Sunteți pe pagina 1din 1

COMANDA Nr.

______/____________

Ctre furnizor: BENEFICIAR:


Loc: Expedierea se va face la adresa: Localitatea____________
Strada______________________nr.___cod potal ________
Cod Postal
Judeul _______________
Tel: 021-319.28.84 Tel: ___________________ Fax_____________________
Fax: 0374-091.477 Adresa de e-mail_________________________________
Web: ____________________________________________
n atenia:

In baza contractului nr. ____/___________ solicitam furnizarea urmtoarelor produse:


Nr. Denumire produs/DCI Concentratie UM Cantitate Pret unitar in Valoare Valoare
crt LEI fara TVA fara TVA cu TVA

VALOARE TOTALA COMANDA

CONDITII COMERCIALE:
Termenul de livrare este de 48 ore de la data acceptarii comenzii, in limita stocului disponibil
Termenul de plata este de 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii.
Scadenta la data de _______ (30 zile)
In cazul depasirii datei scadente, va fi emisa factura de penalitati de la data scadentei facturii actuale. Cuantumul penalitatilor va fi de 0.02% pe zi de intarziere pana la data
achitarii efective a sumelor restante.
Prin semnarea si stampilarea comenzii, produsele, cantitatile, preturile si conditiile de plata se considera acceptate de catre achizitor.
Termen 15 zile calendaristice pentru perfectarea contractului si comunicarea exemplarului original catre furnizor. In lipsa contractului, comanda si factura fiscala reglementeaza
conditiile comerciale.
Semnaturi autorizate:
____________________ ____________________ _____________________ _____________________ _____________________
(functie, nume prenume, semnatura) (functie, nume prenume, semnatura) (functie, nume prenume, semnatura) (functie, nume prenume, semnatura) (functie, nume prenume, semnatura)

ed.1, rev. 0 1/1