Sunteți pe pagina 1din 1

Fertilizanți

ERBICIDE

Fertilizant foliar sub formă lichidă, cu azot, magneziu şi sulf

Azo – Speed • Asigură o absorbţie foarte bună în plantă a erbicidelor sau fungicidelor, datorită noii formulări a ureei
(slow release) care nu provoacă arsuri
• Asigură o nutriție progresivă cu azot, fără stimulare excesivă
• Selectivitate foarte bună prin reducerea riscului de ardere a frunzelor
• Flexibil în aplicare, se poate amesteca împreună cu produsele de protecția plantelor
Producător: Se poate folosi în tank mix cu erbicide sau fungicide în
DeSangosse
DOZA
doză de 5-10 l-ha la fiecare tratament efectuat. Cereale: 5-10 l/ha la fiecare tratament foliar
Azo-speed are o formulă de absorbție a azotului foar- aplicat. 20 l/ha (la un volum minim recomandat
Formulare:
Nitrogene slow release te rapidă în plantă și o utilizare pe o perioada înde- de apă 200 l): de la apariția frunzei stindard până la
lungată. înflorit.
Ambalaj: Azo-speed combină azotul cu magneziu și sulf, două Cartof, porumb, rapiță: 5-10 l/ha la fiecare trata-
10 l și 1000 l elemente esențiale în cultura cerealelor ment foliar aplicat. 20 l/ha (la un volum minim
Azo-speed se poate folosi în perioadele de secetă recomandat de apă 200 l).
deoarece acesta este absorbit prin frunză și nu prin Sfeclă: 10-20 l/ha (la un volum minim recomandat
rădăcină unde este condiționat de dizolvarea în soluția de apă 200 l).
solului,pentru a putea fi preluat de către rădăcini. Viță de vie: 10-15 l/ha (la un volum minim reco-
Dacă folosim doza de 20 l la apariţia frunzei stindard, se mandat de apă 500 l). Două aplicări de la dezmu-
inlocuieşte ultima fracţie de azotat de amoniu, aplicată gurit și până la degajarea ciorchinilor (înainte de
culturilor de cereale. înflorit). După recoltare: o aplicare până la începutul
Compoziție căderii frunzelor.
Elemente solubile în apă W/W W/V Pomi fructiferi: 10-15 l/ha (la un volum minim re-
Azot ureic (N): 23 % 300 g/l
comandat de apă 500 l). O aplicare după înflorit și/
sau o aplicare după căderea petalelor. Incă o aplicare
Oxid de Magneziu (MgO): 2,55% 33 g/l
după recoltare și pana la începutul căderii frunzelor.
Trioxid de sulf (SO3) 5,08% 67 g/l

106