etate. n realitate ns conform cercetrilor
efectuate, s-a constata c majoritatea criminalilor profesioniti sunt tineri (inclusiv minori) i de
vrst medie. Ponderea covritoare o dein persoanele n vrst de 19-35 de ani, ei constituind
77% din totalul criminalilor profesioniti. Persoanele a cror ndeletnicire criminal const n
comiterea infraciunilor de furt, n medie, au vrsta de 29 de ani, indice mai mic n raport cu
vrsta medie a tuturor infractorilor (33 de ani). Traficanii cu opere de art, domeniu n care s-ar
prea c se cere un nivel nalt de cunotine, sunt n proporie de 96% n vrst de pn la 30 de
ani. Aceeai vrst este nregistrat n cazul a 70% dintre cei care au comis acte de furt i tlhrie
cu ptrundere n locuin. ntinerirea contingentului acestor criminali este, ns, un indice al
tendinelor negative pe care le nregistreaz criminalitatea profesional.
O importan deosebit la evaluarea strii criminalitii profesionale, la studierea cauzelor i
101

condiiilor ei, precum i la elaborarea mijloacelor i metodelor de prevenire o are clasificarea


criminalilor profesioniti. Criminologul S. Inacov a elaborat urmtoarea clasificare a
criminalilor profesioniti dup caracterul activitii criminale i gradul pericolului social al
infraciunilor pe care se specializeaz ei: a) tipul extrem de periculos (extorcatorii, ucigaii
profesioniti etc.); b) tipul deosebit de periculos (persoanele specializate pe atacuri tlhreti,
jafuri, ntreintorii speluncilor, traficanii de armament i substane narcotice etc.); c) tipul
periculos (hoii de automobile, hoii de buzunare, escrocii etc.). aceast clasificare ne indic care
probleme urmeaz a fi considerate imediate i de mare urgen, la soluionarea crora urmeaz s
fie concentrate eforturile n vederea combaterii criminalitii profesionale [330, p.234].
n unele cazuri, specializarea criminal nu necesit o pregtire deosebit i calificare nalt
(aptitudinea de a mnui cuitul i, ameninnd cu aceasta, de a lua banii; iscusina de a alege
locul potrivit pentru svrirea infraciunii). n alte cazuri calificarea criminal necesit
antrenament, pregtire special, abiliti i chiar talent criminal. Printre ei sunt muli criminali
de perspectiv, care la fel urmeaz a fi inclui n fiele de eviden a organelor de drept. n
dependen de faptul dac persoana folosete funcia deinut pentru comiterea infraciunilor
putem evidenia: 1) persoane ce folosesc situaia de serviciu n scopuri criminale (aici se au n
vedere criminalii profesioniti care se angajeaz la serviciu n vederea realizrii inteniilor
criminale (se angajeaz la hotel pentru efectuarea furturilor de la turiti etc.); 2) persoane a cror
activitate criminal nu ine de oricare alt activitate social-util.
Cu privire la existena i caracterul legturilor din mediul criminal putem evidenia: 1)
criminali profesioniti care activeaz de sine stttor i nu menin careva legturi cu ali
infractori; 2) criminali profesioniti care activeaz de sine stttor, clar care menin legturi cu
mediul criminal n vederea asigurrii activitii criminale, tinuirii infraciunilor, realizrii
bunurilor furate; 3) criminali profesioniti ce comit infraciuni n cadrul unui grup organizat, n
care rolurile sunt distribuite din timp; 4) autoritile criminale - nucleul mediului criminal.
n lucrrile criminologilor romni este dat o clasificare a criminalilor profesioniti n dou
categorii, enumernd trsturile de personalitate caracteristice fiecrei categorii. Astfel ei
evideniaz 2 tipuri de criminali profesioniti: 1) Criminalul profesionist pasiv - este persoana
care nu muncete i nu-i ctig existena din munc (criminal refractar muncii), ci din
svrirea de infraciuni, din practicarea unor activiti parazitare, precum ceretoria,
vagabondajul, jocurile de noroc. Ceea ce l caracterizeaz pe un infractor, sub aspectele de
personalitate, sunt: un nivel de inteligen sczut, capacitate redus de rezolvare a dificultilor
zilnice de via; nivelul de inteligen se acordeaz cu nivelul de instruire colar, care se rezum
la coala ntrerupt sau la cteva clase elementare. Prezint o structur caracterial slab,
pronunat fiind i tendina spre supunere i ascultare fa de alte persoane; n plus, o voin
102

slab i stpnire de sine oscilant; 2) Criminalul profesionist activ i organizat - care, de


asemenea, i ctig existena din svrirea de infraciuni, dar infraciuni de alt natur i mult
mai complexe, cum sunt: infraciunea de furt de buzunare, traficul de femei, falsificarea de bani
sau de acte; uz de fals etc.; aceti infractori de cele mai multe ori comit infraciuni n mod
organizat, situaie n care se cer pricepere i metode tehnice bine puse la punct, spre exemplu,
prin spargere de locuine, furturi din mijloacele de transport, furturi de automobile, spargeri de
case de bani etc.), ca trstur de personalitate, acest tip de criminal este cu un nivel de
inteligen normal sau chiar ridicat, dar, din punct de vedere al laturii afectiv-active, este
insensibil i lipsit de simpatie i mil pentru alii, este egocentric, nencreztor i chiar pervers,
incapabil de renunare la o satisfacie imediat, insuficien de control de sine, de judecat, de
utilizare a experienei trecute, impulsiv etc.. n ceea ce privete abilitatea de a aciona,
aptitudinile sale tehnice, el le posed, le-a nvat i s-a ataat de astfel de activiti. A purcede pe
drumul crimei ca profesie este o alegere deliberat n mod liber, dar poate fi i o sfidare, un
refugiu, ca urmare a unei deziluzii, a unei frustrri, a dorinei de rzbunare. O parte din
mijloacele fondului sunt investite att n afaceri legale, ct i ilegale. Pe lng aceasta n anii
1992-1994 n majoritatea formaiunilor criminale legalizarea mijloacelor acestor fonduri s-a
efectuat prin intermediul activitii comerciale criminale. Una din sarcinile de baz a acestei
orientri const n asigurarea reproducerii acestor mijloace i a dezvoltrii activitii criminale.
Fondul comun de mijloace bneti se compune din aporturile (cotizaiile) de la veniturile ilegale
ale criminalilor; din veniturile obinute de la cazinouri i de la ntreintorii de spelunci (3045%); mijloace obinute prin racket de la structurile sistemului financiar-bancar (pn la 10%);
mijloacele obinute de la instituiile financiar-comerciale create de formaiunile criminalilor sau
luate sub control de acestea. Astfel, hoii n lege nu doar organizeaz i comit infraciuni, dar
i iniiaz procese criminogene n regiuni i localiti, obinnd n urma acestora nu numai
avantaj material, dar i o puternic baz n persoana noilor criminali profesioniti n vederea
rspndirii viziunilor i ideilor sale criminale la nivel local, regional sau statal.
n acelai timp, se consider c este raional de a include i termenul de profesionalism
criminal n vederea desemnrii unui tip specific de activitate criminal, trsturile cruia ne vor
permite s ptrundem n esena criminalitii profesionale. Totodat, termenul de profesionalism
criminal urmrete scopul desemnrii doar a activitii criminale permanente creia i sunt
proprii trsturile profesiei. Profesionalism nseamn a se ocupa cu ceva ca profesie, n
legtur cu ce se prezint mai raional de a fi preluat n vederea desemnrii activitii criminale,
deoarece n cazul dat se are n vedere nu profesia nsi a criminalului, ci doar manifestarea n
aciunile lui a trsturilor specifice profesiei. Iat de ce este mai corect s definim criminalul prin
prisma trsturilor caracteristice ale profesiei n generalo astfel de abordare ne permite nu doar s
103

pstrm toate elementele criminal-profesioniste menionate anterior, dar i s le grupm n baza


unor criterii mai stricte, ansamblul crora ne va permite s definim tipul criminalului profesionist
[378, p.237-238]. Astfel, acest fenomen ca un gen de activitate criminal permanent, care
constituie pentru infractori sursa de baz a existenei, necesit anumite cunotine, deprinderi i
condiioneaz anumite legturi cu mediul criminal. n aa mod, definiia dat conine 5 trsturi
ale profesionismului criminal: 1) activitatea criminal permanent (ndeletnicire criminal); 2)
gen identic de activitate criminal (specializarea); 3) anumite cunotine, priceperi i deprinderi
(calificarea); 4) infraciunile - surs de baz a veniturilor; 5) integrarea n mediul criminal.
Activitatea criminal permanent este determinat de comiterea sistematic a infraciunilor
sub form de ndeletnicire, ndreptate spre satisfacerea unor necesiti ale persoanei, ceea ce duce
la formarea unei deprinderi care se transform n norm de conduit cu o orientare strict
determinat spre activitatea aleas. Dup cum relev A. Borodac, noiunea de sistematicitate a
infraciunii, din punct de vedere al tiinei dreptului penal, poate fi formulat ca o repetare mai
mult dect dou ori a unor infraciuni identice, indicate n lege, care atest o anumit tendin n
comportamentul infractorului. Dup cum arat practica judiciar, unele persoane pesc pe calea
de comitere sistematic a infraciunilor, transformnd acest lucru ntr-o surs de extragere a
venitului material, adic n ocupaie, profesie. Totodat, relevm c activitatea infracional sub
form de ndeletnicire presupune o legtur intern ntre infraciunile svrite. Astfel, activitatea
infracional sub form de ndeletnicire poate fi definit ca o repetare, nu mai puin dect de trei
ori, a infraciunilor identice indicate n lege pentru extragerea unui anumit ctig material,
ocupaia servind drept surs de baz a veniturilor.
Specializarea presupune comiterea infraciunilor de un anumit tip i utilizarea unor anumite
mijloace i metode de svrire a infraciunilor. Dup cum menioneaz A. Dolgova,
specializarea (de la latinescul species - gen, tip) se prezint ca un gen de activitate n cadrul
unei profesii, care presupune existena unor deprinderi profesionale cu caracter restrns,
ndreptate spre pregtirea, comiterea i tinuirea unor infraciuni identice sau omogene [313,
p.620].
Specializarea criminal, dup cum remarc criminologul rus S. Inacov, este compus din
urmtoarele elemente: a) pregtirea psihologic i moral permanent de a cornie infraciuni; b)
aptitudinea de a face ceea ce este necesar n vederea atingerii scopului criminal; c) iscusina a se
eschiva de la rspundere. Specializarea criminal poate s se manifeste prin aptitudinea de a
executa la nivelul corespunztor o anumit operaiune i de a organiza un grup de infractori
specializai care ar fi n stare s comit o anumit infraciune (relativ complicat) i, n acelai
timp, s se eschiveze de la rspundere penal [a se vedea: 330].
Elementele importante suplimentare ale trsturii analizate ale profesionalismului criminal
104

sunt: a) cunoaterea argoului criminal; b) poreclele criminale; c) tatuajele criminale. Ele sunt
legate de tradiiile ce s-au stabilit ntre infractorii versai i reprezint reflectarea exterioar a
apartenenei personalitii la categoria criminalilor, se manifest diferit, ns caracterizeaz pe
deplin atitudinea persoanei fa de anumite valori sociale, cu alte cuvinte reflect subcultura
acesteia. Aceste elemente elaborate de mediul criminal au o anumit semnificaie condiionat de
particularitile activitii criminale i joac un rol important n activitatea lor [426, p.293-294].
Din punct de vedere al manifestrii, criminalitatea profesional cuprinde faptele penale comise
de persoane a cror activitate infracional poart trsturile profesionalismului criminal.
Studierea criminalitii profesionale ntmpin unele dificulti. Situaia este cauzat de lipsa
n statistica criminologic a unor indici adecvai. De aceea, pentru studierea criminalitii
profesionale, cercettorii recurg la: a) interpretarea datelor statistice privind recidiva special, iar
n structura acesteia apeleaz la indicii recidivei repetate, care reflect mai sigur specializarea
infractorilor; b) efectuarea cercetrilor aleatorii. n aprecierea criminalitii indicii recidivei
speciale sunt relativi i aproximativi. Muli dintre aceti criminali, dei comit infraciuni sub
form de ndeletnicire, din diferite motive nu sunt atrai la rspundere penal (datorit latenei
nalte a unor tipuri de infraciuni, iscusinei deosebite a unor criminali profesioniti). Categoria
lor anterior necondamnai este numeroas n mediul hoilor, escrocilor etc. Iat de ce, la studierea
criminalitii profesionale, este important a lua n consideraie stagiul criminal, adic
pluralitatea faptelor penale. Este vorba, n special, de cazurile cnd persoana, fr a cdea n
atenia poliiei, comite infraciuni similare o perioad ndelungat. Totodat, trebuie luat n
consideraie i faptul c ei pot svri i fapte penale ce nu in nemijlocit de activitatea criminal
de baz (sub influena strii de ebrietate comit acte de huliganism dup o afacere reuit).
Comiterea de infraciuni identice sau omogene este, indiscutabil, o caracteristic de baz a
infractorilor profesioniti. Cu toate acestea, uneori, n anumite limite este posibil o
recalificare a criminalilor profesioniti. Totui, continu s persiste caracterul de ndeletnicire
al activitii infracionale, de surs principal a veniturilor i de specializare, iar persoana rmne
integrat n mediul criminal. Astfel, cei mai muli dintre hoii de apartamente recidiviti au fost
condamnai, prima oar, pentru alte tipuri de infraciuni, de cele mai multe ori pentru infraciuni
cupidant-violente; acelai lucru este valabil i n cazul a jumtate dintre hoii de buzunare.
Fiecare al treilea trior a fost condamnat pentru furt de buzunare sau pentru alt tip de escrocherie,
recalificarea are loc, de obicei, sub influena infractorilor versai au o poziie prestigioas n
ierarhia criminal i presupune transmiterea cunotinelor aferente noului tip de activitate
criminal.
La tendinele negative ale evolurii criminalitii profesionale putem atribui: a) rennoirea
specializrilor criminale vechi i apariia i rspndirea noilor genuri periculoase de activitate
105

criminal (racket-ul, rpirea de persoane, traficul de copii i femei etc.); b) creterea ponderii
profesiilor criminale deosebit de periculoase (omorurile la comand, banditismul etc.); c)
ridicarea nivelului de instruire i, respectiv, al celui intelectual al criminalilor profesioniti;
creterea numrului persoanelor care au trecut o pregtire special n diferite organe ale statului
(n armat, n poliie, n serviciul de contrarecunoatere i spionaj etc.); d) creterea numrului
gruprilor criminalilor profesioniti; e) ridicarea nivelului dotrii tehnice a criminalilor
profesioniti (dotarea tehnic a acestora, de regul, depete dotarea respectiv a organelor de
drept); f) creterea popularitii a profesiilor criminale, rspndirea larg a romantismului i
subculturii criminale.
Lumea interlop contemporan cunoate o stratificare i ierarhizare destul de precis. Astfel,
A. Gurov, analizeaz criminalii profesioniti prin prisma ierarhiei stabilite n mediul criminal,
care constituie nucleul mediului dat, latura lui profesionist [305, p.15]. Hoii n lege sunt
persoanele ce au primit titlul dat la o ntrunire special a hoilor, care, de regul, au fost
condamnai anterior de cteva ori i au nsuit pe deplin subcultura criminal. Numrul
persoanelor ce sunt desemnate cu acest titlu, considerat n mediul criminal de onoare, este limitat
i aceast procedur este condiionat de un ir de formaliti [415, p.32-40], cerinele de baz
naintate candidailor sunt: a) devotamentul fa de ideologia criminal; b) posedarea
aptitudinilor organizatorice i a experienei criminale; c) cunoaterea legilor mediului criminal;
d) lipsa datelor compromitoare; e) autoritatea n rndul criminalilor profesioniti,
recomandrile scrise sau orale din partea acestora etc. Houl n lege nu poate s lucreze sau s
posede o alt ocupaie legal i nu poate s ntemeieze o familie. n procesul comunicrii cu
colegii el trebuie s utilizeze argoul special i poreclele. Muli din hoii n lege sunt tatuai.
Particularitile de baz ale comportamentului acestora se manifest prin ntruniri regulate,
existena unui fond bnesc comun, intra-ajutorarea material, inclusiv atunci cnd cineva din ei a
nimerit la nchisoare. Ei posed propria justiie intern, modaliti eficiente de a se rfui sau a-i
elimina pe cei care nu le convin, ns, n ultimii ani aceste reguli s-au dovedit a nu fi respectate.
O parte din hoii n lege au familii, precum i posed o ocupaie legal - n principal, n
interese conspirative.
n general, pentru categoria dat de infractori profesioniti sunt tipice norme neformale de
conduit: a) propagarea modului de via criminal, a eticii, moralei i a echitii criminale,
lrgirea activ a anturajului su prin atragerea minorilor care au nsuit pe deplin tradiiile i
obiceiurile criminale; b) organizarea fondurilor bneti comune, precum i a completrii
acestora; c) acordarea ajutorului material celor condamnai i familiilor lor, precum i altor
persoane din anturajul lor; d) luarea hotrrilor n mod colectiv privind organizarea de ntruniri i
privind chestiunile ce urmeaz a fi discutate la acestea. ntrunirea hoilor n lege este o
106

modalitate eficient de luare a hotrrilor n cadrul unei adunri referitor la cele mai importante
chestiuni ce in de activitatea criminal, precum stabilirea surselor de completare a fondurilor
bneti comune, excluderea (eliminarea) persoanelor care au nclcat interesele asociaiei,
reglarea unor conflicte aprute n mediul criminalilor, schimbarea formelor i metodelor de
exercitare a activitii criminale; e) coruperea colaboratorilor organelor de drept i a demnitarilor
de stat, colaborarea cu acestea; f) rspndirea de informaii compromitoare despre liderii i
membrii gruprilor concurente, asigurarea securitii liderilor mediului criminal; g) soluionarea
conflictelor aprute ntre criminali, examinarea nclcrilor cornie de acestea, stabilirea msurii
de pedeaps (de obicei se aplic pedeapsa cu moartea). De regul, ei apar n calitate de
justiiari [344, p.15-16].
n locurile de detenie normele n cauz se deosebesc de normele neformale rspndite n
condiii de libertate. Astfel, n locurile de detenie hoii n lege trebuie s respecte normele: a)
s comunice doar cu persoane de acelai nivel sau cu cei din anturajul lor; b) s comit faptele
interzise n nchisoare prin intermediari, care sunt, ntr-un fel servitorii lor. Acestea sunt
persoanele care execut nsrcinrile hoului n lege (liderului), care i iau vina asupra lor,
care ndeplinesc funciile de aplicare a pedepselor stabilite fa de unii condamnai; c) s dispun
de mijloace ilegale de legtur cu ceilali lideri att n locurile de detenie, ct i n condiii de
libertate, precum i cu alte persoane care i pun la dispoziie bani, produse alimentare i alte
obiecte interzise; d) s conduc gruprile criminale n locurile de detenie, care se ocup cu
rspndirea zvonurilor false n privina condamnailor pornii pe cale corectrii i reeducrii, cu
prelucrarea negativ a noilor condamnai, s interpeleze denaturat unele prevederi ale
legislaiei; e) s utilizeze orice posibilitate de a submina autoritatea administraiei din locurile de
detenie, folosindu-se de erorile i omisiunile cornie de reprezentanii acesteia, s provoace, n
caz de necesitate, unii colaboratori ai administraiei s comit greeli; f) s caute posibiliti de a
fi atras doar la lucrri prestigioase i simple, s nu participe la lucrri de reparaie a
dispozitivelor inginereti de paz; g) s stabileasc persoanele, din rndul reprezentanilor
administraiei cu care s-ar pute stabili relaii de corupere.
Autoritile sunt criminalii profesioniti, care ocup o anumit poziie n mediul criminal i
care se bucur de autoritate recunoscut. Aceast categorie este divizat n dou grupe:la prima
se atribuie acele autoriti care se apropie de categoria hoilor n lege i din care ultimii sunt
recrutai, iar la a doua, criminalii care sunt independeni n virtutea posibilitilor materiale, care
au anturajul lor, gard i consultani proprii. Unele persoane din categoria dat sunt desemnate de
hoii n lege ca responsabili pentru un anumit sector al activitii criminale. Dar, n unele
cazuri, pentru aceasta poate fi naintat o alt persoan care imediat ocup poziia autoritii,
uneori fiindu-i eliberat chiar i un document (mandat) ce-i confirm mputernicirile.
107

Pionii sunt acea categorie care se situeaz la nivelul inferior al ierarhiei autoritilor
menionate, ocupnd poziia de rnd printre acestea. Activitatea criminal a lor ine de
comiterea nemijlocit a infraciunilor, de executarea nsrcinrilor liderilor mediului criminal, ei,
pot aprea n calitate de informatori, intermediari, realizatori ai bunurilor sustrase, ageni de
legtur, ncasatori ai mijloacelor ce urmeaz a fi vrsate n fondurile bneti comune etc.
Cercetrile n domeniul dat au demonstrat c o ierarhie analogic se observ i n rndul
minorilor. Ei, de asemenea, se difereniaz n categorii care respect tradiiile i obiceiurile
mediului criminal i ocup anumite poziii n mediul dat. Participanii gruprilor neformale ale
minorilor, n mare parte, i imit pe criminalii profesioniti, imit modul lor de via, n acelai
timp, modificnd legile i tradiiile acestora n raport cu propria psihologie, instaurnd uneori
reguli de conduit care din punct de vedere al principialitii i cruzimii depesc normele
criminalilor n vrst. Contaminarea cu ideologia criminal are loc att n spitale pentru
condamnai unde sunt concentrai reprezentani ai tuturor categoriilor de criminali profesioniti,
ct i n locurile de detenie [387, p.3-7]. O trstur caracteristic a subculturii lor o constituie
meninerea disciplinei i asigurarea securitii n mediul criminal. Pentru aceasta se utilizeaz
jurmintele, se instituie sanciuni grave pentru nclcarea lor, precum i pentru nclcarea
normelor neformale de conduit. n ultimul timp, msurile fizice de influen sunt substituite de
msurile cu caracter material, n special bnesc. n vederea neadmiterii transformrii conflictelor
n lupta deschis, care ar putea atrage atenia organelor de drept, dar i pentru a restabili ordinea
i echitatea n relaiile dintre reprezentanii mediului criminal, sunt organizate justiii interne,
iar n calitatea de justiiari apar hoii n lege. Astzi multitudinea de conflicte i nenelegeri
ce apar ntre gruprile criminale se soluioneaz prin intermediul aa-numitelor reglri de
conturi. Spre deosebire de justiii interne aceast modalitate se caracterizeaz printr-o ordine
mai simpl de soluionare a divergenelor, ns nu sunt excluse cazurile de confruntri armate
[319, p.372].
Pentru a vorbi despre tipurile de criminalitate penitenciar, a vrea s m refer mai nti la
trsturile i dimensiunile fenomenului de criminalitate. n ansamblul formelor particulare de
devian, delincven, criminalitatea are gradul cel mai sporit de periculozitate social, deoarece
afecteaz cele mai importante relaii i valori sociale i ncalc regulile i normele morale sau
juridice, care orienteaz comportamentele indivizilor din penitenciar. Din punct de vedere strict
juridic, un comportament delincvent este definit ca fiind un ansamblu de conduit care ncalc
legea, privit ca ansamblu de reguli normative edictate i aplicate de ctre autoritatea statal.
Pornind de la caracteristicile comune ale acestei forme particulare de devian manifestate n
orice penitenciar, o serie de autori disting urmtoarele trsturi distinctive ale criminalitii: a)
violarea legi penale, care prescrie sanciuni mpotriva celor care o ncalc; b) manifestarea unui
108

comportament contrar codurilor morale ale grupului fie cele formale sau informale; c) svrirea
unei aciuni antisociale cu caracter nociv pentru deinui.
Criminalitatea include acele violri i nclcri ale normelor penale i de convieuire, care
protejeaz ordinea n penitenciare, drepturile i libertile individuale, viaa, sntatea i
integritatea persoanei din instituiile de detenie. n opinia criminologului E. Sutherland un
comportament delicvent comport urmtoarele caracteristici: a) are o serie de consecine
negative, prin aceea c prejudiciaz interesele funcionrii normale a sistemului penitenciarului;
b) face obiectul unei interdicii sau constrngeri formulate de legea penal; c) prezint o intenie
antisocial deliberat, urmrind un scop distructiv; d) fapta este probat juridic i sancionat.
n sensul su general juridic, criminalitatea include acele violri ale normelor penale prin
care sunt protejate ordinea penitenciar i drepturile, libertile indivizilor deinui i sigurana
instituiilor de detenie. Din acest motiv, orice comportament delicvent sau criminal reprezint un
potenial sau real pericol social pentru structura instituii penitenciare, perturbnd ordinea
social din aceast instituie i provocnd un sentiment de team i insecuritate n rndul
indivizilor.
Dac la o prim analiz, criminalitatea apare ca un fenomen juridic reprezentnd ansamblul
nclcrilor i abaterilor cu caracter penal, este totodat i un fenomen social care se produc i se
reproduce n cadrul mediului social din penitenciare, avnd o determinare social i individual
i determinnd consecine la nivelul indivizilor, grupurilor din instituiile de detenie [62, p.56].
n consecin, analiza juridico-penal a criminalitii penitenciare solicit o analiz,
criminologic i psihologic complementar, pentru a se identifica i explica motivele generale i
individuale care a generat aceast form de devian special. Totodat, amploarea i intensitatea
fenomenului de criminalitate penitenciar, coloratura specific a diferitelor delicte i crime,
oblig s lum n considerare diferitele dimensiuni ce caracterizeaz evoluia sa n diverse
contexte culturale i normative, ntre care cele mai importante sunt: dimensiunea statistic, ce
evideniaz starea i dinamica criminalitii n timp i spaiu, prin evaluarea i msurarea n
procente, medii de distribuie i indici ai diferitelor delicte i crime, precum i corelarea acestora
cu o serie de variabile i indicatori cu caracter micro-social i cultural; dimensiunea juridic, ce
evideniaz tipul normelor juridice violate prin acte i fapte cu o periculozitate sporit a acestora,
intensitatea i felul sanciunilor adoptate, modalitile de resocializare a persoanelor delicvente;
dimensiunea sociologic din cadrul penitenciarului, care este centrat pe identificarea, explicarea
i prevenirea delictelor sau crimelor din instituiile respective n raport cu multiplele aspecte de
inadaptare, dezorganizare i devian existente n micro-mediul penitenciarului; dimensiunea
psihologic, ce profileaz structura personalitii individului delicvent, motivaia i mobilurile
comiterii delictului, atitudinea criminalului fa de fapta comis (rspunderea, discernmntul
109

etc.); dimensiunea prospectiv, ce reliefeaz tendinele de evoluie n viitor, a delicvenei,


precum i propensiunea spre delicven a anumitor indivizi i grupuri de indivizi din instituiile
de detenie. Conturarea lor atest caracterul interdisciplinar al crimei, ceea ce face extrem de
dificil abordarea i studierea ansamblului de delicte i crime ce se produc n instituia
penitenciar.
Cunoaterea criminalitii penitenciare ca un fenomen social, trebuie s cuprind cunoaterea
structurii ei, cunoaterea prilor componente, a categoriilor de crime [234, p.64]. Crimele
svrite i studiate, corespund i trebuie s corespund crimelor prevzute de legea penal.
Acesta este un punct de vedere exact i necesar, deoarece prima sistematizare i aezare a lor a
fost efectuat de ctre legiuitor, cu prilejul ncriminrii i sancionrii faptelor criminale i
nscrierii lor n legea penal, care s-a efectuat dup criterii obiective i anume dup obiectul
diferitelor infraciuni, adic valorilor sociale crora li se aduce atingere prin svrirea de crime.
Potrivit acestui criteriu crimele sunt aezate n lege, n cteva grupe sau categorii, n fiecare
grup nscriindu-se faptele care vizeaz un anumit obiect [248, p.87].
n continuare vom elucida sistemul de crime nscris n legea penal, pentru a avea o imagine
respectiv asupra crimelor penitenciare, care, alctuiesc prile componente ale criminalitii
date. Dintre ele cele mai frecvente se pot enumera: a) criminalitatea contra persoanei, care sunt
repartizate n mai multe subgrupe i anume: b) crime contra vieii persoanei (omorul); b) crime
contra integritii corporale sau sntii (loviri, vtmare corporal, lovituri cauzatoare de
moarte); c) crime privitoare la viaa sexual (relaii homosexuale prin constrngere) etc.; d)
criminalitatea contra autoritii penitenciare i anume: ofensa adus autoritii instituiilor de
detenie sustragerea sau distrugerea obiectelor din instituiile date, evadarea din locurile
respective de privaiune de libertate; e) criminalitatea contra proprietii instituiilor ori
persoanelor.
Aadar, ct privete tipurile de infraciuni care sunt svrite n locurile de deteniune, dup
cum se arat n studiul efectuat acestora le sunt proprii particularitii criminologice distincte
dup dinamic, loc, timp, tipul personalitii infractorului etc. Evident, un specific n
criminologia penitenciar o are personalitatea infractorului, unde ca obiect de studiu este
personalitatea deinutului care svrete infraciuni n perioada de deteniune i, de asemenea
cunoaterea legitilor care determin comportamentul infracional. Ea este preocupat nu de
personalitatea deinutului n genere, ci doar a acelora care svresc infraciuni n perioada de
deteniune.
Analiznd infracionalitate, se menioneaz c principalul element

al obiectului

criminologiei, dup prerea lui V. Bujor i M. Lacu, se distinge specificul criminalitii


penitenciare. Aceasta se manifest att prin tendine i legiti, ct i prin infraciunile ncadrate
110

n acest tip de criminalitate. Doar o privire general atest c circa 90% din numrul de
infraciuni svrite n penitenciare l constituie 9-11 tipuri de infraciuni, ele formnd, de fapt,
nucleul, baza criminalitii penitenciare. Criminalitii penitenciare i sunt proprii astfel de
infraciuni: omorul, leziuni corporale, relaii homosexuale prin constrngere, aciuni de
huliganism, furt etc. n opinia lui V. Bujor i M. Lacu, criminalitatea penitenciar mai cere
remarcate infraciuni care le sunt proprii precum: aciuni ce dezorganizeaz activitatea
instituiilor de corectare prin munc; nesupunerea cu rea-credin cerinelor instituiei de
reeducare prin munc [57, p.90].
n literatura de specialitate este mprtit opinia potrivit creia procesul psihic care
nsoete aciunea cauzal urmrete, orienteaz activitatea sa n realizarea scopului propus i se
regsete obligatoriu n orice act volitiv. Practica vine i ea s fundamenteze aceast idee,
reflectat prin dinamica evadrilor de-a lungul timpului. Astfel, se poate constata c 70% din
evadri sunt svrite de infractori periculoi, care au avut ncolit n minte aceast idee din
momentul venirii n penitenciar. Tot practica ne poate confirma cele artate mai sus prin faptul
c au existat suficiente situaii cnd unii deinui, dei aveau posibilitatea de a evada, nu au fcuto pentru c n contiina lor nu-i fcuse loc o asemenea intenie, o asemenea hotrre. n
argumentarea acestei idei, J. Pinatel, arat c pentru fiecare persoan apare acel prag
delincvenial, dincolo de care persoana poate trece la svrirea actului infracional pentru care
trebuie s existe un stimul sczut pentru unii, iar pentru alii mai puin sczut [186, p.391].
Aidoma celorlalte organe de drept i penitenciarele sunt obligate s aib un rol activ n
asigurarea legalitii referitor la executarea sanciunilor penale n regim de detenie. Rolul lor
activ n faza executrii sanciunilor penale n detenie se nscrie ca un principiu fundamental,
autonom al dreptului execuional penal i este reflectat implicit n numeroase dispoziii legale. El
const n atitudinea i intervenia operativa i permanent n nfptuirea actelor i operaiunilor
care intr n atribuiile funcionale, n vederea asigurrii pedepsei cu nchisoarea care const n
educarea condamnailor n vederea resocializrii. Pentru penitenciar hotrtoare este activitatea
organizatoric i educaional, munca practic pentru asigurarea sporirii eficienei educaionale a
ntregii activiti desfurate n penitenciar pentru prevenirea recidivei sau multirecidivei.
Obligatorie este intervenia activ n toate problemele economice i sociale cu care este
confruntat viaa detenional, obligaie ce a format i trebuie s formeze n continuare coninutul
rolului activ subordonat finalitii unice a ntregului proces de executare a sanciunilor n regim
de detenie educarea celor condamnai n vederea reintegrrii sociale. Totui, de-a lungul
anilor, practica din acest domeniu a demonstrat c buna desfurare a raporturilor execuionalpenale a fost periclitat de o serie de evenimente negative ce-i au originea ntr-un ntreg
complex cauzal.
111

n accepiunea muncii de penitenciar, prin eveniment negativ n sensul larg al termenului,


nelegem orice aciune, fapt, situaie ori mprejurare care aduce sau poate s aduc atingere
legalitii deinerii, ordinii i disciplinei misiunilor de paz, escortare i supraveghere, n general
bunei desfurri a activitilor specifice unitilor de penitenciar.
Prezentnd principalele categorii de exemple negative cum sunt rzvrtirile, autornirile,
ingerarea de obiecte, ncercarea de corupere a cadrelor etc., cel mai grav i cu repercusiuni de
nenlturat este evadarea, motiv pentru care legiuitorul stabilete c ea, evadarea, constituie
infraciunea de sine stttoare, sancionnd-o ca atare. Reuita unei evadri constituie un
eveniment deosebit de grav n activitatea penitenciarului,reprezint form de rebut profesional,
motiv pentru care i msurile de rspuns sunt n concordan cu gravitatea evadrii.
Privit prin prisma sarcinilor profesionale ale cadrelor de penitenciar, svrirea unei evadri
constituie o lacun serioas n activitatea acestora. Statul, societatea nsi, pune n faa instanei
sarcina de a fi depozitar sigur a deinuilor, or, odat ce deinutul a reuit s evadeze, nseamn
c personalul din serviciul de paz, supraveghere, escortare, cadrele penitenciarului nu i-au
fcut pe deplin datoria. Pe de alt parte, n marea majoritate a cazurilor, infraciunea de evadare
este nsoit sau urmat de un ir de alte fapte antisociale sau, n orice caz, duntoare societii.
La modul general, infraciunea de evadare este duntoare societii prin perturbarea
activitii unitilor penitenciare, grevarea activitii i bugetului unitii n cauz, a altor organe
de stat (poliie, procuratur) cu sarcini i cheltuieli n plus, destinate urmririi, prinderii i
cercetrii evadailor. n faa acestor realiti, unitile penitenciare, personalul de conducere,
toate elementele de paz, supraveghere i escortare, acionnd pe linia ndeplinirii n cele mai
bune condiii a sarcinilor lor, trebuie s ia toate msurile pentru prevenirea i zdrnicirea
evadrilor.
Conform reglementrilor actuale, organele de urmrire penal sau instanele judectoreti au
dreptul s dispun reinerea ori arestarea acelor persoane fa de care exist probe sau indicii
temeinice c au svrit o fapt prevzut de legea penal, pedepsit cu nchisoare, iar odat
ajunse n starea legal de deinere, persoanele fa de care s-au luat aceste msuri au obligaia de
a nu se sustrage de la aceast stare legal. Pentru aceasta a fost incriminat n articolul 317, alin.
1 i 2 din CP al RM infraciunea de evadare, att n forma tip, ct i cea agravat. Dac deinutul
evadeaz n urma unui cataclism, inundaie, bombardament etc., el nu svrete infraciunea de
evadare, ntruct a fost determinat a prsi locul de deinere de o stare de necesitate.
n concluzie, putem afirma c evadarea este o infraciune care poate fi svrit numai prin
acte de comisiune. Consumarea are loc n momentul n care aciunea a fost dus pn la sfrit,
adic atunci cnd fptuitorul a reuit s ias din locul de deinere sau de sub paz. Datorit
gradului ridicat de pericol social al faptei, legiuitorul a avut n vedere s incrimineze i tentativa.
112

O alt infraciune care aduce prejudicii activitii de nfptuire a justiiei, constnd n


manifestri antisociale ce lovesc, n realitate, n ordinea i ansamblul relaiilor sociale, afectnd
formarea i desfurarea normal a acestora este, infraciunea prevzut de art. 286 CP al RM,
aciunile care dezorganizeaz activitatea penitenciarelor. Pericolul social al ei const n faptul c
persoanele care i execut pedeapsa penal sub form de nchisoare i terorizeaz n instituiile
penitenciare pe condamnaii pornii pe calea corectrii sau svresc atacuri asupra
administraiei, organizeaz n aceste scopuri grupri criminale, fie particip activ la asemenea
grupri. Ele deregleaz activitatea instituiilor penitenciare direcionat spre restabilirea echitii
sociale, corectarea celor condamnai, precum i spre prevenirea svririi de noi infraciuni.
Terorizarea n locurile de deinere este o form de rzbunare i presupune aplicarea violenei
sau ameninarea cu aplicarea violenei n scopul de a impune condamnaii pornii pe calea
corectrii s nu respecte disciplina i regimul de deinere, s nu munceasc srguincios, s nu
participe la muncile obteti, s nu ajute reprezentanii administraiei la educarea i corectarea
altor condamnai etc.
Svrirea unor atacuri asupra administraiei se exprim prin aplicarea violenei fizice sau
psihice cu scopul de a-i nfricoa pe reprezentanii ei s nu-i ndeplineasc efectiv funciile sale
de serviciu n locurile de deinere. Violena poate fi nsoit de omor, de provocarea leziunilor
corporale de divers gravitate, de aplicarea loviturilor, luarea n calitate de ostatici etc. n acest
caz fapta se calific prin cumul de infraciuni (art. 286, art. 145, 15 sau 152 al CP al RM).
Dac atacul asupra reprezentanilor administraiei penitenciarului este svrit n afar
locului de munc al acestora, i nu n legtur cu aciunile lor vdit nelegitime, ci n legtur cu
unele relaii personale, atunci fapta nu poate fi calificat potrivit art. 286 al CP al RM, ci
conform articolelor corespunztoare care privesc rspunderea penal pentru infraciunile contra
vieii i sntii persoanei. Organizarea de grupuri criminale n cadrul penitenciarelor sau
participarea activ la ele nseamn c n locurile de deinere se organizeaz grupuri speciale cu
scopul de a dezorganiza activitatea normal a penitenciarului (de a teroriza condamnaii, de a
svri atacuri asupra administraiei). Componena este formal i fapta se consider consumat
din momentul svririi mcar a uneia din aciunile indicate n dispoziia art. 286 al CP al RM.
n penitenciar este svrit i o alt infraciune cum ar fi, nlesnirea evadrii (art. 318 al CP
al RM), ce nseamn a contribui la o evadare, a da ajutor sau sprijin unei persoane care execut
pedeapsa cu nchisoare sau cu arest, precum i unei persoane care se afl sub arest preventiv
pentru a svri infraciunea de evadare din locurile de deinere prevzut de art. 317 al CP al
RM att n forma ei tipic, ct i n cea agravat, care poate fi realizat prin aciune sau inaciune
i poate consta ntr-o contribuie moral (sfaturi, indicaii, prestarea unor informaii etc.) sau
material (nlturarea obstacolelor, acordarea de mijloace sau instrumente etc.). Nesupunerea
113

prin violen cerinelor administraiei (art. 321) este o infraciune svrit de deinui n
penitenciar. Obiectul ei l constituie relaiile sociale referitoare la buna activitate a
penitenciarului n care se execut hotrrile judiciare penale prin care s-a aplicat pedeapsa cu
nchisoare.
Specificul activitii criminalilor profesioniti, legturile lor multiple i normele de conduit
neformale servesc drept condiii obiective pentru apariia formelor organizate ale activitii
criminale, adic pentru apariia gruprilor criminalilor profesioniti. Activitatea organizat a
criminalilor profesioniti se manifest prin ntruniri, justiii interne, baza material comun i
prin alte elemente ale organizrii [385, p.29].
Trsturile caracteristice ale gruprilor criminalilor profesioniti care le difereniaz de
gruprile celorlalte categorii de criminali sunt: a) comiterea unor genuri de infraciuni
netradiionale de tipul -racket, rpiri de persoane cu rscumprarea ulterioar, controlul
veniturilor ilegale ale unor categorii de infractori; b) conspirarea activitii criminale prin
intermediul dispunerii de ocupaii legale sau de certificate de invaliditate; c) deghizarea
membrilor gruprilor n ceteni cinstii, care se caracterizeaz pozitiv att la locul de trai, ct i
n munc; d) tendina de a stabili relaii de corupere a colaboratori organelor de drept, precum i
a demnitarilor altor organe de stat; e) divizarea teritoriilor i a sferelor de influen, reprimarea
gruprilor mai mici de ctre cele mai mari; f) caracterul universal al activitii criminale, care
contribuie ntr-o mai mare msur la atingerea scopurilor criminale stabilite; g) tendina spre
ignorarea legturilor cu persoanele anterior condamnate; h) apariia noilor forme de conducere a
gruprilor, cnd aceasta este exercitat de ctre un grup de persoane (comisie); i) creterea
nivelului de instruire i, respectiv, a celui intelectual al membrilor gruprilor criminale: j) nivelul
nalt al dotrii tehnice a gruprilor criminalilor profesioniti.
La baza clasificrii gruprilor criminalilor profesioniti trebuie s punem dou criterii
eseniale: primul - gradul i caracterul organizrii, deoarece organizaia se prezint ca o form
deosebit i specific de asociere; al doilea criteriu ine de domeniul de activitate (specializarea)
al gruprii criminale. Lund n consideraie cele menionate, utiliznd preponderent termenii din
legislaie, evideniem urmtoarele forme de asociere ale criminalilor profesioniti
Unul din elementele de baz ale organizaiilor criminale se manifest prin existena relaiilor
de corupere. Mai mult ca att, criminalii deseori tind s se angajeze la serviciu n organele de
drept sau, prin intermediul unor msuri sofisticate s atrag de partea lor ai aparatului de stat.
Legturile cu colaboratorii organelor de drept erau pentru obinerea informaiilor necesare, a
documentelor, mbrcmintei, precum i pentru a tinui infraciunile comise. De regul, n atare
organizaii de larg profil, membrii se cunosc unii pe alii. ns, n ultimul timp, a cptat o larg
rspndire regula conspirativitii, dat fiind faptul c muli membri capturai i deferii justiiei s114

au pocit i au vorbit [231, p.288-289]. n aa mod a fost limitat la minimum att numrul
membrilor organizaiilor, ct i circulaia informaiilor n interiorul acestora.
Liderii organizaiilor criminale, n marea lor majoritate, s-au dovedit a fi persoane anterior
necondamnate. Ei sunt persoane hotrte, impertinente i pline de iniiativ, posed aptitudini
organizatorice, relaii de afaceri i posibiliti materiale. Aceste organizaii pot avea uneori
legturi cu alte structuri criminale, prin intermediul crora se realizeaz controlul activitii lor,
are loc supunerea, precum i obligarea membrilor acestora de a servi intereselor organizaiei.
Corporaia hoilor n lege se atribuie la o form specific de asociaie caracteristic rilor
CSI, ce nu cunoate analogii n practica internaional. Aceasta constituie o cast a hoilor n
lege, creia i sunt caracteristice trsturile organizaiei criminale i n acelai timp se
deosebete de aceasta prin: a) lipsa unui teritoriu al activitii criminale, precum i a unui
amplasament stabil; b) structur nedefinit, deoarece formaiunea dat este fundamentat pe
tradiiile criminale i legi neformale; c) poziia de egalitate a membrilor corporaiei; d)
orientrile criminale diferite ale hoilor reunii printr-o ideologie criminal comun [170,
p.278]. n ierarhia gruprilor criminale corporaia hoilor n lege pare a fi una dintre cele mai
stabile i flexibile grupri, care se afl la nivelul superior al acestei ierarhii. Ea a cptat o
puternic nuan politic, iar n cadrul acesteia au nceput s se manifeste elemente ale
internaionalizrii activitii criminale [314, p.48].
Corporaia hoilor n lege se deosebete de celelalte formaiuni criminale prin structura sa
specific. La nivel regional sau n orae mari corporaia este reprezentat, de regul, de un ho
n lege, care are anturajul i conduce activitile de colectare a mijloacelor bneti n fondul
comun, propag ideologia criminal i atrag noi persoane n activitatea criminal. Conducerea
corporaiei se realizeaz prin intermediul ntrunirilor hoilor n lege. n activitatea lor se
manifest tendina spre unificare i conlucrare mai strns, dar n acelai timp, se evideniaz o
serie de divergene ntre hoii n lege de orientri i tendine diferite. Aceste divergene sunt
soluionate n cadrul ntrunirilor: a) elaborarea politicii criminale, organizarea colectrii de
mijloace n fondurile bneti comune, ncetarea de a se numi hoi n lege de ctre cei care nu
au nici o tangen cu fria hoilor n lege; b) extinderea influenei lor n unele regiuni i orae
n care nu sunt reprezentani ai corporaiei hoilor n lege; dispreuirea i nfruntarea
vagabonzilor, persoanelor care comit acte de huliganism, precum i pe cei care recurg la
violen, considernd c ei formeaz o impresie greit despre mediul criminal; d) ridicarea
nivelului de instruire a hoilor n lege; e) stabilirea de contacte ilegale cu colaboratorii
organelor de drept; f) acordarea (coronare) titlului de ho n lege; g) stabilirea pedepselor
hoilor n lege i altor lideri ai mediului criminal pentru trdarea intereselor friei [396,
p.54].
115

n clanurile hoilor n lege n ultimii 10-15 ani a cptat o larg rspndire funcia de
securitate care const nu doar n securitatea fizic, ci juridic. n acest scop, cpeteniile i
membrii activi ntreprind msuri necesare stabilirii de relaii, pe cale de corupere, cu demnitari
de stat, de angajare a avocailor cu experien, ntreinerea unor contacte de lucru cu medici,
ziariti, scriitori, regizori de cinema, vedete (de muzic, teatru etc.), comerciani, bancheri i ali
oameni.
Apariia i dezvoltarea relaiilor de pia a schimbat caracterul activitii criminale a
clanurilor hoilor n lege, a contribuit la schimbarea caracterului formrii i utilizrii fondului
comun de mijloace bneti. Prin ea se subnelege ansamblul vrsmintelor din veniturile ilegale
ale criminalilor profesioniti utilizate n vederea lrgirii sferelor activitii criminale [314, p.625626]. Dac anterior fondurile date erau predestinate pentru acordarea de ajutor condamnailor i
membrilor familiilor lor, n unele cazuri pentru organizarea i comiterea infraciunilor complexe
de amploare, pentru coruperea unor demnitari, n ultimul timp a cptat o larg rspndire
investirea mijloacelor bneti n structurile comerciale i financiare criminale.
Deoarece specializarea i calificarea variaz n funcie de orientarea activitii criminale,
acestea urmeaz a fi analizate n legtur cu categoriile de criminali profesioniti pentru a
delimita cele mai rspndite calificri. Calificarea hoilor se evideniaz preponderent la hoii de
buzunare, hoii de apartamente, de magazine cu autoservire i la alte categorii:
Aadar, pur convenional criminalii profesioniti pot fi divizai n tradiionali i noi. La
prima se atribuie extorcatorii ce acioneaz prin ameninarea cu deteriorarea sau nimicirea averii
sau prin intermediul ameninrii cu rspndirea unor tiri defimtoare. La a doua se atribuie
extorcatorii care rpesc persoane, inclusiv copii n vederea rscumprrii lor ulterioare [375,
p.49], care se caracterizeaz printr-un nivel nalt al pregtirii i cruzimii: n caz de refuz sau
imposibilitate de a plti suma stabilit de bani, copii, conform datelor lui A Gurov, erau omori
n fiecare al doilea caz [306, .155]. n ultimul timp, extorcarea a devenit un fenomen destul de
rspndit i a cptat un nou coninut - racket-ul.
De asemenea, ceea ce ine de ucigaii profesioniti, apreciem c odat cu conturarea
hotarelor ultimului deceniu al sec.al XX-lea apare o nou profesie - cea de killer, care are drept
scop lichidarea figurilor-cheie din sistemul financiar, comercial etc., care a devenit o realitate a
vieii, activitatea lui este asigurat de grupuri bine pregtite n care sunt determinate rolurile, iar
conspiraia i selecionarea informaiei ating cele mai nalte plafoane. Majoritatea omorurilor la
comand, spre deosebire de altele, se svresc din motive de acaparare n combinaie cu
violena egoist. Chiar i puinele omoruri la comand, comise n rezultatul relaiilor ostile din
familie, au la baz interese materiale [260, p.32-34].
n ultimii ani, are loc o profesionalizare a activitii n domeniul serviciilor criminale. Pe
116

lng persoanele care achiziioneaz i realizeaz bunurile dobndite pe ci criminale au aprut


informatori, grzi nimite etc. Transpare i tendina spre universalitate a aciunilor criminale,
ceea ce nu atestm la criminalii profesioniti tradiionali. Devine tot mai frecvent desfurarea
unor operaiuni criminale de amploare, bine organizate i amnunit pregtite care aduc profituri
uriae.
2.6. Personalitatea criminalului n serie
Crima nu se produce ntotdeauna ntr-o stare de total libertate mintal, ea corespunznd,
deseori, n cazul criminalilor n serie, unei stri de dezechilibru psihic. Nici educaia, nici
subtilitatea spiritului, nici inteligena nu mai pot face atunci nimic. Pentru acest motiv, nu putem
nega existena deopotriv a unor stri att de disperate ca acelea de inteligen, intelectualitate i
crim [242, p.228].
Steven Egger n cartea Criminalii dintre noi definete altfel crima n serie: 1) Un minim de
trei sau patru victime, cu o perioada de inactivitate intre ele; 2) Ucigaul este de obicei strin
victimei - crimele par s nu aib legtur, fcute la ntmplare; 3) Crimele reflect o nevoie de a
domina victima n mod sadic; 4) Motivaia este psihologic, nu material; 5) Victimele pot avea
valori simbolice pentru criminal; modul de ucidere poate scoate la iveal acest lucru; 6)
Criminalii aleg mai ales victime vulnerabile, prostituate, oameni fr adpost etc. [apud 45,
p.38].
Bradipsihia i perseverena epileptic, n contrast cu impulsivitatea exploziv i dispoziiile
labile, produc adevrate crize acute de discontrol comportamental, iar stagnarea gndirii i staza
psihic fac pe epileptic s in minte pentru mult timp, faptele la care a fost expus i s se
rzbune tardiv, fapt ce evoc rolul victimei n comportamentul epileptic [107, p.142-144].
Referindu-se la comportamentului delictual psihopat, V. Dragomirescu, consider definitoriu din
punct de vedere criminologic specificul de agresivitate propriu aceti criminali [101, p.58]. n
spatele aparene de normalitate se ascunde deseori un complex de inferioritate sexual.
Cercettorii au stabilit c omorul din voluptate cunoate mai multe faze: a) fantezia - prin
intermediul ei, se cultiv dorina de a ucide, ea fiind asociat de obicei i filmele pornografice i
horror (Ed. Gein, P. Lopez). Uneori, pot trece chiar ani pn cnd ucigaul i transform
fantasmele n realitate; b) vntoarea: n timpul cutrilor lui este posibil ca asasinul s-i aleag
un anumit tip de victime asupra crora s-i ndrepte activitatea distructiv. Jack Spintectorul
omora numai prostituate; T. Bundy agresa numai femei; Ed. Kemper ucidea numai studente.
Cutarea victimei poate dura orict i se poate exclude pe o arie teritorial vast (Ted Bundy a
ucis timp de 12 ani pe teritoriul a 4 state de pe teritoriul S.U.A.); c) crima - pentru ucigaul din
voluptate, crima este un act intens i personal, cci fapta n sine constituie singura motivaie. Cu
ct schingiuirea victimei este mai puternic i mai ndelungat, cu att satisfacia sexual este
117

mai intens. Ucigaul din voluptate manifest o deosebit grij, dar i talent n a descoperi
persoane vulnerabile, naivei. Dup ce i ademenete victima i rmne singur cu ea, el are n
sfrit posibilitatea de a-i pune n practic fantezia [248, p.164]. Plcerea resimit l face s
intre ntr-un fel de trans, ceea ce explic amnezia post-criminal prin care trece acest gen de
asasin. Gradul de crim n exces este cel mai ridicat la ucigaul din voluptate: omorul este
asociat cu tortur, mutilarea, dezmembrrile, butul sngelui (P. Kurten) sau acte de canibalism
(J. Dahmer). Acesta este momentul de extaz, i muli astfel de ucigai caut s l imortalizeze
(acelai J. Dahmer fotografia i trgea pe band video operaiunile n care victimele erau
trangulate, dezmembrate i cteodat tranate de vii; H. Glatzman i poza victimele aflate n
spasmele morii, iar Leonard Lake pe band video). D. Clark pstra capul unei victime, pe care l
cura i machia cu diverse cosmetice, pentru a-1 folosi n acte sexuale; d) faza post-crim pentru muli din ucigaii n serie, aceasta se caracterizeaz printr-o senzaie de pustiu i
deprimare, adeseori agravat de faptul c defectul iniial al psihicului (o copilrie nefericit,
respingerea din partea femeilor) nu a fost reparat prin crima comis, ba mai mult, criminalul va fi
obligat s curme tot mai multe viei n cutarea unei uurri temporare. Este faza n timpul creia
ucigaul are unele mustrri de contiin, are intenia de a scrie scrisori de mrturisire poliiei sau
de a telefona posturilor de radio. Dac nu este prins pe aceast treapt, cercul se nchide i
ntreaga secven, cu inevitabilul su final, va fi luat de la capt [43, p.202].
La ucigaii din emoie - ca i la cei din voluptate, motivul principal al crimei este conferit tot
de plcerea actului n sine. n consecin, se poate ajunge la sadism, torturri i mutilri ale
victimei, ceea ce-1 difereniaz pe ucigaul din emoie de ucigaul din voluptate este motivaia
tririi unei experiene, a unui fior (cazul lui Albert De Salvo). Putem s aduce exemple n acest
sens: Jh. Haigh (ucigaul cu baia de acid) sau G. Smith (ucigaul mireselor din cerd). Dei
acest gen s-a putut rezolva mai uor n decursul timpului, facilitatea tot mai mare cu care se poate
obine o arm de foc (n special n S.U.A), asociat cu crima de strad, vor duce cu siguran la o
nou generaie de ucigai pentru ctig.
Profesorul Schulze, cel care 1-a examinat pe Haarman, a precizat c el era contient de
urmrile faptelor sale, care nu era altceva dect un copil, la care dezvoltarea creierului nu a urmat
pe aceea a trupului i nu a depit nivelul ntlnit la un copil de zece ani. Aproape analfabet
datorit lenei, dar inteligent, iret i pervers, el a pstrat caracteristicile vrstei infantile cruzimea instinctiv, gustul distrugerii, insensibilitatea n faa suferinei altuia, pentru c el nu
poate concepe ceea ce simte. Confabulator, el tria ntr-o lume nchis, fr contact cu realitatea.
Iubirea de sine este urmarea unei nevoi puternice i puerile de alintare, cu o amprent infantil de
sensibilitate n sfrit, tot de la copil avea i vanitatea, dorina de a fi cunoscut, temut i apreciat
totodat pentru marile sale fapte imaginare. Lui nu-i displcea s stea pe banca acuzailor,
118

gustnd celebritatea pe care i-o aducea propriul proces. Comportamentul lui era rezultatul
frustrrilor pe care le-a simit n timpul copilriei, a carenei afective de care a suferit prin
moartea mamei, simind, de asemenea, nevoia maladiv de a fi admirat, de a iei n eviden. i
imagina propria execuie ca pe un spectacol grandios n pia, n faa unui public numeros, iar
scena final s fie descris n toate jurnalele, filmat i proiectat pe toate ecranele din lume. i-a
compus singur propriul epitaf: Aici zace Haarman, cel mai mare criminal... [156, p.202]. n
final, nu se poate s nu ne punem ntrebarea: cum a fost posibil ca attea femei (13 la numr) si pun casa i patul la dispoziia unui necunoscut, tocmai ntr-un moment n care toate femeile
din Boston era prad terorii exercitate de Strangulator. Faptul trebuie s atrag atenia, pentru
c exista i teoria potrivit creia unele crime sunt favorizate sau chiar provocate de atitudinea
victimelor [a se vedea: 41].
Fiecare boala psihic produce deformri comportamentale grave specifice i care se reflect
n comportamentul ucigaului n serie. Concluzionnd, putem susine c principalele trsturi ale
comportamentului criminal, care ies n eviden n cazul ucigailor n serie sunt: egocentrismul,
labilitatea, agresivitatea i indiferena afectiv.
2.7. Concluzii la Capitolul 2
1. Utilizarea unei tipologii care mparte personalitatea infractorilor n minori, femei, din
penitenciare, profesioniti i criminali n serie, este adecvat deoarece reflect situaia real a
fenomenului criminalitii nu numai din RM, dar i din lume.
2. Tipologia ocup un rol esenial att n criminologie ct i n alte ramuri cum ar fi
criminalistica, tiina penitenciar, dreptul procesul. n dependen de ea pot fi luate msuri
sociale de readaptare i resocializare adecvat a personalitii infractorului n profunzimea i
complexitatea sa.
3. Criteriile de delimitare a infractorilor n tipologii,se fac n viziunea noastr n cel puin
dou constante. Cele mai universale criterii sunt: a) gradul prejudiciabil al infractorilor b)
caracterul infraciunilor comise.
4. Problema clasificrilor categoriilor de infractori i a tipologiilor lor este tratat n doctrin
foarte controversat i neunivoc n ceea ce privete aprecierea personalitii infractorului.
Clasificarea ce mparte infractorii n: minori, femei, din penitenciare, recidiviti i criminali n
serie, implic cu sine cteva criterii necesare unei tipologii unde, de fiece dat, coexist trei
criterii: subiectiv, obiectiv, legal, categorie social i starea psiho-psihiatric. n privina
infractorilor din penitenciare este necesar de a marca acele criterii ce presupun scopul
readaptrii, resocializrii infractorilor dup ispirea pedepselor n instituiile penitenciare.
5. Compromisul aprecierilor noiunilor utilizate rezid din evaluarea personalitii
infractorului n general, iar tipul criminal, n mod special. De aceea gradul de pericol social ca un
119

criteriu de categorisire a infractorilor nu trebuie sa fie privit univoc i unilateral. Infraciunile


ntmpltoare au un anumit grad de contientizare a ilegalitii penale ce stau la baza unor
aspecte legate de orientare sau predispoziia din partea infractorului.
6. n privina delicvenei juvenile am constatat c familia reprezint factorul primordial al
socializrii morale i integritii sociale a individului, care imprim cele mai durabile trsturi
morale. Orice caren a grupului familial, a stabilitii i coeziunii ei sunt disfuncionale pentru
membrii familiei, generndu-le o serie de tulburri de personalitate i comportamente agresive.
7. Personalitatea delicventului juvenil se caracterizeaz printr-o stare amorf a acesteia, lipsa
de ambiie, a ecuaiei adecvate, starea moral deficitar, familiile dezorganizate sau
monoparentale, toate acestea sunt, sau pot constitui factori generatori a strii de risc pentru o
eventual delicven.
8. Sub influena incidentelor majore ale structuri agresionale feminine asupra personalitii, a
devenirii acesteia s-a constatat o adaptare a femeii la tehnica modern prin exercitarea
inteligenei sau a facultii inventive privind adoptarea modalitilor, alegerea mijloacelor,
tendinelor incontestabile spre profesionalizare, spre interese conflictuale.
9. Criminalitatea feminin n Republica Moldova reprezint un fenomen social independent,
ceia ce la ora actual denot o cretere continu, mai ales, a crimei de violen iar factorii sociodemografici constituie unii dintre factorii generatori.
10. Recidivitii percep realitatea ntr-un mod deformat, consider c toi sunt dumani i nu
le ofer ajutor, fiind prezente unele manifestri de indecizie i incertitudine interioar; profunda
dificultate de autoreprezentare, lipsa de capacitate de a se vedea pe sine n mod realist.
11. Recidivitii se caracterizeaz printr-un intelect sczut, iar printre trsturile de
personalitate se enumer: indiferena afectiv, impulsivitatea sporit, egocentrism, tendina spre
opoziie, sceptism i o mare rezisten la procesul de reeducare. De regul, personalitatea
infractorului recidivist se caracterizeaz prin faptul c ea a comis ilegaliti inclusiv de ordin
penal nc pn la 18 ani. Iar deformarea personalitii sau a elementelor de baz a acesteia i
lipsa de afectivitate i sunt specifice, care sunt reflectate n strile de frustrare, iar agresivitatea de
regul este nnscut sau dobndit.
12. Criminalul profesionist este integrat pe deplin n mediul criminal, iar crimele acestuia se
caracterizeaz printr-un grad sporit de dificultate de a fi descoperite, el dispune de abiliti i
iscusine criminale. n criminalitatea profesionist are loc o specializare, iar lumea interlop se
caracterizeaz n general printr-un anumit grad de ierarhizare i subordonare riguroas, iar
aceast ordine sporete gradul de eficientizare a comiterii crimelor.
13. Pentru criminalii n seriei sau maniaci este specific factorul obinerii plcerii sau
satisfaciei n urma faptului comis, ei se afl la limita de sus a strii dintre normal i patologic.
120

3. PERSONALITATEA INFRACTORULUI I PREVENIREA INDIVIDUAL A


INFRACIUNILOR
3.1. Personalitatea individual a infractorului-obiect al prevenirii infraciunilor
Fiecare din trsturile i calitile persoanei influeneaz asupra personalitii sale. Adunnduse pe parcursul vieii, mpreun ele formeaz caracterul persoanei. Caracterul nu poate fi
considerat, ntr-o msur deplin ca fiind nnscut, cu toate c are legtur cu particularitile
genetice ale individului, el se formeaz, n special, n procesul vieii i activitii omului, n
anumite condiii sociale. PsihologulS. Rubintein spunea c omul singur particip la formarea
caracterului su. Nu exist nimic mai absurd i fals ca ndreptirea faptelor rele ale persoanei,
fcnd trimitere la caracterul su dificil, ca i cum caracterul ar fi ceva nnscut i predeterminat
n mod fatal. Persoana particip la formarea caracterului su i singura poart rspundere pentru
ea [93, p.187].
Privarea persoanei de libertate i izolarea ei social este un factor puternic care contribuie la
modificarea comportamentului acesteia. Psihicul fiecrei persoane reacioneaz n mod diferit la
schimbrile n cauz. Pot fi evideniate simptomele psihologice de baz ale comportamentului
persoanei n aceste situaii extrem de ncordate i stresante. Aflarea n penitenciar, n mod
inevitabil, este nsoit de ruperea brusc a mersului obinuit al vieii, desprirea individului de
rude, de persoanele apropiate, ani sortii unei viei grele. De asemenea, adaptarea la condiiile
penitenciarului se complic din cauza unor astfel de fenomene cum ar fi: conflictele interpersonale
frecvente, atitudinea ruvoitoare a anturajului, brutalitatea tratamentului, condiiile precare de trai,
subcultura criminal, presiunile permanente din partea personalului i a liderilor de grup.
Totodat, la deinut se acutizeaz i defectele sale personale.Primele 2-3 luni este perioada
adaptrii iniiale care se deosebete printr-o stare psihic deosebit de ncordat a condamnatului.
n

aceast perioad are loc ruinarea dureroas a stereotipurilor de via, se reduce brusc

satisfacerea necesitilor obinuite, este foarte sensibil la ostilitatea noului micromediu, deseori
apar stri emoionale de conflict. Simul disperrii devine drept fundal negativ permanent al
contiinei persoanei.
Urmtoarea perioad ine de modificarea sistemului de valori a condamnatului, acceptarea de
valorilor micromediului, elaborarea strategiei i tacticii de comportare n noile condiii, cutarea
posibilitilor de supravieuire, dar mai degrab sau mai trziu, el se supune legilor
nchisorii.Aceste legi sunt simple i crunte, sanciunile lor sunt primitive i uniforme
mutilri, bti, iar uneori chiar i lipsirea de via. Severitatea lor reiese din condiiile cumplite ale
vieii din penitenciar. Sistemul interdiciilor i limitrilor din penitenciar determin organizarea
social-psihologic a micromediului penitenciar pe o anumit albie. i cu ct mai severe sunt
condiiile regimului penitenciar, cu att mai severe sunt legile vieii slluitorilor si.
121

S-a stabilit c aflarea mai mult de 5 ani n condiiile severe ale penitenciarului provoac
schimbri ireversibile n psihicul persoanei. Izolarea mediului penitenciar, posibilitile extrem de
limitate de satisfacere a necesitilor vitale, reglementarea istovitoare a comportamentului,
monotonia umilitoare a ambianei, violena i batjocurile colegilor de celul, iar n unele cazuri i
a personalului penitenciarului, formeaz n mod inevitabil trsturi negative de caracter.
Deformrile de personalitate, n multe cazuri, devin ireversibile.Aflarea n locurile de detenie,
condiiile precare de via nruie ultima ndejde de conciliere a condamnatului cu societatea.
Perceperea mediului extern ca fiind unul strin i detestabil trece la nivel subcontient. Se fixeaz
definitiv directiva antisocial, iar noiunea de ruine, contiin, moral, dispar definitiv din
contiina condamnatului. Chinul aflrii forate n condiii de gloat aduce la primitivizarea
persoanei, la vulgarizarea sa excesiv, la scderea brusc a autoaprecierii critice, la pierderea
respectului de sine.
n faa deteniunii penitenciare este pus sarcina de a deprinde condamnatul s duc un mod de
via social util; dar ca mijloc de atingere al ei se alege izolarea de societate, adic de acel mediu,
n care el trebuie s se nvee s triasc. Rmne neclar cum poate fi deprins persoana s
locuiasc ntr-un mediu, de care ea a fost preliminar izolat.
Potrivit legii penale, pedeapsa este o msur de constrngere statal i un mijloc de corectare
i reeducare a condamnatului, ce se aplic de instanele de judecat, n numele legii, persoanelor
care au svrit infraciuni, cauznd anumite lipsuri i restricii ale drepturilor lor [41, p.88].
n plan psihologic prin corijarea condamnatului nelegem corecia psihologic a persoanei,
corectarea unor defecte psihoregulatoare a personalitii condamnatului, schimbarea radical a
sistemului de valori al persoanei criminalizate.A reeduca infractorul nseamn a realiza o
restructurare luntric profund a sa, a-i schimba personalitatea, a-i forma un stil nou de via
social adaptat. Dar este oare posibil realizarea acestor sarcini numai prin pedeaps? Persoana nu
poate fi format i, cu att mai mult, nu poate fi corijat prin intimidare, osnd, constrngere
brutal direct. Aceeai pedeaps acioneaz n mod diferit asupra diferitor persoane. Va avea un
efect pozitiv doar acea pedeaps care va fi perceput de ctre individ ca fiind una echitabil.
Bariera de baz n calea resocializrii infractorului este cea a autoanalizei sale morale.
Infractorul nrit este un individ cu criz de autoanaliz moral, un individ cu o contiin moral
atrofiat.Criza autoanalizei morale nu este doar un viciu individual. Aceast deformare psihic a
personalitii are o baz social vast. Deceniile trecute ale istoriei noastre au fost practic
insensibile la problemele sufleteti ale personalitii, categoriile morale au fost trecute n rndul
celor secundare, pe primul plan fiind pregtirea politic.n aceste condiii de lupt puini
intenioneaz s se ocupe de corijarea infractorilor. Din contra, persoana tinde s fie brutal, dur,

122

gata de lupt. Iar ceea ce ine de dramele sufleteti i tragediile din viaa anterioar, dup ei, este
mai bine de a fi eliminate, autojustificate, date uitrii [49, p. 236].
Pentru ca instituiile penitenciare s devin instituii de resocializare a condamnailor, este
necesar reorganizarea lor i dotarea cu cadre calificate din punct de vedere psihopedagogic. n
prezent, sistemul penitenciar al RM se afl n proces de reformare, avnd drept scop apropierea de
standardele internaionale, iar n soluionarea lor un rol primordial i revine psihologiei
penitenciare care este tiina despre mecanismele psihice interne de autoreorganizare a persoanei.
Menirea psihologiei penitenciare const, n primul rnd, n minimalizarea influenei negative a
mediului penitenciar asupra condamnailor, formarea unei atitudini adecvate fa de pedeaps i
infraciune i, de asemenea, pregtirea condamnailor pentru adaptarea social dup
liberare.Cunotinele n domeniul psihologiei au o importan deosebit pentru diferite categorii
de funcionari ai instituiilor penitenciare, crora le revine s aprecieze aciunile i faptele
condamnailor. Cea mai mare parte din timpul su de munc personalul acestor instituii comunic
nemijlocit cu condamnaii. La baza multor conflicte dintre colaboratori i condamnai, precum i a
exceselor de grup, st pregtirea profesional insuficient a unor colaboratori ai instituiilor
penitenciare. Din cauza nepriceperii de a stabili un contact psihologic sufer, deseori, att
condamnaii, ct i colaboratorii. Perioada ndelungat de activitate a lor n penitenciar, de regul,
contribuie la deformarea personalitii. Astfel, cunoaterea psihologiei permite personalului, pe de
o parte, a-i nelege pe condamnai i a-i influena, iar, pe de alt parte, a-i controla propriile
aciuni. Interacionnd cu persoana, este necesar de a o examina n contextul sistemului relaiilor
de grup.
Condamnatul este limitat n posibilitile de comunicare, datorit mediului nchis, el este
nevoit s-i edifice relaiile cu alte persoane dect cele cu care i-ar dori. n mediul care l
nconjoar pot fi ntlnite persoane cu orientare moral diferit, att pozitiv ct i negativ. La
schimbarea mediului social persoana tinde s se adapteze anume la acel micromediu, poziiile
sociale ale crui corespund cu ale lui personale. Persoana i anturajul su social necesit a fi
examinate ca un sistem adaptiv: sistemul de valori ale persoanei n mare parte determin
caracterul anturajului su social. Dup cum remarca I.S. Kon individul prefer s comunice cu
acei oameni, atitudinea crora fa de el este apropiat de contiina sa. Ea este nevoit s-i
coordoneze comportamentul su cu cerinele i interesele grupurilor referente, care au o influen
determinat asupra comportamentului su. Nedorina de a se supune cerinelor acestor grupuri,
inevitabil conduce la conflicte inter-personale i la izolarea psihologic a condamnatului.
n faa personalului instituiilor penitenciare st sarcina dificil de diagnosticare a defectelor
de personalitate, elaborarea unor programe fundamentale pentru corectarea acestor defecte,
prevenirea multiplelor influene negative ale nchisorii, care tradiional contribuie la
123

criminalizarea personalitii. Soluionarea problemelor de diagnosticare i psiho-corecie a unor


categorii aparte de condamnai este n putere doar specialitilor respectivi n domeniul psihologiei
resocializante care posed cunotine speciale n domeniul psihologiei, sociologiei i pedagogiei
penitenciare.
n literatura criminologic naional i strin sunt utilizate un ir de noiuni i concepte
orientate spre diminuarea criminalitii, cum ar fi: politic penal; lupta cu criminalitatea;
contracararea criminalitii; prentmpinarea criminalitii; profilaxia criminalitii, chiar
rzboiul cu criminalitatea etc. Cel mai larg pare a fi termenul de politic penal, desigur,
termen diferit de politic n sensul conducerii statului. Nu se cunoate cine pentru prima dat a
utilizat noiunea de politic penal, dar n anul 1804 filosoful german L. Feuerbach l folosea
pe larg pentru a defini unele concepte ale dreptului penal. Acest termen era utilizat n Rusia n
sec. XIX de ctre Ciubinski, Foiniki, Piontkovski, ca n perioada contemporan s fie preluat de
Cudreavev, Babaev, Minikovski, Daghel, Dolgova. Ei menioneaz c politica penal este parte
component a politicii generale a statului, care, alturi de politica economic, social, cultural,
are drept scop coordonarea activitii organelor de lupt mpotriva criminalitii... [301, p.178].
Noiunea de politic penal poate fi privit n dou sensuri: 1) n sens larg (prin care se
nelege ansamblul msurilor ndreptate spre diminuarea criminalitii (juridice, economice,
sociale etc.) i, 2) n sens restrns (care presupune prezena doar a msurilor juridice, axate pe
activitatea nemijlocit a organelor de drept).
Noi suntem de prere c lupta mpotriva criminalitii trebuie organizat n toate planurile
acceptnd astfel sensul larg al noiunii de politic penal. n argumentarea acestei poziii
susinem c cercetarea criminologic este un proces ce necesit studierea legitilor apariiei i
dezvoltrii acestui fenomen social negativ - criminalitatea; a cauzelor i condiiilor (sociale,
economice, demografice, culturale, politice etc.) apariiei fenomenului; locului i rolului n acest
proces a personalitii infractorului, ca s fie elaborate programe optime de prevenire
acriminalitii.
Unii autori propun nlocuirea termenului de luptcu controlulasupra criminalitii,
deoarece lupta presupune o ciocnire activ a unor interese diametral opuse: interesele
societii, pe de o parte i ale lumii criminale, pe de alt parte. Noi reieim din opinia c lupta
mpotriva criminalitii ca o categorie social-politic este o activitate strict direcionat de ctre
stat i societate [289, p.13-15]. Totodat, unii autori consider c aciunea preventiv nu va
produce efectele scontate dac se va desfura izolat, pe domenii sau tipologii infracionale.
[171, p.248-251]. Ei susin c este necesar ca prevenirea criminalitii s vizeze fenomenul n
totalitatea sa, ca sistem, neles att ca ansamblu superior organizat de elemente aflate n relaii
att ntre ele, ct i cu ntregul cruia i se subordoneaz.
124

Apariia noilor strategii naionale n vederea prevenirii i contracarrii criminalitii trebuie


vzut n contextul principalelor schimbri economice, culturale i sociale care au afectat rile
lumii n ultima perioad. Ca rezultat al acestor schimbri, politica penal din multe ri se
ndreapt ctre utilizarea unor msuri cu caracter social, anticipativ despre care se crede c ar
avea mai mare succes n prevenirea fenomenului infracional. Recent s-a elaborat modelul social
al prevenirii criminalitii, care presupune implicarea comunitii n efortul de prevenire a
criminalitii, fr a nsemna, o trecere a responsabilitii din sarcina sistemului justiiei penale
ctre masele eterogene ale populaiei.[171, p.256], care are dou forme principale: 1) prevenirea
prin dezvoltare mintal (developpentale), orientat spre individ i familia sa; 2) prevenirea
comunitar, prin aciuni la nivelul cartierului sau localitii [90, p.75].
Un program eficient contra delincvenei care demonstreaz randamentul dezvoltrii sociale sa derulat n oraul Delft.Msurile au fost ndreptate spre organizarea timpului liber pentru tineri,
reducerea numrului de familii numeroase n fiecare cartier, mai buna supraveghere a caselor i
reintroducerea portarului la diverse imobile. Rezultatele au depit ateptrile: n trei ani
delictele au sczut cu 30%, iar guvernul olandez a decis s plteasc o parte din salariu pentru
150 de portari [168, p.176].
n acelai sens, amintim i programul desfurat n 1962 n oraul american Michigan, pentru
precolari, care prezentau un risc nalt de a deveni delincveni din cauza situaiei prinilor lor. Ei
aveau vrsta cuprins intre 3 i 5 ani i au fost repartizai n dou grupe una experimental i
alta martor. Primul grup a beneficiat de pregtire pentru coal 2,5 ore pe zi i erau vizitai
sptmnal la domiciliu de un lucrtor social. Programul a durat 2 ani iar copiii au fost urmrii
pn au mplinit 19 ani: s-a constatat c la cei cuprini n program, incidentele infracionale au
sczut cu 20% iar eecul colar a fost redus. Senatul american a calculat c fiecare dolar investit
a economisit 5 dolari din alocaiile pentru securitate social, cheltuieli judiciare etc. [168, p.178].
O serie de programe de prevenire desfurate n comunitate cartier, coal, care au avut alte
rezultate dect cele ateptate. n 1982, n 10 orae americane s-a desfurat un program de
diminuare a criminalitiicombinnd aciunile asupra minorilor cu potenial delincvent cu cele de
supraveghere a cartierului (Neighborhood Anti-Crime Self Help Program). Evaluarea
programului a fost negativ n anumite zone criminalitatea chiar a crescut, deoarece s-a
constatat o ruptur ntre eforturile depuse pentru a restaura controlul social i aciunile
desfurate n realitate. Copiii din familiile srace au vrut s se plimbe pe strad iar membrii
bandelor au continuat s-i fac simit prezena nefast. Singura diferen a fost acum c toi au
jucat mai mult baschet. Era clar c doar activitile nu ajungeau s scad delincvena. De
asemenea, s-a dovedit c oamenii care triesc n aceste zone nu sunt capabili s se ocupe de tineri
i s acioneze colectiv: familiile sunt prea fragile iar susinerea social este prea slab pentru a
125

putea aciona eficace [90, p.79].


Prevenirea primar este definit ca o strategie preventiv de baz, care prin intermediul
diferitelor segmente ale politicii (social, economic, cultural, educativ) tinde s influeneze, n
sensul limitrii, situaiile criminogene i cauzele profunde ale criminalitii[201, p.65].
Constatndu-se c orientarea spre tratamentul individual al colarilor ori abordarea unui aspect
educaional singular s-a dovedit a fi contra productive (dup J. Grahman) [171, p.257],
eforturile s-au ndreptat n dou direcii: 1) ctre supravegherea colarilor n vederea reducerii
violenei (n acest scop sunt angajai tinerii absolveni aflai n omaj); 2) organizarea unor
cursuri speciale, n afara orelor de program pentru copiii care au probleme de asimilare a
noiunilor ori de adoptare la mediul colar. n elaborarea acestor programe au stat n atenie o
serie de principii promovate n coninutul unor documente internaionale cum sunt cele elaborate
de ONU, cunoscute sub numele de principii directoare de la Ryad, n care tinerii trebuie s nu
fie considerai simple obiecte de socializare i control, ci parteneri n societate [223, p.241].
Abordarea tiinific a interpretrii fenomenului criminalitii i a mecanismului de
determinare a acestuia, a elaborrii msurilor de prentmpinare presupune necesitatea lurii n
considerare a acestor cunotine la elaborarea documentelor publice de importan major
(programe, proiecte de legi), care determin politica de ordin general al statului ntr-un domeniu
aparte. Consecinele distructive i dezastrele legate de creterea criminalitii i subminarea
ordinii de drept, sunt prea costisitoare pentru societate, devenind uneori chiar ireversibile.
Astzi n interpretarea tiinific criminalitatea este privita drept un fenomen social complex,
cu elemente sistemice, care este o consecin a interaciunii unei multitudini de factori cu o tent
vdit negativ n dezvoltarea societii i personalitii [a se vedea: 286], ce dispune de
caracteristici calitative i cantitative, care-i demonstreaz starea, i dinamica. Fiind produs al
societii, criminalitatea dispune caracteristici i legiti de dezvoltare proprii i poate influena
viceversa condiia social care a generat-o. Subaprecierea acestor principii, erorile comise n
cercetarea i prognozarea criminalitii, n elaborarea i aplicarea msurilor de contracarare a
acesteia, cauzeaz societalii prejudicii grave. Ea genereaz autodeterminarea criminalitii,
reproducerea la un nivel calitativ avansat al criminalitii profesionale, recidiviste i organizate,
care denatureaz activ relaiile sociale, influeneaz att contiina social, ct i cea individual,
care are efecte extrem de negative i distructive pentru personalitate [a se vedea: 343].
Elaborarea msurilor de contractare a criminalitii presupune relevarea mecanismelor
concrete de determinare i cauzalitate ale ei n diferite domenii i la diferite niveluri: local,
regional, naional i internaional; la obiecte concrete; n diferite grupuri sociale i etnice etc.
Concomitent, este necesar de studiat nu numai situaia stabilit n mod obiectiv n domeniul
economic, politic, social i spiritual, dar i caracteristicile diferitor grupuri i structuri sociale,
126

comunitii, precum i faptul, cum anume se realizeaz dirijarea proceselor sociale la fiecare
nivel i n mediu social concret. n acelai timp, trebuie s se in cont i de reformele socialeconomice ce au loc n ar i n lume, acestea fiind n mod dialectic interdependente [a se vedea:
264; 255].
Absolut ntemeiat este opinia conform creia consolidarea ordinii de drept i a disciplinei
sociale, precum i educarea la ceteni a contiinei nalte stau la baza fundamentrii activitii de
prevenire, neadmiterii aciunilor antisociale [a se vedea: 13]. Pentru o contientizare mai
profunda a unui atare fenomen precum prevenirea infraciunilor, consideram absolut justificat
comparareaei cu categoriile tangeniale: contracararea i controlul criminalitii i monitoring-ul
criminologic.
n calitate de obiecie e necesar de menionat c astzi specialitii n domeniu nu au ajuns la
un consens n interpretarea coninutului prevenirii infraciunilor i a locului ei n sistemul de
combatere a criminalitii. Unii criminologi consider prevenirea infraciunilor drept noiune
generic mai ampl, alii interpreteaz combaterea i prevenirea criminalitii ca fiind categorii
sinonimice, fr a fi fcut vre-o distincie de esen ntre ele [a se vedea: 282]. n acelai timp,
termenul, a preveni are semnificaia de a evita msurile de combatere, a anticipa ceva. n acest
context, menionam c prevenirea criminalitii literalmente nseamn prentmpinarea
infraciunii, adic protejarea persoanelor, societii i statului de atentate infracionale.
ntr-o versiune mai generalizata, prin prevenirea criminalitii trebuie neleas activitatea,
scopul creia este lichidarea cauzelor generatoare, stoparea activitii infracionale deja
demarcate [a se vedea: 380]. Totodat, n nsui coninutul gnoseologic al acestei noiuni este
admis o eroare logic formal: e imposibil s prentmpini ceea ce deja exista [a se vedea: 304].
Criminalitatea exist obiectiv i din acest punct de vedere termenul este indiscutabil nereuit,
ns a intrat n terminologia tiinific juridic, iar, pentru moment, este lipsit de orice sens
schimbarea n mod revoluionar a noiunilor cu care opereaz teoria. Esenial n acest termen
este accentul pe cauzalitatea i determinantele criminalitii, pe mpiedicarea persoanei n
svrirea infraciunii.
Nu este mai puin problematic i situaia ce tine de utilizarea termenului combaterea
criminalitii. Unii autori l consider termen general, generic [a se vedea: 286], care cuprinde
toat activitatea statului i a societii orientat spre reducerea i minimalizarea numrului de
fapte pasibile de pedeapsa penal. El este de natur mai complex i include activitincepnd
cu elaborarea i aplicarea legislaiei i terminnd cu asigurarea legislaiei, a proceselor de
formare,

educaie,

influen

juridic,

asupra

personalitii

scopul

neadmiterii

comportamentului deviant.
Prevenirea infraciunilor, de rnd cu combaterea i urmrirea penal, asigurarea
127

inevitabilitii pedepsei sunt considerate direcii speciale ale luptei cu criminalitatea. n doctrin
este menionat: dac lupta cu criminalitatea este, n general, o parte intrinsec a practicii sociale,
atunci prevenirea i descoperirea infraciunii sunt funcii, pari componente de o importan
major a acestei combateri [a se vedea: 263; 264].
n alt ordine de idei, ne raliem doctrinei care menioneaz c combaterea criminalitii este
un gen aparte al interaciunii dintre doua laturi opuse ale existenei sociale [343]. n acest context
considerm mai adecvat termenul contracararea criminalitii [273], deoarece n el este relevat
caracterul retroactiv al influenei efectuate asupra criminalitii doar n cazul manifestrilor unor
anumite tendine urmrite i fixrii determinantelor acestora.
n ultimul timp, tot mai des se utilizeaz termeni noi precum supravegherea criminalitii i
monitoring-ul criminologic .Controlul i monitoring-ul sunt limitate n posibilitile sale,
deoarece nu totul este observabil i controlabil. Doctrina controlului asupra criminalitii
pornete de la faptul c criminalitatea, n principiu, este un fenomen n anumite limite normal, de
care societatea nu se va putea debarasa niciodat; el clete societatea, conduce la consolidarea
indivizilor n jurul ideii. Anormal poate fi recunoscut doar nivelul criminalitii, care genereaz
tensiuni sociale, care sunt n detrimentul binelui tuturor i fiecrui individ al societii n parte.
Acest punct de vedere este foarte avantajos pentru cei cere ncearc a-i declina responsabilitatea
pentru eecurile n contracararea criminalitii [a se vedea: 90] .
inem s menionm nc un detaliu: n activitatea de ocrotire a ordinii de drept, funciile de
control social i de prevenire a infraciunilor sunt legate foarte strns [a se vedea: 418]. n opinia
noastr, urmeaz de a le diferenia conform obiectivelor trasate n activitatea respectiv, scopul
prevenirii este ntotdeauna depistarea cauzelor i condiiilor de svrire a infraciunii, lichidarea
acestora, neadmiterea noilor aciuni ilicite, reducerea nivelului lor n societate [a se vedea:
321].n sens larg, prevenirea se ndreapt mpotriva comportamentelor deviante care, prin
acumularea i adncirea unor procese sociale specifice, pot conduce la svrirea de fapte
antisociale. Vom meniona c, n aceast viziune, conceptul de comportament deviant are o sfer
de cuprindere mai larg dect acela de infraciune. Punctul de vedere juridico-penal trebuie
completat cu cel psiho-social, pentru c el permite att o nelegere mai aprofundat a
delincvenei penale i a profilaxiei acesteia, ct i o abordare post-penal adecvat facilitrii
reinseriei sociale a celor care se fac vinovai de nclcarea legii. [169, p.63].Astfel, dei
criminologia opereaz cu conceptul de infractor n sensul legii penale, obiectivul prevenirii este
constituit dintr-un ansamblu de factori care determin sau favorizeaz svrirea faptei ilicite. Ei
preced nclcarea legii penale. Orice alt abordare ar fi nerealist ntruct ar semna iluzia c
prevenirea criminalitii ar fi posibil i fr s se acioneze asupra cauzelor criminalitii.
Problema prevenirii criminalitii a fost abordat n mod explicit de filosoful grec Platon
128

(427-347 . Hr.) care a propus nlocuirea ideii retributive cu ideea de utilitate social a pedepsei,
conform creia scopul sanciunii trebuie s fie prevenirea general (prin fora exemplului) i
prevenirea special (ca efect intimidant al pedepsei) [189, p.324]. El afirma c acela care vrea s
pedepseasc n mod judicios, nu pedepsete din pricina faptei rele care este un lucru trecut, cci
nu s-ar putea face ca ceea ce s-a svrit s nu se fi svrit, ci pedepsete n vederea
viitorului,pentru ca vinovatul sa nu mai cada n greeal i pentru ca pedeapsa lui s-i nfrneze
pe ceilali. [189 p.324] Ideea a fost preluat de filosoful roman Seneca ntr-o formulare rmasa
celebra: Naum, ut ait Plato, nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur (Cci, dup
cum a spus Platon, nici un om nelept nu pedepsete pentru c s-a greit, ci pentru ca s nu se
mai greeasc).
Discipol al lui Platon, marele filosof Aristotel (384-322 . Hr.), n lucrarea Politica, a analizat
problematica efectelor srciei, a mizeriei sociale. El arat c dup cum omul n perfeciunea sa
este cea mai nobil dintre fiine, n aceeai msura lipsit de lege i dreptate este cea mai rea
dintre toate [29, p.22]. n lucrarea Retorica i Poetica, Aristotel a evaluat importana rolului
preventiv al pedepsei, afirmnd c o persoan comite o crima atunci cnd nu se ateapt la nici o
pedeaps, ori atunci cnd avantajele obinute din fapta prohibit precumpnesc n faa pedepsei
[30; 28, p. 443].
Evoluia modelelor de reacie social mpotriva fenomenului infracional a fost posibil
numai cu dezvoltarea societii umane, adic aspectului evolutiv social s-a datorat att apariia a
unor noi forme de devian social ,ct i modele de aprare mpotriva lor .O treapt important
n apariia noilor modele de reacie social fa de infracionism, mai ales, n apariia modelului
preventiv a jucat Tratatul despre delicte i pedepse al lui C. Beccaria.
Fondatorul modelului preventiv a fost juristul i sociologul E. Ferri, care contest sistemul
represiv conceput de coala clasic. Ideile susinute de pozitivism erau: importana
comportamentului infracional pentru instana de judecat; relevarea factorilor ereditari i de
mediu care au determinat evoluia comportamentului infractorului; tergerea imaginii clasice a
omului rezonabil, stpn pe actele sale i liber ntotdeauna s aleag ntre bine i ru; infractorul
nu este ntotdeauna liber s aleag, fiind determinat de legile naturale (descoperite doar de
tiin); individualizarea pedepsei s se realizeze inndu-se seama de personalitatea infractorului
i de condiiile concrete care au determinat producerea activitii infracionale [248, p.77-78].
n viziunea noastr, modelul cel mai reuit este acela potrivit cruia scopul legii penale
const n aprarea social, care poate fi realizat doar printr-o mbinare a represiunii i a
prevenirii. Unii autori pun n discuie necesitatea extensiei, a lrgirii modelului mixt ntr-att
nct acesta s cuprind reaciile sociale preinfracionale i postinfracionale [125, p.202-204].
Dup cel de-al Doilea Rzboi Mondial, aceast doctrin devine cea mai reprezentativ,
129

despre care fapt ne vorbete crearea n 1948, n cadrul ONU, a seciei de aprare social. Anume
prin Rezoluia nr. ISS (VI) a Consiliului Economic i Social din 1948 i a Rezoluiei nr. 415 (V)
a Adunrii Generale a ONU din 1950, Naiunile Unite i-au asumat rolul de prevenire a
criminalitii i de tratament al delincvenilor. n asemenea mod, n cadrul Consiliului Economic
i Social al ONU s-a nfiinat o secie administrativ denumit iniial Seciunea aprrii
sociale, pentru ca ulterior s se transforme n Serviciul prevenirii crimei i a Justiiei penale.
Un pas nainte n dezvoltarea doctrinei a fost fcut n anul 1954, cnd M. Ancei public n
lucrarea La difense sociale nouvelle, n care propune folosirea de ctre societate att a
mijloacelor economice, sociale, educative etc., ct i a celor de represiune penal, ce au scopul
de a neutraliza infractorii. Infraciunea este considerat de el o fapt socio-uman, impunndu-se
cunoaterea personalitii infractorului, a fondului su bio-psiho-social, iar scopul pedepsei
penale nu const n a provoca suferine infractorului, ci de a-i oferi tratamentul necesar n
vederea resocializrii sale.
Ideea prevenirii prin instituirea unor pedepse foarte severe s-a perpetuat pn n prezent, iar
apogeul dezvoltrii ei a fost atins n Evul Mediu, cnd Inchiziia a inventat cele mai
ngrozitoarepedepse cunoscute n ntreaga lume.n acest scop, statele s-au preocupat de
elaborarea unor strategii noi n domeniul politicilor penale i preventive care vizeaz dou
aspecte principale: prevenirea infracionalitii i protejarea societii; adoptarea unor msuri
care s sprijine reinseria social, reintegrarea n colectivitate a celor vinovai de comiterea unor
delicte [248].
Printre obiectivele principale ale activitii complexe de prevenire a criminalitii putem
remarca: reducerea criminalitii, creterea gradului de securitate a cetenilor, atenuarea
consecinelor pe care le genereaz criminalitatea etc. Scara alarmant a criminalitii, aflat n
continu cretere, oblig la o mai bun organizare a efortului general de aprare a valorilor
sociale fundamentale, a drepturilor i libertilor cetenilor. Astfel, se impune cu necesitate ca
prevenirea criminalitii s devin o misiune permanent a organelor de poliie. Statul este cel
care, n funcie de ordinea prioritar stabilit prin politica sa n domeniul aprrii sociale,
combaterii criminalitii i realizrii unui climat de ordine i linite public, trebuie s realizeze
un echilibru ntre munca de prevenire i cea de combatere a criminalitii.
Rdcinile istorice ale prevenirii generale a criminalitii dispar n negura timpurilor. Chiar
din momentul apariiei primelor norme cu caracter de interdicie i represive, acestea conin n
sine i un caracter preventiv general, bazat pe fora exemplului. Din aceste considerente,
problema prevenirii criminalitii a fost abordat din cele mai vechi timpuri i pn la
constituirea criminologiei ca tiin. Marii filosofi i juriti s-au preocupat de aceast problem:
Platon, Aristotel, Socrate, Cicero, Iulius Cezar, Lucreiu, Ovidiu, Seneca, Montesquieu i Cesare
130

Beccaria.
Prevenirea

general

este un proces

multifazic complex, format

din

elemente

interdependente. Astfel, dezvoltarea pozitiv a societii, perfecionarea instituiilor economice,


politice, sociale etc. ar contribui activ la prevenirea general a criminalitii. n acelai timp,
scopul prevenirii criminalitii nu este ndreptat direct spre mbuntirile economice, dar acestea
influeneaz un ir de manifestri negative, ca srcia, omajul, vagabondajul, ceretoria etc. adic manifestrile cu o vocaie criminogen binecunoscut. Totodat, lupta mpotriva
criminalitii nu urmrete n mod direct mbuntirea moravurilor i ridicarea culturii
populaiei, dar care influeneaz comportamentul, interesele i motivaia faptelor umane, iar n
consecin - alegerea ntre bine i ru, ntre un comportament legal i unul ilegal.
Sistemul prevenirii generale a criminalitii existent pn n deceniul IX al sec. al XX-lea n
ara noastr a fost distrus, iar noul sistem, cu regret, nc nu funcioneaz eficient. Aceasta se
datoreaz profundei crize economice, care se resimte n toate sferele vieii. Din aceste
considerente, a construi un model de prevenire a criminalitii pe o lung perioad de timp nu
este posibil. ns msuri de lupt cu criminalitatea sunt necesare, numai nu n formula declarativ
existent. Conform CP al RM. Pedeapsa are drept scop restabilirea echitii sociale, corectarea
condamnatului, precum i prevenirea svririi de noi infraciuni att din partea condamnailor
(prevenirea special), ct i a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie s cauzeze suferine
fizice i nici s njoseasc demnitatea persoanei condamnate(alin. 2, art. 61 al CP al RM).
Concomitent, sondajele de opinie demonstreaz contrariul:
Prevenirea individual vizeaz cercul de persoane care nc nu au comis crime, dar n
viitorul apropriat le pot comite. Acest tip de activitate preventiv este ndreptat asupra unei
persoane concrete i a micromediului su social, ntruct modul de via pe care l duce individul
poate s semnaleze faptul c n viitorul apropriat el va comite, posibil, o crim.
Prevenirea special a criminalitii are un caracter cu mult mai concret dect prevenirea
general. Astfel, potrivit legislaiei penale a RM, prin prevenirea special se nelege prevenirea
svririi de noi infraciuni din partea condamnailor (art. 61 al CP al RM). Nu suntem de acord
cu aceast noiune, deoarece ea vizeaz doar cercul persoanelor judecate i condamnate, care
urmeaz s-i execute pedeapsa penal. De aceea, susinem c prin prevenirea special nelegem
ansamblul de msuri, mijloace i metode ce au drept scop mpiedicarea svririi unor infraciuni
de ctre persoanele care anterior au comis o infraciune. Ea, n cel mai direct mod, intercaleaz
cu prevenirea general, doar c msurile preveniei speciale sunt cu mult mai concrete i au
limite n timp, spaiu i asupra persoanelor. Aciunile sunt ndreptate direct fa de un cerc de
persoane care prezint un pericol social sporit. Msurile juridice, de drept pot fi parte
component att a prevenirii generale, ct i a celei speciale. Msurile de prevenire special sunt
131

i ele extrem de diverse i pot fi clasificate dup mai multe criterii: juridice, economice,
educative etc. Astfel, dup tipul realizrii deosebim cteva etape de prevenire special: primar,
preinfracional; infracional propriu-zis; prevenirea recidivismului. Totodat, dup gradul de
aplicare distingem msuri criminologice speciale: preventive, care urmeaz s previn apariia
manifestrilor i situaiilor criminogene; neutralizantece au scopul de a minimaliza sau bloca
riscurile infracionale; de lichidare - de nlturare complet a cauzelor i condiiilor generatoare
de crime.
Dup caracteristica juridic deosebim msuri preventive speciale: bazate pe normele de
drept, dar care nu sunt reglementate de acestea (popularizarea studiilor i a cunotinelor juridice
n scop educativ-preventiv); reglementate direct de normele juridice (deopotriv cu normele
juridico-penale pot fi utilizate norme de drept administrativ, economic, fiscal, civil, de munc
etc.).
Dup mecanismele de aplicare a msurilor speciale difereniem: sesizri ale organului de
urmrire penal n cauza penal, prin care se atenioneaz organele de stat, persoanele cu funcie
de rspundere, care, n decurs de o lun, urmeaz s ia msurile necesare pentru nlturarea
cauzelor i condiiilor ce au contribuit la svrirea infraciunii (art. 216, 217 al CPP al RM);
ncheieri interlocutorii ale instanelor de judecat (art. 218 al CPP al RM), care, odat cu
adoptarea hotrrii, emit i ncheieri interlocutorii prin care faptele de nclcare a legalitii se
aduc la cunotina organelor respective, a persoanelor cu funcie de rspundere i procurorului;
msuri de implicare direct a subiecilor de prevenire a criminalitii. Subiecii care lupt cu
criminalitatea pot fi clasificai n: statali, nestatali, personal specializat i personal nespecializat.
Lupta cu criminalitatea este principalul obiectiv al unor structuri ale statului ca: poliia,
procuratura, instanele de judecat etc. n mod evident, obligaia principal n prevenirea special
o are poliia, care trebuie s activeze n baza Constituiei Republicii Moldova, a Legii cu privire
la poliie [10] Exist i alte acte normative care, n mod direct sau indirect, vizeaz activitatea
poliiei i a trupelor de carabinieri: Hotrrea Guvernului RM nr. 1385 din 30 octombrie 2002 Cu
privire la aprobarea Concepiei politicii juridice de cadre; Hotrrea Guvernului RM nr. 746 din
12 iunie 2002 Cu privire laConcepia pregtirii cadrelor de juriti pentru sistemul organelor
afacerilor interne; alte acte normative ce reglementeaz organizarea i desfurarea pregtirii
profesionale i activitatea cadrelor organelor afacerilor interne.
Poliia acioneaz prin mijloace specifice pentru cunoaterea, prevenirea i combaterea
activitilor ilicite ale persoanelor despre care exist date c se pregtesc s svreasc sau au
svrit fapte antisociale. Msurile ntreprinse pentru contracararea activitilor ilicite mbrac
forme multiple, care vizeaz prevenirea svririi de fapte antisociale, determinarea indivizilor s
renune la svrirea lor sau punerea lor n imposibilitatea de a-i nfptui planurile [43, p.71].n
132

ansamblul metodelor i mijloacelor utilizate de ctre poliie n activitatea lor, un rol important
dein controalele poliieneti. La efectuarea lor fi antrenai specialiti din diferite ramuri ale
economiei naionale comerului, instituiilor de sntate, din nvmnt, cultur, precum i
reprezentani ai inspectoratului fiscal, poliiei, controlului mediului sau altor organisme cu
atribuii de control n cadrul consiliilor locale sau a instituiilor financiare. Scopul lor const n:
prevenirea i descoperirea infraciunilor, contraveniilor sau altor fapte cauzatoare de prejudiciu;
identificarea i prinderea autorilor unor fapte penale sau contravenionale; prinderea n flagrant a
infractorilor; asigurarea ordinii publice i altor imperative.
O instituie primordial n lupta mpotriva criminalitii este procuratura care urmeaz s
coordoneze activitatea tuturor organelor de drept n profilaxia i combaterea criminalitii. n
acest sens, un rol aparte revine instanelor de judecat. Anume ele, n final, asigur prevenirea
special prin condamnarea persoanelor care au comis o crim. Tot instanelor de judecat le
revin sarcini importante i n cazul prevenirii generale: ... prevenirea svririi de noi infraciuni
att din partea condamnailor, ct i a altor persoane (art. 61 al CP al RM). n activitatea
procesual-penal, instanele judectoreti au ca scop protejarea persoanei, societii i statului de
infraciuni, precum i protejarea lor de faptele ilegale ale persoanelor cu funcii de rspundere n
activitatea lor legat de cercetarea infraciunilor presupuse sau svrite, astfel ca orice persoan
care a svrit o infraciune s fie pedepsit potrivit vinoviei sale (art. 1 al CPP al RM).
Profilaxia individual presupune faptul c comportamentul anumitor persoane sunt puse sub
supravegherea statului i a unui control public. Aceast problem complex poate fi rezolvat
numai atunci cnd are loc cunoaterea condiiilor mediului social, care rezult n prelucrarea i
culegerea datelor, de nvare i de transformare a informaiilor primite din diverse direcii [285,
p.187]. Vorbim despre informaiile care pot identifica un obiect de profilaxie individual i
anume de a determina relevana individului de a grupare social condiionat pentru a descoperi
tendinele lor antisociale la atacuri violente, de a explora mediul i relaiile lor i de a identifica
sursele de influin duntoare, pentru a afla structura psihologic a personalitii lor [403, p.85].
Numai n acest fel se pot lua deciziile corecte cu privire la prevenia individual i anume
analiznd, formele i metodele utilizate pentru a evalua n mod obiectiv eficacitatea lor.
Dac ncercm s intuim cum trebuie s arate informaia cu un caracter individual de
profilaxie, n opinia noastr, ar trebui ca coninutul informaiilor s fie unul de natur original n
timpul lucrului de prevenire individual. Ceia ce ne intereseaz sunt discuiile anterioare din
grupurile sociale convenionale pe motiv c caracteristica lor principal const n tendinele antisociale ale lor. n grupul cu condamnri anterioare, aceast caracteristic nu este stabilit numai
n legtur cu antecedente penale ale persoanelor dar i cu comportamentul lor antisocial i
amoral n general. Este necesar de a analiza n mod neaprat factorii sau cum ar fi raportul dintre
133

condamnat i victim, comportamentul su nainte i dup crim. Sunt necesare i anume


informaii despre comportamentul celui condamnat anterior n instituiile penitenciare. ns,
aceasta nu ar trebui s fie sau s constituie o caracteristic formal. Este cunoscut faptul c n
timp ce executa pedeapsa, condamnatul este contient de faptul c comportamentul su afecteaz
n mod semnificativ propria soart. Prin urmare, se poate simula corectarea, spre exemplu, nu a
nclca regimul de detenie cu o rutate expres. De fapt, gndurile sale anti-sociale, atitudinea
greit asupra realitii i, cel mai important, nchipuirile sale asupra valorilor vieii umane se
poate nu numai de le pstrat, dar trebuie ca ele s fie consolidate. Nu este exclus i aa-numitul
comportament conform cruia atunci cnd un individ izolat ced psihic sau nceteaz de a mai
face fa presiunilor grupului antisocial i se adapteaz la predominantele condiiilor respective
ntr-un mod temporar. i ntr-un caz i n altul prezentarea n astfel de cazuri, este una pur de
natur extern. Individul nu-i schimb punctul de vedere dect n mod aparent, dar nu exprim o
opinie sincer, pretinznd doar c el accept poziia grupului. n acest caz, scrie I. Con, de
ndat ce presiunea este reziliat sau de ndat ce individul scap de sub control din grupul
respectiv, el acioneaz din nou, n conformitate cu atitudinile sale personale [341, p.83-84]. n
afar de aceasta, trebuie s se constate c concluziile coreciei n cazurile prezentate nu este
ntotdeauna corect apreciat, deoarece condiiile de via din nchisori sunt diferite de viaa din
libertate.
I. marov observ c rezultatele educaiei sunt testate i n fond sunt i pot fi extinse nu numai
n nchisoare, dar i dup eliberare, atunci cnd nu exist nici un cumul de limitri care ar fi de
natur s monitorizeze comportamentul persoanei eliberate [433, p.88]. Prin urmare, informaiile
despre perioada de detenie nu trebuie s se bazeze pe observaii superficiale, ci pe o analiz
profund a circumstanelor legate de perioada de detenie.Relevant va fi dac persoana este unul
care frecventeaz vre-o bibliotec, adic care citete. Nu n ultimul rnd, este i atitudinea sa fa
de familie i de alte rude cu care este sau nu n coresponden, are sau nu grij de familie. Toate
acestea au n viziunea noastr o relevan adecvat la caracteristica psihologic a personalitii i
a trsturilor sale de personalitate, referindu-ne la nclinaiile i interesele lui. Acestea genereaz
o caracteristic a calitilor morale, sociale i politice ale persoanei. n condica sau jurnalul de
eviden a deinutului trebuie de reflectat, de asemenea, locul de munc i educaia sa individual
cu ceilali deinuii, promovarea sau i a nelegiuiri, informaii obinute de la organul de
specialitatea de formare i avansare, nvmntul general sau special i alte msuri de pregtire
pentru eliberare i, n cele din urm, pe baza tuturor informaiilor furnizate capabile la evaluarea
gradului su de corecie n raport cu legea inclusiv de natur penal. Datele obinute sunt utilizate
n principal n scopul de a elibera definitiv sau condiionat persoana infractorului.
Atitudinea de munc socialmente util este caracterizat nu numai de munc-timp, dar, de
134

asemenea i cea de producie. n cazul n care o persoan este pasionat de munca aceasta atinge
succesul, trecutul criminal poate fi depit i substituit cu un nou factur pozitiv asupra
persoanei infractorului. n schimb, dac nu a avut loc rspunderea penal, mpreun sau raportat
doar la un comportament antisocial, aceasta este i constituie, n viziunea noastr, unul dintre cei
mai importani factori. Totui informaii cu privire la munc ar trebui s fie analizate cu precizie
i obiectivitate din mai multe surse (lucru oficial, artizanat, hobbyuri).
Informaiile despre mediul prejudiciabil includ i distraciile,adic relevante sunt i aceste
informaii, respectiv i conexiunile sale cu autoritile din mediul social etc. Persoanele care se
comport n mod necorespunztor, pot fi mprite n dou grupe. Mediul pentru persoanele care
au interese comune sunt de obicei determinate de multipli factori de natur comun. Dup cum
ne denot materiale unui studiu nchis n 66,3% din cazuri, acest mediu era format i a fost
determinat n aceeai zon rezidenial n care se realizau controalele 21,2% - pe aceeai strad
sau ntr-un cartier vecin, n cealalt (12,5%) - n familie sau la locul de munc. Grupurile mai
mici, la rndul su, sunt cei pentru care n mod negativ se afecteaz mediul i acei care sunt i se
menin n grupuri de persoane, acestea susin criminalii ntr-o anume tradiie, adic n cultul
violenei i sau parazitism. La recidiviti 60% din efectul nociv nu se dezvolt la locul de
reedin, precum i n alte cartiere sau chiar n alte localiti vecine, ci n mod caracteristic,
pentru ei sunt importante informaiile i susinerile suplimentar alimentate de primul grup n care
se dezvoltat persoana sa i este condiionat de stabilitatea i cadrul acestui mediului.
Cu conceptul de mediu este legat de opinii i interese, care, ns, nu exclude caracteristicile
individuale ale reprezentanilor si. Anumite categorii de persoanele fizice concrete pot fi
particularizate i pentru atitudinea lor agresiv, sau un comportament brutal i cinic fa de
femei. Prin urmare, informaia despre un micro-grup ar trebui s reflecte n compoziia sa,
interesele sale, caracterul, perioada ce o petrec ca timp mpreun i, caracteristicile individuale
ale participanilor.
3.2. Prevenirea infraciunilor pe baza clasificrilor i tipologiilor infractorilor
Un rol important n prevenirea criminalitii n rndul minorilor o are educaia din familie,
ns, dac ea ar avea vreo influen, aceasta ar putea exista numai n epoca copilriei, a formrii
caracterului i nu dup formarea acestuia. Educaia poate modifica instinctele primare, nbuind
i slbind, dar nicidecum distrugnd instinctele perverse, acestea rmnnd pentru totdeauna n
psihicul omului. Drept dovad se invoc cazul copiilor de culoare, instruii n Europa, care
rentorcndu-se n ara lor, cu scopul de ai civiliza pe compatrioi, recad n viaa primitiv, uitnd
att gramatica, ct i buna educaie, redevenind slbatici ca prinii lor, pe care nici nu i-au
recunoscut [168, p.595].
Printre studiile mai recente, trebuie s remarcm opinia profesorului D. Abrahamsen, de la
135

Universitatea de la Columbia, care n lucrrile Cine este vinovat? Studierea educaiei i


criminalitii [apud 96, p.81] i Situaia ncordat n familie - cauza principal a conduitei
delictuoase, el se axeaz pe condiiile familiale ca cauz prioritar a delincvenei. Pn la doi ani
copiii nu se supun prinilor, iar la unii aceasta rmne pentru toat viaa i din aceti copii se
formeaz viitorii delincveni. Cauzele conduitei delictuoase la copil, pot fi depistate de prini, n
special n atitudinea afectiv a mamei sale fa de manifestrile instinctive timpurii ale copilului,
care devine delincvent fie c n familie nu i s-a acordat atenie i el, devenind matur, caut s
atrag atenia asupra sa prin delicte, fie c n familie a fost prea tutelat i protestele sale
mpotriva acestei tutele se manifest mai trziu prin ele [apud 96, p.81]. Prin urmare, n ele
rezid cauza principal, ce genereaz criminalitatea. Factorii economici i sociali sunt lsai pe
ultimul plan, punnd, n prim plan, caracteristica afectiv a familiei.Experiena noastr
demonstreaz c situaia ncordat n familie d natere la infractori. Pentru ca un infractor
potenial s devin real sunt necesare dou condiii suplimentare: o situaie corespunztoare, de
moment, slbirea controlului i a rezistenei din partea supra-eului [23, p.190-193].
Un rol deosebit n dezvoltarea armonioas a copilului, n formarea nsuirilor sale psihice l
are stabilitatea cminului. Studiile efectuate arat c riscul apariiei unei conduite antisociale este
mult mai ridicat n acele familii n care, din anumite motive (divor, separare, abandon, absene
ndelungate) - stabilitatea cminului este zdruncinat. Absena unui printe, cu att mai mult a
ambilor prini, lipsesc copilul de posibilitatea de a se identifica afectiv i intelectual cu prinii,
reduc considerabil sentimentul de securitate al copilului, creeaz pericolul lipsei de supraveghere
a acestuia i exercitrii unor influene negative din afara familiei [227, p.131]. n aceste condiii,
datorit faptului c din sistemul legturilor i relaiilor interne de familie cade o verig esenial,
se creeaz o anumit disproporie ntre forele interne ale familiei. Dac membrii familiei sunt
incapabili s refac aceast ruptur, s ocupe locul celui plecat, s ndeplineasc rolul lui, se va
produce o viciere a relaiilor din familie, care se va rsfrnge negativ asupra minorului.
Cercetrile efectuate n Romnia asupra unui grup de infractori care au comis acte de
violen, arat c marea majoritate (65%) proveneau din familii cu venituri bneti risipite n
primele zile dup ncasare, n care nu existau nici un fel de preocupri culturale, pentru care erau
caracteristice certurile repetate, strile permanente de conflict, consumul de buturi alcoolice etc.
[123, p.175].
Congresul al VII-lea al O.N.U. pentru prevenirea criminalitii i tratamentul delincvenilor,
ce a avut loc la Milano n 1985, a relevat c n rile industrializate, din totalul infraciunilor de
omor 40% se comit ntre prini [123, p.175]. Astfel, crete numrul abandonrilor de domiciliu
i tendina repetrii modelului oferit de prini. i n RM alterarea climatului datorit negrii
principiilor morale, a deosebirilor psiho-fizice i cultural-educative ori starea material precar,
136

au generat nenelegeri ntre soi i stri tensionate care s-au agravat treptat i au degenerat n
crime.
Unele studii relev c n majoritatea cazurilor ntre inculpai i persoanele agresionate
existau relaii de rudenie (29 cazuri) sau de concubinaj (11 cazuri), iar n altele erau prieteni,
cunoscui, vecini sau colegi (56 cazuri). Numai n 13 cazuri persoanele agresionate au fost
acostate de inculpai, fr a fi existat anterior vreo relaie de cunoatere ntre acetia [42, p.40].
Referindu-se la influena perturbrilor familiale asupra delincvenei juvenile, soii Gluek, au
constatat c un numr important dintre ei i-au schimbat reedina n timpul copilriei, sunt prost
ntreinui material i igienic, au prinii desprii ori necstorii, sunt privai de beneficiul
culturii. Personalitatea lor este amorf i lipsit de ambiie n faa exigenilor vieii, normele de
comportament sunt lipsite de coninut, sunt stresai datorit strii de ncordare dintre prini, a
lipsei de supraveghere i de interes din partea prinilor. Drept rspuns, la ei se remarc o
atitudine de ostilitate i indiferen fa de familia i societatea din care fac parte.
V. Bujor susine c apariia i dezvoltarea comportamentului infracional este determinat
att de structura extern a familiei (numrul membrilor, sexul copiilor, ordinea naterii lor), ct i
de structura intern (psihologic) [51, p.81]. n majoritatea cazurilor, infraciunea este rezultatul
direct al unei educaii familiale incorecte: lips de control asupra comportamentului copilului,
indiferena fa de opiniile i faptele acestuia, formarea i dezvoltarea egoismului, lipsa de
respect n familie. Cercetrile criminologice relev c 40% din copiii delicveni provin din
familii denaturate: prini beivi, ceart n familie, nclcarea normelor elementare de
comportament.
Amestecul de afeciune i autoritate al cuplului printesc trebuie furnizat n mod normal,
firesc, fiindc absena complet sau parial a autoritii tatlui i a mamei poate produce
disfunciuni n formarea personalitii copilului [19, p.433]. Aceasta se poate ntmpla cnd
unul din prini ncearc s impun o disciplin normal sau excesiv, n timp ce cellalt este de
o indulgen extrem, iart totul, ajut copilul s scape de sanciuni [24, p.79]. Este important s
se in seama i de transmiterea genetic a comportamentului violent de la prini la copii.
coala, la rndul su, reprezint unul din cele mai importante instrumente ale meninerii
statu-quo-ului social, principala funcie a ei este de a reproduce capitalul cultural acumulat [227,
p.134-136]. Unii autori susin, c influena colii asupra criminalitii este binefctoare pentru
societate, ns ea poate influena att pozitiv, ct i negativ asupra evoluiei personalitii
elevului [168, p.601-603]. Totui, cea mai mare lacuna a colii const n lipsa educaiei morale
pentru c, se exagereaz cu nsuita, mpovrndu-i pe elevi cu prea multe cunotine, iar de
educaia moral se uit. Aceasta ar fi una din cauzele principale a imoralitii i inculturii, care a
luat proporii alarmante n RM. Familia, n aceast privin face prea puin, iar coala, care n loc
137

s completeze lipsurile i greelile educaiei n familie, face prea puin n acest sens [168, p.601604].
Rolul colii este important n socializarea copiilor, pentru depistarea inadapilor i punerea n
aplicare a unor programe de prevenie general. Eecul i reuita profesional, depinde de o serie
de elemente sau intr n predispoziiile fizice i fiziologice ale individului, rolul lor n lefuirea
personalitii umane fiind foarte important [73, p.214]. Ele pot dezechilibra individul i, totodat,
i poate propulsa n rndurile celor preocupai de a-i consolida o educaie social normal.
Studiul cel mai cunoscut care a fost efectuat asupra efectelor colilor n comiterea de delicte
a fost realizat la Londra, de ctre echipa profesorului Michael Rutter. Ei au studiat 12 coli
londoneze semnificative, gsind mari diferene ntre ele n ceea ce privete comiterea delictelor.
Astfel, s-a stabilit c colile care prezentau o nalt rat a delincvenei, aveau, n acelai timp, i
un procent ridicat de chiul, iar copiii prezentau abiliti sczute, majoritatea prinilor provenind
din clase sociale srace [73, p.11]. M. Rutter susine c diferenele dintre ratele colare de
delincven sunt explicate prin diferena de clase sociale i scorurile elevilor la nvtur
obinute pn la vrsta de 11 ani. El consider c aceste diferene trebuie s fi fost cauzate de
anumite aspecte specifice ale colilor sau de ali factori nemsurabili. ncercnd s identifice care
aspecte ale colilor trebuie s-i ncurajeze i care trebuie s-i inhibe pe elevi, Rutter a dezvoltat o
aa zis msur a procesului colar, plecnd de la structura colii, organizarea i funcionarea
acesteia. Ea a fost formulat pe baza comportamentului copiilor n coal realizrile n chiulul
colar, independent de factorii personali [24, p.215]. Ca urmare, principalii factori colari
asociai cu delincvena au fost o valoare crescut a pedepsei i o valorizare sczut a laudei
oferit de profesori. Totui, a fost dificil de identificat dac mai mult pedeaps i mai puin
laud au fost cauzele sau consecinele comportamentului antisocial, care, probabil, a condus la
comiterea de delicte n afara colii. Adic, este riscant s apreciem care dintre factorii colari au
condus la delincven. n opinia lui, accentul trebuie pus pe un managementul clasei de curs i pe
atenia cu care trebuie s se foloseasc pedeapsa i recompensa, fiindc, dac se realizeaz o
participare a elevilor la temele dezbtute, se poate realiza un model bun de implementare a
succesului colar.
Grupul de prieteni sau anturajul reprezint un mediu socio-uman constnd din persoanele cu
care copilul (adolescentul) se afl n relaii apropiate, frecvente i care-l influeneaz n formarea
gusturilor, dorinelor, intereselor, idealurilor i opiunilor colare sau profesionale [61, p.79].
Astfel, noiunea de subcultur adolescentin, poate explica modul de formare a subculturilor
delincvente i atracia exercitat de bandele de cartier asupra adolescenilor, deoarece n cursul
procesului de socializare n cadrul grupului, acetia se influeneaz reciproc [61, p.83].
Numeroase teorii psihologice i sociologice, fac referire la delincvena juvenil svrit n
138

grup: teoria subculturilor delincvente (Cohen), teoria asocierii difereniate (Sutherland), teoria
grupului de referin (Clark) arat c majoritatea actelor delincvente se comit n grup, ca urmare
a exercitrii unor influene reciproce ntre membri [174, p.267].
Cu ct coeziunea grupului este mai mare, cu att este mai important presiunea ctre
uniformitate. Ea se exercit n special fa de cei care nu ader la valorile, normele grupului
respectiv, avnd opinii diferite fa de ceilali membri. Cercetrile ne relev, c un individ avnd
n mod obiectiv dreptate, fiind contient de acest lucru, ajunge s accepte opinia grupului, care
greea n unanimitate. Acesta este un efect de conformitate suportat de individul aflat n stare de
divergen fa de raionamentul grupului, supus presiunii grupului, el reduce aceast divergen
adoptnd raionamentul grupului. Prin comunicare ei i exprim opiniile, care sunt discutate n
grup i acceptate sau respinse n funcie de interesele majoritii [239, p.134]. Astfel, n grupul
de prieteni, ei nsuesc normele i valorile speciale, dar pot nsui valori i norme indezirabile.
Concluzia care se desprinde este c nvarea comportamentului deviant (prima propoziie)
ncepe prin transmiterea i imitarea tehnicilor i atitudinilor deviante (a patra propoziie) ntr-un
proces de comunicare cu alte persoane (a doua propoziie). Sunt grupuri, spre exemplu, copiii
strzii, unde aceste principii se verific n mod continuu. Procesul este urmtorul: apartenena la
un grup de delincveni, nvarea atitudinilor i tehnicilor delincvente. Conform ei, la originea
nvrii tehnicilor i atitudinilor deviante i a delincvenei, se afl apartenena la un grup
deviant.
n ultimele decenii, n rile dezvoltate i n China violena i agresivitatea manifestate de
bandele de adolesceni i fenomenul delincvenei juvenile au devenit o problem important
pentru ceteni, iar folosirea armelor de foc, comerul cu droguri i comiterea unor infraciuni
deosebit de grave (crime, violuri) sunt acte greu de rezolvat pentru autoriti [81, p.156].
Formarea bandelor de cartier este determinat de anumii factori sociali precum: socializarea
deficitar realizat n familie i coal; situaia de depravare economic a unor familii, de obicei
a grupurilor minoritare neintegrate social; atracia exercitat asupra tinerilor de subculturile
delincvente i violente. Unii savani au artat c un rol important n formarea bandelor de tineri l
constituie sistemul de valori specific subculturilor adolescentine, c aceste bande reprezint o
caracteristic normal i universal a vrstei adolescentine, tinerii ncercnd s obin cu ajutorul
lor statutul de adult i sentimentul brbiei, iar tendina de formare a lor este mai mare n
zonele n care tinerii sunt mpiedicai o perioad mare de timp s dobndeasc accesul la
prestigiu social prin intermediul modelelor instituionalizate (rituri, ceremonii etc.) [61, p.84].
Chiar dac minorul a svrit o infraciune, de unul singur, aproape ntotdeauna aceasta este
precedat de faptul c el era n relaii cu colegii, cu alte persoane de aceeai vrst care au
acceptat fapta svrit, contribuind deseori la formarea inteniei de a o svri. R. Stnoiu
139

remarc c svrirea infraciunilor n grup de ctre minori duce la aceea, c fiecare din ei
nceteaz s-i aprecieze suficient i de sine stttor faptele i s-i formeze comportamentul
reieind din interesele societii. Cu att mai mult, prezena altor minori reduce considerabil frica
acestora fa de consecinele posibile [235, p.134]. Grupurile de minori cu orientare
antisocial, care de abia i ncep activitatea criminal, iniial apar sub forma unor grupri lipsite
de siguran, netiind unde i cum s-i petreac timpul liber [235, p.134]. De regul, astfel de
grupri se formeaz ocazional, naintea svririi infraciunii. Ei se organizeaz n scopul
svririi furturilor i altor infraciuni cupidante care prezint un pericol social sporit, iar
caracterul stabil al acestora se afl n legtur direct cu durata aflrii lor n acest grup criminal.
Doctorul habilitat n drept, V. Cojocaru, susine c potrivit cercetrilor criminologice, un rol
important la svrirea crimelor de ctre minori l are liderul grupului, care de obicei, este o
persoan cu o putere fizic, curajoas i impertinent. Deseori, vrsta nu joac nici un rol, lider
poate fi i un minor [82, p.157]. Cauzele criminalitii juvenile nu sunt stabile, n diverse
circumstane ele se manifest diferit. Astfel, n lupta cu criminalitatea, accentul deosebit se pune
pe prevenire, iar n cadrul acesteia, pe acordarea ajutorului social minorilor [82, p.134]. Ei
nii, de regul, nu pot s-i schimbe situaia proprie (copiii n familii demoralizate etc.), iar
deformarea personalitii lor nc nu poate fi mai semnificativ dect la persoanele adulte.
Problema narcomaniei n rndurile tinerilor este actual pentru RM, ns, n ultimul timp, au
aprut unele tendine evidente de narcotizare att n rndurile maturilor, ct i n rndurile
minorilor i adolescenilor. Rspndirea rapid a narcomaniei printre minori i adolesceni este
axat pe existena unor grupuri de factori care provoac direct acest fenomen: specificul vrstei,
criza societii, scderea nivelului de trai a populaiei etc. Aciunea lor dau natere condiiilor
favorabile pentru creterea narcomaniei minorilor. De aici, rezult i riscul de infectare cu
diferite boli, inclusiv cu HIV/SIDA. Totodat, stupefiantele aduc o daun nu numai celor care le
consum, dar i celor apropiai, societii n general. Narcomania poate fi privit ca o boal
social infecioas, rspndirea creia are loc n interiorul grupelor sociale. n opinia S.
Crivenchii, tratamentul n stadiul incipient a dependenei nu trebuie privit ca o metod unic de
lupt cu rspndirea narcomaniei pe motiv c nu poate da un rezultat pozitiv [89, p.68].
Abuzul de droguri cauzeaz i alte tipuri de probleme comportamentale i sociale: suicidul,
accidentele, absenteismul, delicvena etc. Toxicomanii cronici au tendina de a-i abandona
familia, coala i au un cerc de prieteni unde consumul de droguri este foarte rspndit. De cele
mai multe ori, prinii lor sunt ei nii tributari ai alcoolului i tranchilizantelor. Prin urmare,
familia reprezint factorul primordial al socializrii morale i a integritii sociale a individului, a
prevenirii factorului infracional, orice probleme ce apar n cadrul ei generndu-le copiilor o serie
de tulburri de personalitate i comportamente agresive i violente [38, p.180].
140

Este important de reinut c dac un copil prezint simptomele de mai sus, nu nseamn
obligatoriu c este un consumator de droguri, ea poate fi determinat i de starea de stres a
adolescenilor. Alte simptome pot fi semne ale unei depresii nediagnosticate sau a altor probleme
de sntate. Oricum, ele merit atenie, mai ales, dac persist sau se repet periodic. O
consultaie la un psiholog poate fi de mare folos pentru a-l ajuta pe tnr s depeasc o situaie
de criz s fie ajutat pentru a-i dezvolta ci eficiente de rezolvare a problemelor sale [81, p.157].
Iat de ce, este deosebit de important ca prinii s abordeze aceast problem cu copilul pn la
vrsta adolescenei deoarece tinerii au ntotdeauna nevoie s tie c prinii lor se ngrijesc de ei.
Alcoolismul este i el un factor criminogen important, producnd grave efecte asupra
sntii omului El ntunec raiunea i dezlnuie pasiunile i viciile, oferindu-le cmp prielnic
de desfurare. I. Ciobanu descrie dou stri fundamentale de alcoolism: alcoolismul acut i
cronic [a se vedea: 72]. La rndul su, alcoolismul acut poate avea o form uoar (beia uoar
este nsoit de o diminuare a ateniei i o prelungire a timpului de reacie, cauznd numeroase
infraciuni din impruden, accidente rutiere i de munc etc.) i o form grav (beia grav
provoac o stare de confuzie mental, conduce la delir i agresivitate, exagereaz nevoile
sexuale). Spre exemplu, raionul Dondueni, [71, p.90] ce face parte din zona criminogen de
nord-vest (ca i Briceni, Glodeni, Drochia, Edine, Ocnia, Fleti, Rcani, Ungheni) se
caracterizeaz prin nivelul cel mai nalt din regiune a infraciunilor svrite de persoane n stare
de ebrietate. Totui, zona de nord-vest se caracterizeaz prin cea mai redus criminalitate pe
motiv de beie din ar. Cel mai redus nivel infracional este condiionat de particularitile
psihologice, obiceiurile, de modul de via al populaiei etc. Pe de alt parte, zona criminogen
de sud-vest (Vulcneti, Cahul, Cantemir, Leova, Hnceti i Cimilia) se evideniaz prin
criminalitatea pe motivul beiei, ntietatea pe ar deinnd-o raionul Hnceti, unde pe
parcursul anilor 1993-1995 n stare de ebrietate au fost comise circa jumtate din numrul
infraciunilor descoperite [73, p.96].
Unii autori consider c alcoolismul i criminalitatea sunt dou flagele ale societii,
deoarece alcoolismul roade sntatea omului, alimenteaz, ncurajeaz i promoveaz
criminalitatea. Atrage atenie i faptul c fiecare al treilea cetean care folosete excesiv
buturile alcoolice bea n strad, lng unitile comerciale sau la locul de munc [168, p.607608]. O asemenea stare de lucruri creeaz pericole suplimentare pentru cei ce beau, provocnd
uneori serioase intoxicaii, ei beau n condiii antiigienice, nu de adese ori se isc certuri,
conflicte, care nu o dat se termin cu aciuni violente i chiar crime [125, p.270]. Constatm c
majoritatea motivelor ce ndeamn oamenii s ntrebuineze alcool sunt legate de nivelul sczut
al culturii comunicrii ntre oameni i a petrecerii timpului liber. n psihologia populaiei s-a
decantat prerea precum c fr un belug de buturi alcoolice ntlnirile cu prietenii,
141

celebrarea zilelor onomastice, a srbtorilor nu are sens. I. Gheorghiu-Brde scrie c pentru a


schimba aceste opinii este necesar o munc permanent de ridicare a nivelului de organizare a
odihnei, pentru a detepta la fiecare cetean nevoile de a-i consacra timpul su liber ocupaiilor
de ordin creator, distraciilor ce nu sunt nsoite de ntrebuinarea buturilor spirtoase [125,
p.270]. El susine c beia, contribuind la deprimarea provizorie a regulatorilor psihici i morali
ai comportamentului uman, adesea devine cauz nemijlocit a comiterii faptelor antisociale
[125, p.270]. Ele se refer, n primul rnd, la accidentele rutiere pentru c vehiculele astzi
dezvolt vitez, iar reacia conductorului auto trebuie s fie fulgertoare, iar organismul inhibat
de alcool nu poate face fa acestui imperativ.
Alcoolul e foarte periculos cnd este consumat de minori, deoarece transformrile biologice
i psihologice petrecute n organismul uman la vrstele fragede, sistemul nervos ce nu este nc
definitivat i deprinderile de autoreglare a comportamentului, aflate n proces de formare, ridic
gradul de receptivitate a aciunilor negative a alcoolului i contribuie la manifestarea unor abateri
serioase de la conduita normal. n anii 80 ai sec. trecut a fost analizat soarta unor indivizi care
n copilrie de repetate ori a fost nregistrai de ctre organele de drept ca consumatori de alcool.
Au fost investigate n diferite regiuni ale fostei URSS 156 persoane, dintre care, 31 sau 19,9% au
decedat la vrsta 20-30 ani din cauza bolilor provocate de beie sau de moarte violent [33,
p.271]. Pentru comiterea diferitor crime: omor, huliganism, banditism 82 sau 52,5% au fost
condamnai, iar de alcoolism cronic s-au mbolnvit 43 (27,6%). Ei nu au fost n stare s-i
aranjeze viaa, ducnd un mod parazitar de via, iar urmaii lor au avut dereglri mentale.
V. Cojocaru susine c legtura dintre beie i infraciuni capt un caracter cauzal i atunci
cnd individul, un timp ndelungat consum n mod excesiv alcool, devine fizic dependent de
ele. Pentru cei din jur starea de ebrietate devine un factor de periculozitate. n scopul dobndirii
mijloacelor de procurare a buturilor spirtoase, aceste persoane comit deseori infraciuni [82,
p.77]. Totodat, ntruct beia este rezultatul influenei multor condiii i factori neprielnici
dezvoltrii umane, dintr-un micro-mediu concret, ea contribuie la deprimarea personalitii,
lrgete cmpul de aciune al acestor factori, d natere altor noi premise, mai prielnice, de
manifestare a comportamentului deviant [88, p.79]. Concepia despre via, orientrile lui intr
n contradicie cu interesele familiei, cu a celor care l nconjoar. Comportamentul capt un
caracter care conduce spre nclcarea ordinii stabilite, a normelor etice i legislaiei [88, p.80].
Ca i ntreaga criminalitate, partea ei feminin este un fenomen iminent i natural,
permanent perfecionndu-se n timpul dezvoltrii sociale. Micorarea sau sporirea nivelului
criminalitii femeilor depinde de circumstanele mediului, lund n consideraie c i
criminalitatea femeilor n cteva cazuri poate s se reproduc de sinestttor (spre exemplu, n
limita recidivei), dar mereu n corespundere cu factorii sociali. Sunt factori care contribuie la
142

existena anume a criminalitii femeilor, care duc la creterea ei astzi, semnele ei distinctive,
mrirea pericolului social, care se exprim n mrirea numrului de persoane, care comit
infraciuni contra persoanei.
n condiiile perioadei de tranziie, a trecerii la economia de pia, tot mai muli oameni
rmn fr surse de existen, care duce la mrirea rndurilor criminalilor. O parte a populaiei se
afl la ctig n strintate, n Italia, Frana, Spania, Portugalia, Rusia, care n marea lor
majoritate ajung acolo ilegal. Dar aceasta nu ne permite s socotim c toate persoanele care sunt
neangajate n cmpul muncii, vor porni pe calea criminal, deoarece comportamentul criminal
este legat nu pur i simplu de condiiile de via a persoanei, dar de ceea, cum sunt percepute i
apreciate aceste condiii de personalitate. Percepia poate fi complet neadecvat, i n legtur cu
aceasta se poate de repetat c circumstanele asemntoare sunt bune pentru unii i absolut
inadmisibile pentru alii. Comportamentul criminal, apare n urma retririlor delicate, extrem de
intime ce sunt legate de principiile existenei omului, de perceperea mediului social, de atrnarea
fa de locul i condiiile de trai [274, p.285].
Confirmarea acestor teze se face reieind din datele cercetrilor orientrilor sociale a
tineretului. Astfel, cel mai important rol social este rolul femeii atrgtoare, deplasnd pe al
doilea plan rolul mamei, soiei, carierei profesionale, activitii obteti. Dup prerea
sociologilor, studentele capitalei nu numai redau stereotipurile moderne, dar i le completeaz cu
modele care sunt propagate activ de publicitatea occidentului [361, p.285].
Anume din cauza tensiuni sociale crete numrul criminalitii n sectorul social. n viaa de
toate zilele tot mai prezente sunt conflictele (careva din ele cresc n omoruri), pricinuirea
leziunilor corporale, huliganismului i alte atentate criminale asupra personalitii. Oamenii nu se
simt n siguran pe strzi i n locuine, permanent aflndu-se n stare de aprare [275, p.285].
n condiiile legislaiei imperfecte i a practicii incorect aplicabile este clar c crete rolul
organizaiilor criminale i influena acestora asupra situaiei criminogene i a criminalitii
femeilor n parte [270, p.35]. De aceea, femeile tot mai des sunt implicate n aa tipuri de
activiti.
Pentru satisfacerea cerinelor n bunurile enumerate, femeile comit majoritatea infraciunilor:
furtul avutului proprietarului, jafuri, tlhrii. Ele constituie n RM constituie mai mult de 2/3 din
toate infraciunile comise de femei pe parcursul perioadei studiate. Printre infraciunile de profit
i de profit - forate, noi nu am relevat femeile, care ar fi fcut aceasta n scopul mbogirii. 3%
din ele au comis fapte criminale, care aveau scopul de a atinge un anumit standard material mai
inalt.
Astfel, motivele social-economice n prezent formeaz baza motivrii la comiterea de femei a
majoritii infraciunilor. Anume acest fel de motivare criminal este dominant n criminalitatea
143

feminin a RM, datorit unor cauze obiective: criza economic grea i srcirea general a
populaiei condiionat de omaj, foame, neachitarea pensiilor, burselor, salariilor, care mping
oamenii la comiterea infraciunilor, n aceasta este vinovat societatea, relaiile de
pia,dominaia capitalului, care posed un potenial criminal puternic, criminalitate nalt i se
caracterizeaz printr-o psihologie extrem individualist [315, p.285]. Referitor la ultimul factor,
ar fi cazul s vorbim despre psihologia egoismului extrem, care n cumul cu alte particulariti
individuale ale personalitii infractorilor formeaz o specie de motivare criminologic, care n
jurispruden este numit ca: forat, [357, p.60] forat de profit, [310, p.7] de necesitate i
practic de activitate, [368, p.107] egoist forat i de profit [315, p.285]. Motivarea omorurilor
la comand, la care particip femei include durata relaiilor ostile n sfera familiar, conflictele
produse de relaiile intime dezordonate, gelozia [302, p.6].
Specificul motivrii criminologice a infraciunilor, comise de femei n RM este n strns
legtur cu aa caliti ale persoanei ca orientrile valorice care reprezint caracteristici profunde
individuale, ce indic la cele mai importante obiective ale personalitii [315, p.285].
n sistemul obiectivelor de acest tip exist o ierarhie specific a orientrilor de valoare, care
reflect referina personalitii, inclusiv a femeii-criminal, a unor obiecte fa de altele. Acest fel
de orientri sunt numite axiologice. Cercetarea noastr este orientat spre posibila difereniere a
urmtoarelor componente de baz, n primul rnd, care se refer la orientrile de via i
activitatea de via n mediul social. Ele se manifest fa de nvtur, munc, profesie,
specialitate [272, p.285]. n aceast privin 75-80% din femeile infractori sunt orientate spre
activitatea social, i, n primul rnd, spre munc, care reprezint unicul mijloc de existen i
supravieuire. Aceasta se refer ndeosebi la femeile care comit infraciuni n localitile rurale.
Totui, din 350 mii de omeri 70% sunt femei, posibilitatea realizrii tendinei de a munci
rmne a fi un vis.
Cele mai frecvente infraciuni comise de femei (56,49% din total) sunt cele contra
patrimoniului: furt, tlhrie i nelciune. Urmeaz (26,19%) care constituie infraciunile contra
vieii, integritii corporale i sntii: omuciderea, pruncuciderea, lovirea sau alte violene,
vtmarea corporal l vtmarea corporal grav i, la mare distan (5,83%), se plaseaz
infraciunile legate de traficul de stupefiante i cele care aduc atingere relaiilor de convieuire
social (5,58%). Infraciunile contra patrimoniului i cele mpotriva persoanei constituie peste
80% din totalul infraciunilor pentru care femeile au fost condamnate. Totodat, 1,66% este
reprezentat de infraciuni contra autoritii, 0,97% infraciuni de fals i 3,36% alte infraciuni.
Dac efectum o analiz a fielor criminologice ale femeilor condamnate pentru infraciuni
contra persoanei, putem s conturm unele profiluri, n raport cu tipul infraciunii comise.
Femeia condamnat pentru comiterea infraciunii de omor indic o persoan adult, ntre 22-45
144

de ani, cstorit sau care triete n concubinaj, cu 2 copii, care a absolvit coala general, nu
are o ocupaie sau are o meserie considerat feminin (croitor, buctar, vnztor), triete n
mediul rural i nu a mai comis anterior infraciuni. Profilul femeii care a comis infraciunea de
pruncucidere este cel al unei femei necstorite (poate tri n concubinaj), tnr sau matur, cu
nivel mediu de pregtire i fr ocupaie, care mai are copii, provine din mediul rural i nu are
antecedente penale. ntr-o alt statistic privind infraciunea de omor se arat c n 1997, erau
deinute 82 de femei, n 1998- 58 de femei, n 1999 - 54, iar n 2000 (pe primele 9 luni) 43 de
femei [91, p.65-75]. Infraciunea de pruncucidere este un capitol deosebit n criminalitatea
feminin, reprezint, potrivit reglementrilor normativului penal, o infraciune care este comis,
n mod exclusiv de femei. Datele prezentate de noi arat c numrul de femei care au comis
infraciunea de pruncucidere este relativ sczut, reprezentnd 0,3% din totalul femeilor deinute.
Dinamica acestui numr este neomogen: n 1997- 36 de femei au comis pruncucidere, n 1998
numrul lor scade la 23, pentru ca n 1999 s creasc din nou la 30. Se mai remarc i creterea
vrstei femeilor care comit omoruri: dac n 1997 majoritatea o reprezentau femeile pn la 40
de ani, n anul 2000 acest tip de criminale se ncadreaz n categoria 40 de ani i peste, o cretere
spectaculoas nregistrnd categoria de peste 50 de ani (de la 18% n 1997 la 37% n 2000. n
ceea ce privete starea civil a lor,majoritatea femeilor autor au avut/au un partener de via, fie
el so, fie concubin. n cazurile de pruncucidere, majoritatea femeilor sunt celibatare,
nregistrndu-se, nsa, o cretere a ponderii celor care triesc n concubinaj.
Bineneles, totalitatea studiilor efectuate se ndreapt ctre descoperirea metodelor i
tehnicilor cele mai eficiente pentru reducerea i combaterea criminalitii feminine, i a
criminalitii n general. n continuare, va fi prezentat un studiu de caz mai amplu, cu accente
deosebite pe violena domestica i efectele ei asupra comportamentului criminal feminin, ce are
ca scop descoperirea profilului psihologic feminin care acioneaz n cazul comiterii
infraciunilor, a motivelor predominante i descoperirii celor mai permisive ci de combatere a
acestui fenomen [9, p.241]. Femeia care a comis infraciunea de vtmare corporal sau
vtmare corporal grav este, de regul, o femeie matur, care a trit un numr de ani alturi de
un partener stabil (so sau concubin), are cel puin 2 copii, cu o pregtire colar medie (8 clase
sau mai puin), domiciliat n mediul urban i care a comis pentru prima oar o fapt incriminat
de legea penal. Profilul femeii care a comis infraciunea de lovire sau vtmare cauzatoare de
moarte: are vrsta pn n 35 de ani, a fost cstorit n momentul comiterii faptei, dar situaia
civil actual este cea de vduv, are cel puin 2 copii, este absolvent a colii generale, dar nu
are nici o ocupaie i triete n mediul rural. Peste 1/3 din femeile condamnate pentru comiterea
infraciunii de omor (39%) aveau de executat pedepse cuprinse ntre 15-25 de ani, 27,63% ntre
10-15 ani, 25,35% ntre 5-10 ani, 5,98% ntre 3-5 ani i doar 1% de pedepse ntre 1-3 ani. La
145

aceast categorie de infraciuni ntlnim i cele 3 femei condamnate la deteniunea pe via.


Toate cele trei femei condamnate pentru pruncucidere aveau de executat pedepse cuprinse ntre
1-3 ani nchisoare. Din cele 9 femei condamnate pentru vtmare corporal i vtmare corporal
grav, 88% aveau de executat pedepse cu nchisoarea cuprinse ntre 1-3 ani i 22% pedepse ntre
3-5 ani. Totodat, autoarele infraciunilor de lovire sau vtmare cauzatoare de moarte (62%)
aveau de executat pedepse cuprinse ntre 5-10 ani nchisoare, 23% ntre 1-3 ani i 15% ntre 3-5
ani nchisoare.
Din punct de vedere al strii civile, 32,89% dintre femeile condamnate pentru infraciuni
contra persoanei erau cstorite, 21,75% necstorite, 20,43% triau n concubinaj, 17,77% erau
vduve i 7,16% divorate. Numrul copiilor era, n total, de 632, din care 417 minori. Analiza
strii civile a femeilor condamnate n funcie de tipul infraciunii comise relev unele aspecte
interesante, dup cum urmeaz: nici una dintre femeile condamnate pentru pruncucidere nu era
cstorit, 66,66% erau necstorite i 33,33% triau n concubinaj; cele mai multe femei
cstorite (60%) erau condamnate pentru vtmare corporal, loviri sau vtmri cauzatoare de
moarte (46,15%) i omor (31,05%); procentul cel mai mare al femeilor vduve se nregistreaz n
rndul femeilor care au comis infraciuni de omor (19,94%) i loviri sau vtmri cauzatoare de
moarte (7,69%); femeile divorate erau condamnate pentru dou tipuri de infraciuni contra
persoanei: omor (7,13%) i loviri sau vtmri cauzatoare de moarte (15,38%); femeile care
triau n concubinaj au comis toate tipurile de infraciuni contra persoanei: 33,33% pruncucidere,
20,80% omor, 20% vtmare corporal i 15,38% loviri sau vtmri cauzatoare de moarte.
Din analiza nivelului de instruire al femeilor condamnate pentru infraciuni contra persoanei
rezult c cea mai numeroas categorie este a celor care aveau ca studii coala general
(35,54%), urmate de cele cu studii liceale (22,88%) i profesionale (18,84%). Analfabetele
reprezentau 8,76%, cele cu coala primar 13,52%, iar circa 1% avea studii superioare. De
menionat c toate femeile condamnate, care aveau studii superioare au comis infraciuni de
omor, iar peste 15% dintre analfabete erau condamnate pentru omor sau loviri i vtmri
cauzatoare de moarte.
Astzi multe femei orientate s se ocupe de afacerea proprie, de asemenea sunt lipsite de
posibilitatea de a o traduce n via, fiindc exist corupia i sistemul barbar de impozite, care-1
ruineaz pe om. Nu este de mirare, c n republic femeile, dac chiar i ncearc s activeze n
bussines, apoi ele cedeaz pn la sfrit unui brbat: printre persoanele care au conturi
depozitare, femeile sunt de 2-3 ori mai puine, dect brbaii. Prin urmare, un ir de factori
social-economici distrug importantele orientri ale femeilor, stimulnd conduita lor ilegal.
Pentru femeile infractori, n sistemul orientrilor de valoare - locul principal l ocup cele
egoiste individuale, care au legtur cu bunstarea material individual. Pentru obinerea ei i
146

asigurarea fericirii personale, femeile infractori fac diferite legturi cu oameni de importan,
mituiesc persoanele oficiale, folosesc antajul, escrocheria etc.
O deosebit atenie merit categoriile de moralitate, orientrile de valoare a femeilorinfractori n genere, la ele se observ vdit o neglijare fa de principiile i normele moralei
sociale. n confirmarea acestui fapt vine nivelul amoralitii, prostituia, beiile, narcomania, care
contribuie la creterea criminalitii feminine [275, p.25]. Cnd este vorba despre aa categorii a
moralei ca binele i rul, comptimirea celui apropiat, inclusiv a victimei infraciunii,
femeile infractori se dovedesc a fi indiferente fa de necazul strin, contiina lor moral tace i
se manifest cinismul i cruzimea, caracteristice pentru infraciunile contra ordinii sociale.
n sfera motivrilor i orientrilor de valoare a femeilor infractori exist i acioneaz i ali
factori (geografici, natural-biologici), ce acioneaz asupra situaiei criminogene, ns comparativ
cu factorii orientativi i de valoare, ei au o nsemntate mai mic pentru conduita criminal a lor
[315, p.285]. Rolul determinant aparine factorilor obiectivi, economici, sociali, spirituali,
culturali, de drept, precum i funcionrii instituiilor de stat, care favorizeaz multe contraziceri
ntre interesele persoanei i statului. Aceste contradicii i sunt izvorul criminalitii [309, p.21].
De aceea, n societate, prioritatea proprietii private i a pluralismul politic nu pot fi considerate
ca orientri de valoare ale personalitii, care s fie determinate de ideologia de clas, cum
gndeau despre aceasta juritii din trecut [302, p.10].
Printre cauzele, ce influeneaz svrirea de ctre femei a infraciunilor remarca: neputina
de a satisface necesitile materiale pe cale legal; conflictele familiare, neputina, dar unele
cazuri nedorina de a gsi modalitile nlturrii lor n limita normelor de drept; nivelul
insuficient a dezvoltrii culturale, imposibilitatea prevederii consecinelor aciunilor sale;
tensiunea social sporit n comunitate, conflictele i ura ntre oameni; creterea narcomaniei,
alcoolismului, prostituia, vagabondajul femeilor; modul de via creat n micromediul care
nconjoar femeia la serviciu i acas; lacunele n legislaie, micorarea eficacitii lucrului
organelor de drept.
Situaia social-politic i economic din ar ofer organelor de drept i, n primul rnd,
poliiei, un rol de neinvidiat n lupta cu valul necontrolat al criminalitii. Este bine observat i
interesul ctre ntrebrile, cu care se confrunt aceste organe, i ndeosebi n partea profilaxiei
criminalitii femeilor. Dar cum ne spune I. Carpe c de luptat cu succes cu criminalitatea se
poate numai atunci, cnd acioneaz relaiile economice, social-politice rezistente [334, p.12].
Analiza criminologic a particularitilor personalitii recidivitilor este deosebit de
important, n opinia noastr, la aprecierea strii i, n special, a caracterului i prevenirii
criminalitii n ara noastr. Menionm, de asemenea, c trsturile bio-psiho-sociale examinate
ale recidivitilor se manifest, de regul, n comportamentul acestora [234, p.7]. Fiind analizate
147

dosarele penale ale condamnailor care au comis infraciuni n stare de recidiv, datele statistice
i cele ale sondajului sociologic au fost elucidate un ir de particulariti ale personalitii lor: 1)
recidivitii, comparativ cu infractorii primari, se caracterizeaz prin vrsta medie mai mare; 2)
cota-parte a femeilor n contingentul recidivitilor este de 2-3 ori mai mic dect n cazul
criminalitii primare, dar trsturile personale negative sunt mult mai pronunate la femeile
recidiviste, dect la brbaii recidiviti; 3) recidivitii se caracterizeaz prin astfel de
particulariti psihologice cum sunt: apolitismul i lipsa principiilor ideologice, tendine
parazitare, nedorina de a munci, egoismul, atitudine denaturat fa de cei din jur, imoralitatea,
perceperea pedepsei penale drept fenomen legat de modul lor de via, eschivarea insistent de la
respectarea legilor i a regulilor de convieuire, capacitatea de a se adapta la condiiile de regim
din penitenciare, etc. Recidivitii se eschiveaz de la ndeplinirea obligaiilor civile, familiale,
sociale i de alt ordin, caracterizndu-se prin pasivitate social i juridic; 4) printre recidivitii
condamnai pentru infraciuni violente remarcm reducerea cotei-pri a persoanelor sntoase
psihic i sporirea ratei alcoolicilor i narcomanilor cronici, precum i persoanelor care sufer de
diverse anomalii psihice psihopatii, consecine ale traumelor craniene, maladii ale sistemului
nervos central, oligofrenie, etc.; 5) n rndul recidivitilor, procentul persoanelor cstorite este
mai mic n comparaie cu restul populaiei; 6) nivelul de instruire a recidivitilor este destul de
redus, ceea ce determin cercul restrns i primitiv de necesiti i interese ale acestora,
orientarea la dorinele imediate i limitarea contactelor doar la mediul delincvent din care fac
parte; 7) frecvent recidivitii nu sunt antrenai n cmpul de munc i nu au o calificare ntr-un
domeniu concret de activitate; 8) trsturile emotiv-volitive ale recidivitilor se caracterizeaz
prin iritare de diferit grad, agresivitate, cruzime, irascibilitate, reacii emoionale primitive i
inadecvate, caracter autoritar, indiferena fa de tririle altora, rzbunare i susceptibilitate,
supraapreciere. Pentru recidiviti sunt tipice astfel de deficiene psihice cum sunt: excitarea
emoional sporit, autocontrolul redus i dependena situaional. Pentru o parte mai mic de
recidiviti este caracteristic pasivitatea i lipsa de voin, incapacitatea sau lipsa dorinei de a
ntrerupe relaiile negative; 9) motivaia recidivitilor este determinat de raportul neadecvat
dintre necesiti i modalitile de satisfacere a acestora; 10) contiina de drept a recidivitilor
este destul de deformat, pentru ei fiind caracteristic lipsa regretului fa de fapta infracional
comis, nerecunoaterea vinoviei pentru fapta svrit; 11) personalitatea recidivistului se
caracterizeaz prin schimbarea orientrilor criminale n noile condiii economice, sociale i
politice [a se vedea: 208].
Aceti infractori nrii, din obinuin, complic i mai mult starea criminogen din ar,
svrind n mare parte crime dintre cele mai grave [89, p.278]. Existena i reproducerea
criminalitii recidivitilor, n calitatea sa de element constitutiv al criminalitii, are aceleai
148

cauze i condiii ca i ntreaga criminalitate. Totodat, ea reprezint ns o unitate cu anumite


nsuiri specifice, care o deosebesc, de celelalte elemente componente ale criminalitii i-i
confer, astfel, o existen proprie, relativ de sine stttoare. n atare condiii, este evident
prezena unor fenomene i procese criminogene cu un impact determinant considerabil tocmai
asupra producerii criminalitii n forma sa (extrem) de recidiv. n procesul de analiz a
cauzelor i condiiilor criminalitii recidivitilor, este necesar a face distincie ntre fenomenele
i procesele ce au loc: 1) anterior primei condamnri sau a altor msuri cu, caracter juridic
aplicate n legtur cu fapta dat (dar care continu ori reapar ulterior); 2) preponderent n timpul
executrii pedepsei (aplicrii altor msuri juridice, nlocuitoare); 3) n perioada post-penitenciar.
n cazul infraciunilor de recidiv, un rol important l joac, n formarea i realizarea
motivaiei criminogene, influena de grup (contagiunea), influena comportrilor ilicite de
fundal, precum beia i alcoolizarea, narcomania, jocurile de noroc, prostituia etc. Totodat, n
cazul recidivitilor nrii, deosebit de periculoi, motivaia svririi infraciunilor are ca
dominant respectarea tradiiilor criminale, egoismul i egocentrismul excesiv, parazitismul,
agresivitatea i cruzimea, care devin uneori un scop n sine. Ea ne denot un proces intensiv de
alunecare spre un stil de via criminal, spre deprinderea de a comite infraciuni la comand la
solicitarea liderului, absena oricrei confruntri de motive, frmntri deliberative, fapt legat i
de experiena criminal.
Trebuie luat n consideraie i faptul c persoanele care i execut pedeapsa n locurile de
detenie, n virtutea circumstanelor, ajung s-i ntrein reciproc, prin comunicare inevitabil,
necesitile, interesele i deprinderile. Este frecvent propagarea i impunerea obiceiurilor i
ierarhiilor mediului criminal a persoanelor care doresc s obin poziii privilegiate ntre deinui.
Astfel, pentru recidivitii activi absena tragerii la rspundere penal sau aplicarea msurilor
juridico-penale neadecvate creeaz posibiliti pentru continuarea conduitei criminale.
Un alt efect de favorizare a svririi infraciunilor de recidiv l are inoportunitatea i
insuficiena masurilor sociale de adaptare a persoanelor care au executat pedepse privative de
libertate. Teza este confirmat de statistic, care denot c ase din zece infraciuni sunt comise
de recidiviti n primul an de dup eliberarea lor din locurile de detenie, dintre care un numr
considerabil de infraciuni sunt comise n chiar primele zile sau sptmni dup eliberare.
Trebuie s menionm c exist cauze cu totul specifice n situaia cnd recidivistul comite o
nou infraciune dup o perioad ndelungat, deci atunci cnd intervalul temporal dintre
infraciuni (sau dintre momentul executrii pedepsei penale i infraciunea nou comis) este
mare. n situaii de atare natur este necesar o abordare particular. De altfel, asemenea cazuri
sunt relativ puine, majoritatea recidivitilor svrind noi infraciuni n primii trei ani de dup
executarea pedepsei. Acest fapt trebuie luat n calcul cnd se ncearc relevarea cauzelor
149

infraciunilor de recidiv.
Aadar, n scopul prevenirii criminalitii recidivitilor, este deosebit de important a distinge
cauzele i condiiile care au dus la transformarea infractorului primar n recidivist, de cele care
au condus la continuarea activitii criminale de recidiv, la transformarea recidivistului n
recidivist cu multiple antecedente. Prin urmare, o semnificaie tot mai mare, ntre cauzele i
condiiile recidivei, o au deficienele i insuficienele controlului social asupra acestui
contingent.
Pentru a preveni criminalitatea profesional sunt necesare studii consacrate specificului ei,
ns aceast problem nu a fost, sau a fost foarte slab studiat n rile fostului imperiu sovietic.
Dup cum tim, sistemul totalitar comunist nu a recunoscut existena criminalitii profesionale,
dect ca un fenomen trector, de proporii reduse, determinat n cea mai mare parte de
rmiele contiinei mic-burgheze n mentalitatea oamenilor i a influenei lumii capitaliste,
destinat s dispar odat cu ajungerea pe o treapt superioar de dezvoltare [155, p.11-15]. Rata
sczut a criminalitii era una din formulele de baz menit s arate superioritatea sistemului.
Statistica era secret cu indicatori extrem de sraci, iar dac n unele cazuri specialitii reueau s
aib acces la date, ele nu putea fi valorificate n cadrul unor studii destinate publicului larg.
Exista un adevrat zid al tcerii n jurul acestui subiect, iar referirile din pres serveau numai
interesele politice. Astzi ne dm seama c acest gen de propagand a fost eficient ce a indus n
opinia public ideea c fenomenul criminalitii era minor, iar aceasta nu constituia un motiv de
nelinite social.
Trecerea de la un sistem social-economic fundat pe proprietatea colectiv la sistemul bazat
pe proprietatea privat s-a dovedit am fi destul de anevoioas. Prbuirea sistemului politic,
dezintegrarea structurilor economice cu consecinele negative precum: inflaia, omajul,
creterea preurilor, criza moral au lovit din plin societatea noastr. La ele s-a adugat creterea
criminalitii profesionale, fenomen grav cu care se confrunt astzi societatea [71, p.l0-11].
Aspectul cel mai grav l constituie formarea acelui nucleu dur al criminalitii profesionale,
constituit din infractori periculoi, foarte activi, pentru care activitatea criminal reprezint un
stil de via. Identificarea acestui nucleu care, dup statistic, reprezint n jur de 10% din
totalul infractorilor, dar care comit peste 50% din totalul infraciunilor, precum i adoptarea unor
msuri de politic penal drastic fa de acestea ar trebui s reprezinte o prioritate n activitatea
statului.
n statele ex-sovietice, organele menite s lupte contra criminalitii profesionale, se afl n
astfel de condiii, nct este imposibil activitatea lor normal. Colaboratorii acestor organe se
confrunt cu probleme de importan vital, care logic, ar fi s-i preocupe. Drept urmare, are loc
concedierea specialitilor fapt ce contribuie la rezultativitatea sczut a luptei contra
150

criminalitii profesionale, o sprijin, ntr-un mod sau altul [220, p.181-186].


n opinia noastr, cunotinele teoretice privind profesionalismul criminal i criminalitatea
profesional elaborat n urma cercetrilor tiinifice vor servi activitatea practic a organelor de
drept n procesul de prevenire a criminalitii profesionale, n primul rnd, la adoptarea autoritii
publice a unei politici penale adecvate, lund n calcul dimensiunile reale ale criminalitii
profesionale, elemente care se pot transmite sau dobndite [245, p.100].
Sociologul american E. Sutheriand susinea, de asemenea, c comportamentul criminal este
nvat, n interaciune cu alte persoane n procesul comunicrii, elabornd cu aceast ocazie
teoria asociaiilor difereniate, descris n ediia a 3-ea a lucrrilor sale Principles od
Criminilogy. O lucrare de pionierat a criminologului E. Sutheriand, cu privire la infractorii
profesioniti este cartea The Proffessional Thief (Houl profesionist), scris n 1937, n
colaborare cu un ho de carier. Lucrarea a combtut imaginea stereotip tradiional, n virtutea
creia un ho profesionist este, obligatorie un individ psihopat (sociopat), needucat i caracterizat
de tendine violente. Dimpotriv, aa cum arta Sutheriand, aceast categorie de infractori este
format din indivizi inteligeni, ndemnatici, crora le repugn folosirea mijloacelor violente i a
cror conduit este definit de un spirit de fair play n relaiile cu ceilali hoi, de un cod de
deontologie profesional i de un sistem normativ strict reglementat. El a artat c profesia de
ho poate fi caracterizat de cinci caracteristici principale: a) deprinderile (abilitile) complexul
de tehnici care permit comiterea delictului. n pofida a ceea ce se crede de obicei, dexteritatea
manual i fora fizic nu sunt dect elemente minore n cazul acestor tehnici. Elementele de
baz sunt de fapt isteimea, ndrzneala i limbajul abil; b (statutul profesional - prestigiul
deosebit n lumea infractorilor. Acest statut este determinat att de ctigurile financiare, ct i de
deprinderile tehnice, informaiile avute la dispoziie, legturile cu persoanele importante din
universul infracional sau aparinnd poliiei etc. Nu toi hoii profesioniti posed acelai statut
profesional, unii bucurndu-se de un prestigiu mai mic dect alii; c) consensul - ansamblul
valorilor, credinelor i atitudinilor mprtite n comun de ctre hoii profesioniti n legtur cu
victimele furturilor, poliie, trsturile societii convenionale (legitime) etc. considerndu-se
respini de ctre aceast societate, ei i elaboreaz propria lor subcultur format din norme i
valori specifice, i propriul lor cod de etic, pentru a-i reglementa relaiile i a se proteja contra
unor aciuni nocive pentru grup cum este cazul turntoriei; d) asocierea difereniat - asocierea
cu ali infractori profesioniti prin intermediul crora profesia de ho este nvat. Statutul de ho
profesionist este acordat numai celor crora li se recunosc calitile i deprinderile necesare
practicrii profesiei, De aceea, hoii profesioniti privesc cu comptimire pe infractorii
neprofesioniti sau amatori; e) modul de organizare ansamblul de activiti profesionale
organizate - ntr-un sistem de reciprocitii, informaii, cunotine, deprinderi i reele de
151

sprijin. Ea confer profesiei de ho caracterul unei adevrate organizaii colective bazat pe


selecie, educaie (nvarea tehnicilor infraciunii i tutela novicilor) [132, p.211].
Criminologul W. Reckeless, evideniind trei tipuri de cariere criminale - obinuit, organizat
i profesional, le caracterizeaz n modul urmtor. La categoria criminalilor obinuii sau de
ocazie el atribuie persoanele care nimeresc n locurile de detenie pentru comiterea furturilor,
violurilor, omorurilor i altor infraciuni grave (aceste persoane permanent ncalc legea, dar nu
constituie criminali profesioniti). Criminalitatea organizat este criminalitatea mafiei, ea este
aceea care, prin comiterea de infraciuni contra proprietii (furturi, tlhrii etc.), i asigur
existena. Dei el confunda tipurile de criminalitate cu tipurile de criminali, totui a determinat
exact criteriul de baz al criminalului profesionist - sursa de existen [233, p.192-193].
O tipologie mai detaliat a infractorilor menionai a fost dat de M. Klainard i P. Quinni: 1)
infractori ce comit infraciuni contra persoanei; 2) infractori ce comit ocazional infraciuni contra
proprietii; 3) infractori ce comit infraciuni folosindu-se de situaia de serviciu; 4) infractori ce
comit infraciuni politice; 5) infractori ce comit infraciuni contra ordinii publice; 6) infractori ce
comit infraciuni din obinuin; 7) infractori ce fac parte dintr-o organizaie criminal; 8)
infractori profesioniti. Dup cum menioneaz ei, criminalitatea profesional se deosebete de
criminalitatea organizat nu doar prin tipurile de infraciuni comise, dar i cu demnitarii de stat
(corupia), precum si prin apartenena persoanei n organizaia criminal. De asemenea, ei au
evideniat trsturile infractorului profesionist, care l deosebesc de celelalte categorii de
infractori: a) comiterea de infraciuni ca surs de existen; b) autoaprecierea ca drept criminal;
c) ocuparea unei anumite poziii n lumea interlop i apartenena la mediul criminalilor
profesioniti. Aceast poziiei n mediul dat se capt prin intermediul comiterii de infraciuni,
iar comportamentul infracional este prescris de normele neformale ale mediul dat [apud 344,
p.179].
Am remarcat deja c n perioada sovietic un timp ndelungat era negat existena
criminalitii profesionale din motivul c ntr-o ar socialist un astfel de fenomen nu ar putea
exista. Acest negativism nu a avut dect o singur consecin - dezvoltarea criminalitii
profesionale, de altfel ca i a celei organizate. Cu toate acestea ar fi incorect s afirmm c
criminologii n general nu se refereau la probleme legate de activitatea lor. n multe lucrri, ntrun mod sau altul, fr ntrebuinarea sintagmei profesionist criminologii evideniau i descriau
trsturile caracteristice criminalitii profesionale. n particular, destul de complet era cercetat
recidiva special n care se evideniaz aa trsturi ca stabilitatea i permanena activitii
criminale. De asemenea, n cadrul cercetrii activitii criminale a hoilor i mai ales a
recidivitilor erau relevate aa elemente caracteristice ale criminalitii profesionale ca
specializarea i calificarea. O deosebit atenie se acord argoului, tatuajelor i poreclelor,
152

veniturilor criminale, instrumentelor i altor elemente ale dotrii tehnice, tradiiilor, obiceiurilor
i normelor ale mediului criminal. n general, problema criminalitii profesioniste n
criminologia sovietic era consider drept una dintre cele mai complicate i stringente probleme.
Unii criminologi negau pe deplin existena criminalitii profesionale, fr a aduce careva
argumente; iar alii, I. Karpe, ncerca s demonstreze existena atavismelor criminalitii
profesionale; V. Kudreavev meniona n mod cert, existena ei, n mrimi neidentificabile; Iu.
Antonean evidenia imposibilitatea ignorrii profesionalizrii criminalilor i a criminalitii; N.
Kuzneova susinea c n domeniul infraciunilor patrimoniale pe lng elementele
profesionalizrii se evideniaz i elemente ale organizrii criminalitii.
n limitele noiunii de profesie se formeaz i exist aa categorii ca specializarea i
calificarea. Prima reprezint un complex de cunotine teoretice i deprinderi practice care
creeaz posibilitatea de a se ocupa cu o anumit activitate. A doua categorie determin calitatea
pregtirii specialistului n general [46, p.231-232]. Elucidnd trsturile profesiei, trebuie s
menionm c dac acestea se manifest la o activitate criminal, atunci aceasta poate fi
calificat drept activitate criminal-profesionist. Evident c termenul de profesie presupune o
activitate socialmente util i oficial ncuviinat, are un caracter pozitiv i nu aduce atingere
intereselor i drepturilor legitime ale membrilor societii, fapt care ns nu se preteaz la
activiti criminale. De aceea, acest termen are un caracter convenional i este preluat de
criminologi n scopuri pur operaionale pentru desemnarea unui fenomen infracional specific, el
reflectndu-1 adecvat.
Pericolul social deosebit al criminalitii profesionale se manifest prin urmtoarele aspecte:
a) ea constituie unul dintre cele mai stabile i nevulnerabile tipuri de criminalitate, din punct de
vedere al influenei anticriminale; ncercarea de a influena asupra criminalitii profesionale
deseori se sfrete cu aciuni de teroare (omorul martorilor, a colaboratorilor organelor de drept
etc.) i de extremism criminal att n locurile de detenie, ct i n condiii de libertate (dezordini
de mas, acte de vandalism etc.); b) ea acumuleaz experiena criminal i asigur transmiterea
acesteia generaiilor urmtoare, prezentndu-se astfel, ca generator al evoluiei criminale; c) ea se
prezint ca purttor i generator al subculturii criminale, care constituie un mecanism important
al autoidentificrii cu mediul criminal; d) ea este sursa criminalitii organizate [a se vedea: 46].
Principalele orientri valorice, care determin stereotipizarea comportamentului criminalilor
profesioniti n relaiile interpersonale sunt legate de: a) continuarea preferinei pentru activitatea
infracional n raport cu oricare alta; b) poziia de alienare i ostilitate fa de persoanele care au
o conduit licit, excepie fcnd un cerce restrns de persoane apropiate, relaiile cu care sunt
bazate pe tinuirea ocupaiei adevrate sau pe neamestecul mutual tacit n chestiunea sursei de
venituri; c) permanenta hotrre de a crea ori a folosi situaii prielnice pentru urmtorul episod
153

din activitatea criminal (caracterul latent al motivaiei, al procesului deliberativ i de realizare a


unei variante respective de comportament); d) orientarea spre respectarea normelor i exigenelor
subculturii criminale (tradiiilor i obiceiurilor criminale) n conformitate cu locul lor n ierarhie;
e) grija de meninere i mbuntire a abilitilor criminale, ca garanie n dobndirea venitului i
asigurarea securitii (acest lucru nu exclude ns apariia la un moment dat a ncrederii n
superioritate i imunitate, fapt care i nlesnete demascarea); f) poziia pragmatic n caz de
tragere la rspundere penal, legat de invocarea prezumiei de nevinovie, lund n consideraie
posibilitile reale ale organelor de drept i posibila reacie a autoritilor criminale, precum i
statutul lor n acest mediu [344, p.621].
Abordarea tiinific a cauzelor i condiiilor criminalitii constituie, dup cum menioneaz
V. Kudreavev, una dintre cele mai importante probleme ale criminologiei. Cu att mai mult,
aceasta se refer la cauzele unor tipuri aparte de criminalitate, n special - profesional, care nici
nu era cercetat n perioada sovietic. Dac pentru relevarea cauzelor generale ale criminalitii
sunt analizate anumite legiti ale evoluiei i contradiciile ce in de acestea, care, la rndul lor
genereaz fenomenele negative din societate, atunci cercetarea legturii cauzale la nivel
particular necesit o detalizare a determinantelor referitor la circumstane concrete [169, p.10].
Viabilitatea tradiiilor i obiceiurilor criminale este explicat de permanenta influen pe care
ele o exercit asupra contiinei criminalilor, ca parte constitutiv a subculturii mediului de
referin. Ea este susinut, pe de o parte, de perceperea de ctre criminali a orientrii lor spre
aceste i obiceiuri ca fiind echitabil, proprie oamenilor adevrai, iar pe de alt parte, de
aplicarea demonstrativ i de o rar cruzime a sanciunilor pentru nclcrile comise, sau, mai
ales, pentru tentativele de prsire samavolnic a mediului criminal [362, p.47]. Totodat,
puterea de influen i gradul de propagare a tradiiilor i obiceiurilor criminale se amplific pe
msur ce societatea este mcinat de tot mai multe contradicii, iar instituiile morale cunosc un
declin. Dei, impactul tradiiilor criminale nu poate fi relevat sau msurat prin mijloace statistice,
totui, el poate fi estimat n funcie de consecinele criminale, ele oferind o reflecie relevant.
Stabilirea tradiiilor i obiceiurilor criminale este ntreinut i la nivelul vieii sociale n
ntregime. Drept confirmare servete existena multor cuvinte i expresii argotice, a cntecelor cu
substrat criminal i a obiceiului de a se tatua, ce sunt rspndite preponderent ntre minori i au o
deosebit nsemntate ntru afirmarea personalitii. Printre ei, conform cercetrilor aleatorii,
40% sunt familiarizai, ctui de puin cu argoul criminalilor. Contribuia lor negativ o au i unii
interprei ce se bucur de popularitate, ale cror cntece conin cuvinte sau expresii argotice.
3.3. Asistena social, psihologic i medical a persoanelor care au svrit infraciuni
ui msurile de prevenire a infraciunilor cu impact asupra mediului social
Ajutorarea persoanelor aflate n situaii problematice are la baz principiul solidaritii i
154

presupune evaluarea trebuinelor asistatului [151, p.75]. n acest scop Parlamentul RM a adoptat
la 28 mai 1999 Strategia de reform a sistemului de asisten social [15]. O confuzie frecvent
se face ntre persoanele srace i cele vulnerabile. Persoanele cu dezabiliti, dependenii de drog
i alcool, cei cu HIV/SIDA, victimele violenei provin adeseori din familii cu un nivel de trai
decent, dar au nevoie de servicii de asistena social oferite de profesioniti. Limitarea
domeniului asistenei sociale de ctre cei neavizai, n mod eronat, la oferirea de ajutoare n bani
conduce, adesea, la desconsiderarea funcionarilor publici ce activeaz n asistena social,
competenele lor reducndu-le la rolul de birocrai care verific dosare i fac anchete sociale.
Dac n domeniul ocrotirii instituionalizate a copiilor au fost fcute un ir de studii i
evaluri, atunci instituionalizarea persoanelor vrstnice i cu dezabiliti nu este studiat i
evident, nu se realizeaz scopul integrrii lor n societate. Ca mecanism de suport se propune
dezvoltarea i diversificarea serviciilor sociale, ceea permit meninerea persoanelor cu probleme
n localitate. Reintegrarea beneficiarilor asistenei sociale n societate necesit multe investiii,
ns trebuie s gsim i alte forme de ngrijire a lor, evitnd meninerea lor n instituii mari i
izolate de societate.
Asistena social urmeaz s fie promovat ca o politic social a statului i administrat de
un organ central de specialitate, iar n plan teritorial, de serviciile lui descentralizate i de
autoritile administraiei publice locale, n colaborare cu alte organizaii neguvernamentale, de
caritate, religioase, precum i cu persoane particulare [15]. n domeniul asigurrii egalitii de
anse ntre femei i brbai, prevenirii i combaterii violenei n familie, a traficului de fiine
umane, asistena socialpromoveaz valorile familiale axate pe nelegerea i ntrajutorarea
membrilor de familie; elaboreaz proiecte de acte legislative i normative ce in de domeniul
egalitii de anse ntre femei i brbai, prevenirii i combaterii violenei n familie i traficului
de fiine umane; monitorizeaz realizarea prevederilor legislaiei, elaboreaz i aprob
standardele de calitate pentru toate tipurile de servicii sociale adresate victimelor violenei n
familie i traficului de fiine umane; efectueaz studii referitor la fenomenele violenei n familie
i traficului de fiine umane i formuleaz propuneri privind protecia social a victimelor i
reintegrarea lor n societate; nainteaz propuneri privind dezvoltarea sistemului naional de
servicii adresate att victimelor violenei n familie, ct i agresorilor, precum i victimelor
traficului de fiine umane; coordoneaz, n comun cu autoritile, cu organismele internaionale i
organizaiile neguvernamentale, realizarea programelor sociale n domeniile de referin; creeaz
i dezvolt parteneriate sociale, n scopul prevenirii i combaterii violenei n familie, traficului
de fiine umane i a asigurrii egalitii de anse; elaboreaz rapoarte privind respectarea
prevederilor Conveniei asupra eliminrii tuturor formelor de discriminare fa de femei etc.
n RM sunt dezvoltate cteva servicii sociale extrem de specializate, ce includ un centru de
155

plasament temporar pentru copiii strzii i un adpost pentru reabilitarea victimelor traficului de
fiine umane. Cu toate acestea, este evident cu multe tipuri grave de probleme sociale, precum
violena n familie i dependena de alcool i droguri sunt lsate n umbr. Unele servicii de acest
gen au fost dezvoltate la nivel de regiune pilot, n special de ONG- uri. La moment nu exist
analize privind acoperirea nevoilor populaiei n astfel de servicii, precum i suficiena lor.
Reieind din aceste considerente, crearea unui sistem de asisten social eficient i
transparent trebuie s devin o direcie prioritar a perfecionrii politicii sociale. Englezul E.
Hobsbawm scrie c funciile social-economice ale statului nu pot fi negate [143, p.177-178].
Statul trebuie s asigure controlul asupra proceselor de difereniere social pentru ca acestea s
nu contracareze principiile egalitii i echitii sociale, precum i procesele de integrare ale
diverselor segmente ale populaiei. n raporturile dintre stat i societate s se treac de la o
logic de asisten i de substituire la o logic de responsabilitate, de paritate i chiar de
egalitate[122, p.39].
Societatea noastrn ultimii ani se caracterizeaz printr-un decalaj dramatic ntre aspiraii i
posibiliti, ntre nevoia de a reaciona ferm i structurat la problemele sociale i paralizia
capacitii de a reforma structurile profunde ale aciunii colectivitii pentru soluionarea lor. De
aceea, problemele sociale au constituit surse permanente de tensiuni i conflicte.
Reabilitarea social prevede: reabilitarea invalizilor; dezvoltarea noilor tehnologii sociale de
susinere a familiei (servicii de consiliere n situaii de conflict, de adaptare social-psihologic la
noile condiii); reabilitarea social a victimelor violenei i traficului de fiine umane; crearea
unui sistem de adaptare social i recuperare a copiilor cu posibiliti limitate. Totodat,
profilaxia preconizeaz elaborarea i realizarea programelor orientate spre crearea locurilor de
munc pentrutineret, femei solitare, mame cu copii mici, invalizi, soluionarea vagabondajului
printre copii, a narcomaniei i a infraciunilor juvenile, susinerea noilor forme de educaie
familial a copiilor lipsii de grija printeasc; intensificarea aciunilor n vederea profilaxiei
vulnerabilitii sociale. Prin serviciile sociale pot fi anihilate problemele naintate de declanarea
lor, astfel acionnd nu numai ca un mecanism de soluionare, dar i de prevenire a problemelor
sociale.
Actualmente, sistemul asistenei sociale nu constituie un sistem de suport social i individual
complex de tip financiar i servicii specializate pentru nevoile concrete ale indivizilor pentru a-i
ajuta s se debaraseze de srcie i s evite excluderea social, oferirea de suport persoanelor
pentru perioadele de criz i dezvoltarea mecanismelor de refacere a capacitilor de reintegrare,
recuperare a celor n dificultate. Astfel, n cadrul unei viziuni integrate de tip multidisciplinar, se
va putea da un rspuns corespunztor nevoilor specifice a celor aflai n dificultate, inndu-se
seama de structura concret, de tip integrativ, a necesitilor fundamentale ale individului.
156

Vorbind despre asistena psihologic a persoanelor care au svrit infraciuniRobert J.


Wicks susine c psihologia corecional este studiul i aplicarea cunotinelor psihologice n
domeniul nfptuirii justiiei penale, iar scopul ei este s caute mijloace pentru nelegerea
comportamentului infractorului, s-l ajute pe plan intelectual, social sau emoional, s acioneze
ct mai eficient i astfel s promoveze, n condiii ct mai bune, adaptarea social a infractorului.
Din acest motiv este preferat termenul utilizat de Henri F. Ellenberger, de psihologie carceral,
care se refer la acele fenomene psihologice i psihosociale ce deriv din viaa de penitenciar i
care afecteaz personalitatea infractorului, comportamentul individual i social.
Restrngerea modalitii fizice, psihice i psihosociale, reprezint o alt particularitate a
mediului de penitenciar, srcia vieii de relaie avnd implicaii profunde asupra capacitii
persoanei de a-i exprima rolurile normale, reducnd simitor posibilitatea de interaciune
psihosocial. Se consider c particularitile vieii de penitenciari caracteristicile personalitii
deinutului primar genereaz situaii adaptative ale lui la regimul de detenie. Aceast
subcultura este format dintr-un sistem de norme i reguli creat i aplicat de ctre deinui pentru
a-i asigura condiii de via ct mai acceptabile din punctul lor de vedere. Printre regulile
generale se numr: fiecare cu problemele sale, duritate fa de cei slabi, n orice situaie s se
depun un minimum de efort, convingerea c nu sunt crezui de nimeni, idei de persecuie,
obsesia denunrii de ctre ali deinui etc. S. Wheeler subliniaz c fenomenul de prizonizare,
de integrare n grupul deinuilor, de identificare cu subcultura carceral este doar o prim faz n
evoluia deinutului, deoarece n cea de-a doua faz a perioadei de detenie se poate observa
fenomenul de desprizonizare.
Ansamblul structurilor sociale relevate, corelat cu sistemul de asisten postpenal, cum ar fi
ncadrarea ntr-o activitate util, supravegherea poliieneasc i alte forme de control social,
alctuiesc mpreun sistemul de indicatori obiectivi ai reaciei sociale dup executarea pedepsei.
Pe lng aceti indicatori obiectivi, apar i unii de ordin subiectiv ce reprezint expresia, mai
mult sau mai puin evident, de acceptare, indiferen sau respingere din partea colectivitii a
fotilor infractori. Corelarea indicatorilor obiectivi i subiectivi ne ofer o imagine global a
climatului real existent pentru procesul de reintegrare, iar estimarea exact a acestui climat este
un element deosebit de important n predicia recidivismului.
Deficienele de resurse umane submineaz adesea grav tentativele de punere n practic a
activitilor de reabilitare i terapeutice, nchiznd accesul la ergoterapie, terapia de grup,
psihoterapia individual etc. Este de dorit s li se ofere deinuilor/telor activiti educative i o
munc pentru a-i motiva. Aceste componente eseniale ale unui proces eficient de reabilitare
psiho-social sunt adesea prea puin dezvoltate.
Credem c ar fi necesar acordarea unei asistene specializate deinuilor asigurat de o
157

echip interdisciplinar format din psihologi, sociologi, consilieri pe probleme educaionale i


consilieri juridici. S-ar impune consilierea educaional i psihologic att la nivel individual, ct
i de grup, prin abordarea unor activiti care s ofere deinuilor o viziune obiectiv asupra vieii
i realitii, acceptarea trecutului, att de necesare producerii unor schimbri identitare autentice.
Un aspect deosebit de important i specific sec. al XX-lea l reprezint medicalizarea
societii, legat de statuarea sntii ca valoare suprem n societate. Aceasta deschide
perspectivele unui nou umanism, n sfera cruia aportul igienei mentale este esenial pentru
ameliorarea condiiilor de via i activitate uman, al progresului umanitii ctre un nivel
superior de civilizaie. Consider un penitenciar sntos din punct de vedere instituional atunci
cnd organizarea sa corespunde funciilor constitutive, iar rolurile i normele sunt adecvate
acestora; cnd exist un consens al personalului asupra obiectivelor i mijloacelor stabilite
formal; cnd distribuia puterii nu creeaz tensiuni; cnd exist mecanisme adecvate de rezolvare
a conflictelor interne i cnd climatul psihologic este fondat pe mprtirea valorilor
organizaionale i pe respectul reciproc. Desigur, factorii culturali pot aduce nuane specifice
unui penitenciar sau altul [30, p.165-166].Dreptul persoanelor lipsite de libertate este consfinitde
conveniile i recomandrile internaionale: Declaraia Universal a Drepturilor Omului;
Convenia Internaional a Drepturilor Civile i Politice; Convenia Naiunilor Unite mpotriva
Torturii, a Tratamentelor sau Pedepselor Crude, Inumane sau Degradante.
Regulile i recomandrile internaionale sunt standarde minime i statele sunt invitate s le
introduc n propria legislaie privind tratamentul deinuilor. Au fost create organisme
internaionale acror raiune de a fi este aceea de a verifica dac statele prin legislaie i punerea
ei n practic respect recomandrile internaionale. n rapoartele ntocmite de Comitetul pentru
Prevenirea Torturii, Comitetul pentru Prevenirea Crimei i pentru Lupta mpotriva Delincventei,
din cadrul Consiliului Europei sau din cadrul ONU, acord cel mai larg spaiu felului n care
statele respect dreptul deinuilor la sntate. Nerespectarea sau ngrdirea acestui drept este
asimilat tratamentului inuman. Dac pedeapsa pentru o fapt ce ncalc normele sociale este
privarea de libertate, scopul pedepsei este acela de a proteja societatea de crim.
Informaiile cu caracter personal, obinute despre subiect n timpul cercetrii, se supun
principiului general al confidenialitii asupra datelor medicale. Sunt interzise beneficiile de pe
urma participrii la o cercetare exceptndu-le pe cele de decontare a propriilor cheltuieli ale
subiecilor. Principiul 34, din Ansamblul de Principii pentruProtecia tuturor Persoanelor
supuse unei forme oarecare de detenie sau ncarcerare, prevede efectuarea unei anchete
judiciare n cazul decesului unui deinut. Ancheta judiciar este ordonat din oficiu sau la cererea
unui membru de familie, aprtor etc. Potrivit aceluiai principiu, raportul asupra anchetei
judiciare ar trebui pus la dispoziia celor interesai, cu excepia situaiei n care acest lucru ar
158

compromite o instrucie criminalistic, aflat n curs de desfurare [1].


Influena micromediului social i, mai ales, a grupului care formeaz anturajul deine un rol
important n formarea personalitii infractorului. Este foarte uor de a ncepe s faci ceea ce
prefer i prietenii, colegii ti, mai ales c ocupaia lor, pare a fi fascinant i aduce o surs bun
de existen. S cazi sub incidena legii penale este uor, cu att mai mult cnd sunt persoane
binevoitoare, gata oricnd s te ajute s calci pe calea criminal.n criminologie s-au fcut
multiple cercetri viznd relaiile sociale, viaa social n care se gsete criminalul. Din aceste
concepte rezult c socializarea este unul din principalele mecanisme de formare a personalitii.
ntre modelul societal i cel de personalitate studiat exist o convergen, structurat prin
intermediul unui complex proces de formare biologic i social, n care omul este obiect i
subiect formativ instructiv-educativ. Omul devine personalitate normal prin receptarea i
interiorizarea subiectual a modelului socio-cultural pe care societatea l afirm i l promoveaz
avnd loc dimensionarea fiinei bio-psihice ca fiin socio-uman, structura de personalitate
configurndu-se n interaciunea ei cu mediul social formativ. Interpretarea, ntlnit n
criminologie contribuie la abordarea conceptului de personalitate a criminalului, nu ca una
predestinat crimei, ca personalitate criminal, ca o personalitate criminal achiziionat
social, iar pe un plan superior propriu criminologiei, contribuie la cunoaterea, explicarea i
nelegerea domeniului criminalitii, cu a sa etiologie complex multicauzal [160, p.209-210].
Mecanismele socializrii sunt: modelarea; nvarea; controlul social.Prin modelare se
formeaz abilitile, deprinderile i conduitele sociale. Anume n primii ani de via modelarea
decurge cel mai activ. De la prini copiii nva prin imitare cele mai simple activiti. n
primele luni de via imit reaciile afective, la 7 luni ncepe s reproduc gesturi simple, la 8-9
gesturi mai complexe, convenionale, la un an, posednd un sistem de reprezentri, recurg la
acestea, repetnd comportamentul, iardup trei ani ncep s imite atitudinile celor din jur [160,
p.210].
Printre primii care a elaborat teoria instruirii i a formulat legile imitaiei a fost sociologul
francez G. Tarde, care consider c infractor poate deveni orice individ. Infractori nnscui nu
exist, fiind motenit doar aptitudinea de a nva. El formuleaz trei legi ale instruirii prin
imitaie: 1) Cu ct mai des contacteaz indivizii, cu att mai uor i mai bine ei nsuesc
comportarea unii de la alii; 2) Imitaia este rspndit n orice societate. Tinerii i imit pe
maturi, sracii pe cei bogai, ranii pe aristocrai. Aceasta s-ar explica prin tendina de a se
egala: tinerii cu

cei mai n vrst, sracii cu cei bogai etc.; 3) n procesul imitrii

comportamentul precedent al individului se modific pn la schimbarea complet [132, p.241].


Personalitatea infractorului se formeaz nu numai sub influena micromediului, dar i a
fenomenelor sau proceselor macrosociale. Ele acioneaz dublu: direct, n special prin
159

intermediul mijloacelor de informare n mas i indirect, prin intermediul mediului social n


general. n situaia n care micromediul individului exercit o influen negativ asupra acestuia,
posibilitatea apariiei unei atare conduite sporete. ntr-adevr, formarea personalitii individului
i n special a caracterului su este rezultatul influenelor conjugate pe care existena social o
exercit asupra particularitilor fiziologice, biologice i psihice ale individului. [76, p.126].Fiind
integrat ntr-un anumit grup, persoana suport consecinele apartenenei sociale, realizate n
forma unor relaii socioafective. Acest proces se desfoar n cteva etape succesive. Pentru
nceput are loc autodeterminarea individului, care necesit o comparare cu ali indivizi umani.
Raportndu-se la grupul social, individul accept i ncorporeaz norme, valori, etaloane, pe care
le transform n reguli de comportament i care nlesnesc nu numai cunoaterea de alii i
comunicarea cu ei.
Identificarea este un fenomen psihosocial care contribuie la contientizarea individului uman
ca membru al societii, i mai concret, al unui grup social, ca element al unui sistem de
interaciuni i relaii sociale. Dac pentru nceput are loc o identificare n cadrul grupului de
apartenen, mai apoi, prin intermediul contactelor directe i indirecte cu alte comuniti,
persoana nu numai c se autocunoate, ci se separ pe sine i grupul su de alte entiti sociale.
[220, p.79].
Contribuii de seam n tratarea fenomenului identificrii o au psihologii britanici H. Tajfel
i J. Turner, care au dezvoltat conceptul de grup social, definit ca o totalitate de indivizi care se
accept ca membri ai unei categorii sociale, mprtesc consecinele afective ale
autodeterminrii sale i aprecierile colective ale grupului i apartenenei sale la el. Distingem
mai multe criterii de clasificare a grupurilor din perspectiva raportului individ-grup: grup de
apartenen i de referin; din numrul de persoane-membri ai grupului: mic (familie, cerc de
prieteni, colar, profesional ec.), n care se menin raporturi interpersonale directe, i mare (clas,
etnie, ceteni ai unui stat etc.); dup tipul de normativitate: formal (instituionalizat), nonformal
i informal (cerc de interese etc.); dup tipul de activitate pe care o desfoar individul:
nvtura, munca etc.; n conformitate cu atitudinea fa de criteriile valorice-normative ale
societii: orientat pozitiv, marginalizat, antisocial, criminal etc. [220, p.80].
n RM, spre regret, nu s-au ntreprins cercetri serioase privind influena micromediului
social ambiant imediat i, mai ales, a grupului care formeaz anturajul, din considerentul c este
domeniul cel mai greu de abordat. Membrii anturajului, de multe ori, instigatori, complici sau
tinuitori ai infractorului neag relaiile cu subiectul investigat, fiind cointeresai s rmn
necunoscui pentru forele de ordine. Totodat, att anturajul cldit pe relaii pur personale i
greu de identificat, ct i mediul stradal de coordonat pentru o investigaie riguroas, nu ofer
anse reale pentru investigaii i cercetri majore. Aceasta cu att mai mult cu ct fiecare
160

infractor are propriul lui cerc de prieteni, iar fiecare strad sau cartier i ofer o multitudine de
posibiliti de influenare, adeseori n sens negativ, care, practic, sunt imposibil de identificat.
[249, p.189].
Criminalul i caut o anumit societate i anume, grupurile de criminali, considernd c
printre astfel de indivizi se simte mai bine unde adopt i nva felul de via i de conduit al
lor. Aa se explic jargonul, tatuajul etc., pe care l practic criminalii, fotii condamnai din
locurile de detenie, care reprezint o mentalitate plin de simboluri, cu elemente ce amintesc de
relaiile din lumea criminal, limbaj vulgar, plin de cinism. Tot n astfel de grupuri sociale s-a
nvat un anumit cod de comportare, ce nclin spre legea tcerii, legea pstrrii secretelor etc.
[176, p.92].
n varianta n care micromediul socio-fizic exercit, la rndul su, puternice influene
criminogene asupra personalitii umane, posibilitatea apariiei unei atare conduite criminale
sporete, dar nu constituie ns o fatalitate. Aceasta ntruct s-a artat c influena mediului
social-global asupra particularitilor fiziologice, biologice, psihologice ale omului este o aciune
mediat, care se structureaz i exercit prin intermediul factorilor endogeni proprii personalitii
infractorului. Fr ndoial c factorii exogeni caracteristici mediului social global i factorii
endogeni fiziologici, biologici, psihologici exist interaciuni fireti, logice, acestea din urm
neavnd un rol determinant n producerea actelor din domeniul criminalitii [160, p.211-212].
Prin urmare, socializarea individului se construiete pe fundalul cunotinelor, deprinderilor
i motivaiilor dobndite n copilrie, ulterior intervenind multipli factori caracterizai prin
structuri educaionale i mecanisme de influen puternice. Ca rezultat al ntregului proces,
conduitele indivizilor se identific cu cerinele rolurilor sociale, nct prescripiile socio-culturale
ale mediului psihosocial devin constante, transformndu-le n repere de baz ale personalitii
[205, p.38].
Apariia conduitei antisociale urmeaz din nsi esena societii, din crizele economice
proprii ei. n acest context, anomia reprezint o stare caracteristic societilor dezorganizate din
punct de vedere social, zguduite de schimbri sociale, economice, politice i culturale sau crize
economice profunde, n urma crora se amplific tendinele de devian social [173, p.209-210].
Teoriile criminologice recunosc faptul c mediul social global exercit nu numai o influen
pozitiv asupra individului uman, dar i negativ, contribuind la orientarea sa antisocial. Printre
acestea se numr teoria dezorganizrii sociale, teoria anomiei sociale, teoria frustrrii, teoria
conflictului de cultur, teoria rolului criminogen al progresului tiinifico-tehnic etc.
Spre exemplu, criminologul belgian C. Debuyst arat c, violen poate fi nvat prin
influene care acioneaz n trei direcii: 1) cea a formelor violente din cultur, unde sunt artate
scheme comportamentale violente pe care cultura le propune ca soluii pentru anumite stri
161

conflictuale: lupta pentru putere n orice domeniu, mentalitatea bazat pe cultul violenei, lupta
general pentru existena uman etc.; 2) cea a transmiterii violenei pe canale culturale: direct
prin intermediul aciunilor violente colective; transmiterea cultural a unor scheme de conduit
din partea unui grup ctre membrii si a unei anumite stri de pericol pe care l-ar reprezenta
pentru acest grup anumite categorii de persoane (emigrani, evrei, arabi etc.); transmiterea pe
canale mass-media a schemelor de comportament violent care pot avea o finalitate negativ prin
mesajul pe care-l poart; 3) cea a condiiilor generale de via. Fiecare individ se confrunt i
suport influen negativ, prin nvarea conduitelor negative pe care mediul social le ofer prin:
conflicte economice, dificultile i problemele de locuit, industrializare i urbanizare,
toxicomanie etc.
Desigur, att personalitatea noninfrctorului, ca i cea a infractorului, este supus i la nivel
macrosocial acelorai canale de influen. ns, nici mediul social, nici natura informaiilor, a
cilor lor de difuzare nu este omogen, felul de receptare individual a informaiilor socioculturale depinznd, n cele din urm, de modul de receptare a fiecrui individ [123, p.181-183].
Influena mediului social se amplific datorit integrrii internaionale, ce a luat amploare n
ultimele decenii. Orice stat cu frontierele deschise este expus nu numai efectelor favorabile ale
culturii i civilizaii mondiale, ci i creterii criminalitii organizate pe plan internaional. n
plus,ea are o vitez de desfurare i o capacitate de adaptare excepional, dispunnd i de
mijloacele bneti adecvate scopurilor propuse [173, p.193].
n criminologie factorii socio-culturali au un rol predominant n socializarea pozitiv sau
negativ a indivizilor [207, p.181]. Familia reprezint celula de baz a societi contemporane
[193, p.76]. Studiile criminologice mai vechi au ncercat s acrediteze ideea c cei mai muli
infractori provin din familiile dezorganizate, cu o proast educaie. Anume educaia ar fi
elementul principal al mediului social. Ereditatea precede influena mediului, omul primind
anumite dispoziii prin natere, apoi urmeaz influena exercitat de mediu, n special educaia
din familie. Cea mai mare rat a criminalitii revine orfanilor i descendenilor prinilor vicioi,
acetia avnd posibilitatea cea mai mic de a beneficia de educaie [76, p.79-80].
Referitor la familie i rolul acesteia n formarea personalitii trebuie s distingem ntre copii
crescui n familie i cei crescui n afara familiei, n instituie de ocrotire. [144, p.168].La
poporul nostru, educaia primit n familie este cunoscut prin sintagma cei apte ani de acas.
Dup modul n care prinii se preocup de creterea i educarea copiilor, reuind sau nu s le
imprime o anumit concepie despre viaa, anumite deprinderi, depinde, n mare msur,
conduita lor viitoare. Familia confer copilului o siguran indispensabil atingerii maturitii
intelectuale, sociale i culturale, precum i o identitate proprie, care i vor permite s fie acceptat
ca partener social. Orice perturbare n interiorul structurii familiale are influene importante
162

asupra copilului att la nivelul adaptrii sociale, ct i asupra personalitii sale. Totodat,
familiile infractoare i implic copii n activiti infracionale ori i influeneaz pe calea
imitaiei, mprumutndu-le precepte morale contra eticii societii. Exist cazuri n care prinii i
ndeamn sau chiar i oblig pe copii s fure, s loveasc etc.Astfel, delincvena rezult ca un
conflict ntre cultur familiei infractoare i cea a societii. Lipsa dragostei, grijii printeti,
exemplele negative,chiar instigarea direct la o conduit ilicit, las urme adnci, influennd
negativ procesul formrii personalitii lor.
Ideea c cei mai muli infractori provin din familii dezorganizate nu trebuie generalizate,
fiindc statisticile din ultimii ani au infirmat, parial, aceast tez, i au evideniat faptul c
factorii economici sau cei de stabilitate ai cuplului parental nu sunt suficieni pentru a nelege
conduita deviant. n realitate, numrul de infractori, indiferent dac provin din familii mai puin
organizate, trebuie privit sub unghiuri multiple: calitatea vieii de familie, valoarea formativ a
familiei asupra personalitii copilului. n ceea ce privete rolul familiei n formarea
personalitii, T. Pop, consider c primul element ce intervine, dup ereditate, n formarea
individului este educaia. El sublinia c ereditatea nu are un caracter fatal, adic copilul unui
asasin nu va trebuie s fie n mod fatal,un asasin, dup cum copilul unui printe genial, nu va
trebui s fie, n mod fatal, tot un geniu. ce privete educaia, el consider c prima ei form este
aceea domestic, n casa printeasc i revine familiei prin care se transmite un ansamblu de
valori i norme de conduit.
Copiii crescui n afara familiei, n instituiile de ocrotire, att copiii care nu i-au cunoscut
niciodat prinii, fiind abandonai de la natere, ct i copii care au prini, ns, datorit unor
cauze, obiective sau subiective, nu sunt crescui n familie, ci n instituii de ocrotire. Lipsa de
afectivitate printeasc se rsfrnge negativ asupra personalitii acestuia, atunci cnd depete
vrsta minoratului. tiina admite c aceti copii sunt mai egoiti, mai izolai, i mai puin
sociabili. O consecin dintre cele mai dureroase a lipsei de afectivitate din copilrie se regsete
n comportamentul acelor persoane la care se confirm principiul din psihologie, conform cruia
cine nu primete afectivitate, nu o poate transmite urmailor si.
Congresul al VII-lea al O.N.U pentru prevenirea criminalitii i tratamentul delincvenilor,
ce a avut loc la Milano n 1985, a relevat c n rile puternic industrializate, din totalul
infraciunilor de omor 40% se comit ntre prini. n consecin crete numrul abandonailor de
domiciliu i tendina repetrii modelului oferit de prini.
i n RM alterarea climatului din unele familii datorit nefundamentrii pe principii morale,
deosebirilor psiho-fizice, cultural-educative ori problemelor de ordin material, au generat
nenelegeri ntre soi i stri tensionate care s-au agravat treptat i au degenerat n crime. n acest
context, au crescut infraciunile n care sunt implicate persoane din cadrul aceleiai familii.
163

Dup familie, coala este instituia care joac un rol deosebit n formarea i perfecionarea
continu a personalitii umane. Menit s dezvolte aptitudinile individului, s transmit
cunotinele profesionale, s formeze, s dezvolte i s consolideze aptitudinile, coala pregtete
tnra generaie pentru via [82, p.52]. Lombroso a fost printre primii cercettori asupra
efectului instruciei i a colii n formarea personalitii, care scria c instrucia mrete sau
micoreaz criminalitatea. Pn cnd ea nu este nc rspndit n toat ara i nu a ajuns la
maturitate, nmulete toate crimele; iar cnd e rspndit i ridicat la un nivel nalt, le
micoreaz. coala dezvoltat facultile intelectuale, mbogindu-l pe om cu cunotine. Rolul
ei n formarea personalitii presupune dou elemente: educaia i educatorul. Majoritatea
autorilor susin c diferenele ntre ratele colare de delincven sunt explicate prin deosebirea de
clase sociale i scopurile elevilor la nvtura pn la vrsta de 11 ani. Aceste deosebiri trebuie
s fi fost cauzate de anumite aspecte specifice ale colilor sau de ali factori nemsurabili [23,
p.440].
Totui, cel mai mare ru al colii const n lipsa educaiei morale, care reprezint una din
cauzele principale a imoralitii i inculturii, care a luat proporii alarmante n RM. Familia, unde
ncepe educaia moral, face prea puin. Urmeaz coala, care n loc s completeze lipsurile i
greelile educaiei n familie, face i ea prea puin. Rolul colii este important i pentru educarea
i socializarea copiilor, pentru depistarea celor inadaptai i punere a unor programe de prevenie
general [76, p.88].
Sociologia i pedagogia consider c mediul socio-profesional are un rol important n
formarea personalitii. Dup aprecierile unor autori [120, p.180] profesia este locul unde
procesul de colarizare ia sfrit. Trsturile morale ale grupului de la locul de munc se transmit
asupra noului venit. Avem n vedere, n primul rnd, situaia n care, la terminarea procesului de
nvmnt: profesional, liceal de specialitate, universitar etc., un tnr ocup un loc de munc i
ia contact, pentru prima dat, cu un mediu nou de via. Conform lui E. Sutherland, cel care a
dezvoltat teoria asocierii difereniate, potrivit creia comportamentul criminal este un
comportament deprins prin contactul nemijlocit al individului cu diferite microgrupuri sociale,
ntre care anturajul de la locul de munc are un rol foarte important [144, p.175-176].
n colectivul de munc, indiferent de natura muncii, dac aceasta este ndeplinit cu pasiune,
cu druire, dac ntre membrii colectivului exist relaii colegiale bazate pe respectarea normelor
eticii i echitii sociale, fiina uman se desvrete, progreseaz, i dezvolt generozitatea i
sentimentul civic. Manifestrile antisociale apar acolo unde munca nu este preuit i utilizat ca
mijloc de educaie deoarece orice eec profesional poate deveni o cauz de dezechilibru pentru
indivizii slabi, reuita profesional depinznd de o mulime de factori: gradul de pregtire
profesional, alegerea profesiei, capacitatea de adaptare la colectivul de munc i regimul de
164

disciplin etc. [76, p.89].


O pondere important o reprezint infractorii fr ocupaie sau cu un stagiu de munc redus,
cu rezultate slabe n munc. Cercetrile ntreprinse au artat c majoritatea infractorilor au avut o
activitate profesional instabil [76, p.89].Printre elementele componente ale locului de munc
ce pot influena negativ comportamentul angajailorsunt: nivelul de pregtire profesional sczut;
necunoaterea, indiferena sau dispreul fa de legi i fa de regulile de convieuire n societate;
tolerarea actelor de indisciplin din partea conductorului; absene nemotivate de la locul de
munc; injurii, calomnii, limbaj indecent; nerespectarea dispoziiilor i ordinelor etc. [157,
p.143].
Prevenirea criminalitii este un fenomen social complex, deoarece criminalitatea este
cauzat de diverse cauze. Lupta mpotriva criminalitii nu poate fi redus doar la unele msuri
legale, fr a se afecta sau aborda multiple probleme sociale [351, p.82]. Msurile preventive pot
fi mprite n generale i speciale [300, p.15-20]. La rndul lor, ele sunt mprite n dependen
de scopurile pentru care au fost proiectate i, respectiv n dependen de organele de stat sau
publice prin care sunt realizate. Msuri generale compuse din evenimente publice i sociale de
natur economic, cultural, educaional i juridic sunt capabile de a aduce schimbri
semnificative n societate.
Majoritatea autorilor care au studiat problemele de prevenire a criminalitii, au acordat
prioritate msurilor care cuprind conceptul de prevenire individual. M. Shargorodskii,
vorbind despre eliminarea cauzelor specifice ale anumitor tipuri de infraciuni i motivele care
genereaz comportamentul socialmente periculos, prin crearea unor condiii care ar face un
comportament criminal practic ntr-un mod obiectiv imposibil de a se realiza, care de asemenea
mai crede c aceast activitate este acoperit de conceptul de profilaxie a crimei i criminalitii
care este sau const n: a) corelaiunea de motive specifice, eliminndu-se astfel motivele de
crime (prevenirea n legtur cu subiectul), i b) s abordeze condiiile n care acestea au avut loc
i crearea obstacolelor pentru a comite infraciuni (condiii obiective de prevenire) [430, p.31].
Unii autori includ i msurile de reeducare; disciplinare; de contracarare la comiterea
infraciunilor; de prevenire a criminalitii; msuri de impact individual asupra persoanelor care
se afl ntr-un mediu periculos sau de risc care ar putea s se ridice la rangul de crim. Prevenind
posibilitatea unei persoane de a comite o infraciune a crui comportament indic prezena unui
astfel de pericol, G.Minkovsky, indic o specie separat, avertisment de precauie evideniind
posibilitatea de recidiva de cei care au executat pedeapsa sau au fost eliberai condiionat,
precum i persoanele care au fost date n custodie, tutel sau curatel. [376, p.34; 410, p.6].
Aceste msuri sunt i pot s fie acoperite n ntregime de noiunea de prevenire individual,
care s conin elementele ei (prevenirea criminalitii n etapa intenia de detecie). Msuri
165

preventive cu caracter individual sunt atunci cnd sunt aplicate pentru a preveni infraciunile
mpotriva persoanei [363, p.15-25].Ideea de prevenirea individual se fundeaz pe posibilitatea
de a corecta n plan mental orice persoan uman integr. V. Myasischev remarc faptul c:
Este necesar a demistifica rezistena sau legitatea incorigibilului sau a defectelor de caracter,
dei n unele cazuri, atunci cnd aceste aspecte renasc, apar acele dificulti de ordin pedagogic.
Experiena de ordin pedagogic cum ar fi, rezultatele lui A. Makarenko, impune abandonarea
caracteristicii statice, a proprietii i tranziiei la o relaie dinamic de caracterizare, care arat c
relaiile stereotip de abordare a criminalitii pe timp scurt sau lung, pot ncetini, sau pot
degenera ntr-o schimbare rapid, ntr-o explozie,a dezvoltrii i formrii unor relaii noi [379,
p.13].
n scopul profilaxiei individuale trebuie de clarificat care tez predomin n teoria i practica
identificrii cauzelor de criminalitate ca un singur proces. El const din dou etape: identificarea
factorilor externi (manifestri), pe baza crora se poate de a judeca despre efectul cauzelor de
criminalitate (formarea unei imagini negative asupra moralitii individului), precum i stabilirea
de motive ntemeiate pentru ele. Prima etap este, de obicei, asociat cu analiza aciunile umane,
situaii, care atrag atenia asupra sa, sau orice direcie antisocial, sau capacitatea de a dobndi un
astfel de caracter. A doua etap, const n faptul c pentru astfel de fapte situaia este perceptibil
prin formarea unor trsturi de personalitate negative stabile manifestate, care poate fi cauza
infraciunii, precum

i impactul negativ care poate duce la oamenii instabili s comit

infraciuni.
Cu alte cuvinte, masurile individuale preventive nu pot fi gndite n mod izolat. Ele se
realizeaz i sunt efectuate concomitent ca o prevenie general i se bazeaz pe un sistem de
msuri de prevenie general. Exist opinia c prevenirea crimelor ar putea exista i la etapa de
detectare a inteniei care ar constitui o varietate sau un mod independent de msuri preventive
[283, p.8]. n opinia noastr, problema este rezolvat doar n cadrul prevenirii individuale i
generale, prin acionarea sau influena asupra persoanelor la care s-a creat intenia infracional,
ce ar elimina condiiile care ar putea s faciliteze punerea n aplicare i care ar putea s uureze
resocializarea lor. n ceea ce privete persoanele care au deja o intenie criminal format, ele
sunt supuse unor msuri de educaie pentru readucerea lor pe calea reinseriei sociale.
Prevenia individual sau msurile de prevenie special se bazeaz pe principiile democraiei
i a statului de drept. Adic, chiar i cea mai mare probabilitate sau procent de probabilitate
infracional de ctre o persoana nu poate servi ca baz pentru utilizarea represiunii. O poziie
unde se poate ...face obiectul social periculos i se rspunde penal, fr a comite infraciunea...
[413, p.184] n realitate este exclus. Cu toate acestea, msurile de combatere a criminalitii,
astfel cum a subliniat A. Trainin ar trebui s se aplice ...ori de cte ori exist un pericol social,
166

pentru al elimina sau reduce prin intermediul acestor msuri.


Conform unui studiu realizat de E. Pobegailo care a artat c din 30% din cazuri penale de
omor premeditat (Regiunea Rostov) existau anterior deja dovezi despre aceste ameninri cu
moartea mpotriva victimei. Iar n 95% din cazuri era cunoscut de autoriti despre crimele
violente, ns, acetia nu au rspuns, sau au rspuns, sau reacionat ntr-un mod eficient [390,
p.174]. Acesta este motivul pentru care rspunsul la ameninarea n diferite forme i ar trebui s
fie considerat ca un fel de pedeaps de crime i accidente grave.
n legtur cu problema de prevenire a reapariiei nclcrilor grave sau a crimelor un interes
teoretic i practic este raportul de profilaxie a individului cu pedeapsa penal. Muli cercettori
consider c una dintre msurile speciale de prevenire ar fi mult mai eficiente chiar dect
nchisorile [300, p.17-018; 412, p.171-172 ]. Or, nchisorile cu sanciuni pentru infraciuni grave,
acioneaz inadecvat asupra persoanei vinovatului [429, p.56; 326, p.55; 415, p.197].

3.4. Concluzii la Capitolul 3


1. Crearea noilor strategii naionale n vederea prevenirii i contracarrii criminalitii trebuie
elaborate n contextul principalelor schimbri socio-economice i culturale care au afectat statele
n ultima perioad, mai ales cele ce se afl n tranziie, unde politica penal trebuie s utilizeze
msuri cu caracter social, anticipativ n prevenirea fenomenului infracional.
2. Procesul de profilaxie a comportamentului deviant trebuie efectuat lund n calcul
tipologia personalitii infractorului, fiind create metodologii concrete de lucru cu ele, reieind
din specificul fiecrui tip n parte.
3. n privina msurilor aplicabile conchidem, c profilaxia criminalitii trebuie n mod
neaprat raportat la circumstanele atenuante i agravante dar, totodat, raportat la modul de
stabilire a rspunderii i pedepsei precum i a modalitilor de liberare.
4. Profilaxia individual asupra criminalului presupune i individualizarea msurilor de
siguran i a celor obteti de corectare i reeducare a infractorului care sunt modurile cele mai
sigure de prevenire a comportamentului infracional.
5. Pentru a evita efectele negative ale nchisorii asupra condamnatului, este absolut necesar
de a face unele reforme i mbuntirii a legislaiei execuionale penale i a locurilor de privare
de libertate: a condiiilor de via, izolarea deinuilor periculoi, asigurarea unui numr mai mare
de ntrevederi cu rudele i chiar cu prietenii, asigurarea asistenei psihologice pe perioada
deteniei, formarea unor centre de reabilitare i resocializare a fotilor deinui.
6. n plan psihologic, prin corijarea condamnatului nelegem corecia psihologic a
persoanei, corectarea unor defecte psihoregulatoare a personalitii condamnatului, schimbarea
radical a sistemului de valori al persoanei criminalizate. Corijarea infractorului, n condiiile
167

izolrii de societate, poate fi realizat cu succes, doar n cazul cnd acesta este un proces orientat
spre corecia psihologiei deinutului, innd cont de recomandrile i legitile psiho-pedagogice.
7. n societatea noastr se simte necesitatea stringent de formare a specialitilor ce au
cunotine profunde n domeniul programelor de prevenire a criminalitii i, n acest sens, s-ar
impune necesitatea de format un centru specializat de documentare i investigaie n prevenirea
individual a criminalitii.
8. mbuntirea i ajustarea legislaiei reprezint premisa necesar ntririi strii de
legalitate, ns o legislaie adecvat trebuie fundat pe date statistice care ar reflecta n mod
obiectiv particularitile individuale i speciale ale indivizilor.

168

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI


1. Investigaiile efectuate au permis s soluionm problema tiinific naintat, prin
elaborarea unui concept asupra personalitii infractorului i tipologiilor lui, contribuind la
completarea cercetrilor criminologice n aceast materie, n vederea realizrii eficiente a
activitii prin msuri speciale i individuale de prevenire i combatere a infracionalismului.
Dezvluind, esena i coninutul, proprietile fundamentale, legitile existenei i tendinele de
dezvoltarea personalitii infractorului,putem elabora msurile viznd combaterea criminalitii.
Pentru a elabora modaliti eficiente de contracarare a infracionismului este necesar de a trata
infractorul din punct de vedere analitico-sociologic cu scopul de a proteja interesele vitale ale
omului, societii i statului.
2. Cercetarea personalitii infractorului presupune o analiz complex, care trebuie axat pe
ramurile normative ale problemei infracionalitii. Studiile efectuate reflect destul de vag
existena strilor latente sau pre-infracionale ale infractorului precum: alcoolismul, narcomania,
huliganismul, vagabondajul, etc., care favorizeaz apariia criminalitii. Pentru a combate aceste
stri, considerm c este necesar reglementarea penal i, n acelai timp, abordarea lor din
perspectiva individualizrii pedepsei, a stabilirii liberrii de rspundere i pedeaps penal ce ar
permite analiza personalitii infractorului n dinamic, pn la comiterea infraciunii i ulterior
n timpul suportrii rspunderii penale.
3. Cauzele ce duc la motivaia criminal sunt strict individuale, ele reprezint un generator de
decizii i fapte infracionale constituind un mecanism al forului intrinsec ce se formeaz din
scopuri, motive, necesiti, metode de realizare, adoptare de decizii, din corectarea, dinamic a
activitii infracionale.
4. Abordrile propriu-zise expuse n tez fac unele pronosticuri n dependen de tipul de
personalitate a infractorului i modelarea lui n dependen de profilaxia respectiv. Putem n
mod cert observa att personalitatea criminal a infractorului, ct i evoluia restructurrii i
resocializrii sale.
5. Reprezentarea grafic a fenomenului personalitii infractorului trebuie scoas n relief
prin adaptarea n mod individual a unor serii de caracteristici unice i generice pentru examinarea
iniial, care presupune asisten, nu doar constrngere, un lucru meticulos i amplu ce ar fi de o
competen organic a structurilor de stat, dar, totodat, i ale societii civile.
6. Tipologia personalitii infractorului ocup un rol esenial att n criminologie ct i n alte
tiine juridice ca criminalistica, tiina penitenciar, dreptul procesul. n dependen de ea se
poate crea un sistem de msuri de prevenire individual i de readaptare i resocializare adecvat
a infractorului.
7. Criteriile de delimitare a infractorilor n tipologii, trebuie efectuate reieind din doi factori:
169

a) gradul prejudiciabil al infractorilor; i, b) caracterul infraciunilor comise. Ele trebuie s


devin fundamentul clasificrii i tipologiilor propuse de dreptul penal i execuional penal, de
psihologia judiciar. Examinnd problema clasificrilor categoriilor de infractori i a tipologiilor
acestora constatm c doctrina este foarte controvers i neunivoc n aprecierea personalitii
infractorului.
8. n opinia noastr, clasificarea ce mparte infractorii n: minori, femei, din cadrul
penitenciarului, recidiviti i criminali n serie, implic prin sine cteva criterii necesare unei
tipologii unde, de fiecare dat, coexist trei criterii: subiectiv, obiectiv, legal, categorie social
(genul, vrsta) i starea psiho-psihiatric. n privina infractorilor din penitenciare este necesar de
a marca acele criterii ce au scopul readaptrii, resocializrii lor dup ispirea pedepselor n
instituiile penitenciare.
9. Am stabilit o serie de condiii i aprecieri care relev problema personalitii infractorului
i am scos la iveal patru condiii forte ce stau la baza studiul nostru: a) criterii de identificare i
individualizare

la

nivelul

fiecrui

tip

de

personalitate

criminal;

b)

descoperirea

nucleuluiindividual care s denote ntr-un mod univoc caracterele individuale; c) personalitatea


trebuie observat ntr-un context de factori intrinseci i extrinseci, precum i prin natura sa
generic, biologic, social i psihologic, ntr-un context micro i macro-social; d)
personalitatea posed un aspect statornic de rezisten, dar i de schimbare n dinamic n
rezultatul confruntrilor cu diferite situaii sociale.
10. Infraciunile imprudente pot fi svrite att de infractorii profesioniti ct i de
recidiviti. Compromisul ce ine de aprecierea noiunilor rezid din evaluarea personalitii
infractorului n general, iar tipul de criminal, n mod special. De aceea, gradul de pericol social
ca un criteriu de categorisire a infractorilor nu trebuie sa fie privit n mod univoc i unilateral.
Infraciunile ntmpltoare au un anumit grad de contientizare a ilegalitii penale ce stau la
baza unor aspecte legate de orientarea, de predispoziia din partea infractorului.
11. n tez sunt remarcate i demonstrate aspecte privind influena profilacticii individuale
asupra criminalului. Pedepsele adecvate i extinderea, individualizarea msurilor de siguran i
a celor publice de corectare i reeducare a infractorului sunt modurile cele mai sigure de
prevenire a infracionismului.
12. Organele statale ce sunt implicate n prevenirea criminalitii trebuie s elaboreze i s
realizeze o strategie naional de prevenire a criminalitii axat pe dezvoltarea social. Statului
i revine rolul esenial n coordonarea acestor aciuni att la nivel naional, ct i local.
Obiectivele i recomandrile ce rezult din ea ar putea fi soluii n prevenirea criminalitii:
elaborarea unor programe speciale de prevenie a criminalitii; efectuarea studiilor n acest
domeniu; munca asidu n vederea informrii i educrii publicului; formarea specialitilor ce
170

cunosc programele de prevenire a criminalitii;

organizarea unui centru specializat de

documentare n aceast privin; deschiderea unui fond de investiii axat pe prevenirea


criminalitii; organizarea unei fundaii pentru prevenirea criminalitii.
13. Modalitile propuse pentru prevenirea criminalitii, pun n raport problema drepturilor,
libertilor i responsabilitilor individuale ale omului cu necesitatea de a proteja populaia n
general, mai ales, minorii. Pentru aceasta sunt necesare reglementri juridice riguroase i
prezentarea distinct a principiilor care favorizeaz aciunile prioritare. Specialitii n domeniu
pot interveni de fiecare dat cnd este necesar cu soluii n prevenirea delicvenei bazndu-se pe
rezultatele cercetrilor tiinifice.
14. Modificarea i mbuntirea legislaiei reprezint premisa necesar, ns ea nu este
suficient pentru ntrirea strii de legalitate. Responsabilii de politici penale i cercettoriicriminologi se implic n cutarea unor soluii de prevenire i combatere a criminalitii
profesionale, ns pentru aceasta este necesar de a avea o legislaie adecvat, statistici uniforme,
o reflectare obiectiv n mass-media a acestui fenomen social, o evaluare exact a necesitilor
sociale.
Reieind din concluziile de mai sus, putem propune urmtoarele recomandri:
1. nfiinarea unei publicaii de criminologie care ar fi accesibil specialitilor n domeniu cu
privire la problematica complex pe care o implic activitatea de combatere i prevenire a
criminalitii pentru c actualmente, RM este una dintre puinele state fr potenial
criminologic, unde nu se efectueaz investigaii fundamentale n domeniul criminologiei, unde
nu activeaz nici un centru de investigaii criminologice (cu excepia Asociaiei Independente de
Criminologie a RM), unde nici un proiect de lege nu este supus unei expertize criminologice.
2. Considerm vital crearea unei ramuri sau subramuri a criminologiei - personologia
criminal - tiin interdisciplinar criminologico-penal care va avea ca obiect de studiu
personalitatea infractorului, care va acumula experiena metodologic, teoretic i empiric n
acest domeniu.
3. Comiterea de infraciuni sub form de ndeletnicire, ar putea fi inclus n calitate de
circumstan agravant a unui punct suplimentar ce trebuie plasat n unele articole ale Prii
specialea CP al RM n calitate de semn calificativ.
4. Recomandm s fie modificat procedura procesual-penal de acumulare i fixare a
probelor n vederea lrgirii posibilitilor obinute prin activitatea operativ de investigaii.
5. Din cauza c actualmente nu exist un cadru instituional ce ar lupta mpotriva
criminalitii profesionale, ar fi binevenit ca el s fie creat pe motiv c dei exist unele instituii
menite s contracareze acest fenomen social, fiecare structur i desfoar activitatea n mod
individual, concurnd ntre ele, fr a coopera n aceastactivitate.
171

6. Este firesc, ca n RM s fie creat un organ interdepartamental care s fie constituit att din
poliiti, finaniti, procurori, ct i din avocai ce ar conlucra mpreun n vederea contracarrii
fr restricii a fenomenului infracional, fcnd astfel ordine n aceast sfer. n acest sens, este
necesar de a realiza instituionalizarea suplimentar a unor norme juridico-penale separate,
ndreptate spre lichidarea activitilor infracionale ce in de specializarea criminalitii
profesionale.
7. Fondarea unei Societi Naionale de Victimologie ar putea aduce avantaje n activitatea de
protecie a victimelor infraciunilor, care va coordona activitatea tiinific i practic din
domeniul proteciei victimelor, inclusiv cea a prevenirii victimologice, ce ar asigura colaborarea
victimologilor din RM cu Societatea Internaional de Victimologie, cu societile de
victimologie din statele vecine, cu alte structuri internaionale i regionale specializate n
problemele respective.
Planul de cercetare de perspectiv. Considerm oportun, reieind din studiul realizat asupra
personalitii infractorului din punct de vedere criminologic, trasarea unui plan de cercetri de
perspectiv, n particular:
- Cercetarea tiinific a metodelor de formare a personalitii infractorului.
- Evaluarea i promovarea unor pronosticuri criminologice n raport cu indicele
personalitii infractorului.
- Studierea complex a corelaiei ntre personalitatea infractorului i subiectul activ al
infraciunii.

172

BIBLIOGRAFIE
1. Ansamblul de principii pentru protejarea tuturor persoanelor supuse unei forme oarecare
de detenie sau ncarcerare. Asambleea General a ONU, New York, 9 decembrie 1988, a 76-a
sesiune plenar. n: Culegere de acte internaionale n domeniul justiiei penale. Vol. I. Convenii
internaionale. Chiinu: Cartea juridic, 2009, p. 294-302.
2. Convenia European cu privire la compensarea pagubei victimelor infraciunilor de
violen. Strasbourg, 24 Noiembrie 1983. n: Legea nr. 304/2005 pentru ratificarea Conveniei
Consiliului Europei privind despgubirea victimelor infraciunilor violente adoptat la
Strasbourg la 24 noiembrie 1983. Monitorul Oficial al Republicii Moldova Partea I, Nr 960 din
28.10.2005, N 17-19 din 31.01.2002.
3. Convenia cu privire la drepturile copiluluiadoptat de ctre Asambleea General a O.N.U
la 20 decembrie 1989. n: Culegere de acte internaionale n domeniul justiiei penale. Vol. I.
Convenii internaionale. Chiinu: Cartea juridic, 2009, p. 330-359.
4. Normele Organizaiei Naiunilor Unite pentru protecia minorilor privai de libertate,
Rezoluia 45/113 din 14 decembrie 1990. n: Culegere de acte internaionale n domeniul justiiei
penale. Vol. I. Convenii internaionale. Chiinu: Cartea juridic, 2009, p. 360-372.
5. Ansamblul regulilor minime cu privire la administrarea justiiei pentru minori (Regulile
de la Beijing) (Rezoluia 40/33, New York, 29 noiembrie 1985) adoptate de Congresul al VII-lea
al O.N.U. n: Culegere de acte internaionale n domeniul justiiei penale. Vol. I. Convenii
internaionale. Chiinu: Cartea juridic, 2009, p. 274-293.
6. Principiile de la Ryad, aprobate pentru prevenirea crimei i pentru tratamentul
delicvenilor de ctre Uniunea Internaional de experi la cel de-al VIII-lea Congres al O.N.U
ntre 27 august i 7 septembrie 1990. n: Culegere de acte internaionale n domeniul justiiei
penale. Vol. I. Convenii internaionale. Chiinu: Cartea juridic, 2009, p. 373-381.
7. Codul Penal al Republicii Moldova. Chiinu: Ed. S. A. Cartea, 2002. 284 p.
8. Codul de Procedur Penal a Republicii Moldova. Chiinu: Ed. S. A. Cartea, 2002.
9. Codul contravenional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008. n: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, Nr. 3-6, 16.01.2009.
10. Legea Republicii Moldova cu privire la poliie Nr 416-XII din 18.12.1990. n: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova Nr 17-19 din 31.01.2002.
11. Legea Republicii Moldova nr.338-XIII din 15.12.1994 privind drepturile copilului. n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr 13 din 02.03.1995.
12. Legea Nr 184 din 29.06.2006 cu privire la modificarea i completarea unor acte
legislative . n n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr 126-130, art. Nr 599.

173

13. Codul Penal al Republicii Moldova. Comentariu. Sub redacia lui Barbneagr
A.Chiinu, 2009. 860 p.
14. Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la Aprobarea Concepiei
securitii naionale a Republicii Moldova i la formarea Consiliului coordonator pentru
elaborarea proiectelor de legi i altor acte normative care vor reglementa construcia, pregtirea
i folosirea Forei. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 35 din 29.06.1995.
15. Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 416-XIV din 28 mai 1999 pentru
aprobarea Strategiei de reform a sistemului de asisten social. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, Nr. 078 din 22.07.1995.
16. Hotrrea nr. 74 a Guvernului Republicii Moldova din 02.02.1999 cu privire la
instituirea Comisiei pentru problemele femeii. n: Monitorul oficial al Republicii Moldova, Nr
16-17 din 12.02.1999.
17. Lege cu privire la modificarea unor acte legislative.Regulamentul privind locurile de
detenie criminal. n Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 126-130/599, 2006.
18. Lege cu privire la modificarea unor acte legislative. n: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, Nr. 117-118/363 din 09.07.2010.
19. Datele statistice a Direciei Informaii i eviden Operativ a MAI, anii 2000-2013.
20. Datele statistice a Direciei Informaii i eviden Operativ a MAI, anii 2011-2013.
21. Adler, A. Cunoaterea omului. Bucureti: Ed. tiinific, 1994. 320 p.
22. Allport, G. Structura i dezvoltarea personalitii. Bucureti: Ed. Didactic i
Pedagogic, 1991. 245 p.
23. Amza, T. Criminologie. Bucureti: Ed. Lumina Lex, 1998. 342 p.
24. Amza, T. Criminologie teoretic. Teorii reprezentative i politic criminologic.
Bucureti: Ed. Lumina Lex, 2000. 816 p.
25. Amza, T. Criminologie. Tratat de teorie i politic criminologic. Bucureti: Ed. Lumina
Lex, 2002. 800 p.
26. Amza, T.; Amza, C. Criminologie. Bucureti: Ed. Lumina Lex, 2008. 734 p.
27. Antoniu, G. Prevenirea infraciunilor n dezbaterea Naiunilor Unite. n: Studii de drept
romanesc. Bucureti: Ed. Academiei Romane, nr.1-2/1991, p. 17-25.
28. Aristotel. Poetica, traducere C.I. Balmu. Bucureti: Ed. tiinific, 1957. 343 p.
29. Aristotel. Politica, ediie bilingv, traducere, comentarii i index de Alexander
Baumgarten, cu un studiu introductiv de Vasile Musc. Bucureti: Ed. IRI, 2001. 357 p.
30. Aristotel. Retorica, ediie bilingv, traducere, studiu introductiv i index de MariaCristina Andrie, note i comentarii de tefan-Sebastian Maftei. Bucureti: Ed. IRI, 2004. 404 p.
31. Balan, A.; Stnior, E.; Minc, M. Penologie. Bucureti: Ed. Oscar Print, 2003. 311 p.
174

32. Banciu, D. Control social i sanciuni sociale: concepte, teorii i orientri jurissociologice. Bucureti: Ed. Victor, 1999. 151 p.
33. Banciu, D.; Rdulescu, S.; Teodorescu, V. Tendinele actuale ale crimei i criminalitii
n Romnia. Bucureti: Ed. ansa, 2002. 430 p.
34. Basarab, M. Drept penal, vol. II. Iai: Ed. Fundaiei Chemarea, 1992. 415 p.
35. Bates, J. Abrahamsens etiological, theory of delinquent acts. In: Journal of criminal
law, 1949, vol. 40, nr. 3, p. 103-122.
36. Bcheraoui, D.K. Al. Le concours reel d infractions. Strasbourg, 1991. 238 p.
37. Bejan, O. Explicaie criminologic a comportamentului criminal. Chiinu: Ed. Ericon,
2009.136 p.
38. Bejan, O. Activitatea criminologic practic: caracterizare general. n: Legea i viaa,
2012, nr. 2, p. 35-42.
39. Bejan, O. Activitatea criminologic practic n organele anticrim din Canada.
Chiinu: CEP USM, 2013. 160 p.
40. Belezza, Dos Santos, Y. Recidivistes et delinquants d'habitude. In: Revue de science
criminelle el de droit penal compare, 1956, p. 43-58.
41. Berliba, V. Impactul legislaiei penale speciale asupra deteniei. n: Noua legislaie
penal i procesual penal (Realizri si controverse. Impactul asupra deteniei). Chiinu, 2007,
p. 85-141.
42. Bhagavad-Gita, trad. din lb. sanskcrita, nota introd., coment i note: Sergiu Al. George.
Bucureti: Ed. tiinific, 1971. 255 p.
43. Brgu, M. Criminologie. (partea general). Manual pentru facultatea de drept. Volumul
I. Chiinu: Ed. Elena V.I., 2005. 357 p.
44. Brgu, M.; Beleag, Gr. Pregtirea profesional n organele de poliie. Chiinu:
M.A.I al R. Moldova, Academia tefan cel Mare, 2002. 408 p.
45. Bogdan, T. i al. Comportamentul uman n procesul judiciar. Bucureti: Ministerul de
interne, 1983. 205 p.
46. Bolfa, L.; Creang C. Determinani psihocomportamentali ai profilului unui criminal n
serie din Romnia. Studiu de caz. n: Revista de criminologie, criminalistic i penologie, 2010,
nr. 2, p. 35-44.
47. Borodac, A. Drept penal: Partea general. Chiinu: Ed. tiina,1994. 359 p.
48. Boroi, A. Drept penal. Partea general, ediia a II-a. Bucureti: Ed. All Beck, 2003. 676
p.
49. Brezeanu, O. Minorul i Legea penal. Bucureti: Ed. All Beck, 1998. 157 p.

175

50. Brnz, S. Infraciuni contra proprietii: Monografie. Chiinu: Tipog. Central, 1999.
347 p.
51. Bujor, V. Va veni n Moldova mpria tailor vitregi sau nc o dat despre
criminalitatea organizat. n: Legea i viaa, 1992, nr.4, p. 14-16.
52. Bujor. V, Criminalitatea organizat i securitatea naional. n:Strategia combaterii
criminalitii organizate n Republica Moldova. Chiinu: Ed. Arc, 1997, p. 13-18.
53. Bujor, V. i al. Elemente de criminologie. Chiinu: Ed. tiina, 1997. 86 p.
54. Bujor, V.; Bejan, O. Criminalitatea recidivitilor. Lecie. Chiinu: Ed. Lyceum, 1998.
35 p.
55. Bujor, V.; Bejan, O. Cu privire la esena i pericolul social al criminalitii organizate.
n: Materialele conferinei republicane: riminalitatea organizat i economic tenebroas n
Republica Moldova. Chiinu: Ed. Arc,1999, p. 11-14.
56. Bujor, V.; Bejan, O. Cu privire la esena i pericolul social al criminalitii. n: Revista
de criminologie, drept penal i criminalistic, nr. 1-2, 2004, p. 5-12.
57. Bujor, V.; Lacu M. Criminologie penitenciar: noiunea, obiectul i scopul. n Starea
actual i perspectivele tiinei criminologice n Republica Moldova. Chiinu, 2002, p. 95-99.
58. Bujor, V.; Pop, O. Cauzalitatea n criminologie. Timioara: Ed. Mirton, 2002. 42 p.
59. Bujor, V.; Srbu, P. Deteniunea pe via. Studiu monografic. Chiinu: Universitatea de
Criminologie, 2001. 72 p.
60. Bulai, C. Manual de drept penal. Partea general. Bucureti: Ed. All, 1997. 647 p.
61. Butoi, I.-T.; Butoi, T. Psihologia judiciar. Curs universitar. Bucureti: Ed. Fundaiei
Romnia de mine, 2003. 440 p.
62. Butoi, T.; Butoi, I.-T. Tratat universitar de psihologie judiciar - teorie i practic.
Bucureti: Ed. Phobos, 2004. 256 p.
63. Butoi, T.; Mitrofan, N.; Zdrenghea, V. Psihologia judiciar. Bucureti: Casa de editur
ansa, 2004. 431 p.
64. Camplong, L. Pauvres en France, ed. Hatier. Paris, 1992. 78 p.
65. Caner, N. Proiecii teoretice i praxiologice viznd profilul psihosocial al delincvenilor
minori. n: Revista naional de drept, 2005, nr. 7, p. 45-51.
66. Capcelea, V. Filozofie: man. pentru instit. superioare de nv. Ed. a 5-a revzut i
substanial adugit. Chiinu: Ed. Arc, 2013. 492 p.
67. Clci, Gh. Criminalitatea n Republica Moldova, starea actual, tendinele, msurile de
prevenire i de combatere. n: Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale, 1819 aprilie 2003. Chiinu: [s. n], 2003, p. 166-168.

176

68. Cernea, M. Sociologia american: Tendine i controverse. Bucureti: Ed. Enciclopedic


Romn, 1974. 250 p.
69. Ciobanu, I. Reabilitarea condamnailor-parte a politicii legislative a Moldovei. n: Legea
i viaa, 1998, nr. 4, p. 24-33.
70. Ciobanu, I. Tehnicii i metode prevenire i combatere a crimei organizate. n: Analele
tiinifice ale Universitii de Stat din Moldova, seria tiine socio-umane. Chiinu, 1998,
nr.1, p. 74-83.
71. Ciobanu, I. Caracteristica general a infraciunilor contra proprietii (analiza juridicocriminologic). n: Analele tiinifice ale USM, serie nou, nr. 4. Chiinu, 2000, p. 54-62.
72. Ciobanu, I. Criminalitatea organizat la nivel transnaional i unele forme de
manifestare n Republica Moldova. Chiinu: Ed: Museum, 2001. 158 p.
73. Ciobanu, I. Criminalitatea recidiv. n: Analele tiinifice ale Universitii de Stat din
Moldova, Serie nou, nr. 6, Chiinu, 2002, p. 43-51. .
74. Ciobanu, I. Criminologie, vol.II. Chiinu: Ed. Contrdidact, 2004. 298 p.
75. Ciobanu, I. Prevenirea individual, primar i secundar a criminaliti. n:Legea i
Viaa, 2007, nr.4 (184), p. 25-34.
76. Ciobanu, I. Factorii ereditari (antropologici) ai criminalitii. n: Revista Naional de
Drept, Nr. 6, 2006, p. 153-161.
77. Ciobanu, I. Criminologie. Chiinu: Tipogr. Central, 2011. 560 p.
78. Cioclei, V. Mobilul n conduita criminal. Bucureti: Ed. All Beck, 1999. 318 p.
79. Cioclei, V. Manual de criminologie. Bucureti: Ed. Ed. All Beck, 1999. 176 p.
80. Clemmer, D. The prison community. Boston: Christopher, 1940. 367 p.
81. Clerck, Ju. Essai sur la personalite morale de recidiviste In: Cahiers de Criminologie et
de pathologie sociale no 5, 1974, ecole de Criminologie, faculte de droit Universdite catholique
de Louvain, p. 39-57.
82. Cojocaru, V. Tratamentul delicvenilor minori n societatea contemporan. n: Revista
Naional de Drept 2001, nr. 2, p. 34-48.
83. Corcenco, A. Consideraii generale privind personalitatea infractorului minor. n:
Revista Naional de Drept, 2002, nr. 4, p. 50-55.
84. Cordero, T.; Fario, A. Traffiking in women and children for sex industry. Helsinki:
European Institute for Crime Prevention and Control, Heuni, 2001, p. 84-95.
85. Cole, O. Factorii dezvoltrii psihice ale infractorului. n: Revista Naional de Drept,
2006, nr.2, p. 83-84.
86. Cole, O. Vrsta ca una dintre coordonatele bio-psiho-sociale de baz ale formrii
personalitii infractorului minor. n: Revista Naional de Drept, 2006, nr. 4, p. 70-77.
177

87. Cole O. Aspecte sociale privind personalitatea infractorului minor n: Revista


Naional de Drept, 2006, nr. 12, p. 61-66.
88. Cressey, D. Application and verification ofthe differential association theory. In: Journal
of Criminal Law and Criminology, 1952, no 76, p.116-150.
89. Crivenchii, S. Tratamentul n stadiul incipient al dependenei de substane
narcotice.n:Criminalitatea regional: probleme i perspective de prevenire i combatere:
Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale Chiinu, 25-26 mai 2005. Chiinu:
Acad. tefan cel Mare a MAI al RM, p. 198-206.
90. Cunoatei drepturile. n: Buletin informativ, nr. 1, 2002.
91. Cusson, M. Prevenir la delinqvance. Les mthodes fficaces. Paris: Presses Universitaires
de France, 2002. 389 p.
92. Cunir, V.; Zosim, A. Principalele alternative ale deteniunii penitenciare n dreptul
penal contemporan (studiu monografic). Chiinu: Totex Lux, 2007. 187 p.
93. Dafinoiu, I. Personalitatea. Metode calitative de abordare: Observaia i interviul. Iai:
Ed. Polirom, 2002. 248 p.
94. Damir, D.; Toader, E. Discernopatia i delincvena infantilo-juvenil. n: Jurnalul romn
de medicin legal. 2006, vol. XIV, nr. 1, p. 51-55.
95. Dane, t,; Papadopol, V. Individualizarea judiciar a pedepselor. Ediia a II-a.
Bucureti: Ed. Juridic, 2005. 326 p.
96. Dasclu, M. Fenomenul infracional n rndul minorilor. Comportamentul uman n
procesul judiciar o lucrare ce prezint interes. n: Legea i viaa, 2000, nr. 4, p. 24-32.
97. David, A. Who are the guilty? A study of education and crime. New-York-Toronto, 1952.
209 p.
98. Delicvena juvenil: prevenire i recuperare. Chiinu: Universitatea de criminologie,
Catedra Asisten Social i Sociologie, 2002. 38 p.
99. Dincu, A. Bazele criminologiei. Vol. I. Bucureti: Ed. Proarcadia, 1993. 244 p.
100. Dobrinoiu, V.; Pascu V.; Molnar, I. Drept penal. Partea general. Bucureti: Ed.
Europa Nova, 1999. 576 p.
101. Donedei de Vabres, H. Traite elementaire de droit criminel et de legislaion penale
compareet, Sirey, Paris, 1947.
102. Doru, S. ; Luminosu, V.; Popa, V. Criminologie. Timioara: Ed. Helicon, 1995. 447 p.
103. Dragomirescu, V. Psihosociologia comportamentului deviant. Bucureti: Ed. tiinific
i enciclopedic, 1976. 317 p.
104. Dragomirescu, V.; Hanganu, O.; Prelipceanu, D. Expertiza medico-legal psihiatric.
Bucureti: Ed. Medical, 1990. 280 p.
178

105. Durkheim, . Regulile metodei sociologice. /Traducere de C. Sideeanu, ediia a II-a.


Bucureti: Ed. tiinific, 1974. 200 p.
106. Explicaii teoretice ale codului penal romn, vol. II, ed. a II-a. Bucureti: Ed.
Academiei romne, 2003. 387 p.
107. Farrington, D.P. Crime and physical health: Illnesses, injuries, accidents and offending
in the Cambridge Study. In: Criminal Behavior and Mental Health, 1995, p. 125-147.
108. Ferri, E.Principii de drept criminal. Bucureti: Ed. Revista Pozitiv Tenab, 1973. 233 p.
109. Flocosu, V. Rolul valorilor spirituale n formarea i consolidarea structurii
personalitii tnrului. n: Analele tiinifice ale Universitii de Stat din Moldova, Seria tiine
socio-umanistice, vol. III. Chiinu 2004, p .419-424.
110. Florea, E. Personologia criminal tiina despre personalitatea infractorului. n:
Probleme actuale ale legislaiei naionale n contextul procesului integraionist european.
Materialele conferinei internaionale tiinifico-practice. Chiinu: Ed. USEM, 2008, p. 64-71.
111. Florea, V.; Florea, L. Drept execuional penal. Chiinu: Ed. Arc, 1999. 287 p.
112. Florea, V.; Onofrei, V. Aspectele criminologice ale personalitii infractorului. n:
Revista Naional de Drept, 2000, nr. 12, p. 24-31.
113. Florian, Gh. Reconstituirea persoanelor n mediul penitenciar. Bucureti: Universitatea
din Bucureti, 1995. 167 p.
114. Florian, Gh. Psihologia penitenciar. Bucureti: Ed. OSCAR-PRINT, 1996. 316 p.
115. Florian, Gh. Dinamica penitenciar. Reforma structurilor interne. Bucureti: Ed.
OSCAR-PRINT, 1999. 215 p.
116. Florian, Gh. Fenomenologie penitenciar. Bucureti: Ed. Oscar-Print, 2003. 328 p.
117. Florian, Gh.; Zaharia, V. i al. Probaiunea presentenial n privina minorilor.
Chiinu: Bons Offices S.R.L., 2010. 68 p.
118. Freud, S. Eseuri de psihanaliz aplicat. Bucureti: Ed. Trei, 1994. 223 p.
119. Freud, S. Psihanaliz i sexualitateafeminin. Bucureti: Ed. Trei, 1994. 314 p.
120. Freud, S. Lecii de psihanaliz. Bucureti: Ed. Trei, 1995. 234 p.
121. Freud, S. Totem i Tabu.Bucureti: Ed. tiinific i Didactic, 1996. 128 p.
122. Freynet, M. Les mediations du travail social. Lyon: Les Editions de la Chronique
sociale, 1995.
123. Furstenberg, F. Fear of crime and it effect on citizen behavoir. In: Biderman, A. (Ed.),
Crime and Justice, New York; Justice Institute, p. 52-65.
124. Giurgiu, N. Elemente de criminologie. Iai: Ed. Fundaiei Chemarea, 1992. 319 p.
125. Grleanu, I. Coordonatele psiho-sociale ale delicventei juvenile n perioada tranziiei.
Timioara: Ed. Ando-Tours, 1996. 134 p.
179

126. Gheorghiu-Brdet, I. Criminologia general romneasc. Braov:Ed. Tipocort


Braovia, 1993. 411 p.
127. Gladchi, Gh. Aspectele victimologice ale prevenirii omorurilor premeditate. n: Legea
i viaa, 1998, nr. 2 , p. 19-24.
128. Gladchi, Gh. Omorul la comand: aspecte victimologice. n: Legea i viaa, nr. 5, 1998,
p. 11-16.
129. Gladchi, Gh. Conceptul, analiza structurii i clasificarea situaiilor victimogene. n:
Legea i viaa, 1999, nr. 3, p. 3-12.
130. Gladchi, Gh. Cercetarea cauzelor i condiiilor infraciunii - direcie prioritar a
criminologiei. n: Revista naional de drept, 2000, nr. 8, p. 93-102.
131. Gladchi, Gh. Determinantele victimologice i mecanismul infraciunilor de mare
violen (omorul, vtmarea intenionat grav a integritii corporale, violul). Chiinu:
Centrul de Drept, 2000, p. 76-88.
132. Gladchi, Gh. Criminologie general. Chiinu: Ed. Muzeum, 2001. 312 p.
133. Gladchi, Gh. Conceptul i structura personalitii infractorului. n: Revista Naional
de Drept, 2002, nr. 3, p. 25-34.
134. Gladchi, Gh. Noul Cod penal i de procedur penal: probleme de perfecionare a
legislaiei i practicii de aplicare (studiu sociologic). n: Noua legislaie penal i procesual
penal (Realizri i controverse. Impactul asupra deteniei). Chiinu, 2007, p. 45-53.
135. Gladchi, Gh. Victimologia i prevenirea infraciunilor. Chiinu: f.e., 2004. 312 p.
136. Gladchi, Gh.; Carp, S. Clasificarea i tipologia infractorilor (abordarea metodologic).
n: Analele tiinifice, Ediia a II-a i a III-a, Academia tefan cel Mare a MAI al RM.
137. Gladchi, Gh.; Opinc, E. Victimologia i prevenirea infraciunilor. n: Materialele
Conferinei Criminalitatea n Republica Moldova: starea actual, tendinele, msurile de
prevenire i de combatere, Chiinu, 2003, p. 144-153.
138. Glaser, S. Infraction internaionale: des elements constitutifs et des aspects juridiques.
Paris, 1977. 225 p.
139. Gorgos, C. Vademecum n psihiatrie. Bucureti: Ed. Medical, 1985. 323 p.
140. Grasso, D. Cesare Beccaria Despre infraciuni i pedepse. Bucureti: Ed. Humanitas,
2007. 321 p.
141. Grosu, Vl. Vrsta rspunderii penale a persoanelor n perspectiv comparat. n:
Analele tiinifice ale USM. Seria tiine socio-umanistice, Vol. I. Chiinu, 2004, p. 36-42.
142. Hopkins, D.; Ainscow, M.; West, M. Perfecionarea colii ntr-o er a schimbrii.
Chiinu, Ed. Prut Internaional, 1998. 256 p.
143. Hobsbawm, E. Naii i naionalism. Chiinu: Ed. Arc, 1997. 205 p.
180

144. Ionescu, I.; Stan, D. Elemente de sociologie. Vol. I i II. Iai: Ed. Universitii, 1999.
145. Iacubi, I. Criminologia. Iai: Ed. Junimea, 2002. 368 p.
146. Jung, C. Generaliti privind teoria complexelor n puterea sufletului. n: Antologie,
vol. I. Bucureti: Ed. Anima, 1994, p. 81-98.
147. Journal of Criminology, New York, 1993, nr. 3. 287 p.
148. Laplanche, J.; Pontaks, J.B.Criminalitatea feminin. Alba Iulia: Ed. Solomon, 1994. 167
p.
149. Leontiev, A. Activitatea, Contiina, Personalitatea. Bucureti: Ed. Didactic i
pedagogic, 1975.
240 p.
150. Lewis, A.Coser. The Functions of Social Conflict. New York: Free Press, 1964. 176 p.
151. Lipadat, Gh. Particularitile de ispire a pedepsei privaiunii de libertate n perioada
de tranziie, n Rolul pedepsei n societatea de tranziie n: Conferina tiinifico-practic
internaional, 14,15 februarie 2002. Chiinu, 2002, p. 111-116.
152. Luminosu, D.; Popa, V. Criminologie(texte alese).Timioara: Ed. Helicon, 1995. 447 p.
153. Macari, I. Drept penal al Republicii Moldova. Partea general. Chiinu: CE USM,
2002. 398 p.
154. Mannheim, H. Comparative Criminology, vol. II (The Sociology of Crime). London:
Routledge and Kegan Paul, 1965. 467 p.
155. Manoil, A. Problemele minorilor rmn... probleme. n: Moldova Suveran, nr. 155
(19121), din 11 septembrie 1997.
156. Margaret, S. Wilson; Gabriel, Tarde. Journal of criminal law, 1954, vol. 45, nr.1.
157. Martin, D.; Carapunarli, A. Unele probleme privind aplicarea i executarea pedepsei
penale sub form de munc neremunerat n folosul comunitii. n: Revista tiinific Studia
Universitatis. Seria tiine sociale, Anul 1, 2007, nr.3, p. 67-74.
158. Mateu, Gh. Criminologie (note de curs). Arad: Univer.de Vest Vasile Goldis, 1993.
259 p.
159. Medeanu, T.-C. Crima i criminalul. Geneza crimelor i descoperirea criminalelor.
Bucureti: Ed. Lumina Lex, 2001. 327 p.
160. Merton, Robert K. Contemporarz Socials Problems. n: Rdulescu S., Banciu D.
Sociologia crimei i criminalitii. Bucureti: Casa de editur i pres ANSA, 1996, 219 p.
161. Mihai, Gh.; Popa, V. Repere criminologice: ipoteze, teorii, soluii. Bucureti:Ed.
Lumina Lex, 2000. 255 p.
162. Mitrofan, N. Psihologie Judiciar. Bucureti: Casa de Editur i pres ANSA, 1997.
234 p.
181

163. Mitrofan, N.; Zdrenghea, V.; Butoi, T. Psihologie judiciar. Bucureti: Casa de editur
i pres ANSA SRL, 1994. 259 p.
164. Moineagu, C.; Negura, I.; Urseanu, V. Statistica.Concepte, Principii, Metode.
Bucureti: Ed. tiinific i enciclopedic, 1976. 388 p.
165. Molnar, I. Recidiva i recidivismul n sfera fenomenului infracional. Bucureti: Ed.
Ministerului de Interne, 1992. 186 p.
166. Nacu, A.G.; Cazacu, V.I. Aspecte actuale ale conceptului

de discernmnt n

tulburrile de personalitate, oligofrenii i delincvena juvenil. n: Materialele Congresului


Naional Actualiti n psihiatrie, Chiinu, 27-28 mai, 2004, p. 382- 385.
167. Neculau, A. Grupurile de adolesceni. Bucureti: Ed. Didactic i pedagogic, 1977.
285 p.
168. Neveanu-Popescu, P. Dicionar de psihologie. Bucureti:Ed. Albatros, 1978. 888 p.
169. Newrnan, O. Defensible space: People and design in the violent city. London:
Architectural Press, 1972. 343 p.
170. Nistoreanu, Gh. Prevenirea infraciunilor prin msuri de siguran. Bucureti:Ed.
Ministerului de Interne, 1991. 217 p.
171. Nistoreanu, Gh.; Pun, C. Criminologie. Bucureti: Ed. Europa Nova, 1994. 312p.
172. Nistoreanu, Gh.; Pun, C. Criminologie. Bucureti: Ed. Europa Nova, 1995. 356 p.
173. Nistoreanu, Gh.; Pun, C. Criminologie. Bucureti: Ed. Europa Nova, 1996. 318 p.
174. Nistoreanu, Gh.; Pun, C. Criminologie. Bucureti: Ed. Europa Nova, 2000. 356 p.
175. Oancea, C. Drept penal. Bucureti: Ed. Didactic i pedagogic, 1991. 309 p.
176. Oancea, I. Tratat de drept penal parte general. Vol. I.Bucureti: Ed.ALL, 1994. 352 p.
177. Oancea, I. Drept execuional penal. Bucureti: Ed. All, Educaional S.A, 1996. 305 p.
178. Oancea, I. Probleme de criminologie. Bucureti: Ed. All, Educaional S.A, 1994. 288
p.
179. Oancea, I. Probleme de criminologie. Bucureti: Ed. All, Educaional S.A, 1998. 202
p.
180. Oancea I. Probleme de criminologie. Bucureti: Ed. All, Educaional S.A, 2001. 206
p.
181. Oprean, H. i al.Criminologie. Arad:Ed. Servo-Sat, 1996. 200 p.
182. Osadcii, C.; Gandrabura, Gh. Criminalitatea penitenciar: starea, structura, dinamica
i nivelul. n: Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale din 25-26 mai 2005, la
Academia tefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, cu
genericul Criminalitatea regional: Probleme i perspective de prevenire i combatere. Chiinu:
Academia tefan cel Mare a MAI 2005, p. 421-426.
182

183. Paca, V. Msurile de siguran - sanciuni penale. Bucureti: Ed. Lumina Lex, 1998.
288 p.
184. Paul, B. Horton. The sociology of

social problems. n: Rdulescu S., Banciu D.

Sociologia crimei i criminalitii. Bucureti: Casa de editur i pres ANSA, 1996.


185. Pvlen, V. Drept procesual penal. Bucureti: Ed. Lumina-lex, 1982. 234 p.
186. Punescu, C. Agresivitate i condiie uman. Bucureti: Ed. Tehnic, 1994. 233 p.
187. Pinatel J. Traite de criminologie. Paris: PUF, 1956. 381 p.
188. Pinatel J., Criminologie. Paris: Dalloz, 1963. 388 p.
189. Pinatel J. La societe criminologi. Paris: Colman-Levy, 1971. 279 p.
190. Pinatel, J. Criminologie. Paris: PUF, 1988. 294 p.
191. Plmdeal, M. Contracararea crimei organizate i a economiei tenebroase - necesitate
obiectiv. n: Criminalitatea organizat i economia tenebroas n Republica Moldova. Chiinu:
Ed. Arc, 1999, p. 11-15.
192. Platon. Dialoguri, Protagoras.Paris: Ed. Les Belles Lettres, 1966. 324 p.
193. Politic, G. Criminologie, note de curs. Iai: Ed. Fundaiei Chemarea, 1996. 221 p.
194. Pop, O. Drept penitenciar. Timioara: Ed. Mirton, 2001. 211 p.
195. Pop, O. Aspecte criminologice privind delincvena juvenil n perioada de tranziie n
Romnia. Timioara: Ed. Mitron, 2003. 98 p.
196. Pop, O. Activitatea cotidian n penitenciare. Timioara: Ed. Waldpress, 2004. 112 p.
197. Pop, O. Executarea pedepsei Privative de Libertate. Chiinu: Ed. S. N, 2004, p. 119.
198. Pop, O.; Torenco, V. Cercetarea infraciunii de evadare. Chiinu: Ed. Universitii de
Criminologie, 2002. 56 p.
199. Pop, Tr. Curs de criminologie. Cluj, 1928. 423 p.
200. Popa, N. Prelegeri de sociologie juridic. Bucureti: Tipografia Universitii, 1983. 282
p.
201. Pour un Quebec plus securitaire: partenaies enprevention. Raport de la Table ronde sur
la prevention de la criminalite. Quebec, 1993. 255 p.
202. Prevenirea criminalitii la nceput de mileniu. Coordonator Ortansa Brezeanu.
Bucureti: Ed. Fundaiei Romnia de Mine, 2001. 243 p.
203. Probaiunea presentenial n privina minorilor.Teorie i practic / Gh. Florian,.
V.Zaharia, M. Dilion,... ; coord. Vl. Cojocaru. Chiinu: Ed. IRP, 2005. 180 p.
204. Prun, T. Psihologie judiciar. Iai: Ed. Fundaiei Chemarea, 1994. 120 p.
205. Ralea, M.;

Herseni,

T.

Introducere n

psihologie social. Bucureti:

tiinific,1996.505 p.

183

Ed.

206. Rdulescu, S. Anomie, devian i patologie social. Bucureti: Ed. Hyperion, 1991.
256 p.
207. Rdulescu, S. Devian, criminalitate i patologie social. Bucureti:Ed. Lumina
Lex,1999.288 p.
208. Rdulescu, S.; Banciu, D. Sociologia crimei i criminalitii. Iai: Ed. Institutul
european, 2004. 239 p.
209. Rdulescu, S.; Banciu, D. Introducere n sociologia devianei juvenile. Adolescena
ntre normalitate i devian. Bucureti: Ed. Medical, 1990. 289 p.
210. Rdulescu, S.; Piticaru, M. Devian comportamental i boal psihic. Sociologie i
Psihiatrie. Bucureti: Ed. Academiei, 1989. 168 p.
211. Rmureanu, V. Reprezentarea nvinuitului i inculpatului n faza urmririi penale i a
judecii n prim instan. n: Revista Romn de Drept, 1973, nr. 3, p 65-78.
212. Rmureanu, V. Codul penal al Romniei comentat i adnotat, Partea general.
Bucureti: Ed.tiinific, 1972. 321p.
213. Rcanu, R. Psihologia comportamentului deviant. Bucureti: Ed. Universitii din
Bucureti, 1995. 144 p.
214. Rotaru, Ox. Omorul la comand: mit sau realitate? n: Legea i viaa, nr. 4, p. 32-34.
215. Rotaru, Ox. Criminalitatea minorilor. Chiinu: Symposia Professorum, 1999, p. 39-40.
216. Rotaru, O. Personalitatea delincvenial juvenil ca teorie general. n: Symposia
Professorum. Chiinu: ULIM, 2001, p. 68-69.
217. Rotaru, Ox. Concepia personalitii criminalului minor, coraportul aspectelor sociale
i biologice. n: Themis, 2002, nr. 9, p. 46-49.
218. Rotaru, Ox. Condiiile prenatale i calitatea mediului familial ca factori de risc al
delincvenei juvenile. n: Avocatul Poporului, 2003, nr. 5, p. 21-27.
219. Rotrau, Ox. Rolul factorilor psihici n etiologia criminal. Chiinu: MAI, Academia
tefan cel Mare, 2005, p. 192-197.
220. Rudic, T. Orientrile Personalitii. Iai: Ed. Junimea, 1990. 231 p.
221. Rusnac, S. Ghid de psihologie pentru agenii judiciari. / Univ. Liber Intern. din
Moldova. Chiinu, 1997. 68 p.
222. Rusnac, S. Factorii sociali n comportamentul delincvent al minorilor. n: Analele
ULIM, Chiinu, 1999, p. 27-35.
223. Rusnac, S. Psihologia Dreptului. Chiinu: Ed. Arc, 2000. 309 p.
224. Sandu, I. E.; Sandu, F.; Ionia, G. I. Criminologie. Bucureti: Ed. Sylvi,2001. 432 p.

184

225. Savca, L. Geneza comportamentului delicvent la minori. n: Cmpul social - intervenii


psihopedagogice. Volum proiectat i coord.t de Mihai leahtichi. Chiinu: Ed. tiina, 1996, p.
87-91.
226. Secrets that distroy, ISCA, International . Save the Children Alliance, 2000. 337 p.
227. Seeling, E. Criminology. New York, 1990. 468 p.
228. Sefani, G.; Levasseur, G. Droit penal et criminologie. 2 Ed. Paris: Prcis Dalloz, 1961.
625 p.
229. Sima, C. Msurile de siguran in dreptul penal contemporan. Bucureti:ALL, 1999.
224 p.
230. Simiand, F. De l explication. In:L analyse empirique de la causalite. Paris: Mouton, La
Haye, 1966, p. 212-231.
231. Skogan, W., Maxfield, M. Coping with crime: Individual and neighborhood reactions.
Beverly Hills, CA: Sage, 1981. 243 p.
232. Sli, V. Recidiva infracional: aspecte juridico-penale i criminologice. Autoreferat al
tezei de doctor n drept. Chiinu, 2008. 25 p.
233. Stagner, R.; Eysenck, H. J. Psihologia judiciar. Iai: Ed. Polirom, 1998. 458 p.
234. Stanciu, V. V. Les droites de la victime. Paris: PUF, 1985. 128 p.
235. Stnoiu, R. Introducere n criminologie. Bucureti: Ed. Academiei, 1989.
236. Stnoiu, R.M. Criminalitatea n Romnia: trecut, prezent, viitor. n: Tranziia i
Criminalitatea. Bucureti: Ed. Oscar Print, 1994, p. 132-136.
237. Stnoiu, R. Criminologie. Bucureti: Ed. Oscar Print, 1997. 245 p.
238. Stnoiu, R. Criminologie. Bucureti: Ed. Oscar Print, 1998. 267 p.
239. Stnoiu, R. Criminologie. Bucureti: Ed. Oscar Print, 1999. 223 p.
240. Stoica, M.; Ioni, T. Drogul n drept. Doctrin i legislaie intern i internaional.
Arad: Ed. Mirador, 1997. 259 p.
241. Streteanu, F. Tratat de drept penal. Partea general. Vol. I. Bucureti: Ed. C.H.Beck,
2008. 459 p.
242. Suchy, O. Personalitatea infractorului recidivist/probleme actuale n cercetarea
criminologic cehoslovac. Praga, 1983. 218 p.
243. Sutherland, E. H. Pricipes of criminology. Ed. J.B. Lippincott Co; 4th ed edition, 1947.
643 p.
244. chiopu, U. Dicionar de psihologie. Bucureti: Ed. Pro Humanitate, 2000. 547 p.
245. Tnsescu, I.; Tnsescu, C.; Tnsescu, G. Criminologie: agresiologie: victimologie:
detentologie. Bucureti: Ed. ALL BECK, 2003. 282 p.

185

246. Timu, A. Factorii sociali de minimizare a situaiei criminogene n Republica Moldova.


n: Criminalitatea organizat i economia tenebroas n Republica Moldova Conferina
tiinifico-practic republican, 26 februarie 1999. Chiinu: Ed. Arc, 1999, p. 2-9.
247. Toma, Al. Sociologie juridic. Iai: Ed. Fundaiei Chemarea, 1993. 235 p.
248. Tutureanu, C. Rspunderea juridic pentru faptele penale svrite de minori.
Bucureti: Ed. Continent XXI, 1995. 260 p.
249. Ungureanu, G. Criminologie. Bucureti: Ed. Academica, 2002. 429 p.
250. Ungureanu, A. Prelegeri de Criminologie. Iai: Ed. Cugetarea,1999. 535 p.
251. Until, V. Crima organizat - stop. Ediia a II-a revzut i completat. Chiinu: Ed.
Museum, 2000. 191 p.
252. Ursa, V. Criminologie. Curs. Cluj-Napoca, 1994. 289 p.
253. Ursu, V.; Condrat, R.; Spoial, Al.; Gandrabura, Gh. Drogurile i delincvena juvenil.
Chiinu: Elna V. I., 2005. 166 p.
254. Van, Dijk J. Experiences of Crime across the World. Boston: Deventer NL, 1991. 289 p.
255. Vintileanu, I.; Roman, M. Femeia n criminalitate. Bucureti: Uniunea European. Program
Phare Democracy, 2000. 145 p.
256. Voicu, I.; Dima, T. Unele consideraii asupra stupefiantelor. Infraciuni la regimul
substanelor i produselor stupefiante. Bucureti: Ed. Ministerului de Interne, 1983. 122 p.
257. Wattenberg, W.W. The juvenile delinquent. In: Toch, H., Psychology of Crime and
criminal Justice, Waveland Press Inc., Prospect Heights, Illinois, 1986, p. 87-103.
258. Zaharia, V. [.a.]. Raport privind implementarea alternativelor la detenie pentru
minori. Chiinu: IRP, 2006. 108 p.
259. Zaporojan, I. Criminalitatea are chip de femeie. Chiinu: Elan poligraf, 2000. 161 p.
260. Zdrenghea, V. Psihologie judiciar. Bucureti: Casa de editur i pres ANSA,
1998. 436 p.
261. Zidaru, P. Drept penitenciar. Bucureti: Ed. Universul juridic, 2001. 238 p.
262. Zidaru, P. Drept execuional penal. Bucureti: Ed. PRESS MIHAELA S.R.L., 1997.
271 p.
263. Zosim, A. Criminalitatea regional: probleme i perspective de prevenire i combatere.
n: Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale Prevenirea i combaterea
crimelor transnaionale: probleme teoretice i practice.Chiinu, 2005, p. 23-32.
264. .. . :
.. . : , 1984, c. 123-134.
265. , .. . : ,1994.
526 c.
186

266. . . / , . .
. . . /: - , 1998. 416 .
267. , . . : . . : +; : , 1999. 463 c.
268. ,

..

B:

. : , 1969, c. 143-164.
269. , .. . . : -M, 2001. 577 c.
270. , ..; , A.
. : - , 1982. 48 c.
271. , .. . :
, 2001. 87 c.
272. , ..; , . . :
, : . . , .
. : ., 2000. 47 .
273. , . , m . :
, 1997, 17 .
274. ,

..

.
. : , 1998. 45 .
275. , .. . :
, 1992. 45 c.
276. , .. . : , 1992. 53 c.
277. , .. . : . , 1992. 255 .
278. , .. . . ... ,
1992. 44 c.
279. , . M. . : , 1997. 304 c.
280. , .; , . :
. :
. ... . , 1984, . 123-137.
281. ,

..

B:

C , 1976, 4, . 24-33.
282. , . . . . . . : , 2000. 320 p.
283. , ..; , .. :
: . : . . - , 2003. 354 c.
187

284. , .. . : - . , 1962. 340 .


285. . .
.., : -, 2004. 184 .
286. , .. . :
. : , 1968, . 182-189.
287. , .. : . :
-, , 2003. 175 c.
288. ,

..

. : ,1970, 12, . 15-16.


289. , ..; , ..; , ..; , ... :
, 1968. 526 c.
290. ,. . :
. ,1990, . 13-15.
291. . B:
, 1995, , 5, . 4-5.
292. , . . : Revista de
criminologie, drept penal i criminalistic, 2006, nr. 3-4, p. 15-23.
293. , . . . . : , 1991. 467 c.
294. , . . . 6- . . . : -
, 2009. 1070 c.
295. , .. : . .:
, 1980. 59 .
296. , .; , . . :
, 1989, 21, . 9-20.
297. , .. : -
. : , 1997. 187 c.
298. , .; , . -
. :
, 1993. 210 .
299. , . :
. . :
, 1998. 296 c.
300. , . . . : , 1974.
639 c.
188

301. .. . :
, 1965. 227 c.
302. , .. . :
, 1970. 286 c.
303. ,

.;

(). -: , 1993. 167 .


304. , . . : ,
1998, 3, . 11-17.
305. , ..; , .. . : ,
1990.
306. , . . . . :
, 1990. 442 c.
307. , A. . : : , 1995. 354 .
308. , .. .
, 1970. 47 c.
309. , ..
. : , 28. , 1976. 12 .
310. , . . :
, 1975. 184 .
311. , ..; , ..; , ..
. -: , 1987. 191 .
312. , .. . . : , 1997. 512 c.
313. , .. . : -
, 1997. 784 c.
314. , .. . : - , 1997.
233 c.
315. , .. . : . : -
, 2001. 227 .
316. , .. . B: . .
. : . : - , 2001, c. 231-244.
317. , .. , .
: , 2003. 572 .
318. ,

..;

..;

..

. : , 1989. 351 .

189

319. , . . . :
, 1995, 6, . 110-119.
320. .. / . :
- -, 1998. 496 c.
321. , .. . . . :
- , 1996. 631 .
322. , .. (
). 2. : , 1976. 230 c.
323. , .. . :
. . 8. : , 1968, . 399- 400.
324. , . . ., 1899. 202 .
325. , .. . : . - .
-, 1980. 152 c.
326. , . .

. :

, 1996. 346 .
327. , .
. : . . 1.
: , 1965, . 50-62.
328. , .
. : - . -
, 2003, 1, . 147-162.
329. , ..

. : - , 1974. 168 c.
330. , . . . : , 2000. 432 .
331. , .. . : . . , 1997. 374 .
332. , .. -
. : , 1994. 293 .
333. , .. . : , 1969.
165 .
334. , .. . :
. , 1976. 224 .
335. , .. . : , 1992, 3, . 50-52.
336. , ..; , .. . :
, 1988. 176 .
190

337. , .. . : , 1972. 372 .


338. , . . :
. : , 1969, . 287-319.
339. .. . :
, 1968. 136 .
340. , . : (. ). .
. . . . : , 1991. 285 .
341. , .. . : - , 1967.
341 .
342. , . . . :
, 1987. 180 .
343. , ..; , ..; .. . :
- , 1988. 384 .
344. . . . ... :
, -, 1997. 784 .
345. . . .., ... : , 1997. 512
c.
346. . // . .. .. .
: , 1998. 566 .
347. . . .., ... : , 1999. 678
.
348. . // . ... .:
, 1999. 576 .
349. . . .., .. ,
. : , 2000. 512 .
350. : . . . . : , 2000.
432 .
351. : / .. ( .); . .. .
: , 2009. 524 c.
352. , .. B:
, 1965, 11, c. 80-93.
353. , .. : (
).: , 1968. 175 .
354. , .. . : .
: , 1973, . 7-21.
191

355. , .. . : . ,1976. 208


.
356. , .. . : , 1971.
356 .
357. .. . : . , 2000. 218 c.
358. , .. . : -
. -, 1984. 203 .
359. ,

..

, 1969. 290 .
360. , H.. . : - . -, 1994. 415 .
361. . .
: , 1998. 218 c.
362. , . . : , 17.02.2001.
363. , .., , : , ,
. : . . , 1995. 300 .
364. , ..
. B: . . 1. .:
, 1965, c. 15-25.
365. , ..; , .. :
. : , 1997. 576 .
366. . : , 1975. 270 .
367. ,

,1991, 223 .
368. , .. . :
, 1984. 444 .
369. , .. . : , 1991. 382 c.
370. , .. . :
, 1976. 167 .
371. , ..
. B: . . , 1990,
c. 121-134.
372. , .. . : -, 1990. 128 .

192

373. ,

..

. B: . :
, 1965, c. 65-76.
374. , .. . 2- . . . :
, 1968. 472 .
375. ..
. : , 1971. 216 c.
376. , .. . : . . -, 1994. 415 .
377. .. . ,
. . : . - . ., 1962. 387 c.
378. , A. (
). B: , 1991, 10, . 15-17.
379. , . - ,
. :
. , 1980, c. 34-42.
380. , .. :

. , 1956, . 12-21.
381. , .. . :
1990. 123 c.
382. - . :

, 1964, 1, . 92-104.
383. , .. . : . , 1977.
283 c.
384. , .. . : , 1984. 924 c.
385. , .. :
. : -, 2001. 418 .
386. , .. , .
: , 1996. 129 c.
387. , .; , . . : . . .11 . 1998, 4, c. 26-34.
388. ,

..

).: , 1994. 135 .

193

389. ,

..

/ .1. :-89, 1998. 304 .


390. , .. (, ,
). : , 1978, 1, . 101-107.
391. , .. .: . -,
1965. 138 c.
392. , .. . . 2-. . ., 1915. 302 .
393. , .. . : , 2002.
342 c.
394. , A. ( ).
: , 1993, 21 , 8.
395. , .
. : , 1993. 217 c.
396. , .. .
: - -, 1990. 177 c.
397. , .. . : . .,
1995. 104 .
398. , .. . :
. , 1973, 29, . 111-113.
399. , .. .
. : - , 1975.
153 .
400.

..

, 1973, 3, . 19-22.
401.
. : UNICEF, 1998. 128 .
402. ,

..

,2002. 80 .
403. , .. : (
). : , 2002, 1, . 90-95.
404. , .. . :
. : , 1968, .
81-90.

194

405. , .. .
. :
, 1984. 106 .
406. , .. .
: , 1995. 167 c.
407. , .. . : : /
. .. . : - , 1997, c. 231-279.
408. , .. . : -
-, 1989. 89 c.
409. , ..; , .. . :
, 2002, 1, . 105-110.
410. , ..
. : . :
, 1968, . 97-98.
411. , ..
. B: , 1964, 6, c. 27-35.
412. , .. . :
. : , 1966, c.121-137.
413. , .; , .. ,
. : . : 1969, . 329-330.
414. , A.H. . . , 1929. 334 c.
415. , .
. : . . 8. :
, . -, 1968, . 191- 203.
416. , .. . , 1993. 125 c.
417. , .. . : , 1966. 451 .
418. , . . 2- . .1. .: - , 1910.
247 c.
419. , .. .
B: , 1995, 4, . 96-101.
420. , . ? : , 12, 2001,
c. 29-36.
421. , . . : Analele tiinifice ale
Universitii
de Stat din Moldova. Seria tiine socioumanistice. Chiinu, 2001, Vol. I, p. .54-63.
195

422. , . . :
, 2002, 3, c.33-41.
423. , . . . ( -
).
. , 2003. 13 .
424. , .. .
: , 1977. 240 .
425. , .. : ,
, . 2- ., , . : , 1983. 350 .
426. , .. : . : , 2000. 511 c.
427. , .; , .; , .
. : , 1983. 81 .
428. , .; , . . ,
. . .: , 1998. 608 .
429. , . . . :
.
. . . . ,1998, c 17-23.
430. , .. . :
, 1962, 11, . 52-63.
431. , .. ,
. : . , 1966, . 20-58.
432. , . . . :
: 2001. 368 .
433. , ..
. : , 1965, 3, . 82-89.
434. , .; , . .; , . . -
. , 1985. 215 .
435. , .. . . . / . ...: ,
1994. 435 c.
436. , A.M. . :
, 1964, l, . 99-103.
437. , A.M. . :
, 1971. 217 c.
438. , A.M. : . :,
2003.384 .
196

ANEXE
Anexa 1. Tipuri de temperamente dup Resten
1.
Nervos,
5. Sangvin,
2.
Sentimental,
6. Flegmatic,
3.
Coleric,
7. Amorf,
4.
Pasional,
8. Apatic.
Unele date statistice privind tipurile de temperamente i tipurile de infraciuni:
Aduli ( dup natur infraciunilor )

Tipuri
Furturi

Violene

Ultraj

Diverse

1. Nervos

38%

30%

30%

36%

2. Sentimental

0%

0%

0%

0%

3. Coleric

12%

30%

10%

18%

Conform datelor statistice la MAI analiznd n dinamic infraciunile de la art. 217 Circulaia
ilegal a substanelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor fr scop de nstrinare, 217 1
Circulaia ilegal a substanelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor n scop de nstrinare,
2172 Circulaia ilegal a substanelor precursorilor n scopul producerii sau prelucrrii
substanelor narcotice, psihotrope sau analoagele lor, 2173 Circulaia ilegal a materialelor i
utilajelor destinate producerii sau prelucrrii substanelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor
lor, respectiv, 2174 Sustragerea sau extorcarea substanelor narcotice sau psihotrope, 2175
Consumul ilegal public sau organizarea consumului ilegal de substane narcotice, psihotrope sau
analoagele acestora, 2176 Introducerea ilegal intenionat n organismul altei persoane mpotriva
voinei acesteia, a substanelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor acestora pentru perioada
2009-2011 CP al RM, i a infraciunilor legate de activitatea de rspndire a materialelor
pornografice n mod ilegal i a celora legate de la art. 2081 Pornografia infantil CP al RM.
Intenia noastr a fost de aprecia infraciunile menionate pentru perioada anilor 2009; 2010;
2011 la infraciunile vizate i cele legate de rata infracionalitii n rndul minorilor n general i
a inflaiunilor comise pentru aceiai perioad prevzute la articolul 208 Atragerea minorilor la
activitatea criminal sau determinarea lor la svrirea unor fapte imorale CP al RM. Precum i a
celora de la articolul 209 Atragerea minorilor la consumul ilegal de droguri, medicamente i alte
substane cu efect narcotizant.
Aceste date vor fi expuse pentru analiz.
Situaia infracionalitii n domeniul infracionalitii consumului i a rspndirii de droguri
droguri i a materiale pornografice n rndul majorilor/minorilor
2009-2010
2010-2011
2011 pina la data de 22.12.11
major minori
majo minori
majo
minori
197

i
217
1666
33
1
217
172
1
2172
0
0
3
217
2
0
2174
6
0
5
217
7
0
6
217
0
0
208
78
0
1
208
1
0
209
0
0
Concluziile sunt cam urmtoarele

ri
217
1523
2171
226
2172
5
2173
1
2174
1
2175
32
2176
0
208
100
2081
0
209
1
c dei situaia n

33
4
1
0
0
0
0
0
0
1
rndul

ri
217
1370
32
2171
185
6
2172
11
1
2173
2
0
2174
1
0
2175
32
0
2176
1
0
208
69
0
2081
3
0
209
1
0
infracionalitii consumului i a

rspndirii de droguri i a materiale pornografice n rndul majorilor scade avem pericolul c


situaii acelorai infraciuni n rndul minorilor ori este static sau se poate observa o uoar
cretere.
Faptul ar trebui sa ne ngrijoreze, credem ca acest fenomen se datoreaz fenomenului
familiilor monogame care devine n societatea noastr din ce n ce mai pregnant, adic faptului
lips sau plecrii peste hotare a unuia din prini sau a ambelor sau orice form de lips de
responsabilitate sau grij i supraveghere din partea acestora. Fie lipsei de preocupare sau
ocupaie din parte tineretului la ora actual sau mai bine zis zdruncinarea sau carenele aprute
pe fundalul valoric moral al societii noastre contemporane.
Considerm c aceast modernizare sau contemporanitate a societii nu ar trebui sa
tirbeasc din sntate fizic, psihic sau moral a tinerii sau a generaiei motenitoare.
Acest fapt alarmant nu ar trebui s se limiteze la o simpl temere sau descurajare dar ar trebui
s ne pun la generarea unor mecanisme i strategii de cooptare i atragere a ateniei i
preocuprilor tinerii i viitoarei generaii cum ar fi:
1. Asociaii de tineret;
2. Cluburi sportive;
3. Cenacluri literare, artistice, tiinifice;
4. Tabere de creaii;
5. Diverse grupuri asociative pe diverse tematici
6. Drujine i grzi populare n meninerea ordinii i moralitii publice;
7. Reele i sisteme cooperante la nivelul de protecie drepturilor i libertilor tinerilor dar i
a intereselor de grup i asociative etc.
n realitate se dein
la 01.10.2011
la 01.10.2010

+ - pers.

+-%

198

Pn la 15 ani inclusiv
pn la 16 ani inclusiv
pn la 17 ani inclusiv
pn la 18 ani inclusiv
18 - 21 ani inclusiv
21 30 ani inclusiv
30 40 ani inclusiv
40 - 50 ani inclusiv
50 - 55 ani inclusiv
55 60 ani inclusiv
mai mult de 60 ani
Total

4 (0,07 %)
10 (0,20 %)
31 (0.60%)
269 (5,18 %)
1707 (32,90%)
1830 (35,26%)
840 (16,18%)
269 (5,18%)
136 (2,62%)
94 (1,81%)
5190 (100%)

3 (0,06 %)
6 (0,11 %)
14 (0,28 %)
24 (0.47%)
415 (8,11 %)
1705 (33,32%)
1696 (33,14%)
770 (15,04 %)
284 (5,56 %)
131 (2,57 %)
69 (1,34 %)
5117 (100%)

-2
-4
+7
- 146
+2
+134
+ 70
-18
+5
+25
+ 73

-33,3%
- 28,5%
+29,1%
- 35,1%
+0,1%
+7,9%
+ 9,09%
-5,2%
+ 3,8%
+ 36,2%
+ 1,42%

Darea de seam privind numrul condamnailor deinui n instituiile penitenciare 2011


Minori (M / F)
Condamnai

87/6

Traficul de copii art. 206 (art. 1131 )


Scoaterea ilegal a copiilor din ar art.207
(art.1123)

Total

4892/298

9/10

-/-

230/21

258/15

INFRACIUNI CONTRA SNTII PUBLICE


I CONVIEUIRII SOCIALE
(Art. 211 222 CP al RM)
(art. 2241 233 al CP, 1961)
Activitatea ilegal privind circulaia substanelor
narcotice art. art. 217-219 (art.2251 al CP,1961)

Anexa 2
.IN F O R MAIA
privind numrul persoanelor privative de libertate deinute n penitenciarele ale RM la 01
octombrie2011
I. Numrul persoanelor privative de libertate deinute n penitenciarele RM
n realitate se dein
Plafonul
la
Denumirea instituiilor
planifica
la
01.10.201
t
01.10.2010
1
Penitenciarul nr. 1 TARACLIA
310
261
247

+/- pers.
+14

+/- %
+5.6%
199

(tip nchis)
Penitenciarul nr. 2 LIPCANI
(pentru minori i sector pentru
200
101
101
0
0
foti colaboratori org. publice)
Penitenciarul nr. 3 LEOVA
510
336
317
+19
+5.9%
(tip nchis)
Penitenciarul nr. 4 CRICOVA
700
581
612
-31
-5.06%
(tip seminchis)
Penitenciarul nr. 6 SOROCA
700
626
643
-17
-2.64%
(tip nchis)
Penitenciarul nr. 7 RUSCA
310
283
264
+19
+7.1%
(pentru femei)
Penitenciarul nr. 8 BENDER
200
61
79
-18
-22.7%
(tip seminchis)
Penitenciarul nr. 9 PRUNCUL
650
564
550
+14
+2.5%
(tip nchis)
Penitenciarul nr. 10 GOIAN
200
126
113
+13
+11.5%
(tip seminchis)
Penitenciarul nr. 15 CRICOVA
510
477
450
+27
+6%
(tip nchis)
Penitenciarul nr. 16
PRUNCUL
510
327
312
+15
+4.8%
(spital penitenciar)
Penitenciarul nr. 18
BRNETI
510
381
423
-42
-9.9%
(tip seminchis)
TOTAL:
5310
4124
4111
+13
+0.3%
Penitenciarul nr. 5 CAHUL
310
234
245
-11
-4.4%
(izolator de urmrire penal)
Penitenciarul nr. 11 BLI
550
496
493
+3
+0.6%
(izolator de urmrire penal)
Penitenciarul nr. 12 BENDER
200
66
80
-14
-17.5%
(izolator de urmrire penal)
Penitenciarul nr. 13
CHIINU
1100
988
946
+42
+4.4%
(izolator de urmrire penal)
Penitenciarul nr. 17 REZINA
510
378
429
-51
-11.8%
(izolator de urmrire penal)
Total pe izolatoare de urmrire
2670
2162
2193
-31
-1.4%
penal:
TOTAL:
7980
6286
6304
-18
-0.2%
II. Caracteristica persoanelor privative de libertate dup tipuri de penitenciare
Tipuri
nchis
Seminchis
Deschis
Pentru minori
Condamnai pe
via

n realitate se dein
la 01.10.2011
la 01.10.2010
3159 (60.86%)
3126 (61.09%)
1813 (34.93%)
1781 (34.80%)
37 (0.71%)
39 (0.76%)
93 (1.80%)
87 (1.71%)
88 (1.70%)
84 (1.64%)

+- pers.

+-%

+33
+32
-2
+6
+4

+ 1,5%
+ 1,79%
- 5,1%
+ 6,8%
+ 4,7%

200

Total

5190 (100%)
5117 (100%)
+ 73
+ 1,42%
III. Caracteristica persoanelor privative de libertate dup infraciuni
n realitate se dein

Infraciuni

+- pers.

+- %

1255 (24.53%)

+1

+ 0,07 %

607 (11.70%)

554 (10.82%)

+ 53

+ 9,5 %

5 (0.09%)

7 (0.14%)

-2

- 28,5 %

125 (2.40%)

119 (2.32%)

+6

+5, 04 %

436 (8.40%)

379 (7.40%)

+57

+15,03 %

668 (12.88%)

844 (16.50%)

-216

-20,8 %

Jaful art.187 (art.120 al CP,


1961)

484 (9.32%)

476 (9.34%)

+8

+1,6 %

Tlhria art.188 (art.121 al


CP, 1961)

569 (10.97%)

425 (8.30%)

+144

+33,8 %

19 (0.36%)

14 (0.27%)

+5

+ 35,7 %

2 (0.03%)

-2

273 (5.26%)

208 (4.06%)

+65

+ 31,2 %

18 (0.35%)

23 (0.44%)

-5

- 21,7 %

24 (0.46%)

17 (0.33%)

+7

+ 41,1 %

4 (0.07%)

7 (0.14%)

-3

-42.8 %

109 (2.10%)

76 (1.48%)

+33

+43.4 %

Omorul art.145,147
(art.88,89,92 al CP, 1961 )
Vtmarea intenionat
grav a integritii corporale
sau a sntii art.151,
(art.95 al CP, 1961)
Rpirea unei persoane art.
164
(art. 64;1132; 125; 214al
CP, 1961)
Traficul de fiine umane art.
165
(art. 1131;1132 al CP,1961)
Infraciunile privind viaa
sexual art.art.171 -175
(art.102,103 al CP, 1961)
Furtul art.186 (art.119 al
CP, 1961)

Traficul de copii art. 206


(art. 1131 al CP, 1961)
Scoaterea ilegal a copiilor
din ar art.207 (art.1123 al
CP, 1961)
Activitatea ilegal privind
circulaia substanelor
narcotice art. art. 217-219
(art.2251 al CP an.1961)
Infraciuni economice art.
236-258
Banditismul art.283 (art.74
al CP , 1961)
Aciunile care
dezorganizeaz activitatea
penitenciarelor art. 286
(art.741 al CP, 1961)
Huliganismul art. 287
(art.218 al CP , 1961)

la 01.10.2011

la 01.10.2010

1256 (24.20%)

201

Folosirea ilegal a armelor


i muniiilor art.290 i
art.292 (art. 227 al CP,
1961)
Infraciuni svrite de
persoane cu funcii de
rspundere art. 324-332
(art.184189 al CP, 1961)
Infraciuni militare art. 364392
(art.238270 al CP, 1961)
Alte infraciuni
Total

9 (0.17%)

14 (0.28%)

-5

- 35,7 %

3 (0.06%)

6 (0.11%)

-3

-50 %

8 (0.16%)

10 (0.20%)

-2

-20 %

573 (11.05%)
5190 (100%)

681 (13.31%)
5117 (100%)

-108
+ 73

-15,8 %
+ 1,42%

IV. Caracteristica dup cantitatea de antecedente penale

Prima dat
a doua dat
a treia i mai mult
Total

n realitate se dein
la 01.10.2011
la 01.10.2010
2162 (41.65%)
2086 (40.76%)
1442 (27.79%)
1485 (29.02%)
1586 (30.56%)
1546 (30.22%)
5190 (100%)
5117 (100%)

V. Caracteristica dup termenul de ispire a


pedepsei
n realitate se dein
la 01.10.2011
la 01.10.2010
Pn la 1 an
64 (1.23%)
60 (1.17 %)
de la 1 3 ani inclusiv
529 (10.20%)
423 (8.26 %)
de la 3 - 5 ani inclusiv
908 (17.50%)
973 (19.01 %)
de la 5 10 ani inclusiv
1788 (34.45%)
1525 (29.80 %)
de la 10 15 ani inclusiv
924 (17.80%)
1022 (19.98 %)
de la 15 20 ani inclusiv
573 (11.04%)
669 (13.07 %)
de la 20 25 ani inclusiv
281 (5.41%)
309 (6.04 %)
mai mult de 25 ani
35 (0.67%)
52 (1.02 %)
pe via
88 (1.70%)
84 (1.65 %)
Total
5190 (100%)
5117 (100%)

+ - pers.
+76
- 43
+40
+ 73

+-%
+ 3,6%
- 2,8%
+2,5%
+ 1,42%

+ - pers.
+4
+106
- 65
+263
- 98
-96
-28
- 17
+4
+ 73

+-%
+6,6%
+ 25,05%
- 6,6%
+ 17,2%
- 9,58%
- 14,3%
-9,06%
- 32,6%
+ 4,7%
+ 1,42%

+ - pers.

+-%

-2
-4
+7
- 146
+2
+134
+ 70
-18

-33,3%
- 28,5%
+29,1%
- 35,1%
+0,1%
+7,9%
+ 9,09%
-5,2%

VI. Caracteristica dup vrst

Pn la 15 ani inclusiv
pn la 16 ani inclusiv
pn la 17 ani inclusiv
pn la 18 ani inclusiv
18 - 21 ani inclusiv
21 30 ani inclusiv
30 40 ani inclusiv
40 - 50 ani inclusiv
50 - 55 ani inclusiv

n realitate se dein
la 01.10.2011
la 01.10.2010
3 (0,06 %)
4 (0,07 %)
6 (0,11 %)
10 (0,20 %)
14 (0,28 %)
31 (0.60%)
24 (0.47%)
269 (5,18 %)
415 (8,11 %)
1707 (32,90%) 1705 (33,32%)
1830 (35,26%) 1696 (33,14%)
840 (16,18%)
770 (15,04 %)
269 (5,18%)
284 (5,56 %)

202

136 (2,62%)
131 (2,57 %)
55 60 ani inclusiv
94 (1,81%)
69 (1,34 %)
mai mult de 60 ani
5190 (100%)
5117 (100%)
Total
VII. Caracteristica dup starea social

Muncitori
Funcionari
rani
Militari
Elevi
omeri
Pensionari
Alte categorii
Total

Api de munc
Invalizi gradul I-II
Invalizi gradul III
Total

+5
+25
+ 73

+ 3,8%
+ 36,2%
+ 1,42%

+ - pers.
n realitate se dein
la 01.10.2011
la 01.10.2010
1362 (26,24%) 1266 (24,75%)
+96
34 (0,65%)
49 (0,96%)
- 15
1291 (24,87%) 1410 (27,56%)
-119
22 (0,42%)
3 (0,05%)
+ 19
36 (0,70%)
30 (0,59%)
+6
2349 (45,27%) 2142 (41,86%)
+207
54 (1,05%)
70 (1,37%)
- 16
42 (0,80%)
147 (2,86%)
-105
5190 (100%)
5117 (100%)
+ 73
VIII. Caracteristica dup capacitatea de munc
+ - pers.
n realitate se dein
la 01.10.2011
la 01.10.2010
5052 (97.35%) 4975 (97.23%)
+77
83 (1.60%)
78 (1.52%)
+5
55 (1.05%)
64 (1.25%)
-9
5190 (100%)
5117 (100%)
+ 73

+-%
+ 7,5%
- 30,6%
-8,4%
+ 7,3%
+ 20%
+ 9,6%
- 22,8%
-71,4%
+ 1,42%
+-%
+1,5%
+ 6,4%
- 14,06%
+ 1,42%

IX. Caracteristica dup studii

Analfabei
Studii primare
Studii medii
incomplete
Studii medii
Studii medii speciale
Studii superioare
incomplete
Studii superioare
Total

n realitate se dein
la 01.10.2011
la 01.10.2010
85 (1,64%)
82 (1,60 %)
365 (7,04%)
286 (5,59 %)
2560 (49,32%)
2417 (47,24 %)

+ - pers.
+3
+ 79

+-%
+ 3,6%
+ 27,6%

+ 143

+ 5,9%

1660 (31,99%)
373 (7,18%)
52 (1%)

1557 (30,43 %)
645 (12,60 %)
55 (1,08 %)

+ 103
- 272

+ 6,6%
- 42,1%

-3

- 5,4%

95 (1,83%)
5190 (100%)

75 (1,46 %)
5117 (100%)

+ 20
+ 73

+ 26,6%
+ 1,42%

Anexa 3
ANUL 2008
Total
Svr
infr. nregistr.
ite de
pe an
femei
Total
Grave
Inclusiv minori
Total pe P.J.

20144

2177

4931
3032
16583

453
183
1429

ANUL 2009
Total
Svr
infr.
ite de
nregistr. pe
femei
an
16695
1860
4343
2629
13743

457
139
1317

ANUL 2010
Total
Svrit
infr.
e de
nregistr.
femei
pe an
18789
229
1
4753
495
2929
189
15375
166
203

8
Omor cu tentat.
Leziuni corp.
grave
Violuri
Tlhrii
Jafuri
Escrocherii
Incendieri
Furt. averii de
stat
Depozit,baze,m
ag.obiecte
pzite
Furt.averii
personale
Din apartamente
Mijloace de
transp.
Pungie
Cmin,
hotel
Accidente auto
Rpiri
Huliganism
antaj
Crime leg.
cu narcom.
Delapid. arm.
de foc
Alte crime P.J.
Total pe linia
P.E.
Delapidri prin:
Abuz
Furturi
Proporii
mari
Foarte mari
Mita
Oper. valut.
ilegale
Pricin. prejud.
mater.
Excrocherii
Alte crime
Alte servicii
Anexa 4

417
375

41
33

340
262

25
27

358
248

41
28

215
472
1045
155
51
2403
1331

4
16
47
36
5
102
60

144
369
879
139
37
1416
758

12
40
31
3
47
31

159
344
1040
189
81
1036
581

2
12
46
44
7
49
28

5821
2019
97
48
7

543
235

5493
1735
80
32
5

555
250
1
5
1

6080
1829
104
28
7

663
270
2
3

131
105
796
78
1749

2
2
24
3
329

116
99
777
74
1415

3
27
5
325

115
116
1079
103
1939

4
2
46
5
408

1575
2189

172
216

1287
1640

176
408

1554
1633

247
405

487
299
46
67

157
23
7
16

391
251
46
72

132
17
13
20

396
233
58
54

147
27
29
15

86
29

19
6

84
1

10

59

115

30

82

22

127

28

48
1125
1368

17
373
123

64
767
1312

18
209
135

66
752
1781

21
173
218

ANUL 2011
Total infr.
Svrite

ANUL 2012
Total infr.
Total infr.

ANUL 2013 aprilie


Svrite Total infr.
204

Total
Excepional
grave
Deosebit grave
Grave
Puin grave
Uoare
Infr. secur.
statului
Banditism
Huliganism
Sustr. docum.
tamp.
Trec. ileg.a
front.
Pstrar. ileg.
armam.
Infr. grup.
organizate
Infr. contra
vieii
Omoruri
Vtmri inten.
Din ele:grave
medii
uoare
Infr. priv. viaa
sex.
Violuri
Violena sexual
Infr. contr.
patrim.
Tlhrii
Jafuri
Furturi
Din ele transport
Excrocherii
Pungie
Cauz. daun. mat.
Distr. inten.
bunuri
antaj
Infr. dom.
transport
Infr. con. snt
i fam.
Infr. leg.cu
droguri
Proxenetism

nregistr. pe
an
18071
171

de femei

nregistr.
pe an
17878
189

nregistr.
pe an
2099
21

de femei
4030
36

nregistr.
pe an
461
5

1052
11308
4694
719
1541
7
846
18
162
105

175
1121
551
166
157

230
1118
575
145
186

228
2416
991
332
340

28
243
114
71
36

35
6
13
3

1118
10697
4998
802
1712
3
830
18
276
109

26
6
50
6

172
3
52
25

61

13

70

21

10

1061
263
792
282
424
25

100
29
66
27
32
4

1225
254
961
326
519
29

88
26
60
27
24
4

290
62
230
81
129

22
6
14
8
4

350
255
95

3
1
2

309
227
82

7
4
3

52
37
15

1
1

10666
267
917
8278
61
517
55
58
16
72

1162
7
31
775
1
173
11
20
2
8

10121
225
998
7624
41
650
76
58
24
80

1130
9
50
760

244
1
9
153

181
15
14
1
2

2315
58
191
1818
7
86
11
16
2
13

1073

32

862

26

202

1979
1681
95
25
45

312
240
58
9
1

2078
1854
97
25
46

341
256
62
16
1

401
327
23
3
25

68
47
15
2

2049
18

8
1

22
7

205

Trafic de copii
1
1
Esch. de la plat.
pens.
Abuz de adopie
Infr. contr.
132
61
183
96
37
libertii
115
58
161
93
33
Trafic de fiin.
umane
Infr. ecologice
2
4
2
Taerea ileg.a
1
1
pdurii
Infr. economice
339
91
337
89
112
Contrabanda
225
61
238
68
80
Fabric. banilor
83
6
55
3
10
fali
Infr. sv. pers.
363
70
442
81
132
rsp.
19
5
Mit
43
4
36
1
13
Abuz de putere
33
7
23
7
5
Neglijena
66
2
82
2
26
Exc. de putere
nsuiri prop.
775
121
837
147
163
Mari
Infr. n dom.
2
1
informaticii
Infr. contr.
218
25
340
25
60
justiiei
Infr. militare
34
14
Anexa 5 Criminalitatea femeilor n comparaie cu criminalitatea brbailor

19
19

24
15
1
30
1

13

Anul
Brbai
Femei
Anul 2007
17108
2177
Anul 2008
14066
1860
Anul 2009
15858
2291
Anul 2010
15375
2301
Anul 2011
14884
2049
Anul 2012
15266
2099
Anul 2013 (aprilie)
3474
461
Anexa 6 Criminalitatea femeilor n comparaie cu criminalitatea minorilor
Anul
Anul 2007
Anul 2008
Anul 2009
Anul 2010
Anul 2011
Anul 2012
Anul 2013(aprilie)

Femei
2177
1860
2291
2301
2049
2099
461

Minori
3032
2629
2929
3024
3187
2612
556

206

12,5

12

11,5

11

10,5

10
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Anexa 7 Dinamica criminalitii femeilor anii 2007 - 2013

207

DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII

Subsemnata ZECA Ionela Cerasela, declar pe proprie rspundere c materialele prezentate


n teza de doctorat, se refer la propriile activiti i realizri. Cotientizez c n caz contrar
urmeaz s suport consecinele, n conformitate cu legislaia n vigoare.

ZECA Ionela Cerasela

______________ 2015

208

CV-ul AUTORULUI
ZECA Ionela Cerasela
Locul i data naterii: Galai, Romnia, 11.08.1970
Studii superioare - studii universitare de licen, studii universitare de masterat i studii de
doctorat.
*Liceniata n Drept i tiine Juridice la Universitatea Lucian Blaga Sibiu, sesiunea iulie
1996.
*Liceniata n sociologie-psihologie la Universitatea Spiru Haret Bucureti , sesiunea iulie
2005.
*absolvent Masterat Drept comunitar (2 ani), n cadrul Universitarii Danubius Galai,
sesiunea septembrie 2005;
* absolvent Masterat tiine Politice (2 ani) n cadrul Facultii de tiine Politice coala Naional de Studii Politice i Administrative Bucureti, sesiunea iulie 2007;
* absolvent Masterat Spaiul Public European (2 ani) n cadrul Facultii de Administraie
Public coala Naional de Studii Politice i Administrative Bucureti, sesiunea iulie 2007;
* din 2007 doctorand n Drept Penal la Universitatea Liber Internaional din Republica
Moldova;
Specializri - * din 10.12.2002 practician n Lichidri, Reorganizri judiciare i Perfecionri
Faliment, nscris n Tabloul Uniunii; data definitivrii n aceast profesie, 10.12.2002, membru
al U.N.P.L.R Bucureti Filiala U.N.P.I.R Galai;
* din 2008 mediator autorizat prin Hotrrea nr.1121/06.09.2008 de ctre Consiliul de
Mediere desfor activitatea de mediator; nscris n Tabloul Mediatorilor; cursurile pe care leam finalizat au fost organizate de Asociaia Centrul de Mediere Craiova pentru formare
profesional i exercitarea profesiei de mediator; - dein permis de conducere categoria B din
luna noiembrie 2005;
Prin Decizia nr.3/15.01.2007 a Uniunii Naionale a Barourilor din Romnia Consiliul
Baroului Galai -, s-a dispus nscrierea mea n Tabloul Avocailor Definitivi din cadrul Baroului
Galai.
Din 16.03.2007 am nceput sa exercit profesia de avocat. n prezent avocat n Baroul Galai.
Desfor activitatea de avocat n cadrul Cabinetului Individual de Avocat Zeca Ionela Cerasela
cu sediul n Galai.
* pe lng activitatea de baz, n perioada 1997 2004 am colaborat legal pe baza de
convenii civile respectiv contract de munc cu timp parial cu mai multe societi
comerciale oferind consultan juridic i reprezentare la instanele de judecat fr a exista
conflicte de interese;
209

* n anul colar 1998-1999 am desfurat pe baz de contract ncheiat pe perioad


determinat activitate pedagogic n nvmntul liceal;
Domeniile de interes tiinific: drept civil, drept penal, criminologie
Participri la foruri tiinifice (naionale i internaionale):
Conferina tiinific internaional Contribuii tiinifice la edificarea i consolidarea
statului de drept. Chiinu: AM, 2011
Conferina tiinific naional Aspecte psihosociale ale tinerilor delincveni. Chiinu:
Ministerul Educaiei RM, 2012.
Conferina tiinifico-practic internaional Reformele cadrului legal i instituional din
Republica Moldova prin prisma practicilor europene. Chiinu: USEM, ICED, IISD al AM,
2010.
Lucrri tiinifice i tiinifico-metodice publicate:
Influena i confluena factorilor biologici la formarea personalitii infractorului. n: Revista
de studii i cercetri juridice, 2009, 3-4, . 133-140.
Particularitile psihologice (psihiatrice) ale personalitii infractorului. n: Revista de studii
i cercetri juridice, 2009, 1-2, . 97-110.
Tipuri de criminalitate penitenciar. n: Analele tiinifice ale Academiei de Studii
Economice din Moldova. Ediia a X-a. Chiinu: Editura ASEM, 2012, p. 62-68.
Abordri asupra personalitii infractorului cu referire la criminalitatea penitenciar. n:
Caietul tiinific 5/2011 Sesiune de comunicri tiinifice, 29-30 octombrie 2011. Chiinu:
IARM, 2012, p. 574-584.
Coordonatele biopsihosociale n formarea personalitii delincventului minor. n: Materialele
Conferinei tiinifice internaionale Contribuii tiinifice la edificarea i consolidarea statului
de drept. Chiinu: AM, 2011, p. 623-632.
Studiul infirmitilor i al bolilor somatic ale delincventului minor. n: Materialele
Conferinei tiinifice internaionale Contribuii tiinifice la edificarea i consolidarea statului
de drept. Chiinu: AM, 2011, p. 662-679.
Noiune de personalitate a delincventului minor n contextul comportamentului deviant. n:
Materialele Conferinei tiinifice naionale Aspecte psihosociale ale tinerilor delincveni.
Chiinu: Ministerul Educaiei RM, 2012, p. 97-107.
Particularitile sociale ale personalitii infractorului. n: Materialele Conferinei tiinificopractice internaionale Reformele cadrului legal i instituional din Republica Moldova prin
prisma practicilor europene. Chiinu: USEM, ICED, IISD al AM, 2010, p. 194-205.

210