Sunteți pe pagina 1din 1

Nr de nregistrare ___________ din _____________________ 20____

Viza conductorului
instituiei de nvmnt

Domnule/Doamna director,
Subsemnata/ul

____________________________________________________________________,
Numele, prenumele, IDNP

Elev/ n clasa a XII-a, n ____________________________________________________________ ,


(denumirea complet a instituiei de nvmnt, raion, localitate)
la profilul real/umanistic/arte/sport _____________________________________________________ ,
n cererea de nscriere la examenul de bacalaureat (Anexa nr.9 la metodologie), sesiunea 20______ am
indicat limba strin _________________________________________________________________.
(se va scrie limba strin indicat n cererea de nscriere la examenul de bacalaureat (Anexa nr.9)
Solicit acordarea notei 10 (zece) din oficiu la proba de examen la limba strin ______________,
sesiunea de bacalaureat 20______.
Sunt deintor al Certificatului/Diplomei
__________________________________________________________________________________
(denumirea complet a Certificatului/Diplomei)
eliberat/ de ________________________________________________________________________
valabil pn la ______________________________________________________________________

La cerere anexez (bifeaz):


Certificatul/diploma, n original;
Copia buletinului de identitate;
Trei copii ale certificatului/diplomei.

Data
__________________

Semntura
______________________