Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2008

Proba scrisă la limba şi literatura rromani, limba şi literatura română şi metodica


predării activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii
- educatoare – grupe cu predare în limba rromani -
Varianta 5
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I – limbă şi literatură rromani ( 30 puncte)

Drabaren o tèksto thaj xramosaren nùmaj rromanesθe so mangel pes anθ-e


pućhimata dine maj tele!

„ O rrom mardo
Sas kaj na-s, o Sïmpètri aj jekh rrom. Phiravenas pe’ p-jekh drom p-o s-orro děs. Ći
зanenas kaj te rătăren. Roden penqe jekh kherorro. Roden, roden, roden... Arakhen jekh kolìba
sulumença. Mothol o rrom:
- Ìta, arakhlem so trobul ame’; anθ-e kată kolibùca śaj sovas miśto! Tu, Sïmpetri!na, tho’ tu p-o
fùndo, paśa-o zìdo, aj me thav ma’ paśa-o udar!
- Miśto, rrom!a, del tu o Del laćhi răt! Sastimaça!
Peren tele aj len te soven. Ìta aresel o gaзo le kheresqo! Mato sasas. So kerel kodo gaзo?
Vazdel pesqi rovli aj lel te marel le rromes. Marel les зi kana marel les aj зal-θar...Del muj o rrom
zurales:
- Sïmpetri!na, phendă, uśti! Tho’ tu’ akana vi tu paśa-o udar aj me sovav intăl.
Paruven o than le duj зene. Atùnći, o gaзo, o matărno, palem avel la rovlăça. Mothol: „
Mardem but kakales, kaj si paśa-o udar, akana trobul te marav vi kukoles kaj si paśa-o zìdo!”.
Palem lel o rrom daba.
Kadă si o tràjo le ćorre rromesqo, le bibaxtalesqo: kajgòdi зal, vaj p-e kată, vaj p-e kută rig,
sa si te avel mardo.” (palal o Andre Barthelemy)

1. Sikaven savo ćhand / fălo le xramosaripnasqo si kadava xramosaripen? So d-aśti te phenen maj
but? 4 pùnktură
2. Sikaven, anθ-e 7-10 rèndură, kaj xurăl tumari godǐ kana tume arakhen kasave kreaciaqe kotora!
6 pùnktură
3. Nakhaven i sintàgma o ćorro rrom anθar le savorre 8 kèzură, vi ka-o jekhipen, vi ka-o butipen!
10 pùnktură
4. Alosaren anθar o tèksto dino maj opre jekh kernavni / vèrbo thaj den i paradìgma lesqi ka-e
savorre mòdură vi verbosqe vaxta! 6 pùnktură
5. Amboden rumunikanes o tèksto dino maj opre! 4 pùnktură

Proba scrisă la limba şi literatura rromani, limba şi literatura română şi metodica


predării activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii
- educatoare – grupe cu predare în limba rromani –

Varianta Error! Reference source not found.


1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
SUBIECTUL II 30 puncte

Scrieţi, pe foaia de concurs, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul
de mai jos:

De atunci au început zile triste pentru bietul pui: se uita cu ochii plânşi cum fraţii lui se învăţau
la zbor dimineaţa şi seara; iar noaptea, când ceilalţi dormeau sub aripa mamei, el o întreba cu
spaimă:
− Mamă, nu e aşa că o să mă fac bine? Nu e aşa că o să merg şi eu să-mi arăţi cetăţi mari şi
râuri şi marea?
− Da, mamă, răspundea prepeliţa, silindu-se să nu plângă.
(Ioan Al. Brătescu-Voineşti, Puiul)

1. Stabiliţi câte un sinonim potrivit pentru următoarele cuvinte: bietul, silindu-se. 4 puncte

2. Precizaţi valorile morfologice ale următoarelor cuvinte: lui, dimineaţa, sub. 6 puncte

3. Povestiţi deznodământul naraţiunii, justificând finalul prin relaţie cu mottoul operei literare: Sandi,
să asculţi pe mămica! 10 puncte

4. Transformaţi vorbirea directă din fragmentul de mai sus în vorbire indirectă. 6 puncte

5. Precizati funcţiile sintactice ale cuvintelor triste, noaptea, mamei, -mi . 4 puncte

SUBIECTUL III (30 puncte)

1. Numiţi două funcţii ale jocului didactic. 4 puncte

2. Indicaţi etapele jocului didactic, ca activitate de educare a limbajului. 6 puncte

3. Evidenţiaţi patru valori formativ – educative ale jocului didactic. 4 puncte

4. Den jekh plàno vaś o siklăripen e rromane tekstosqo dino maj opre le ćhavorrenqe anθar i
barǒrri / xurdelin! Sikaven sar tume siklăren kadava kreaciaqo kotor! Na bistren te sikaven / te
anavăren e neve / akanutne siklăripnasqe metòde save tume patăn ke si but laćhe k-aśti te
siklăren kadava rromano tèksto dino maj opre le tiknorrenqe anθar jekh ćhavorrenqi rromani grùpa!
10 pùnktură
5. Den misala / ekzèmplură anθar e vakăripnasqo didaktikano lèksiko ka-i òra, kana keren butǐ
anθ-i jekh grùpa le rromane tiknorrença anθar jekh barǒrri / xurdelin!! 6 pùnktură

Proba scrisă la limba şi literatura rromani, limba şi literatura română şi metodica


predării activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii
- educatoare – grupe cu predare în limba rromani –

Varianta Error! Reference source not found.


2