Sunteți pe pagina 1din 2

STOCAREA TEMPORARA in incinta unitatii DESEURI REZULTATE DIN

sanitare
La nivelul fiecarei ACTIVITATEA MEDICALA
unitati sanitare Conditiile de stocare temporara a deseurilor rezultate din
exista un activitatea medicala trebuie sa indeplineasca normele de
coordonator a igiena in vigoare. Durata stocarii temporare nu trebuie sa
activitatii de depaseasca perioada de 48 h (in cazul asigurarii
protectie a temperaturii de 4 0C se pot depozita max. 7 zile - in cazul
sanatatii in relatie deseurilor care au si caracter infectios),
cu mediul, instruit
de catre DSP si
certificat de catre
INSP!

EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR


- Fiecare unitate sanitara este obligata sa aiba o
ELIMINAREA FINALA A DESEURILOR
evidenta interna a deseurilor generate.
INFECTIOASE
- Unitatea sanitara va raporta lunar cantitatile
generate de deseuri, pana la data de 15 ale lunii In functie de categoria de deseuri, sunt doua REGLEMENTARI LEGISLATIVE
urmatoare, catre Directia de Sanatate Publica alternative: SPECIFICE:
Judeteana. - tratare prin decontaminare terminca la temperaturi
- Unitatea sanitara va transmite anual Raportul scazute; Ord. MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor
privind activitate de gestionare a deseurilor - incinerare. tehnice privind gestionarea deeurilor rezultate din activiti
rezultate din activitatile medicale pana la data medicale i a Metodologiei de culegere a datelor pentru
de 15 ianuarie a anului ulterior colectarii datelor, baza naional de date privind deeurile rezultate din
activiti medicale;
catre Directia de Sanatate Publica Judeteana. Ord. MS nr. 1279/2012 privind aprobarea Criteriilor de
evaluare a condiiilor de funcionare i monitorizare a
echipamentelor de tratare prin decontaminare termic la
temperaturi sczute a deeurilor medicale periculoase;
Raportare prin Ord. MS nr. 613/2009 privind aprobarea Metodologiei de
utilizarea evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul
machetelor in deeurilor periculoase rezultate din activitatea medical;
format Excel Ord. MS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire i limitare a infeciilor asociate
Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA asistentei medicale in unitile sanitare.
Tel: *(+4 021) 318 36 20, Director: (+4 021) 318 36 00, Ord. MS nr. 1096/2016 privind modificarea si completarea
(+4 021) 318 36 02, Fax: (+4 021) 312 3426 Ord. MS nr. 914/2006 pentru aprobarea Normelor privind
conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in
vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.
CATEGORII DE DESEURI MEDICALE: bacterii, paraziti si/sau toxinele microorganismelor, 180108*- deseuri de medicamente citotoxice si
perfuzoare cu tubulatura, recipiente care au continut citostatice sunt acele deseuri rezultate in urma
sange sau alte fluide biologice, campuri operatorii, aplicarii tratamentelor cu citotoxice si citostatice,
manusi, sonde si alte materiale de unica folosinta, inclusiv medicamente expirate de acest tip. Ex.
Stiti care este comprese, pansamente si alte materiale contaminate, recipienti originali, resturi de tablete/comprimate,
importanta membrane de dializa, pungi de material plastic pentru medicamente expirate in ambalajul original, corpuri de
separarii colectarea urinei, materiale de laborator folosite, seringa cu sau fara ac folosite, sticle si sisteme de
corecte a scutece care provin de la pacienti internati in unitati perfuzie, materiale moi contaminate, echipament
deseurilor, sanitare cu specific de boli infectioase sau in sectii de individual de protectie contaminat, materiale ce au
inca de la boli infectioase ale unitatilor sanitare. avut contact cu medicamentele citotoxice-citostatice.
sursa? 180104 deseuri considerate nepericuloase, care 180109 deseuri de medicamente, altele decat
nu necesita masuri speciale de prevenire a cele specificate la 180108*
infectiilor, acestea sunt reprezentate de:
imbracaminte necontaminata, aparate gipsate, lenjerie
180101(180103*) deseuri intepatoare taietoare necontaminata, deseuri rezultate dupa
reprezentate de: ace, ace cu fir, catetere, seringi cu ac, tratarea/decontaminarea termica a deseurilor
branule, lame de bisturiu, pipete, sticlarie de laborator infectioase, recipiente care au continut medicamente,
ori alta sticlarie sparta sau nu, care au venit in contact altele decat citotoxice si citostatice
sau nu cu fluidele biologice. 180106* - deseuri chimice, constand din sau
continand substante periculoase, reprezentate de: 180110* - deseuri de amalgam de la tratamentele
acizi, baze, solventi halogenati, alte tipuri de solventi, stomatologice reprezentate de capsule sau resturi de
produse chimice organice si anorganice, inclusiv amalgam (mercur), dinti extrasi care au obturatii de
Stiti care sunt riscurile
produse reziduale generate in cursul diagnosticului de amalgam, coroane dentare, punti dentare, materiale
colectarii si utilizarii
laborator, solutii fixatoare sau de developare, produse compozite fotopolimerizabile, ciment glasionomer
recipientelor
nerespunzatoare concentrate utilizate in serviciile de dezinfectie si
pentru deseurile curatenie, solutii de formaldehida
180101(180103*)?
Stiti cat de agresiv
pot deveni daca
sunt eliminat in
natura?

180102(180103*) deseuri anatomo-patologice si


parti anatomice reprezentate de: fragmente din
organe si organe umane, parti anatomice, lichide 180107 deseuri chimice, altele decat cele
organice, material biopsic rezultat din blocurile specificate la 18 01 06* , reprezentate de produse
operatorii de chirurgie si obstetrica (fetusi, placente chimice organice si anorganice nepericuloase (care nu
etc.), parti anatomice rezultate din laboratoarele de necesita etichetare specifica), dezinfectanti (hipoclorit
autopsie, recipiente care contin sange si sange. de sodiu slab concentrat, substante de curatare etc.),
180103* - deseuri infectioase reprezentate de acele solutii antiseptice, deseuri de la aparatele de diagnoza
deseuri care contin sau au venit in contact cu sange cu concentratie scazuta de substante chimice
ori cu alte fluide biologice, precum si cu virusuri, periculoase etc., care nu se incadreaza la 18 01 06*