Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. SARAL EXPER T CON SU LT S.R.L.

Nr. O.R.C.: J26/697/2010, C.U.I.: RO2760851 5


RO88RNCB0193118 72925 0001 BCR CEN TRAL Tg .Mure
RO 22TREZ47650 69XXX011911 Trezoreria m unicipiului Tg.Mur e

Nr. nregistrare prestator: Nr. nregistrare beneficiar:


__________________________ _________________________

CONTRACT DE PRESTRI SERVICII INFORMATICE

ncheiat ntre:
S.C. SARAL EXPERT CONSULT S.R.L., cu sediul n Trgu Mure, Bld. Pandurilor, nr. 66, ap.
9, cod potal 540487, judeul Mure, tel. 0728-384995; fax 0265-317125, e-mail:
office@saralconsult.ro, CUI: RO27608515, cont bancar RO88RNCB0193118729250001 deschis la
BCR CENTRAL Tg.Mure, respectiv RO22TREZ4765069XXX011911 deschis la Trezoreria
Municipiului Tg. Mure, reprezentat prin administrator Marius-Gabriel DEAC, n calitate de
PRESTATOR,
i

Primria _____________________, cu sediul n _________________, str. ________________,


nr. ____, cod potal ______, tel. ______________; fax ____________, CUI (cod fiscal) ___________,
cont bancar _________________________________________________________________ deschis
la Trezoreria _______________, reprezentat legal prin domnul (d-na) _________________________,
avnd funcia de __________________, n calitate de BENEFICIAR

Articolul 1 - Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului l constituie realizarea de ctre prestator, n favoarea beneficiarului, a


urmtoarelor servicii:
1.1.1. Crearea unei pagini web personalizate (www._________________________);
1.1.2. Gzduirea, ntreinerea i actualizarea paginii web:
1.1.2.1. Gzduirea paginii web a beneficiarului;
1.1.2.2. ntreinerea paginii web a beneficiarului
1.1.2.3. Actualiarea periodic a site-ului, conform solicitrilor beneficiarului;
1.1.2.4. Crearea sau transformarea documentelor ce vor fi incluse n pagina web;
1.1.2.5. Convertirea documentelor dintr-un format electronic n altul;
1.1.2.6. Scanare i prelucrare imagini.

Articolul 2 - Durata i valoarea contractului.

2.1. Durata contractului este pn la decontarea serviciului de ctre beneficiar i intr n vigoare
de la data semnrii lui de ctre ambele pri contractuale.
2.2. Valoarea contractului, pentru realizarea paginii web i pentru asigurarea pentru o perioad
de 3 luni a serviciilor menionate la art.1.1.2. este de _________ lei (exclusiv TVA).
2.3. ncepnd cu luna a 4-a, beneficiarul va achita prestatorului, pentru realizarea serviciilor
menionate la art.. 1.1.2., o sum lunar de _________ lei (exclusiv TVA).

Articolul 3 Condiii de prestare a serviciului i de decontare a contravalorii acestora

3.1. Prestatorul va realiza pagina web ntr-un interval de 15 zile lucrtoare de la semnarea
contractului i sub rezerva ndeplinirii de ctre beneficiar a obligaiei de la art. 4.2.1. n caz contrar,
termenul de realizare a paginii web se va decala n mod corespunztor, iar coninutul acesteia, se va
modifica (simplifica) n funcie de documentele remise prestatorului.
3.2. Crearea paginii web se realizeaz exclusiv pe baza documentelor i informaiilor
comunicate de ctre beneficiar prestatorului, iar responsabilitatea cu privire la coninutul acestora
revine integral beneficiarului.

Tg.Mure, Bld. Pandurilor, nr. 66, ap. 9, cod potal 540487, judeul Mure
Tel ef on: 0728-38499 5, fax: 0265 -3
2167
31 2
359
e-mail: off ice@saralcons ult.ro, http:// www.s aralcon sult.r o
Pagina 1 din 3
S.C. SARAL EXPER T CON SU LT S.R.L.
Nr. O.R.C.: J26/697/2010, C.U.I.: RO2760851 5
RO88RNCB0193118 72925 0001 BCR CEN TRAL Tg .Mure
RO 22TREZ47650 69XXX011911 Trezoreria m unicipiului Tg.Mur e

3.3. Pentru nerealizarea n termenul convenit a paginii web, prestatorul datoreaz beneficiarului
penaliti n cuantum de 0,15% din valoarea fr TVA a contractului, pentru fiecare zi de ntrziere.
3.4. Recepia paginii web, se va realiza ntr-un termen de maxim 3 zile lucrtoare de la
notificarea prestatorului cu privire la finalizarea acesteia.
3.5. Beneficiarul va achita contravaloarea serviciilor, menionate la art. 2.2., n termen de 5 zile
lucrtoare de la recepionarea paginii web.
3.6. Beneficiarul va achita contravaloarea serviciilor, menionate la art. 2.3., pn n data de 15
a primei luni a perioadei, pentru urmtoarele 3 luni calendaristice.
3.7. Pentru neplata n termen a facturii, beneficiarul datoreaz penaliti n cuantum de 0,15%
din valoarea fr TVA rmas de achitat, pentru fiecare zi de ntrziere.

Articolul 4 Obligaiile PRILOR

4.1.PRESTATORUL se oblig:
4.1.1. S presteze serviciile asumate prin prezentul contract, inclusiv rezervarea domeniului
_____________________________, n termenul convenit.
4.1.2. S realizeze pagina web, conform modelului propus, pe baza informaiilor i materialelor
furnizate de ctre beneficiar.
4.1.3. S remedieze deficienele constatate de ctre beneficiar i stabilite n sarcina sa.
4.1.4. S notifice beneficiarul cu privire la finalizarea paginii web i s participe la recepia
acesteia.
4.1.5. S gzduiasc, ntrein i actualizeze pagina web, conform solicitrilor beneficiarului.
Actualizarea informaiilor de pagina web se va realiza ntr-un termen de maxim 5 zile lucrtoare, de la
primirea de ctre prestator de la beneficiar, a materialelor ce fac obiectul modificrii (inlocuirii sau
suplimentrii).
4.1.6. S emit facturile pentru serviciile prestate i s o transmit beneficiarului.

4.2.BENEFICIARUL se oblig:
4.2.1. S pun la dispoziia prestatorului informaiile i materialele pe care le va conine pagina
web, conform Anexei, n termen de 5 zile de la semnarea contractului.
4.2.2. S i asume corectitudinea informaiilor comunicate i care vor fi incluse n cuprinsul
paginii web.
4.2.3. S verifice, periodic mpreun cu prestatorul, coninutul paginii web aflat n construcie i
s-l notifice pe acesta n legtur cu deficienele sezizate sau cu privire la anumite propuneri de
modificare a coninutului.
4.2.4. S participe la recepia paginii web.
4.2.5. S comunice periodic prestatorului propuneri de actualizare a paginii web i s comunice
materialele necesare acestui demers.
4.2.6. S verifice, periodic mpreun cu prestatorul, coninutul paginii i s-l notifice pe acesta n
legtur cu deficienele sezizate sau cu privire la anumite propuneri de modificare a coninutului.
4.2.7 S efectueze n termenul stabilit plata contravalorii serviciului.

Articolul 5 Notificrile ntre pri

5.1. n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea
celeilalte este valabil ndeplinit dac va fi transmis la adresa/sediul prevazut n partea introductiv a
prezentului contract.
5.2. n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis, prin scrisoare
recomandat, cu confirmare de primire (A.R.) i se consider primit de destinatar la data menionat
de oficiul potal primitor pe aceast confirmare.
5.3. Dac notificarea se trimite prin telex, telefax, sau e-mail, ea se consider primit n prima zi
lucrtoare dup cea n care a fost expediat.
5.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri, dac nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitile prevzute la alineatele precedente.

Tg.Mure, Bld. Pandurilor, nr. 66, ap. 9, cod potal 540487, judeul Mure
Tel ef on: 0728-38499 5, fax: 0265 -3
2167
31 2
359
e-mail: off ice@saralcons ult.ro, http:// www.s aralcon sult.r o
Pagina 2 din 3
S.C. SARAL EXPER T CON SU LT S.R.L.
Nr. O.R.C.: J26/697/2010, C.U.I.: RO2760851 5
RO88RNCB0193118 72925 0001 BCR CEN TRAL Tg .Mure
RO 22TREZ47650 69XXX011911 Trezoreria m unicipiului Tg.Mur e

Articolul 6 - Rezolvarea litigiilor

6.1. Prile contractante neleg c orice litigiu intervenit n derularea contractului s fie rezolvat
pe cale amiabil, prin negociere direct
6.2. Dac nenelegerile nu pot fi soluionate pe cale amiabil, litigiul se va soluiona de
instanele judectoreti competente, n baza legislaiei romneti n vigoare n domeniu.
6.3. n nelesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresat de o parte celeilalte
va fi considerat valabil ndeplinit dac va fi transmis acestei ultime pri la adresa menionat la
nceputul prezentului contract sau la adresa comunicat ulterior, n scris. Notificarea se va face prin
scrisoare recomandat sau prin fax.

Articolul 7 - Condiii de ncetare a contractului

7.1. Prezentul contract nceteaz n urmtoarele cazuri:


7.1.1. Cu acordul scris al prilor, la data convenit de ctre acestea.
7.1.2. La finalizarea perioadei pentru care a fost ncheiat i numai dup decontarea
contravalorii serviciului.
7.1.2. Prile nu-i execut sau i execut defectuos sau cu ntrziere obligaiile
asumate. n acest caz ncetarea contractului opereaz de plin drept, fr a mai fi necesar intervenia
unei instane judectoreti.
7.2. Partea care invoc ncetarea/rezilierea contractului va notifica celeilalte pri cauza sistrii
derulrii contractului cu minim 5 zile nainte de data la care ncetarea urmeaz s-i produc efectul.
7.3. ncetarea prezentului contract nu exonereaz prile de la plata sumelor datorate i de la
executarea obligaiilor asumate pn la data ncetrii contractului.

Articolul 8 Clauza de confidenialitate


8.1. Prile se oblig s pstreze confidenialitatea datelor, informaiilor i documentelor pe care
le vor deine ca urmare a executrii clauzelor prezentului contract.

Articolul 9 - Fora major

9.1. Fora major apr de rspundere partea care o invoc n condiiile legii.
9.2. Dac n termen de 5 zile de la producere evenimentul de for major nu nceteaz, oricare
dintre pri are dreptul de a renuna la contract, printr-o notificare scris, adresat celeilalte pri.

Articolul 10 - Dispoziii finale

10.1. Orice modificare a clauzelor prezentului contract, se poate face doar prin act adiional.
10.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su,
reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau
ulterioar ncheierii lui.
10.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei respective
nu nseamn c ea a renunat la acest drept al su.
10.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de 2 exemplare, cte unul pentru fiecare
parte, astzi, _____________________, data semnrii lui.
10.5. Prezentul contract conine un numr de 3 file i anexe 3 file.

PRESTATOR BENEFICIAR
S.C. SARAL EXPERT CONSULT S.R.L. PRIMRIA _________________________
Administrator Primar
Marius-Gabriel DEAC ________________________

Tg.Mure, Bld. Pandurilor, nr. 66, ap. 9, cod potal 540487, judeul Mure
Tel ef on: 0728-38499 5, fax: 0265 -3
2167
31 2
359
e-mail: off ice@saralcons ult.ro, http:// www.s aralcon sult.r o
Pagina 3 din 3