Sunteți pe pagina 1din 9

I.

CAZURILE ȘI ARTICOLELE DIN LIMBA GERMANĂ

A) CAZURILE – mai jos sunt redate cazurile din limba germană și întrebările la care acestea
răspund.

N (Nominativ) = cine, ce?


G (Genitiv) = a, al, ai, ale cui?
D (Dativ) = cui, la cine, de la cine, la ce, cu cine, cu ce? unde? (pentru verbe care arata o stare)
Ac (Acuzativ) = ce, pentru cine, pe cine, pe ce, despre cine, despre ce? unde? (pentru verbe care
arată o mișcare)

B) ARTICOLUL HOTĂRÂT, NEHOTĂRÂT ȘI NEHOTĂRÂT DE NEGAȚIE

CAZ MASCULIN FEMININ NEUTRU PLURAL


N der – ein – kein die – eine – keine das – ein – kein die – keine
G des – eines – keines der – einer – keiner des – eines – keines der – keiner
D dem – einem – keinem der – einer – keiner dem – einem – keinem den – keinen
Ac den – einen – keinen die – eine – keine das – ein – kein die – keine

EXEMPLE:

der Mann – bărbatul (articol hotărât)


des Mannes – bărbatului (articol hotărât)
dem Mann – bărbatului (articol hotărât)
den Mann – bărbatul (articol hotărât)

ein Mann – un bărbat (articol nehotărât)


eines Mannes – unui bărbat (articol nehotărât)
einem Mann – unui bărbat (articol nehotărât)
einen Mann – un bărbat (articol nehotărât)
kein Mann – niciun bărbat (articol nehotărât de negație)
keines Mannes – niciunui bărbat (articol nehotărât de negație)
keinem Mann – niciunui bărbat (articol nehotărât de negație)
keinen Mann – niciun bărbat (articol nehotărât de negație)

EXEMPLE ÎN PROPOZIȚII:

N (Nominativ)
Der Himmel – ist – blau.
Cerul – este – albastru. (Ce este albastru? Cerul)

G (Genitiv)
Der Hund – der Großmutter – ist – groß.
Cainele – bunicii – este – mare. (Al cui caine este mare? Al bunicii)

D (Dativ)
Ich – gebe – dem Kolleg – das Buch.
Eu – dau – colegului – cartea. (Cui dau eu cartea? Colegului)

Ac (Acuzativ)
Sie – isst – einen Apfel.
Ea – mănâncă – un măr. (Ce mănânca ea? Un măr)

*Diferența între D și Ac la întrebarea unde?

Ich – bin – in dem Krankenhaus.


Eu – sunt – la spital. (Unde sunt eu? La spital), a fi = verb de stare
Ich – gehe – in das Krankenhaus.
Eu – merg – la spital. (Unde merg eu? La spital), a merge = verb de mișcare
II. PREPOZIȚIILE

Care cer G Care cer D


(an)statt = în locul aus = din, de
angesichts = având în vedere, în față außer = în afară de
anhand = cu ajutorul, pe baza bei = la (stare față de persoane)
aufgrund = pe baza entgegen = împotriva
anlässlich = cu ocazia gegenüber = vis-à-vis
ausschließlich = exclusiv gemäß = conform
außerhalb = în afara mit = cu
betreffs = referitor la nach = după, la, spre
bezüglich = referitor la seit = de (prep. temporală)
dank = datorită, grație von = de la, de pe, de, despre, dintre
diesseits = de partea aceasta zu = la (deplasare spre persoane)
einschließlich = inclusiv Care cer Ac
gelegentlich = cu ocazia bis = până la (temporal)
halber = din cauza durch = prin
hinsichtlich = cu privire la entlang = de-a lungul
infolge = ca urmare für = pentru
inmitten = în mijlocul gegen = contra
innerhalb = în interiorul, în decursul ohne = fără
jenseits = de partea cealaltă um = la, în jurul
kraft = pe baza, în virtutea nach = în, spre (deplasare în afara localității)
laut = conform, după Care cer D și Ac
mangels = din lipsă de an = la (mișcare, stare față de o suprafață
orizontală, verticală, cu roti, piloni, picioare)
oberhalb = deasupra auf = pe
seitens = din partea bis = până la (local)
trotz = cu toate că hinter = în spatele
um…willen = de dragul, pentru in = în, la
ungeachtet = în ciuda, cu toate neben = lângă
unterhalb = dedesubtul, în josul über = peste, deasupra
unweit = nu departe de um = la (exprimarea orei)
vermöge = în virtutea unter = sub, dedesubtul
während = în timpul vor = în fața, față de
wegen = din cauza zwischen = între
zufolge = ca urmare
zugunsten = în favoarea
zwecks = în scopul

EXEMPLE:

1. Care cer G = Bezüglich – der Fremdsprachen – kann man sagen dass...


Referitor la – limbile străine – se poate spune că...

2. Care cer D = Ich gehe – mit einer Freundin – in das Kino.


Eu merg – cu o prietenă – la cinema.

3. Care cer Ac = Wir freuen uns – für dich.


= Noi ne bucurăm – pentru tine.

4. Care cer D și Ac

D: Die Kinder – spielen – Fußball – in dem Hof.


Copiii – joacă – fotbal – în curte.

Ac: Ich fahre – in das Ausland.


Eu plec – în străinătate.
CONTOPIREA ARTICOLULUI HOTĂRÂT CU PREPOZIȚIA

an ans an am
auf aufs bei beim
durch durchs hinter hinterm
für fürs in im
in + das = ins über + dem = überm
über übers unter unterm
um ums von vom
unter unters vor vorm
vor vors zu zum

EXEMPLE:

1. Ich – gehe – zu – dem Arzt = Ich gehe zum Arzt.


Eu – merg – la – medic.

2. Ich – fahre – an – das Meer = Ich fahre ans Meer.


Eu – plec – la – mare.
3. Ich – trete – in – das Zimmer = Ich trete ins Zimmer.
Eu – intru – în – cameră.

4. Sie – hat – Angst – vor – dem Fliegen = Sie hat Angst vorm Fliegen.
Ei îi este frică de zbor.

5. Ihr – helft – uns – bei – dem Lernen = Ihr helft uns beim Lernen.
Voi – ne – ajutați – la – învățat.
III. PROPOZIȚIA INTEROGATIVĂ

DIRECTĂ:

Predicat + Subiect + ... ?


Kommt + ihr + heute zu mir?
Veniți + voi + astazi la mine?

INDIRECTĂ:

Pronume interogativ + Predicat + Subiect + ... ?


Wann + kommt + ihr + zu mir?
Când + veniți + voi + la mine?

wer = cine warum = de ce


was = ce seit wann = de când
wie = cum bis wann = până când
wo = unde (verbe de stare) um wieviel Uhr = la ce oră
wann = când von wieviel Uhr = de la ce oră
woher = de unde bis wieviel Uhr = până la ce oră
wohin = unde, încotro bei wem = la cine (verbe de stare)
wessen = a, al, ai, ale cui mit wem = cu cine
wem = cui von wem = de la cine
wen = pe cine zu wem = la cine (verbe de mișcare)
wen = pe cine (când verbul cere prepoziția AUF)
für wenn = pentru cine
wieviel = cât, câți, câte (cantitate)
wielang = cât (timp)
wiesehr = cât (intensitate)
IV. PRONUME PERSONAL

CAZ ich (eu) du (tu) er (el) sie (ea) es (neutru)


N ich du er sie es
G mein dein sein ihr sein
D mir (mie, îmi, mi-) dir (ție, îți, ți) ihm (lui, îi, i-) ihr (ei, îi, i-) ihm
Ac mich (pe mine, mă, m-) dich (pe tine, te, t-) ihn (pe el, îl, l-) sie (pe ea,o-) es
wir (noi) ihr (voi) sie (ei, ele) Sie (dvs.)
N wir ihr sie Sie
G unser euer ihr Ihr
D uns (nouă, ne, ni) euch (vouă,vă,vi) ihnen (lor, le, li) Ihnen (dvs, vă, vi)
Ac uns (pe noi, ne, n-) euch (pe voi, vă, v-) sie (pe ei, îi, i, pe ele, le, li) Sie (pe dvs, vă, v-)

V. PRONUME POSESIV
CAZ M F N PLURAL
N mein Vater meine Mutter mein Kind meine Kinder
G meines Vaters meiner Mutter meines Kindes meiner Kinder
D meinem Vater meiner Mutter meinem Kind meinen Kindern
Ac meinen Vater meine Mutter mein Kind meine Kinder

*La fel se aplică și pentru restul pronumelor, excepție făcând euer (al vostru).

mein – a mea, al meu, ai mei, ale mele


dein – a ta, al tău, ai tăi, ale tale
sein – a lui, al lui, ai lui, ale lui
ihr – a ei, al ei, ai ei, ale ei
sein (neutru) – a lui(ei), al lui(ei), ai lui(ei), ale lui(ei)
unser – a noastră, al nostru, ai noștri, ale noastre
euer – al vostru (masculin – nominativ ȘI neutru – nominativ și acuzativ)
eure – a voastră, ale voastre, ai voștri

ihr – a lor, al lor, ai lor, ale lor


Ihr – a dvs, al dvs, ai dvs, ale dvs

EXEMPLE:

1. Heute – ist – der Geburtstag – Ihres Mädchens.


Astăzi – este – ziua de naștere – a fetei dumneavoastră.

der Geburtstag (ziua de naștere) – genul masculin, das Mädchen (fata) – genul neutru

Ce este astăzi? – Ziua de naștere (der Geburtstag) – Nominativ


A cui ziuă de naștere este astăzi? – a fetei (des Mädchens) – Genitiv
A cui fată este ziua de naștere astăzi? – a dumneavoastră (Ihres) – Genitiv

des din construcția “des Mädchens“ se înlocuiește cu pronumele posesiv Ihr (dvs.) la care se
adaugă terminația neutrului in cazul Genitiv => Ihres

2. Euer Auto – ist – teuer.


Mașina voastră – este – scumpă.

3. Deine Tochter – kauft – ein Kleid.


Fiica ta – cumpără – o rochie.

4. Du gibst – deinem Kolleg – den Bleistift.


Tu – dai – colegului tău – creionul.

5. Unsere Wohnung – ist – groß.


Locuința noastră – este – mare.