Sunteți pe pagina 1din 5

NUME, PRENUME, SERIA

 Pe traseul ECG pe care il aveţi separat, urmaţi paşii indicaţi

Pasul 1: Este ritm sau aritmie?..................

Stabileşte ritmul………………………..

Explică cum ai stabilit ritmul............................................

Pasul 2: Calculează frecvenţa cardiacă si explică cum ai calculat ...................

Pasul 3: Calculează axul electric al inimii (3 metode) ....calculează pe ultima pagină

Pasul 4: Calculează, analizează şi interpretează

 intervalul PR

 calculează durata intervalului PR (PQ)......................

 calculează amplitudinea şi durata undei P......................

 calculează axul electric al undei P..................

 verifică dacă morfologia şi sensul undei P sunt normale

...............................................................................................

 calculează durata segmentului PR (PQ)........................

 complexul QRS

1
 morfologia ............................

 durata................................

 amplitudinea...............................

 axul QRS.....................

 sensul.......................

 timpul de activare ventriculară............................

 complexele epicardice .................................................................................

 repolarizarea ventriculară (faza terminală)

 identifică punctul de joncţiune..................................

 verifică dacă unda T are morfologie şi sens normale..........................

 calculează durata, amplitudinea şi axul undei T.................................

 calculează durata pentru intervalul QT...............................

Pasul 5: Pune diagnosticul

Argumentează diagnosticul

2
3
4
5