Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 6

FORMULAR DE EVALUARE ACTIVITATE DE PRACTICĂ

1. Date de identificare student:

- Nume/prenume: ……………………………………………………………………
- Universitatea…………………………………………………………………….
- Facultatea…………………………………………………………………………
- Grupa……………………………………………………………………………….

2. Grila de evaluare
Nr. Punctaj Punctaj
Criteriu
Crt. maxim acordat
Gradul de dobândire a competenţelor practice
1. de natură tehnică specificate în portofoliul de 20
practică
Gradul de dobândire a competenţelor practice
2. de natură managerială specificate în portofoliul 20
de practică
3. Modul de redactare a caietului de practică 15
4. Modul de susţinere a caietului de practică 15
Aprecierea tutorelui de practică desemnat de
5. către unitatea parteneră de practică (rezultată 30
din Atestatul de practică)
TOTAL 100

Nota acordată : ……………………………………………………..

3. Cadru didactic supervizor:

Nume Semnătura

………………………