Sunteți pe pagina 1din 1

Schema bilantului contabil American

Forma orizontala:

Active Pasive
I) Active curente I) Datorii pe TS
1.1. Mijloace banesti 1.1. Conturi de platit
1.2. Investitii financiare pe TS 1.2. Datorii fiscale
1.3. Conturi de primit (creante) 1.3. Datorii salariale
1.4. Stocuri de marfuri si materiale 1.4. Datorii privind plata dividentelor
1.5. Cheltuieli anticipate 1.5. Cota curenta a datoriilor pe TS
1.6. Alte active curente

Total Active curente Total Datorii pe TS


II) Active pe TL II) Datorii pe TL
2.1. Active materiale 2.1. Credite si imprumuturi pe TL
a) Terenuri 2.2. Imprumuturi obligatare
b) Mijloace fixe la valoarea 2.3. Datorii privind arenda financiara
de bilant, fara uzura 2.4. Alte datorii pe TL
2.2. Active financiare pe TL
2.3. Cheltueli anticipate pe TL
2.4. Active nemateriale
2.5. Alte active pe TL
2.6. Avansuri acordate

Total Activ Total Datorii pe TL


III) Capital propriu
3.1. Capital actionar
3.2. Capital emis
3.3. Capital retras
3.4. Rezerve
3.5. Profit nerepartizat

Total Pasiv

S-ar putea să vă placă și