Sunteți pe pagina 1din 5

Receptia si stocarea marfurilor

MODULUL 8

1. Scopul si importanta receptiei.

2. Tehnologia procesului de receptie


a) Etapele tehnologiei procesului de receptie
b) Formele receptiei

3. Efectele receptiei si loturilor de marfuri

4.Test de verificare al cunsotintelor

1. Scopul si importanta receptiei

RECEPTIA este operatia de identificare si verificare cantitativa si


calitativa a marfurilor ce se primesc in depozit.
Livrarea marfurilor se face prin receptie efectiva intre delegatii societatilor
furnizoare si beneficiare.
Receptia cuprinde identificarea si verificarea cantitativa si calitativa a
marfurilor ce se livreaza.

Scopul receptiei loturilor de marfuri, care determina si importanta sa,


consta în :

- verificare modului în care furnizorul îsi îndeplineste obligatiile


asumate prin contract cu privire la sortiment, calitate, cantitate, ambalare,
marcare etc. ;
- verificarea masurii în care organele de transport si-au respectat
obligatiile asumate în legatura cu mentinerea integritatii cantitative si
calitative a marfurilor pe toata durata transportului.

1
Receptia marfurilor este foarte importanta, din punct de vedere
economic, pentru consumator, comert si productie, întrucât ea contribuie la
realizarea urmatoareleor obiective :
- evitare patrunderii în reteaua comerciala a marfurilor
necorespunzatoare calitativ, ca structura si sortiment ;
- evitarea formarii stocurilor supranormativ, care genereaza imobilizari
de fonduri si plati pentru dobanzi;
- influentarea directa a producatorilor pentru a furniza numai marfuri
corespunzatoare standardelor, normelor tehnice si caietelor de sarcini, prin
refuzul produselor necorespunzatoare;
- stabilirea raspunderii materiale pentru orice paguba produsa ca
urmarea a receptionarii unor marfuri necorespunzatoare calitativ sau
cantitativ.
Dintre toate etapele pe care le parcurg loturile de marfuri, receptia
calitativa si cantitativa poate genera divergente si litigii între furnizor,
transportator si beneficiar.

2.Tehnologia procesului de receptie


a)Tehnologia receptiei marfurilor cantitative si calitative presupune
parcurgerea succesiva a urmatoarelor etape:

• Verificarea integritatii si starii igienico-sanitare a mijloacelor de


transport pentru a se constata integritatea sigiliilor,eventualelor avarii
care ar fi putut influenta negative calitatea marfurilor.
• Verificarea documentelor normative si operative:
 Documentele de contractare(contract,anexa la contract,clauze
contractuale,graphic de livrare);
 Documentele care insotesc lotul:
⇒ Documente de livrare(factura,dispozitie de livrare);
⇒ Documente de transport(foaie de parcurs,avis de insotire
a marfurilor,bulletin de mesagerie,conosament)
⇒ Documente care atesta calitatea marfurilor(certificate de
calitate,bulletin de analiza,declaratia de conformitate)

 Documente care prescriu calitatea:

2
⇒ Standardele
⇒ Normele tehnice
⇒ Caiete de sarcini
⇒ Retete

• Verificarea identitati si calitati lotului de marfa implica:


⇒ masurare
⇒ cantarire
⇒ numarare
⇒ verificarea starii ambalajelor a marcarii si a
etichetarii.
• Verificarea calitativa a marfurilor din lotul de produse
reprezinta cea mai importanta etapa in luarea deciziilor de
acceptare sau respingere a lotului de marfa. Aceasta
presupune:
⇒ alegerea tipului de verificare calitativa
⇒ stabilirea parametrilor de control
⇒ prelevarea probelor din lotul de marfe
⇒ verificarea propriu-zisa a esantioanelor
⇒ interpretarea rezultatelor de acceptare sau
respingere a lotului de marfa.
b)Receptia cantitaiva si calitativa a unui lot de marfa se efectueaza
de catre o comisie de receptie formata din 3-5 membrii care
elaboreaza in finalul procesului de receptie procesul verbal de
receptie pe baza caruia se poate lua decizia de acceptare sau
respingere a unui lot de marfa.

3.Efectele receptiei,loturilor de marfuri

1.Efecte economice:
- acestea se pot diferentia pentru producator,comert si consummator;
Pentru comert cele mai relevante efecte sunt:
- evitarea patrunderii in sfera comertului a marfurilor
necorespunzatoare din punct de vedere calitativ;

3
- evitarea formarii stocurilor supranormative care blocheaza
fonduri, incetineste viteza de circulatie a marfurilor, cresc
cheltuielile, si se reduce profitul;
- evitarea erorilor de gestiune privind pastrarea marfurilor;
Pentru consumator efectele economice ale receptiei se
materializeaza prin reducerea riscului de a achizitiona produse
necorespunzatoare calitativa sau daunatoare sanatatii.
Pentru reducerea acestui risc legea protectiei consumatorilor
mentioneaza drepturi fundamentale cum ar fi cel de a fi correct si
complet informat, asupra caracteristicilor de calitate ale produselor,
dreptul de a allege liber dintr-o gama de produse de calitate si
dreptul de a fi protejat in cea ce priveste starea sanatatii.

2.Efectele juridice-cele mai importante sunt:


- confirmarea livrarii marfurilor in sensul ca furnizorul prin
prevederile din contract stabili de comun accord cu beneficiarul este
de a eliberat de anumite obligatii ce pot face obiectul unui proces;
- Stabilirea momentului in care este angajata raspunderea
furnizorului pentru a nelivrarea marfurilor sau livrarea lor cu
intarziere cea ce face ca piata san u fie aprovizionata cu marfurile
cerute de populatie.

3. Efectele sociale :
- se refera la pagubirea consumatorilor , in cazul in care acestia
cumpara produse necorespunzatoare calitativ sau care sunt impropii
consumului
-scade increderea consumatorului atat in furnizor cats I in
producator ;el cautand alte cai pentru procurarea produselor
necesare la un moment dat.

4
4.Test de verificare al cunsotintelor

1.Definitia receptiei?

2.Care sunt etapele procesului de receptie?

3.Care sunt formele receptiei?

4.Enumerati efectele receptiei, si analizati una dintre ele.

Danila Valeriu - Stefanita


Clasa a XI-a A2