Sunteți pe pagina 1din 37

NORMĂ TEHNICĂ INTERNĂ

NTI-TEL-E-032-E-2009-00

SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU IZOLATOARE COMPOZITE


SI LANTURILE DE IZOLATOARE
DE 110 – 400 KV

Aprobata prin Aviz CTES nr. 144/2009

Drept de proprietate:
Prezenta procedura este proprietatea Companiei Nationale de Transport a Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A. Multiplicarea si
utilizarea partiala sau totala a acestui document este permisa numai cu acordul scris al conducerii “Transelectrica S.A.”

2009
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 1 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

Directia responsabilă de elaborarea normei tehnice interne

DIRECTIA EXPLOATARE RETELE


Director Drd. ing. Marian Florea

Responsabili de lucrare: Ing. Ovidiu Tanase

Executant: SC NOVA INDUSTRIAL SA –


Responsabil elaborator: dr ing. M.L.Goia
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 2 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU IZOLATOARE COMPOZITE


SI LANTURILE DE IZOLATOARE
DE 110 – 400 KV
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 3 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

CUPRINS

SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU IZOLATOARE COMPOZITE SI LANTURILE DE


IZOLATOARE DE 110 – 400 KV
Preambul 6
1. GeneralităŃi 8

1.1. Scop 8
1.2. DefiniŃii 8
2. Documente si preconditii 10

3. Cerinte functionale 11

3.1. Cerinte generale 11


3.2. Cerinte tehnice 12
3.3. Alegerea izolatoarelor 13
3.4. Caracteristici tehnice si constructive ale izolatoarelor 14
3.5. Caracteristicile tehnice si constructive ale armaturilor 15
3.6. Caracteristici tehnice si constructive pentru lanturile de izolatoare 15
3.7. Caracteristici tehnice pentru cleme si accesorii 16
4. Incercari/Inspectii/Metode de incercare 18

4.1. GeneralităŃi 18
4.2. Incercari de conceptie 19
4.3. Încercari de tip 20
4.4. Metode de incercare 21
5. Teste de receptie si acceptari 21

6. Scule si dispozitive pentru montaj, exploatare si intretinere 22

7. Livrare, transport si depozitare 22

8. Documentatii insotitoare ale ofertei tehnice 23

9. Manualul de intretinere si exploatare 23

10. Garantii 23

11. Elemente privind managementul calitatii 24

12. Conditii de mediu 24


Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 4 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

ANEXE 25

ANEXA 1 - Caracteristici tehnice pentru izolatoare compozite de 400 kV 25

ANEXA 2 - Caracteristici tehnice pentru izolatoare compozite de 220 kV 27

ANEXA 3 - Caracteristici tehnice pentru izolatoare compozite de 100 kV 29

ANEXA 4 - Caracteristici tehnice ale lanŃurilor de izolatoare compozite 31


400 kV
ANEXA 5 - Caracteristici tehnice ale lanŃurilor de izolatoare compozite 33
220 kV

ANEXA 6 - Caracteristici tehnice ale lanŃurilor de izolatoare compozite 35


110 kV
ANEXA 7. Caracteristici tehnice ale clemelor si armaturilor 37
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 5 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

Preambul

Prezenta Norma Tehnica Interna cuprinde cerintele tehnice, cele de calitate si


fiabilitate impuse izolatoarelor si lanturilor de izolatoare compozite in CN Transelectrica. Ele
se refera atat la elemente individuale de izolator cat si la lanturile destinate echiparii liniilor
electrice sau statiilor de 110- 410 kV, atat in cazul constructiilor noi cat si la activitati de
mentenanta pentru instalatii din exploatare.
Elementele de izolator folosite la noi constructii sau la echiparea instalatiilor din
exploatare vor fi in primul rand integre ca aspect fizic, cu suprafetele sau glazura nefisurate si
cu protectia antihigroscopica neteda si continua. Ele vor indeplini conditiile tehnice indicate in
urmatoarele capitole, in toate etapele de viata incepand cu fabricatia, procurarea, montarea
pana la darea in functiune a constructiilor de linii si statii din Transelectrica, dar si pe toata
durata de functionare a instalatiilor.
Observatiile facute in cadrul activitatii de supraveghere sau mentenanta cu privire la
necorespondenta intre calitatea reala a izolatoarelor si cerintele impuse in prezenta norma
vor fi corectate de indata in cadrul activitatii curente de mentenanta.
Inlocuirea elementelor compromise, indiferent de tipul si configuratia acestora, se va
face exclusiv cu materiale ce respecta conditiile impuse in prezenta specificatie tehnica si de
preferinta cu izolatoare similare celor existente.
Aceasta norma cuprinde, dupa cum se poate urmari conditii obligatorii ce trebuie
urmarite si respectate de:
- Fabricantul (manufacturierul) izolatoarelor in privinta materialelor folosite si al
procesului de fabricatie, al sortarii, ambalarii si transportului;
- proiectantul liniilor/statiilor in privinta alegerii unor solutii care sa asigure buna
ansamblare si comportare a instalatiilor in conditiile reale de functionare, adoptind
solutii si configuratii rationale, conforme normativelor in vigoare;
- executantul (constructorul) instalatiilor in privinta respectarii cerintelor si solutiilor
proiectului, al indicatiilor privind manipularea, dezambalarea si protectia in timpul
transportului;
- patronul (proprietarul) instalatiilor ce exploateaza in privinta respectarii cerintelor
din prezenta specificatie si a mentinerii integritatii si aspectului initial al izolatiei de
la darea in exploatare, pe intregul parcurs al vietii acesteia.
Realizarea integrala a conditiilor tehnice impuse prin prezenta specificatie se bazeaza
pe urmatoarele elemente obligatorii:
- Lucrarile noi - de linii si statii - se vor executa intotdeauna exclusiv pe baza unor
proiecte de executie elaborate de organizatii de specialitate atestate, agreate de
viitorul proprietar (sucursala sau CN Transelectrica), avand la baza normele de
proiectare valabile in Romania;
- Executantii (ofertantii, contractorii) pentru executarea lucrarilor noi de IT vor fi
alesi pe baza unor licitatii cu criterii riguros stabilite, respectind legislatia in
vigoare in tara noastra. Respectarea conditiilor tehnice din prezenta specificatie
este o conditie obligatorie pentru participarea la licitatii;
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 6 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

- Exploatarea instalatiilor (linii si statii de IT apartinind CN Transelectrica) va


urmari ca materialele procurate pentru asigurarea mentenantei sa respecte de
asemenea cerintele impuse in prezenta specificatie.
Cerintele din norma se refera la conditiile de calitate pentru materialele manufacturate,
la cerintele de baza privind incercarile de conceptie, de tip de lot si individuale precum si la
modul de sortare, manipulare, ambalare si transport la depozitare sau/si la locul de montaj.
Referirile din prezentul volum se fac la izolatoare din polimeri, cunoscute si sub
denumirea de izolatoare compozite, indiferent daca se folosesc in linii sau statii.
Nu s-a considerat necesar ca in prezenta specificatie sa se faca referiri la izolatoarele
tip tija sau baston (VKL sau VKLS) care s-au inlocuit in mare masura (si vor fi eliminate in
viitor) in totalitate cu izolatoare compozite cu calitati mult superioare si nici la izolatoarele
suport rigide cu tija ori soclu din CEI 60273/1990,pentru sustinerea barelor rigide..
Ca elemente definitorii de referinta generice, in cele ce urmeaza se vor utiliza
urmatorii termeni principali sub urmatoarele semnificatii:
- izolator (izolatoare) – piesa finita, folosita in instalatiile electrice pentru a izola
intre ele sau fata de pamant conductoare electrice;
- izolant - material cu conductivitate redusa (electrica, fonica, hidrofuga, calorifuga,
etc);
- izolatie – sistem tehnic alcatuit din unul sau mai multe elemente din material
izolant (izolatoare) electric, fonic, termic , etc.
In reglementarile CEI la care se va face apel in cele ce urmeaza termenul IZOLATOR
este utilizat pentru a se referi la obiectul de incercat (incercare electrica, mecanica, etc.). In
NORMA de fata izolatorul este un element finit al izolatiei liniilor/statiilor.
Lantul de izolatoare (“isolator set”-in engleza) este constituit din unul sau mai multe
elemente, inseriate pe una sau mai multe ramuri (coloane) izolante, legate impreuna,
destinate sa suporte in mod flexibil conductoarele si care este supus in principal la eforturi de
tractiune. In cazul izolatoarelor compozite “ramura izolanta” poate fi constituita dintr-un singur
element.
Numarul si modul de conectare al elementelor (izolatoarelor) ce contin lantul depind
de tensiunea conductoarelor sustinute si de conditiile impuse in norme.
Restul definitiilor folosite in continuare in prezenta norma sunt conforme celor din
vocabularul electrotehnic international VEI: CEI 471 si in volumul 2 al prezentei specificatii.
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 7 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

1. Generalitati
1.1. Scop
Prezenta specificatie tehnica se refera la conditiile impuse la achizitionarea de
izolatoare pentru echiparea lanturilor de izolatoare din LEA 110-400 kV din cadrul CNEE
Transelectrica. Izolatoarele sunt de tip tija realizate din materiale compozite, pe baza de
cauciuc siliconic si sunt destinate utilizarii in RET cu tensiunea de 100-400 kV. Norma
defineste pretentiile Companiei fata de izolatoarele propuse de diferiti ofertanti, implicand
proiectarea, fabricarea, furnizarea, testarea, ambalarea, transportul si livrarea izolatoarelor.
Ea contine de asemenea cerintele pentru implemenentarea unui program de AQ care
este parte integranta a furniturii pentru aceste materiale.
1.2. DefiniŃii
Izolator
Este un element finit al izolatiei liniilor sau barelor statiilor de inalta tensiune. Izolatia
este formata dintr-un numar variabil de elemente în funcŃie de tensiunea şi severitatea
poluării în zonă si alte consideratii de natura mecanica.
Izolatorul ceramic (in practica americana) are corpul dielectric compus din sticla sau
portelan avind la extremitati armaturi metalice.
Izolatorul polimeric este izolatorul al carui corp se compune din cel putin un material
organic. Izolatorul compozit este constituit din cel putin 2 parti izolante – un miez si un invelis.
Aceste izolatoare sunt echipate la extremitati tot cu armaturi metalice.
Izolatorul hibrid este un izolator compozit ce are miezul realizat dintr-un material
omogen ceramic (portelan) sau rasina.
Prezenta norma nu se aplica acestui tip de izolator decat daca exista acord intre
fabricant si cumparator in acest sens.
Izolatoarele conform CEI sunt de urmatoarele tipuri:
- izolatoarele rigide cu tija;
- izolatoarele rigide cu soclu.
Elementele individuale ale lanturilor de izolatoare sunt la randul lor:
- izolatoare capa-tija din sticla sau portelan;
- izolatoare cu trunchi lung (izolatoare tija);
- izolatoare compozite (polimerice).

Ele constituie ramuri (coloane) izolante simple sau multiple ale lanturilor.
Din motivele mentionate in preambul si tinind cont de politica actuala a Beneficiarului -
CN Transelectrica, in prezenta norma (specificatie) se tratateaza izolatoarele compozite.
Izolatoarele pentru linii aeriene sunt impartite in doua clase conform CEI:
- Clasa A – izolatoare sau elemente de lant pentru care cea mai scurta lungime a
canalului de perforare in materia izolanta solida(dielectricul) este cel putin egala
cu ½ din distanta arcului;
- Clasa B – izolatoare sau elemente de lant pentru care cea mai scurta lungime a
canalului de perforare in materia izolanta solida este inferioara jumatatii distantei
arcului. Izolatoarele capa tija sunt exemple de izolatoare clasa B.
Lanturile de izolatoare sunt formate dintr-un numar variabil de elemente inseriate in
una sau mai multe ramuri izolante, a caror lungime este in functie de tensiunea liniei si de
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 8 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

severitatea poluarii in zona. Lanturile pot fi formate din una sau mai multe ramuri (coloane)
izolante denumindu-se din acest motiv simple sau multiple. Fiecare din acestea pot fi de
sustinere sau de intindere.
Lanturile de sustinere sunt simple, duble in “V” sau in ‘V” pentru bucle de ocolire.
In concordanta cu unghiul de deviere al LEA si cu inaltimea stalpului, acestea din urma pot fi
simple sau duble in configuratie paralela a ramurilor (departate oricum la baza) sau in
configuratie A (departate la baza cu bara metalica).
Lanturile de intindere pot fi simple, duble sau triple. Toate lanturile indiferent de tip
trebuie echipate cu elemente pentru gradul de poluare al LEA.
Trunchiul izolatorului - partea izolanta centrala a unui izolator situat intre aripioare
(denumit si miez).
Sarcina de rupere – sarcina maximala care se atinge cand izolatorul este incercat in
conditiile obligatorii (mecanica - solicitare simpla; eletromecanica – in conditii de solicitare
combinata mecanica si eletrica).
Tolerante – fara o mentiune contrara, o toleranta de:
- ± (0,04.d+1,5) mm, cand d≤300 mm;
- ± (0,025.d+6) mm, cand d>300 mm (maximal ±50mm),
(d fiind dimensiunile exprimate in mm), este admisa pentru toate dimensiunile pentru care nu
se dau indicatii in desenele de izolator.
Lot – grup de izolatoare ale aceluiasi fabricant si avind acelasi model si fabricate in
conditii de fabricatie prezumat similare si prezentate impreuna la receptie. Loturile pot
constitui un fragment din/sau intreaga comanda.
Conturnare – descarcare disruptiva exterioara izolatorului care se produce intre
partile sub tensiune ale izolatorului, pe suprafata acestuia sau in aer aproape de izolator.
Tensiune de tinere de soc de traznet in stare uscata – tensiunea tinuta la impuls
de traznet 1,2/50µs a izolatorului in conditii prescrise.
Tensiune 50% conturnare la soc de traznet in stare uscata – valoarea tensiunii la
impuls de tensiune de traznet in conditii prescrise cu o probabilitate de conturnare de 50%.
Tensiune de tinere la frecventa industriala sub ploaie – tensiune de frecventa
industriala tinuta in conditii de ploaie, de izolator in conditii de incercare prescrise.
Tensiune de perforare – tensiunea ce provoaca perforarea unui element de izolator
de tip rigid in conditii de incercare prescrise.
Linie de fuga – cea mai scurta distanta sau suma celor mai scurte distante de-a
lungul suprafetelor exterioare ale partilor izolante in ceramica sau sticla, ale izolatorului intre
partile care sunt normal sub tensiunea de serviciu.
Abrevieri. Se folosesc urmatoarele abrevieri in text:
E1, E2 – anasamblu de esantionare pentru incercari de lot;
F – fabricant;
C – cumparator;
SMI – incercare de sarcina individuala de serie;
SMS – sarcina mecanica specificata.
Proiect - documentatia tehnico-economica ce sta la baza oricarei lucrari elaborata de
organizatii competente si atestate, avizata de Beneficiar (Transelectrica) si insusita in detaliu
de contractor si executant.
Contractor – executantul unei lucrari de linii/statii sau imputernicitii acestuia.
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 9 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

2. Documente si preconditii

2.1. Standarde de baza


Izolatoarele vor fi fabricate in conditiile de asigurare a calitatii prevazute de
standardele ISO 9000.
Lanturile de izolatoare compozite vor corespunde urmatoarelor standarde si norme
(ultimele editii):
- CEI 60060 “Incercari la inalta tensiune – Partea I: Definitii si cerinte generale relativ
la incercari”
- CEI 60071 “Coordonarea izolatiei”
- CEI 60120 “Dimensiuni la cuplarea rotulei cu locas de rotula a unitatilor de lanturi
izolatoare”
- CEI 60383 “ Izolatoare pentru liniile aeriene cu tensiune nominala mai mare de 1 kV”
- CEI 60437 “ Interferente radioelectrice pe izolatoare de inalta tensiune”
- CEI 60467 “ Izolatoare pentru LEA. Incercari la arc de mare putere de c.a”
- CEI 60471 “Dimensiunile imbinarilor la cuplarea unitatilor de izolatoare”
- CEI 60507 “Incercarea la poluare artificiala a izolatoarelor de inalta tensiune
destinate retelelor de curent alternativ”
- CEI 60721 “Conditii de mediu prezente in natura. Radiatia solara si temperatura”
- CEI 60815 “Ghid pentru alegerea izolatoarelor in conditii de poluare”
- CEI 61109 “Izolatoare compozite pentru linii aeriene de curent alternativ cu tensiunea
nominala peste 1000V. Definitii. Metode de incercare si criterii de
acceptabilitate”
- SR CEI 61284 “Linii aeriene. Conditii si incercari pentru cleme, armaturi si accesorii”
- CEI 61466 “Izolatoare compozite pentru linii aeriene de curent alternativ cu tensiune
nominala peste 1000 V. Partea 1: Clase mecanice si prinderi standard ale
extremitatilor”
- CEI 62217 “Izolatori din polimeri pentru interior si exterior cu tensiune nominala peste
1 kV. Definitii generale. Metode de incercare si criterii de acceptibilitate“
- ISO 1459 (…63) “Acoperiri metalice. Protectia impotriva coroziunii prin galvanizare la cald.
Principii. Metoda gravimetrica. Metoda micrografica”
- ISO 2178 “Imbracaminti metalice si anorganice. Masurarea grosimii. Metoda
magnetica”
- ISO 2859 (1+2) “Proceduri de esantionare si tabele privind inspectia prin atribute”
- ISO 3452 “Incercari nedistructive. Testul de penetrare”

Standardele mentionate se vor respecta in procesele de proiectare, fabricare si livrare.

2.2. Izolatoarele care indeplinesc cerintele altor standarde autorizate vor fi acceptate
daca aceste documente au prevederi de calitate egale sau mai bune decat standardele
mentionate la punctul 2.2., caz in care furnizorul va justifica clar in oferta sa diferentele in
plus intre standardele adoptate si cele de referinta. Oferta trebuie insotita de o copie in
limbile engleza sau franceza a respectivului standard adoptat in care sa se evidentieze
superioritatea prevederilor din standardele noi propuse.
2.3. Izolatoarele care indeplinesc cerintele prezentei Specificatii Tehnice vor fi
furnizate cu toate cele necesare unei bune utilizari. Daca exista piese sau subansamble care
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 10 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

nu au fost mentionate in mentenanta izolatorului, acestea vor fi indicate in mod special in


oferta si vor fi cotate.
2.4. Caracteristicile retelei si ambientului in care vor functiona izolatoarele:
- Tensiunea nominala a retelei (kV.): 400/220/110;
- Tensiunea cea mai ridicata a retelei (kV.): 420/245/123;
- Frecventa nominala (Hz.): 50;
- Curent scurt – circuit (kA./sec): 40; (31.5)
- Locul de montaj exterior;
- Altitudine max. 1000.

Conditii meteorologice:
- Temperatura mediului ambiant (C°): (- 30)…. (+ 40 ) (med + 35);
- Radiatia solara maxima (kW/mp): 1,18;
- Umiditatea relativa a aerului (%): 100;
- Grosimea maxima a stratului de chiciura (mm.) 24.

3. Cerinte functionale
3.1. Cerinte generale
3.1.1. Izolatia liniilor electrice aeriene (LEA) sau a barelor flexibile a statiilor de inalta
tensiune este compusa din unitati de izolator (elemente ale lanturilor). Acestea se combina
cu accesoriile de ansamblare la stalpi si la conductoarele LEA sau ale barelor precum si cu
inele sau armaturile de protectie sau de uniformizare a campului, conform proiectelor de linii
si statii.
3.1.2. Majoritatea solutiilor de proiectare, sunt tipizate. Acestea sunt intocmite de
organizatii de specialitate, agreate de Beneficiar si autorizate de organele competente,
conform Legii. Se pot propune si solutii alternative similare cu conditia sa fie functionale si sa
respecte cerintele de baza din prezenta specificatie.
Contractorul va prezenta ansamblul detaliat atat pentru solutiile tipizate cat si pentru
cele alternative care vor fi testate in conditiile prevazute in cadrul specificatiei pentru element
si pentru lanturile de izolatoare ca atare.
3.1.3. Fiecare contractor acceptat de Beneficiar va asigura ca fabricantul de izolatoare
si accesorii sa prezinte inaintea contractului de proiectare un document (prospect) cu
desenele si caracteristicile tehnice esentiale ale izolatoarelor furnizate, pe tipuri si categorii.
Acest document va cuprinde in mod obligatoriu, cel putin:
- Desenele de executie ale izolatoarelor furnizate;
- Dimensiunile principale si tolerantele admise;
- Detaliile privind sistemele de zavorire la ansamblarea elementelor;
- Pasul (distanta) intre elemente la ansamblare si linia de fuga a izolatorului;
- Tensiunea de tinere la frecventa industriala in stare uscata;
- Tensiunea de tinere la impuls de traznet in stare uscata;
- Tensiunea de tinere la impuls de comutatie in stare uscata si sub ploaie;
- Sarcina de rupere electromecanica/mecanica pentru izolatorul integral;
- Sarcina reziduala de rupere a izolatorului cu dielectricul deteriorat;
- Protectia impotriva coroziunii ale partilor metalice si detaliilor de asamblare;
- Confirmarea asigurarii unor suprafete uniforme si lipsa unor proeminente.
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 11 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

Proiectarea obiectivelor energetice (linii, statii) se bazeaza pe datele furnizate de


fabricantul izolatoarelor si subansamblelor, indiferent daca este vorba de solutii tipizate sau
atipice.
3.1.4. Datele de proiect vor fi in mod obligatoriu garantate prin documente ale
fabricantului care sa ateste rezultatele problemelor de conceptie ,de tip, de lot si individuale
(de rutina), confirmate de contractant, inaintea incheierii contractului. Pentru toate
izolatoarele tija, performantele confirmate prin probele de tip, de lot si de rutina nu vor fi
inferioare cerintelor incluse in standardele de referinta (tab.1.1.).
3.1.5. Proiectul va asigura solutii pentru legatura electrica continua intre conductorul
de faza, elementele de imbinare si armaturile de care se ataseaza izolatoarele. Pentru a se
realiza acest lucru, de regula, pentru anumite linii sau sisteme de bare toate clemele si
accesoriile vor fi livrate de acelasi fabricant care le va testa atat pe element cat si pe lant.
3.1.6. Nu se admite combinarea furnizorilor de accesorii. Responsabilitatea pentru
proiectarea si ansamblarea corecta, coerenta si consecventa a elementelor de izolare, a
accesoriilor si a incercarilor pe element si pe ansamblu revine si contractantului, nu doar
proiectantului.

3.2. Cerinte tehnice


3.2.1. Fiecare izolator compozit trebuie sa poarte inscriptionat numele si marca
fabricantului si anul de fabricatie pe partea metalica sau pe dielectric. De asemenea, va fi
inscriptionata sarcina de rupere (electro)mecanica specificata. Inscriptiile trebuie sa fie lizibile
si de nesters.
3.2.2. Izolatoarele composite trebuie sa aiba suprafata cauciucului siliconic neteda si
fara fisuri. Din punct de vedere al caracteristicilor dimensionale si pentru a asigura imbinarea
adecvata in lant , izolatoarele compozite vor respecta cerintele din CEI 60372, CEI 60741 si
CEI 61109.
3.2.3. Aspectul general al izolatoarelor compozite se prezinta in fig.3.1. Pentru
flexibilitatea lantului se vor folosi solutiile de imbinare rotula-locas de rotula. Componentele
imbinarilor vor fi astfel realizate incat sa se evite desfacerea nedorita in timpul exploatarii.
3.2.4. Se vor lua masuri speciale in fabricatie pentru a se realiza si mentine suprafete
fine fara asperitati.
3.2.5. Se vor evita contactele punctuale intre diferite elemente si accesorii ale
armaturilor si izolatoarelor asigurand contacte de suprafata.
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 12 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

Fig. 3.1. – Izolatorul compozit

3.3. Alegerea izolatoarelor


Numarul de elemente, caracteristicile si compunerea lanturilor se stabilesc tinand
seama de caracteristicile individuale mecanice si electrice ale elementelor componente si de
nivelul de izolatie necesar. Acesta este in corelatie cu tensiunea nominala si se determina pe
baza urmatoarelor elemente:
a) Solicitari electrice faza-pamant a izolatiei date de:
- tensiunea cea mai ridicata a retelei;
- tensiunea nominala de scurta durata de 50 Hz;
- tensiunea de tinere la impuls de comutatie (STC) 250/2500 µs, sub ploaie;
- tensiunea de tinere la impuls de traznet (STT) 1,2/50µs in stare uscata.

Din acest punct de vedere pentru liniile aeriene apartinand CNTEE Transelectrica
solicitarile ce trebuie luate in considerare si asigurate de izolatia LEA sunt indicate in tabelul
3.1.

Tabelul 3.1. – Solicitari si niveluri tinere minime pentru izolatia LEA


Tensiunea retelei 110 kV 220 kV 400 kV
Tensiunea cea 123 kV 245 kV 420 kV
mai ridicata de
frecventa
industrial
Factor de STC 3,1 – 3,5 3 2,8
Tensiunea 550 kVimp 1050 kVimp 1550 kVimp
nominala de tinere (450)kVimp (950) kVimp ( -- )
STT
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 13 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

Tensiunea 230 kVeff 460 kVeff 680


nominala de (185) kVeff (395) kVeff (630 kVeff)
scurta durata
pentru 50 Hz
Obs.: In paranteza se indica valorile corespunzatoare intervalelor in aer.
a) Variatia tensiunilor de tinere sub ploaie in functie de numarul de izolare ce compun
lantul.
b) Tensiunile de 50% conturnari pentru lanturile cu armaturi de protectie
c) Comportarea izolatoarelor/lanturilor in zone cu diferite nivele de poluare. Zonele de
poluare sunt decise de proiectant, tinand seama de datele din tabelul 3.2. si hartile din
Anexe.
Tabelul 3.2. – Linia de fuga minima pentru izolatia LEA
Valori
Zona de poluare Grad de poluare specifice
cm/kV
I Slab 1,6
II Mediu 2
III Puternic 2,5
IV F. puternic 3,1

Nivele de izolatie si nivelele de poluare ale liniilor de tensiune superioara trebuie


realizate chiar daca liniile functioneaza temporar/provizoriu la o tensiune inferioara.

3.4. Caracteristici tehnice si constructive ale izolatoarelor


3.4.1. Caracteristicile tehnice ale izolatoarelor compozite vor respecta conditiile
impuse in urmatoarele anexe:
ANEXA 1 “CARACTERISTICI PT. IZOLATOARE – 400 kV.”;
ANEXA 2 “CARACTERISTICI PT. IZOLATOARE – 220 Kv.”;
ANEXA 3 “CARACTERISTICI PT. IZOLATOARE – 110 kV.”
Toate acestea trebuie confirmate prin calcule si testari conform cap. 5.
3.4.2. Izolatoarele, pentru tensiunile 400 kV si 220 kV, se vor livra cu inele de
egalizare si protectie destinate uniformizarii campului electric, controlului nivelului
perturbatiilor radio si protectiei impotriva arcului electric. Formele si dimensiunile acestora
vor asigura montajul si functionarea corespunzatoare a izolatoarelor in cadrul lanturilor de
izolatoare compozite.
3.4.3. Izolatoarele compozite pentru tensiunea de 110 kV se vor livra cu coarne de
protectie.
3.4.4. Izolatoarele compozite vor avea partea de rezistenta din fibra de sticla, partea
izolanta din cauciuc siliconic si armaturile de fixare din otel forjat ori turnat.
3.4.5. Elementele de izolator compozit trebuie realizate sub forma unui miez ca o tija
lunga formata din fibra de sticla ranforsata cu rasina epoxidica ECR, rezistenta la atacuri aci-
de asupra tijei si imbracata cu cauciuc siliconic, vulcanizat la inalta temperatura si cu
terminale metalice similare izolatoarelor ceramice din otel forjat sau fonta. Fibra de sticla cu
rasina constituie elementul de rezistenta.
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 14 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

3.4.6. Cauciucul siliconic este elementul de izolare si protectie hidrofuga iar


terminalele metalice sunt accesoriile de montare conform CEI 60372 si 60471. Invelisul
miezului trebuie sa aiba minimum 3 mm grosime, culoarea de preferinta gri-albastru si sa fie
rezistent la radiatiile ultraviolete din spectrul solar la nivelul solului in conditiile CEI 60721
(1+2). Conditiile tehnice mecanice si electrice impuse, izolatoarelor compozite sunt prevazute
in CEI 61109.
3.4.7. Conectarea intre partile componente mentionate ale izolatorului trebuie astfel
conceputa si realizata incat la testele mecanice individuale sa nu se produca alunecarea
acestora.
3.5. Caracteristicile tehnice si constructive ale armaturilor
3.5.1. Armăturile de protecŃie ale lanŃurilor de izolatoare trebuie să realizeze
simultan:
- protectia împotriva arcului electric;
- protectia împotriva apariŃiei descărcărilor corona şi a interferenŃelor radio;
- uniformizarea potenŃialului electric in lungul lantului de izolatoare.
Ele vor suporta o greutate de 90 daN fara deformari permanente si vor fi montate prin
suruburi in conformitate cu desenele de executie.
3.5.2. Ca dispozitiv împotriva arcului electric, armăturile de protecŃie vor fi proiectate
pentru a proteja elementele de izolatoare precum şi conductorul activ la apariŃia conturnării.
Ele vor fi confecŃionate din oŃel zincat la cald. Acestea vor fi proiectate astfel încât la
apariŃia conturnării, arcul electric să fie îndreptat către bila de fixare a piciorului arcului si
să reziste la arcul electric specificat (31,5 sau 40kA1s) fără deteriorări. In caz de
conturnare, temperatura maxima sa nu depaseasca 600°C, iar functia de protectie la arc
sa nu scada semnificativ.
3.5.3. Armăturile de protecŃie vor fi proiectate astfel încât să limiteze la minimum
descărcările corona pe lanŃ în exploatare pe timp frumos precum efectele negative asupra
undelor radio-tv si să asigure o distribuŃie uniforma a potenŃialului electric în lungul lanŃului
de izolatoare.
3.5.4. Toate cerintele mentionate vor fi conformate prin teste conform specificarilor
din cap. 5 si 8.
3.6. Caracteristici tehnice si constructive pentru lanturile de izolatoare
3.6.1. LanŃurile de izolatoare complet echipate trebuie, ca pe timp frumos, să nu
prezinte descărcări corona vizibile. Această calitate trebuie demonstrată prin testele de
proiectare efectuate în laboratoare.
3.6.2. Pentru menŃinerea unui nivel scăzut de zgomot radio-tv, lanŃurile de izolatoare
trebuiesc prevăzute cu armăturile de protecŃie. Comportamentul de radio interferenŃă (RI) se
demonstrează prin teste de proiectare efectuate în laboratoare. Nivelul de zgomot trebuie să
fie sub 50 dB la peste 1 micro-volt şi trebuie asigurat în condiŃii standard de laborator.
3.6.3. Prin intermediul unor armături adecvate (coarne sau inele de protecŃie) se va
asigura o distribuŃie optimă a potenŃialului electric de-a lungul lanŃului de izolatoare. Inelele
superioare şi inferioare vor echipa lanŃul de izolatoare în funcŃie de recomandările
Fabricantului armăturilor confirmat prin testele electrice.
3.6.4. Toate lanŃurile de izolatoare trebuiesc proiectate cu armaturi astfel încât să
reziste la curentul de scurtcircuit monofazic specificat.
Comportarea în aceste condiŃii se demonstrează prin teste de proiectare efectuate în
laboratoare în concordanŃă cu testele descrise în capitolul 5 si 8.
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 15 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

3.6.5. La dimensionarea lanŃurilor de izolatoare din punct de vedere mecanic


trebuiesc considerate datele din tabelul 3.3.

Tabelul 3.3. Caracteristicile principale ale lanturilor de izolatoare compozite


Numar de Sarcina Lungimea specifică de fugă Sarcina de rupere
TIPUL LANłULUI coloane x minima de electro- mecanică pe
DE IZOLATOARE elemente de rupere pe lanŃ
izolatoare pe izolator min. (cm/kV)
coloană min. (kN) min. (kN)

LANłURI CU IZOLATOARE COMPOZITE(*

LanŃ simplu de 1x1 120 kN conform tabelului 3.2. 160


susŃinere cu 160 160
izolatoare
compozite
LanŃ dublu de 2x1 120 kN conform tabelului 3.2. 200
susŃinere cu 160 300
izolatoare
compozite
LanŃ dublu de 2x1 160 kN conform tabelului 3.2. 320
întindere cu
izolatoare
compozite
LanŃ triplu de 3x1 160 kN conform tabelului 3.2. 350
întindere cu
izolatoare
compozite
*) Pentru propunere alternativă Contractorul va obŃine aprobarea Beneficiarului

3.6.6. Caracteristicile lanturilor de izolatoare compozite vor respecta conditiile


impuse in
Anexa 4 Caracteristici pentru lanturile de izolatoare 400 kV
Anexa 5 Caracteristici pentru lanturile de izolatoare 220 kV
Anexa 6 Caracteristici pentru lanturile de izolatoare 110 kV

3.7. Caracteristici tehnice pentru cleme si accesorii


3.7.1. Accesoriile de prindere la stalpi vor asigura o conectare sigura. Agrafele de
siguranta vor fi din inox si vor fi proiectate astfel ca sa permita inlocuirea usoara a
elementelor fara demontarea lantului din consola.
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 16 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

3.7.2. Toate clemele si armaturile trebuie sa corespunda acestei specificatii si sa fie


aprobata de Beneficiar. Acestea vor fi adecvate pentru conducatorul activ corespunzator
sarcinii nominale.
Clemele si armaturile trebuie sa evite muchiile ascutite care favorizeaza descarcarile
electrice, sa previna coroziunea suprafetelor de contact, sa mentina o legatura eletrica de
calitate in conditiile de exploatare si sa fie manipulate cu atentie in timpul fabricatiei si
montajului pentru a nu se deteriora suprafata acestora.
3.7.3. Toate clemele si armaturile trebuie sa fie dimensionate si proiectate pentru
curenti maximi de scurt circuit fara ca temperatura armaturilor sa depaseasca 400ºC si fara
sudarea partilor in contact in timpul scurtcircuitului.
Beneficiarul poate cere afectuarea de teste pentru confirmarea caracteristicilor la
curenti de scurtcircuit ale lanturilor de izolatoare. Costul acestor teste va fi suportat de catre
Contractor.
Toate piesele metalice din componenta lanturilor de izolatoare si prinderile la stalpi vor
fi zincate la cald, recomandindu-se o grosime minima a stratului de zinc de 86 µm, cu
exceptia suruburilor si saibelor la care se accepta o grosime minima de 12 µm.
3.7.4. Accesoriile lanŃurilor de izolatoare vor respecta criterii mecanice si electrice:
a) Criterii mecanice:
Clemele de susŃinere vor asigura o strângere corectă a conductorului fără a-l deforma
sau distruge iar clemele de întindere vor asigura o forŃă de smulgere de cel puŃin 95 % din
sarcina de rupere a conductorului.
b) Criterii electrice:
Toate piesele aflate sub sarcina de curent trebuie să aibă o conductivitate electrică egală
cu a conductorului folosit (în condiŃii identice) si vor fi realizate din materiale diamagnetice,
evitind posibilitatea de a se produce coroziune electrochimica intre diferite parti.
Pentru a se evita apariŃia zonelor cu câmp electric intens, piesele aflate sub tensiune nu
trebuie să aibă colŃuri, muchii şi asperităŃi pe suprafaŃă.
Piesele supuse eforturilor mecanice vor fi de regulă din oŃel forjat tratat corespunzător
pentru a rezista şocurilor şi frecărilor în punctele de contact.
Piesele turnate trebuie să aibă suprafeŃe netede şi curate, să nu aibe defecte de turnare
ca goluri, crăpături, corpuri străine aderente sau alte defecte ce pot micşora rezistenŃa
mecanică a produselor.
Toate piesele componente ale lanŃurilor de izolatoare compozite vor fi astfel proiectate
încât să asigure montarea si demontarea fără dificultăŃi.
LanŃul va avea în final suficiente articulaŃii pentru a prelua şocurile apărute în timpul
montajului sau a ruperii conductorului.
3.7.5. Cleme de susŃinere
Clemele de susŃinere pentru conductoarele active vor fi realizate din aliaje de aluminiu cu
caracteristici mecanice superioare rezistente la coroziune.
Clemele vor fi concepute astfel încât să realizeze o prindere complet articulată a
conductoarelor.
Clemele care se montează pe conductor vor împiedica pătrunderea umezelii şi
staŃionarea apei între conductor şi piesă, factori ce favorizează coroziunea.
Elementele componente ale clemei vor fi astfel realizate încât să nu afecteze conductorul
prin eforturi de îndoire sau strivire, altele decât cele calculate.
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 17 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

Patul clemei pe care se fixează conductorul va fi curbat la capete în plan vertical cu o


rază de curbură adecvată pentru a permite ieşirea corecta a conductorului din clemă.
Şuruburile folosite la clemele de susŃinere vor fi cu cap hexagonal, zincate la cald (305
g/m2) sau confecŃionate din oŃel inoxidabil. Şaibele de sub capul şurubului vor fi confecŃionate
doar din oŃel inoxidabil.
După strângerea şurubului prin intermediul cheilor dinamometrice cu efortul recomandat
de Fabricant, clema va trebui să reziste la tracŃiunea maximă de lucru a conductorului fără
alunecarea acestuia din clemă. Se permite totusi alunecarea conductorului în clemă la o sarcina
in apropierea sarcinii de rupere a conductorului.
Şurubul clemei şi forŃa de strângere vor fi alese astfel încât să satisfacă şi cerinŃele
electrice.
Clema de susŃinere trebuie astfel proiectată şi realizată încât să limiteze la minim
descărcările corona în condiŃiile meteo din exploatare.
Clemele conductoarelor active trebuie să fie capabile să reziste la scurtcircuitele
monofazice (trifazice) specificate fără deteriorări.
3.7.6. Cleme de intindere
Clemele de întindere ale conductoarelor active vor fi tip TPDFc cu fixarea conductoarelor
prin compresiune. Acestea vor fi livrate cu papuci de legatură care pot fi fixaŃi sub un unghi între
0º şi 30º.
Elementul de cuplare al clemei la lanŃul de izolatoare va fi tip furcă, zincat la cald.
Curentul maxim admisibil al corpului clemei şi al papucului de legatură nu va fi mai mic
decât cel al conductorului.
Clemele de întindere pentru conductoarele active trebuie să reziste la curenŃii de
scurtcircuit specificati, fără deteriorarea corpului clemei.
Trebuie să se acorde o deosebită atenŃie limitării descărcării corona pe corpul clemei.
Clemele vor fi testate de Contractor pentru a confirma rezistenŃa clemei la 95% din
tracŃiunea maximă de rupere a conductoarelor active.

4. Incercari/Inspectii/Metode de incercare

4.1. Generalitati
Izolatoarele compozite din cadrul oricarui contract trebuie supuse inaintea livrarii unor
teste/incercari care sa verifice incadrarea lor in conditiile cerute de prezenta norma interna.
Incercarile ce se fac sunt in conformitate cu CEI 61109, 60383 si 62217:
a) Incercari de conceptie – care demonstreaza adecvarea pozitiei, a materialelor si a
tehnologiei de constructie, destinatiei izolatorului. Conceptia izolatorului este definita
prin:
- materialul miezului, a invelisului si a metodelor lor de fabricatie;
- materialele armaturilor de capat, conceptia si metoda de fixare;
- grosimea stratului de acoperire;
- diametrul miezului.
b) Incercari de tip – consecutive celor de conceptie au scopul de a verifica principalele
caracteristici ale unui izolator ce depind in principal de forma si talia sa. Ele confirma, de
asemenea, caracteristicile mecanice ale izolatorului ansamblat, pentru izolatoarele ce
au trecut cu bine incercarile de conceptie.
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 18 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

c) Incercarile pe elemente prelevate (de lot) au scopul de a certifica reproductibilitatea


fabricatiei si a caracteristicilor materialelor puse in practica. Se efectueaza pe izolatoare
prelevate la intamplare din loturile propuse pentru acceptare. Lotul este constituit
dintr-un numar de izolatoare de aceeasi fabricatie care au corespuns tuturor incercarilor
de tip la fabricant.
Marimea esantioanelor ce se preiau pentru incercari dintr-un lot se clasifica in doua
categorii E1 si E2. Marimea acestor esantioane se prezinta in Tabelul 4.1. (F-fabricant; C-
cumparator).

Tabelul 4.1. – Reguli de esantionare


Marimea lotului Marimea
esantionului
E1 E2
N≤ 300 Stabilit -acord F-C
300 <N≤ 2000 4 3
2000 <N≤ 5000 8 4
5000 <N≤ 10000 12 6

Pentru furnituri de peste 10000 izolatoare, acestea se vor diviza in grupe optimale
cuprinzand intre 2000 si 10000 bucati.
Rezultatele incercarilor sunt evaluate separat pentru fiecare lot.
Izolatoarele pentru esantioane se vor alege la intamplare din lot. Cumparatorul
are dreptul sa faca singur alegerea esantionului.

d) Incercarile individuale. Acestea se fac cu scopul de a testa calitatea productiei de serie


si se executa pe toate exemplarele prezentate la receptie pentru a elimina exemplarele
ce nu corespund cerintelor esentiale de calitate.

4.2. Incercari de conceptie


Tabelul 4.2. – Incercari de conceptie asupra izolatoarelor compozite (tabelul 2 din
CEI 61109)
Incercari asupra interfetelor si conexiunilor la extremitati
Presolicitari
- Presolicitari prin suprimarea brutala a sarcinii
- Presolicitari termomecanice (4 cicluri de 24 h temp. + 50; - 35 C/min 8h)
Presolicitari la imersie de apa
Incercari de verificare
Examinare vizuala
Incercare la unda de soc cu front rapid
Incercare la tensiune de frecventa industrial
Incercari a materialului aripioarelor si acoperirii
Incercari de duritate
Incercari climatice accelerate
Incercari de liniaritate si eroziune
Incercari de inflamabilitate
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 19 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

Incercari asupra materialului miezului


Incercari de penetrare a colorantului
Incercari de patrundere a apei
Incercari sarcina – timp a miezului asamblat
Incercarea sarcinii de rupere medii a miezului ansamblat
Controlul pantei curbei sarcina – timp

Incercarile de conceptie conform CEI 61109 si 62217 se executa o singura data la


lansarea izolatoarelor compozite de o anumita conceptie. Conform normelor mentionate,
incercarile se fac asupra unui numar specificat de izolatoare conform prevederilor si cu
metodele indicate in CEI. Rezultatele obtinute se consemneaza intr-un raport de incercare.
Produsul conceput se considera calificat daca el a satisfacut toate incercarile de
conceptie indicate in tabel 4.2. (preluat din CEI 61109 si 62217). Raportul de incercare al
conceptiei izolatorului compozit trebuie sa insoteasca orice oferta de contractare.
Cumparatorul poate cere repetarea unora sau mai multora dintre incercarile de
conceptie, la intelegere cu contractorul.

4.3. Incercari de tip


Un tip de izolator este definit din punct de vedere electric prin distanta de amorsare,
linia de fuga, inclinarile fustelor, diametrele si distributia spatiala a acestora.
Din punct de vedere mecanic, acelasi tip de izolator se defineste mecanic prin sarcina
mecanica specificata (SMS) pentru un diametru al miezului, prin metoda de compunere in
lant si prin conceptia cuplajelor de la capetele sale.
Incercarile de tip, se efectueaza numai o singura data pentru un izolator dat sau
pentru un izolator de conceptie echivalenta. Un izolator echivalent electric, este unul fabricat
in aceeasi uzina, cu acelasi material si procedeu si care are in plus, aceeasi parte izolanta si
pasul nominal identic (in limitele ±5%). In privinta echivalentei mecanice, izolatorul
echivalent, este unul fabricat in aceeasi uzina, cu acelasi material, prin acelasi procedeu si
de aceeasi clasa mecanica, cu acelasi sistem de asamblare si utilizand aceeasi conceptie de
legatura intre partile metalice si izolante. In plus, diametrul si linia de fuga nominale sunt
aceleasi sau mai mici.
Incercarile de tip vor fi efectuate pe izolatoare provenind dintr-un lot ce a trecut toate
incercarile de prelevare (lot) si toate incercarile individuale ce nu fac parte din incercarile de
tip.
Incercarile mecanice de tip sunt valabile 10 ani, cele electrice nu au limita de
valabilitate stabilita. Ele se incearca o singura data peuntru un anumit tip de izolator la
lansarea in fabricatie a acestuia.
Un tip de izolator compozit este definit electric prin distanta de amorsare, linia de fuga,
inclinarea aripioarelor, diametrul si amplasarea lor spatial. Mecanic, acest izolator este definit
in principal prin sarcina mecanica specificata maxima pentru un diametru de miez, o metoda
de prindere si o anumita conceptie a cuplajelor date.
4.3.1. Izolatoarele compozite au pe langa incercari de conceptie si urmatoarele
incercari de tip efectuate o singura data pentru un tip de izolator:
a) incercarea la soc de traznet in stare uscata;
b) incercarea la 50 Hz sub ploaie;
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 20 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

c) incercarea la socuri de manevra (250/2500µs) sub ploaie;


d) incercarea de verificare la deteriorare mecanica si incercarea etanseitatii intre
armaturile de capat si invelis.
Modificarea unor caracteristici de conceptie ale unui izolator compozit determina
repetarea incercarilor electrice si a probelor de conceptie si efectuarea urmatoarelor probe
de tip (daca nu se poate demonstra ca modificarea respectiva nu influenteaza rezistenta
mecanica a miezului).

4.4. Metode de incercare


Metodele de incercare pentru izolatoarele compozite sunt in special cele indicate in
CEI 61109, 60383, 62217 si 60467.
Pentru clemele si armaturile corespunzatoare izolatoarelor compozite cerintele
generale de testare sunt cele indicate in CEI 61284. Se pot include si teste de zincare unde
este cazul si pot fi luate in considerare certificatele pentru testele de tip si cele speciale
referitoare la RIV, corona si scurtcircuit.

5. Teste de receptie si acceptari

5.1. Spre deosebire de izolatoarele ceramice (portelan/sticla), ce se imbina


intotdeauna pentru a compune lanturi, izolatoarele compozite pot constitui singure lanturi de
sustinere sau intindere, practic la orice tensiune.
Furnizorul va prezenta reprezentatilor cumparatorului un set de buletine de teste
pentru izolatoare in conformitate cu indicatiile din standardele prezentate in cap. 2.
5.2. Incercarile de receptie vor fi efectuate, conform prevederilor normativelor
mentionate in cap 2. din prezenta specificatie, in prezenta a doi reprezentati ai
cumparatorului, pe o perioada ce se va conveni prin contract conform programului propus de
ofertant si va consta in urmatoarele probe:
a) identificarea elementelor componente ale lanturilor (cleme – armaturi);
b) identificarea izolatoarelor;
c) examinarea vizuala;
d) verificare dimensiunilor;
e) verificarea sistemului de cuplaj/zovarare;
f) verificarea sarcinii mecanice specificate;
g) verificarea galvanizarii;
h) incercarea de tinere la impuls de tensiune de trasnet in mediu uscat;
i) incercarea la frecventa industriala in mediu umed (sub ploaie);
j) incercarea de tinere la impuls de tensiune de comutatie in mediu umed (sub ploaie).
5.3. Incercarile de la pct. 5.2. alineatele “h”, “i”, “j” se vor efectua pe lantul compozit in
pozitie de functionare (orizontal), la tensiunea normala sau pe un lant redus conf./CEI.
5.4. Numarul de izolatoare care se vor incerca se va stabili conform CEI 61109.
5.5. Programul de incercari va fi comunicat cumparatorului cu 15 zile inainte de
inceperea acestora.
5.6. In termen de 10 zile de la sosirea marfii, cumparatorul va proceda la receptia
acesteia in prezenta reprezentatilor furnizorului.
5.7. Daca valorile garantate din tabelul 3.3. si Anexele 1-6 nu sunt respectate,
Beneficiarul respinge produsele necorespunzatoare pe cheltuiala Contractorului.
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 21 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

5.8. Contractorul va asigura ca proiectarea si constructia izolatoarelor si armaturilor


respecta tolerantele fixate in standardele din capitolul 2.
5.9. Criterii de respingere.
Constituie motiv de respingere al Ofertei neîndeplinirea uneia dintre condiŃiile stabilite în
anexele 1-7 precum şi a cerinŃelor stabilite la CARACTERISTICI TEHNICE PENTRU
IZOLATOR, LANTURI, CLEME SI ARMATURI.
Contractorul trebuie să se asigure că proiectarea şi construcŃia izolatoarelor, clemelor şi
armăturilor respectă toleranŃele fixate în standardele şi în cerinŃele speciale din Caietele de
Sarcini vor fi respectate şi verificate în faza de fabricaŃie.
Datele precizate în anexele respective vor fi garantate în cadrul toleranŃelor permise de
standarde. Dacă valorile garantate nu vor fi respectate, Beneficiarul poate respinge produsele
necorespunzătoare pe cheltuiala Contractorului.

6. Scule si dispozitive pentru montaj, exploatare si intretinere

Furnizorul va intocmi lista sculelor si dispozitivelor necesare montajului, exploatarii si


intretinerii, daca este cazul.

7. Livrare, transport si depozitare

Livrarea izolatoarelor se va face pe loturi complete. Ambalajele pot fi de tipul stelaje,


lazi, etc. si vor asigura o protectie adecvata pe timpul transportului si depozitarii precum si o
manevrabilitate corespunzatoare.
Lăzile se stivuiesc, pe durata transportului şi în depozite, pe maxim 4 rânduri, în cazul în
care nu sunt paletizate şi maxim 6 rânduri când lăzile sunt paletizate. PaleŃii cu izolatoare nu se
stivuiesc.
Toate operaŃiunile de ambalare, expediere şi transport de la locul de fabricaŃie, în locurile
indicate de Beneficiar, vor fi făcute de Contractor. Marfa deteriorată în timpul acestor operaŃiuni
va fi înlocuită pe cheltuiala Contractorului.
Următoarele informaŃii vor fi scrise clar cu vopsea pe fiecare ladă:
 Titlul Contractului şi numărul de referintă;
 Numele Fabricantului;
 InstrucŃiunile de ridicare şi restricŃiile de manipulare;
 Tipul materialelor;
 Greutatea brută şi netă;
 Principalele dimensiuni ale ambalajelor.

Beneficiarul îşi rezervă dreptul ca, după expirarea garanŃiei, în cazul unor deficienŃe
repetate, să solicite prezenŃa unui delegat al Contractorului/Furnizorului cu care să se analizeze
cauzele şi să se stabilească măsurile de remediere.
Contractorul/Furnizorul poate oferi facilităŃi tehnice, comerciale şi materiale necuprinse
în preŃul Ofertei, de care se va Ńine cont la adjudecare, fără obligaŃii de acceptare de către
Beneficiar.
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 22 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

8. Documentatii insotitoare ale ofertei tehnice

Pentru compararea tehnica a ofertelor, furnizorul va prezenta urmatoarea


documentatie pentru izolatoare compozite:
a) Un set complet de buletine de incercari de conceptie conform CEI 61109, executate in
laboratoare acreditate international;
b) Un set complet de buletine de incercari de tip conform CEI 61109, executate in
laboratoare acreditate international;
c) Un set de buletine, pentru izolatoare efectuate in laboratoare acreditate international,
cuprinzand:
- incercarea la imbatranire conform CEI 61109 sectiunea 3 anexa A;
- incercarea la perturbatii radio conform CEI 60437;
- incercarea la poluarea artificiala conform CEI 60507;
- incercarea tensiunea de 50% conturnari la impuls de traznet stare uscata conform
CEI 60060 si 60383;
- incercarea la interferente radio electrice conform CEI 60437;
- incercarea la descarcare corona conform CEI 60060;
- incercarea la arc de mare putere conform CEI 61467;
d) desen de ansamblu al izolatorului echipat cu inelele de egalizare si protectie/coarne
de protectie;
e) desen de detaliu al izolatorului;
f) lista de referinte pentru tipurile de izolatoare similare livrate;
g) informatii de la principalii utilizatori privind comportarea in exploatare a tipurilor de
izolatoare livrate.

9. Manualul de intretinere si exploatare

Izolatoarele livrate vor fi insotite de:


a) certificat de calitate;
b) set de buletine de incercari de lot, care va cuprinde rezultatele incercarilor efectuate in
conformitate cu CEI 61109;
c) set de buletine de incercari de receptie;
d) cartea tehnica sau prospectul izolatorului, in limba romana, care va cuprinde:
- toate caracteristicile nominale;
- desene cu indicarea tuturor dimensiunilor functionale si de montaj;
- instructiuni de montaj, exploatare si intretinere;
- utilaje, scule si dispozitive necesare pentru activitatile pentru montaj si exploatare;
e) set de scule si dispozitive necesare pentru activitatile de montaj, intretinere si
exploatare.

10. Garantii

Termenul de garantie este de minim 24 de luni de la montarea izolatorului sau de 30


de luni de la livrare.
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 23 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

Beneficiarul îşi rezervă dreptul ca, după expirarea garanŃiei, în cazul unor deficienŃe
repetate, să solicite prezenŃa unui delegat al Contractorului/Furnizorului cu care să se analizeze
cauzele şi să se stabilească măsurile de remediere.
Contractorul/Furnizorul poate oferi facilităŃi tehnice, comerciale şi materiale necuprinse în
preŃul Ofertei, de care se va Ńine cont la adjudecare, fără obligaŃii de acceptare de către
Beneficiar.

11. Elemente privind managementul calitatii

Contractantul trebuie să certifice faptul că serviciile şi furniturile sunt conforme cu


cerinŃele de calitate din contract şi pe lângă acest aspect, serviciile şi furniturile corespund
principiilor unei bune calităŃi a execuŃiei.
Contractantul, Furnizorul trebuie să facă parte din lista celor acceptaŃi de CN
TRANSELECTRICA S.A şi autorizaŃi de ANRE.
În caz contrar aceştia trebuie să depună la cele două autorităŃi documentele necesare
pentru acceptare.
Asigurarea calităŃii se va realiza în conformitate cu capitolele corespunzătoare din SR EN
ISO 9001.
Programul de Management al CalităŃii al Contractorului va include sistemele şi procedurile
adoptate pentru asigurarea respectării cerinŃelor Contractului si prevederilor programului AQ al
Transelectricii.
Programul AQ al Contractorului va include următoarele:
- un stadiu al procurării sau fabricaŃiei materialelor/tehnologia de fabricaŃie în care nu se
va executa nici o lucrare fără acordul scris al Beneficiarului sau al reprezentanŃilor acestuia;
- un stadiu al procurării sau fabricaŃiei materialelor/tehnologia de fabricaŃie, pentru care
este necesară anunŃarea Beneficiarului pentru monitorizarea atentă a activităŃii;
- un stadiu al execuŃiei lucrărilor la care se vor stabili fazele determinante unde este
necesară anunŃarea Beneficiarului în vederea continuării lucrărilor.
CerinŃele Caietului de Sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor şi nu îl absolvă pe
acesta de a realiza şi alte activităŃi pe care le consideră necesare pentru asigurarea calităŃii
lucrărilor.
Responsabilitatea pentru verificarile si testarile necesare revine Contractorului.

12. Conditii de mediu

Produsul va fi insotit de declaratia de mediu a Furnizorului, intocmita in conformitate


cu cerintele legilor/normelor in vigoare.

Furnizorul va preciza indicatii privind utilizarea corecta a produsului livrat, din punct de
vedere al protectiei mediului.

In cadrul lucrarilor de revizii-reparatii executate de contractor, acesta va avea obligatia


sa preia izolatoarele, clemele si armaturile rezultate din demolari. Elementele reutilizabile se
vor preda Proprietarului instalatiilor iar cele defecte sau deteriorate la firme specializate
pentru reciclare/eliminare, in conformitate cu dispozitiile legale.
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 24 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

ANEXA 1. CARACTERISTICI TEHNICE PENTRU IZOLATOARE COMPOZITE DE 400 kV

Valoare
Nr.crt. Descriere U.M. Valoare impusa
ofertata
1. Fabricant -
2. Tara de fabricatie -
3. Standarde pentru: CEI 60060,60071, 60120,
-caracteristicile electrice - 60383, 60437, 60507,
-caracteristicile mecanice - 60815, 61109
-material -
-mod de cuplare -
-teste de fabrica -

4. Tensiunea maxima a retelei kV. 420


5. Tensiunea de tinere la impuls de trasnet kV.min 1550
in stare uscata, (unda 1,2/50 µs)
6. Tensiunea de tinere la incercare kV.ef. 680
frecventa industriala sub ploaie (50Hz)
7. Tensiunea de tinere la impuls de KV.max 1050
comutatie sub ploaie (unda
250/2500µs)
8. Tensiune de 50% conturnari la impuls KV.max 1930
de trasnet in stare uscata (unda 1,2/50
µs)
9. Curent de scurtcircuit timp de una kA 40 (31,5)
secunda
10. Nivel RIV µV 2500
11. Durata de viata (minimum) ani 30
12. Tip izolator - Tija unica
13. Realizare constructiva -tip baston
14. Material Compozit pe baza de
-partea izolanta; - silicon
-culoare; - Gri-albastru (recomandare)
-partea de rezistenta a corpului izolant; - Fibra sticla
-partea superioara de prindere; Otel forjat
-partea inferioara de prindere; - Otel forjat
-splint/agrafa. Bronz/otel inox
--
15. Armaturi la capete
-la partea superioara; - Rotula
-la partea inferioara. - Locas-rotula
16. Mod de fixare parte izolanta - Conf. desen executie
17. Lungimea izolatorului intre punctele de mm Conf. proiect
prindere
18. Mod de cuplare mm Ф20, ф16, conf.CEI
19. Lungimea liniei de fuga (min) mm/kV conf. tab.3.2.
20. Sarcina mecanica specificata kN 160/120
(ANEXA1-minim)
21. Sarcina mecanica de incercare kN 80
individuala(minim 50% SMS –pct 20)
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 25 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

22. Inele de egalizare si protectie Da


-forma; - Conf. desen executie
-dimensiuni; mm. Conf. proiect
-material. Otel
23. Protectia anticoroziva a partilor -
metalice: -
-zincare la cald; µm. Da
-standard; 86
-grosime strat zinc (med).
24. Diametru parte izolanta:
-tija centrala; mm. Conf. desen executie
-fuste (farfurii). mm. Conf. desen executie
25. Greutate izolator (inclusiv inele) kg. Conf. proiect
26. Mod de livrare: Colete
-numar izolatoare in colet; buc.
-numar de colete. buc.
27. Mod de marcare: CEI 61109
-izolator; - Conf. intelegere
-colet. - Conf. contract
28. Lungimea partii izolante mm. conf. tab.3.2.
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 26 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

ANEXA 2. CARACTERISTICI TEHNICE PENTRU IZOLATOARELE COMPOZITE


DE 220 kV

Valoare
Nr.crt. Descriere U.M. Valoare impusa
ofertata
1. Fabricant -
2. Tara de fabricatie -
3. Standarde pentru: CEI 60060,60071,
-caracteristicile electrice; - 60120, 60383,
-caracteristicile mecanice; - 60437, 60507,
-material; - 60815, 61109
-mod de cuplare; -
-teste de fabrica. -

4. Tensiunea maxima a retelei kV. 245


5. Tensiunea de tinere la impuls de traznet kV.min 1050
in stare uscata, (unda 1,2/50 µs)
6. Tensiunea de tinere la incercare kV.ef. 460
frecventa industriala sub ploaie (50Hz)
7. Tensiunea de tinere la impuls de KV.max 750
comutatie sub ploaie (unda 250/2500µs)
8. Tensiune de 50% conturnari la impuls KV.max 1310
de trasnet in stare uscata (unda 1,2/50
µs)
9. Curent de scurtcircuit timp de una kA 40 (31,5)
secunda
10. Nivel RIV µV 2500
11. Durata de viata (minimum) ani 30
12. Tip izolator - Tija unica
13. Realizare constructiva -baston
14. Material: Compozit pe baza de
-partea izolanta; - silicon
-culoare; -
-partea de rezistenta a corpului izolant; - Fibra sticla
-partea superioara de prindere; Otel forjat/fonta
-partea inferioara de prindere; - Otel forjat/fonta
-splint/agrafa. Bronz/otel inox
-

15. Armaturi la capete


-la partea superioara; - Rotula-locas
-la partea inferioara. - Locas-rotula
16. Mod de fixare parte izolanta - Conf. desen executie
17. Lungimea izolatorului intre punctele de mm Conf. proiect
prindere
18. Mod de cuplare (ANEXA1-CEI) mm ф16 / ф20, conf. CEI
19. Lungimea liniei de fuga (min.) mm/kV Conf tab3.2
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 27 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

20. Sarcina mecanica specificata (ANEXA1- kN 120 / 160


minim)
21. Sarcina mecanica de incercare kN 60 / 80
individuala(minim 50% SMS –pct 20)
22. Inele de egalizare si protectie: Da
-forma; - Conf. desen executie
-dimensiuni; mm. Conf. proiect
-material. - Otel
23. Protectia anticoroziva a partilor metalice:
-zincare la cald; -
-standard; - Da
-grosime strat zinc (med.). µm.
86
24. Diametru parte izolanta:
-tija centrala; mm. Conf. desen executie
-fuste (farfurii). mm. Conf. desen executie
25. Greutate izolator (inclusiv inele) kg. Conf. proiect
26. Mod de livrare: colete
-numar izolatoare in colet; buc.
-numar de colete. buc.
27. Mod de marcare: CEI 61109
-izolator; -
-colet. - Conf.contract
28. Lungimea partii izolante mm. conf. tab.3.2.
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 28 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

ANEXA 3. CARACTERISTICI TEHNICE PENTRU IZOLATOARE COMPOZITE DE 110 kV

Valoare
Nr.crt. Descriere U.M. Valoare impusa
ofertata
1. Fabricant -
2. Tara de fabricatie -
Standarde pentru: CEI 60060,60071,
-caracteristicile electrice; - 60120, 60383, 60437,
-caracteristicile mecanice; - 60507, 60815, 61109
-material; -
3.
-mod de cuplare; -
-teste de fabrica. -

4. Tensiunea maxima a retelei kV. 123


Tensiunea de tinere la impuls de traznet kV.min 550
5.
in stare uscata, (unda 1,2/50 µs)
Tensiunea de tinere la incercare kV.ef. 230
6.
frecventa industriala sub ploaie (50Hz)
Tensiunea de tinere la impuls de KV.max 440
7.
comutatie sub ploaie (unda 250/2500µs)
Tensiune de 50% conturnari la impuls de KV.max 690
8.
trasnet in stare uscata (unda 1,2/50 µs)
Curent de scurtcircuit timp de una kA 40 (31,5)
9.
secunda
10. Nivel RIV µV 2500
11. Durata de viata (minimum) ani 30
12. Tip izolator - Tija unica
13. Realizare constructiva Conform prospect
Material: Compozit pe baza de
-partea izolanta; - silicon
-culoare; -
-partea de rezistenta a corpului izolant; - Fibra sticla
-partea superioara de prindere; Otel forjat
-partea inferioara de prindere; - Otel forjat
14.
-splint/agrafa. Bronz/otel inox
-

Armaturi la capete:
15. -la partea superioara; - Rotula
-la partea inferioara. - Locas rotula
Mod de fixare parte izolanta - Conform desene
16.
executie
Lungimea izolatorului intre punctele de mm Conform proiect
17.
prindere
Mod de cuplare mm ф 16 / ф 20, conform
18.
CEI
19. Lungimea liniei de fuga (min.) mm/kV Conf. tab. 3.2.
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 29 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

Sarcina mecanica specificata (ANEXA1- kN (70) 120 / 160


20.
minim)
Sarcina mecanica de incercare kN (35) 60 / 80
21.
individuala(minim 50% SMS –pct 20)
Inele de egalizare si protectie: Da
-forma; - Conf. desen executie
22.
-dimensiuni; mm. Conf. desen executie
-material. - Conf. proiect
Protectia anticoroziva a partilor metalice:
-zincare la cald; - Da
23.
-standard; - Da
-grosime strat zinc (med.). µm. 86
Diametru parte izolanta:
24. -tija centrala; mm. Conf. desen executie
-fuste ( farfurii). mm. Conf. desen executie
25. Greutate izolator (inclusiv inele) kg.
Mod de livrare: Colete
26. -numar izolatoare in colet; buc. Conf. intelegere
-numar de colete. buc. Conf. contract
Mod de marcare: CEI 61109
27. -izolator; -
-colet. -
28. Lungimea partii izolante mm. Conf. tab .3.2.
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 30 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

ANEXA 4. CARACTERISTICI TEHNICE ALE LANłURILOR DE IZOLATOARE


COMPOZITE 400 kV
Nr. Valori Oferite şi
Descriere UM
crt. impuse garantate
FABRICANT:
*0 PENTRU IZOLATOARE:
*1 PENTRU ARMĂTURI:
1. Standarde pentru: - Conform standarde
• caracteristicile electrice ale armăturilor specifice
• caracteristicile mecanice ale armăturilor
• material
• inele de protecŃie
• armături
• splint/agrafă de siguranŃă
• cuplaje
• teste
2. Materiale -
• inele de protecŃie Otel
• nucă Fonta
• ochi Otel forjat
• jug Otel
• armături Otel
• splint/agrafă de siguranŃa Otel inox
3. Tipul de prindere la stâlp - Corespunzător
stâlpului existent

4. Lungimea lanŃului mm Conform prospect


5. Inelele de protecŃie Conform desene
-formă - executie
-dimensiuni mm
-material -
6. Distanta de izolare în aer mm Conform proiect

7. Lungimea liniei de fugă la tensiunea maximă de Conform grad


420 kV mm poluare
poluat (≥ 10500)
8. Sarcina de rupere electromecanică kN Conform numar
ramura/lant

9. Sarcina de lucru maximă admisibilă kN Idem

10. Grosimea stratului de zinc µm 86


Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 31 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

11. Diametrul partii izolante:


Tija centrala mm Conf. desen executie
Fuste mm Conf. desen executie
12. Masa lanŃului de izolatoare kg Conform prospect

13. Mod de livrare - Conform contract


14. Mod de marcare - Conform CEI
15. Tensiunea de lucru kV 400

16. Tensiunea de Ńinere la impuls de trăsnet în stare


uscată 1,2/50µs-valoare de varf kVmax >1550
17. Tensiunea de 50% contunări la impuls de kVmax <1930
trăsnet în stare uscată (1,2/50) – valoare de vârf
18. Tensiunea de apariŃie a efectului corona kV 1,1 x 420/√3

19. RIV µV 2500

20. Tensiunea de Ńinere 1 minut sub ploaie la kVef >680


frecventa industrială
21. Tensiunea de Ńinere la impuls de comutaŃie
250/2500 µs valoare de vârf:
- stare uscată kVmax 1100
- stare umedă kVmax >1050
22. Curentul de scurt-circuit kA/sec. 31.5 (40)
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 32 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

ANEXA 5. CARACTERISTICI TEHNICE ALE LANłURILOR DE IZOLATOARE


COMPOZITE 220 kV
Nr. Valori Oferite şi
Descriere UM
crt impuse garantate

FABRICANT:
*2 PENTRU IZOLATOARE:
*3 PENTRU ARMĂTURI:
1. Standarde pentru: - Conform standarde
• caracteristicile electrice ale clemelor si specifice
armăturilor
• caracteristicile mecanice armăturilor
• material
• inele de protecŃie
• armături
• splint/agrafă de siguranŃă
• cuplaj
• teste
2. Material -
• inele de protecŃie
Otel forjat
• nucă
• ochi Otel
• jug Ote
• armături Otel
• splint/agrafă de siguranta Bronz/otel inoxl
3. Tipul de prindere la stalp - Corespunzător
stalpului existent

4. Lungimea lanŃului mm Conform prospect

5. Inelele de protecŃie Conform desen


*0 formă - executie
*1 dimensiuni mm
*0 material -
6. Distanta de izolare în aer mm Conform proiect

7. Lungimea liniei de fugă la tensiunea maximă de Conform grad


245 kV mm poluare
-poluat (> 6125)
8. Sarcina de rupere electromecanică kN Conform numar
ramuri/lant
Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 33 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

9. Sarcina de lucru maximă admisibilă kN Idem

10. Grosimea stratului de zinc µm 86

11. Diametrul partii izolante:


tija centrala mm Conf. desen executie
fusta mm Conf. desen executie
12. Masa lanŃului de izolatoare kg Conform prospect

13. Mod de livrare - Conform contract

14. Mod de marcare - Conform CEI

15. Tensiunea de lucru kV 220

16. Tensiunea de Ńinere la impuls de trăsnet în stare


uscată 1,2/50µs-valoare de varf kVmax >1050
17. RIV µV 2500

18. Tensiunea de Ńinere 1 minut sub ploaie la kVef >460


frecventa industrială
19. Curentul de scurt-circuit kA/sec. 31.5 (40)

20. Tensiunea de aparitie a efectului corona kV 1,1x220/ 3


Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 34 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

ANEXA 6. CARACTERISTICI TEHNICE ALE LANłURILOR DE IZOLATOARE


COMPOZITE 110 kV
Nr. Valori Oferite şi
Descriere UM
crt impuse garantate

FABRICANT:
*4 PENTRU IZOLATOARE:
*5 PENTRU ARMĂTURI:
1. Standarde pentru: - Conform standarde
• caracteristicile electrice ale clemelor si armăturilor specifice
• caracteristicile mecanice armăturilor
• material
• inele de protecŃie
• armături
• splint/agrafă de siguranŃă
• cuplaj
• teste
2. Material -
• inele de protecŃie Otel
• nucă Otel
• ochi Otel forjat
• jug Otel
• armături Otel
• splint/agrafă de siguranta Otel inox
3. Tipul de prindere la stalp - Corespunzător
stalpului existent

4. Lungimea lanŃului mm Conform prospect

5. Inelele de protecŃie Conform desen


*2 formă - executie
*3 dimensiuni mm
*1 material -
6. Distanta de izolare în aer mm Conform proiect

7. Lungimea liniei de fugă la tensiunea maximă de 245 kV Conform grad


-poluat mm poluare
> 6125
8. Sarcina de rupere electromecanică kN Conform numar
ramuri/lant

9. Sarcina de lucru maximă admisibilă kN Idem


Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 35 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

10. Grosimea stratului de zinc µm 86

11. Diametrul partii izolante:


tija centrala mm Conf. desen executie
fusta mm Conf. desen executie
12. Masa lanŃului de izolatoare kg Conform prospect

13. Mod de livrare - Conform contract

14. Mod de marcare - Conform CEI

15. Tensiunea de lucru kV 110

16. Tensiunea de Ńinere la impuls de trăsnet în stare uscată


1,2/50µs-valoare de varf kVmax >550
17. RIV µV 2500

18. Tensiunea de Ńinere 1 minut sub ploaie la frecventa kVef >230


industrială
19. Curentul de scurt-circuit kA/sec. 31.5 (40)

20. Tensiunea de aparitie a efectului corona kV 1,1x110/ 3


Normă tehnică internă Cod:
NTI - TEL - E - 028 - 2008 - 00

Specificatie tehnica pentru izolatoare Pagina 36 din 37


compozite si lanturi de izolatoare de
110 – 400 kV Revizia: 0

ANEXA 7. Caracteristici tehnice ale clemelor si armaturilor

Nr. Descriere U.M. Valoare cerută Valoare oferită şi


crt. garantată
1. Fabricant -
2. Standarde pentru: -
caracteristicile electrice ale clemelor şi
armăturilor
• caracteristicile mecanice ale clemelor şi
armăturilor Conform CEI si
• material SREN sau
• cleme standarde
• inele de protecŃie alternative
• armături
• şplint/agrafă de siguranŃă
• cuplaj
• teste
3. Material -
• cleme - Aliaj AL (oŃel)
• inele de protecŃie - OŃel
• nucă - Otel
• ochi - OŃel forjat
• jug - OŃel
• armături - OŃel
- OŃel inox.
• şplint/agrafă de siguranŃă
4. Tipul de prindere la stâlp - Conform proiect
5. Mod de cuplare a izolatorului - Rotula-locas,
rotula
6. Sarcina de lucru maximă admisibilă KN Conform
proiect/prospect
7. Sarcina de alunecarea la clema de N 7500
susŃinere

8. Momentul de strângere în şuruburi N*m 45000


9. Sarcina minimă de alunecare la clema de N 95 % UTS cond.
întindere
10. Grosimea stratului de zinc µm - 86µm/12µm

Notă
Oferta va conŃine tabelele cu izolatoarele livrate, conform CEI 61109
*) În conformitate cu CEI 383, CEI 437