Sunteți pe pagina 1din 14

Unitatea de invatare: Scoala

Nr de ore alocate:
Nr.crt Continuturi Nr de Activitati de invatare Resurse Modalitati de Data Observatii
(detalieri) ore evaluare
1. “Bine ati venit” -descifrarea textului -manualul -proba orala
-citirea constienta, -imagini -teme
corecta, selective -activitate -aprecieri
-integrarea cuvintelor frontala, verbale
necunoscute in enunturi individuala
proprii -strategii mixte
-formulare de intrebari
si raspunsuri
-povestirea orala a
textului
-exprimarea propriilor
opinii, ganduri
-copierea unui
fragment din lectie
-manualul
2. “Patria” -descifrarea textului -imagini -proba orala
-citirea constienta, -activitate -teme
corecta, selectiva frontala, -aprecieri
-integrarea cuvintelor individuala verbale
necunoscute in enunturi -strategii mixte
proprii
-formulare de intrebari
si raspunsuri
-povestirea orala a
textului
-exprimarea propriilor
opinii, ganduri
-copierea unui
fragment din lectie

3. “La inceput de an -descifrarea textului -manualul -proba orala


scolar” -citirea constienta, -imagini -teme
corecta -activitate -aprecieri
-integrarea cuvintelor frontala, verbale
necunoscute in enunturi individuala
proprii -strategii mixte
-formulare de intrebari
si raspunsuri
-povestirea orala a
textului
-exprimarea propriilor
opinii, ganduri
-copierea unu fragment
din text

4. “Drumul spre scoala” -ex. de citire -manualul -proba orala


explicativa si de citire -imagini -teme
selectiva -activitate -aprecieri
-ex de determinare a frontala, verbale
sensului unor cuvinte individuala -observarea
-ex de integrare a -strategii mixte sistematica
cuvintelor noi in
enunturi proprii
-ex de identificare a
intamplarilor petrecute
intr-o succesiune logica
-ex de povestire orala a
textului
-ex de copiere

5. “De la scoala cand -ex de citire explicativa -manualul -proba orala


iesiti” si de citire selectiva -imagini -teme
-ex de determinare a -activitate -aprecieri
sensului unor cuvinte frontala, verbale
-ex de integrare a individuala -observarea
cuvintelor noi in -strategii mixte sistematica
enunturi proprii

6. Proba de evaluare

Unitatea de invatare: Anotimpul toamna


Nr de ore alocate:

Nr Continuturi Nr ore Activitati de invatare Resurse Modalitati de Data Observatii


crt. (detalieri) evaluare
1. “Septembrie” -ex de citire explicativa -manualul -evaluare orala
De Virgil Carianopol si de citire selectiva -imagini cu -citirea poeziei,
-ex de determinare a anotimpul recitarea poeziei
sensului unor cuvinte toamna -evaluarea
-ex de integrarea a -activitate scrisa-copierea
cuvintelor noi in frontala si unei strofe
enunturi proprii individuala -verificarea si
-evidentierea mesajului notarea muncii
poeziei cu ajutorul independente
invatatorului
-memorarea si recitarea
expresiva a versurilor

2. “O fetita increzuta” -descifrarea textului -manualul -evaluare orala-


-citirea constienta, -imagini cu citirea lectiei
corecta anotimpul -evaluare scrisa-
-integrarea cuvintelor toamna copierea unui
necunoscute in enunturi -activitate fragment din
proprii frontala si lectie
-formulare de intrebari individuala -verificarea si
si raspunsuri notarea muncii
-exprimarea propriilor independente
opinii, ganduri
-copierea unui
fragment din lectie
3. “Taranul si ochelarii -descifrarea textului -manualul -evaluare orala-
de citit” -citirea constienta, -imagini cu citirea lectiei
corecta a lectiei cu anotimpul -evaluare scrisa-
adaptarea intonatiei toamna copierea unui
-integrarea cuvintelor -activitate fragment din
necunoscute in enunturi frontala si lectie
proprii individuala -verificarea si
-citirea pe roluri a notarea muncii
lectiei independente
-formulare de intrebari
si raspunsuri
-exprimarea propriilor
opinii, ganduri
-copierea unui
fragment din lectie

4. “Pasarile calatoare” -descifrarea textului -manualul -evaluare orala-


-citirea constienta, -imagini cu citirea lectiei
corecta anotimpul -evaluare scrisa-
-integrarea cuvintelor toamna copierea unui
necunoscute in enunturi -activitate fragment din
proprii frontala si lectie
-formulare de intrebari individuala -verificarea si
si raspunsuri notarea muncii
-exprimarea propriilor independente
opinii, ganduri
-copierea unui
fragment din lectie

5. “O zi” -descifrarea textului -manualul -evaluare orala-


-citirea constienta, -imagini cu citirea lectiei
corecta anotimpul -evaluare scrisa-
-integrarea cuvintelor toamna copierea unui
necunoscute in enunturi -activitate fragment din
proprii frontala si lectie
-formulare de intrebari individuala -verificarea si
si raspunsuri notarea muncii
-exprimarea propriilor independente
opinii, ganduri
-copierea unui
fragment din lectie

6. “Legume si fructe” -descifrarea textului -manualul -evaluare orala-


-citirea constienta, -imagini cu citirea lectiei
corecta anotimpul -evaluare scrisa-
-integrarea cuvintelor toamna copierea unui
necunoscute in enunturi -jetoane si fragment din
proprii imagini cu lectie
-formulare de intrebari fructe si legume -verificarea si
si raspunsuri -activitate notarea muncii
-exprimarea propriilor frontala si independente
opinii, ganduri individuala
-copierea unui
fragment din lectie

7. “Furtuna” -ex de citire explicativa -manualul -evaluare orala-


De G. Toparceanu si de citire selectiva -imagini cu citirea poeziei,
-ex de determinare a anotimpul recitarea poeziei
sensului unor cuvinte toamna -evaluare scrisa-
-ex de integrare a -activitate copierea unei
cuvintelor noi in frontala si strofe
enunturi proprii individuala -verificarea si
-evidentierea mesajului notarea muncii
poeziei cu ajutorul independente
invatatorului
-memorarea si recitarea
expresiva a versurilor

8. Proba de evaluare
Unitatea de invatare: Orasul si satul
Nr de ore alocate:

Nr crt Continuturi Nr ore Activitati de invatare Resurse Modalitati de Data Observatii


(detalieri) evaluare
1. “Orasul meu” -descifrarea textului -manualul -evaluare orala-citirea
-citirea constienta, -imagini lectiei
corecta -vederi -evaluare scrisa-
-integrarea cuvintelor -activitate copierea unui
necunoscute in enunturi frontala si fragment din lectie
proprii individuala -verificarea si notarea
-formulare de intrebari muncii independente
si raspunsuri
-exprimarea propriilor
opinii, ganduri
-copierea unui
fragment din lectie

2. “Piata” -descifrarea textului -manualul -evaluare orala-citirea


-formulare de intrebari -imagini lectiei
si raspunsuri -activitate -evaluare scrisa-
-citirea constienta, frontala si copierea unui
corecta individuala fragment din lectie
-integrarea cuvintelor -verificarea si notarea
necunoscute in enunturi muncii independente
proprii
-exprimarea propriilor
opinii, ganduri
-copierea unui
fragment din lectie

3. “Locuinta noastra” -descifrarea textului -manualul -evaluare orala-citirea


-citirea constienta, -imagini lectiei
corecta -activitate -evaluare scrisa-
-integrarea cuvintelor frontala si copierea unui
necunoscute in enunturi individuala fragment din lectie
proprii -verificarea si notarea
-formulare de intrebari muncii independente
si raspunsuri
-exprimarea propriilor
opinii, ganduri
-copierea unui
fragment din lectie

4. “Doua cuvinte” -ex de citire explicativa -manualul -evaluare orala-citirea


De Al. Macedonski si de citire selectiva -activitate poeziei, recitarea
-ex de determinare a frontala si poeziei
sensului unor cuvinte individuala -evaluarea scrisa-
-ex de integrare a copierea unei strofe
cuvintelor noi in -verificarea si notarea
enunturi proprii muncii independente
-evidentierea mesajului
poeziei cu ajutorul
invatatorului
-memorarea si recitarea
expresiva a versurilor

5. “Din viata orasului” -descifrarea textului -manualul -evaluare orala-citirea


-citirea constienta, -imagini lectiei
corecta -vederi -evaluare scrisa-
-integrarea cuvintelor -activitate copierea unui
necunoscute in enunturi frontala si fragment din lectie
proprii individuala -verificarea si notarea
-formulare de intrebari muncii independente
si raspunsuri
-exprimarea propriilor
opinii, ganduri
-copierea unui
fragment din lectie
6. “In sat” -descifrarea textului -manualul -evaluare orala-citirea
-citirea constienta, -imagini lectiei
corecta -vederi -evaluare scrisa-
-integrarea cuvintelor -activitate copierea unui
necunoscute in enunturi frontala si fragment din lectie
proprii individuala -verificarea si notarea
-formulare de intrebari muncii independente
si raspunsuri
-exprimarea propriilor
opinii, ganduri
-copierea unui
fragment din lectie

7. “Bucuresti, capitala -descifrarea textului -manualul -evaluare orala-citirea


tarii” -citirea constienta, -imagini lectiei
corecta

Unitatea de invatare: Meserii


Nr. de ore alocate:

Nr crt Continuturi Nr ore Activitati de invatare Resurse Modalitati de Data Observatii


(detalieri) evaluare
1. “Ferma de animale” -descifrarea textului -manualul -evaluare orala-citirea
-citirea constienta, -imagini lectiei
corecta -activitate -evaluare scrisa-
-integrarea cuvintelor frontala si copierea unui
necunoscute in enunturi individuala fragment din lectie
proprii -verificarea si notarea
-formulare de intrebari muncii independente
si raspunsuri
-exprimarea propriilor
opinii, ganduri
-copierea unui
fragment din lectie
2. “In mina de carbuni” -ex de citire explicativa -manualul -evaluare orala-citirea
si de citire selectiva -imagini lectiei
-ex de determinare a -activitate -evaluare scrisa-
sensului unor cuvinte frontala si transcrierea poeziei
-ex de integrare a individuala -verificarea si notarea
cuvintelor noi in muncii independente
enunturi proprii
-evidentierea mesajului
poeziei cu ajutorul
invatatorului
-memorarea si recitarea
expresiva a versurilor

Unitatea de invatare: Anotimpul iarna


Nr de ore alocate:

Nr crt Continuturi Nr ore Activitati de invatare Resurse Modalitati de Data Observatii


(detalieri) evaluare
1. “Iarna” -descifrarea textului -manualul -evaluare orala-citirea
-citirea constienta, -imagini cu lectiei
corecta anotimpul iarna -evaluare scrisa-
-integrarea cuvintelor -activitate copierea unui
necunoscute in enunturi frontala si fragment din lectie
proprii individuala -verificarea si notarea
-ex de povestire orala a muncii independente
textului
-formulare de intrebari
si raspunsuri
-exprimarea propriilor
opinii, ganduri
-copierea unui
fragment din lectie

2. “Iepurele” -analiza ilustratiei -manualul -evaluare orala-citirea


De G. Toparceanu aferente textului -imagini cu lectiei
-ex de citire explicativa anotimpul iarna -evaluare scrisa-
si de citire selectiva -activitate copierea unui
-ex de determinare a frontala si fragment din lectie
sensului unor cuvinte individuala -verificarea si notarea
-ex de integrare a muncii independente
cuvintelor noi in
enunturi proprii
-evidentierea mesajului
poeziei cu ajutorul
invatatorului
-memorarea si recitarea
expresiva a versurilor

3. “Iarna in padure” -descifrarea textului -manualul -evaluare orala-citirea


-citirea constienta, -imagini cu lectiei
corecta anotimpul iarna -evaluare scrisa-
-integrarea cuvintelor -activitate copierea unui
necunoscute in enunturi frontala si fragment din lectie
proprii individuala -verificarea si notarea
-ex de povestire orala a muncii independente
textului
-formulare de intrebari
si raspunsuri
-exprimarea propriilor
opinii, ganduri
-copierea unui
fragment din lectie

4. “Cantecul bradului” -analiza ilustratiei -manualul -evaluare orala-citirea


aferente textului -imagini cu poeziei
-ex de citire explicativa anotimpul iarna -evaluare scrisa-
si de citire selectiva -imagini cu copierea unei strofe
-ex de determinare a bradutul din poezie
sensului unor cuvinte impodobit -verificarea si notarea
-ex de integrare a -activitate muncii independente
cuvintelor noi in frontala si
enunturi proprii individuala
-evidentierea mesajului
poeziei cu ajutorul
invatatorului
-memorarea si recitarea
expresiva a versurilor

5. “Saniuta” -analiza ilustratiei -manualul -evaluare orala


De G. Cosbuc aferente textului -imagini cu -evaluare scrisa-
-ex de citire explicativa anotimpul iarna transcrierea poeziei
si de citire selectiva -imagini cu jocuri -verificarea si notarea
-ex de determinare a de copii muncii independente
sensului unor cuvinte -activitate
-ex de integrare a frontala si
cuvintelor noi in individuala
enunturi proprii
-evidentierea mesajului
poeziei cu ajutorul
invatatorului
-memorarea si recitarea
expresiva a versurilor

6. “Sorcova” -ex de citire explicativa -manualul -evaluare orala


si de citire selectiva -imagini in -evaluare scrisa-
-ex de determinare a anotimpul iarna transcriere
sensului unor cuvinte -activitate -verificarea si notarea
-ex de integrare a frontala si muncii
cuvintelor noi in individuala independente
enunturi proprii
-evidentierea mesajului
poeziei cu ajutorul
invatatorului
-memorarea si recitarea
expresiva a versurilor
7. “Plugusorul” -analiza ilustratiei -manualul -evaluare orala
aferente textului -imagini cu -evaluare scrisa-
-ex de citire explicativa anotimpul iarna transcriere
si de citire selectiva -activitate -verificarea si notarea
-ex de determinare a frontala si muncii
sensului unor cuvinte individuala independente
-ex de integrare a
cuvintelor noi in
enunturi proprii
-evidentierea mesajului
poeziei cu ajutorul
invatatorului
-memorarea si recitarea
expresiva a versurilor

8. Proba de evaluare

Unitatea de invatare: Recapitulare


Nr de ore alocate:

Nr crt Continuturi Nr ore Activitati de invatare Resurse Modalitati de Data Observatii


(detalieri) evaluare
1. “Textul, propozitia, -formulari de propozitii -manualul -evaluare orala
cuvantul, silaba” -citirea unor propozitii -fise de lucru -evaluare scrisa
-despartirea in silabe a -activitatea -verificarea si notarea
unor cuvinte frontala si muncii independente
-aranjarea silabelor individuala
pentru a forma cuvinte

2. Grupurile ea, ia, oa, -depistarea grupurilor -manualul -evaluare orala


ie de cuvinte in diferite -fise de lucru -evaluare scrisa
texte -activitate -verificarea si notarea
-exemple de cuvinte frontala si muncii independente
care contin aceste individuala
grupuri
-formulari de propozitii

3. Scrierea cuvintelor -depistarea grupurilor -manualul -evaluare orala


care contin grupurile de cuvinte in diferite -fise de lucru -evaluare scrisa
de litere ce, ci, che, texte -activitate -verificarea si notarea
chi -exemple de cuvinte frontala si muncii independente
care contin aceste individuala
grupuri
-formulari de propozitii

4. Scrierea cuvintelor -depistarea grupurilor -manualul -evaluare orala


care contin grupurile de cuv in diferite texte -fise de lucru -evaluare scrisa
de litere ge, gi, ghe, -exemple de cuv care -activitate -verificarea si notarea
ghi contin aceste grupuri frontala si muncii independente
-formulari de propozitii individuala

5. Semne de punctuatie -formulari de propozitii -manualul -evaluare orala


-citirea unor propozitii -fise de lucru -evaluare scrisa
-folosirea corecta a -activitate -verificarea si notarea
semnelor de punctuatie frontala si muncii independente
invatate individuala

6. Ortogramele intr-o, -utilizarea corecta a -manualul -evaluare orala


intr-un, printr-o, cuvintelor intr-o, intr- -fise de lucru -evaluare scrisa
printr-un un, printr-o, printr-un in -activitate -verificarea si notarea
scris frontala si muncii independente
-completarea unor individuala
propozitii lacunare
-scrierea dupa dictare
-copierea unor
propozitii

7. Cuvinte cu sens opus -gasirea unor cuvinte -manualul -evaluare orala


cu sens opus pentru -fise de lucru -evaluare scrisa
cuvintele date -activitate -verificarea si notarea
-formulari de propozitii frontala si muncii independente
-completarea unor individuala
spatii lacunare

8. Cuvinte cu sens -gasirea unor cuvinte -manualul -evaluare orala


asemanator cu sens asemanator -fise de lucru -evaluare scrisa
pentru cuvintele date -activitate -verificarea si notarea
-formulari de propozitii frontala si muncii independente
-completarea unor individuala
spatii lacunare

9. Proba de evaluare -rezolvarea sarcinilor -fise de lucru -evaluare scrisa


finala din fisa de lucru -activitate -verificarea si notarea
frontala muncii independente
individuala