Sunteți pe pagina 1din 4

Calitatea si receptia loturilor de marfuri

De calitatea produselor depinde in mare masura satisfacerea nevoilor tot mai variate si
mai complexe ale economiei unui stat, competitivitatea pe pietele externe si cresterea nivelului
de trai al populatiei.

Realizarea unor produse calitativ superioare este insa legata indisolubil de controlul
calitatii lor atat pe parcursul productiei, cat si al comercializarii. Acest control a devenit o
necesitate ca urmare a dezvoltarii productiei de mare serie.

Este cunoscut ca marea majoritate a produselor se consuma in alt loc decat acela al
producerii lor; doar o parte infima este folosita, uneori, chiar de intreprinderea producatoare,
pentru autoconsum. Intre momentul in care s-au epuizat operatiile de producere a unui bun si
acela cand el este consumat intervine, de cele mai multe ori, un complex de operatiuni ca:
ambalare, manipulare, incarcare, expeditie, transport, descarcare, aducere in depozitul
beneficiarului, depozitare. Existenta acestor operatiuni, care presupun un anumit interval de
timp, impune necesitatea verificarii calitatii si cantitatii marfurilor in mai multe faze succesive,
incepand chiar din momentul fabricarii si pana in momentul folosirii lor de catre consumatori.

Acelasi considerent justifica necesitatea receptiei, relevand insemnatatea problemelor pe


care aceasta le ridica.

In acest context, devine clar, chiar in ipoteza in care se efectueaza un control riguros in
timpul procesului de productie, ca receptia nu poate fi eliminata, ea avand rolul unui filtru ce
impiedica patrunderea pe piata a produselor necorespunzatoare.

Intr-adevar, pentru circulatia tehnica a marfurilor cea mai importanta verificare a calitatii
acestora din punctul de vedere al comertului si al consumatorului, este aceea care se efectueaza
cu ocazia receptiei cantitative si calitative a marfurilor preluate de la producator.

Receptia calitativa a marfurilor este unul dintre momentele principale ale stabilirii
calitatii. Ea are loc cu prilejul trecerii marfurilor din proprietatea furnizorului (intreprinderea
producatoare) in proprietatea beneficiarului (intreprinderea comerciala en gros sau en detail).

Principalele etape ale procesului complet reprezentand controlul de calitate, care se


efectueaza in prezent atat in sfera productiei, cat si a circulatiei bunurilor de consum, sunt
prezentate sintetic in figura 1.

Dupa cum se constata, exista nu numai numeroase verificari calitative (partiale sau
totale), dar si multe treceri ale produselor dintr-un patrimoniu in altul.

Ca moment esential al controlului calitatii produselor, receptia calitativa genereaza uneori


divergente si litigii privind calitatea acestora, pentru a caror solutionare se recurge uneori, la
efectuarea de expertize merceologice.
In rezolvarea completa si rapida a obiectivelor, expertul este interesat sa cunoasca toate
etapele de verificare, pentru a putea localiza precis cauzele si momentul vicierii loturilor de
produse (figura 1.1).

De altfel, din practica s-a putut constata ca in cele mai multe litigii se intalnesc erori in
legatura cu modul in care se executa receptia si primirea marfurilor, acestea fiind etapele din
circuitul marfurilor care genereaza cele mai multe litigii. Evitarea lor presupune inlaturarea
greselilor care se pot face cu ocazia trecerii marfurilor de la furnizor la beneficiar, legate de
identificarea marfurilor, de livrarea unor produse necorespunzatoare calitativ si cantitativ, de
ambalarea necorespunzatoare a produselor, intocmirea defectuoasa a documentelor de livrare si
expediere, intocmirea incorecta a documentelor de verificare a calitatii la receptie.
Fig 1.1. Schema lantului controlului calitatii unei marfi in relatiile

industrie-comert-consumator

(sursa: Proceduri de lucru ISO 9000:2000) TNR 10

In acceptiunea curenta, termenul „receptie” desemneaza o activitate de primire. In


practica comerciala, el semnifica primirea si acceptarea (sau respingerea) unui lot de marfa de la
o alta unitate. In sens mai larg, prin receptie se intelege un ansamblu de operatii prin care se
constata daca marfa corespunde tuturor prevederilor contractuale.

Potrivit legislatiei in vigoare din tara noastra, prin notiunea de receptie se intelege
executarea in mod material si efectiv a operatiei de identificare calitativa si cantitativa a
produselor, operatie efectuata de catre delegatii partilor contractante potrivit tehnicilor de
verificare convenita in contractele economice.

In sens juridic, receptia reprezinta actul care cuprinde acea manifestare de vointa a
partilor, avand drept consecinta anumite efecte (de natura economica, juridica, sociala) iar, in
sens mai larg, receptia este instrumentul probator al operatiunii la care se refera (verificarea
cantitativa si calitativa). Astfel definita, receptia se deosebeste de autoreceptie prin modul in care
se realizeaza manifestarea vointei partilor. In timp ce prin receptie manifestarea de vointa se
realizeaza concomitent si concordant, prin semnarea procesului verbal de catre delegatii partilor
contractante, in cazul autoreceptiei aceasta se realizeaza numai in momentul in care comisia de
primire a beneficiarului accepta produsele.

Scopul procesului de verificare a calitatii la receptia loturilor de marfuri, care determina


totodata si importanta sa, consta in:

 verifica si controla modul in care furnizorii de marfuri isi indeplinesc obligatiile asumate
prin contractul de furnizare cu privire la sortiment, calitate, cantitate, ambalaj etc.;

 verifica si controla in ce masura organele de transport si-au respectat obligatiile asumate


in legatura cu pastrarea integritatii cantitative si calitative a marfurilor pe toata durata
transportului.

Importanta receptiei marfurilor, din punct de vedere economico-organizatoric, pentru


consumator-comert-productie este deosebita, ea contribuind la realizarea urmatoarelor obiective:

- evitarea patrunderii in reteaua comerciala a marfurilor necorespunzatoare calitativ, ca structura


si sortiment;

- evitarea formarii pe canalele de distributie a stocurilor supranormative, care genereaza


imobilizari de fonduri, plati pentru dobanzi etc;

- influentarea directa a intreprinderilor producatoare pentru a produce numai marfuri


corespunzatoare standardelor, caietelor de sarcini etc. prin refuzul produselor necorespunzatoare;
- stabilirea raspunderii materiale pentru eventualele pagube inregistrate ca urmare a receptionarii
unor marfuri ce nu corespund calitativ sau cantitativ.

Rezolvarea rapida a obiectivelor expertizelor in materie de receptie a loturilor de produse


presupune cunoasterea de catre expert a tuturor etapelor si tehnicilor de efectuare a acesteia.