Sunteți pe pagina 1din 4

Scoala Gimnaziala Apold

Jud Mures

CONSILIERE PĂRINŢI – TEMATICA


ACTIVITĂŢILOR
AN ŞCOLAR 2013– 2014
SEMESTRUL I

Nr. ACTIVITATEA MODALITATI DE REALIZARE DATA OBS.


Crt. EDUCATIVĂ

1. Sa ne cunoastem mai Prezentarea orarului clasei 14.09


bine! Prezentarea Regulamentului Intern al şcolii
Prezentarea manualelor şcolare
Stabilirea auxiliarelor necesare pentru fiecare
disciplină
Alegerea comitetului de părinţi
Prezentarea actelor necesare pentru dosarele de
bursă şi rechizite
2. Copilul si familia Initierea parintilor in cunoasterea copilului. 21.09
Referat:”Educatia in familie-factor al dezvoltarii
personalitatii”
3. Temele pentru acasă Comunicări ale învăţătoarei, analiza temelor 28.09
elevilor, discuţii cu părinţii
4. Dezvoltarea interesului Responsabilizarea parintilor in educarea 05.10
scolarului. discutii libere;
de cunoastere a copilului
Referat:”Colaborarea scoala-familie,conditia
meu ! reusitei scolare”

5. Portofoliul elevului, Comunicări ale învăţătoarei, discuţii cu părinţii, 12.10


structura portofoliului individual al fiecărui elev,
oglinda lui !
precum şi criteriile de acordare a calificativelor.

6. Toamna anotimpul Comunicări ale învăţătoarei şi ale asistentei 19.10


virozelor şi a gripei-Cum medicale, discuţii cu părinţii
tratam ?

7. Cartea-prietena mea Necesitatea insusirii corecte a limbii romane,ca 26.10


Biblioteca scolii mijloc de comunicare.Stimularea interesului
pentru lectura si dirijarea acestei activitati.
8. Succesul sau insuccesul Cunoasterea factorilor implicati in dezvoltarea 09.11
scolar al elevului umana reusita scolara.
Depistarea conditiilor de invatare,a aptitudinilor
si intereselor,a eventualelor cauze ale
insuccesului scolar.
Scoala Gimnaziala Apold
Jud Mures
Referat:”De ce invata,de ce nu invata copilul
meu?”
9. Protecţia în caz de Comunicări ale învăţătoarei şi ale profesorului 16.11
dezastre naturale, responsabil cu PSI-ul, prezentarea uor imagini şi
incendii. scheme, discuţii cu părinţii
10. Încrederea – asumarea Discuţii cu părinţii, completarea unor chestionare 23.11
responsabilităţii
11. Toleranţa – educaţia în Discuţii cu părinţii, completarea unor 30.11
familie, vizite la chestionare, jocuri educative pentru adulti
domiciliul elevilor
12. Igiena mintală a copilului Alcătuirea unui program zilnic al elevului prin 07.12
de vârstă şcolară mică alternarea activităţii de învăţare cu activităţi
recreative
Alcătuirea unui program al copilului în zilele de
sâmbătă şi duminică
Referat „ Importanţa igienei mintale la vârsta
şcolară mică”
13. Educaţia pentru protecţia Comunicări ale învăţătoarei, discuţii cu părinţii, 14.12
mediului activitate practică cu elevii şi părinţii
14. Vulnerabilitatea copiilor Comunicări ale învăţătoarei, analiza unor 21.12
cu părinţii plecaţi în compuneri ale elevilor, discuţii cu părinţii rămaşi
străinătate în ţară sau cu bunicii care au în grijă copiii
15. Copilul meu în lumea Comunicări ale învăţătoarei şi ale bibliotecarei, 11.01
cărţilor discuţii cu părinţii, întocmirea unei liste cu
lecturile recomandate pentru elevul de clasa a IV-
16. Suntem mai buni de Discuţii cu părinţii, colectarea unor sume de bani 18.01
sărbători pentru copiii cu probleme financiare
17. Evaluarea în actul Comunicări ale învăţătoarei, întocmirea planului 25.01
educaţional de recuperare /dezvoltare pentru semestrulal II-
lea
Scoala Gimnaziala Apold
Jud Mures

SEMESTRUL AL II-LEA

Nr. ACTIVITATEA MODALITATI DE REALIZARE DATA OBS.


Crt. EDUCATIVĂ
1. Drepturile copiilor- Prezentarea drepturilor si a obligatiilor copiilor. 08.02
Cunoasterea drepturilor Referat:”Si copiii au drepturi”
2. Imaginea copiilor. Identificarea cauzelor care marcheaza perioada 15.02
de criza a scolarilor mici.
3. Ghid de bune practici Prezentare PowerPoint, dezbatere, 22.02
pentru părinţi

4. Alimentaţia sănătoasă a Comunicări ale învăţătoarei şi ale asistentei 01.03


şcolarului mic medicale a liceului, discuţii cu părinţii,
întocmirea unor liste cu meniuri zilnice sănătoase
pentu elevi
5. Cât de bine îţi cunoşti Discuţii cu părinţii, completarea unor chestionare 08.03
copilul? Vizite la
domiciliul elevilor
6. Impreuna pentru scoala Sensibilizarea parintilor fata de problemele 15.03
noastra. administrative si implicarea lor in rezolvare.

7. Televizorul – prieten sau Comunicări ale învăţătoarei, film cu conţinut 22.03


duşman al copilului? educativ, discuţii cu părinţii

8. Sănătate prin sport Comunicări ale învăţătoarei, discuţii cu părinţii, 29.03


prezentare de material educativ
9. Violenţa domestică – Comunicări ale învăţătoarei şi ale consilierului 05.04
şcolar, urmărirea unui filmuleţ educativ, discuţii
influenţa asupra copiilor
cu părinţii
10. Sănătatea copiilor în Comunicări ale învăţătoarei şi ale asistentei 12.04
mâinile părinţilor, vizite medicale, discuţii cu părinţii
la domiciliul elevilor

11. Să ne jucăm cu copilul Comunicări ale învăţătoarei, discuţii cu părinţii, 26.04


nostru! activităţi şi jocuri cu elevii şi părinţii acestora
Scoala Gimnaziala Apold
Jud Mures
12. Educaţia ecologică – Fii Comunicări ale învăţătoarei, discuţii cu părinţii, 03.05
un model pentru copilul activitate practică cu elevii şi părinţii
tău!
13. Pentru ce învaţă copiii Comunicări ale învăţătoarei, discuţii cu părinţii, 10.05
noştri? activitate cu elevii şi părinţii

14. Să descoperim împreună Discuţii cu părinţii, cu profesori de la clasă, 17.05


talentul elevilor / copiilor completarea unor chestionare
noştri! Susţinerea unui referat, discuţii cu părinţii,
15. Tipuri de părinţi completarea unor chestionare 24.05

16. De ziua copilului Discuţii cu părinţii, completarea unor 31.05


chestionare, activitate cu elevii şi părinţii

17. Ciclul gimnazial – etapă Informarea părinţilor şi a elevilor cu privire la 07.06


importantă a formării şi caracteristicile ciclului gimnazial realizată de
dezvoltării profesori ai ciclului gimnazial;
Măsuri pentru asigurarea succesului şcolar în
treapta următoare de instruire: ciclul gimnazial.
Referat: „ Educaţia – factor important în
formarea personalităţii”
18. Suntem pregătiţi pentu a Informarea părinţilor şi a elevilor cu privire la 14.06
porni spre clasa a V-a ? procesul instructiv-educativ desfăşurat în anul
şcolar
Informări asupra realizărilor importante din
perioada ciclului primar;
Măsuri pentru asigurarea succesului şcolar în
treapta următoare de instruire: ciclul gimnazial.

S-ar putea să vă placă și