Sunteți pe pagina 1din 34

RAPORT LUNAR nr.

17 - AUGUST 2016

Beneficiar : Municipiul Bacau


Investitia : Reabilitarea si modernizarea Insulei de Agrement Bacau
Proiectant general: Luca Way SRL
Sef Proiect : ing. Mihai Luca
Arhitect : cd. arh. Diana Oanta
Proiect tehnic : nr. 1300008/2013 faza revizuire DT
Verificatori : Paunescu Serban, specialitatea A1, A2, atestat nr. 337
Bogdan C. Aurel, specialitatea C, F, atestat nr. 6429
Bogdan C. Aurel, specialitatea B1, D1, atestat nr. 1028
Vestemean Nicolae Cornel, specialitatea A4, B2, D2, atestat nr. 212
Radu Luca, specialitatea A4, B2, D2, atestat nr. 08089
Dobrescu Gh. Gheorghe, specialitatea It, atestat nr. 1648
Stoica M. Anca, specialitatea Is, atestat nr. 1665
Safta Victor, specialitatea Ie, atestat nr. 06262
Autorizatia de desfiintare eliberata de Municipiul Bacau , cu nr.08 din 31.03.2015 cu valoarea lucrarilor
de 14.856 lei, termen de valabilitate 12 luni, durata de executie a lucrarilor 12 luni
Autorizatia de construire eliberata de Municipiul Bacau , cu nr.39 din 31.03.2015 cu valoarea lucrarilor
de 34.187.890 lei, termen de valabilitate 12 luni, durata de executie a lucrarilor 36 luni
1. EVALUARE DOCUMENTATIE TEHNICA DE EXECUTIE
OBSERVATII GENERALE
Referatele verificatorilor Paunescu Serban, Dobrescu Gh. Gheorghe, Vestemean Nicolae Cornel si Stoica M.
Anca fac referire la un alt proiectant general decat Luca Way SRL si la alti proiectanti de instalatii decat
Luca Way SRL.
Numerele de identificare si datele proiectelor pe specialitati sunt altele decat cele din documentatia
prezentata. Datele de pe referatele acestora sunt anterioare elaborarii DT nr. 1300008/2013.

Recomandari :
1. Se recomanda o revizuire a proiectului pentru a asigura toate datele necesare executiei.
2. Pentru a nu afecta ritmul executiei recomanda solicitarea unui efort sustinut al proiectantului pentru
asigurarea asistentei tehnice in timpul executiei.
3. Se recomanda reverificarea actualei DT pentru specialitatile la care referatele nu fac referire la
prezenta DT.
4. Se recomanda predarea catre diriginte a unui exemplar original al proiectului tehnic de executie
impreuna cu referatele verificatorilor de proiect.
5. Se solicita predarea catre diriginte in cel mai scurt timp a restul documentatiei necesare (DTAC, etc.).

2. ACTIVITATEA DIRIGINTELUI
Pentru supravegherea lucrarilor de constructii prevazute de proiect care se vor executa in aceasta
investitie sunt prevazuti prin caietul de sarcini diriginti de santier cu autorizari pentru urmatoarele
domenii:
Domeniul 2.2. Construcii civile, industriale i agricole - categoria de importan C
Domeniul 3.3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaie, transport pe cablu de interes local
Domeniul 6. Construcii edilitare i de gospodrie comunal
Domeniul 8.1. Instalatii electrice
Domeniul 8.2. Instalatii sanitare, termoventilatii
Domeniul 9.1. Retele electrice
Domeniul 9.2. Retele termice si sanitare
Domeniul 9.3. Retele telecomunicatii
in plus a fost solicitat si pozitia de inginer cantitati.

J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 1/34
Echipa care va desfasura activitati de supraveghere va fi urmatoarea:
Inginer rezident
Catalin Mihail Chelaru
Domeniul 2.2. Construcii civile, industriale i agricole - categoria de importan C
Daniela Apostica - diriginte de santier 1 - 2.3 Constructii civile,industriale,agricole-
Categoria de importanta B aut. nr.00014841
Paul Cretu - diriginte de santier 2 - 2.4 Constructii civile,industriale,agricole-Categoria de
importanta A aut. nr.00024555
Crisan Croitoru - diriginte de santier 3 - 2.2. Constructii civile,industriale,agricole-Categoria
de importanta C aut. nr.00028720
Domeniul 3.3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaie, transport pe cablu de interes local
Gica Gavrila - diriginte de santier 4 - 3.1. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaie,
transport pe cablu de interes national - aut. nr. 00016262
Domeniul 6. Construcii edilitare i de gospodrie comunal
Daniela Apostica - diriginte de santier 5 - 6.1 Construcii edilitare i de gospodrie comunal
- aut. nr. 00014841
Domeniul 8.1. Instalatii electrice
Catalin Mihail Chelaru - diriginte de santier 6 - 8.1 Instalatii electrice aut. nr.00021626
Domeniul 8.2. Instalatii sanitare, termoventilatii
Catalin Mihail Chelaru - diriginte de santier 8 - 8.2. Instalatii sanitare , termoventilatii aut.
nr.00021626
Domeniul 9.1. Retele electrice
Ioan-Iulian Dascalu - diriginte de santier 10 - 9.1. Retele electrice - aut. nr. 00026304
Domeniul 9.2. Retele termice si sanitare
Ioan-Iulian Dascalu - diriginte de santier 11 - 9.2. Retele termice si sanitare - aut. nr.
00027073
Ingineri de cantitati
Dragos Banu - inginer de cantitati 1
n perioada 01.08.2016 - 31.08.2016 au fost desfasurate urmatoarele activitati:
s-au pregatit documentele aferente CIP 13;
s-a studiat documentatia de executie la faza DT - soluii propuse prin dispoziii de antier;
s-au derulat activitai de verificare i aprobare materiale;
s-au derulat activitati de supraveghere pentru realizare instalatii hidromecanica Ob. 9;
s-au derulat activitati de supraveghere pentru realiazre montaj segmente topogane Ob. 9;
s-au derulat activitati de supravegerea pentru placari piscine Ob. 18;
s-au derulat activitati de supraveghere pentru realizare traseu stalpi iluminat zona promenada
(ob. 12 si 21) ob. 26.4 (retele electrice exterioare);
Se anexeaza formularul 23A cu calculul numarului de zile pe specialitati si valoarea de facturat.

4. ACTIVITATEA CORDONATOR SSM


Pentru desfasurarea serviciilor de coordonare SSM a santierului a fost numit;
Ion Maior - coordonator SSM.
n perioada 01.08.2016 - 31.08.2016 au fost desfasurate urmatoarele activitati:
s-a derulat activitatea de supraveghere zilnica a santierului;
s-a verificat completarea registrelor aferente in perioada controlata.

5. ACTIVITATEA CONSTRUCTORULUI
Lucrarile efectuate sunt urmatoarele:
lucrari de efectuare demolari pe amplasament;
s-au realizat cele doua accese provizorii pe insula si pe insula mica;
lucrari de amenajare a organizarii de santier;

Obiect 1 Parcare supraetajata


s-a efectuat o trasare prealabila si o recunoastere a retelelor de utilitati aflate pe amplasament;
s-a spart platforma de beton de la parcarea existenta
s-a demolat canal retea termoficare dezafectat;
s-a evacuat moloz rezultat in urma demolarilor;
s-a efectuat o trasare pentru devierea ovoidului;
s-au achizitionat carcasele de armaturi pentru pilotii beton armat;
J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 2/34
s-a efectuat sapatura pentru descoperirea ovoidului la generatoare superioara pe zona parcarii
Observatii:
s-a avizat dispozitia de santier referitoare la deviere retele canalizare (DS 25/17.07.2015);
exista intarzieri;

Obiect 2 Fantana arteziana


s-a efectuat trasare;
s-au efectuat sapaturi pentru infrastructura;
s-a constatat natura terenului la cota de fundare;
s-a turnat beton de egalizare;
s-au armat radier si pereti partial;
s-a efetuat trasarea camerei tehnice;
s-au efectuat sapaturi pentru camera tehnica;
s-a turnat beton de egalizare pentru camera tehnica;
s-a realizat hidroizolarea sub radier camera tehnica
s-a armat radier beton camera tehnica;
s-a turnat beton in radier camera tehnica;
s-au armat pereti camera tehnica;
s-a armat capac camera tehnica;
s-a turnat beton in pereti si capac camera tehnica;
s-a realizat hidroizolarea peretilor camerei tehnice;
s-a montat priza de pamant pentru camera tehnica;
s-au realizat umpluturi;
s-a pozitionat capac peste pereti camera tehnica;
s-au montat conducte instalatii hidromecanica;
s-au montat conducte instalatii sanitare in placa;
s-au montat protectii instalatii electrice in placa;
s-au realizat circuite instalatii electrice;
s-a turnat beton in radier;
s-au armat si cofrat pereti;
s-a turnat beton in pereti;
s-au armat si cofrat stalpi;
s-a turnat beton in stalpi;
Observatii:
s-a avizat dispozitia de santier referitoare la instalatii electrice (DS 30/14.08.2015) si camera
tehnica (DS 32/14.08.2015);
exista intarzieri;

Obiect 3.1 Anexa imprumuturi/vanzari


s-a efectuat trasare;
s-au efectuat sapaturi pentru infrastructura;
s-a constatat natura terenului la cota de fundare;
s-a turnat beton de egalizare;
s-au executat armaturile talpa fundatii;
s-au montat buloane stalpi;
s-a turnat beton in fundatii;
s-au executat umpluturi;
s-a montat confectia metalica suprastructura;
s-au turnat reazeme pentru grinzi pardoseala si beton egalizare;
s-au armat si cofrat grinzile perimetrale si interioare;
s-a turnat beton in grinzi fundatii;
s-au executat umpluturi in casete;
s-a armat si cofrat placa cota -0,05 + rampa acces si scara;
s-au montat racorduri apa, canalizare, electrice;
s-a turnat beton in placa cota -0,05 + rampa acces si scara;
s-a efectuat instalatii interioare electrice, sanitare, canalizare
s-a montat structura din lemn pentru pereti exteriori;
s-a montat structura pereti gips-carton si tavane false gips-carton;
s-a montat structura metalica atic;
s-a montat structura suport pardoseala - terasa;

J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 3/34
Observatii:
s-au avizat dispozitiile de santier referitoare la infrastructura si pardoseala (DS 11/22.05.2015),
confectia metalica suprastructura (DS7/07.05.2015) si arhitectura (DS21/18.06.2015 si
DS47/22.04.2016);
exista intarzieri;

Obiect 3.2 Anexa imprumuturi/vanzari


s-a efectuat trasare;
s-au efectuat sapaturi pentru infrastructura;
s-a constatat natura terenului la cota de fundare;
s-a turnat beton de egalizare;
s-au executat armaturile talpa fundatii;
s-au montat buloane stalpi;
s-a turnat beton in fundatii;
s-au executat umpluturi;
s-a montat confectia metalica suprastructura;
s-au turnat reazeme pentru grinzi pardoseala si beton egalizare;
s-au armat si cofrat grinzile perimetrale si interioare;
s-a turnat beton in grinzi fundatii;
s-au executat umpluturi in casete;
s-a armat si cofrat placa cota -0,05 + rampa acces si scara;
s-au montat racorduri apa, canalizare, electrice;
s-a turnat beton in placa cota -0,05 + rampa acces si scara;
s-a efectuat instalatii interioare electrice, sanitare, canalizare
s-a montat structura din lemn pentru pereti exteriori;
s-a montat structura pereti gips-carton si tavane false gips-carton;
s-a montat structura metalica atic;
s-a montat structura suport pardoseala - terasa;
Observatii:
s-au avizat dispozitiile de santier referitoare la infrastructura si pardoseala (DS 11/22.05.2015),
confectia metalica suprastructura (DS7/07.05.2015) si arhitectura (DS21/18.06.2015 si
DS47/22.04.2016);
exista intarzieri;

Obiect 4 Anexa teren sport


s-a efectuat trasare;
s-au efectuat sapaturi pentru infrastructura;
s-a constatat natura terenului la cota de fundare;
s-a turnat beton de egalizare;
s-au executat armaturile talpa fundatii si fundatii rampa acces+scara;
s-au montat buloane stalpi;
s-a turnat beton in fundatii si fundatii rampa acces+scara;
s-a executat umpluturi
s-au executat instalatii sanitare si electrice;
s-a montat confectia metalica suprastructura;
s-au armat grinzile perimetrale si interioare infrastructura;
s-a turnat beton in grinzi
s-au executat instalatii sanitare si electrice;
s-au realizat umpluturi;
s-a realizat hidroizolorae si termoizolarea pardoselii;
s-au armat placa de la cota -0.05 si rampe acces;
s-a turnat beton in placa si rampe;
s-a cofrat si armat placa de la cota +3.10;
s-a turnat beton in placa de la cota +3.10;
s-a montat structura din lemn pentru pereti exteriori;
s-a montat structura pereti gips-carton si tavane false gips-carton;
Observatii:
s-au avizat dispozitiile de santier referitoare la infrastructura si pardoseala (DS8/07.05.2015),
confectia metalica suprastructura (DS18/10.06.2015) si arhitectura (DS47/22.04.2016);
exista intarzieri;

J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 4/34
Obiect 5 Perete escalada
s-a facut o trasare prealabila pentru reamplasare;
s-a efectuat trasare;
s-a constatat natura terenului la cota de fundare;
s-a turnat beton de egalizare;
s-au executat armaturile grinzilor de fundare;
s-au montat buloane stalpi suprastructura;
s-a turnat beton in fundatii;
s-au executat umpluturi;
s-a armat placa de la cota -0.05;
s-a turnat beton in placa
s-a montat confectia metalica suprastructura;
s-a montat confectie metalica spatiala - partial;
s-au montat panouri escalada - partial;
Observatii:
s-a avizat dispozitia de santier referitoare la reamplasare obiect (DS 33/24.08.2015);
s-a avizat dispozitia de santier DS40/22.01.2016 - suprastructura
exista intarzieri;

Obiect 7 Cladire jocuri educationale Kids Land


s-a efectuat trasare;
s-au efectuat sapaturi pentru infrastructura;
s-a constatat natura terenului la cota de fundare;
s-a turnat beton de egalizare;
s-au executat armaturile talpa fundatii;
s-au montat buloane stalpi;
s-a turnat beton in fundatii;
s-au executat umpluturi;
s-a montat confectia metalica suprastructura;
s-au turnat reazeme pentru grinzi pardoseala si beton egalizare;
s-au armat si cofrat grinzile perimetrale si interioare;
s-a turnat beton in grinzi fundatii;
s-au executat umpluturi in casete;
s-a armat si cofrat placa cota -0,05 + rampa acces si scara;
s-au montat racorduri apa, canalizare, electrice;
s-a turnat beton in placa cota -0,05 + rampa acces si scara;
s-a montat structura metalica atic;
Observatii:
s-au avizat dispozitiile de santier referitoare la infrastructura si pardoseala (DS 9/07.05.2015), la
confectia metalica suprastructura (DS14/02.06.2015) si arhitectura (DS22/18.06.2015);
s-au transmis de catre proiectant completari la detaliile de arhitectura fara ca acestea sa fie
corelate cu proiectul tehnic, listele de cantitati si fara sa fie insotite de antemasuratori
( sedinta de lucru din data de 22.01.2016) ;
exista intarzieri;

Obiect 8 Cladire acces Aquapark


s-a efectuat trasare;
s-au efectuat sapaturi pentru infrastructura;
s-a constatat natura terenului la cota de fundare;
s-a turnat beton de egalizare;
s-au pozitionat carcase pentru buloane;
s-au armat fundatiile izolate si grinda de fundare;
s-a turnat beton in fundatii;
s-au executat umpluturi s-a efectuat racordul pentru instalatii electrice, sanitare, canalizare ;
s-a montat confectia metalica suprastructura;
s-au armat si cofrat grinzile perimetrale;
s-a turnat beton in grinzi fundatii si protectii baza stalpi interiori;
s-au executat umpluturi;
s-au executat instalatii sanitare si electrice;
s-a executat hidroizolarea si termoizolarea sub pardoseala;
s-a armat si cofrat placa cota -0,05 + rampa acces si scara;
s-au montat racorduri apa, canalizare, electrice;
s-a turnat beton in placa cota -0,05 + rampa acces si scara;
J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 5/34
s-a cofrat placa de la cota +3.10;
s-a armat placa de la cota +3.10;
s-a turnat beton in placa de la cota +3.10
s-a montat structura din lemn pentru pereti exteriori;
s-a montat structura pereti gips-carton si tavane false gips-carton;
s-a montat structura metalica scari;
s-au armat si cofrat fundatii rampa acces persoane cu dizabilitati;
s-a executat rampa acces din beton armat;
Observatii:
s-au avizat dispozitiile de santier confectia metalica suprastructura (DS20/10.06.2015) si
arhitectura (DS47/22.04.2016);
exista intarzieri;

Obiect 9 Turn tobogan Aquapark


s-a efectuat trasare;
s-au efectuat sapaturi pentru infrastructura;
s-a constatat natura terenului la cota de fundare;
s-a turnat beton de egalizare;
s-au armat grinzile din fundatii;
s-au demontat armaturile montate;
s-a realizat umplutura sapaturii initiale;
s-a refacut trasarea;
s-au reefectuat sapaturi pentru infrastructura;
s-a reconstatat natura terenului la cota de fundare;
s-a returnat beton de egalizare;
s-au armat grinzile de fundare;
s-au montat carcasele de buloane;
s-a armat radier camera tehnica;
s-a turnat beton in grinzile de fundare si radier camera tehnica;
s-au armat pereti camera tehnica;
s-a turnat beton in pereti camera tehnica;
s-au hidroizolat pe exterior pereti camera tehnica;
s-a armat placa camera tehnica;
s-a turnat beton in placa camera tehnica;
s-a montat structura metalica turn topogane;
s-au montat conducte instaltii recirculare topogane intre Piscina 1 si Canera tehnica;
s-a efectuat trasare pentru fundatii topogane;
s-au efectuat sapaturi pentru fundatii topogane;
s-a turnat beton de egalizare pentru fundatii topogane;
s-au armat fundatii topogane;
s-au montat carcase buloane fundatii topogane;
s-a turnat beton in fundatii topogane;
s-a montat platelaj turn topogane;
s-a realizat imbinarea segmentelor de topogane;
s-a montat structura metalica - suport - topogane;
s-au montat topogane;
s-au montat instalatii hidromecanica topogane;
s-au montat instalatii hidromecanica in camera tehnica;
Observatii:
s-a avizat DS27/16.06.2015 - infrastructura;
s-a avizat DS28/03.08.2015 - suprastructura;
s-a avizat DS43/09.03.2016 - instalatii electrice;
exista intarzieri;

Obiect 10 Anexe sport pe nisip


s-a efectuat trasare;
s-au efectuat sapaturi pentru infrastructura;
s-a constatat natura terenului la cota de fundare;
s-a turnat beton de egalizare;
s-au executat armaturile talpa fundatii;
s-au montat buloane stalpi;
s-a turnat beton in fundatii;
s-au executat umpluturi;
J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 6/34
s-a montat confectia metalica suprastructura;
s-au turnat reazeme pentru grinzi pardoseala si beton egalizare;
s-au armat si cofrat grinzile perimetrale si interioare;
s-a turnat beton in grinzi fundatii;
s-au executat umpluturi in casete;
s-a armat si cofrat placa cota -0,05 + rampa acces si scara;
s-au montat racorduri apa, canalizare, electrice;
s-a turnat beton in placa cota -0,05 + rampa acces si scara;
s-a efectuat lucrari de instalatii interioare sanitare, electrice, canalizare;
s-a montat structura din lemn pentru pereti exteriori;
s-a montat structura pereti gips-carton si tavane false gips-carton;
s-a montat structura suport pardoseala;
Observatii:
s-au avizat dispozitiile de santier referitoare la infrastructura si pardoseala (DS12/22.05.2015),
confectia metalica suprastructura (DS13/02.06.2015) si arhitectura (DS47/22.04.2016);
exista intarzieri;

Obiect 11 Terenuri sport pe nisip


s-a efectuat trasare;
s-a realizat nivelarea terenului;
s-a asternut strat nisip;
s-au montat borduri;
s-a montat podina lemn partial

Obiect 12 Ponton-podina lemn promenada


s-au achizitionat elementele din lemn pentru structura (piloti, grinzi)
s-a efectuat trasarea in sectorul axelor 90-163/A-H;
s-au batut piloti de lemn in sectorul axelor 90-163/A-H;
s-a efectuat trasarea in sectorul axelor 20-90/A-H;
s-au batut piloti de lemn in sectorul axelor 40-90/E-H;
s-au realizat inadiri piloti in sectorul axelor 90-163/A-H;
s-au montat grinzile principale si secundare in sectorul axelor 90-163/A-H;
s-a montat deck in sectorul axelor 126-163/A-H;
s-a efectuat trasarea in sectorul axelor 164-165/S-AD;
s-au batut piloti de lemn in sectorul axelor 164-165/S-AD;
s-au monotat grinzi principale si secundare in sectorul axelor 90-74/D-H;
s-a montat deck in sectorul axelor 106-139/A-H;
s-a montat balustrada in sectorul axelor 139-163/A;
s-a efectuat trasarea in sectorul axelor 40-74/A-H;
s-au batut piloti de lemn in sectorul axelor 40-74/A-H;
s-au monotat grinzi principale si secundare in sectorul axelor 90-65/A-D;
s-a montat deck in sectorul axelor 79-106/A-H;
s-a montat balustrada in sectorul axelor 79-139/A;
s-a efectuat trasarea in sectorul axelor 1-40/A-H;
s-au batut piloti de lemn in sectorul axelor 1-40/A-H;
s-au monotat grinzi principale si secundare in sectorul axelor 1-65/A-H;
s-a montat deck in sectorul axelor 1-79/A-H;
s-a montat balustrada in sectorul axelor 1-79/A;
s-au realizat treptele de acces intre cele 3 nivele;
s-au realizat rampe acces pentru persoanele cu dizabilitati intre cele 3 nivele;
s-au realizat trepte acces la obiectele 14.1-14.6;
s-a montat inchidere spre interiorul insulei (sort) in sectorul axelor 107-163;
s-au montat inchidere spre interiorul insulei (sort) in sectorul axelor 1-107;
s-au realizat rampe acces pentru persoane cu dizabilitati pe podina (4 buc.)
s-au realizat trepte acces pe podina (5 buc.)
s-a realizat ignifugarea podinei in sectorul 125-163;
s-a realizat protectia ignifugarii cu lac in sectorul 125-163;
s-au batut piloti de lemn in sectorul axelor 164-166/AA-S;
s-au monotat grinzi principale si secundare in sectorul axelor 164-166/AA-S;
s-a montat deck in sectorul axelor 164-166/AA-S;
s-a realizat ignifugarea podinei in sectorul 1-125 -partial;
s-au montat contravantuiri;
s-au realizat reparatii la podina afectata de deversare;
J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 7/34
Observatii:
s-a avizat dispozitia de santier referitoare la podina promenada (DS 26/16.07.2015);

Obiect 13 Loc de joaca-Kids Land


s-a efectuat trasare;
s-au efectuat sapatura generala ;
s-au realizat umpluturi;
s-a asternut strat nisip;
s-au montat borduri;
s-a realizat imprejmuirea;
s-au montat echipamente;

Obiect 14.1 Loc de popas si recreere


s-a efectuat trasare;
s-au efectuat sapaturi pentru infrastructura;
s-a constatat natura terenului la cota de fundare;
s-a turnat beton de egalizare;
s-au montat buloane stalpi;
s-au executat armaturile talpa fundatii;
s-a turnat beton in fundatiile izolate;
s-au executat umpluturi ;
s-au turnat reazeme pentru grinzi pardoseala;
s-a turnat egalizare pentru grinzi pardoseala;
s-au realizat fundatii scari si rampa acces;
s-au montat racorduri apa, canalizare, electrice;
s-a montat confectia metalica suprastructura;
s-au turnat reazeme pentru grinzi pardoseala si beton egalizare;
s-au armat grinzile perimetrale si interioare;
s-au cofrat grinzile perimetrale si interoare;
s-a turnat beton in grinzi fundatii;
s-au executat umpluturi in casete;
s-au executat instalatii sanitare si electrice;
s-a armat si cofrat placa cota -0,05 + rampa acces si scara;
s-au montat racorduri apa, canalizare, electrice;
s-a turnat beton in placa cota -0,05 + rampa acces si scara;
s-a montat structura din lemn pentru pereti exteriori;
s-a montat structura metalica atic;
s-a montat structura pereti gips-carton si tavane false gips-carton;
Observatii:
s-au avizat dispozitiile de santier referitoare la pereu (DS1/04.05.2015), la infrastructura si
pardoseala (DS2/05.05.2015), confectia metalica suprastructura (DS19/10.06.2015), amenajare
taluz (DS1.rev1/20.05.2016) si arhitectura (DS47/22.04.2016);
exista intarzieri;

Obiect 14.2 Loc de popas si recreere


s-a efectuat trasare;
s-au efectuat sapaturi pentru infrastructura;
s-a constatat natura terenului la cota de fundare;
s-a turnat beton de egalizare;
s-au montat buloane stalpi;
s-au executat armaturile talpa fundatii;
s-a turnat beton in fundatiile izolate;
s-au executat umpluturi ;
s-au turnat reazeme pentru grinzi pardoseala;
s-a turnat egalizare pentru grinzi pardoseala;
s-au realizat fundatii scari si rampa acces;
s-au montat racorduri apa, canalizare, electrice;
s-a montat confectia metalica suprastructura;
s-au turnat reazeme pentru grinzi pardoseala si beton egalizare;
s-au armat si cofrat grinzile perimetrale si interioare;
s-a turnat beton in grinzi fundatii;
s-au executat umpluturi in casete;
s-au executat instalatii sanitare si electrice;
J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 8/34
s-a armat si cofrat placa cota -0,05 + rampa acces si scara;
s-au montat racorduri apa, canalizare, electrice;
s-a turnat beton in placa cota -0,05 + rampa acces si scara;
s-a montat structura din lemn pentru pereti exteriori;
s-a montat structura metalica atic;
s-a montat structura pereti gips-carton si tavane false gips-carton;
Observatii:
s-au avizat dispozitiile de santier referitoare la pereu (DS1/04.05.2015), la infrastructura si
pardoseala (DS2/05.05.2015), confectia metalica suprastructura (DS19/10.06.2015), amenajare
taluz (DS1.rev1/20.05.2016) si arhitectura (DS47/22.04.2016);
exista intarzieri;

Obiect 14.3 Loc de popas si recreere


s-a efectuat trasare;
s-au efectuat sapaturi pentru infrastructura;
s-a constatat natura terenului la cota de fundare;
s-a turnat beton de egalizare;
s-au montat buloane stalpi;
s-au executat armaturile talpa fundatii;
s-a turnat beton in fundatiile izolate;
s-au executat umpluturi ;
s-au turnat reazeme pentru grinzi pardoseala;
s-a turnat egalizare pentru grinzi pardoseala;
s-au realizat fundatii scari si rampa acces;
s-au montat racorduri apa, canalizare, electrice;
s-a montat confectia metalica suprastructura;
s-au turnat reazeme pentru grinzi pardoseala si beton egalizare;
s-au armat si cofrat grinzile perimetrale si interioare;
s-a turnat beton in grinzi fundatii;
s-au executat umpluturi in casete;
s-au executat instalatii sanitare si electrice;
s-a armat si cofrat placa cota -0,05 + rampa acces si scara;
s-au montat racorduri apa, canalizare, electrice;
s-a turnat beton in placa cota -0,05 + rampa acces si scara;
s-a montat structura din lemn pentru pereti exteriori;
s-a montat structura metalica atic;
s-a montat structura pereti gips-carton si tavane false gips-carton;
Observatii:
s-au avizat dispozitiile de santier referitoare la pereu (DS1/04.05.2015), la infrastructura si
pardoseala (DS2/05.05.2015), confectia metalica suprastructura (DS19/10.06.2015), amenajare
taluz (DS1.rev1/20.05.2016) si arhitectura (DS47/22.04.2016);
exista intarzieri;

Obiect 14.4 Loc de popas si recreere


s-a efectuat trasare;
s-au efectuat sapaturi pentru infrastructura;
s-a constatat natura terenului la cota de fundare;
s-a turnat beton de egalizare;
s-au montat buloane stalpi;
s-au executat armaturile talpa fundatii;
s-a turnat beton in fundatiile izolate;
s-au executat umpluturi ;
s-au turnat reazeme pentru grinzi pardoseala;
s-a turnat egalizare pentru grinzi pardoseala;
s-au realizat fundatii scari si rampa acces;
s-au montat racorduri apa, canalizare, electrice;
s-a montat confectia metalica suprastructura;
s-au turnat reazeme pentru grinzi pardoseala si beton egalizare;
s-au armat si cofrat grinzile perimetrale si interioare;
s-a turnat beton in grinzi fundatii;
s-au executat umpluturi in casete;
s-au executat instalatii sanitare si electrice;
s-a armat si cofrat placa cota -0,05 + rampa acces si scara;
J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 9/34
s-au montat racorduri apa, canalizare, electrice;
s-a turnat beton in placa cota -0,05 + rampa acces si scara;
s-a montat structura din lemn pentru pereti exteriori;
s-a montat structura metalica atic;
s-a montat structura pereti gips-carton si tavane false gips-carton;
Observatii:
s-au avizat dispozitiile de santier referitoare la pereu (DS1/04.05.2015), la infrastructura si
pardoseala (DS2/05.05.2015), confectia metalica suprastructura (DS19/10.06.2015), amenajare
taluz (DS1.rev1/20.05.2016) si arhitectura (DS47/22.04.2016);
exista intarzieri;

Obiect 14.5 Loc de popas si recreere


s-a efectuat trasare;
s-au efectuat sapaturi pentru infrastructura;
s-a constatat natura terenului la cota de fundare;
s-a turnat beton de egalizare;
s-au montat buloane stalpi;
s-au executat armaturile talpa fundatii;
s-a turnat beton in fundatiile izolate;
s-au executat umpluturi ;
s-au turnat reazeme pentru grinzi pardoseala;
s-a turnat egalizare pentru grinzi pardoseala;
s-au realizat fundatii scari si rampa acces;
s-au montat racorduri apa, canalizare, electrice;
s-a montat confectia metalica suprastructura;
s-au turnat reazeme pentru grinzi pardoseala si beton egalizare;
s-au armat si cofrat grinzile perimetrale si interioare;
s-a turnat beton in grinzi fundatii;
s-au executat umpluturi in casete;
s-au executat instalatii sanitare si electrice;
s-a armat si cofrat placa cota -0,05 + rampa acces si scara;
s-au montat racorduri apa, canalizare, electrice;
s-a turnat beton in placa cota -0,05 + rampa acces si scara;
s-a montat structura din lemn pentru pereti exteriori;
s-a montat structura metalica atic;
s-a montat structura pereti gips-carton si tavane false gips-carton;
Observatii:
s-au avizat dispozitiile de santier referitoare la pereu (DS1/04.05.2015), la infrastructura si
pardoseala (DS2/05.05.2015), confectia metalica suprastructura (DS19/10.06.2015), amenajare
taluz (DS1.rev1/20.05.2016) si arhitectura (DS47/22.04.2016);
exista intarzieri;

Obiect 14.6 Loc de popas si recreere


s-a efectuat trasare;
s-au efectuat sapaturi pentru infrastructura;
s-a constatat natura terenului la cota de fundare;
s-a turnat beton de egalizare;
s-au montat buloane stalpi;
s-au executat armaturile talpa fundatii;
s-a turnat beton in fundatiile izolate;
s-au executat umpluturi ;
s-au turnat reazeme pentru grinzi pardoseala;
s-a turnat egalizare pentru grinzi pardoseala;
s-au realizat fundatii scari si rampa acces;
s-au montat racorduri apa, canalizare, electrice;
s-a montat confectia metalica suprastructura;
s-au turnat reazeme pentru grinzi pardoseala si beton egalizare;
s-au armat grinzile perimetrale si interioare;
s-au cofrat grinzile perimetrale si interoare;
s-a turnat beton in grinzi fundatii;
s-au executat umpluturi in casete;
s-au executat instalatii sanitare si electrice;
s-a armat si cofrat placa cota -0,05 + rampa acces si scara;
J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 10/34
s-au montat racorduri apa, canalizare, electrice;
s-a turnat beton in placa cota -0,05 + rampa acces si scara;
s-a montat structura din lemn pentru pereti exteriori;
s-a montat structura metalica atic;
s-a montat structura balustrada rampa acces persoane cu dizabilitati si terasa;
s-a montat structura inchideri soclu;
s-a montat structura pereti gips-carton si tavane false gips-carton;
Observatii:
s-au avizat dispozitiile de santier referitoare la pereu (DS1/04.05.2015), la infrastructura si
pardoseala (DS2/05.05.2015), confectia metalica suprastructura (DS19/10.06.2015), amenajare
taluz (DS1.rev1/20.05.2016) si arhitectura (DS47/22.04.2016);
exista intarzieri;

Obiect 14.7 Loc de popas si recreere


s-a efectuat trasare;
s-au efectuat sapaturi pentru infrastructura;
s-a constatat natura terenului la cota de fundare;
s-a turnat beton de egalizare;
s-au montat buloane stalpi;
s-au executat armaturile talpa fundatii;
s-a turnat beton in fundatiile izolate;
s-au executat umpluturi ;
s-au turnat reazeme pentru grinzi pardoseala;
s-a turnat egalizare pentru grinzi pardoseala;
s-au realizat fundatii scari si rampa acces;
s-au montat racorduri apa, canalizare, electrice;
s-a montat confectia metalica suprastructura;
s-au turnat reazeme pentru grinzi pardoseala si beton egalizare;
s-au armat si cofrat grinzile perimetrale si interioare;
s-a turnat beton in grinzi fundatii;
s-au executat umpluturi in casete;
s-au executat instalatii sanitare si electrice;
s-a armat si cofrat placa cota -0,05 + rampa acces si scara;
s-au montat racorduri apa, canalizare, electrice;
s-a turnat beton in placa cota -0,05 + rampa acces si scara;
s-a montat structura din lemn pentru pereti exteriori;
s-a montat structura metalica atic;
s-a montat structura pereti gips-carton si tavane false gips-carton;
Observatii:
s-au avizat dispozitiile de santier referitoare, la infrastructura si pardoseala (DS2/05.05.2015),
confectia metalica suprastructura (DS19/10.06.2015) si arhitectura (DS47/22.04.2016);
exista intarzieri;

Obiect 15 Sera
s-a facut o trasare prealabila pentru reamplasare;
s-au efectuat sapaturi pentru infrastructura;
s-a constatat natura terenului la cota de fundare;
s-a turnat beton de egalizare pentru fundatii izolate;
s-au armat fundatiile izolate;
s-au montat carcasele de buloane in fundatiile izolate;
s-a turnat beton in fundatii izolate;
s-a montat confectia metalica suprastructura;
s-a turnat beton de egalizare pentr grinzi perimetrale;
s-au armat si cofrat grinzile perimetrale;
s-a turnat beton in grinzile perimetrale;
s-a realizat confectie metalica pereti exteriori;
s-a montat structura pereti interiori;
Observatii:
s-a avizat dispozitia de santier referitoare la reamplasare (DS 34/24.08.2015), infrastructura si
suprastructura (DS 42/29.02.2016) si arhitectura (DS47/22.04.2016);
exista intarzieri;

J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 11/34
Obiect 16 Biblioteca cu ceainarie
s-a efectuat trasarea;
s-au efectuat sapaturi pentru infrastructura;
s-a constatat natura terenului la cota de fundare;
s-a turnat beton de egalizare pentru fundatiile izolate;
s-au armat fundatiile izolate;
s-au montat caracasele de buloane in fundatiile izolate;
s-a turnat beton in fundatiille izolate;
s-a montat structura metalica;
s-au montat racorduri apa, canalizare, electrice;
s-au armat si cofrat grinzile de fundare perimetrale si interioare;
s-a turnat beton in grinzile de fundare perimetrale si interioare;
s-au executat umpluturi in casete;
s-au executat instalatii sanitare si electrice;
s-a armat si cofrat placa cota -0,90, -0,50, -0,05 si scara;
s-a turnat beton in placa cota -0,90, -0,50, -0,05 si scara;
s-au armat si cofrat fundatii + lamele rampa acces;
s-a turnat beton in fundatii + lamele rampa acces;
s-a armat si cofrat rampa acces;
s-a turnat beton in rampa acces;
s-a montat structura din lemn pentru pereti exteriori;
s-a montat structura metalica atic;
s-a montat structura suport din lemn pentru tavan fals;
s-a montat structura suport pardoseala - terasa;
s-a montat pardoseala pe terasa si scari acces;
s-a montat structura pereti interiori de compartimentare si tavan fals;
s-a montat structura metalica pereti exteriori;
s-a realizat ignifugarea pardoselei terasa exterioara;
Observatii:
s-a avizat dispozitia de santier referitoare la reamplasarea (DS 34/24.08.2015);
s-a avizat dispozitia de santier DS37/02.11.2015 - infrastructura
s-a avizat dispozitia de santier DS47/22.04.2016 - arhitectura

Obiect 17 Teatru in aer liber


s-a efectuat trasare;
s-au executat foraje piloti;
s-au efectuat sapaturi pentru infrastructura;
s-a constatat natura terenului la cota de fundare;
s-a turnat beton de egalizare la grinzile de fundare;
s-au armat grinzile de fundare;
s-au montat buloane stalpi;
s-a turnat beton in grinzile de fundare;
s-a efectuat trasarea scenei;
s-au efectuat sapaturi pentru infrastructura- scena;
s-a constatat natura terenului la cota de fundare - scena;
s-a turnat beton de egalizare la grinzile de fundare - scena;
s-au armat grinzile de fundare - scena;
s-a turnat beton in talpa grinzilor de fundare - scena;
s-a turnat beton in elevatii grinzi fundatii scena;
s-au efectuat umpluturi in caseta si compactarea acestora;
s-a armat placa scenei;
s-a turnat beton in placa si rampa scari - scena;
s-a realizat racord la instalatia electrica - scena;
s-au realizat lucrari de amenajare teren in jurul teatrului si a scenei;
s-a montat confectia metalica gradena;
s-a montat structura metal si lemn inchideri gradena;
s-a montat structura lemn sustinere scaune gradena;
s-a montat labriu inchideri gradena;
s-a montat deck scena;
s-a montat podina gradena;
s-a realizat ignifugare gradenei si scenei;
s-a realizat protectia ignifugarii cu lac pentru gradena si scena;
s-au montat scaunele pe gradena;
J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 12/34
Observatii:
s-a avizat dispozitia de santier referitoare la scena (DS 24/07.07.2015);
s-au transmis detalii executie arhitectura gradena.

Obiect 18 Piscine AquaPark


s-a efectuat trasare;
s-au efectuat sapatura generala partiala ;
s-a refacut trasarea pentru reamplasare;
s-au finalizat sapaturile generale pentru piscine topogane 1,2, piscina valuri, si piscina copii;
s-au finalizat sapaturile generale pentru camerele tehnice aferente piscinelor;
s-a realizat strat balast pentru piscina topogane 1,2, piscina valuri si piscina copii;
s-a turnat beton de egalizare pentru piscinele topogane 1,2, piscina cu valuri si piscina copii;
s-a turnat beton de egalizare pentru camerele tehnice aferente piscinelor;
s-a realizat armarea radierelor pentru piscinele topogane 1,2, piscina cu valuri si piscina copii;
s-a realizat armarea radierelor pentru camerele tehnice aferente piscinelor;
s-au ralizat instalatii de alimentare cu apa si golire inglobate in radiere pentru piscinele topogane
1,2, piscina cu valuri si piscina copii;
s-au efectuat probe de presiune pentru instalatiile de alimentare cu apa a piscinelor;
s-a turnat beton in radiere pentru piscinele topogane 1,2, piscina cu valuri si piscina copii;
s-a turnat beton in radiere pentru camerele tehnice aferente piscinelor;
s-a realizat armarea peretilor pentru piscinele topogane 1,2, piscina cu valuri si piscina copii;
s-a realizat armarea peretilor pentru camerele tehnice aferente piscinelor;
s-a turnat beton in pereti pentru piscinele topogane 1,2, piscina cu valuri si piscina copii;
s-a turnat beton in pereti pentru camerele tehnice aferente piscinelor;
s-a turnat beton de egalizare pentru Lazy River tronson adiacent camera tehnica piscina topogane
2;
s-a realizat armarea canalelor colectoare perimetrale pentru piscinele topogane 1,2, piscina cu
valuri si piscina copii;
s-a turnat beton in canalale perimetrale pentru piscinele topogane 1,2, piscina cu valuri si piscina
copii;
s-a realizat armarea placilor pentru camerele tehnice aferente piscinelor;
s-a turnat beton in placile pentru camerele tehnice aferente piscina topogane 1, piscina cu valuri
si piscina copii;
s-a realizat conducta perimetrala pentru colectare apa preaplin la piscina copii;
a inceput livrarea utilajelor (segementelor de topogan);
s-a realizat conducta perimetrala pentru colectare apa preaplin la topogane 1 si piscina cu valuri;
s-a armat si cofrat radier tronson 9 Lazy River;
s-a turnat beton in radier Tronson 9 Lazy River;
s-au armat pereti Tronson 9 Lazy River;
s-a turnat beton in pereti Tronson 9 Lazy River;
s-a realizat hidroizolarea peretilor exteriori tronson 9 Lazy River;
s-au efectuat sapaturi generale pentru tronsoanele 1, 4, 5, 6, 7 ,8 Lazy River;
s-a turnat beton de egalizare pentru tronsoanle 1, 5, 6, 7, 8 Lazy River;
s-a armat si cofrat radier tronsoanele 1, 6, 7, 8 Lazy River;
s-a turnat beton in radier tronsoanele 1, 7, 8 Lazy River;
s-au armat pereti pentru tronsoanele 1, 6, 7, 8 Lazy River;
s-au cofrat pereti pentru tronsoanele 1, 7, 8 Lazy River;
s-a turnat beton in pereti pentru tronsonul 8 si partial in tronsoanele 1 si 7 Lazy River;
s-a realizat hidroizolarea peretilor exteriori pentru tronsoanele 1, 7, si 8 Lazy River;
s-au efectuat sapaturi pentru camerele tehnice de miscare aferente tronsoanele 1, 6 si 7 Lazy
River;
s-a turnat beton de egalizare pentru camerele tehnice de miscare aferente tronsoanele 1, 6 si 7
Lazy River;
s-a armat si cofrat radier camerele tehnice de miscare aferente tronsoanele 1, 6 si 7 Lazy River;
s-a turnat beton in radier camera tehnica de miscare aferenta tronsonului 1 Lazy River;
s-a realizat hidroizolarea peretilor camerelor tehnice aferente piscinelor pe interior;
s-au efectuat sapaturi generale pentru tronsonul 3 Lazy River;
s-a turnat beton de egalizare pentru tronsoanle 3 si 4 Lazy River;
s-a armat si cofrat radier tronsoanele 3, 4 si 5 Lazy River;
s-a turnat beton in radier tronsoanele 3, 4, 5 si 6 Lazy River;
s-au armat pereti pentru tronsoanele 3, 4 si 5 Lazy River;
s-au cofrat pereti pentru tronsoanele 3, 4, 5 si 6 Lazy River;
s-a turnat beton in pereti pentru tronsonul 1, 3, 4, 5, 6 si 7 Lazy River;
J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 13/34
s-a realizat hidroizolarea peretilor exteriori pentru tronsoanele 3, 4, 5 si 6 Lazy River;
s-au efectuat sapaturi pentru camera tehnica de miscare aferenta tronsonului 5 Lazy River;
s-a turnat beton de egalizare pentru camera tehnica de miscare aferenta tronsoanului 5 Lazy
River;
s-a armat si cofrat radier camera tehnica de miscare aferenta tronsoanului 5 Lazy River;
s-a turnat beton in radier camerelor tehnice de miscare aferente tronsoanele 5, 6 si 7 Lazy River;
s-au armat si cofrat peretii camerelor tehnice de miscare aferente tronsoanele 1, 5, 6 si 7 Lazy
River;
s-a turnat beton in peretii camerelor tehnice de miscare aferente tronsoanele 1, 5, 6 si 7 Lazy
River;
s-au cofrat si armat placile, de la cota -0.05, camerelor tehnice de miscare aferente tronsoanele
1, 5, 6 si 7 Lazy River;
s-a turnat beton in placile, de la cota -0.05, camerelor tehnice de miscare aferente tronsoanele 1,
6 si 7 Lazy River;
s-a realizat hidroizolarea peretilor pe exterior ai camerelor tehnice de miscare aferente
tronsoanele 1, 5, 6 si 7 Lazy River;
s-a turnat beton in placa, de la cota -0.05, camerei tehnice de miscare aferenta tronsoanului 5
Lazy River;
s-a armat rebord perete exterior tronson 3 Lazy River
s-a turnat beton in rebordurile peretilor tronsonului 3 Lazy River;
s-a realizat hidroizolarea peretilor camerelor tehnice aferente tronsoanelor 1, 5, 6, 7 Lazy River
pe interior;
s-au efectuat sapaturi generale pentru tronsonul 2 Lazy River si camera tehnica aferenta;
s-a turnat beton de egalizare pentru tronsonlul 2 Lazy River si camera tehnica aferenta;
s-a armat si cofrat radier tronsonul 2 Lazy River si camera tehnica aferenta;
s-a turnat beton in radier tronsonul 2 Lazy River si camera tehnica aferenta;
s-au armat pereti pentru tronsonul 2 Lazy River si camera tehnica aferenta;
s-au cofrat pereti pentru tronsonul 2 Lazy River si camera tehnica aferenta;
s-a turnat beton in pereti pentru tronsonul 2 Lazy River si camera tehnica aferenta;
s-a realizat hidroizolarea peretilor exteriori pentru tronsonul 2 Lazy River si camera tehnica
aferenta;
s-a cofrat si armat placa de la cota -0,05, camera tehnica tronson 2 Lazy River;
s-a turnat beton in placa de la cota -0,05, camera tehnica tronson 2 Lazy River;
s-a realizat hidroizolarea peretilor camerei tehnice aferenta tronsonului 2 Lazy River pe interior;
s-a relizat hidroizolarea interioara a piscinei topogane 1, piscina cu valuri si piscina copii;
s-a realizat echiparea camerei tehnice a piscinei topogane 2 cu echipamente hidromecanica si
partial camerele tehnice aferente piscinei topogane 1 si piscina cu valuri;
s-au montat stalpi gard - imprejmuire Ob. 18 - partial;
s-au montat conducte pentru realizare alimentare cu apa camere tehince piscine; PEHD - Dn200,
Dn125;
s-au montat conducte PVC - Dn250 pentru prea plin spre camin canalizare aferente camerelor
tehnice piscine;
s-a montat conducta PEHD - Dn63 pentru refulare spre retea canalizare de la camine piscine;
s-a relizat hidroizolarea interioara a piscinei topogane 2, Lazy river - partial;
s-a realizat imprejmuirea obiectului - partial;
s-a asternut strat nisip - partial;
s-a realizat echiparea camerei tehnice a piscinei topogane 1, piscina cu valuri si piscina copii cu
echipamente hidromecanica;
s-a realizat hidroizolare interioara piscina Lazy River;
s-a realizat echiparea camerei tehnice de miscare Lazy River cu echipamente hidromecanica;
s-a realizat imprejmuirea;
s-a realizarea placarea pentru piscina topogane 1;
s-a realizarea placarea pentru piscina topogane 2 - partial;
s-a realizarea placarea pentru piscina valuri 3;
s-a realizarea placarea pentru piscina copiii 4 - partial;
Observatii:
s-au avizat dispozitiile de santier referitoare la structura de rezistenta (DS29/05.08.2015),
instalatii hidromecanice (DS31/05.08.2015) si instalatii electrice (DS44/10.03.2016);
exista intarzieri majore ;

Obiect 19 Teren sport - acoperire gonflabila


s-a executat platforma betonata ;
s-a montat elementele de prindere acoperire gonflabila;
s-a turnat beton pentru platforma utilaje si platforme acces ;
J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 14/34
s-a realizat vopsirea platformei;
Observatii:
s-a avizat DS3/05.05.2015 - detalii platforma beton armat;
exista intarzieri la motajul echipamentelor

Obiect 20 Skatepark
s-a efectuat trasare;
s-au executat strat suport balast;
s-a turnat beton egalizare;
s-a executat turnare beton platforma;
s-a realizat vopsirea platformei;
a inceput livrarea utilajelor;
s-au montat echipamente;
Observatii:
s-a avizat DS4/05.05.2015 - detalii platforma;
exista intarzieri la montajul echipamentelor

Obiect 21 Ponton barci cu motor


s-au achizitionat elementele din lemn (piloti, grinzi)
s-a efectuat trasarea in sectorul axelor 1-18/D-U;
s-au batut piloti de lemn in sectorul axelor 1-18/D-U;
s-au batut piloti de lemn in sectorul axelor 18-44/A-U;
s-a montat grinda principala in sectorul axelor 1-22/A-U;
s-a montat grinda secundara in sectorul axelor 1-15/A-U;
s-a montat deck in sectorul axelor 1-15/A-U;
s-a monta balustrada in sectorul axelor 1-15/A-U;
s-a montat grinda principala in sectorul axelor 22-44/A-C;
s-a montat grinda secundara in sectorul axelor 15-44/A-U;
s-a montat deck in sectorul axelor 15-44/A-U;
s-au montat contravantuiri;
s-a montat balustrada in sectorul axelor 15-34/A-U;
s-a montat balustrada in sectorul axelor 34-44/A-U;
s-au montat contravantuiri;
Observatii:
s-a avizat dispozitia de santier referitoare la ponton barci cu motor (DS 26/16.07.2015);

Obiect 22 Constructie depozit barci


s-a efectuat trasare;
s-au efectuat sapaturi pentru infrastructura;
s-a constatat natura terenului la cota de fundare;
s-a turnat beton de egalizare;
s-au executat armaturile talpa fundatii;
s-a turnat beton in fundatiile izolate
s-au executat umpluturi
s-a realizat racord instalatii electrice;
Randul 2 de fundatii
s-a efectuat trasare;
s-au efectuat sapaturi pentru infrastructura;
s-a turnat beton de egalizare;
s-au montat buloane stalpi;
s-au executat armaturile fundatii izolate;
s-a turnat beton in fundatiile izolate;
s-au executat umpluturi;
s-a livrat confectia metalica;
s-a montat structura metalica;
s-a turnat beton de egalizare pentru grinzile perimetrale;
s-au cofrat protectiile baza stalpi interiori;
s-a turnat beton in protectii baza stalpi interiori;
s-au cofrat si armat grinzile perimetrale;
s-au realizat umpluturi;
s-a armat placa de la cota -0.05;
s-a turnat beton in grinzile perimetrale si in placa cota -0.05;
s-a realizat rampa acces;
J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 15/34
s-a montat structura din lemn pentru pereti exteriori;
s-a montat structura din lemn pentru tavan fals;
Observatii:
s-a avizat dispozitia de santier referitoare la infrastructura si suprastructura (DS 35/24.08.2015) si
arhitectura (DS47/22.04.2016);
exista intarzieri;

Obiect 23 Alei pietonale si piste biciclisti


s- a efectuat trasarea AL01, AL02, Al03, Al04, Al 05, Al06, Al07, AL08- partial, Al13, Al14;
s-a asternut balast AL01, AL02, Al03, Al04, Al 05, Al06, Al07, AL08- partial, AL13 - partial, AL14 -
partial;
s-a executat montare borduri Al01, Al03, Al04, Al05, AL06, Al07, AL08 - partial, AL13 - partial,
AL14 - partial;
s-a turnat strat beton Al01, Al02 - partial;
s-a efectuat trasare alei innerbate Ai01, Ai02, Ai03, Ai04, Ai05, Ai06, Ai07, Ai08, Ai09, Ai10, Ai11,
Ai12, Ai13, Ai14, Ai15, Ai16;
s-a indepartat stat vegetat alei innerbate Ai01, Ai02, Ai03, Ai04, Ai05, Ai06, Ai07, Ai08, Ai09, Ai10,
Ai11, Ai12, Ai13, Ai14, Ai15, Ai16;
s-au montat borduri alei inierbate Ai01, Ai03, Ai04, Ai05, Ai06, Ai07, Ai08, Ai09, Ai10, Ai11, Ai12,
Ai13, Ai14, Ai15, Ai16;
s-au montat pavele ecologica alei inierbate Ai01, Ai03, Ai04, Ai05, Ai07, Ai08, Ai09, Ai10, Ai12,
Ai13, Ai14, Ai15, Ai16;
s-au indepartat dalele de beton degradate: AL03, AL 04, AL 05, AL 06, Al 07;
s-a turnat beton de completare: AL02, AL03, AL 04, AL 05, AL 06, Al 07, AL08, AL13, AL14;
s-a efectuat retrasarea AL01 pentru sectorul 0+380 km - 0 +528 km;
s-a efectuat retrasarea AL08 pentru sectorul 0+280 km - 0+352.92km;
s-a asternut balast pentru aducere la cota pentru AL01 pentru sectorul 0+380 km - 0 +528 km si
AL08 pentru sectorul 0+280 knm - 0+352.92km;
s-a efectuat trasarea pentru aleea inerbata din zona Obiectului 22 - Depozit barci;
s-a asternut balast pentru aleea inerbata din zona Obiectului 22 - Depozit barci;
s-a executat montare borduri pentru aleea inerbata din zona Obiectului 22 - Depozit barci -
partial;
s-a efectuat trasarea Al04 - continuare, Al10, Al11, Al12;
s-au realizat umpluturi din balast pentru aducere la cota Al 01 sectorul 0+380 km - 0 +528 km;
s-au realizat umpluturi din balast pentru aducere la cota Al 08 sectorul 0+280 km - 0+352.92km;
s-a asternut balast Al04 - continuare, Al10, Al11, Al12;
s-a executat montare borduri Al01, Al04, Al08, Al10, Al11, Al12;
s-a turnat strat beton Al01, Al04-partial, Al08-partial, Al10-partial, Al11-partial, Al12;
s-au montat pavele ecologice alei inierbate Ai06 din zona Ob.22;
s-a montat borduri alei inierbate Ai02 si acces Ob. 16, Ob.15, Ob. 14.1-14.6 si Ob.12;
s-a montat pavele ecologice Ai 02 si acces Ob. 15;
s-a turnat beton in accese OB.16, Ob. 14.1 -14.6 si Ob.12;
s-a montat borduri alei inierbate Ai05;
s-a montat pavele ecologice Ai05;
s-a montat borduri Al02;
s-a asternut strat balast Al 09;
s-a turnat strat beton Al02, si completari Al04, Al01;
s-au indepatat dalele de beton degradate Al05, Al10;
s-a asternut strat balast Al 05, Al08, Al11; - continuare;
s-a montat borduri Al 05, Al 08, Al 09, Al 10, Al 11; - continuare;
s-a turnat strat beton Al 05, Al 08, Al 09, Al 10, Al 11; - continuare si completari Al 05, Al 08, Al
09;
s-au indepatat dalele de beton degradate, Al08, Al13, Al14;
s-au montat borduri Al 08, Al14;
s-a turnat strat beton Al08, Al113, Al14;
s-a realizat asfaltarea aleilor: Al01, Al02, Al03, Al04, Al05, Al06, Al07, Al08, Al09, Al10, Al11,
Al12, Al 14, Al13 - partial;
s-au montat borduri Al13;
s-a realizat asfaltarea Al13;
s-a aplicat strat dresing alei asfatate;

Observatii
s-a avizat DS10/20.05.2015 - alei pietonale modificare traseu;
s-a completat documentatia cu detalii de executie;
J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 16/34
Obiect 24 Pasarela pietonala
s-au efectuat lucrari de demolare;
s-au efectuat pilotii forati;
s-a efectuat sapatura infrastructura (culei);
s-au armat culeile;
s-a turnat beton in culei;
s-au montat carcase pile;
s-a turnat beton in pile;
s-a efectuat sapatura grinda inferioara pereu insula mica si insula mare;
s-a turnat beton in grinda inferioara pereu insula mica si insula mare;
s-a realizat taluzare pereu insula mare;
s-a realizat taluzare pereu insula mica;
s-a realizat sapatura grinda superioara pereu insula mica si insula mare;
s-a turnat beton in grinda superioara pereu si in pereu insula mica si insula mare;
s-a montat structura metalica pasarela;
s-a montat podina pasarela;
s-a montat balustrada pasarela;
s-a realizat ignifugarea podinei si a balustradei de la pasarela;
s-a realizat protectia cu lac a ignifugarii de la podina si balustrada pasarela;

Obiect 25 Pod acces


s-au efectuat lucrari de desfaceri;
s-au montat gurile de scurgere ;
s-a demontat 1 culee existenta;
s-a executat culeea dinspre insula ;
s-au montat predale;
s-a executat pereu beton;
s-au montat predale acces dinspre oras
s-a turnat beton de panta;
s-a realizat torcretare;
s-a aplicat amorsa si strat carton bituminos cale de rulare;
s-a turnat sapa de protectie 2cm;
s-au montat borduri;
s-au montat tuburi protectie retele electrice in trotuara;
s-au realizat pozitiile stalpilor de iluminat;
s-a turat beton in trotuare;
s-a turnat asfalt pe calea de rulare si pe trotuare;
s-au realizat treptele de acces dinspre Al 01 pe pod;
s-a realizat completarea manei curente la balustrada;
s-a efectuat tencuirea parapetului din beton armat pe fata interioara (sprea calea de rulare);
Observatii
exista DS5/05.05.2015 care nu este avizata de catre expertul tehnic , s-a primit refuzul expertului
de a aviza DS5/05.05.2015 i DT, pe motiv c nu este necesar;
s-au expertizat din nou lucrarile la pod - expertiza POD PROIECT SRL IASI ;

Obiect 26.1 Retele exterioare - alimentare apa


s-a efectuat trasarea ;
s-a executat sapaturi santuri;
s-a montat teava de apa PEHD Dn 200;
s-a montat teava de apa PEHD Dn 90;
s-a montat teava de apa PEHD Dn 110;
s-a montat teava de apa PEHD Dn 32;
s-a montat teava de apa PEHD Dn 25;
s-au realizat probe de presiune;
s-au realizat umpluturi;
s-au realizat CV 1, CV 2, CV 4 ;
s-au montat camine apometre - partial;
s-au montat console metalice pe parapet pod acces pentru montare conducta alimentare cu apa;
s-a montat conducta alimentare cu apa preizolata pe console metalice-pod;
s-a montat teava de apa PEHD - Dn200 pentru realizare racord camin stradal;
s-a montat teava de apa PEHD - Dn110 pentru realizare racord cladire Centru de calcul;
s-a montat teava de apa PEHD - Dn200 pentru realizare racord Ob.18;
s-a realizat racord cismele;
J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 17/34
s-a realizat camin apometru Ob.1 si general insula;
s-a realizat bransament apa in camin sens giratoriu;

Obiect 26.2 Retele exterioare - irigatii


S-a efectuat trasarea;
s-a executa sapaturi santuri - partial;
s-a montat teava de apa PEHD - Dn 50 - partial;
s-au realizat umpluturi partial;
s-au montat conducte pentru aspersoare;
s-au montat camine vane;

Obiect 26.3 Retele exterioare - canalizare


s-a efectuat trasarea;
s-a executat sapaturi santuri - partial;
s-a montat teava de apa PEHD - Dn 125;
s-a montat teava de apa PEHD - Dn 63;
s-a monat teava de canalizare PVC - Dn 110;
s-a montat teava de canalizare PVC - Dn 160;
s-au montat camine canalizare prefabricate CM 1, CM 2, CM 3, CM 4, CM 6, CM 7, CM 8, CM 10, CM
11, CM 12, CM 13, CM 14, CM 15, CM16, CM 18, CM 19, CM 20, CM 21, CM 22, CM 23, CM 25; CM 26,
CM 27;
s-au realizat umpluturi;
s-au montat capace camin camine;
s-a executat sapatura pentru montarea SP1, SP 2, SP 3;
s-a turnat beton de egalizare pentru SP1, SP 2, SP 3;
s-au pozitionat SP1, SP 2, SP 3;
s-au montat console metalice pe parapet pod acces pentru montare conducta refulare spre
canalizare oras;
s-a montat conducta canalizare/refulare preizolata pe console metalice-pod;
s-au echipat SP1, SP2, SP3;
s-au realizat racordurile cu canalizarea pentru SP1, SP2 si SP3;
s-au livrat segmente din ovoid (pafsin);
s-a montat teava de canalizare PVC - Dn 110 - pt. Ob. 8;
s-a montat camin canalizare prefabricat - pt Ob. 8;
s-a montat conducta canalizare pluviala - partial;

Obiect 26.4 Retele exterioare - iluminat


s-a efectuat trasare ;
s-a executat sapaturi santuri - partial;
s-au realizat traversari in zona aleilor AL 01, Al 02, AL 03, Al 04, Al 06, Al 07, AL 08;
s-au realizat traseele aferente retelei electrice: PT-CD1, PT-CD2, PT-CD3, PT-CD4, PT-CD5;
s-au realizat traseele aferente retelei elctrice de iluminat:PA-CDI1, PA CD-i2, PA-CDi3;
s-au realizat traseele pentru racordarea obiectelor: 2, 3.1, 3.2, 4, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 22;
s-au realizat treaseel pentru iluminatul aleilor si pozitia stalpilor se iluminat pentru: Al 01
(partial), Al 02, Al 03, Al 04, Al 05, Al 06, Al 07, Al 08 (partial), a aleeilor inierbate, si insula mica
s-au realizat prize de pamant;
s-au realizat prize de pamant pentru PT;
s-a montat PT;
s-au realizat racordurile la PT a retelei electrice;
s-au sapat gropile pentru fundatii stalpi iluminat aferenti ob. 19 si ob. 20;
s-au montat carcasele de buloane pentru stalpi iluminat aferenti ob. 19 si ob. 20;
s-a turnat beton in fundatii stalpi iluminat aferenti ob. 19 si ob. 20;
s-au livrat stalpi iluminta aferenti ob. 19 si ob. 20;
s-au montat CDi1, CD3, CD4, CD5 si PA
s-au montat stalpii de iluminat aferenti obiectelor 19 si 20;
s-au definitivat si montat stalpii de iluminat de la obiectele 14;
s-a realizat traseul pentru racordarea obiectului 18;
s-au realizat treaseele pentru iluminatul aleilor si pozitia stalpilor se iluminat pentru: Al 04, Al 10,
Al 11, Al 12;
s-au realizat treaseele pentru iluminatul Ob. 18 si pozitia stalpilor se iluminat - partial;
s-au realizat fundatiile pentru stalpii de iluminat aferenti aleilor pietonale asfaltate si inierbate -
partial;
s-au montat stalpii de iluminta aferenti Ob. 18 - piscine;
J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 18/34
s-au montat stalpi de iluminat aferenti aleilor pietonale asflatate si inierbate;
s-au montat stalpi de iluminat pod acces;
s-au realizat traseele pentru stalpisori iluminat pentru obiectele 12 si 21;
Observatii
s-a avizat DS23/19.06.2015 - trasee instalatii electrice exterioare ;
s-a avizat DS46/20.04.2016 - instalatii electrice exterioare ob 12 ;
s-a avizat DS48/23.05.2016 - instalatii electrice exterioare;
s-a avizat DS49/31.05.2016 - asigurare utilitati - lucrari instalatii electrice;

STADII FIZICE

STADIU FIZIC
OBIECTUL
ANTERIOR IN LUNA CUMULAT

Demolari 100% 0% 100%

Organizare de santier 30% 0% 30%

Deviere conducta canalizare 12% 0% 12%

Amenajare protectia mediului 10% 0% 10%

Bransament alimentare cu apa 99% 0% 99%

Bransament canalizare 0% 0% 0%

Racord electric subteran 5% 0% 5%

Montare PT nou 95% 0% 95%

Obiect 1 Parcare supraetajata

infrastructura 1% 0% 1%

suprastructura 0% 0% 0%

arhitectura 0% 0% 0%

instalatii sanitare 0% 0% 0%

instalatii termice, climatizare, ventilatie 0% 0% 0%

instalatii electrice 0% 0% 0%

Obiect 2 Fantana arteziana

infrastructura 100% 0% 100%

suprastructura 100% 0% 100%

arhitectura 0% 0% 0%

instalatii sanitare 55% 0% 55%

instalatii electrice 40% 0% 40%

Obiect 3.1 Anexa imprumuturi/vanzari

infrastructura 100% 0% 100%

suprastructura 97% 0% 97%

J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 19/34
arhitectura 13% 0% 13%

instalatii sanitare 17% 0% 17%

instalatii termice, climatizare, ventilatie 0% 0% 0%

instalatii electrice 17% 0% 17%

Obiect 3.2 Anexa imprumuturi/vanzari

infrastructura 100% 0% 100%

suprastructura 97% 0% 97%

arhitectura 13% 0% 13%

instalatii sanitare 17% 0% 17%

instalatii termice, climatizare, ventilatie 0% 0% 0%

instalatii electrice 17% 0% 17%

Obiect 4 Anexa teren sport

infrastructura 100% 0% 100%

suprastructura 100% 0% 100%

arhitectura 15% 0% 15%

instalatii sanitare 15% 0% 15%

instalatii termice, climatizare, ventilatie 0% 0% 0%

instalatii electrice 15% 0% 15%

Obiect 5 Perete escalada

infrastructura 100% 0% 100%

suprastructura 100% 0% 100%

arhitectura 5% 0% 5%

Obiect 7 Cladire jocuri educationale Kids Land

infrastructura 100% 0% 100%

suprastructura 97% 0% 97%

arhitectura 0% 0% 0%

instalatii sanitare 15% 0% 15%

instalatii termice, climatizare, ventilatie 0% 0% 0%

instalatii electrice 15% 0% 15%

Obiect 8 Cladire acces Aquapark

infrastructura 100% 0% 100%

J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 20/34
suprastructura 95,5% 0% 95,5%

arhitectura 17% 0% 17%

instalatii sanitare 5% 0% 5%

instalatii termice, climatizare, ventilatie 0% 0% 0%

instalatii electrice 7% 0% 7%

Obiect 9 Turn tobogan Aquapark

infrastructura 100% 0% 100%

suprastructura 100% 0% 100%

arhitectura 90% 1% 91%

instalatii sanitare 30% 65% 95%

instalatii electrice 0% 0% 0%

Obiect 10 Anexe sport pe nisip

infrastructura 100% 0% 100%

suprastructura 95% 0% 95%

arhitectura 13% 0% 13%

instalatii sanitare 18% 0% 18%

instalatii termice, climatizare, ventilatie 0% 0% 0%

instalatii electrice 17% 0% 17%

Obiect 11 Terenuri sport pe nisip

infrastructura 100% 0% 100%

arhitectura 80% 0% 80%

Obiect 12 Ponton-podina lemn promenada

infrastructura 100% 0% 100%

suprastructura 100% 0% 100%

arhitectura 95% 0% 95%

Obiect 13 Loc de joaca-Kids Land

infrastructura 100% 0% 100%

arhitectura 100% 0% 100%

Obiect 14.1 Loc de popas si recreere

infrastructura 100% 0% 100%

suprastructura 97% 0% 97%

J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 21/34
arhitectura 12% 0% 12%

instalatii sanitare 18% 0% 18%

instalatii termice, climatizare, ventilatie 0 0% 0

instalatii electrice 17% 0% 17%

Obiect 14.2 Loc de popas si recreere

infrastructura 100% 0% 100%

suprastructura 97% 0% 97%

arhitectura 12% 0% 12%

instalatii sanitare 18% 0% 18%

instalatii termice, climatizare, ventilatie 0 0% 0

instalatii electrice 17% 0% 17%

Obiect 14.3 Loc de popas si recreere

infrastructura 100% 0% 100%

suprastructura 97% 0% 97%

arhitectura 12% 0% 12%

instalatii sanitare 18% 0% 18%

instalatii termice, climatizare, ventilatie 0 0% 0

instalatii electrice 17% 0% 17%

Obiect 14.4 Loc de popas si recreere

infrastructura 100% 0% 100%

suprastructura 97% 0% 97%

arhitectura 12% 0% 12%

instalatii sanitare 18% 0% 18%

instalatii termice, climatizare, ventilatie 0 0% 0

instalatii electrice 17% 0% 17%

Obiect 14.5 Loc de popas si recreere

infrastructura 100% 0% 100%

suprastructura 97% 0% 97%

arhitectura 12% 0% 12%

instalatii sanitare 18% 0% 18%

instalatii termice, climatizare, ventilatie 0 0% 0


J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 22/34
instalatii electrice 17% 0% 17%

Obiect 14.6 Loc de popas si recreere

infrastructura 100% 0% 100%

suprastructura 97% 0% 97%

arhitectura 17% 0% 17%

instalatii sanitare 18% 0% 18%

instalatii termice, climatizare, ventilatie 0 0% 0

instalatii electrice 17% 0% 17%

Obiect 14.7 Loc de popas si recreere

infrastructura 100% 0% 100%

suprastructura 97% 0% 97%

arhitectura 12% 0% 12%

instalatii sanitare 18% 0% 18%

instalatii termice, climatizare, ventilatie 0 0% 0

instalatii electrice 17% 0% 17%

Obiect 15 Sera

infrastructura 85% 0% 85%

suprastructura 90% 0% 90%

arhitectura 17% 0% 17%

instalatii sanitare 15% 0% 15%

instalatii termice, climatizare, ventilatie 0% 0% 0%

instalatii electrice 5% 0% 5%

Obiect 16 Biblioteca cu ceainarie

infrastructura 100% 0% 100%

suprastructura 100% 0% 100%

arhitectura 30% 0% 30%

instalatii sanitare 15% 0% 15%

instalatii termice, climatizare, ventilatie 0% 0% 0%

instalatii electrice 15% 0% 15%

Obiect 17 Teatru in aer liber

infrastructura gradena 100% 0% 100%

J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 23/34
infrastructura scena 100% 0% 100%

suprastructura 100% 0% 100%

arhitectura gradena 100% 0% 100%

arhitectura scena 98% 0% 98%

instalatii electrice 10% 0% 10%

Obiect 18 Piscine AquaPark

structura 100% 0% 100%

arhitectura 50% 20% 70%

instalatii sanitare 95% 0% 95%

instalatii electrice 5% 0% 5%

Obiect 19 Teren sport - acoperire gonflabila

infrastructura 100% 0% 100%

suprastructura 5% 0% 5%

arhitectura 30% 0% 30%

Obiect 20 Skatepark

infrastructura 100% 0% 100%

arhitectura 99% 0% 99%

Obiect 21 Ponton barci cu motor

infrastructura 100% 0% 100%

suprastructura 100% 0% 100%

arhitectura 95% 0% 95%

Obiect 22 Constructie depozit barci

infrastructura iniiala 100% 0% 100%

infrastructura suplimentara 100% 0% 100%

suprastructura 100% 0% 100%

arhitectura 10% 0% 10%

instalatii sanitare 0% 0% 0%

instalatii electrice 51% 0% 51%

Obiect 23 Alei pietonale si piste biciclisti 99,5% 0% 99.5%

Obiect 24 Pasarela pietonala 100% 0% 100%

Obiect 25 Pod acces 75% 0% 75%

J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 24/34
Obiect 26.1 Retele exterioare - alimentare
99.5% 0% 99.5%
apa

Obiect 26.2 Retele exterioare - irigatii 80% 0% 80%

Obiect 26.3 Retele exterioare - canalizare 93% 0% 93%

Obiect 26.4 Retele exterioare - iluminat 95% 1% 96%


STADIU FIZIC INVESTITIE
58% 0.5% 58.5%
31.08.2016
6. MONITORIZAREA DECONTARILOR
Ultimul CIP aprobat a fost CIP 12 valoarea 782.010,13 lei pe data de 12.07.2016
Procent decontat anterior 56,78 %
Procent decontat in luna 2,50 %
Procent decontat cumulat 59,29 %

J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 25/34
CIP 12 din 12.07.2016

Realizarea exprimata in
Total Lucrari executate ( LEI)
procente( %)
Valoarea Lucrari Lucrari Modificari Modificari - lucrari
No. Descriere contractului masurate in masurate in in plus cf. in minus cf. masurate +/-
( LEI) plus minus DS DS - modificari Pentru luna Anterio In luna La data
cf. DS Anterioara La data curenta
curenta ara curenta curenta

I OBIECT 0001-Lucrari la teren


100,00
1.12.1 OBIECT-LUCR.DESFACERI,DEMOLARI 103.013,69 103.013,69 0,00 103.013,69 % 0,00% 100,00%
Lucrari masurate in plus 1.12.1 0,00 34.755,13 34.755,13 34.755,13 0,00 34.755,13 0,00% 100,00% 100,00%
101,56
1.12.2 DEVIZ EVAC.MAT.REZ.DIN DEMOLAR 40.493,91 41.123,91 0,00 41.123,91 % 0,00% 101,56%
1.12.2.1 DEVIERE CONDUCTA CANALIZARE 597.951,46 143.258,27 0,00 143.258,27 23,96% 0,00% 23,96%
Lucrari masurate in plus 1.12.2.1 0,00 53.515,61 53.515,61 53.515,61 0,00 53.515,61 0,00% 100,00% 100,00%
1.12.3 AMEN.PROT.MED.SI ADUC.ST.INIT. 57.989,11 484,84 0,00 484,84 0,84% 0,00% 0,84%
TOTAL C+M 799.448,17 88.270,74 0,00 0,00 0,00 88.270,74 376.151,45 0,00 376.151,45 47,05% 0,00% 47,05%
Total obiect I 799.448,17 88.270,74 0,00 0,00 0,00 88.270,74 376.151,45 0,00 376.151,45 47,05% 0,00% 47,05%
II OB 002-Asig.utilit. necesare obiectiv
1.13.1BRANSAMENT ALIMENTARE CU APA 18.052,38 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.13.2 BRANSAMENT CANALIZARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.13.3 RACORD SUBTERAN 107.872,70 2.566,19 0,00 2.566,19 2,38% 0,00% 2,38%
1.13.4 MONTARE PT NOU INCL.PRIZA PAM. 152.837,81 139.671,43 0,00 139.671,43 91,39% 0,00% 91,39%
TOTAL C+M 278.762,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.237,62 0,00 142.237,62 51,02% 0,00% 51,02%
Total obiect II 278.762,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.237,62 0,00 142.237,62 51,02% 0,00% 51,02%
Obiectul 0003-Obiectiv A-Zona intrare
III
complex
1.1.1 ARH-OB.1-PARCARE SUPRAETAJATA 405.792,72 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.1.2 REZ-OB.1-PARCARE SUPRAETAJATA 2.516.518,89 294.758,40 0,00 294.758,40 11,71% 0,00% 11,71%
1.1.3 EL-OB.1-PARCARE SUPRAETAJATA 99.849,87 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.1.5 SANIT-OB.1-PARCARE SUPRAETAJ 14.902,88 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.1.6 ARH-OB.2-FANTANA ARTEZIANA 211.448,91 235,58 0,00 235,58 0,11% 0,00% 0,11%
1.1.7 REZ-OB.2-FANTANA ARTEZIANA 83.268,64 37.432,65 0,00 37.432,65 44,95% 0,00% 44,95%
Lucrari masurate in plus 1.1.7 0,00 3.028,17 3.028,17 3.028,17 0,00 3.028,17 0,00% 100,00% 100,00%
1.1.8 INST.APA-OB.2-FANTANA ARTEZ. 6.282,16 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
Modificari in plus cf. DS 1.1.8 0,00 34.439,26 34.439,26 0,00 34.439,26 34.439,26 0,00% 100,00% 100,00%
1.1.9 INST.CAN-OB.2-FANTANA ARTEZ. 771,97 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
Modificari in plus cf. DS 1.1.9 0,00 776,78 776,78 0,00 776,78 776,78 0,00% 100,00% 100,00%

J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 26/34
1.1.4 VENT-OB.1-INST.DESFUMARE-PARC 40.620,49 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL C+M 3.379.456,53 3.028,17 0,00 35.216,04 0,00 38.244,21 335.454,80 35.216,04 370.670,84 9,93% 1,04% 10,97%
100,00
Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 41.865,12 41.865,12 0,00 41.865,12 % 0,00% 100,00%
Total obiect III 3.421.321,65 3.028,17 0,00 35.216,04 0,00 38.244,21 377.319,92 35.216,04 412.535,96 11,03% 1,03% 12,06%
IV 0004 - Obiectiv B-Sporturi de plaja
1.2.1 ARH-OB.10-ANEXA PLAJA SP.NISIP 203.120,36 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.2 REZ-OB.10-ANEXA PLAJA SP.NISIP 208.206,35 143.650,95 0,00 143.650,95 68,99% 0,00% 68,99%
Lucrari masurate in plus 1.2.2 0,00 51.683,54 51.683,54 51.683,54 0,00 51.683,54 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.2.2 0,00 55.970,38 -55.970,38 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.3 ELECT-OB.10-ANEXA PLAJA SP.NIS 18.514,32 4.037,69 0,00 4.037,69 21,81% 0,00% 21,81%
1.2.5 ARH-OB.11-TER. SPORT NISIP 149.665,52 0,00 11.825,36 11.825,36 0,00% 7,90% 7,90%
1.2.4 SANIT-OB.10-ANEXA PLAJA SP.NIS 34.424,68 4.057,12 0,00 4.057,12 11,79% 0,00% 11,79%
1.2.4.1 TERM-OB.10-ANEXA PLAJA SP.NIS 1.286,33 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL C+M 615.217,56 51.683,54 55.970,38 0,00 0,00 -4.286,84 203.429,30 11.825,36 215.254,66 33,07% 1,92% 34,99%
100,00
Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 2.393,14 2.393,14 0,00 2.393,14 % 0,00% 100,00%
Total obiect IV 617.610,70 51.683,54 55.970,38 0,00 0,00 -4.286,84 205.822,44 11.825,36 217.647,80 33,33% 1,91% 35,24%
Obiectul 0005 - Obiectiv C-Promen. Podina
V
lemn
1.3.1 ARH-OB.14-LOC POPAS REC. 109.179,39 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.11 ARH-OB.14-LOC POPAS REC.2 109.197,33 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.12 REZ-OB.14-LOC POPAS REC.2 94.060,14 64.725,12 0,00 64.725,12 68,81% 0,00% 68,81%
Lucrari masurate in plus 1.3.12 0,00 25.320,26 25.320,26 25.320,26 0,00 25.320,26 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.3.12 0,00 26.217,06 -26.217,06 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.13 ELECT-OB.14-LOC POPAS REC.2 14.446,49 2.672,92 0,00 2.672,92 18,50% 0,00% 18,50%
1.3.16 ARH-OB.14-LOC POPAS REC.3 109.197,33 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.17 REZ-OB.14-LOC POPAS REC.3 94.060,14 63.864,74 0,00 63.864,74 67,90% 0,00% 67,90%
Lucrari masurate in plus 1.3.17 0,00 25.483,37 25.483,37 25.483,37 0,00 25.483,37 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.3.17 0,00 27.077,47 -27.077,47 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.18 ELECT-OB.14-LOC POPAS REC.3 14.446,49 2.672,92 0,00 2.672,92 18,50% 0,00% 18,50%
1.3.2 REZ-OB.14-LOC POPAS REC. 94.060,14 63.842,85 0,00 63.842,85 67,87% 0,00% 67,87%
Lucrari masurate in plus 1.3.2 0,00 25.883,42 25.883,42 25.883,42 0,00 25.883,42 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.3.2 0,00 27.099,33 -27.099,33 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.21 ARH-OB.14-LOC POPAS REC.4 109.197,33 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.22 REZ-OB.14-LOC POPAS REC.4 94.060,14 64.469,17 0,00 64.469,17 68,54% 0,00% 68,54%
Lucrari masurate in plus 1.3.22 0,00 25.725,96 25.725,96 25.725,96 0,00 25.725,96 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.3.22 0,00 26.473,01 -26.473,01 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 27/34
1.3.23 ELECT-OB.14-LOC POPAS REC.4 14.337,42 2.672,92 0,00 2.672,92 18,64% 0,00% 18,64%
1.3.26 ARH OB 14-LOC POPAS REC 5 109.088,50 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.27 REZ-OB.14-LOC POPAS REC.5 94.060,14 63.853,63 0,00 63.853,63 67,89% 0,00% 67,89%
Lucrari masurate in plus 1.3.27 0,00 25.798,50 25.798,50 25.798,50 0,00 25.798,50 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.3.27 0,00 27.088,56 -27.088,56 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.28 ELECT-OB.14-LOC POPAS REC.5 14.446,49 2.672,92 0,00 2.672,92 18,50% 0,00% 18,50%
1.3.3 ELECT-OB.14-LOC POPAS REC. 14.446,08 2.672,92 0,00 2.672,92 18,50% 0,00% 18,50%
1.3.31 REZ-OB.12-PODINA LEMN 1.263.582,27 485.630,49 0,00 485.630,49 38,43% 0,00% 38,43%
Lucrari masurate in plus 1.3.31 0,00 457.142,09 457.142,09 457.142,09 0,00 457.142,09 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.3.31 0,00 709.757,68 -709.757,68 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.32 ARH-OB.12-PODINA LEMN 1.448.797,96 387.357,60 0,00 387.357,60 26,74% 0,00% 26,74%
Lucrari masurate in plus 1.3.32 0,00 1.905.708,16 1.905.708,16 1.905.708,16 0,00 1.905.708,16 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.3.32 0,00 585.839,96 -585.839,96 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.6 ARH-OB.14-LOC POPAS REC.1 109.197,33 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.7 REZ-OB.14-LOC POPAS REC.1 94.060,14 64.758,52 0,00 64.758,52 68,85% 0,00% 68,85%
Lucrari masurate in plus 1.3.7 0,00 25.359,13 25.359,13 25.359,13 0,00 25.359,13 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.3.7 0,00 26.183,68 -26.183,68 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.8 ELECT-OB.14-LOC POPAS REC.1 14.446,08 2.672,92 0,00 2.672,92 18,50% 0,00% 18,50%
1.3.10 TERM-OB.14-LOC POPAS REC. 1.354,97 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.14 SANIT-OB.14-LOC POPAS REC.2 10.606,52 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.15 TERM-OB.14-LOC POPAS REC.1 1.354,97 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.19 SANIT-OB.14-LOC POPAS REC.3 10.606,52 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.20 TERM-OB.14-LOC POPAS REC.2 1.354,97 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.24 SANIT-OB.14-LOC POPAS REC.4 10.606,52 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.25 TERM-OB.14-LOC POPAS REC.3 1.354,97 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.29 SANIT-OB.14-LOC POPAS REC.5 10.606,52 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.30 TERM-OB.14-LOC POPAS REC.S 1.354,97 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.4 SANIT-0B.14-LOC POPAS REC. 10.606,52 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.5 TERMICE-OB.14-LOC POPAS REC.4 1.354,97 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.3.9 SANIT-OB.14-LOC POPAS REC.1 10.606,52 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL C+M 4.090.136,27 2.516.420,89 1.455.736,75 0,00 0,00 1.060.684,14 3.790.960,53 0,00 3.790.960,53 92,69% 0,00% 92,69%
100,00
Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 17.110,62 17.110,62 0,00 17.110,62 % 0,00% 100,00%
Total obiect V 4.107.246,89 2.516.420,89 1.455.736,75 0,00 0,00 1.060.684,14 3.808.071,15 0,00 3.808.071,15 92,72% 0,00% 92,72%
VI Obiectul 0006 - Obiectiv D-KIDSLAND
1.4.1 ARH-OB.7-CLAD.JOCURI EDUCATIVE 181.355,97 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.4.2 REZ-OB.7-CLAD.JOCURI EDUCATIVE 184.012,40 130.904,51 0,00 130.904,51 71,14% 0,00% 71,14%

J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 28/34
Lucrari masurate in plus 1.4.2 0,00 47.410,01 47.410,01 47.410,01 0,00 47.410,01 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.4.2 0,00 41.664,00 -41.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.4.3 ELECT-OB.7-CLAD.JOCURI EDUC. 21.823,57 3.311,08 0,00 3.311,08 15,17% 0,00% 15,17%
1.4.7 REZ-OB.13-AMENAJARI KIDSLAND 2.700,01 0,00 2.515,26 2.515,26 0,00% 93,16% 93,16%
Lucrari masurate in plus 1.4.7 0,00 1.775,52 1.775,52 0,00 1.775,52 1.775,52 0,00% 100,00% 100,00%
1.4.4 SANIT-OB.7-CLAD.JOCURI EDUC. 17.795,00 925,00 0,00 925,00 5,20% 0,00% 5,20%
1.4.5 TERM-OB.7-CLAD.JOCURI EDUC. 2.884,66 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.4.6 ARH-OB.13-AMENAJARI KIDSLAND 68.663,00 0,00 320,96 320,96 0,00% 0,47% 0,47%
TOTAL C+M 479.234,61 49.185,53 41.664,00 0,00 0,00 7.521,53 182.550,60 4.611,74 187.162,34 38,09% 0,96% 39,05%
Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 318.576,52 280.575,75 0,00 280.575,75 88,07% 0,00% 88,07%
Total obiect VI 797.811,13 49.185,53 41.664,00 0,00 0,00 7.521,53 463.126,35 4.611,74 467.738,09 58,05% 0,58% 58,63%
VII Obiectul 007 - Obiectiv E-Aquapark
1.5.1 ARH-OB.8-C.ACC.AQUAPARK-NEELIG 422.601,30 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.5.2 REZ-OB.8-C.ACC.AQUAPARK-NEELIG 654.237,81 469.906,41 0,00 469.906,41 71,83% 0,00% 71,83%
Lucrari masurate in plus 1.5.2 0,00 237.359,22 237.359,22 237.359,22 0,00 237.359,22 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.5.2 0,00 179.638,62 -179.638,62 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.5.3 EL-OB.8-C.ACC.AQUAPARK-NEELIG 68.300,94 4.494,34 0,00 4.494,34 6,58% 0,00% 6,58%
1.5.6 REZ-OB.9-TURN TOPOGAN AQUAPARK 243.996,39 201.090,29 0,00 201.090,29 82,42% 0,00% 82,42%
Modificari in plus cf. DS 1.5.6 0,00 127.401,96 127.401,96 127.401,96 0,00 127.401,96 0,00% 100,00% 100,00%
Modificari in minus cf. DS 1.5.6 0,00 35.275,00 -35.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% 100,00%
1.5.7 ARH-OB.18-AMENAJARI AQUAPARK 1.884.761,23 73.843,78 79.163,26 153.007,04 3,92% 4,20% 8,12%
Lucrari masurate in plus 1.5.7 0,00 11.449,54 11.449,54 0,00 11.449,54 11.449,54 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.5.7 0,00 32.758,43 -32.758,43 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.5.8 REZ-OB.18-AMENAJARI AQUAPARK 779.418,81 644.333,21 0,00 644.333,21 82,67% 0,00% 82,67%
Lucrari masurate in plus 1.5.8 0,00 473.976,57 473.976,57 473.976,57 0,00 473.976,57 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.5.8 0,00 127.042,41 -127.042,41 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
Modificari in plus cf. DS 1.5.8 0,00 69.034,75 69.034,75 69.034,75 0,00 69.034,75 0,00% 100,00% 100,00%
1.5.4 SAN-OB.8-C.ACC.AQUAPARK-NEELIG 45.952,24 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.5.4.1 TER-OB.B-C.ACC.AQUAPARK-NEELIG 2.182,20 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.5.5 ARH-OB.9-TURN TOPOGAN AQUAPARK 93.161,41 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL C+M 4.194.612,33 722.785,33 339.439,46 196.436,71 35.275,00 544.507,58 2.301.440,53 90.612,80 2.392.053,33 54,87% 2,16% 57,03%
Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 3.402.192,32 3.322.642,19 0,00 3.322.642,19 97,66% 0,00% 97,66%
Lucrari masurate in minus echipamente 0,00 71.570,66 -71.570,66 0,00
Total obiect VII 7.596.804,65 722.785,33 411.010,12 196.436,71 35.275,00 472.936,92 5.624.082,72 90.612,80 5.714.695,52 74,03% 1,19% 75,22%
VIII Obiectul 0008 - Obiectiv F-Amenaj.ter.sport
1.6.1 ARH-OB.3-CHIOSC IMPR.VANZ.GS 116.004,95 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 29/34
1.6.12 REZ-OB.5-PERETE ESCALADA 196.262,80 84.025,89 46.826,89 130.852,78 42,81% 23,86% 66,67%
Lucrari masurate in plus 1.6.12 0,00 29.497,87 29.497,87 29.497,87 0,00 29.497,87 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.6.12 0,00 24.855,74 -24.855,74 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
Modificari in plus cf. DS 1.6.12 0,00 163,61 163,61 0,00 163,61 163,61 0,00% 100,00% 100,00%
1.6.13 ARH-OB.14-LOC POPAS SI REC 112.015,32 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.14 REZ-OB.14-LOC POPAS SI REC 94.060,14 64.085,01 0,00 64.085,01 68,13% 0,00% 68,13%
Lucrari masurate in plus 1.6.14 0,00 20.581,95 20.581,95 20.581,95 0,00 20.581,95 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.6.14 0,00 26.857,17 -26.857,17 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.15 ELECT-OB.14-LOC POPAS SI REC 14.446,53 2.672,92 0,00 2.672,92 18,50% 0,00% 18,50%
1.6.18 ARH-OB.19-LUCR.EXT.TER.SPORT 217.966,35 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.19 REZ-OB.19-LUCR.EXT.TER.SPORT 136.771,49 30.268,66 0,00 30.268,66 22,13% 0,00% 22,13%
Lucrari masurate in plus 1.6.19 0,00 154.480,86 154.480,86 154.480,86 0,00 154.480,86 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.6.19 0,00 103.722,07 -103.722,07 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.2 REZ-OB.3-CHIOSC IMPR.VANZ.GS 102.564,14 85.163,36 0,00 85.163,36 83,03% 0,00% 83,03%
Lucrari masurate in plus 1.6.2 0,00 18.566,61 18.566,61 18.566,61 0,00 18.566,61 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.6.2 0,00 5.200,04 -5.200,04 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.23 STRUCT-08.20-AMENAJ.SKATEPARK 80.228,06 58.780,90 0,00 58.780,90 73,27% 0,00% 73,27%
Lucrari masurate in plus 1.6.23 0,00 49.966,34 49.966,34 49.966,34 0,00 49.966,34 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.6.23 0,00 21.447,14 -21.447,14 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.3 ELECT-OB.3-CHIOSC IMPR.VANZ.GS 15.837,13 2.672,92 0,00 2.672,92 16,88% 0,00% 16,88%
1.6.6 ARH-O13.4-ANEX.TER.SPORT-NEELIG 184.797,08 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.7 REZ-OB.4-ANEX.TER.SPORT-NEELIG 243.025,81 186.853,51 0,00 186.853,51 76,89% 0,00% 76,89%
Lucrari masurate in plus 1.6.7 0,00 60.832,51 60.832,51 60.832,51 0,00 60.832,51 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.6.7 0,00 53.802,83 -53.802,83 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.8 EL-OB.4-ANEX.TER.SPORT-NEELIG 26.501,29 3.220,47 0,00 3.220,47 12,15% 0,00% 12,15%
1.6.10 TER-OB.4-ANEX.TER.SPORT-NEELIG 989,59 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.11 ARH-OB.5-PERETE ESCALADA 145.304,37 89.611,51 0,00 89.611,51 61,67% 0,00% 61,67%
1.6.16 SANIT-OB.14-LOC POPAS REC 10.631,32 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.17 TERM-OB.14-LOC POPAS SI REC 1.354,97 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.22 ARH-OB.2Q-AMENAJARE SKATEPARK 62.830,11 15.387,39 0,00 15.387,39 24,49% 0,00% 24,49%
Lucrari masurate in plus 1.6.22 0,00 345,98 345,98 345,98 0,00 345,98 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.6.22 0,00 47.442,72 -47.442,72 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.4 SANIT-OB.3-CHIOSC IMPR.VANZ.GS 19.372,42 1.498,99 0,00 1.498,99 7,74% 0,00% 7,74%
1.6.5 TERM-OB.3-CHIOSC IMPR.VANZ.GS 1.073,09 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.9 SAN-OB.4-ANEX.TER.SPORT-NEELIG 14.604,20 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL C+M 1.796.641,16 334.272,12 283.327,71 163,61 0,00 51.108,02 958.513,65 46.990,50 1.005.504,15 53,35% 2,62% 55,97%

J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 30/34
Procurare echipamente, dotari 8.104,59 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 2.118.905,54 1.003.751,42 0,00 1.003.751,42 47,37% 0,00% 47,37%
Total obiect VIII 3.923.651,29 334.272,12 283.327,71 163,61 0,00 51.108,02 1.962.265,07 46.990,50 2.009.255,57 50,01% 1,20% 51,21%
IX Obiectul 0009 - Obiectiv G-Zona culturala
1.7.1 ARH-OB.15-SERA-NEELIGIBIL 396.369,83 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.7.12.1 REZ-OB.17-TEATRU AER LIB-TRIB 260.090,43 219.741,32 0,00 219.741,32 84,49% 0,00% 84,49%

Lucrari masurate in plus 1.7.12.1 0,00 12.713,85 12.713,85 12.713,85 0,00 12.713,85 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.7.12.1 0,00 13.586,76 -13.586,76 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.7.12.2 REZ-OB.17-TEATRU AER LIB-SCENA 50.643,45 18.648,34 0,00 18.648,34 36,82% 0,00% 36,82%
Lucrari masurate in plus 1.7.12.2 0,00 3.898,18 3.898,18 3.898,18 0,00 3.898,18 0,00% 100,00% 100,00%
1.7.2 REZ-OB.15-SERA-NEELIGIBIL 263.223,33 168.276,52 0,00 168.276,52 63,93% 0,00% 63,93%
Lucrari masurate in plus 1.7.2 0,00 21.379,63 21.379,63 21.379,63 0,00 21.379,63 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.7.2 0,00 20.222,85 -20.222,85 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.7.3 ELECT-OB.15-SERA-NEELIGIBIL 27.426,42 4.991,03 0,00 4.991,03 18,20% 0,00% 18,20%
1.7.6 ARH-OB.16-BIBLIOTECA-NEELIG 302.477,32 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
Modificari in plus cf. DS 1.7.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% 100,00%
Modificari in minus cf. DS 1.7.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% 100,00%
1.7.7 REZ-OB.16-BIBLIOTECA-NEELIG 403.327,83 233.780,70 0,00 233.780,70 57,96% 0,00% 57,96%
Lucrari masurate in plus 1.7.7 0,00 2.639,38 2.639,38 2.639,38 0,00 2.639,38 0,00% 100,00% 100,00%
Modificari in plus cf. DS 1.7.7 0,00 66.095,99 66.095,99 66.095,99 0,00 66.095,99 0,00% 100,00% 100,00%
Modificari in minus cf. DS 1.7.7 0,00 161.940,40 -161.940,40 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% 100,00%
1.7.8 ELECT-OB.16-BIBLIOTECA-NEELIG 30.504,13 5.752,76 0,00 5.752,76 18,86% 0,00% 18,86%
1.7.10 TER-OB.16-BIBLIOTECA-NEELIG 4.861,64 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.7.11 ARH-OB.17-TEATRU AER LIBER 78.550,50 5.996,00 0,00 5.996,00 7,63% 0,00% 7,63%

Lucrari masurate in plus 1.7.11 0,00 16.897,15 16.897,15 16.897,15 0,00 16.897,15 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.7.11 0,00 33.494,23 -33.494,23 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.7.4 SANIT-OB.15-SERA-NEELIGIBIL 10.146,20 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.7.5 TERM-OB.15-SERA-NEELIGIBIL 1.709,40 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.7.9 SANIT-05.16-BIBLIOTECA-NEELIG 9.325,66 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL C+M 1.838.656,14 57.528,19 67.303,84 66.095,99 161.940,40 -105.620,06 780.810,85 0,00 780.810,85 42,47% 0,00% 42,47%
100,00
Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 29.796,04 29.796,04 0,00 29.796,04 % 0,00% 100,00%
Total obiect IX 1.868.452,18 57.528,19 67.303,84 66.095,99 161.940,40 -105.620,06 810.606,89 0,00 810.606,89 43,38% 0,00% 43,38%
X Obiectul 0010 - Obiectiv H-Sporturi nautice
1.8.1 ARH-OB.3-CHIOSC IMPR.VANZ.GS 126.269,69 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.8.10 REZ-OB.21-PONTON BARCI MOTOR 516.268,23 156.479,94 0,00 156.479,94 30,31% 0,00% 30,31%

J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 31/34
Lucrari masurate in plus 1.8.10 0,00 156.620,83 156.620,83 156.620,83 0,00 156.620,83 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.8.10 0,00 359.788,29 -359.788,29 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.8.2 REZ-OB.3-CHIOSC IMPR.VANZ.GS 102.564,14 85.181,55 0,00 85.181,55 83,05% 0,00% 83,05%
Lucrari masurate in plus 1.8.2 0,00 18.566,61 18.566,61 18.566,61 0,00 18.566,61 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.8.2 0,00 5.200,04 -5.200,04 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.8.3.ELECT-OB.3-CHIOSC IMPR.VANZ.GS 15.837,13 2.672,92 0,00 2.672,92 16,88% 0,00% 16,88%
1.8.6 ARH-OB.22-CLAD.DEP.BARCI 163.965,75 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.8.7 REZ-OB.22-CLAD.DEP.BARCI 156.570,16 120.438,89 0,00 120.438,89 76,92% 0,00% 76,92%
Lucrari masurate in plus 1.8.7 0,00 122.720,23 122.720,23 122.720,23 0,00 122.720,23 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.8.7 0,00 36.131,25 -36.131,25 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.8.8 ELECT-OB.22-CLAD.DEP.BARCI 7.891,88 4.034,08 0,00 4.034,08 51,12% 0,00% 51,12%
1.8.9 ARH-OB.21-PONTON BARCI MOTOR 440.817,50 47.378,49 56.442,14 103.820,63 10,75% 12,80% 23,55%

Lucrari masurate in plus 1.8.9 0,00 592.572,73 592.572,73 194.950,50 397.622,23 592.572,73 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.8.9 0,00 164.171,88 -164.171,88 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.8.4 SANIT-OB.3-CHIOSC IMPR.VANZ.GS 13.157,70 1.396,18 0,00 1.396,18 10,61% 0,00% 10,61%
1.8.5 TERM-OB.3-CHIOSC IMPR.VANZ.GS 989,91 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL C+M 1.544.332,09 890.480,40 565.291,46 0,00 0,00 325.188,94 910.440,22 454.064,37 1.364.504,59 58,95% 29,40% 88,36%
100,00
Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 2.718,30 2.718,30 0,00 2.718,30 % 0,00% 100,00%
Total obiect X 1.547.050,39 890.480,40 565.291,46 0,00 0,00 325.188,94 913.158,52 454.064,37 1.367.222,89 59,03% 29,35% 88,38%
XI Obiectul 0011 - Obiectiv I-Lucrari retele noi
1.9.2.2 INST.EXT.DE CANALIZARE-CAM.VIZ 199.486,29 76.261,73 0,00 76.261,73 38,23% 0,00% 38,23%
Lucrari masurate in minus 1.9.2.2 0,00 102.179,55 -102.179,55 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.9.2.3 INST.EXT.DE CAN-SPAU-COND.REF 53.374,57 39.279,09 0,00 39.279,09 73,59% 0,00% 73,59%
Lucrari masurate in plus 1.9.2.3 0,00 796,04 796,04 796,04 0,00 796,04 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.9.2.3 0,00 14.093,28 -14.093,28 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.9.4 RETEA IRIGATII 124.857,16 67.191,75 0,00 67.191,75 53,81% 0,00% 53,81%
Lucrari masurate in plus 1.9.4 0,00 49.021,25 49.021,25 49.021,25 0,00 49.021,25 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.9.4 0,00 49.781,59 -49.781,59 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.9.5 RETEA EXTERIOARA ALIM.CU APA 372.660,07 276.233,28 0,00 276.233,28 74,12% 0,00% 74,12%
Lucrari masurate in plus 1.9.5 0,00 12.672,78 12.672,78 12.672,78 0,00 12.672,78 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.9.5 0,00 83.129,68 -83.129,68 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.9.2.1 INST.EXT.DE CANALIZARE-RET.CAN 72.183,83 34.504,57 0,00 34.504,57 47,80% 0,00% 47,80%
Lucrari masurate in plus 1.9.2.1 0,00 14.102,49 14.102,49 14.102,49 0,00 14.102,49 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.9.2.1 0,00 26.636,45 -26.636,45 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.9.3 GHEIZER 249,29 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 32/34
TOTAL C+M 822.811,21 76.592,56 275.820,55 0,00 0,00 -199.227,99 570.062,98 0,00 570.062,98 69,28% 0,00% 69,28%
100,00
Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 358.088,89 358.088,90 0,00 358.088,90 % 0,00% 100,00%
Total obiect XI 1.180.900,10 76.592,56 275.820,55 0,00 0,00 -199.227,99 928.151,88 0,00 928.151,88 78,60% 0,00% 78,60%
XII Obiectul 0012 - Obiectiv J-Lucr.reab.si ref.
1.10.1 ARH-LUCRARI COMUNE 628.820,37 17.020,80 0,00 17.020,80 2,71% 0,00% 2,71%
1.10.3 STRUCT-OB.25-POD ACCES PRINC. 546.791,96 180.888,63 0,00 180.888,63 33,08% 0,00% 33,08%
Lucrari masurate in plus 1.10.3 0,00 20.697,94 20.697,94 20.697,94 0,00 20.697,94 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.10.3 0,00 365.904,32 -365.904,32 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% 100,00%
1.10.5 STRUCT-OB.24-PASARELA PIETON 443.044,84 186.019,30 0,00 186.019,30 41,99% 0,00% 41,99%
Lucrari masurate in plus 1.10.5 0,00 11.662,49 11.662,49 11.662,49 0,00 11.662,49 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.10.5 0,00 162.547,85 -162.547,85 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% 100,00%
1.10.6 STRUCT-OB.23-ALEI PIETONALE 1.626.425,61 680.486,14 67.829,38 748.315,52 41,84% 4,17% 46,01%
Lucrari masurate in plus 1.10.6 0,00 105.099,52 105.099,52 68.046,15 37.053,37 105.099,52 0,00% 100,00% 100,00%
Lucrari masurate in minus 1.10.6 0,00 45.278,80 -45.278,80 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% 100,00%
1.10.7 ELECT-OB.26-RETELE EXTERIOARE 1.103.349,87 888.466,41 33.806,57 922.272,98 80,52% 3,06% 83,59%
TOTAL C+M 4.348.432,65 137.459,95 573.730,97 0,00 0,00 -436.271,02 2.053.287,86 138.689,32 2.191.977,18 47,22% 3,19% 50,41%
Total obiect XII 4.348.432,65 137.459,95 573.730,97 0,00 0,00 -436.271,02 2.053.287,86 138.689,32 2.191.977,18 47,22% 3,19% 50,41%
XIV Obiectul 0014 - ORGANIZARE DE SANTIER
1.11.1 ORGANIZARE SANTIER-ELIGIBILE 36.707,08 25.377,31 0,00 25.377,31 69,13% 0,00% 69,13%
1.11.2 ORGANIZARE SANTIER-NEELIGIBILE 232.624,19 50.769,52 0,00 50.769,52 21,82% 0,00% 21,82%
TOTAL C+M 269.331,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.146,83 0,00 76.146,83 28,27% 0,00% 28,27%
Total obiect XIV 269.331,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.146,83 0,00 76.146,83 28,27% 0,00% 28,27%
XVII
I Obiectul 0018 - OBIECTIV D-KIDSLAND
1.4.8 MONTAJ UTILAJE OBIECTIV D 66.585,60 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL C+M 66.585,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
Total obiect XVIII 66.585,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
XIX Obiectul 0019 - OBIECTIV E-AQUAPARK
1.5.10 MONTAJ UTILAJE OBIECTIV E 210.160,80 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL C+M 210.160,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
Total obiect XIX 210.160,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
XX Obiectul 0020 - OBIECTIV F-Amenaj.ter.sport
1.6.26 MONTAJ UTILAJ PERETE ESCALADA 45.985,68 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
1.6.27 MONTAJ UTILAJ SKATEPARK 162.302,40 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL C+M 208.288,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
Total obiect XX 208.288,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 33/34
Valoare totala C+M (fara TVA) 24.942.107,36 12.681.487,22 782.010,13 13.463.497,35
Valoare totala (fara TVA), din care 31.241.858,44 4.927.707,42 3.729.855,78 17.740.428,70 782.010,13 18.522.438,83 56,78% 2,50% 59,29%
Valoare cheltuieli diverse si neprevazute (fara TVA) 1.712.006,44 297.912,35 197.215,40 1.298.548,59 972.694,04 325.854,55 1.298.548,59
Valoare totala cu diverse si neprevazute (fara TVA) 32.953.864,88 17.740.428,70 782.010,13 18.522.438,83 53,83% 2,37% 56,21%
TVA 24% 3.029.957,01
TVA 20% 4.065.808,80 4.053.078,57 156.402,03 4.209.480,60
VALOAREA TOTALA CU TVA 40.049.630,69 21.793.507,27 938.412,16 22.731.919,43

BUILD.ING CONSULT SRL


Catalin MIhail Chelaru
inginer rezident

J04/2121/2005 RO18187875 - Bacau, str.I.S. Sturza, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3- 0726 555811 build.ing.grup@gmail.com
ING BANK N.V. Amsterdam - RO28INGB0000999901672881 - Banca Transilvania Bacau cont RO58BTRL00401202448474XX pag. 34/34