Sunteți pe pagina 1din 9

FACULTATEA DE ANTREPRENORIAT, INGINERIA SI MANAGEMENTUL AFACERILOR

PROGRAMARE RESTANŢE
sesiunea 28.08.2017 - 10.09.2017
IMA
Nr. Data Ora Sala Restanță din Disciplina Cadrul didactic
crt.
1 9/4/2017 9.00 IMST
anul I sem I Analiză matematică Prof.dr.ing. Ionel Tevy
2 9/7/2017 9.00 IMST
3 8/29/2017 13.00 BN 202 Analiză matematică / Algebră liniară,
anul I sem I Prof. Simona Costache
4 8/30/2017 13.00 BN 202 geometrie analitică și diferențială
5 8/28/2017 9.00 BN 209
anul I sem I Fizica I / Fizica II Prof.dr.ing.Eugen Scarlat/Ionuț Vlădoiu
6 8/30/2017 9.00 BN 209
7 9/7/2017 14.00 BN 202
anul I sem I Fizica I / Fizica II Prof.dr.ing. Emanuel Dinescu
8 9/8/2017 14.00 BN 202
9 9/6/2007 10.00 BN 217
anul I sem I Bazele economiei I Conf.dr.ec.Corina Dumitrescu
10 9/7/2017 10.00 BN 217
I 026
11 9/4/2017 9.00 POLIZU
anul I sem I Materiale Industriale Prof.dr.ing.Stefania Stoleriu
I 026
12 9/5/2017 9.00 POLIZU
13 9/4/2017 10.00
anul I sem I Educatie fizică Prof. Florescu Oroles
14 9/5/2017 10.00
15 9/6/2017 12.00
ED 220 anul I sem I Programarea calculatoarelor și limbaje de Prof.dr.Nirvana Popescu
programare I
Programarea calculatoarelor și limbaje de
ED 220 anul I sem I Prof.dr.Nirvana Popescu
16 9/8/2017 12.00 programare I

17 9/7/2017 10.00 BN 026


anul I sem I Limba straina II Lect. Dr Soare
18 9/8/2017 10.00 BN 026
19 9/6/2017 10.00 BN 028
anul I sem I Limba straina II Prof.dr Mihaela Pricope
20 9/7/2017 10.00 BN 028
21 9/4/2017 9.00 I 103
anul I sem I Chimie Prof. Anton Ficai
22 9/5/2017 9.00 I 103
23 9/4/2017 9.00 BN 314
anul I sem 2 Sociologie Prof. Bruno Stefan
24 9/6/2017 9.00 BN 314
9/5/2017 12.00 BN 211
25 anul I sem I Cultura antreprenorială Prof.dr.ing. Florin Danalache
9/6/2017 12.00 BN 211
26 9/6/2017 12.00 BN 315 anul I sem I Pshiologia educaţiei Prof.Melania Macovei
27 9/4/2017 9.00 IMST Algebră liniară, geometrie analitică și
anul 1 sem2 Prof.dr.ing. Ionel Tevy
28 9/7/2017 9.00 IMST diferențială
29 8/28/2017 9.00 BN 209
anul 1 sem2 Fizică II Prof.dr.ingEugen Scarlat/Ionuț Vlădoiu
30 8/30/2017 9.00 BN 209

31 8/30/2017 11.00 BN 202


anul 1 sem2 Biotehnologii Prof.dr.Ioana Busuioceanu
32 9/6/2017 11.00 BN 205
33 9/6/2007 10.00 BN 217
anul 1 sem2 Bazele economiei II Conf.dr.ec.Corina Dumitrescu
34 9/7/2017 10.00 BN 217
35 9/7/2017 10.00 BN 026
anul 1 sem2 Limba straina II Lect. Dr Soare
36 9/8/2017 10.00 BN 026
37 9/6/2017 10.00 BN 028
anul 1 sem2 Limba straina II Prof.dr Mihaela Pricope
38 9/7/2017 10.00 BN 028
39 9/7/2017 12.00 BN 205
anul 1 sem2 Comunicare Sl.dr.ing. Olivia Negoita
40 9/8/2017 12.00 BN 205
41 8/30/2017 10.00 BN 211 Prof.dr.ing.Gabriela Dinu/Prof.dr.ing.Ioana
anul 1 sem2 Mecanică și rezistența materialelor
42 9/6/2017 10.00 BN 205 Busuioceanu
43 9/5/2017 BN 212b Programarea calculatoarelor și limbaje de
9.00 anul 1 sem2 Sl.dr.ing.Bogdan Țigănoaia
44 9/7/2017 BN 212b programare II
45 8/7/2017 9.00 BN 221
an 2 sem 1 Drept Sl.dr.ec.Beatrice Leuștean
46 9/8/2017 9.00 BN 221
47 9/4/2017 10.00
an 2 sem 1 Educatie fizică Prof. Florescu Oroles
48 9/5/2017 10.00
49 9/5/2017 12.00 BN 211
an 2 sem 1 Bazele managementului Prof.dr.ing. Florin Danalache
50 9/6/2017 12.00 BN 211
51 9/7/2017 12.00 BN 205
an 2 sem 1 Comunicare managerială Sl.dr.ing. Olivia Negoita
52 9/8/2017 12.00 BN 205
53 8/30/2017 12.30 EC 104
an 2 sem 1 Producerea, transportul şi utilizarea energiei Sl.dr.ing.Victor Cenusă
54 9/1/2017 12.30 EC 104
55 9/5/2017 9.00
EI106 an 2 sem 1 Producerea, transportul şi utilizarea energiei Prof.dr. Ion Tristiu
56 9/6/2017 9.00
57 8/30/2017 8.00 EB003 Tehnologii, echipamente şi instalaţii electrice
an 2 sem 1 Prof.dr.ing.Luiza Popa
58 9/6/2017 8.00 EB003 şi electronice
59 8/7/2017 9.00 BN 221
an 2 sem 1 Statistică pentru afaceri Sl.dr.ing.Beatrice Leuștean
60 9/8/2017 9.00 BN 221
61 9/5/2017 12.00 BN 225 Tehnologii, echipamente și instalații
an 2 sem 2 Prof.dr. Nicolae Orășanu
mecanice
62 9/8/2017 12.00 BN 202
63 07.09.2017. 10.00 BN 211
an 2 sem 2 Tehnici statistice în procesele de producţie Sl.dr.ing.Mihai Petruta
64 9/8/2017 10.00 BN 211
65 8/7/2017 9.00 BN 221
an 2 sem 2 Legislație comercială Sl.dr.ing.Beatrice Leuștean
66 9/8/2017 9.00 BN 221
67 9/7/2017 12.00 BN 205
an 2 sem 2 Marketing Sl.dr.ing. Olivia Negoita
68 9/8/2017 12.00 BN 205
69 9/7/2017 12.00 BN 205
an 2 sem 2 Marketing - proiect Sl.dr.ing. Olivia Negoita
70 9/8/2017 12.00 BN 205
71 8/28/2017 8.00 BN 332 an 2 sem 2 Grafică asistată de calculator Prof Radu Ionut Valentin
72 8/29/2017 8.00 BN 332
73 9/5/2017 BN 202
12.00 an 2 sem 2 Informatică aplicată Sl.dr.ing.Claudiu Purdescu
74 9/6/2017 BN 202
75 9/5/2017 8.00 BN 211
an 2 sem 2 Matematici speciale Conf.dr.ing.Blajină Ovidiu
76 9/6/2017 8.00 BN 211
77 9/4/2017 8.00 BN 211
an 2 sem 2 Procesarea substantelor materiale Prof. Mariana Ionescu
78 9/5/2017 8.00 D115 - ISB
79 9/5/2017 10.00 BN 211
an 3 sem 1 Politici şi strategii pentru afaceri Ş.l.dr.ing. Cristian Popescu
80 9/6/2017 10.00 BN 211
81 9/5/2017 12.00 BN 211
an 3 sem 1 Managementul resurselor umane Prof.dr.ing. Florin Danalache
82 9/6/2017 12.00 BN 211

83 13.00
9/7/2017 BN 214 an 3 sem 1 Modelarea proceselor de afacerilor S.l.dr.ing. Dan Dumitriu
84 9/8/2017 13.00 BN 214
85 9/7/2017 10.00 BN 211
an 3 sem 1 Managementul resurselor umane - proiect As.dr. ing. Mihai Corocaescu
86 9/8/2017 10.00 BN 227
87 9/5/2017 10.00 BN 205
an 3 sem 1 Simularea proceselor de producţie Conf.dr.ing. Elena Fleacă
88 9/6/2017 10.00 BN 225
89 8/7/2017 9.00 BN 221 Elemente legislative privind proiectarea şi
an 3 sem 1 Sl.dr.ing.Beatrice Leuștean
90 9/8/2017 9.00 BN 221 dezvoltarea afacerilor
91 8/30/2017 12.30 EC 104
an 3 sem 1 Impactul energiei asupra mediului Sl.dr.ing.Mihaela Norisor
92 9/1/2017 12.30 EC 104
93 9/6/2017 10.00 BN 219
an 3 sem 1 Contabilitate financiară Sl.dr.ing.Mihaela Ionescu
94 9/7/2017 10.00 BN 217
95 9/7/2007 9.00 BN 202
an 3 sem 2 Management financiar Prof.dr.ing. Gheorghe Militaru
96 9/8/2017 9.00 BN 202
97 8/7/2017 9.00 BN 221 Cadrul legislativ al comportamentului
an 3 sem 2 Sl.dr.ing.Beatrice Leuștean
98 9/8/2017 9.00 BN 221 organizațional
99 8/28/2017 9.00 D114 - ISB
an 3 sem 2 Dezvoltare durabilă Sl.dr.ing.Irina Istrate
100 8/29/2017 9.00 D114 - ISB
9/5/2017 17.00 BN 211
101 an 3 sem 2 Inovare tehnologică Sl.dr.ing. Cătălin Alexe
9/6/2017 17.00 BN 211
102 9/5/2017 10.00 BN 205
an 3 sem 2 Cercetări de marketing Conf.dr.ing. Elena Fleacă
103 9/6/2017 10.00 BN 225
104 9/7/2017 17.00 BN 202
an 3 sem 2 Afaceri cu produse inovative Conf.dr.Dana Deselnicu
105 9/8/2017 17.00 BN 202
106 9/6/2017 9.00 BN 219
an 3 sem 2 Analiză economico - financiară Sl.dr.ing.Simona Nicolae
107 9/7/2017 9.00 BN 219
108 07.09.2017. 10.00 BN 211
an 3 sem 2 Managementul calității Sl.dr.ing.Mihai Petruta
109 9/8/2017 10.00 BN 211
110 07.09.2017. 10.00 BN 211
an 3 sem 2 Managementul calității Sl.dr.ing.Mihai Petruta
111 9/8/2017 10.00 BN 211
112 9/5/2017 10.00 BN 205
an 3 sem 2 Managementul calității - proiect Sl.dr.ing.Bogdan Fleaca
113 9/6/2017 10.00 BN 225
114 07.09.2017. 10.00 BN 211
an 3 sem 2 Managementul calității - proiect Sl.dr.ing.Mihai Petruta
an 3 sem 2 Managementul calității - proiect Sl.dr.ing.Mihai Petruta
115 9/8/2017 10.00 BN 211
116 9/7/2007 9.00 BN 202
an 4 sem 1 Dezvoltarea afacerilor în servicii Prof.dr.ing. Gheorghe Militaru
117 9/8/2017 9.00 BN 202
118 9/5/2017 9.00 BN 209
an 4 sem 1 Dezvoltarea afacerilor în servicii Sl.dr.ing. Catalina Alexe
119 9/7/2017 9.00 BN 209
120 9/5/2017 BN 212b
9.00 an 4 sem 1 Managementul proiectelor Sl.dr.ing. Bogdan Tiganoaia
121 9/7/2017 BN 212b
122 9/7/2017 13.00 BN 214
an 4 sem 1 E - commerce S.l.dr.ing. Dan Dumitriu
123 9/8/2017 13.00 BN 214
124 9/5/2017 BN 202
10.00 an 4 sem 1 Logistică Sl.dr.ing. Claudiu Purdescu
125 9/6/2017 BN 202
126 9/5/2017 10.00 BN 205
an 4 sem 1 Organizarea producţiei Conf.dr.ing. Elena Fleacă
127 9/6/2017 10.00 BN 225
128 9/5/2017 9.00 BN 225
an 4 sem 2 Fezabilitatea şi eficeinţa investiţiilor Conf.dr. ing. Doina Șerban
129 9/7/2017 9.00 BN 225
130 9/5/2017 10.00 BN 205
an 4 sem 2 Organizarea producţiei - proiect Sl.dr.ing.Bogdan Fleaca
131 9/6/2017 10.00 BN 225

132
9/5/2017 9.00 BN 225 an 4 sem 1 Optimizarea proceselor tehnologice Conf.dr. ing. Doina Șerban
133 9/7/2017 9.00 BN 225
134 9/7/2017 12.00 BN 205
an 4 sem 1 Managementul schimbării Sl.dr.ing. Olivia Negoita
135 9/8/2017 12.00 BN 205
136 07.09.2017. 10.00 BN 209
an 4 sem 1 Auditul firmei Sl.dr.ing.Mihai Petruta
137 9/8/2017 10.00 BN 209
138 9/6/2017 9.00 BN 209
an 4 sem 2 Comert international Conf.dr.ec Liviu Mateescu
139 9/8/2017 9.00 BN 225
140 9/5/2017 9.00 BN 209
an 4 sem 2 Ingineria calitatii S.l.dr.ing. Catalina Alexe
141 9/7/2017 9.00 BN 209
142 9/5/2017 9.00 BN 209
an 4 sem 2 Ingineria calitatii - proiect Sl.dr.ing. Catalina Alexe
143 9/7/2017 9.00 BN 209
144 9/5/2017 9.00 BN 209
an 4 sem 2 Ingineria calitatii - proiect Sl.dr.ing. Catalina Alexe
145 9/7/2017 9.00 BN 209
.