Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE MEMORIE SI ATENTIE

Nume/prenume: ……………………………………………………………
Virsta: ………………………………………
Pozitia pentru care aplica ………..
Examinator: …………………………………………………………………

1. Priviţi cu atenţie exact două minute cuvintele de mai jos. Incercaţi să reproduceţi cât mai
multe dintre ele, indiferent în ce ordine.

TEST; MATEMATICĂ; ORAR; ELEV; PAUZĂ; STEA; CORP; VID; SOARE;LINIAR; TUŞ; PATINE;
CIFRĂ; ŞCOALĂ; MAŞINĂ; FILM; CAIET; CUB; SFERĂ; TRICOU.

2. Priviţi desenele de mai jos exact două minute. Incercaţi să reproduceţi cât mai multe dintre
ele, indiferent în ce ordine.

1. . 3. 4.

1 2 3 4.

5. 6. 7. 9.

5 6 7 8

9 10 11 12
Adunaţi câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect la fiecare din cele două părţi ale testului.

CLASIFICARE:

Foarte bun 23p – 32p

Bun 19p – 22p

Satisfăcător 10p – 18p

Slab 0p - 9p

S-ar putea să vă placă și