Sunteți pe pagina 1din 1

MEM�RIU, memorii, s. n. 1. Expunere scris�, am�nun?it� ?

i documentat�, asupra unei


probleme, unei situa?ii etc. ? Memoriu de titluri ?i lucr�ri = list� �n care sunt
consemnate titlurile ?i lucr�rile de specialitate ale unei persoane. Memoriu de
activitate = expunere scris� a activit�?ii desf�?urate de o persoan� �ntr-un anumit
domeniu ?tiin?ific. 2. (La pl.) Colec?ie de conferin?e, comunic�ri, discu?ii etc.
ale unei societ�?i ?tiin?ifice. 3. (La pl.) Lucrare beletristic� cu caracter
evocator, con?in�nd �nsemn�ri asupra evenimentelor petrecute �n timpul vie?ii
autorului (?i la care el a luat parte). 4. Peti?ie, cerere (colectiv�) �n care
motivele sunt expuse pe larg. 5. (�n vechea organizare a armatei) Dosar personal al
unui ofi?er sau al unui subofi?er. � Din lat. memorium, fr. m�moire.