Sunteți pe pagina 1din 3
Sa stim bine, si stim cu fried, si luim aminte! Subsemnatii, membri ai Sinaxei Ortodoxe Nationale a clericilor, monahilor si mirenilor ingraditi prin intreruperea pomenirii de ierarhii care au aprobat deciziile sinodului mincinos din Creta, dorind s& ducem lupta cea bund pentru apararea dreptei credintei si si ne pazim de pericolul alunectrit intr-o gandire gio atitudine schismatice, marturisim urmatoarele: 1. Suntem si rimanem membri ai Bisericii Ortodoxe Romane, Biserica stramosilor, a noastra si a urmasilor nostri. Scopul luptei noastre este de a ne delimita de erezia ecumenista si a constientiza pliroma Bisericii romAnesti cu privire la pericolul patrunderii acestei erezii in viata bisericeascd, generand astfel o reactie menit& si determine ierarhia si condamne sinodul din Creta ca pe unul care a institutionalizat ecumenismul la nivel panortodox si inceap’ demersurile pentru retragerea BOR din toate organizatiile ecumeniste locale, nationale, regionale si mondiale. 2. Ne ferim a-i considera eretici pe toti membrii Bisericii Ortodoxe Romane care mai au in comuniune cu ierarhii ecumenisti. Operam distinctia necesara intre cei ce au o cngetare eretic’ manifesta, cladits in decenii de propaganda ecumenista si exprimat prin aeceptarea fara rezerve a ecumenismului si a hotararilor din Creta ~ la nivel decizional, in cazul ierarhilor, si de solidarizare cu decizia acestora, in cazul acelor clerici si mireni cu alte motive mentalitate ecumenista -, si cei ce se afl in comuniuine (partisie) ct acestia decat atagamentul fata de valorile ecumeniste: frica, ignoranta, lipsa unei informari corecte, incapacitatea de a intelege ce s-a intimplat in Creta ete. fi tratiim pe cei cu cugetare eretict ca pe ereticii condamnabili, dar inca necondamnati de un sinod ecumenic sau panortodox al Bisericii Ortodoxe, si fi indemniim la poc&int’, abandonarea si condamnarea ecumenismului si revenirea la gandirea ortodoxa a Bisericii, iar pe cei aflati inca in comuniune cu ei ti sfaituim s& se informeze corect cu privire la sinodul mincinos din Creta si, dupa o serioas’ seri deliberare cu privire la efectele ereziei ecumeniste asupra mantuirii si vieti depling libertate a constiintei proprii, s& inceteze, prin nepomer ica noastra, stiut flind c& Sfintii Parinti congliisuiese c& ereticii si cei aflati in comuniune cu ei sunt deopotriva vrijimasi ai lui , comunitunea cu erezia ecumenista si cu cei ce 0 propoviduiesc in Dumnezeu, iar partisia la erezie, indiferent de motivul care o genereazii, este inceputul cderii si al fo narii cugetirii si practicii eretice. 3. Nu impartasim ideea cd toti arhiereii Bisericii Ortodoxe din intreaga lume sunt compromisi sic& la ora actual nu ar mai exista nicdieri ierarhi ortodocsi sau c& toate Bisericile Ortodoxe sunt ecumeniste, Recunoastem si respectim att lupta dust de Bisericile Ortodoxe care au pus capt participarii la migcarea ecumenista si au refuzat, din acest motiv, s& ia parte la sinodul din Creta, cat si miirturisirea ierarhilor care se opun deschis ecumenismului si deciziilor Iuate in Creta. fl rugim pe bunul Dumnezen sf fi intireasca pentru a intruni un sinod ortodox al intregii Biserici care si condamne ecumenismul, sinodul din Creta si, nominal, pe cei ce le sustin. Suntem de acord ci schimbarea calendar rupt unitatea liturgicd a ortodocsilor de pretudindeni. Consideram ci o revenire la calendarul patristic se poate face numai fie printr-o decizie a sinodului Bisericii Ortodoxe Romine, fie a unui sinod panortodox sau ecumenic cu autoritate pentru toti credinciosii ortodocsi din lume. Credem ca revenirea unilateral, personala sau in grup, la calendarul vechi ar crea, in acest moment, aceeasi dezbinare pe care a creat-o in urmi cu un secol schimbarea acestuia. in viata liturgicd, indemnam la tinerea calendarelor editate de catre episcopiile Biseri Ortodoxe Romane, iar in privinta diferitelor dezlegiri la peste aflate in aceste calendare sau a altor neclaritati recomandim celor ce dorese si urmeze, in tinerea postului sau a sirbittorilor, rigoarea dintotdeauna a Bisericii, fri pogoramintele fcute in ultimele decenii, si se consulte ct duhovnicii care cunose prevederile tipiconale din vechime. ierarhilor ecumeni: Afirmam c& intreruperea pomenir i nu suspenda in vreun fel legislatia canonica a Bisericii Ortodoxe, care continuii si fie obligatorie pentru toti, in interpretarea corecta, multiseculara, a Bisericii, iar nu a fiecdruia dintre cei ce o utilizeaza, si ne delimitim de orice derapaj de gandire teologic’, de limbaj sau de comportament, produs sub pretextul luptei contra ereziei ecumeniste si motivat prin exemple gresit injelese sau scoase din context ale celor care au luptat in trecut impotriva diferitelor erezii din Biseric’. in acest sens, indemndm pe toti cei ce au intrerupt pomenirea sa adopte un limbaj teologic echilibrat, rezervat, in duh de pace, menit ai ineuraja mai ales pe cei ce cugetd ortodox si se pregitese si promotorii acesteia, dar si pe cei ce inc nu au luat 0 A intrerup& comuniunea cu ere: atitudine fat de ecumenism si trebuie sti vada in lupta noastra lupta cea buna, iar nu o atitudine intolerant’ si lipsit de dragoste. Respectim principiile luptei contra ecumenismului enuntate in Rezolutia Sinaxei de la Botosani, din 18 iunie 2017, si deciziile adoptate cu prilejul intalnirii de la Beius, din 12 septembrie 2017. fi respectim si sprijinim pe preotii care au fost caterisiti necanonic pentru mirturisirea lor ortodoxa si continu nepomenirea pana cand i condamna sinodul din Creta si va lua misuri pentru scoaterea Biseri jim numai la intalnirile si sinaxele organizate legitim, eu un rrathia se va dezice si va noastre din toate lc in privinta oportunitaii si necesit qi larg eonsens af membrilor Sinaxel Ortestone Natior 1 colaboririi, pentru impreun: -slujirea lui _exprimat ia dubul pi eomvedril Hristos sia Biserivit Sale, Considerim ge o Important deosebitd continuares credinciosilur BOR cu privire la gravitatea documentelor sinodului din Creta, in diverse forme: articole, previci, cdrti, pliante, conferin{e, discutii publice sau private ete. In acest tile eclesiale cu privire la ce s activititil de informare a clericilor si * i, suntem deschisi spre un distog onest cu autorit spi i nplat in Creta, pentru a gasi o solutie actualei erize. 9. Afirmim disponibititatea de a participa la ectivitatile la ni atitudini a ierarhilor, clericilor si credinciogilor ortodoesi in re a ecumenismului, national sau interortodox care au ca seup coagularea une iu ecumenic de condamna vederes intrunirii unui sinod panortodox sinodului din Creta si, nominal, a celor ce te sustin. cioyilor care au intrerupt pomenirea <3 s dedice to. Reeomandim tuturer clerieilor gi cre Vietii liturgice si de rugiciune si implinirii poruncilor evanghelice, prin care se obtin despitimirea gi urcugul duhovnicese, iar nu speculatiilor si dezbaterilor teologice inutile, ce rised sii product dezbinare intre cei ce au pornit la drum cu acelasi {el si devieri se sau eretice de la calea patristic a acestei lupte, Accentuim nevoia de unitate, fritietate si ismatice coerenti in miirturisirea celor ce au intrerupt pomenirea, pentru ca exemplul nostru si fic unul demn de urmat pentru toti cei ce ar dori sii ia atitudine contra ecumenismului. Aceste principii vor fi propuse spre dezbatere public, apoi vor fi supuse analizei celorlalti: membri ai Sinaxei Ortodoxe Nationale, in cadrul urmitoarei intalniri trimestriale legitim intrunite, acestia putndu-le cu acel prile) modifica sau completa, iar daci vor intruni acordul necesar al majorititii membrilor Sinaxei, vor fi transpuse intr-o rezolutic fata de care va putea exprima adeziunea poporul eredincios, in cadrul unei sinaxe legitim organizate, cu participarea clericilor si credinciosilor care au intrerupt pomenirea ierurhilor ecumenisti. Dumnezeu si ne ajute! Ieromonah Grigorie Sanda Pr. Ic. Stavr, Joan Ungurean) af Selby Pr. Cosmin Florin Tripon~! Pr, Claudiu Buz MAL MonahChiriacCioi = Mow CUS ihai-silin Chita Ag zal > Teolog Mihai-Silvin chins (2 cl GA TR aie

S-ar putea să vă placă și