Sunteți pe pagina 1din 2

I. II. III.

SOLICITARE
Nr. intrare………………
MINISTERUL TRANSPORTURILOR de prelungire a valabilitatii licentelor de traseu
AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ pentru traseele din programele de transport judetene
A.R.R. 2013-2019 Data:…………………….

1. Subsemnat (ul/a)…………………………………………………., domiciliat în ………………......................................................,


str. ……………………………………………..……., nr. …….., bloc ……….., scara …....,etaj …………,ap………………….. ….…,
judeţ/sector ………………………………......, telefon …………….……….….., act identitate………….., seria……..…, nr. …..…….….…..,
eliberat de …….………..…….……………, la data ……...…………., CNP/NIF……………………………………..……, în calitate de
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
2. pentru operatorul de transport……………………………………………………………………….., nr. de ordine în registrul electronic
national al operatorilor de transport rutier ………………, licenţa comunitara nr. …….………………………………………………………;
în temeiul O.U.G. nr……… /2019, solicit prelungirea valabilitatii urmatoarelor licenţe de traseu eliberate pentru traseele din programele
de transport judetene 2013-2019, pe care la anexez in original impreuna cu graficele de circulatie, dupa cum urmeaza:

 Nr. traseu ……………….., denumire traseu ………….…….…. - …………….………………

Numar licenţă de traseu deţinută

…………………………; ………………………..; …………………………….; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ……………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ……………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ……………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ……………………………; ………………………………;…………………………;

 Nr. traseu ……………….., denumire traseu ………….…….…. - …………….………………

Număr licenţă de traseu deţinută

…………………………; ………………………..; ……………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ……………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ……………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ……………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ……………………………; ………………………………;…………………………;

REFERAT
Motivul restituirii solicitării ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. ……
Semnătura angajat ARR…………………….Semnătura solicitant …………………Data ………………
Introducerea datelor în baza de date fost efectuată de …………………………………….
………………………………………………………… semnătura ……………………………………….
Plata s-a făcut cu OP/MP nr. ………………din data ……….….…valoare ………………........................,
Factura nr. ………………………………………. din data ………………………………, fapt pentru care
PROPUN PRELUNGIREA VALABILITATII LICENŢEI DE TRASEU
Data…………………..

Data …………………. Semănătura solicitant …………………… L.S.


Pag. ……..
Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. (B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, www.arr.ro, e-mail: arutiera@arr.ro) procesează și prelucrează date și informații, inclusiv de natura datelor
cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Completarea datelor dumneavoastră pe acest formular, constituie
consimțământul explicit pentru a prelucra în continuare aceste date.Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi de lege, cum
sunt organele de poliţie, parchet, instanţe şi pot fi transmise inclusiv în străinătate organelor judiciare, în condiţiile legii.
 Nr. traseu …………………………., denumire traseu ………….…….….. - …………….…………………

Număr licenţă de traseu deţinută

…………………………; ………………………..; ………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ………………………; ………………………………;…………………………;

 Nr. traseu ……………………..., denumire traseu ………….…….….. - …………….…………………

Număr licenţă de traseu deţinută

…………………………; ………………………..; ………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ………………………; ………………………………;…………………………;

 Nr. traseu …………………….., denumire traseu ………….…….….. - …………….…………………

Număr licenţă de traseu deţinută

…………………………; ………………………..; ………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ………………………; ………………………………;…………………………;

 Nr. traseu ……………………., denumire traseu ………….…….….. - …………….…………………

Număr licenţă de traseu deţinută

…………………………; ………………………..; ………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ………………………; ………………………………;…………………………;

…………………………; ………………………..; ………………………; ………………………………;…………………………;

Data …………………. Semănătura solicitant …………………… L.S.

Pag…….

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. (B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, www.arr.ro, e-mail: arutiera@arr.ro) procesează și prelucrează date și informații, inclusiv de natura datelor
cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Completarea datelor dumneavoastră pe acest formular, constituie
consimțământul explicit pentru a prelucra în continuare aceste date.Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi de lege, cum
sunt organele de poliţie, parchet, instanţe şi pot fi transmise inclusiv în străinătate organelor judiciare, în condiţiile legii.