Sunteți pe pagina 1din 2

METODA MERSULUI INVERS

Metoda mersului invers constǎ în rezolvarea unei probleme urmǎrind firul logic de la
sfǎrşitul spre începutul acesteia. Exerciţiile de tipul celor degajate din enunţul problemei sunt
de fapt ecuaţii de gradul I
Problemǎ rezolvatǎ:

1) Aflaţi un numǎr natural a ştiind cǎ dacǎ-l adunǎm cu 2, rezultatul obţinut îl înmulţim cu 5,


din noul rezultat scǎdem 30, noul rezultat se împarte la 15, obţinându-se 2.
Soluţie:
I. 15·2 = 30
30 + 30 = 60
60 : 5 = 12
12 – 2 = 10.
II.   a  2  5  30 : 15  2 .
Notǎm cu x paranteza pǎtratǎ, obţinându-se x : 15  2  x  15  2  x  30.
Notǎm cu y paranteza rotundǎ, obţinându-se y  5  30  30  y  5  60  y  60 : 5  y  12.
În final se obţine a+2=12, deci a=10.

Probleme propuse:

1) M-am gândit la un număr, l-am împărţit la 4, la rezultat am adăugat 8 iar din suma
obţinută înjumătăţită am scăzut 5 şi apoi am înmulţit cu 2 obţinând 18. La ce număr
m-am gândit?
2) Am ales un număr, l-am înmulţit cu 5, la rezultat am adunat 42, suma obţinută am
împărţit-o la 7, iar din cât am scăzut 11 obţinând 200. La ce număr m-am gândit?
3) Mă gândesc la un număr pe care îl adun cu 27; rezultatul îl împart la 4 şi-l adun apoi
cu 6 . Suma astfel obţinută o împart la 7 şi din rezultat scad 7 . Dacă obţin 1 , la ce număr
m-am gândit ?
4) M-am gândit la un număr, l-am împărţit la 4, la rezultat am adăugat 8 iar din suma
obţinută înjumătăţită am scăzut 5 şi apoi am înmulţit cu 2 obţinând 18. La ce număr m-am
gândit?
5) Un cǎlǎtor are de parcurs un drum. În prima zi merge o distanţǎ de 4 ori mai micǎ
decât drumul, a doua zi merge o distanţǎ de 3 ori mai micǎ decât mai avea de mers, a treia
zi a parcurs jumǎtate din ce-i mai rǎmǎsese, iar a patra zi 50 km. Care este lungimea
drumului?
6) Mama lasă într-o farfurie prune pentru cei 3 copii ai săi.Fiecare vine şi, neştiind dacă
ceilalţi au venit şi au consumat din fructele date de mama, consumă o treime din
prunele pe care le găseşte. Când vine mama constată că fiecare copil a mâncat prune
şi au rămas 8 prune. Câte prune au fost la început ?
7) Un călător parcurge un drum în 3 zile. În prima zi parcurge o treime din drum, iar în
a doua zi o pătrime din drumul rămas. În a treia zi face ultimii 18 km.Ce lungime are
drumul?
8) Albă ca Zăpada le-a pregătit celor 7 pitici un număr de prăjituri . Pe măsură ce se
trezeşte , fiecare pitic mănâncă jumătate din numărul prăjturilor găsite plus una .
Piticul cel mic , fiind cel mai somnoros , s-a trezit ultimul şi a mai găsit o singură
prăjitură . Ştiind că piticii s-au trezit la ore diferite , aflaţi câte prăjituri a pregătit Albă
ca Zăpada .
9) Un sfert din numǎrul elevilor unei clase merg la cercul de matematicǎ, iar un sfert din
noul rest merg la cercul de informaticǎ. Restul, adicǎ 18 elevi merg la cor. Câţi elevi
sunt în clasǎ?

10) Ana parcurge un traseu între localitǎţile A şi B în trei etape. În prima etapǎ parcurge
jumǎtate din traseu şi încǎ 2 km. În a doua etapǎ parcurge o treime din ce i-a rǎmas şi
încǎ 3 km. În a treia etapǎ mai are de parcurs 9 km sǎ încheie traseul. Ce lungime are
traseul?
11) Să se determine valoarea lui x din:
a) (x : 11 – 4) : 3 – 165 : 3 = 12 : 3; b) 4·(x – 5) – 14 = 50;
c) 3 + x ⋅ [2 + 3 ⋅ (5 + 2 ⋅ 3)] = 73; d) [12 + 3 ⋅ (2x + 1)] = 24;
e) 7 + 3 ⋅ [2 + 5 ⋅ 4⋅ (3 + 2x)] = 313; f) [(3x – 2) ∙ 5 – 1] : 2 + 5 = 7;
g) [(3x + 8) : 17 – 1] ⋅ 232 + 9 = 9; h) [3 + 4⋅(6x – 1)] : 47 + 9 = 10;

i) 2 ⋅ [3 + 5 ⋅ (2x – 1)] = 56; j) 3 + 7 ⋅ [45 – 3 ⋅ (4x + 3)] = 3;


k) 24 + 5 ⋅ [8 – 2⋅ (x – 3)] = 24; l) 7⋅2 + 3⋅ x⋅ [3 + 2⋅ (5 + 1)] = 14;
m) 2· {3· [4· (5x + 1) – 3] – 2} = 2; n) {[(6 – x) ⋅ 2 – 7] ⋅ 9 – 5}: 2 = 2;
o) 7 + {2· [14 + (5 + x): 6] – 5}: 9 = 10;
p) {[(2x – 4) ∙8 + 6] : 6 + 8}∙ 10 – 21 = 89;

q) 3 ∙ {100 + 5 ∙ [2 ∙ (a : 4) + 10] : 2} + 100 = 535


r) {3 ∙ [(4 + a) ∙ 8} + 10} : 5 = 98
s) [15 ∙ (10 ∙ x – 11) – 120] ∙ 10 – 125 = 25
t) 100 ∙ {10 ∙ [(45 ∙ x – 35) : 5 + 12] ∙ 2 – 21} + 17 = 25917
u) [(x + 174 : 3) ∙ 3 + 4] ∙ 11 = 1991
v) [(324 + 205 : 5 – a) : 6] ∙ 3 + 127 = 307
x) {[(205 : 5 + 362 : 2) – 32 ∙ 6 + a] ∙ 221 : 13} – 140 : 5 = 635