Sunteți pe pagina 1din 9

e-Guvernare pe Twitter: Utilizarea Twitter de către autoritățile

saudite
Rezumat: Mass-media sociale s-au dovedit a fi instrumente convenabile care pot fi utilizate
de autoritățile guvernamentale pentru a spori deschiderea și transparența, pentru a înțelege
mai bine părerile opiniei publice, pentru a promova conceptul de eParticipare și pentru a da
cetățenilor voce, precum și pentru a ajunge la numeroși utilizatori cost scăzut. În plus, aceste
suporturi sociale au caracteristica unică de a putea actualiza frecvent conținutul în timp real,
în special în situații de urgență, dezastre sau evenimente speciale. Scopul acestei lucrări este
de a explora adoptarea Twitter-ului de către autoritățile guvernamentale din Arabia Saudită.
Este un studiu de analiză a rețelei care caută date cantitative. Cele nouăzeci și trei de conturi
Twitter ale autorităților guvernamentale din Saudită au fost examinate utilizând instrumente
analitice bazate pe web. Constatările generale ale studiului indică faptul că nivelul de
maturitate al utilizării Twitter de către autoritățile publice din Arabia Saudită în general nu sa
maturizat încă. De asemenea, se indică faptul că există o diferență semnificativă între
performanțele acestor conturi deoarece numai câteva dintre ele au produs 53% din totalul
tweet-urilor. Conturile naturale și interactive au mai multe șanse să aibă mai mulți adepți. În
plus, există o neînțelegere a rolului utilizării acestui mediu nou, deoarece unele autorități au
mai multe conturi, iar colaborarea dintre aceste conturi este limitată în ceea ce privește
conectarea reciprocă.

Cuvinte cheie: eGovernment 2.0, Social Media, Twitter, Social Media Analytic, eGovernment,
eGovernment saudit

1. Introducere

Termenul "guvernare electronică" a fost folosit pentru prima oară în jurul anilor 1990 de
multe guverne din întreaga lume pentru a descrie utilizarea tehnologiei informației și
comunicațiilor (TIC) pentru a promova accesul la informații și servicii guvernamentale prin
Internet. Acest lucru se realizează prin oferirea de informații și servicii guvernamentale prin
intermediul unui site web al unei agenții sau, într-o metodă mai avansată, printr-un portal de
acces la internet e-guvernare. Mai mult, tehnologiile moderne, cum ar fi cea de-a doua
generație de tehnologii Web (Web 2.0) și, în special, site-urile de servicii de rețele sociale
(SNS), eGuvernarea are de făcut mai mult pentru a promova conceptul de eParticipare și
pentru a da cetățenilor o voce este unul dintre principalele obiective ale instituirii
inițiativelor de guvernare electronică, precum și facilitarea furnizării informațiilor acestora.
Site-urile de rețele sociale sunt servicii bazate pe web cu diferite funcționalități și
caracteristici care sprijină conexiunile dintre utilizatori pentru a construi profile și a partaja
conținut (Boyd, 2008). Interesant este faptul că, de la apariția acestor site-uri, guvernul a
recunoscut importanța acestor noi mijloace de informare și a început să le folosească direct
pentru scopuri multiple, care pot fi informative, interacționale, participative și de colaborare
(Khan, Yoon and Park, 2013). Acest lucru poate fi văzut în mod clar din numărul de conturi
guvernamentale din aceste rețele, precum și din cercetarea privind utilizarea platformelor
de socializare de către guvern. Deși istoria acestor site-uri de rețea este relativ scurtă,
acestea s-au extins rapid pentru a deveni cele mai populare servicii online în rândul
utilizatorilor de internet. Ușurința de utilizare ca canal de comunicare, accesibilitatea - în
special prin intermediul telefoanelor inteligente - și, în final, actualizarea imediată sunt
motivele care stau la baza popularității lor (Panagiotopoulos și Sams, 2011, Panagiotopoulos
și Sams, 2012, Williams at el 2013).

Pentru autoritățile guvernamentale, potențialele oportunități oferite de aceste rețele


includ ușurința de comunicare și de furnizare a informațiilor și serviciilor guvernamentale, o
mai mare transparență, o înțelegere mai bună a opiniei publice și capacitatea de a alimenta
frecvent conținutul în timp real (Doan at el 2011 , Sivarajah, 2012; Arpit, 2012). Printre
aceste servicii de rețea se numără și Twitter, un serviciu de microblogging care permite
utilizatorilor să partajeze și să facă schimb de mesaje de până la 140 de caractere, iar de la
lansarea sa în 2006, a câștigat o popularitate mai mare în rândul utilizatorilor de internet.
Statisticile arată aproximativ 554,750,000 de utilizatori pe Twitter cu aproximativ 135.000 de
utilizatori noi în fiecare zi și o medie de 58 de milioane de tweet-uri pe zi (Statisticbrain,
2012). Saudiții nu sunt scutiți de această mișcare; în 2012, Riyadh, capitala Arabiei Saudite, a
fost clasat drept cel de-al 10-lea cel mai activ oraș din lume în termeni de tweets (Semiocast,
2012). În plus, statisticile din 2012 arată că Saudiții sunt cel mai rapid grup în creștere pe
Twitter (Al-Arabiya, 2012). În ceea ce privește guvernarea electronică, Twitter a fost
considerat o oportunitate pentru autoritățile guvernamentale de a crea noi canale de
comunicare cu diferiții actori interesați. Avantajele potențiale includ înțelegerea opiniei
publice, schimbul de informații, știrile și statutul în special în situații de urgență și
evenimente speciale (Dona et al 2011, Panagiotopoulos și Sams, 2012, Williams și colab.,
2013).

Acesta este un studiu exploratoriu de analiză a rețelei, și nu o analiză a conținutului,


care utilizează date cantitative care acoperă aspectele legate de numărul de tweets (original,
retweets, răspunsuri), numărul de followers / follow și Hashtag, încercând să răspundă la
următoarele întrebări: În ce măsură sunt autoritățile guvernamentale din Saudită folosind
Twitter? Care este natura utilizării lor? Și care sunt factorii (dacă există) care fac conturile
Twitter cele mai urmărite de utilizatori? Restul lucrării este organizat după cum urmează:
secțiunea a doua prezintă și discută lucrările anterioare, în timp ce a treia secțiune oferă
metodologia de cercetare utilizată în acest studiu. Cea de-a patra secțiune prezintă
rezultatele principale ale rezultatelor, iar discuția este prezentată în cea de-a cincea
secțiune. Ultima secțiune rezumă concluziile și provoacă provocări suplimentare pentru
cercetările viitoare. Studiul are limitări în ceea ce privește cine gestionează aceste conturi și
modul în care sunt gestionate aceste conturi. Acesta este un subiect fierbinte în literatura de
specialitate care abordează utilizarea Twitter de către guvern. De asemenea, acesta este un
studiu de analiză a rețelei care caută în principal date cantitative. În cele din urmă, aceste
conturi nu sunt reprezentative pentru toate conturile guvernului saudit pe Twitter. Acest
lucru se datorează faptului că nu există un singur loc de consultare care să reprezinte conturi
Twitter pentru toate autoritățile guvernamentale din Arabia Saudită.

2. Studiul literaturii

Într-un studiu de analiză a conținutului, despre aproximativ 1.161 lucrări dedicate Twitter,
Williams și colab. (2013) a constatat că 2010 și 2011 au fost martorii unei creșteri a
numărului de lucrări dedicate Twitter. Acest lucru era așteptat, deoarece numărul
utilizatorilor de Twitter a crescut semnificativ în acești doi ani, după cum a raportat
Semiocast (2012), ceea ce arată că numărul de conturi Twitter a ajuns la o jumătate de
miliard la nivel global. De exemplu, în Statele Unite ale Americii, unde se trimite cel mai
mare număr de tweets, au fost create aproximativ 32 de milioane de conturi Twitter între
iunie 2012 și iulie 2012 (Semiocast, 2012). Acest lucru arată cât de mult sa extins Twitter. De
asemenea, studiul indică faptul că diferite metode sunt utilizate pentru a studia Twitter;
acestea pot fi clasificate ca două concepte: analiza rețelei și analiza conținutului. Analiza
rețelei implică vizualizarea rețelei, numărul de mesaje tweets / retweets / replies, numărul
de followers / data următoare și data înscrierii în cont, în timp ce analiza conținutului se
referă la natura mesajelor scurte ale Twitter-ului. Categoriile de mesaje pe Twitter pot fi
conversative, trecute, știri, stare sau spam, fiecare categorie principală fiind împărțită în
subcategorii (Danah, 2010, Dann 2010, Honeycutt și Herring, 2009).

În ceea ce privește guvernarea electronică, în ultimii doi ani s-au desfășurat


numeroase studii pentru a examina utilizarea Twitterului de către guvern, fie de către un
individ (politician), fie de către autoritățile guvernamentale. Panagiotopoulos și Sams (2012),
în cadrul studiului în două etape privind utilizarea Twitter-ului de către guvernul local din
Regatul Unit, au constatat că peste 296 000 de tweet-uri au fost colectate din conturile a 187
de autorități locale din Regatul Unit (LA). În prima etapă, care implică analiza rețelei Twitter,
rezultatul arată că majoritatea (în jur de 79%) din LA din Marea Britanie a creat conturi
Twitter până în 2009. Ei au găsit, de asemenea, o relație pozitivă între data înscrierii și
numărul de tweets precum și numărul de adepți. În ceea ce privește analiza structurală,
constatarea arată că lungimea medie a tweets lor este de 108 caractere. Acest lucru este
exact în concordanță cu ceea ce a fost recomandat pentru scrierea de tweet-uri în conturile
guvernamentale pentru a permite ca alt text să fie adăugat de alți utilizatori atunci când se
repetă (CDC, 2012). O altă lucrare a lui Panagiotopoulos și Sams (2011) se referă la utilizarea
Twitter de către autoritățile din Londra, concentrându-se asupra utilizării Twitter în timpul
revoltelor din august 2011. Constatările lor arată că majoritatea conturilor au fost create în
2009 cu 734, 1701, 349 ca medie, respectiv pentru tweets, followers și follow. În ceea ce
privește revoltele, studiul arată că Twitter a sprijinit conceptul interacțiunilor dintre cetățeni
și guverne. Cu toate acestea, în ciuda constatărilor pozitive, studiul indică faptul că nu există
un plan sau o strategie clară pentru utilizarea Twitter pentru colaborarea dintre aceste
conturi.
Mundy și Umer (2012) au studiat, pe o perioadă de două luni, conturile Twitter ale celor zece
consilii cele mai active din Marea Britanie, din punct de vedere cantitativ, inclusiv numărul
de tweets și followers, cu analize de conținut ale eșantionului tweets. Rezultatul acestora
arată că aceste consilii au fost urmărite de 44.612 de utilizatori, producând un total de
24.954 de tweets. În plus, analiza unui eșantion de tweet-uri de 2.374 indică faptul că
Twitter a fost utilizat în principal de aceste consilii pentru a posta anunțuri. Ei au încheiat
studiul lor subliniind că utilizarea Twitter nu a ajuns încă la maturitate și a oferit un set de
recomandări, inclusiv înțelegerea naturii Twitter ca canal de comunicare, precum și
importanța dezvoltării unei politici media sociale.

La nivel regional european, Dalakiouridou et al. (2012) a studiat 124 de instituții UE


enumerate în portalul Uniunii Europene în ceea ce privește utilizarea site-urilor de rețele
sociale, în special YouTube, Facebook, Twitter, Hyves, Flickr și Vimeo. Rezultatul arată că
Twitter este metoda preferată de comunicare cu publicul european și este folosită de aceste
instituții pentru notificări scurte, partajarea legăturilor și difuzarea încrucișată. Waters and
Williams (2011) au analizat 1800 de tweets postate de 60 de conturi guvernamentale
americane Twitter și au constatat că majoritatea acestor conturi utilizează Twitter pentru a
posta link-uri. Khan, Yoon and Park (2013) au examinat utilizarea Twitter de către 40 de
agenții coreene și 32 de agenții din SUA, iar rezultatele au arătat că ministerele coreene au
fost bine conectate și că agenții coreeni și americani au folosit Twitter mai ales în scopuri
informative. Mai mult, sa constatat o relație pozitivă între numărul de adepți și numărul de
tweets din cadrul agențiilor americane, dar acest lucru nu sa întâmplat în cazul Coreei.

3. Metodologia

Designul de cercetare pentru acest studiu de analiză a rețelelor Twitter trece prin două
etape. Prima fază este identificarea autorităților guvernamentale din Arabia Saudită care
utilizează Twitterul. Au existat două opțiuni. Prima opțiune este de a consulta contul Twitter
al SAUDI al Portalului Național e-Guvernare (Twitter) @Saudiportal, care este un cont oficial
care afișează conturile Twitter ale a 111 diferite autorități ale guvernului saudit, în plus față
de două conturi personale ale unor oameni cunoscuți în țară: Arabia Saudită, Vice-Custod al
celor două Moscheme Sfinte și Ministrul Comerțului și Industriei. Cu toate acestea, lista nu
conținea toate conturile Twitter ale autorităților guvernamentale actuale. De exemplu, din
unsprezece conturi Twitter ale ministerelor, care pot fi găsite prin navigarea secțiunii
ministerelor portalului național e-Guvernământ saudit, doar șase sunt listate în
@Saudiportal. În mod similar, din cele douăzeci de principate și municipalități, în contul
portalului erau afișate doar unsprezece conturi Twitter. Prin urmare, a fost adoptată a doua
opțiune, care este de a verifica Portalul Saudit Național pentru eGovernment. Acest lucru a
fost realizat prin analizarea directorului agențiilor guvernamentale, care este împărțit în
paisprezece secțiuni, fiecare conținând site-urile internet ale numeroaselor autorități
guvernamentale. Acest director conține aproape toate tipurile de site web guvernamentale.
Următorul pas a fost să accesați interfața fiecărui site pentru a vedea dacă agenția are un
cont Twitter. Acești pași au fost doar pentru a identifica care autorități guvernamentale au
un cont Twitter.

În cea de-a doua fază, pentru a colecta date, au fost utilizate două instrumente analitic
Twitter, ziua de naștere Twitter disponibilă la: http://twbirthday.com/ pentru a identifica
data de îmbarcare și serviciul de analiză Topsy Pro, disponibil la: https: // pro.topsy.com/,
care este un tablou de bord bazat pe web, care oferă acces instantaneu la analiza și
conținutul social media istoric și multianual (Topsy, 2013). Datele utilizate în acest studiu au
fost colectate între mijlocul lunii noiembrie și mijlocul lunii decembrie 2013. Fiecare cont a
fost analizat separat pentru a furniza valori cantitative care să cuprindă aspecte legate de:
numărul de tweets (tweets originale, repetări și răspunsuri), numărul de adepți / urmând,
data înscrierii și folosirea hashtag-urilor.

În plus, rezultatele au fost apoi utilizate pentru analiza ulterioară pentru a determina
corelațiile pentru înscrierea, numărul de tweets și numărul de adepți. De asemenea, s-au
efectuat corelații pentru repetări, răspunsuri, participarea la hashtag și numărul de adepți.
SPSS 15.0 a fost utilizat pentru a efectua analiza.

4. Rezultatele

Din cele 176 de site-uri guvernamentale enumerate în secțiunea Saudită National


eGovernment, 93 (53%) au un cont Twitter, 72 (41%), iar site-urile a 11 autorități
guvernamentale (6%) nu au răspuns la timp. Tabelul 1 prezintă data creării autorităților
guvernamentale din Arabia Saudită. Prima dintre aceste conturi a fost creată la 3 mai 2008
de către Președinția generală a celor două Moscheme Sfinte și cea mai recentă dată la 23
iunie 2013 de către Ministerul Transporturilor.

Tabelul 1: Data creării conturilor Twitter

Aceste conturi au produs un număr total de 207 853 de tweet-uri, dintre care 89 838 (43%)
au fost originale, 7333 (4%) retweets și 110,682 (53%) răspunsuri, cu o medie de
2,235,966,79 și respectiv 1,190 pentru total numărul de tweets originale, retweets și
răspunsuri. În plus, anunțurile postate, actualizarea știrilor și partajarea de link-uri s-au
dovedit a fi utilizările de top ale Twitter-ului de către acele conturi, iar lungimea medie a
tweet-urilor este de 83 de caractere. Mai mult, aceste conturi au avut 2.226.985 adepți, cu o
medie de 23.946 de utilizatori. Aceste conturi au urmat 3498 de utilizatori înapoi, cu o medie
de 37,6. Tabelul 2 arată primele cinci conturi Twitter din termenii de număr de tweets și
adepți.

Tabelul 2: Cele mai importante cinci conturi în funcție de numărul de tweete și de numărul
de adepți

Contul de top în ceea ce privește numărul de tweet-uri totale a fost găsit Centrul Național de
Evaluare în Învățământul Superior, creat la 12 martie 2011, urmat de contul Emarei din
regiunea Makkah, creat la 26 februarie 2011. Pe locul trei a venit contul Saudi Airlines, care a
fost creat la data de 25 iulie 2010. Al patrulea a fost contul Ministerului Sănătății, creat la 10
aprilie 2011, și al cincilea a venit pe contul Universității King Saud, creat la data de 12
ianuarie 2009.

Tabelul 3 prezintă corelațiile pentru înregistrarea tuturor conturilor autorităților Twitter


Saudite analizate în acest studiu, cu numărul total de tweet-uri și de urmași. Sa susținut că se
așteaptă ca conturile de înscriere precoce să producă mai multe mesaje tweet, precum și să
aibă mai mulți adepți. Aici s-au găsit corelații puternice care au confirmat faptul că conturile
care produc mai multe tweets au mai multe șanse de a avea mai mulți adepți, dar nu este
neapărat ca conturile de date de înscriere anterioare să genereze mai multe tweet-uri.

Tabelul 3: Corelații pentru data creării celor 93 de conturi Twitter, cu numărul total de
tweet-uri și adepți

Cu toate acestea, deoarece tweet-ul se referă la trei moduri de comunicare, ar putea fi


răspunsuri sau repetări, fiind necesare analize suplimentare pentru a identifica care dintre
aceste două componente, împreună cu participarea la hashtag-uri, a atras utilizatorii să
urmeze primele cinci conturi ale autorităților saudite. Tabelul 4 prezintă primele cinci conturi
în termeni de tweets originale, retweets, răspunsuri și utilizarea de hashtag-uri.
Tabelul 4: Primele cinci conturi în termeni de tweets originale, retweets, răspunsuri și
utilizarea de hashtag-uri.

Trei dintre primele cinci conturi din punct de vedere al numărului total de tweet-uri s-au
dovedit a fi în top cinci în termeni de tweets originale. În mod similar, unul dintre primele
cinci conturi în termeni de tweets se găsește pe locul al doilea în primele cinci conturi de
retweet. În cele din urmă, trei conturi listate în primele cinci conturi în ceea ce privește
conturile de tweeting mari au fost găsite în conturile de răspunsuri de top. În ceea ce
privește participarea la hashtag-uri, a fost clar că unele conturi sunt mai active decât altele.
Tabelul 5 prezintă corelația pentru retweet-uri, răspunsuri și participarea la hashtag-urile
primelor cinci conturi și numărul de adepți. Rezultatul a indicat că s-au găsit corelații
puternice între răspunsuri și numărul de adepți.

Tabelul 5: Corelarea retweeturilor, răspunsurilor și participării la hashtag-urile primelor cinci


conturi și numărul de adepți

5. Discuție
Majoritatea conturilor de Twitter ale autorităților au fost create în 2011 (39%), urmate de
2012 și 2013 (23%). Acest lucru poate fi legat de revoluțiile din anumite țări arabe, care au
devenit cunoscute sub numele de primăvara arabă, începând din Tunisia în decembrie 2010
(Magro, 2012). Potrivit Globalwebindex (2013), Twitter a fost un instrument vital în
primăvara arabă și a jucat un rol semnificativ în el. Acest lucru este susținut de Mansour
(2012), care a constatat că Twitter a fost utilizat pe scară largă de demonstranții din Egipt în
timpul revoluției din 25 ianuarie 2011 pentru a organiza protestele. Prin urmare, Twitter a
devenit un serviciu popular online printre saudiți de la acea dată. După cum sa menționat
anterior în anul 2012, Riyadh, capitala Arabiei Saudite, a fost clasat pe locul 10 cel mai activ
oraș din lume în ceea ce privește tweet-urile și statisticile din 2012, arătând că saudiți sunt
grupul cu cel mai rapid creștere pe Twitter. Astfel, prin creșterea numărului de utilizatori
Twitter din țară, autoritățile din Arabia Saudită au dat seama importanța acestui nou suport
media și avantajele pe care le pot obține de la acesta și, prin urmare, au început să furnizeze
servicii utilizatorilor prin intermediul rețelei.

În ceea ce privește tweets, constatarea a indicat un decalaj uriaș între conturile


autorităților saudite de pe Twitter. Cinci conturi au produs aproximativ 53% din numărul
total de tweet-uri (originale, retweets și răspunsuri), 45% din tweet-urile originale și 51% din
răspunsurile tuturor conturilor. Acest lucru indică faptul că unele conturi ale autorităților
saudite pe Twitter sunt mai funcționale decât altele. De asemenea, aceste cinci conturi au
fost urmate de aproximativ 44% din totalul adepților pentru toate cele 93 de conturi. Mai
mult decât atât, sa constatat o corelație semnificativă, tweetsul conturilor are mai mulți
adepți. Cu toate acestea, nu sa demonstrat o corelație între crearea timpurie a datelor
contului Twitter și numărul de adepți. De exemplu, primul cont Saudit pe Twitter a fost creat
în mai 2008 și are doar 4664 de adepți, cu un număr total de 240 de tweet-uri (196 de tweet-
uri originale, 25 de retweeturi și 19 răspunsuri) clasate pe locul 63 printre cele 93 de conturi.
Acest lucru este opus celor observate în studiul efectuat de Panagiotopoulos și Sams (2012)
asupra guvernului local britanic. Ei dezvăluie că conturile Twitter adoptate mai devreme
produc mai multe tweete și au mai mulți adepți.

Pe de altă parte, deoarece tweet-ul este un termen umbrelă care poate însemna tweet,
retweet sau răspuns original, a fost efectuată o analiză suplimentară, împreună cu
participarea la hashtags, pentru a identifica primele cinci conturi ale autorităților saudite în
ceea ce privește aceste trei activități. Klapper (2009) a sugerat că conturile guvernamentale
ar trebui să fie conversative pentru a avea mai mulți adepți, și asta pentru că Twitter este o
comunicare bidirecțională. Interesant, constatarea arată că patru din primele cinci conturi
din punct de vedere al numărului total de tweet-uri s-au dovedit a fi în primele cinci conturi
în termeni de tweets originale. În mod similar, au fost constatate trei conturi în primele cinci
conturi în ceea ce privește răspunsurile și una în primele cinci conturi ale activității retweets.
Prin urmare, a fost efectuat un test de corelare pentru a determina care dintre activitățile
componentelor tweet (tweets original, retweets și răspunsuri) este asociată semnificativ cu
numărul de adepți. Rezultatele arată că răspunsurile s-au dovedit a fi asociate semnificativ
cu numărul de adepți, în timp ce componenta retweet, precum și participarea la hashtag-uri,
nu au avut nici o legătură cu numărul de adepți.

O altă observație interesantă descoperită în timpul realizării acestui studiu este aceea
că o autoritate saudită are mai multe conturi, cum ar fi Institutul de Administrație Publică,
care are două conturi neconfirmate: @ IPA-KSA, care a fost creat la 10 iunie 2012 fără niciun
tweet și 1.032 adepți enumerați în contul @Saudiportal. Structura bio a acestui cont indică
faptul că acesta este contul oficial al Institutului. Cu toate acestea, contul @IPAConnect, care
poate fi accesat de pe pagina de internet a Institutului, a fost creat pe 17 septembrie 2012 cu
41 de tweete și 168 de persoane. Întrebarea este care dintre aceste două conturi este una
legitimă? Mai mult, unele autorități din Arabia Saudită au un cont Twitter pentru autoritatea
în sine și altul pentru vorbitorii oficiali ai autorității, care este de obicei un cont personal.
Contul Twitter al Ministerului de Servicii Publice a fost creat la 17 iunie 2013, producând 129
de Tweets cu 22.142 adepți, în timp ce contul oficial al ministerului @A_khoneen a fost creat
la data de 3 decembrie 2011, cu 6.145 de tweets și 87.415 adepți. Cu toate acestea, partea
pozitivă este că Twitter a devenit un nou canal de comunicare între autoritățile saudite, care
poate spori transparența și permite publicului să participe la dezvoltarea serviciilor
electronice guvernamentale. Mai mult, se pare că Twitter este folosit în general pentru
scopuri informative în general, cu excepția acelor conturi care se ocupă de sănătate,
educație și călătorii.

6. Concluzie

Deși aceste conturi nu sunt reprezentative pentru toate conturile autorităților saudite de pe
Twitter, utilizarea metodelor de mai sus a fost singura modalitate fezabilă de a efectua acest
studiu. Constatările generale ale studiului indică faptul că nivelul de maturitate al utilizării
Twitter de către autoritățile publice din Arabia Saudită în general nu sa maturizat încă. De
asemenea, se indică faptul că există o diferență semnificativă între performanțele acestor
conturi deoarece numai câteva dintre ele au produs 53% din totalul tweet-urilor. Conturile
naturale și interactive au mai multe șanse să aibă mai mulți adepți. De asemenea, există o
neînțelegere a rolului utilizării acestui nou suport media, deoarece unii au mai mult de un
cont, iar alții au un cont oficial, precum și conturile vorbitorilor ofițeri care au un efect
negativ. De asemenea, colaborarea dintre aceste conturi este limitată în ceea ce privește
conectarea reciprocă, precum și includerea în contul național SAUDI al eGovernment pe
Twitter pentru a facilita cercetătorii și autoritățile înșiși să efectueze cercetări aprofundate.
Aceste aspecte confirmă ceea ce a fost raportat în literatură: autoritățile guvernamentale ar
trebui să aibă o politică și o strategie de utilizare a social media.