Sunteți pe pagina 1din 9

Anexa la Ordinul intern al Preedintelui ANRE

nr. 5/12.02.2015

REGULAMENT
privind organizarea i desfurarea concursului n vederea ocuprii unui
post vacant sau temporar vacant

CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art.1. (1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant, corespunztor unei funcii
contractuale, se face prin concurs sau examen, dup caz, n limita posturilor vacante sau
temporar vacante prevzute n statul de funcii.
(2) n cazul n care la concursul organizat se prezint un singur candidat, ocuparea postului se
face prin examen.
Art.2. La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate
participa orice persoan care ndeplinete condiiile generale i cerinele specifice stabilite
pentru ocuparea acestuia.
Art.3. Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant
persoana care ndeplinete urmtoarele condiii generale:
a) are cetenia romn, cetenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparinnd Spaiului Economic European, precum i domiciliul n Romnia;
b) cunoate limba romn, scris i vorbit;
c) are vrsta minim reglementat de prevederile legale;
d) are capacitate deplin de exerciiu;
e) are starea de sntate corespunztoare postului pentru care candideaz, atestat pe baza
adeverinei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitile sanitare abilitate;
f) ndeplinete condiiile de studii i, dup caz, de vechime, precum i celelalte cerine
specifice stabilite;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru svrirea unei infraciuni contra umanitii,
contra statului ori contra autoritii, de serviciu sau n legtur cu serviciul, care
mpiedic nfptuirea justiiei, de fals ori a unor fapte de corupie sau a unei infraciuni
svrite cu intenie, care ar face-o incompatibil cu exercitarea funciei, cu excepia
situaiei n care a intervenit reabilitarea.
Art.4. Cerinele specifice pe care trebuie s le ndeplineasc persoana care particip la
concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se regsesc n anunul de
concurs.

CAPITOLUL II
Organizarea i desfurarea concursului
Seciunea 1 - Publicitatea concursului
Art.5. (1) n vederea ocuprii unui post vacant sau temporar vacant, compartimentele din
cadrul ANRE transmit compartimentului de resurse umane propunerea privind organizarea i
desfurarea concursului, formalizat printr-un referat, nsuit prin semntur de conducerea
acestora.
(2) Ulterior aprobrii referatului privind propunerea de organizare i desfurare a
concursului, compartimentul de specialitate comunic Serviciului resurse umane urmtoarele:
a) bibliografia, tematica i cerinele specifice necesare pentru ocuparea postului vacant sau
temporar vacant;
b) propuneri privind componena comisiei de concurs, precum i a comisiei de soluionare
a contestaiilor;
c) alte meniuni referitoare la organizarea concursului.
(3) Bibliografia cuprinde acte normative, lucrri, articole de specialitate sau surse de
informare i documentare, expres indicate, cu relevan pentru postul vacant sau vacant
temporar scos la concurs.
(4) Compartimentul care iniiaz concursul depune ataat referatului prevzut la alin. (1) fia
de post corespunztoare funciei contractuale vacante sau temporar vacante, ntocmit i
aprobat conform reglementrilor specifice.
Art.6. Serviciul resurse umane comunic reprezentanilor salariailor posturile care urmeaz a
fi scoase la concurs, cu dou zile lucrtoare anterioare datei afirii concursului.
Art.7. (1) Anunul privind concursul se posteaz pe site-ul instituiei, la seciunea
Transparen-Concursuri, cu cel puin 20 zile lucrtoare nainte de data desfurrii probei
scrise, putnd fi accesat pe ntreaga perioad a desfurrii concursului.
(2) Anunul cuprinde obligatoriu urmtoarele elemente:
a) denumirea posturilor scoase la concurs i numrul acestora, precum i
compartimentele n cadrul crora se afl;
b) data limit pn la care se pot depune dosarele de nscriere la concurs;
c) documentele solicitate candidailor pentru ntocmirea dosarului de nscriere;
d) condiiile generale necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs;
e) bibliografia, tematica i alte meniuni necesare pentru ocuparea posturilor scoase la
concurs;
f) cerinele specifice pentru ocuparea posturilor scoase la concurs;
g) persoanele care pot oferi informaii referitoare la concurs, datele de contact i adresa
de e-mail destinat corespondenei pe perioada desfurrii concursului.
Art.8. Etapele de concurs stabilite n cadrul ANRE sunt urmtoarele:
a) selecia dosarelor de nscriere la concurs;
b) proba scris (subiecte de sintez/test gril) i/sau proba practic;
c) rezolvarea testului de compatibilitate cu modelul de performan al postului;
d) interviul.

Seciunea 2 - Constituirea comisiilor de concurs i de soluionare a contestaiilor i


atribuiile acestora
Art.9. (1) Pentru desfurarea concursului, n termen de cel mult cinci zile lucrtoare de la
data postrii anunului, prin decizie a preedintelui ANRE, se numete comisia de concurs
format din trei membri, dintre care unul ndeplinete funcia de preedinte al comisiei.
(2) n funcie de numrul i de specificul posturilor vacante sau temporar vacante pentru care
se organizeaz concurs, se pot constitui mai multe comisii.
(3) Pentru soluionarea contestaiilor depuse, n termenul precizat la alin. (1), se numete prin
decizie a preedintelui ANRE, comisia de soluionare a acestora, format din trei membri,
dintre care unul ndeplinete funcia de preedinte al comisiei.
(4) Calitatea de membru n comisia de concurs este incompatibil cu calitatea de membru n
comisia de soluionare a contestaiilor.
(5) Secretariatul comisiilor este asigurat de ctre Serviciul resurse umane.
Art.10. Persoanele desemnate n comisiile de concurs sau de soluionare a contestaiilor
trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii:
a) s aib pregtire i experien profesional n domeniul postului pentru care se
organizeaz concursul;
b) s aib o probitate moral recunoscut;
c) s dein o funcie cel puin egal sau echivalent cu funcia contractual vacant
pentru ocuparea creia se organizeaz concursul.
Art.11. Nu poate fi desemnat n comisia de concurs sau n comisia de soluionare a
contestaiilor o persoan care a fost sancionat disciplinar iar sanciunea aplicat nu a fost
radiat, conform legii.
Art.12. Nu poate fi desemnat n comisia de concurs sau n comisia de soluionare a
contestaiilor persoana care se afl n urmtoarele situaii:
a) are relaii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidai sau interesele
patrimoniale ale sale ori ale soului sau soiei pot afecta imparialitatea i obiectivitatea
evalurii;
b) este so, soie, rud sau afin pn la gradul al IV-lea, inclusiv cu oricare dintre
candidai ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluionare a
contestaiilor.
Art.13. (1) Situaia prevzut la art. 12 se sesizeaz Direciei mangement i resurse umane de
ctre persoana n cauz, de oricare dintre candidai, ori de orice alt persoan interesat, n
orice moment al organizrii i desfurrii concursului.
(2) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluionare a contestaiilor au obligaia s
informeze, n scris, cu celeritate, Preedintele ANRE, despre apariia oricrei situaii dintre
cele prevzute la art. 12.
(3) n cazul constatrii existenei uneia dintre situaiile prevzute la art. 12, decizia de numire
a comisiei se modific n mod corespunztor, n termen de cel mult dou zile lucrtoare de la
data constatrii, prin nlocuirea persoanei aflate n respectiva situaie cu o alt persoan care
s ndeplineasc condiiile prevzute la art. 11 i art. 12.
Art.14. Comisia de concurs are, n principal, urmtoarele atribuii:
a) selecteaz dosarele de concurs ale candidailor i verific ndeplinirea condiiilor
generale i cerinelor specifice prevzute n anunul de concurs;

b) stabilete tipul probei scrise, necesitatea probei practice i asigur desfurarea


acestora, dup caz;
c) stabilete subiectele/testele-gril, planul probei practice dac este cazul, planul de
interviu, precum i baremurile de notare;
d) analizeaz rezultatul testului de compatibilitate al candidatului n raport cu modelul de
performan al postului;
e) asigur realizarea interviului;
f) noteaz pentru fiecare candidat proba scris i/sau proba practic, precum i interviul;
g) semneaz documentele ntocmite dup fiecare etap de concurs, precum i raportul
final al concursului.
Art.15. Comisia de soluionare a contestaiilor are n principal, urmtoarele atribuii:
a) soluioneaz contestaiile depuse de candidai cu privire la selecia dosarelor, notarea
probei scrise i/sau probei practice i cu privire la notarea interviului;
b) formuleaz rspunsurile la contestaiile depuse de ctre contestatari, care urmeaz a fi
transmise acestora;
c) semneaz documentele privind soluionarea contestaiilor, precum i raportul final al
concursului, dac este cazul.
Art.16. Secretariatul comisiilor asigur, n principal, ndeplinirea urmtoarelor atribuii:
a) primete dosarele candidailor pentru nscrierea la concurs pe care le pune la dispoziia
comisiei de concurs n vederea seleciei acestora;
b) convoac membrii comisiei de concurs, la solicitarea preedintelui comisiei;
c) asigur postarea pe site-ul ANRE a rezultatelor obinute de candidai la probele de
concurs;
d) primete contestaiile nregistrate la ANRE referitoare la selecia dosarelor, notarea
probei scrise i/sau probei practice, dup caz i cu privire la notarea interviului;
e) convoac membrii comisiei de soluionare a contestaiilor, la solicitarea preedintelui
comisiei;
f) elaboreaz i semneaz alturi de comisia de soluionare a contestaiilor, documentele
privind soluionarea contestaiilor;
g) asigur transmiterea rspunsului elaborat de ctre comisia de soluionare a
contestaiilor ctre contestatari;
h) elaboreaz i semneaz alturi de comisia de concurs i comisia de contestaii, dac
este cazul, documentele privind desfurarea concursului,inclusiv raportul final al
concursului;
i) ndeplinete i alte sarcini specifice necesare pentru buna desfurare a concursului.
Art.17. (1) Membrii comisiei de concurs, precum i secretarul comisiei au obligaia de a
asigura confidenialitatea subiectelor stabilite pentru probele de concurs sau examen.
(2) Secretarul comisiilor are obligaia de a pstra n deplin securitate documentele de
concurs.
Seciunea 3 - Derularea etapelor concursului
Art.18. n vederea participrii la concurs, candidaii care ntrunesc condiiile generale i
cerinele specifice aferente postului vacant, pot depune la ANRE, n termen de maximum 10
zile lucrtoare de la data afirii anunului, dosarul de concurs.
Art.19. (1) Dosarul pentru nscriere la concurs cuprinde:
4

a) formularul de nscriere al crui model este prevzut n anexa la prezentul regulament;


b) curriculum vitae, nsuit prin semntur;
c) copia actului de identitate sau a oricrui alt document care atest identitatea, potrivit
legii;
d) copiile documentelor care s ateste nivelul studiilor i efectuarea unor specializri,
dac este cazul;
e) copia carnetului de munc sau, dup caz, o adeverin care s ateste vechimea n
munc, n meserie i/sau n specialitate;
f) cazierul judiciar sau o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale
care s-l fac incompatibil cu funcia pentru care candideaz;
g) adeverin medical care s ateste starea de sntate corespunztoare, eliberat anterior
derulrii concursului, cu cel mult 6 luni, de ctre medicul de familie al candidatului
sau de ctre unitile sanitare abilitate;
h) alte documente relevante pentru desfurarea concursului.
(2) Actele prevzute la alin. (1) lit. c), d) i e) sunt prezentate i n original n vederea
verificrii conformitii copiilor cu acestea.
(3) n cazul documentului prevzut la alin. (1) lit. f), candidatul declarat admis are obligaia
de a depune la angajare cazierul judiciar n original.
(4) Adeverina care atest starea de sntate conine, n clar, numrul, data, numele
emitentului i calitatea acestuia, n formatul standard stabilit de Ministerul Sntii.
Art.20. (1) Selecia dosarelor se realizeaz de ctre comisia de concurs, n termen de
maximum dou zile lucrtoare de la data expirrii termenului de depunere a dosarelor.
(2) Rezultatele selectrii dosarelor se posteaz pe site-ul ANRE, cu meniunea "admis" sau
"respins", nsoit de motivul respingerii dosarului.
Art.21. (1) Prin proba scris se testeaz cunotinele teoretice, capacitatea de analiz i
sintez a candidailor, necesare ocuprii postului pentru care se organizeaz concursul.
(2) Subiectele pentru proba scris se stabilesc corespunztor tematicii de concurs, n
concordan cu nivelul i specificul postului pentru care se organizeaz concursul.
(3) Pentru funciile de conducere din cadrul ANRE, proba scris poate consta ntr-un plan de
management care s cuprind:
- cadrul instituional i strategia privind domeniul de activitate;
- cadrul legislativ;
- viziunea, misiunea, principiile, obiectivele;
- planul de aciune pentru ndeplinirea obiectivelor;
- instrumentele de monitorizare i evaluare.
(4) Pentru candidaii la ocuparea aceluiai post, subiectele sunt identice, cu excepia cazului n
care concursul se desfoar n mai multe serii.
(5) Comisia de concurs stabilete subiectele i alctuiete dou seturi de subiecte pentru proba
scris, n ziua n care se desfoar proba scris.
(6) Seturile de subiecte se tampileaz i se nchid n plicuri pe care se aplic tampila ANRE.
(7) Comisia de concurs stabilete punctajul maxim pentru fiecare subiect, punctaj care se
comunic odat cu subiectele.
(8) n cazul n care proba scris const n rezolvarea unor teste-gril, ntrebrile pot fi
formulate cu cel mult dou zile nainte de proba scris, cu condiia ca numrul acestora s fie
de trei ori mai mare dect numrul ntrebrilor stabilit pentru fiecare test-gril. ntrebrile
pentru fiecare test-gril se stabilesc n ziua n care se desfoar proba scris, nainte de
nceperea acestei probe.
(9) Anterior nceperii probei scrise se face apelul nominal al candidailor i se ndeplinesc
formalitile prealabile, respectiv verificarea identitii candidailor pe baza buletinului/crii
5

de identitate sau a oricrui document care atest identitatea, potrivit legii. Candidaii care nu
sunt prezeni la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identitii sunt
considerai abseni.
(10) Dup verificarea identitii candidailor, ieirea din sal a acestora atrage eliminarea din
concurs, cu excepia situaiilor de urgen n care acetia pot fi nsoii de secretarul comisiei
de concurs.
(11) Durata probei scrise se stabilete de comisia de concurs n funcie de gradul de dificultate
i complexitate al subiectelor i nu poate depi trei ore.
(12) La ora stabilit pentru nceperea probei scrise, secretarul comisiei prezint candidailor
plicurile cuprinznd subiectele i invit un candidat s extrag un plic cu subiectele de
concurs.
(13) Dup extragerea subiectelor este interzis accesul candidailor care ntrzie sau al oricrei
alte persoane, n afara membrilor comisiei de concurs, precum i a persoanelor care asigur
secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfurrii probei.
(14) Pe toat durata derulrii concursului, candidailor nu le este permis deinerea sau
folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de
comunicare la distan.
(15) Nerespectarea dispoziiilor prevzute la alin. (13) i alin. (14) atrage eliminarea
candidatului din concurs. Comisia de concurs, constatnd nclcarea acestor dispoziii,
elimin candidatul din sal i nscrie meniunea "anulat" pe lucrarea acestuia.
(16) Lucrrile se redacteaz, sub sanciunea anulrii acestora, doar pe seturile de hrtie puse la
dispoziia candidailor de ctre secretarul comisiei, purtnd tampila ANRE pe fiecare fil.
Prima fil, dup nscrierea numelui i a prenumelui n colul din dreapta sus, se sigileaz
astfel nct datele nscrise s nu poat fi identificate, cu excepia situaiei n care exist un
singur candidat pentru postul vacant/temporar vacant, situaie n care nu mai exist obligaia
sigilrii lucrrii. Secretarul comisiei de concurs pune la dispoziia candidailor foi de hrtie
tampilate pentru redactarea ciornelor, la solicitarea acestora.
(17) Candidaii au obligaia de a preda comisiei de concurs subiectele, lucrarea scris/testulgril, precum i ciornele, la finalizarea probei ori la expirarea timpului alocat probei scrise,
semnnd borderoul de predare a lucrrii scrise, care include identitatea candidatului, numrul
de pagini ale lucrrii, numrul de ciorne, precum i numrul filelor neutilizate, dac este
cazul.
Art.22. Proba practic const n testarea abilitilor i aptitudinilor practice ale candidatului n
vederea ocuprii postului vacant sau temporar vacant pentru care candideaz.
Art.23. (1) Proba practic se desfoar pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs,
corespunztor urmtoarelor criterii de evaluare:
a) capacitatea de adaptare;
b) capacitatea de gestionare a situaiilor dificile;
c) ndemnarea i abilitatea n realizarea cerinelor practice;
d) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfurarea probei practice.
(2) n vederea testrii pentru proba practic se pot stabili i alte criterii de evaluare.
(3) Aspectele constatate n timpul derulrii probei practice se consemneaz n scris de ctre
secretarul comisiei de concurs, fiind nsuite prin semntur att de comisie ct i de ctre
candidat.
Art.24. (1) Candidaii declarai admii la proba scris i/sau proba practic, primesc pe adresa
de e-mail link-ul n vederea rezolvrii on-line a testului de compatibilitate n raport cu
modelul de performan al postului, la data postrii pe site a rezultatelor probei scrise.

(2) Candidaii au la dispoziie maximum dou zile pentru rezolvarea testului de


compatibilitate.
Art.25. (1) Testul utilizat de ctre ANRE, determin gradul de compatibilitate a candidatului
n raport cu modelul de performan al postului, indentificnd stilul de gndire, trsturile
comportamentale i interesele ocupaionale.
(2) Raportul obinut n urma rezolvrii testului de compatibilitate a candidatului n raport cu
modelul de performan al postului asigur definirea ecartului dintre competenele i
abilitile deinute de ctre candidat i competenele i abilitile necesare pentru ocuparea
postului.
Art.26. (1) n cadrul interviului se testeaz abilitile, aptitudinile i motivaia candidailor.
(2) Interviul se realizeaz conform planului de interviu ntocmit de comisia de concurs n ziua
desfurrii acestuia, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea
interviului sunt:
a) abiliti i cunotine impuse de funcie;
b) capacitatea de comunicare;
c) motivaia candidatului;
d) iniiativ i creativitate.
(3) Interviul poate fi susinut doar de ctre candidaii declarai admii la proba scris i/sau
proba practic, dup caz, n maximum cinci zile lucrtoare de la data susinerii probei scrise
i/sau probei practice.
(4) Pentru posturile de conducere, interviul include i elemente referitoare la capacitatea
managerial.
(5) Data i ora susinerii interviului se posteaz pe site-ul ANRE odat cu rezultatele probei
scrise i/sau probei practice.
(6) Membrii comisiei de concurs nu pot adresa ntrebri referitoare la opiniile politice ale
candidatului, activitatea sindical, religie, etnie, starea material, originea social sau care pot
constitui discriminare pe criterii de gen.
(7) ntrebrile i rspunsurile la interviu se nregistreaz sau se consemneaz n scris de ctre
secretarul comisiei de concurs i se semneaz de ctre acesta, membrii comisiei i candidat.
Seciunea 4 - Notarea probelor i comunicarea rezultatelor
Art.27. (1) Notarea probei scrise i sau probei practice, a interviului se face, n termen de
maximum 2 zile lucrtoare de la finalizarea fiecrei probe.
(2) Punctajele se acord de ctre fiecare membru al comisiei de concurs n parte, pentru
fiecare prob i se noteaz n borderourile de notare. Punctajul pentru fiecare prob de
concurs se realizeaz ca medie aritmetic a punctajelor acordate de fiecare membru al
comisiei de concurs.
(3) Punctajul final se realizeaz ca medie aritmetic a punctajelor obinute la fiecare prob.
(4) n situaia n care pentru fiecare prob din cadrul concursului se nregistreaz diferene
mai mari de 10 puncte ntre punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, se
procedeaz la recorectarea lucrrii, reanalizarea rspunsurilor la ntrebrile adresate n cadrul
interviului sau reanalizarea rezultatelor probei practice, dac este cazul, de ctre membrii
comisiei.
Art.28. (1) Punctajul maxim stabilit pentru fiecare prob de concurs este de 100 de puncte.
(2) Punctajul minim necesar pentru promovarea probei scrise i/sau probei practice,
interviului, este stabilit dup cum urmeaz:
7

a) 70 de puncte, pentru funciile de execuie;


b) 80 de puncte, pentru funciile de conducere.
Art.29. (1) Anterior notrii probei scrise, lucrrile candidailor se numeroteaz, fr ca
acestea s fie desigilate, cu excepia situaiei n care exist un singur candidat pentru ocuparea
postului vacant/temporar vacant.
(2) Lucrrile care prezint nsemnri de natur s conduc la identificarea candidailor se
anuleaz i nu se mai corecteaz. Meniunea "anulat" se nscrie att pe lucrare, ct i pe
borderoul de notare.
Art.30. (1) Lucrrile scrise, dup acordarea punctajelor finale, se desigileaz.
(2) Punctajele obinute de fiecare dintre candidai, nsoite de meniunea "admis" ori "respins"
se posteaz pe site-ul ANRE.
Art.31. (1) Se consider admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant
candidatul care a obinut cel mai mare punctaj dintre candidaii care au concurat pentru
acelai post, cu condiia ca acesta s fi obinut punctajul minim necesar, conform prevederilor
art. 28 alin. (2).
(2) La punctaje finale egale are prioritate candidatul care a obinut punctajul cel mai mare la
proba scris, iar dac egalitatea se menine, se organizeaz un nou interviu.
(3) n situaia n care nu s-a organizat proba scris, la punctaje finale egale are prioritate
candidatul care a obinut punctajul cel mai mare la proba practic, iar dac egalitatea se
menine, se organizeaz un nou interviu.
(4) Notarea probei scrise i/sau probei practice i a interviului se realizeaz n termen de
maximum dou zile lucrtoare de la data finalizrii fiecrei probe, rezultatele postndu-se pe
site-ul ANRE.
(5) Rezultatele finale ale concursului se posteaz pe site-ul ANRE n termen de trei zile
lucrtoare de la data finalizrii ultimei probe.
Art.32. Secretarul comisiei de concurs elaboreaz i semneaz raportul final, n baza
documentelor de concurs semnate de ctre membrii comisiei de concurs i a documentelor
privind soluionarea contestaiilor de ctre comisia de contestaii, dac este cazul, raport care
include detaliile desfurrii concursului, inclusiv rezultatele obinute.
Seciunea 5 - Depunerea i soluionarea contestaiilor
Art.33. (1) Candidaii nemulumii de rezultatele obinute la selecia dosarelor, proba scris
i/sau proba practic, interviu, pot depune contestaie n termen de o zi lucrtoare de la data
afirii rezultatelor, sub sanciunea decderii din acest drept.
(2) Contestaiile se soluioneaz de ctre comisia de soluionare a contestaiilor, n termen de
o zi lucrtoare de la data depunerii acestora.
(3) Rspunsurile privind soluionarea contestaiilor se transmit contestatarilor pe adresele de
e-mail indicate pentru coresponden sau la adresa de domiciliu a acestora.
Art.34. Candidaii nemulumii de modul de soluionare a contestaiilor se pot adresa
instanelor judectoreti competente.

CAPITOLUL III
Amnarea, suspendarea i anularea concursului
Art.35. (1) n cazul n care, din motive justificate, nu se pot respecta data i ora desfurrii
etapelor de concurs, acesta se amn pentru o perioad de maximum 10 zile lucrtoare.
(2) n situaia constatrii de ctre Direcia management i resurse umane a necesitii amnrii
concursului, ANRE are obligaia anunrii, prin aceleai mijloace de informare, a
modificrilor intervenite n desfurarea concursului.
Art.36. (1) n cazul n care, de la data anunrii concursului i pn la afiarea rezultatelor
finale, Preedintele ANRE este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind
organizarea i desfurarea concursului, se procedeaz, cu celeritate, la verificarea celor
sesizate, de ctre Direcia management i resurse umane. n cazul n care se constat c nu au
fost respectate prevederile legale sau cnd aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu ncadrarea
n termenele procedurale, desfurarea concursului se suspend.
(2) Sesizarea poate fi fcut de ctre membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de
soluionare a contestaiilor, de ctre oricare dintre candidai sau de ctre orice persoan
interesat.
(3) Suspendarea se dispune de ctre Preedintele ANRE, dup verificarea prealabil
a situaiei n fapt sesizate, dac se constat existena unor deficiene n respectarea
prevederilor legale.
(4) n situaia n care, n urma verificrii de ctre Direcia management i resurse umane
realizate potrivit alin. (1), se constat c sunt respectate prevederile legale privind organizarea
i desfurarea concursului, acesta se desfoar n continuare.
Art.37. (1) n situaia n care, n urma verificrii realizate potrivit art. 36 alin. (1), se constat
c nu sunt respectate prevederile legale privind organizarea i desfurarea concursului, acesta
se anuleaz.
(2) n situaia anulrii concursului, ANRE are obligaia de a anuna termenul la care urmeaz
a se reprograma i desfura concursul.

CAPITOLUL IV
Prezentarea la post
Art.38. (1) Candidaii declarai admii la concursul de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunztor unei funcii contractuale sunt obligai s se prezinte la post n
termen de 20 zile lucrtoare de la data postrii rezultatelor finale.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n urma formulrii unei cereri scrise i temeinic
motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, n termen de 5 zile lucrtoare
de la afiarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate
depi 45 de zile lucrtoare de la data afirii rezultatului concursului.
Art.39. n cazul neprezentrii la post a candidatului admis la termenul stabilit la art. 38
alin. (1) i n lipsa unei ntiinri potrivit art. 38 alin. (2), se comunic candidatului care a
obinut nota final imediat inferioar posibilitatea de a ocupa postul pentru care a candidat, cu
condiia ndeplinirii cerinelor de promovabilitate.