Sunteți pe pagina 1din 5

Viata social se n mod organizat in baza unor norme sa reguli sociale necesare bunului mers al

umane n orice domeniu. Aceste norme activittii stabilesc anumit conduit, pe care subiectii
relatiilor sociale trebuie s o respecte raporturile dintre ei. Inclcarea regulilor prestabilite printro conduit antreneaz rspunderea social a celui vinovat, obligndu-l s suporte cele mai
diferite consecinte ale faptei sale.
Comportamentul persoanei este supus n mod permanent unor aprecieri si reactii din partea
societtii organizate. Aceast apreciere, desi pare spontan si se manifest n fiecare caz in parte,
este institutionalizat cu ajutorul normelor sociale chemate s modeleze comportamentul
individului, dirijnd activitatea lui in directia dorit de societate.
Raspunderea social implic sanctionarea social a atitudinii alese de individ in cazul unei
neconcordante intre conduita lui si normele sociale instituite".
In functie de natura politic, moral, juridic, religioas etc. a normelor incalcate, si rspunderea
antrenat va avea un caracter corelativ, respectiv politic, juridic religioas avnd drept
consecint aplicarea rol normelor nclcate, sanctiuni care, n anumite conditii, pot avea un
important in restabilirea echilibrului social.
Rspunderea juridical este o form si o parte integrant a raspunderii sociale al carei specific
const in faptul ca derivnd din inclcarea unei reguli de drept, ea incumba obligativitatea
suportrii unei constrngeri de stat a crei interventie are ca temei abaterea de la norma juridic",
norm ce exprim ntotdeauna interesele fundamentale prin intermediul vointei generale care d
viata regulii astfel consacrate .
Dac majoritatea membrilor societatii inteleg c respectarea ordinii de drept sociale este obligatia
primordial a tuturor, respectarea normelor juridice a caracterul unei conduite liber consimtite,
bazindu-se pe concordanta existent in majoritatea cazurilor intre interesele generale promovate
de lege si cele individuale totusi, uneori, in temeiul unor motivatii dintre cele mai diferite,
subiectele de drept incalc legea, facand astfel necesar interventia sanctiunii juridice, adica
constrngerii "de stat ,,deoarece ideea de sanctiune o personific pe aceea de constrngere .
Rspunderea juridic este strns legat de activitatea unor organe de stat.
Rspunderea juridic, ca form a rspunderii sociale, const n raporturile juridice care iau
nastere ca urmare a savirsirii unei fapte ilicite si care cuprinde, pe de o parte dreptul persoanei
vtmate si al societatii n general de obtine repararea prejudiciului cauzat si restabilirea ordinii
de drept, iar pe de alt parte obligatia celui vinovat de a acoperi paguba si de a se supune
sanctiunilor legale atrase de conduita sa contrar legii si celorlalte reguli de convietuire social.

Functiile raspunderii juridice


Executarea constrngerii de stat are la noi un caracter derivat, deoarece respectarea de drept este
asigurat prin metoda convingerii. Sanctiunile juridice aplicabile in cazul nerespectrii normelor
de drept indeplinesc dou functii: una coercitiv si alta educativ-preventiv.
Functia educativ se realizeaz prin influenta pe care o exercit asupra constiintei oamenilor
dreptul, n general, ca instrument de ordonare a desfasurarii raporturilor sociale.
Constiinta c fapta ilicit cauzatoare de prejudicii nu rmne nesanctionat, ci atrage dup sine
obligatia de dezdunare, este de natur a ndeplini o functie educativ si deci o functie social de
prevenire a producerii unor asemenea fapte.
Exercitarea constrngerii - efect intrinsec al realizrii rspunderii juridice nu este un scop n
sine, deoarece aplicarea sanctiunilor juridice are ca finalitate nu numai constrngerea celui
vinovat de nclcarea ordinii de drept s se conformeze normelor juridice, ci urmreste, nainte
de toate, o finalitate educativ si anume cultivarea sentimentului de respect al disciplinei si
ordinii sociale, realizndu-se astfel, prin combinarea celor dou functii, o eficient deosebit n
ceea ce priveste intelegerea si aplicarea dreptului.

Conditiile raspunderii juridice


Aceste conditii reprezint ansamblul factorilor esentiali ce se cer a fi reuniti att sub aspectul
faptei ilicite ct si al autorului ei, n vederea crerii cadrului necesar obligrii celui vinovat la
suportarea consecintelor conduitei sale.
Ele constau n:
*conduita sau fapta ilicit;
*rezultatul sau efectul social-juridic produs de aceasta;
*legtura de cauzalitate ntre fapt si rezultat;
* existenta autorului nclcrii si vinovia acestuia;
*lipsa unor mprejurri care s exclud caracterul ilicit al faptei sale sau sa nlture rspunderea
juridical.
Raspunderea juridic, privit ca institutie, are o existenta particular n cadrul ramuri ale
sistemului de drept, prezentndu-se sub diverse forme.
RASPUNDEREA PENAL
Rspunderea penal poate fi angajat numai prin fapte ilicite, declarate de lege infractiuni, adic
acea categorie de fapte cu un pericol social superior oricror ca altor fapte din sfera ilicitului
juridic.
Temeiul obiectiv al rspunderii penale este conduita ilicit, caracterizat si definit prin lege ca
infractiune. In consecint, satisfacerea intereselor victimei prejudiciate prin fapta infractional nu
absolv pe infractor de pedeapsa prevzut de lege, ntruct sanctiunea penal constituie o

msur de aprare social impotriva celor ce svrsesc fapte antisociale, avnd ca obiectiv
fundamental preventia general si special este suficient s se produc o incalcare a
Pentru interventia rspunderii penale este sufficient sa se produca o incalcare a dreptului
obiectiv, in conditiile n care legea stabileste consecinte penale pentru asemenea nclcri,
nefiind necesar ca prin fapta infractional s se violeze concomitent si un drept subiectiv.
Raspunderea penala se intemeieaza intotdeauna pe culpabilitatea autorului faptei ilicite, deci este
subiectiv, limitndu-se la fapta efectiv comis de persoana n cauz.

Raspunderea contraventionala
Contraventia reprezinta conditia necesara pentru declansarea raspunderii juridice
contraventionale. Indiferent de domeniu sau de emitent, actele normative trebuie sa
cuprinda descrierea faptelor ce constituie contraventii si sanctiunea ce urmeaza a fi aplicata;
daca sanctiunea este amenda, se vor stabili limita minima si maxima a acesteia, in functie de
limitele generale stabilite.
Ca regula generala, aceste acte normative intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data
aducerii lor la cunostinta publica daca in cuprinsul lor nu se prevede un alt termen.
Pentru cazurile urgente se poate prevedea si un termen mai scurt, dar nu mai mic de 10 zile
de la data aducerii lor la cunostinta publica.
Legea prevede sanctiunile contraventionale: principale (avertismentul, amenda
contraventionala, obligarea contravenientului la prestarea unei munci in folosul comunitatii)
si complementare(confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii;
suspendarea sau anularea, dupa caz, a avizului, acordului sau a autorizatiei de exerciatare a unei
activitati; inchiderea unitatii; blocarea contului bancar; suspendarea activitatii agentului
economic; retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de
comert exterior, temporar sau definitiv; desfintarea lucrarilor si aducerea erenului in starea
initiala), enumerandule cu caracter exemplificativ, lasand posibilitatea ca prin legi speciale sa fie
stabilite si alte sanctiuni conraventionale.
Constatarea contraventiei se face de catre agentii constatatori printr-un proces-verbal de
constatare a contraventiei.
In momentul incheierii procesului-verbal, agentul constatator trebuie sa aduca la cunostinta
contravenientului dreptul sau de a formula obiectiuni cu privire la continutul actului de
constatare.
Contraventia este fapta savirsita cu vinovatie care prezinta un pericol social mai redus decit
infractiunea. Are urmatoarele trasaturi caracteristici contraventionale:
*fapta savirsita cu vinovatie
*fapta cu pericol social mai mic decit infractiunea
*fapta sanctionata prin lege si alte acte normative

Subiectii raspunderii contraventionale pot fi persoanele care au implinit virsta de 16 ani.


Amenda este o sanctiune care consta in obligarea celui vinovat de neexecutarea datoriilor fata de
bugetul public national la plata unei sume de bani.
Amenda are 3 functii:
- Preventiv-educativa;
- Sanctionatorie;
- de despagubire partial.
Daca aceeasi persoana a savirsti mai multe contraventii sanctionate cu amenda, santiunea se
aplica pentru fiecare contraventie in parte. In cazul in care la savirsirea unei contraventii au luat
parte mai multe persoane, santiunea se aplica fiecarui participant separate.

Raspunderea contraventionala cu aplicatie la cele mai importante categorii de


impozite directe si indirecte
In practica fiscala a statelor modern, cunoasterea si intelegerea necesitatii impozitelor si taxelor pentru
formarea fondurilor banesti de utilitate publica presupun colaborarea loiala dintre contribuabil si fisc, care
este insa adeseori precara, datorita unor cazuri de ,,frauda la impozit , care in tara noastra reprezinta asanumita ,,evaziune fiscala.
Evaziunea fiscal este sustragerea, prin orice mijloace, in intregime sau in parte de la plata impozitelor,
taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat de
catre persoanele fizice sau juridice.
Conform codului contraventional al R.M, art 301 mentioneaza: Evaziunea fiscala a persoanelor fizice
care nu practica activitate de intreprinzator prin eschivarea de la prezentarea declaratiei cu privire la
impozitul pe venit sau prin includerea in declaratie a unor date denaturate, daca suma impozitului pe venit
care trebuia sa fie achitat nu depaseste 2500 unitati conventionale se sanctioneaza cu amenda de la 100 la
150u.c
Pentru a intelege mai bine in ce constau acele fapte numite contraventii si in ce conditii intervine
constringerea de stat pentru realizarea veniturilor bugetare, consideram ca este necesar sa facem o scurta
caracterizare a acelor impozite directe si impozite indirecte, precum si a altor taxe assimilate acestora din
urma, care asigura marea majoritate a veniturilor bugetare, in executarea acestor obligatii financiarbugetare constatindu-se cele mai numeroase fapte ilicite.

Contraventii privind impozitul pe profit


Acestea sunt:
a)depunerea cu intirziere de pina la 30 zile inclusive a declaratiei de impunere;
b)depunerea declaratiei de impunere peste termenul de 30 zile, precum si nefrunizarea informatiilor
necesare pentru a determina obligatia fiscal;
c)neplata in intregime a impozitului stabilit la data prevazuta.

Contraventii privind TVA


Sunt contraventii:
a)nedepunerea in termen la organelle fiscal a declaratiei de inregistrare sau de scoatere din evidenta ca
platitor de taxa pe valoare adaugata si a decontului privind suma impozabila si taxa eligibila.
b)tinerea eronata sau necorespunzatoare a evidentei tehnico-operative sau contabile privind operatiunile
impozabile si calculul tva datorate bugetului de stat.

Contraventii privitoare la taxele vamale


Consituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda depunerea de declaratii vamale sau a documentelor
continind date nereale privind felul cantitatea si originea marfurilor.
Descarcarea, incarcarea, trasportul, reambalarea marfurilor, vehiculelor aflate sub control vamal,
schimbarea semnelor de identificare a lor, fara autorizatia organului vamal se sanctioneaza cu amenda.
Neachitarea in termen a drepturilor de import,export precum si alte actiuni al caror rezultat este
neachitarea plenara a taxelor vamale.
Ascunderea bunurilor in scopul sustragerii de la controlul vamal