Sunteți pe pagina 1din 2

Sturion 1

Acipenser baerii

PESCUITUL ŞI ACVACULTURA ÎN EUROPA


Biologie Producţie și comercializare
În Europa se cresc mai multe specii din familia Acipenseridae. La nivel mondial, pescuitul de sturioni aproape a dispărut, ca
Dintre ele putem aminti sturionul siberian, sturionul de Dunăre, urmare a diminuării stocului, iar exportul de caviar provenit de
cega, sturionul comun și sturionul de Adriatică. Multe dintre la pești sălbatici este interzis. Fermele au luat locul unităţilor
speciile de sturion sunt considerate ameninţate cu dispariţia piscicole, iar acvacultura din China reprezintă în prezent 85 %
sau chiar grav ameninţate cu dispariţia. Populaţia acestora din producţia mondială. După China, principalii producători de
a scăzut dramatic ca urmare a construirii de diguri care inter- sturioni sunt Rusia și UE. În Europa de Vest cel mai mult se cresc
sectează rutele de migraţie, a pescuitului excesiv și a poluării. sturionii siberieni. Deși statisticile referitoare la producţia de
Creșterea sturionului este, prin urmare, importantă nu doar caviar nu sunt în întregime exacte, se pare că esenţialul sturi-
pentru producţia de carne și caviar, ci și pentru repopularea onilor crescuţi în Europa este consacrat producţiei de caviar
speciilor de sturion, astfel încât să se obţină un impact pozitiv (80 % ca valoare), ceea ce a făcut ca UE să devină în prezent
asupra conservării stocurilor din natură. mai mult exportatoare decât importatoare a acestui produs (ca
valoare). Italia și Franţa sunt principalele ţări producătoare de

I
Una dintre speciile de sturion crescute cel mai frecvent în UE caviar din UE.

nr. 5 6
este sturionul siberian (Acipenser baerii). Sistemele de creștere
a sturionului siberian au fost dezvoltate în anii 1970 în fosta

I
Uniune Sovietică. Primele specimene au fost introduse în Franţa

IUNIE 2012
în aproximativ aceeași perioadă, ca parte a unui program de
cooperare știinţifică.

Cunoscut mai ales pentru caviar, sturionul poate


Creștere fi crescut şi pentru carnea sa fără oase.

Reproducerea sturionului siberian este complicată din cauza


faptului că femelele nu ovulează în fiecare an și nici în același
timp. Cu toate acestea, prin controlarea temperaturii apei este
posibilă obţinerea de icre pe o perioadă relativ lungă, între
lunile decembrie și mai.

Sturionii siberieni pot fi crescuţi în cuve, iazuri sau cuști. Fiind


pești carnivori, aceștia sunt hrăniţi cu granule din făină și ulei
de pește, precum și cu extracte vegetale. Pentru carne, durata
medie de creștere a sturionilor este de 14 luni, pentru a se
obţine un pește de mărime comercială (700 g). În momentul
recoltării, sturionii sunt capturaţi în năvoade.

Exploatarea sturionului în vederea obţinerii de caviar este cos-


tisitoare, deoarece femelele nu se pot reproduce înainte de vâr-
sta de 7 ani. Acestea sunt crescute în toată această perioadă în
cuve cu apă dulce curgătoare. În trecut, femelele erau sacrifi-
cate și golite de icre, însă în ultimii ani acvacultorii au dezvoltat
tehnici care permit extragerea caviarului fără a sacrifica peștele,
fapt care reduce costurile de producţie și îmbunătăţește renta-
bilitatea femelelor.
© Reporters
Prezentare pe piaţă Oferta și comerţul cu sturion
în UE* (2009)
Denumirea de „caviar” nu poate desemna decât icrele de stu-
rion (din familia Acipenseridae) conservate cu sare. Icrele pro- (milioane EUR)
venite de la alte specii de pește pot fi denumite doar „înlocuitor
de caviar”. Carnea de sturion, care are avantajul de a nu avea 50
oase, este din acest motiv un produs atractiv. Dar, consuma-
torii europeni nu sunt încă familiarizaţi cu acest pește, care 40
poate fi comercializat sub formă de file sau afumat.
30

20

10

0
producţie importuri exporturi comerţ în
din afara UE în afara UE interiorul UE

● Carne
● Caviar

* din pescuit și acvacultură.

Medalion de n Sursa: Eurostat pentru carne, estimare pentru caviar realizată din diferite
isetru surse de către Direcţia Generală Afaceri Maritime și Pescuit a CE.

Ingrediente pe
ntru 4 persoan
e
• Nisetru
• Cartofi 1 kg Producţia de sturion
• Ouă de prepel
• Morcovi 400 g
• Raci
iţă 2 buc. din acvacultuă
100 g
• Ţelină
• Ceapă 100 g • Icre negre 4 buc.
60 g
a UE (2009)
60 g • Lămâie
• Salată verde • Muștar 100 g
• Roșii cherry 1 buc. 20 g
100 g • Aspic
• Castraveţi m • Ulei 200 g
uraţi 100 g
• Ouă • Sare 100 ml
2 buc. 20 g
• Piper
Mod de prepara 5g
re
1. N isetrul se cură
ţă, se spală și se
ţelina și ceapa fierbe întreg. Ca
se curăţă, se sp rtofii, morcovii,
2. D upă ce au fie ală și se pun la
rt legumele, se fie
cu castraveţii m taie cubuleţe m rt.
uraţi, tăiaţi cubu ici și
care se dizolvă leţe. Se pregăteș se amestecă
cu te
Se adaugă muș puţină zeamă rezultată în urm o maioneză,
ta ru a
3. D upă ce a fiert l și se co nd imentează cu sa fierberii peștelui.
nis re și piper.
și se lasă la rece etrul, se scoate din apă, se ta
. Apoi, se glase ie în tranșe (med
4. S
© Mar de Silleiro

ază cu maione
 e așează pe un
platou salata de za amestecată alion)
de nisetru, care cu as
se decorează cu legume, peste care se pune m picul.
ou de prepeliţă salata verde, ro ed
umplut cu icre șii concase, jum alionul
negre și cozile ătate de
de raci.
Reţeta bucătaru
lui Dumitru Bu
rtea (Euro-Toq
ues România)

● peste 500 de tone


● între 200 și 500 de tone
● între 100 și 200 de tone
● sub 100 de tone

Sursa: Eurostat.