Sunteți pe pagina 1din 2
ROMANIA eX CONSILIUL JUDETEAN BACAU_ Nr. 2604 din 01.02.2017 Catre: MIRCEA MERTICARIU - ziarul Adevarul mi merticariu@yahoo.com Stimate domnule, in urma cererii dumneavoastra, inregistraté la Consiliul Judetean Bacau sub nr.2604/0- 13/Lg544 din 20.02.2017, prin care, conform Legii_nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, solicitafi informatii cu Privire la contractul de monitorizare a presei incheiat cu G&P News&Advertising precum gi despre contractul incheiat cu Local Media Factory, va aducem la cunostint& urmatoarele: intrebare Daca institutia dumneavoastra a prelungit contractul de monitorizare al presei cu SC G&P News & Advertising SRL. Dac& da, care este valoarea contractului pentru 2017 si cum este motivatd continuarea acestuia. Care este lista de bloguri si ziare pe care angajafii acestei societati trebuie si i monitorizeze si cine a stabilit aceasta lista, Directia National Anticoruptie, Serviciul Teritorial Bacau a cerut pan acum clarificari fata de acest contract? Raispuns 1 : ; Pentru realizarea serviciilor avand ca obiect : “Monitorizare pres& scrisd, pres on-line. televiziune si bloguri locale pentru anul 2016 ” autoritatea contractanta a perfectat un contract a cArui_ valabilitate a incetat la data de 31.12.2016. Pentru anul 2017 autoritatea contractanta a initiat © noua achizitie din catalogul electronic prin intermediul SEAP. Precizam ca prestatorul serviciilor a fost selectat din catalogul electronic de produse/servicii/luerati disponibil pe SEAP unde orice operator economic are posibilitatea si-si prezinte oferta, Datorité faptului ca serviciile prestate de catre SC G&P News & Advertising SRL au raspuns cerintelor autoritatii contractante, s-au incadrat in bugetul alocat de Consiliul Judetean Bacau si pentru ca oferta disponibila pe SEAP a fost singura din judetul Bacau si chiar din Moldova autoritatea contractanté a semnat contractul de prestari servicii pentru anul 2017 Valoarea fara TVA a contractului pentru anul 2017 este de 23.667.71 lei. Achizitia acestor servicii in anul 2017 este motivati de necesitatea unei mai bune cunoasteri a activitatii Consiliului Judetean Bacau, precum si de necesitatea promovarii actiunilor institujiei avand in vedere fluxul informational continu ce depaseste ca grad de expunere programul de lucru al aparatului propriu al Consiliului Judetean Bacau. Activitatea de monitorizare vizeazA urmatoarele: + presi scrisa: Desteptarea - cotidian; ~ presi on-line: Ziarul de Bacau, Jurmalul de Bacau, Adevarul, ziarbacau.ro, Evenimentul regional; - site-uri de stiri: Mediafax, Agerpres: - televiziuni locale: Realitatea TV Bactu; Digi TV. TV Kit Bacau, Tele] Bacau, Euro TV; pag. 1 din - bloguri locale: 1m, www.aghiuta.com, www.inimabacaului.ro, wowwdebacau.ro, www.fermapolitica.ro, — www.bacau.net, — www.bacauiinfo.ro, www catalinbejan.ro, istofer.ro, ete. Pe masuri ce vor apirea noi publicatii (tiparite sau on-line, televiziuni locale, bloguri locale) acestea vor fi incluse gratuit in monitorizare, in cazul in care vor contine informatii relevante despre autoritatea contractanta. Cu privire la clarificarile solicitate de Directia Nationala Anticoruptie, Serviciul Teritorial Bacau referitor la acest contract sau orice alte contracte ale institutiei, vi aducem la cunostinta ca, avand vedere situatia speciala a informatiei pe care o solicitati precum si prevederile art.12, lite) si lit.) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se excepteaza de la liberul acces informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare si informatiile privind procedurile judiciare. consideram ca informatiile dorite le puteti solicita Directiei Nationale Anticoruptie. intrebarea intre Consiliul Judetean Bacau si Local Media Factory (Realitatea TV Bacau) este incheiat un contract cu suma de 9.500 lei/lunar pentru filmarea si editarea unei sedinfe a Consiliului Judetean Bacdu. Cum a fost stabilité aceasta suma, cum s-a calculat? Raspuns Prestatorul serviciilor a fost selectat din catalogul electronic de produse/servicii/lucrati disponibil pe SEAP unde orice operator economic are posibilitatea sa-si prezinte oferta. Datorita faptului ca serviciile ofertate de catre S.C. Local Media Factory $.R.L. au réspuns cerintelor autorititii contractante, s-au incadrat in bugetul alocat de Consiliul Judetean Bacau si pentru c& oferta disponibilé pe SEAP a fost singura din judetul Baciu autoritatea contractanta a semnat contractul de prestari servicii pentru anu! 2017. Valoarea serviciilor atribuite s-a determinat astfel: Nr. Pret a Denumire activitate lei fara | ashlee E TVA 1 Editari si inregistrari ale sedintelor CJ Bacau gi predarea acestora pe suport | 3.800 magnetic DVD din sedinfele CJ Bacau | Difuzare materiale montate ale celor mai importante proiecte din sedinte 1.900 | | E 2. | Editare-montaj 5 materiale cu voice-over ale celor mai importante decizii| 3.800 L i TOTAL 9.500 Informatiile mai sus mentionate y-au fost furnizate, conform solicitarii, in format electronic la adresa de e-mail mircea_merticariu@ Cu stima, intocmit, Responsabil Legea Nr.544/2001 Ciprian NICA_ F-PSM-02-05, ed.3, rev. 0 pag. 2 din2