Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

CONSILIERE ŞI ORIENTARE

PROPUNĂTOR: prof. Curetean Rodica


CLASA : a VI a B
ŞCOALA SPECIALĂ CU CLS. I-VIII ARAD

TEMA: CINE SUNT EU?

OBIECTIVE:
 Dezvoltarea abilităţilor de autocunoaştere şi intercunoaştere;
 Optimizarea încrederii în sine şi în ceilalţi;
 Pregătirea pentru succes;
 Achiziţionarea unor competenţe şi aptitudini;
 Creşterea interesului pentru schimbare, învăţare, dezvoltare;
 Înţelegerea schimbării ca parte a creşterii şi dezvoltării;
 Participarea activă la propria educaţie şi la integrarea în viaţa socială.

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia,


MODUL DE ORGANIZARE : frontal, individual, pe grupe de elevi.
MATERIAL DIDACTIC: fişe de lucru, planşă
SCENARIUL DIDACTIC

MOMENTELE ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTORULI ACTIVITATEA ELEVULUI EVALUARE OBSERVAŢII


LECŢIEI
Salutul de dimineaţă: - elevii se salută între ei Frontală
-CAPTAREA „BUNĂ DIMINEAŢA, atribuindu-şi câte o însuşire
FRUMOŞILOR!
ATENŢIEI CUM VĂ SIMŢIŢI ASTĂZI?

Prezint elevilor o planşă


(ANEXA 1) - se identifică cu unul din
„CUM TE SIMŢI ASTĂZI?” chipurile de pe planşă şi Individuală
-Motivează, de ce ? motivează alegerea făcută -

- ANUNŢAREA - astăzi vreau să văd în ce masură


TEMEI ŞI A voi vă cunoaşteţi pe voi –
OBIECTIVELOR

-DIRIJAREA
ÎNVĂŢĂRII Activitate individuală - elevii vor primi nişte fişe de Individuală
lucru
- împart elevilor nişte fişe
-PREZENTAREA a.( ANEXA 2 )– HARTA INIMII - Elevii vor completa fişa
conform cerinţelor
NOULUI - se vor citi câteva fişe - Elevii îşi vor spune părerea Observarea
despre colegii lor iar curentă
CONŢINUT, aceştia vor spune ideile
cărui coleg i-au plăcut mai
A SARCINILOR mult.
- Îl va felicita şi-i va spune Individuală
ŞI cât de mult i-a plăcut ceea
ce a gândit
OBŢINEREA
b. (ANEXA 3 )–
PERFORMANŢELOR EU SUNT…EU VREAU SĂ FIU… - Copiii vor completa fişa
conform cerinţelor
prezentând :
1.caracteristici fizice
2.caracteristici psihice Individuală
3.caracteristici sociale
4.caracteristici ideale
5.statut
6.caracteristici
- se vor citi câteva fişe şi se vor pozitive/negative
comenta
- se va face o scurtă sinteză a ceea
ASIGURAREA ce s-a făcut în timpul orei Frontală

FEED-BACK-lui

ŞI
-Elevii vor ieşi pe rând la tablă şi
INTENSIFICAREA - se va face o scurtă apreciere a felului vor scrie câte un animal, o Individuală
RETENŢIEI cum a decurs lecţia iar în încheiere : floare,un personaj, culoare,
copac, mâncare, pasăre cu care
JOC : CIORCHINELE -„EU” s-ar identifica – motivează de ce
(ANEXA 4)