Sunteți pe pagina 1din 1

Secularizarea averilor manastire?

ti a fost, alaturi de reforma agrara, una dintre


reformele fundamentale adoptate de Alexandru Ioan Cuza pentru modernizarea
Rom�niei, prin care proprieta?ile bisericilor ?i manastirilor �nchinate[1] din ?ara
au fost trecute �n proprietatea statului. Masura adoptata �n 1863, la 4 ani de la
Unirea Principatelor, era fundamentala pentru formarea noului stat rom�n, �ntruc�t
1/4 din suprafa?a arabila a ?arii apar?inea manastirilor rom�ne?ti aflate sub
influen?a preponderent greaca. Aceste proprieta?i generau anual venituri de circa 7
milioane de franci, bani care luau calea strainata?ii ?i pe care calugarii greci
instala?i �n manastiri �i cheltuiau fara sa dea socoteala autorita?ilor ?i fara sa
aduca un folos real rom�nilor