Sunteți pe pagina 1din 14

NrdeordNr.

de
ore/DataConi
nuturiSubcom
petene
Eleva/elevul
va fi capabil/
capabil :
Metodesiproc
edeeMijloace
deinstruireE v
aluareNot
e
1 2
3 4
5 6
7 8
1.Reaciile
chimice.
11Formulachim
ic.Determinar
ea
valeneielement
elor
dupformulchi
mic.Alctuirea
formulelordup
valen.
-S determine
formulelechimi
ce
dupvaleni
inver!."onver!
aiae#er ciiul$r
o
%lemati&'area(
i!temul periodi
c)fieindividu
ale. Aplicareaal
*oritmuluide
alctuire
aformulelorchi
mice
dupvalen.De
terminareavale
neielementelor
+n
%a'aformuleich
imice) pentru!u
%!tane %inare
.21,a!
amoleculararel
ativ."alcularea
ma!
eimolecularerel
ative
+n %a'aformul
eichimice.
-S efectueze
calcule +n
%a'aformuleich
imice-,
r
) ,) v)m.
-S defineasc
noiunea ma!
molar.#erci
iuldi!
cuiadiri/at)al*
oritmi'a&rea.(i!
temul periodic)
fieindividual
eAplicaii
decalcul +n
%a'aformuleich
imice- ,r),) v)
m.31"antitatead
e!u%!
tan)molul.,a!
molar.
S defineasc
noiunile-
cantitatea de!u
%!tan)
molul)ma!
molar.$ro
%lemati&'area)
e#erciiul.(i!
temul periodic)
fieindividual
eAplicaii
decalcul +n
%a'aformuleich
imice- ,r),) v)
m.