Sunteți pe pagina 1din 8

CUPRINS

INFERNUL
CÂNTUL I
Prolog la DIVINA COMEDIE
Dante, rătăcind într-o pădure întunecoasă, ajunge la poalele unui deal. Cele
trei fiare. Apariţia marelui poet latin Virgiliu. Convorbirea dintre cei doi poeţi.
începutul călătoriei............................................................................... 7
CÂNTUL II
Invocaţia către muze. Şovăirea lui Dante, dojana şi îndemnurile lui Virgiliu.
Rugămintea Beatricei. înspre poarta Infernului..........................................11
CÂNTUL III
Poarta Infernului. Pedeapsa celor şovăielnici. Luntraşul Infernului, Caron.
Trecerea fluviului infernal Aheronul............................................................17
CÂNTUL IV
Primul cerc: Limbul. Poeţii antici şi Dante. Castelul înţelepţilor.........
CÂNTUL V
Cercul al doilea. Judecătorul Infernului: Minos. Păcătoşii din dragoste.
Francesca da Rimini şi Paolo Malatesta. Povestea lor de dragoste şi de
moarte...........................................................................................................28
CÂNTUL VI
Cercul al treilea: Lacomii. Cerber. Ciacco vorbeşte despre Florenţa şi îi prezice
lui Dante exilul.................................................................................33
CÂNTUL VII
Cercul al patndea: Zgârciţii şi risipitorii. Pluto. Despre soartă. Pătrunderea
în cel de-al cincilea cerc. Mânioşii............................................................37
CÂNTUL VIII
Cercul al cincilea: Mânioşii. Trecerea fluviului Stix în barca lui Flegias. Filippo
Argenti. Cetatea Dite.......................................................................42
CÂNTUL IX
Cercul al şaselea: Ereticii. Lângă poarta cetăţii Dite. Cele trei Furii. Trimisul
ceresc. Cei doi poeţi pătrund în cetate. Ereticii îngropaţi în morminte de
foc............................................................................................47
840
I
841
CANTUL X
Cercul al şaselea: Ereticii. Farinata degli Uberti şi Cavalcante dei
Cavalcanti. Prevestirea exilului lui Dante...................................................52
CÂNTUL XI
Cercul al şaselea: Ereticii. Mormântul papei Anastasiu. Topografia
Infernului......................................................................................................57
CÂNTUL XII
Cercul al şaptelea: Brăul întâi. Violenţii. Minotaurul. Centaurii. Violenţii
împotriva aproapelui....................................................................................61
CÂNTUL XIII
Cercul al şaptelea: Brăul al doilea. Violenţii. Pădurea sinucigaşilor. Pier
della Vigna. Risipitorii.................................................................................66
CÂNTUL XIV
Cercul al şaptelea: Brăul al treilea. Violenţii împotriva lui Dumnezeu.
Capaneu. Originea fluviilor din Infern......................................................... 72
CÂNTUL XV
Cercul al şaptelea: Violenţii împotriva firii. Sodomiţii. Brunetto Latini. Noua
prevestire a exilului lui Dante......................................................................77
CÂNTUL XVI
Cercul al şaptelea: Violenţii împotriva firii. Convorbirea lui Dante cu trei
damnaţi florentini. Corupţia Florenţei. Gerion...........................................82
CÂNTUL XVII
Cercul al şaptelea: Brăul al treilea. Violenţii împotriva artei. Cămătarii.
Monstrul Gerion...........................................................................................87
CÂNTUL XVIII
Cercul al optulea: Bolgia întâi şi a doua. Codoşii, seducătorii de femei şi
înşelătorii. Linguşitorii.................................................................................92
CÂNTUL XIX
Cercul al optulea: Bolgia a treia. Simoniacii. Papa Niccolo al III-lea.
Violenta invectivă a lui Dante împotriva papilor simoniaci.......... .97
CÂNTUL XX
Cercul al optulea: Bolgia a patra. Ghicitorii.............................................102
CÂNTUL XXI
Cercul al optulea: Bolgia a cincea. Cei care îşi însuşesc bunul obştesc.
Ameninţările diavolilor. Umorul dantesc...................................................707
CÂNTUL XXII
Cercul al optulea: Bolgia a şasea. Ciampolo din Navarra şi fratele Gomito
Cursa întinsă dracilor de Ciampolo. Cearta infernală..............................112
842
CANTUL XXIII
Cercul al optulea: Bolgia a şasea. Ipocriţii...............................................118
CÂNTUL XXIV
Cercul al optulea: Bolgia a şaptea. Hoţii...................................................124
CÂNTUL XXV
Cercul al optulea: Bolgia a şaptea. Hoţii...................................................130
CÂNTUL XXVI
Cercul al optulea: Bolgia a opta. Răii sfătuitori. Invectiva lui Dante
împotriva Florenţei. Răii sfătuitori învăluiţi în flăcări. Ulise şi Diomede.
Călătoria lui Ulise..........,...........................................................................136
CÂNTUL XXVII
Cercul al optulea: Bolgia a opta. Sfătuitorii de rele. Guido da Montefeltro.
Despre starea politică a Romagnei............................................................141
CÂNTUL XXVIII
Cercul al optulea: Bolgia a noua. Semănătorii de dezbinări.....................146
CÂNTUL XXIX
Cercul al optulea: Bolgia a zecea. Falsificatorii.......................................757
CÂNTUL XXX
Cercul al optulea: Bolgia a zecea. Falsificatorii.......................................156
CÂNTUL XXXI
Puţul giganţilor...........................................................................................162
CÂNTUL XXXII
Cercul al noulea: Trădătorii. Zona întâi, Căina: trădătorii de rude. Zona a
doua, Antenora: trădătorii de patrie sau de partid. Bocea degli Abaţi.
Contele Ugolino della Gherardesca...........................................................167
CÂNTUL XXXIII
Cercul al noulea: Trădătorii. Zona a doua: Antenora. Contele Ugolino.
Invectiva împotriva Pisei............................................................................172
CÂNTUL XXXIV
Cercul al noulea: Zona a patra şi ultima: Giudecca. Trădătorii de
binefăcători.................................................................................................178
NOTE...................................................................................... 183
843
PURGATORIUL
CÂNTUL I
Preludiu şi invocaţie. Cele patru stele. Cato, paznicul Purgatoriului.
Convorbirea cu Virgiliu..............................................................................267
CÂNTUL II
Antepurgatoriul. îngerul luntraş. Convorbirea lui Dante cu Casella.
Mustrarea lui Cato.....................................................................................272
CÂNTUL III
Antepurgatoriul. Insula: Sufletele excomunicaţilor. Manfredi...................277
CÂNTUL IV
Antepurgatoriul. întâia brănă; Zăbavnicii. Belacqua................................282
CÂNTUL V
Antepurgatoriul. A doua brănă: Zăbavnicii care au murit ucişi. Jacopo del
Cassero, Bonconte da Montefeltro, Pia dei Tolomei.................................287
CÂNTUL VI
Antepurgatoriul. A doua brănă: Alţi zăbavnici care au murit ucişi. Benincasa,
Guccio Tarlati, Federigo Novella, Gano Scornigiani, Orso degli Alberti, Pier
della Broccia, Sordello. Invectiva împotriva Italiei şi a
Florenţei....................................'..................................................................292
CÂNTUL VII
Antepurgatoriul. Vâlceaua înflorită: Principii neglijenţi. împăratul Rudolf,
Ottocar al H-lea, rege al Boemiei, Filip al IlI-lea, rege al Franţei, Enric I de
Navarra, Petru al Hl-lea şi Alfons al IlI-lea de Aragon, Carol I de Anjou,
Enric al IH-lea, rege al Angliei, Guglielmo al Vll-lea de Monferrato.......298
CÂNTUL VIII
Antepurgatoriul. Vâlceaua înflorită. Cei doi îngeri păzitori şi şarpele. Nino
Visconti şi Corrado Malaspina...................................................................303
CÂNTUL IX
Antepurgatoriul. Noaptea în vâlceaua înflorită. Visul lui Dante: vulturul şi
Lucia. Poarta Purgatoriului, îngerul portar..............................................308
CÂNTUL X
Primul ocol: Trufia. Pilde de umilinţă.......................................................313
CÂNTUL XI
Primul ocol: Trufia, Omberto Aldobrandeschi. Oderisi da Gubbio.
Provenzan Salvani......................................................................................318
844
CANTUL XII
Primul ocol: Trufia. Pilde de trufie pedepsită. Lucifer, Briareo, uriaşii, Nemrod,
Niobe, Saul, Aracne, Roboamo, Erifile, Sannherib, Cirus, Oloferne,
Troia. Urcarea la cel de-al doilea ocol......................................................323
CÂNTUL XIII
Al doilea ocol: Invidia. Pilde de caritate. Sapia da Siena.........................328
CÂNTUL XIV
Al doilea ocol: Invidia. Guido del Duca şi Rinieri da Calboli. Toscana şi
Romagna în 1300........................................................................................334
CÂNTUL XV
Al doilea ocol: Invidia. Al treilea ocol: Mânia. Pilde de blândeţe............340
CÂNTUL XVI
Al treilea ocol: Mânia. Marco Lombardo. Despre liberul arbitru şi corupţia
lumii. Corrado da Palazzo, Gherardo, da Camino, Guido da Castello,
Gaia............................................................................................................345
CÂNTUL XVII
Al treilea ocol: Mânia. Exemple de mânie pedepsită. Procne, Amata.
îngerul păcii. Urcarea la cel de-al patrulea ocol. Topografia morală a
Purgatoriului..............."...............................................................................351
CÂNTUL XVIII
Al patrulea ocol: Trândăvia. Natura şi originea iubirii. Liberul arbitru. Pilde
de zel. Abatele de la San Zeno. Pilde de nepăsare. Somnul lui Dante.......356
CÂNTUL XIX
Al patrulea ocol: Trândăvia. Visul lui Dante. Al cincilea ocol: Zgârcenia şi
risipa. Papa Adrian al V-lea.......................................................................362
CÂNTUL XX
Al cincilea ocol: Zgârcenia şi risipa. Ugo Capet. Pilde de zgârcenie.
Cutremurul..................................................................................................367
CÂNTUL XXI
Al cincilea ocol: Zgârcenia şi risipa. Staţiu. Cauza cutremurului.............373
CÂNTUL XXII
Al şaselea ocol: Lăcomia. Pilde de cumpătare..........................................378
CÂNTUL XXIII
Al şaselea ocol: Lăcomia. Forese Donaţi. Invectiva împotriva femeilor
florentine.....................................................................................................384
845
CÂNTUL XXIV
Al şaselea ocol: Lăcomia. Bonaginuta do Lucea, Papa Martin al IV-lea,
Ubaldino della Pila, Bonifazio Fieschi, Gentucca, Corso Donaţi. Exemple de
lăcomie pedepsită.......................................................................................389
CÂNTUL XXV
Urcarea la cel de-al şaptelea ocol. Zămislirea fiinţei omeneşti. Cel de-al
şaptelea ocol: Desfrănarea. Exemple de castitate.....................................395
CÂNTUL XXVI
Cel de-al şaptelea ocol: Desfrănarea. Cele două cete de desfrânaţi.
Exemple de desfrău: Sodoma şi Gomora, Pasifae, Guido Guinizelli, Arnaldo
Daniello......................................................................................................400
CÂNTUL XXVII
Cel de-al şaptelea ocol: Desfrănarea. Trecerea poeţilor prin flăcări. Urcarea
către Paradisul pământesc. Ultimele cuvinte ale lui Virgiliu....................406
CÂNTUL XXVIII
Paradisul pământesc. Pe malurile râului Lete. Matelda. Originea apelor şi a
vântului în Paradisul pământesc................................................................411
CÂNTUL XXIX
Paradisul pământesc. Mereu pe meleagurile răului Lete. Procesiunea
mistică.........................................................................................................417
CÂNTUL XXX
Paradisul pământesc. Apariţia Beatricei. Dispariţia lui Virgiliu. Mustrările
Beatricei......................................................................................................423
CÂNTUL XXXI
Paradisul pământesc. Mărturisirea lui Dante. Scufundarea în apele râului
Lete. Beatrice se dezvăluie.........................................................................428
CÂNTUL XXXII
Paradisul pământesc. Somnul lui Dante. Acvila, vulpea şi zmeul. Desfrânata
şi uriaşul.....................................................................................................433
CÂNTUL XXXIII
Paradisul pământesc. Profeţia Beatricei. Purificarea lui Dante în apele
răului Eunoe...............................................................................................439
NOTE......................................................................................444
846
PARADISUL
CÂNTUL I
Preludiu. Invocaţia către Apollo. Ascensiunea în sfera de foc. Orânduirea
universului..................................................................................................541
CÂNTUL II
Apostrofa către cititori. Urcarea în întâiul cer (al Lunii). Petele lunare.
înrâurirea cerurilor....................................................................................546
CÂNTUL III
Cerul întâi, al Lunii. Cei care şi-au călcat jurămintele. Picarda Donaţi.
împărăteasa Constanţa...............................................................................552
CÂNTUL IV
Cerul întâi, al Lunii. Cei care şi-au călcat jurămintele. îndoielile lui
Dante..........................................................................................................557
CÂNTUL V
Cerul întâi, al Lunii. Cei care şi-au călcat jurămintele. Lămuririle Beatricei.
Cerul al doilea, Mercur. Spiritele active. lustinian....................................562
CÂNTUL VI
Cerul al doilea, al lui Mercur. Spiritele active. Viaţa lui lustinian.
Acvila romană. Invectiva împotriva guelfilor şi a ghibelinilor. Romeo di
Villanova.....................................................................................................567
CÂNTUL VII
Cerul al doilea, al lui Mercur. Spiritele active. Noile îndoieli ale lui Dante.
Lămuririle Beatricei...................................................................................572
CÂNTUL VIII
Cerul al treilea, al Venerei. Spiritele îndrăgostite. Carol Martel. Noi dubii
ale lui Dante...............................................................................................578
CÂNTUL IX
Cerul al treilea, al Venerei. Spiritele îndrăgostite. Cunizza da Romano.
Marca Trevigiana. Folco din Marsilia. Raab cea ticăloasă. Invectiva
împotriva eclesiaştilor................................................................................584
CÂNTUL X
Cerul al patrulea, al Soarelui, Spirite înţelepte. Prima cunună luminoasă a
spiritelor de teologi şi filozofi.....................................................................589
CÂNTUL XI
Cerul al patrulea, al Soarelui. Spiritele înţelepte. Cele două noi îndoieli ale lui
Dante. Elogiul lui San Francesco d'Assisi. Invectiva împotriva
dominicanilor..............................................................................................595
847
CÂNTUL XII
Cerul al patrulea, al Soarelui. Spiritele înţelepte. A doua cunună luminoasă.
Elogiul Sfântului Dominic. Invectiva împotriva franciscanilor.................600
CÂNTUL XIII
Cerul al patrulea, al Soarelui. Spiritele înţelepte. Ştiinţa lui Solomon, a lui
Adam şi a lui Hristos..................................................................................606
CÂNTUL XIV
Cerul al patrulea, al Soarelui. Spiritele înţelepte. Solomon îi lămureşte lui
Dante cea de-a treia îndoială. Cea de-a treia cunună luminoasă. Urcarea în
cerul lui Marte. Cerul al cincilea, al lui Marte. Spiritele războinicilor.....611
CÂNTUL XV
Cerul al cincilea, al lui Marte. Spiritele războinice. Cacciaguida. Florenţa de
altădată. Strămoşii lui Dante......................................................................616
CÂNTUL XVI
Cerul al cincilea, al lui Marte. Spiritele războinice. Despre nobleţe. Florenţa şi
cetăţenii săi în vremea lui Cacciaguida..................................................622
CÂNTUL XVII
Cerul al cincilea, al lui Marte. Spiritele războinice. Prezicerea exilului.
Gloria viitoare. Curajul adevărului...........................................................628
CÂNTUL XVIII
Cerul al cincilea, al lui Marte. Spiritele războinice. Urcarea în cerul al şaselea.
Cerul al şaselea, al lui Jupiter. Spiritele celor drepţi. Acvila. Avariţia
papilor..........................................................................................633
CÂNTUL XIX
Cerul al şaselea, al lui Jupiter. Spiritele drepţilor. Vorbirea acvilei. Invectiva
împotriva principilor nedrepţi....................................................................638
CÂNTUL XX
Cerul al şaselea, al lui Jupiter. Spiritele drepţilor. Cântecul spiritelor care
formează acvila. Sufletele din ochii acvilei. Păgâni în Paradis. Despre
predestinare................................................................................................644
CÂNTUL XXI
Cerul al şaselea, al lui Saturn. Spiritele contemplative. Scara cerească. Pier
Damiano. Invectivă împotriva ecleziaştilor................................................650
CÂNTUL XXII
Cerul al şaptelea, al lui Saturn. Spiritele contemplative. Corupţia călugărilor.
Cerul al optulea, al stelelor fixe. Spiritele triumfătoare. Privirea asupra
planetelor şi a pământului..............................................................655
848
CÂNTUL XXIII
Cerul al optulea, al stelelor fixe. Spiritele triumfătoare. Iisus Hristos.
Dumnezeiasca frumuseţe a Beatricei. încoronarea Fecioarei Măria........667
CÂNTUL XXIV
Cerul al optulea, al stelelor fixe. Spiritele triumfătoare. Sfântul Petru. Dante
este examinat cu privire la credinţă...........................................................666
CÂNTUL XXV
Cerul al optulea, al stelelor fixe. Spiritele triumfătoare. Dorul de patrie. Sfântul
Iacob. Dante este examinat cu privire la speranţă. Sfântul Ioan
Evanghelistul..............................................................................................672
CÂNTUL XXVI
Cerul al optulea, al stelelor fixe. Spiritele triumfătoare. Dante este examinat cu
privire la caritate. Adam. Primul grai al omenirii................................677
CÂNTUL XXVII
Cerul al optulea, al stelelor fixe. Spiritele triumfătoare. Invectiva Sfântului
Petru împotriva papilor şi a prelaţilor. Urcarea în cerul al nouălea, primul
mobil. Ierarhiile îngereşti. Corupţia pământească....................................682
CÂNTUL XXVIII
Cerul al nouălea, primul mobil. Ierarhiile îngereşti. Concordanţa între îngeri
şi ceruri.......................................................................................................688
CÂNTUL XXIX
Cerul al nouălea, primul mobil. Ierarhiile îngereşti. Invectiva împotriva
vanităţii. Nesfârşitul număr al îngerilor.....................................................693
CÂNTUL XXX
Cerul al nouălea, primul mobil, Ierarhiile îngereşti. Urcarea în Empireu.
Fluviul de lumină. Trandafirul alb. Tronul lui Enric al VH-lea.................698
CÂNTUL XXXI
Empireul. Dumnezeu,
CÂNTUL XXXII
... dre
Orânduirea fericiţilor O
Viziunea divinităţii. .Sfârşitulpoemei
NOTE.