Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE

SUBSEMNATUL, POSESOR AL C.I. (B.I.) SERIA..,

NR, DOMICILIAT IN , str. .., nr., bl....,

ap, PROPRIETARUL IMOBILULUI INSCRIS IN CF. nr..nr.CAD..,

Nr. TOPO.............., IMOBIL SITUAT ADMINISTRATIV

IN, str., nr., IN CALITATE DE VECIN DIRECT

AL...............(NUMELE SI PRENUMELE BENEFICIARULUI)

PROPRIETARUL IMOBILULUI INSCRIS IN CF.., nr.CAD., nr. TOPO.,

RECUNOSC LIMITA DE VECINATATE DINTRE NOI SI SUNT DE ACORD CU CONSTRUIREA

.., CONFORM PROIECT nr, din...,

INTOCMIT DE

DATA, SEMNATURA,