Sunteți pe pagina 1din 3

ROLURILE ŞI FUNCŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL ŞI STATUTUL SĂU ÎN

CADRUL ECHIPEI DE ÎNGRIJIRE

Funcţiile pe care un asistent medical generalist le îndeplineşte prin activitatea sa pot fi


clasificate în patru categorii:
- funcţii cu caracter independent;
- funcţii cu caracter dependent;
- funcţii cu caracter interdependent;
- alte funcţii;
Funcţiile cu caracter independent se referă la faptul că asistenta medicală asistă
pacientul din proprie iniţiativă, temporar sau definitiv, în următoarele situaţii:
- pentru îngrijiri de confort, atunci când el nu-şi poate îndeplini anumite funcţii;
- atunci când asistenta stabileşte relaţii de încredere cu persoana îngrijită sau cu
aparţinătorii;
- când asistenta transmite informaţii acestuia în limita competenţei sale;
- când asistenta este alături de indivizi şi colectivitate în scopul promovării unor
condiţii mai bune de viaţă şi sănătate.
Referitor la funcţiile cu caracter dependent, asistenta va observa dacă metodele de
tratament şi de recuperare intervin în evoluţia bolii şi va transmite informaţia medicului.
De asemenea, ea poate aplica diferite metode de tratament pentru care este calificată, dar
aceasta numai la indicaţia medicului.
Asistenta medicală are obligaţia de a anunţa medicul pentru orice modificare
semnificativă în evoluţia pacientului.
Referitor la funcţiile cu caracter interdependent, asistenta medicală, colaborează cu
alţi profesionişti din domeniul sanitar, social, educativ, administrativ.
Participă la activităţi interdisciplinare, colaborând astfel cu educatori, psihologi,
logopezi, profesori, asistenţi sociali.
Alte funcţii specifice asistentului medical se desprind din definiţia nursingului dată de
OMS în colaborare cu Consiliul Internaţional de Nursing: „ Nursingul este o parte
integrantă a sistemului de îngrijire a sănătăţii” şi cuprinde:
- promovarea sănătăţii;
- prevenirea bolii;
- îngrijirea bolnavilor ( fizic, psihic, mental, handicapaţi) de toate vârstele, în
toate unităţile sanitare, comunităţi şi în toate formele de asistenţă socială.
Putem spune că prin activitatea lor asistenţii medicali îndelinesc o funcţia profesională,
o funcţie educativă, dar şi o funcţie economică şi de cercetare.
Toate aceste funcţii răspund unor nevoi esenţiale ale indivizilor, familiilor şi
comunităţilor pe care aceştia prin activităţile pe care le desfăşoară îi deservesc.
Datorită rolului său profesional , asistentul medical trebuie să deţină abilităţi de a
comunica eficient cu pacienţii şi cu familiile acestora , abilitaţi a de a fi un bun educator,
furnizor de îngrijire, manager al îngrijirilor dar şi mediator , găsind în acest fel modul cel
mai bun de îngrijire prin care pacientul să obţină ameliorarea dependenţei sale sau dacă
este posibil câştigarea autonomiei şi independenţei .
Coform legii 307/2004 asistenţii medicali îşi desfăşoară activitatea conform pregătirii
profesionale, în sistem public şi/sau în sectorul privat, precum şi în colaborare cu
furnizorii de servicii de îngrijiri de sănătate.
Activitatea asistenţilor medicali se desfăşoară în cadrul echipei medicale sau
independent pentru îngrijiri de sănătate.
Totodată asistenţii medicali recunosc rolul celorlalţi membri ai echipei medicale şi
participă la menţinerea relaţiilor amiabile în cadrul acesteia.
Conform aceleaşi legi conţinutul şi caracteristicile activităţilor de asistent medical
generalist sunt:
a) determinarea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate şi furnizarea îngrijirilor
generale de sănătate, de natură preventivă, curativă şi de recuperare, conform normelor
elaborate de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Ordinul Asistenţilor Medicali şi
Moaşelor din România;
b) administrarea tratamentului, conform prescripţiilor medicului;
c) protejarea şi ameliorarea sănătăţii, elaborarea de programe şi desfăşurarea de
activităţi de educaţie pentru sănătate şi facilitarea acţiunilor pentru protejarea sănătăţii în
grupuri considerate cu risc;
d) participarea asistenţilor medicali generalişti abilitaţi ca formatori, la pregătirea
teoretică şi practică a asistenţilor medicali generalişti în cadrul programelor de formare
continuă;
e) desfăşurarea opţională a activităţilor de cercetare, în domeniul îngrijirilor generale
de sănătate, de către asistenţii medicali generalişti licenţiaţi;
f) pregătirea personalului sanitar auxiliar;
g) participarea la protejarea mediului ambiant; h) întocmirea de rapoarte scrise
referitoare la activitatea specifică desfăşurată.

Bibliografie
Legea nr. 307 din 28/06/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a
profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor
Medicali şi Moaşelor din România
Nursing general
Lucretia Titircă Ghid de nursing general