Sunteți pe pagina 1din 21

Corpul Experilor Contabili i Contabililor

Autorizai din Romnia - Filiala Timi

TEMATICA STAGIARI ANUL - II

Stagiar: Doman
Mihaela Angela
An I, Sem II, Grupa I
Rezolvare

I. Elaborarea situatiilor financiare

1. La SC LIDO SA cu ocazia inventarierii se constata:


- plus de materii prime 500 lei;
- plus de obiecte de inventar 300 lei;
- lipsuri de materilae auxiliare neimputabile 200 lei;
- lipsuri de piese de schimb 80 lei, care se imputau gestionarilor, la 100 lei, TVA 24%

auxiliare
19%3021
daca
6024
4282
= lei,
schimb
lei 100
421
ezolvare:
7584
inventar
Rezolvare:
neimputabile
stocul
asigurat
80 /=care
3024
4282
461
lei
303200
=nu
gestionarilor,la
se
500 a100
/4282
= 461
4427fost
imputau
lei 80
7584=lei,
lei 6021
TVA
7588
11
lei19
- plus de materii prime 500 lei:
301 = 758 500 lei sau
300
601 = 301 500 lei
- plus obiecte de inventar 300 lei:
303 = 758 300 lei sau
603 = 303 300 lei
- lipsuri de materiale auxiliare neimputabile 200 lei:
6021 = 3021 200 lei
635 = 4427 48 lei
- lipsuri de piese de schimb 80 lei, care se imputau gestionarilor, la 100 lei, TVA 24%:
6024 = 3024 80 lei
4282 = % 124 lei
7588 100 lei
4427 24 lei

2. Lipsuri de obiecte de inventar constatate cu ocazia inventarierii in valoare de 500 lei,


in urmatoarele conditii:
a) neimputabile;
b) imputabile, pretul de imputare 600 lei, TVA 24%

Rezolvare:
a. neimputabile:
603 = 303 500 lei
635 = 4427 120 lei
b. imputabile, pretul de imputare 600lei, TVA 24%:
603 = 303 500 lei
4282 = % 744 lei
7588 600 lei
4427 144 lei

3. La SC GAMA SA se constata pierderile de obiecte de inventar, datorate unei


calamitati naturale, in valoare de 180 lei
Rezolvare:
671 = 303 180 lei
Inregistrarea pierderilor de obiecte de Cheltuieli privind calamitatiile Materiale de natura
inventor datorate unor calamitati naturale si evenimentele extraordinare obiectelor de inventar

4. SC PLASTOR SA primeste documentele de plata pentru materiile prime


receptionate de delegate, expediate, dar nesosite, la pretul producatorului de 200 lei, TVA
24%.
Inregistrari in inventarul permanent si intermitent.

Rezolvare:
Inregistrarea in inventarul permanent
% = 401 Furnizori 248 lei
Materii prime in 321 200 lei
curs de aprovizionare 48 lei
TVA deductibilia 4426
Furnizori 401=542 Avansuri de trezorerie 248 lei

Inregistrarea in inventarul intermitent


% = 401 Furnizori 248 lei
Cheltuieli cu materiile prime 601 200 lei
TVA deductibilia 4426 48 lei
Furnizori 401=542 Avansuri de trezorerie 248 lei

5. La SC MEDA SA se constata o lipsa de materii prime in gestiune, datorata unui furt


calificat, autorul fiind neindentificat, paguba fiind evaluate la 200 lei. Sa se efectueze
inregistrarile in conditiile in care:
a) autorul nu este identificat;
b) autorul este identificat si i se imputa lipsa de imputare de 220 lei, TVA 24%.

Rezolvare:
a) Lipsa de materii prime in 601 = 301 200 lei
gestiune, datorata unui furt calificat, Cheltuieli cu materiile prime Materii prime
autorul fiind neindentificat

b) Lipsa de materii prime 601 = 301 200 lei


in gestiune, datorata unui furt Cheltuieli cu materiile prime Materii prime
calificat, autorul fiind
indentificat drept un angajat al 4282 = % 272.80 lei
societatii 220.lei
Alte creante in 758 Alte venituri din
52.80 lei
legatura cu in exploatare
personalul 4427 TVA colectata
d) Lipsa de materii prime 601 = 301 200 lei
in gestiune, datorata unui furt Cheltuieli cu materiile prime Materii prime
calificat, autorul fiind
indentificat drept altcineva decat
un angajat al societatii

Debitori diversi 461 = % 272.80 lei


758 Alte venituri din 220.lei
in exploatare 52.80 lei
4427 TVA colectata

6. Sa se inregistreze in contabilitate un import de materii prime din Republica Moldova


pentru care se cunosc urmatoarele elemente:
a) Valoarea materiilor prime de 20.000 euro;
b) Cheltuielile de transport aprovizionare 2.000 euro;
c) Taxe vamale 15%;
d) TVA in vama 24%;
e) In ziua intocmirii declaratiei vamale de import se practica un curs valutar de 3,96 lei/
, iar la finele anului 3,97 lei/.

Rezolvare:
Materii prime 301=% 87120 lei
401.1 Furnizori (Furnizor materii prime )
401.2 Furnizori ( Transportator) 20000 Eur*3.96lei/eur=79200 lei
2000 eur *3.96 lei/eur =7920 lei

Materii prime 301=446 Alte impozite, taxe si varsaminte 15%*(79200+7920)=13068 lei


asimilate
% =5121 Conturi curente la bnci 37113,12 lei
Alte impozite, taxe si 446 13068 lei
varsaminte asimilate 24%*(79200 lei + 7920 lei + 13068 lei) =
TVA Deductibil 4426
24045.12 lei

Materii prime 301=765 Venituri din diferente de curs valutar 253 lei
"Cheltuieli din 220 lei
diferente de curs valutar" 665=%
200 lei
401.1 Furnizori(Furnizor materii prime )
20 lei
401.2 Furnizori ( Transportator)

Calcule :
- Valoare materii prime achizitionate = 20000 euro x 3.96 lei/euro = 79200 lei
- Cheltuieli de transport = 2000 euro x 3.96 lei/euro = 7920 lei
- Taxe vamale = 15 % x (79200 lei + 7920 lei) = 13068 lei
- Valoare totala materii prime achizitionate = 79200 lei + 7920 lei + 13068 lei =
100188 lei
- Calcul valoare TVA in vama aferenta marfurilor importate (TVA = 24% x 100188
= 24045.12 lei)
- Actualizare curs valutar la finele anului
Materii prime = 20000 euro + 2000 euro + 15% x 22000 euro = 25300 euro x 3.97
lei/euro = 100441 lei Dif. de curs favorabila = 253 lei
Furnizor Moldova = 20000 euro x 3.97 lei/euro = 79400lei Dif. de curs
nefavorabila = 200 lei
Furnizor Transport = 2000 euro x 3.97 lei/euro = 7940 lei Dif. de curs
nefavorabila = 20 lei

7. SC ORINTEX SA primeste de la R.A CONEL, factura pentru consumul de energie


electrica, in suma de 800 lei, de la R.A APA CANAL, factura pentru apa 700 lei si de la
R.A ROMGAZ, factura pentru gaze naturale 500 lei, TVA 24%, care se achita.

Rezolvare:
% =401.1 Furnizori( Conel) 992 lei
Cheltuieli privind energia si apa 605.1 800 lei
TVA Deductibil 4426 192 lei

% =401.2 Furnizori( Apa Canal) 868 lei


Cheltuieli privind energia si apa 605.1 700 lei
TVA Deductibil 4426 168 lei

% =401.3 Furnizori( Rom Gaz) 620 lei


Cheltuieli privind energia si apa 605.1 500 lei
TVA Deductibil 4426 120 lei

%=5121Conturi curente la bnci 2480 lei


Furnizori( Conel) 401.1 992 lei
Furnizori( Apa Canal) 401.2 868 lei
Furnizori( Rom Gaz) 401.3 620 lei

8. SC GAMA SA primeste obiecte de inventar in valoare de 1.400 lei, TVA 24%, pe


care le trimite spre reparare la terti, manopera 200 lei, care se achita. Se aduc de la
reparare obiectele de inventar si se elibereaza in folosinta.

Rezolvare:
Achizitie obiecte de
inventarr Materiale de natura %=401Furnizori 1736 lei
obiectelor de inventar 303 1400 lei

TVA
TVAdeductibila
Deductibil 4426 336 lei

Reparatie la terti Materiale de


Materii si materiale natura obiectelor 1400 lei
aflate la terti 351=303 de inventar

Manopera Materiale de natura %=401Furnizori 248 lei


obiectelor de inventar 303 200 lei
4426
TVA deductibila
TVA Deductibil 4426 48 lei

Achitare manopera Furnizori401=5121 Conturi curente la bnci 248 lei

Returnare
Materialeobiecte de
de natura 303=351 Materii si 1400 lei
inventar de
obiectelor materiale
inventar aflate la terti

Dare in folosinta Cheltuieli privind 603=303 1600 lei


materialele de Materiale de natura
natura obiectelor obiectelor de
de inventar inventar

9. SC GLOBUS SA obtine din productie proprie 400 surubelnite a 5 lei bucata, care
sunt considerate materiale de natura obiectelor de inventar. Se vand surubelnitele unui
beneficiar, de la care se incaseaza pretul de livrare de 3.000 lei, TVA 24% si se descarca
gestiunea.

Rezolvare:
345 = 711 2000 lei
Produse finite Venituri aferente costurilor de
produse
303 = 345 2000 lei
Materiale de natura obiectelor Produse finite
de inventar

371 = 303 2000 lei


Marfuri Materiale de natura obiectelor
de inventar

4111 = % 3720 lei


Clienti 707 3000 lei
Venituri din vanzarea
marfurilor
4427 720 lei
TVA colectata

607 = 371 2000 lei


Cheltuieli privind marfurile Marfuri

10. La SC LUSO SA se obtin din productie proprie, produse finite avand costul de
productie prestabilit de 10.000 lei, care se vand cu un pret de vanzare de 10.800 lei.
La finele lunii costul efectiv de productie, stabilit de contabilitatea interna de gestiune
este de 9.960 lei.

Rezolvare:
Obtinerea 345 = 711 10000 lei
productiei Produse finite Venituri aferente
costurilor de
produse
Vanzare produse 4111 = % 13392 lei
finite Clienti 701 10800 lei
Venituri din
vanzarea produselor
finite 2592 lei
4427
TVA colectata

Descarcare 711 = 345 10000 lei


gestiune Venituri aferente Produse finite
costurilor de produse
Diferente 348 = 711 -40 lei
Diferente de pret la Venituri aferente
produse costurilor de
produse
Diferente de pret 711 = 348 -40 lei
Venituri aferente Diferente de pret la
costurilor de produse produse

11.. La SC OVEX SA se obtin produse finite la costul standard de 2.000 lei, care se
predau la magazine. La sfarsitul exercitiului, din contabilitatea interna de gestiune se
preia costul efectiv al produselor finite obtinute care este de 2.200 lei si care se
inregistreaza diferentele de pret aferente. Se livreaza din cantitatea de produse finite
obtinute, la pretul negociat de 1.500 lei, TVA 24%, care se incaseaza de la beneficiar. Se
descarca gestiunea pentru produsele finite vandute si se inregistreaza diferentele de pret
aferente produselor finite vandute, dupa metoda inventarului permanent.

Rezolvare:
Obtinerea 345 = 711 2000 lei
productiei Produse finite Venituri aferente
costurilor de
produse
Diferente 348 = 711 200 lei
Diferente de pret la Venituri aferente
produse costurilor de
produse
Vanzare 4111 = % 1860 lei
Clienti 701 1500 lei
Venituri din
vanzarea produselor
finite 360 lei
4427
TVA colectata

Descarcare 711 = 345 1000 lei


gestiune Venituri aferente Produse finite
costurilor de produse
Diferente de pret 711 = 348 100 lei
Venituri aferente Diferente de pret la
costurilor de produse produse

12. SC ALFA SA are la inceputul exercitiului urmatoarele stocuri:


- produse finite: 100 bucati x 10 lei/bucata = 1.000 lei;
- diferenta de produse: 10 lei
- produse in curs de executie in valoare de 50 lei.
In cursul exercitiului au loc urmatoarele operatii economice: s-au obtinut produse finite
4.000 bucati; s-au vandut produse finite 3.800 bucati la pretul de vanzare de 13
lei/bucata, TVA 24%. La sfarsitul exercitiului financiar s-a calculat costul efectiv de
productie care este de 8 lei/bucata.
Rezolvare:
Obtinerea 345 = 711 40000 lei
productiei Produse finite Venituri aferente
costurilor de
produse
Vanzare de 4111 = % 61256 lei
produse Clienti 701 49400 lei
Venituri din
vanzarea produselor
finite 11856 lei
4427
TVA colectata

Descarcare 711 = 345 38000 lei


gestiune Venituri aferente Produse finite
costurilor de produse
Diferente de 711 = 348 7402,40 lei
pret Venituri aferente Diferente de pret la
costurilor de produse produse
Diferente dev 348 = 711 - 8000 lei
pret Diferente de pret la Venituri aferente
produse costurilor de
produse
13. SC SINTEZA COLOR SA livreaza la SC OLIMPIA SA conform facturii nr.
1200, cantitatea de 4.000 kg vopsele a 2,5 lei/kg, TVA 24%, care urmeza a fi folosita ca
materie prima in procesul de productie, diferente favorabile 10 %, in urmatoarele
conditii:
- remize acordate 10%;
- scont de decontare 4%;
Sa se efectueze inregistrarile la SC SINTEZA COLOR SA si SC OLIMPIA SA.

Rezolvare:
Valoare bruta = 4000 kg x 2,5 lei/kg = 10000 lei
Remiza = 10% x 10000 lei = 1000 lei
Valoare neta I = Valoare bruta Remiza = 10000 lei 1000 lei = 9000 lei
Scont = Valoare neta I x 4% = 9000 lei x 4% = 360 lei
Valoare neta II = Valoare neta I Scont = 9000 lei 360 lei = 8640 lei

Diferenta favorabila
348 = 711 -1000 lei
Diferente de pret la Venituri aferente
produse costurilor de produse

S.C. SINTEZA COLOR S.A.

4111 = % 11160 lei


Clienti 701 9000 lei
Venituri
din
vanzarea
produselo
r finite 2160 lei
4427
TVA
colectata

711 = 345 10000 lei


Venituri Produse
aferente finite
costurilor
de
produse
711 = 348 -1000 lei
Venituri Diferente
aferente de pret la
costurilor produse
de
produse
667 = 4111 360 lei
Cheltuieli Clienti
privind
sconturile
acordate
4111 = 4427 -86.40
Clienti Tva lei
colectata
5121 = 4111 10713,60
Conturi lei
la banci in
lei

S.C. OLIMPIA S.A.

% = 401 11160 lei


301 Furnizori 9000 lei
Materii
prime 2160 lei
4426
TVA
deductibila

401 = 767 360 lei
Furnizori Venituri
din
sconturi
obtinute
4426 = 401 -86.40
TVA Furnizori lei
deductibila

401 = 5121 10713,60
Furnizori Conturi la lei
banci in
lei

14. SC ONIX SA are in cursul exercitiului financiar 2004, urmatoarea situatie a


stocurilor:
SPECIFICARE PRODUSE IN CURS (lei) PRODUSE FINITE (lei)
Stocuri initiale 400 2.000
- intrari ------ 10.000
- iesiri ------ 11.200
Stocuri finale 250 800
Stocuri la inventariere 250 880
Diferente ----- +80

Pretul de vanzare al produselor finite este de 13.000 lei, TVA 24%.


Inregistrari dupa metoda inventarului permanent.

Rezolvare:

Pretul de vanzare al produselor finite este de 13.000 lei, TVA 24%.


Inregistrari dupa metoda inventarului permanent.

a)Obtinere produse finite


345 = 711 10.000 lei
Produse finite Variaia stocurilor
b) inregistrarea preului de vanzare:
Clieni 4111 = % 16120 lei
701 Venituri din vanzarea 13.000 lei
produselor finite

4427 lei TVA colectatat 3120 lei

c)Descrcarea gestiunii pentru costul de producie:


711 = 345 11200 lei
Variaia stocurilor Produse finite

d)Constatare plus la inventar


345 = 711 80 lei
Produse finite Variaia stocurilor

II. Expertize contabile

1. Ce conine cap.II al Raportului de expertiz contabil (Desfurarea expertizei


contabile)?

Raspuns:
In capitolul II sunt redate in paragrafe disctincte obiectivele expertizei, explicitarea
modului de solutionare si raspunsul dat de expertul contabil pentru fiecare obiectiv.In
cadrul acestui capitol sunt explicitate clar dar si concis modul in care s-au rezolvat
obiectivele expertizei, cu mentionarea materialului documentar folosit si cu trimitere la
anexele la raport care sustin concluziile expertului contabil.

2. Ce conine un Raport de expertiz calificat?


Raspuns:
Raportul de expertiz contabil care cuprinde consideraii personale ale expertului
contabil este calificat drept raport de expertiz contabil cu observaii. n situaia n care
expertul contabil, pentru demonstrarea raionamentului su profesional, i exprim
prerea asupra obiectivului/obiectivelor expertizei contabile, asupra suficienei lor sau cu
privire la alte aspecte asupra crora dorete s rein atenia beneficiarului expertizei,
poate face aceasta fie n finalul Capitolului III, CONCLUZII, fie ntr-un capitol distinct,
Capitolul IV, CONSIDERAII PERSONALE ALE EXPERTULUI CONTABIL, dar cu
respectarea normelor de etic i deontologie ale profesiei contabile exercitat liber
(profesiei liberale). Acest Raport este calificat drept Raport de expertiz contabil cu
observaii (limitate la strictul necesar sau impuse de lege, n cazul expertizelor judiciare i
mai cuprinztoare n situaia expertizelor contabile extrajudiciare).

3. Explicai cazurile de imposilitate a ntocmirii unui raport de expertiz i ce conine


Raportul de imposibilitate a efecturii expertizei contabile.

Raspuns:
n cazuri cu totul deosebite, expertul contabil se pooate afla n imposibilitatea ntocmirii
unui raport de expertiz contabil, datorit inexistenei documentelor justificative i/sau
evidenelor contabile care s ateste evenimentele i tranzaciile supuse FECTURII
EXPERTIZEI CONTABILE, care are aceeai structur ca un raport de expertiz,
obinuit (necalificat) dar care, n Capitolul II, DESFURAREA EXPERTIZEI
CONTABILE i Capitolul III, CONCLUZII, va prezenta justificat i
fundamenexpertizrii. n astfel de cazuri se ntocmete un RAPORT DE
IMPOSIBILITATE A Etat cauzele care conduc la imposibilitatea efecturii expertizei
contabile comandate de beneficiarul acesteia.

4. Cum procedeaz expertul contabil verificator privind ndeplinirea atribuiilor sale?

Raspuns:
n activitatea lor de verificare a rapoartelor de expertiz contabil judiciar, experii
contabili verificatori trebuie s urmreasc dac:
- n elaborarea lucrrii, experii contabili autori au respectat n totalitate prevederile
Normei profesionale nr. 35/2000;
- obiectivele stabilite au fost tratate corespunztor, iar rspunsurile date au fost susinute
prin acte i documente care au legtur cu cauza;
- autorii lucrrii nu s-au ndeprtat de tiina contabilitii, procednd la ncadrri juridice
ale faptelor sau la efectuarea de operaiuni i lucrri care presupun alte cunotine dect
cele contabile;
- autorii lucrrii au respectat prevederile Codului etic naional al profesionitilot
contabili.
De asemenea trebuie s analizeze opiniile separate sau rapoartele experilor
contabili consilieri ai prilor, urmrind aceleai obiective ca n cazul raportului de
expertiz contabil propriu-zis.
Folosind exclusiv legea, tiina contabilitii i Normele profesionale,
expertulcontabil verificator solicit autorilor lucrrilor de expertiz contabil s i le
revad, n funcie de observaiile fcute, procednd diferit:
dac nu sunt observaii sau dac lucrrile sunt refcute, expertul contabilverificator va
aplica pe prima pagin a lucrrilor analizate tampila dreptunghiular de verificare, va
semna i va aplica tampila filialei.

III. Consultanta fiscala acordata contribuabililor

1. Precizai n ce condiii datoreaz organizaiile non - profit impozit pe profit i cum se


determin acesta.

Raspuns:
Potrivit prevederilor art.15 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, organizaiile nonprofit, organizaiile sindicale,
organizaiile patronale, pentru calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile i alte
venituri realizate, pn la nivelul echivalentului n lei a 15.000 euro, ntr-un an fiscal, dar
nu mai mult de 10% din veniturile totale neimpozabile prevzute la alin. (2) al aceluiasi
articol, informeaza specialistii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF).
In conformitate cu prevederile Anexei 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor
nr.4024/2014 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si
continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de
stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, declaratia privind impozitul pe profit se
completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit pe profit, pana la data de 25
martie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

2. Care este regimul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit al autoturismelor
folosite de persoanele cu funcii de conducere sau administrare?

Raspuns:
Cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente autoturismelor folosite de
angajatii cu functii de conducere si de administrare ai persoanei juridice, deductibile
limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane fizice cu astfel de
atributii. Pentru a fi deductibile fiscal, cheltuielile cu parcul de autoturisme trebuie
justificate cu documente legale.

3. Un pltitor de impozit pe profit i TVA nregistreaz n trimestrul I cheltuieli cu


protocolul n sum de 10.000 lei. Cheltuielile totale efectuate sunt de 130.000 lei, iar
veniturile realizate n sum de 300.000 lei. S se determine impozitul pe profit de plat.

Raspuns:

Venituri totale = 300.000 lei;


Cheltuieli totale = 130.000 lei, din care
- cheltuieli cu protocolul = 10.000 lei
Profitul impozabil = Venituri totale - Cheltuieli totale - Venituri neimpozabile + Cheltuieli
nedeductibile
Impozit pe profit = 16% * Profit impozabil

Conform art.25 alin.3, lit.a Cod fiscal, cheltuielile de protocol au deductibilitate redusa.
Acestea sunt deductibile n limita unei cote de 2% aplicat asupra profitului contabil la
care se adaug cheltuielile cu impozitul pe profit i cheltuielile de protocol.

Baza de calcul la care se aplica cota de 2% o reprezinta diferenta dintre totalul veniturilor
si cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile, la care se efectueaza
ajustarile fiscale.

Astfel, din cheltuielile totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent si amanat,
cheltuielile de protocol, cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, iar din totalul
veniturilor se scad veniturile neimpozabile.

Conform celor de mai sus, determinam valoarea cheltuielilor cu protocolul deductibile


fiscal la calculul impozitului pe profit, astfel:

Cheltuieli protocol deductibile = 2% x [ Venituri totale -( Cheltuieli totale + Cheltuieli de


protocol)] = 2% x ( 300.000 - 130.000 +10.000) = 2% x180.000 = 3.600 lei

Astfel, din totalul cheltuielilor de protocol de 10.000 lei doar suma de 3.600 lei este
deductibila fisca, diferenta de 6.400 lei fiind nedeductibila. TVA nedeductibil aferent
protocol nedeductibil = 6.400 x24% = 1536 lei. TVA -ul in suma de 1536 lei care a fost
dedus initial, acum la calculul impozitului pe profit devine cheltuiala nedeductibila si se
inregistreaza pe contul 635" Cheltuieli cu alte impozite si taxe".

Astfel, cheltuielile totale au devenit de 130.000 + 1536 lei = 131536 lei, din care
cheltuieli nedeductbile = 6.400+1536 = 7936 lei

Determinarea profitului impozabil:

Profit impozabil = 300.000 - 131.536 + 7936 = 176.400 lei


Impozit pe profit = 16% x 176.400 = 28.224 lei - si se rotunjeste la 28.224lei.
In concluzie, in trimestrul 1 societatea datoreaza un impozit pe profit in suma de 28.224
lei.

4. Prezentai modul de determinare al impozitului pe veniturile din tranzacionarea


aciunilor n anul 2009 i apoi n anul 2010.

In perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 inclusiv, ctigurile realizate de


persoanele fizice din transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile
mobiliare n cazul societilor nchise, sunt venituri neimpozabile.
Ctigurile persoanelor fizice din transferul titlurilor de valoare, altele dect prile
sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise, realizate ncepnd cu 1 ianuarie
2010, sunt supuse regulilor prevzute la alin. (3) lit. a).
(3) Calculul, reinerea i virarea impozitului pe veniturile din investiii, altele dect cele
prevzute la alin. (1) i (2) se efectueaz astfel:
a) ctigul determinat din transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i
valorile mobiliare n cazul societilor nchise, se impune cu o cot de 1%, impozitul
reinut constituind plat anticipat n contul impozitului anual datorat. Obligaia
calculrii, reinerii i virrii impozitului reprezentnd plata anticipat revine
intermediarilor, societilor de administrare a investiiilor n cazul rscumprrii de titluri
de participare la fondurile deschise de investiii sau altor pltitori de venit, dup caz, la
fiecare tranzacie. Impozitul calculat i reinut la surs se vireaz la bugetul de stat, pn
la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care a fost reinut. Pentru tranzaciile din
anul fiscal contribuabilul are obligaia depunerii declaraiei privind venitul realizat, pe
baza creia organul fiscal stabilete impozitul anual datorat, respectiv impozitul anual pe
care contribuabilul l are de recuperat, i emite o decizie de impunere anual, lundu-se n
calcul i impozitul reinut la surs, reprezentnd plat anticipat. Impozitul anual datorat
se stabilete de organul fiscal competent astfel:
1. prin aplicarea cotei de 16% asupra ctigului net anual al fiecrui contribuabil,
determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. (5), pentru titlurile de valoare nstrinate sau
rscumprate, n cazul titlurilor de participare la fonduri deschise de investiii, ncepnd
cu data de 1 ianuarie 2007, ntr-o perioad mai mic de 365 de zile de la data dobndirii;
2. prin aplicarea cotei de 1% asupra ctigului net anual al fiecrui contribuabil,
determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. (5), pentru titlurile de valoare nstrinate sau
rscumprate, n cazul titlurilor de participare la fonduri deschise de investiii, ncepnd
cu data de 1 ianuarie 2007, ntr-o perioad mai mare de 365 de zile de la data dobndirii.

IV. Tinerea contabilitatii unei entitati

1. SC METALICA SA incaseaza, conform extrasului de cont, un avans de 1000 lei, TVA


24% de la SC MECANICA SA pentru o reparatie la utilaje, pe care o va executa ulterior.
SC METALICA SA factureaza contravaloarea lucrarilor la pretul de deviz de 4000 lei,
TVA 24%. Unitatea beneficiara a lucrarii emite un bilet la ordin unitatii executante,
aceasta remitandu-l la scadenta spre incasare unei banci. Comisionul bancar 7 lei.

Raspuns:
1.Incasarea avansului de la client
Conturi la banci in lei 5121 = % 1240 lei
419 Clienti creditori 1000 lei
4427 TVA colectat 240 lei
2.Facturarea lucrari
Clienti 4111 = % 4960
704. Venituri din servicii prestate 4000
4427 TVA colectat 960
3.Decontarea avansului
419 Clienti creditori = 4111 Clienti 1000

4111 Clienti = 4427 TVA colectat 240


4.Bilet la ordin

Efecte de primit de la clieni 413 = 4111 Clieni 3720


Conturi la banci in lei 5121 = 413 Efecte de primit de la clieni 3720
Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate 627 = 5121 Conturi la banci in lei 7

2. Unui tert, executant de lucrari de reparatii, i se plateste conform extrasului de cont, un


avans de 1000 lei, TVA 24%. Se primeste factura nr. 1600, cu contravaloarea lucrarilor
executate la pretul de deviz de 4000 lei, TVA 24%.

Raspuns:
% = 401 1240 lei
4092 Furnizori 1000 lei
Furnizori debitori pentru
prestari servicii si
executari de lucrari 240 lei
4426
TVA deductibila
401 = 5121 1240 lei
Furnizori Conturi la banci in lei
% = 401 4960 lei
611 Furnizori 4000 lei
Cheltuieli privind
intretinerea si reparatiile 960 lei
4426
TVA deductibila
401 = 4092 1000 lei
Furnizori Furnizori debitori
pentru prestari servicii si
executari de lucrari
4426 = 401 -240 lei
TVA deductibila Furnizori
401 = 403 3720 lei
Furnizori Efecte de platit
403 = 5121 3720 lei
Efecte de platit Conturi la banci in lei

3. SC CRISANA SA unitate de comert en-gros vinde marfuri cu pretul de vanzare de


5000 lei, TVA 24%, cu un rabat de 3% pentru neefectuarea livrarilor in timp util. Pretul
de inregistrare a marfurilor este de 3900 lei. Termenul de decontare a facturii este de 2
luni de la livrarea marfurilor. Intrucat livrarea se face la 10 zile dupa livrarea marfurilor
se acorda un scont de 5%.
Inregistrari in contabilitatea furnizorului si clientului.
Valoarea marfurilor:
TVA 5000 1.200
rabat 3% 150 28.8
______________________________________________
Net comercial 4850 1.171,20
_________________________________________________
Total factura 6.021,20
Scont 5% 242.50 58,56

In contabilitatea furnizorului:
Pret de vanzare 5000
Remiza 3%*5000 -150 lei
Valoare neta comerciala 4850 lei
Scont 5%*4852 -242,50
Valoare neta financiara 4607,50 lei
Tva 24%*25536 1105,80
Total 5713,30 lei

- achizitie: 4111 = % 5713,30


707 4607.50
4427 1105,80

- contabilizarea scontului: 667 = 4111 242.50

- descrcare gestiune : 607 = 371 3900 lei

- ncasare crean 5121 = 4111 5713,30

In contabilitatea clientului
Pret de cumparare 4850
Scont 5%*20000 -242,50
Valoare neta financiara 4607,50
+ Tva 24% 1105,80
total 5713,30

- achizitie: % = 401 5713,30


371 4607.50
4426 1105,80

- contabilizare scont 401 = 767 242.50


- plata furnizorului 401 = 5121 5713.30
4. SC FELIX SNC vinde produse finite SC DACIA SA, la pretul de vanzare de 2000 lei,
TVA 24%, conform facturii nr. 410, cu decontarea peste 3 luni. Pretul de inregistrare a
produselor finite este de 1500 lei.
Deoarece incasarea se face imediat dupa livrare, SC FELIX SNC acorda SC DACIA SA
un scont de 3%.
Inregistrari la S.C. FELIX S.N.C si S.C. DACIA S.A. stiind ca S.C. DACIA le
receptioneaza ca materii prime.

Rezolvare:
a. FELIX SNC:
- vanzare:
4111 = % 2.480 lei
701 2.000 lei
4427 480 lei
- descarcare gestiune:
711 = 345 1.500 lei
- inregistrare scont:
% = 4111 2.480 lei
5121 2.420 lei
667 60 lei
4111 = 4427 1,80 lei
b. DACIA SA:
- achizitie:
% = 401 2.480 lei
301 2.000 lei
4426 480 lei
- inregistrare scont:
401 = % 2.480 lei
5121 2.420 lei
767 60 lei
4426 = 401 1,80 lei

5. S.C. MOBILA ALFA vinde produse reziduale, la pretul de vanzare de 2000 lei, TVA
24%, pe factura fiind inscrise si cheltuielile de transport de 250 lei, TVA 24%. Se
incaseaza valoarea facturii, care cuprinde:
- pret de vanzare 2000 lei
- cheltuieli de transport 250 lei
Total 2250 lei
TVA 24% 540 lei
Suma de incasat 2790 lei

Rezolvare:
- vanzare produse reziduale:
4111 = % 2.790 lei
703 2.000 lei
704 250 lei
4427 540 lei
- descarcare gestiune:
603 = 346 2.000 lei
- incasare:
5121 = 4111 2.790 lei

V. Alte lucrari efectuate de expertii contabili si de contabilii autorizati

1.SC UAMT SA achizitioneaza de la o entitate afiliata actiuni ca investitii financiare


pe termen scurt, avand costul de achizitie de 400 lei, platibil ulterior. Cheltuielile
accesorii (comisioane de cumparare) insumeaza 6 lei. Jumatate de actiuni se
negociaza la bursa la pretul de vanzare de 220 lei, iar cealalta jumatate la pretul de
vanzare de 190 lei.

Raspuns:
501 = 5091 400 lei
Actiuni detinute la Varsaminte de efectuat
entitati afiliate pentru actiunile detinute
la entitatile afiliate
5091 = 5121 400lei
Varsaminte de efectuat Conturi la banci in lei
pentru actiunile detinute
la entitatile afiliate
622 = 462 6 lei
Cheltuieli privind Creditori diversi
comisioanele si
onorariile
461 = % 220 lei
Debitori diversi 501 200 lei
Actiuni detinute la
entitati afiliate
7642 20 lei
Castiguri din investitii
pe termen scurt cedate
% = 501 200 lei
6642 Actiuni detinute la 10 lei
Pierderi din investitiile entitati afiliate
pe termen scurt cedate
461 190 lei
Debitori diversi

2. SC PREMAGRO SA cumpara la bursa un pachet de 1000 de actiuni la pretul de 1,2 lei


/ bucata in scop de revanzare. Dupa 10 zile, vinde un pachet de 6000 de actiuni din cele
cumparate la pretul zilei de 1,5 lei/bucata. Dupa inca 10 zile vinde restul de 4000 actiuni,
la pretul zilei la bursa de 1,1 lei/bucata.
Rezolvare:
- achizitie:
501 = 5121 12.000 lei (10.000act * 1,2 lei/act)
- vanzare actiuni:
461 = % 9.000 lei
501 7.200 lei
7642 1.800 lei
% = 501 4.800 lei
461 4.400 lei
6642 400 lei

3. O filiala SC OMEGA SA achizitioneaza 1000 de actiuni emise de catre o alta filiala


din cadrul aceluiasi grup SC GAMA SA pentru care se cunosc:
a. valoarea unitara a actiunilor cotate la bursa este de 3 lei ;
b. decontarea actiunilor in cauza este imediata si se face din contul de disponibil in lei;
c. comisionul datorat pentru intermediere este de 1%
d. vanzarea la bursa a 800 de actiuni la un curs de 3,4 lei/actiune, cu incasare prin
virament;
e. comisioanele pentru serviciile bancare (incasari si plati) privind actiunile sunt de 7,5
lei;
f. vanzarea la bursa a 200 de actiuni la un curs de 1leu/actiune, cu incasare in numerar.

Cifra de afaceri = 3000 lei


501 = 5121 3000 lei
Actiuni detinute la Conturi la banci in lei
entitati afiliate
622 = 5121 30 lei
Cheltuieli privind Conturi la banci in lei
comisioanele si onorariile
5121 = % 2720 lei
Conturi la banci in lei 501 2400 lei
Actiuni detinute la
entitati afiliate
7642 320 lei
Castiguri din investitii
pe termen scurt cedate
627 = 5121 7.5 lei
Cheltuieli cu serviciile Conturi la banci in lei
bancare si asimilate
% = 501 600 lei
5311 Actiuni detinute la 400 lei
Casa in lei entitati afiliate
6642 200 lei
Pierderi din investitiile
pe termen scurt cedate