Sunteți pe pagina 1din 2

B.

Demersul didactic

Secvenţele Conţinuturi Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevului Res. Res. Evaluare
didactice vizate operaţ mat. proced.
/ob.
ev.
Moment - rugaciunea la intrarea in clasa - rostesc rugaciunea
organizatoric - absenţe - răspund cerinţelor
- organizează materialele - pregătesc materialele
- organizează clasa solicitate
- crează un climat cooperant - se aşează la locurile indicate
Reactualiza- -noţiuni şi Oe1 - formează motivaţia studiului ...... -elaborează răspunsuri la m4 M8 frontală
rea concepte: ........ -solicită opinii despre importanţa cerinţe orală
cunoştinţe ........................ conţinuturilor studiate: ....................... - autoevaluează M2
lor/evaluare .......... - subliniază ideea de progres
- Oe4 - accentuează algoritmul cauze-consecinţe
conţinuturi:..... - stimulează elevii să-şi asume roluri
..... .................. Oe2 - evaluează răspunsurile M7 observa
................... (analizează, critică, decide, laudă, m5 rea
Oe3 ierarhizează) sistemati
- mediază opiniile că
M6

Evocare Titlul - solicită elevilor să -identifică:............. M1


lectiei.............. identifice ...............................
-notează pe tablă titlul, monitorizează elevii
- precizează ce vor afla, ce vor şti să facă - notează în caiete
sfârşitul lecţiei cu cel însuşite, de ce este
important să cunoaştem ..............................
(competenţe, motivaţia învăţării)
-organizează învăţarea
Dobândirea - titlul C1 -Asigură: - definesc valorificând m6 M2
de noi lecţiei.......... a.cunoaşterea/receptarea/învăţarea achiziţiile anterioare
cunoştinţe noţiuni............ defineşte:...................
(de către elevi conţinuturi..... investighează:................... M9
prin identifică şi ierarhizează: - investighează sursele ........ activ. pe
activitatea de C3 ........................................... grupe Fişa de
învăţare/dirija O3 demonstrează......................................... - identifică ................. m3 lucru
re propusă de
profesor/ b. înţelegerea noilor conţinuturi - demonstrează, prin M10 exerciţiul
mediator C2 explică:............. ................... prezentarea rezultatelor
intrepretează:-................................. investigaţiei,.....................
c. analiza m1 fişa de
compară: .................................. - explică, pe baza perso-
corelează: ....................... algoritmului cauze- naj:
C4 consecinţe, ................... observa
O4 d.sinteza rea
formulează opinii referitoare la: - interpretează, oferind m3 sistemati
- .............................. argumente,.................... că
- .............................. M5
- intrepretează, formulând m2
C1 opinii, ........... verificare
M7 frontală
O3 - compară,...... ............... orală
m6 M3
- îşi asumă responsabilitatea
unei opinii............................... m5 M8

- corelează, valorificând M8
O4 achiziţiile
anterioare, ..............................
- se formulează opinii
- se argumentează
Stimularea O4 Creează o problemă: .............................. -analizează problema m5 M6 verificare
performanţei -îşi asumă rolul ........... orală
-oferă soluţii
Asigurarea C3 intrepretează, prin reprezentare grafică, - formulează opinii privind m6 M4 exerciţiul
retenţiei şi a O2 comparativă, ...................... asemănările deosebirile...... . M5 verficare
transferului corelează .......................... frontală
Tema pentru de rezolvat Recomandă: aprofundarea cunoştinţelor - notează m1
acasă testul de asimilate prin rezolvarea Testului de
evaluare:......... evaluare
Evaluarea: - Analizează critic, laudă, ierarhizează, - se raportează la aprecierile
capacităţi/ decide/ notează formulate
aptitudini/
atitudini