Sunteți pe pagina 1din 1
25. ALGORITM DE RESUSCITARE CONFORM GHIDULUI CONSILIULUI EUROPEAN DE RESUSCITARE 2015 EUROPEAN RESUSCITATION
25. ALGORITM DE RESUSCITARE CONFORM GHIDULUI CONSILIULUI EUROPEAN DE RESUSCITARE 2015 EUROPEAN RESUSCITATION

25. ALGORITM DE RESUSCITARE CONFORM GHIDULUI CONSILIULUI EUROPEAN DE RESUSCITARE 2015

EUROPEAN

EUROPEAN

RESUSCITATION

COUNCIL

DE RESUSCITARE 2015 EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL Suport Vital de Bază , cu utilizarea unui Defibrilator

Suport Vital de Bază, cu utilizarea unui Defibrilator Automat Extern (AED)

Verificați starea de conștiență Dacă nu răspunde Dacă este inconștient și nu respiră normal ■
Verificați starea de conștiență
Verificați starea de conștiență
Dacă nu răspunde
Dacă nu răspunde
Dacă este inconștient și nu respiră normal

Dacă este inconștient și nu respiră normal

Dacă este inconștient și nu respiră normal
Dacă este inconștient și nu respiră normal
Dacă este inconștient și nu respiră normal
Dacă este inconștient și nu respiră normal

Sunați la 112, trimiteți pe cineva să aducă un AED

Începeți compresiunile toracice imediat
Începeți compresiunile
toracice imediat
aducă un AED Începeți compresiunile toracice imediat În momentul în care AED este disponibil, porniți-l și
În momentul în care AED este disponibil, porniți-l și atașați electrozii
În momentul în care AED este
disponibil, porniți-l și atașați electrozii
Dacă se indică șoc
Dacă se indică șoc

Scuturați ușor de umeri

Întrebați "Vă simțiți bine?”

Deschideți calea aeriană și verificați prezența respirației

Dacă respiră normal

Dacă respiră normal

Dacă respiră normal
Dacă respiră normal
Dacă respiră normal
Dacă respiră normal
Asezați în poziție laterală de siguranță ■ Sunați la 112 ■ Verificați în continuare prezența
Asezați în poziție laterală de siguranță
Sunați la 112
Verificați în continuare prezența respirațiilor

Plasați mâinile în centrul toracelui

Efectuați 30 de compresiuni toracice:

- Apăsați cu fermitate, cel puțin 5 cm dar nu mai mult de 6 cm adâncime

- Apăsați cu o frecvență de cel puțin 100/min

dar nu mai mult de 120/min

Dacă sunteți antrenat și aveți cum, combinați

ventilațiile cu compresiile, dacă nu, efectuați doar compresii toracice

- Acoperiți gura victimei cu buzele

- Insuflați constant până se ridică toracele

- Administrați următoarea ventilație când

toracele coboară

Continuați resuscitarea: 30 de compresii și 2 ventilații

Urmați indicațiile vizuale/verbale

Atașați un electrod dedesubtul subsoarei stângi

Atașați celălat electrod sub clavicula dreaptă, lângă stern

Dacă sunt mai mulți salvatori, nu întrerupeți manevrele de resuscitare

Nu atingeți pacientul și administrați șocul

Continuați resuscitarea

Urmați instrucțiunile AED

Continuați manevrele de resuscitare până când victima își revine și începe să respire normal

www.erc.edu | info@erc.edu Publicat Octombrie 2015 de Consiliul European de Resuscitare, Emile Vanderveldelaan 35, 2845 Niel, Belgia Copyright: © Consiliul European de Resuscitare Product reference: Poster_ALS_Algorithm_ROM_20150930

© Consiliul European de Resuscitare Product reference: Poster_ALS_Algorithm_ RO M _20150930 MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Avertisment: Acest algoritm reprezintă o recomandare de abord al pacientului în urgență, dar nu înlocuiește judecata clinică impusă de specificul fiecărui caz

VERSIU NEA 1 2016
VERSIU NEA 1 2016

VERSIU NEA 1

2016

2/14

2/14

2. SUPORT VITAL DE BAZĂ CU UTILIZAREA UNUI DEFIBRILATOR AUTOMAT EXTERN (AED)

Acest Acest material material a a fost fost tradus realizat și în multiplicat cadrul proiectului în cadrul „Îmbunătățirea proiectului „Îmbunătățirea calității serviciilor calității spitalicești serviciilor și spitalicești prespitalicești și prespitalicești de medicină de de

medicină urgență prin de urgență dezvoltarea prin dezvoltarea și implementarea și implementarea unui program unui de program formare”, de proiect formare”, co-finanțat proiect printr-un co-finanțat grant printr-un din partea grant Elveției din partea prin Elveției intermediul prin intermediul Contribuției Contribuției Elvețiene pentru Elvețiene Uniunea pentru Europeana Uniunea extinsă. Europeana Proiectul extinsă. s-a derulat Proiectul în s-a baza derulat Acordului-cadru în baza Acordului-cadru între Consiliul între Federal Consiliul Elveţian, Federal reprezentat Elveţian, prin reprezentat Agenţia prin Elveţiană Agenţia de Elveţiană Dezvoltare de şi Dezvoltare Cooperare şi şi Cooperare Guvernul şi României, Guvernul prin României, Ministerul prin Finanţelor Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Publice şi Ministerul Sănătăţii, fiind Sănătăţii, implementat fiind implementat de către Centrul de către pentru Centrul Politici pentru şi Servicii Politici de şi Sănătate Servicii de (CPSS), Sănătate în calitate (CPSS), de în Agenţie calitate de executivă. Agenţie executivă.