Sunteți pe pagina 1din 1
Arii Relații metrice în triunghiul dreptunghic Cercul b ◊ h A = △ oarecare Lungime
Arii
Relații metrice în triunghiul dreptunghic
Cercul
b
◊ h
A =
△ oarecare
Lungime cerc
2
L =
2
R
l
◊ l
◊ sin( ,
l
l
)
cerc
2
1
2
A
= 1
△ oarecare
Arie disc
2
2
=
R
=
p
(
p
a
)(
p
b
)(
p
c
),
A disc
A △ oarecare
Teorema înălțimii
Teorema catetei
a
+
b
+
c
p =
2
2
2
AD
= CD ◊DB
AC
= CD ◊CB
Unghi la centru
Unghi înscris în cerc
c
c
AB AC
AB
2 = BD ◊BC
l 2
3
l
3
1
2
AD =
=
A
=
, h
4
=
BC
m(∢AOB) = m( AB)
△ echilateral
△ echilateral
ip
m DF
(
)
2
m ∢DEF
(
)
=
2
c
c
c
c
1
2
1
2
A
=
, h
=
dreptunghic
dreptunghic
Teorema lui Pitagora
Mediana în tr. dreptunghic
u
R
2
u
R
2
ip
L
AB
=
=
2
2
2
A sec
tor
ip
= c
+ c
ip
180
360
A = b◊h
=l
◊l
sin(
l
,
l
)
1
2
Mediana =
△ parale
log
ram
1
2
1
2
2
2
2
2
CB
= AC
+ AB
= L◊l
A dreptunghi
BC
Raza cercului înscris în
triunghi
Raza cercului circumscris
triunghiului
AM =
d
◊ d
2
2
A
a
+
b
+
c
abc
= 1
=
b
h
A romb
r
=
, p
=
R =
2
p
2
4 ◊ A
2
= l
,
d
= l
2
0
0
0
x
30 45
60
A pătrat
pătrat
sin x
c
. op
.
1
(
B
+
b
)
h
2
3
sin x =
=
A trapez
ip .
2
2
2 2
cos x
c
. al
.
1
d
◊ d
◊ sin(
d
,
d
)
3
2
= 1
2
1
2
cos x =
A patrulater
ip .
2
2
2 2
tg x
c
. op
.
3
1 3
tg x =
Teorema lui Thales
c
. al
.
3
Teorema bisectoarei
ctg x
c
. al
.
1
3
3
ctg x =
△ ABC
AD
AE
c
. op
.
3
=
DE
||
BC
DB
EC
Teorema fundamentală a asemănării
Cazurile de congruență ale triunghiului oarecare
L.U.L. ; U.L.U. ; L.L.L.
△ ABC
⇒ △
ADE
∼△
ABC
Cazurile de congruență ale triunghiului dreptunghic
DE
||
BC
△ ABC
AB
BD
C.C.; C.U. ;I.C.; I.U.
[
AD
bisectoare
=
Cazurile de asemănare
AC
DC
ABC
∼△
A B C
'
'
' €
AD
BC
=
{
D
}
L.L.L.; L.U.L.; U.U.
A
B
www.mateinfo.ro - Prof. Andrei Octavian Dobre
AB
∢ A '; ∢
AC
∢ B '; ∢
BC
C ∫
C
'
=
=
A B
'
'
A C
'
'
B C
'
'