Sunteți pe pagina 1din 4

NUME:POPASTICA FLORENTA

ANUL:III
GRUPA:1569

I. Se consideră modelul:
Profit=b + b * Ch.reclama + b * Nr.competitori + ε
În urma prelucrării electronice a calculelor econometrice privind modelul de mai sus s-au
obţinut următoarele rezultate:

SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0,5519
R Square
Adjusted R Square 0,2583
Standard Error 19,2955
Observations 33

ANOVA
Significance
df SS MS F F

Regression 2 4892,7268 2446,3634 ….... 0,0043


Residual 30 11169,4571 .......
Total 14 …....

Standard Upper
Coefficients Error t Stat P-value Lower 95% 95%
Intercept 84,4386 16,2824 5,1859 0,0000 51,1855 117,6917
Ch.reclama 2,3224 0,6637 3,4991 0,0015 ….... ......
Nr.competitori -1,4837 1,7781 ........ 0,4095 -5,1187 2,1440
NUME:POPASTICA FLORENTA
ANUL:III
GRUPA:1569

Durbin – Watson Statistics = 1,54 ( d1 = 1,08; d2 = 1,36)


F (White Heteroskedasticity Test) =2,03 (Critical F (White Heteroskedasticity Test) = 3,88)
Se cere:1) Să se verifice semnificaţia parametrilor modelului, să se interpreteze valorile acestora
şi să se determine intervalele de încredere corespunzătoare acestora (Critical t = 2,04);
2) Să se completeze tabelul ANOVA şi să se verifice validitatea modelului de regresie
pentru un prag de semnificaţie de 5% (Critical F = 3,3);
3) Să se verifice ipotezele de independenţă a erorilor şi de homoscedasticitate a erorilor.
4) Ştiind că în perioada imediat următoare xt+1 = 20 să se estimeze yt+1 pe baza unui
interval de încredere.

Lucrare de verificare 12
I. Se consideră modelul:
yt = a + x1t +  x2t + ut
În urma prelucrării electronice a calculelor econometrice privind modelul de mai sus s-au
obţinut următoarele rezultate:
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0,7810
R Square
Standard Error 0,0738
Observations 16
ANOVA
df SS MS F
Regression 2 … 0,0554 10,1632
Residual 13 … ….
Total 15 0,1817
Critical F = 3,81

Variable Coefficients Standard Error t Stat


NUME:POPASTICA FLORENTA
ANUL:III
GRUPA:1569
Intercept -5,0576 … -1,9476
X1t … 0,2878 4,2300
X2t 0,1107 0,1280
Critical t = 2,16 Durbin – Watson Statistics = 1,350 ( d1 = 0,98; d2 = 1,54)
F(White Heteroskedasticity Test)=0,7243 (Critical F(White Heteroskedasticity Test)= 3,36)
JB = 1,5869, p(JB)=0,4522 (χ 02,05;2  5,9915 ) r x1, x2 = 0,1597

1248,2  129,1  12,6 


 
 X X 
1
   129,1 15,5  1,2 
  12,6  1,2 3,0 

Se cere:
1) Să se scrie modelul estimat pe baza rezultatelor listate de program;
2) Să se verifice validitatea modelului: descriere şi testare în cazul particular al problemei
enunţate (semnificaţia parametrilor modelului, validitatea modelului, verificarea ipotezei de
independenţă a erorilor, de homoscedasticitate a erorilor, de normalitate a acestora şi de
multicolinearitate a acestora);
Ştiind că în perioada imediat următoare x1,t+1 = 6500 şi x2,t+1 = 2400 să se estimeze yt+1 pe
baza unui interval de încredere.
NUME:POPASTICA FLORENTA
ANUL:III
GRUPA:1569